Majandus (0)

1 HALB
 
Säutsu twitteris

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVÄÜ


A
 aasta keskmine rahvaarv — pool aasta alguse ja aasta lõpu elanike arvu summast.
 absoluutne hind – hind, mis on kirjutatud hinnasiltidele ja mida seda hüvist ostes
peab maksma
 absoluutne tulude ebavõrdsus – situatsioon, kus 1-IX peredetsiilil tulud puuduvad
ning kõik tulu laekub X peredetsiilile
 absoluutne tulude võrdsus – situatsioon, kus kõigi peredetsiilide tulud on võrdsed
 absoluutne vaesus – seisund, kus inimese tulu jääb allapoole teatud minimaalset
taset; sätestatakse kas rahvusliku või rahvusvahelise vaesuskriteeriumina
 absoluutse eelise teooria – väidab, et erinevad riigid võivad toota kaupu erineva
efektiivsusega ning rahvusvahelise kaubanduse abil on võimalik jõuda kõrgemale
heaolutasemele, kui riigid spetsialiseeruvad tootma seda kaupa, milles neil on absoluutne
eelis (mida nad suudavad toota vähima ressursikuluga)
ajapalk – tasu töö tegemiseks kulutatud aja eest
 aktiivne rahvastiktööjõud e osa tööealisest rahvastikust, kes osaleb tööturul
 aktiivne tööpoliitika – valituse poliitika, mis püüab ennetada töötuse tekkimist, näiteks
luues uusi töökohti või tegeledes ümberõppe organiseerimisega
aktsia – omandiõigust tõendav väärtpaber , mis annab selle valdajale nõudeõiguse
ettevõtte kasumi ja varade suhtes
aktsiafondinvesteerimisfond , mis investeerib osakuomanike raha peamiselt
aktsiatesse
aktsiisimaks – erinevatele luksus - ja tervist kahjustavatele kaupadele kehtestatud
hinnalisa
aktsionär – aktsia omanik
 alajahtunud majandus – situatsioon, kus tegelik tootmismaht on väiksem kui
potentsiaalne ja kus tegelik tööpuudus on loomulikust suurem ning majanduses
eksisteerib ressursside raiskamine
alapakkumine – vt. ülenõudmine
 algsed teguritulud – tootlike tegurite poolt loodud tulu: palk, intress ja dividend , rent,
kasum
alternatiivkulu (ka: loobumiskulu ) – saamatajäänud tulu parimast alternatiivsest
kasutamata jäänud võimalusest
ametiühingud – on töötajate esindusorganisatsioonid, mis kaitsevad töötajate huvisid
ja esindavad töötajaskonda läbirääkimistel ettevõtte administratsiooniga (omanikega).
amortisatsioonikulu – kulu põhivahendite asendamiseks ja remondiks
ankurvaluuta – välisvaluuta, mille suhtes on fikseeritud koduse raha kurss ;
kasutatakse valuutakomiteede puhul
annuiteetleping – regulaarsete maksete leping (näiteks raha väljamakseteks
pensionifondist või pensionikindlustuslepingu alusel)
 arvestuslikud kulud – vt kalkulatoorsed kulud
 asendatavuse piirsuhe – näitab, kuipalju soovib tarbija vahetada ühte hüvist teise
95% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Majandus #1 Majandus #2 Majandus #3 Majandus #4 Majandus #5 Majandus #6 Majandus #7 Majandus #8 Majandus #9 Majandus #10 Majandus #11 Majandus #12 Majandus #13 Majandus #14 Majandus #15 Majandus #16 Majandus #17 Majandus #18
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 18 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2015-02-04 Kuupäev, millal dokument üles laeti
14 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
roaska Õppematerjali autor

Mõisted

Sisukord

 • Chicago koolkond
 • SKP ühe elaniku kohta

Teemad

 • aasta keskmine rahvaarv
 • absoluutne hind
 • absoluutne tulude ebavõrdsus
 • absoluutne tulude võrdsus
 • absoluutne vaesus
 • absoluutse eelise teooria
 • ajapalk
 • aktiivne rahvastik
 • aktiivne tööpoliitika
 • aktsia
 • aktsiafond
 • aktsiisimaks
 • aktsionär
 • alajahtunud majandus
 • alapakkumine
 • algsed teguritulud
 • alternatiivkulu (ka: loobumiskulu)
 • ametiühingud
 • amortisatsioonikulu
 • ankurvaluuta
 • annuiteetleping
 • arvestuslikud kulud
 • asendatavuse piirsuhe
 • asendusefekt
 • asenduskaup
 • avalik sektor
 • avalik tarbimine
 • avatud majandus
 • banaanivabariik
 • bilanss
 • brutopalk
 • börs
 • börsi investornimekiri
 • börsiindeks
 • börsimaakler
 • ceteris paribus printsiip
 • defitsiit
 • deflatsioon
 • demograafilised sündmused
 • deposiitraha
 • devalveerimine
 • diskontomäär
 • diskontovõlakiri
 • dividend
 • dollariseerumine
 • eelarve ülejääk
 • eelarvedefitsiit
 • eelarvejoon (ka: eelarvepiir)
 • eelarvepoliitika
 • eelisaktsia
 • ekspordimaks
 • ekspordisubsiidium
 • eksport
 • ekvimarginaalsuse printsiip
 • elatusmiinimum
 • elektrooniline raha
 • eluaegne tulutsükkel
 • elukoht
 • elukvaliteet
 • elussünd
 • emigrant
 • emigratsioon
 • emitent
 • eneseteostus
 • eratarbimine
 • esmasturg
 • esmatarbekaup
 • ettevõte (ka: firma, käitis)
 • ettevõtja
 • ettevõtlus
 • ettevõtte aastaaruanne
 • ettevõtte alternatiivkulu
 • ettevõtte eelarve
 • ettevõtte eesmärk
 • ettevõtte kulu
 • ettevõtte omad vahendid
 • ettevõtte optimaalse tegevuse tase
 • ettevõtte risk (ka: mittesüstemaatiline risk)
 • ettevõtte tulu
 • ettevõtte väärtus
 • ettevõttemajandusõpetus
 • fiat-raha
 • fidutsiaarraha
 • fikseeritud kurss
 • finantsarvestus
 • finantsinvesteering
 • finantskapital
 • finantsraamatupidamine
 • finantsturg
 • fondijuht
 • fondivalitseja
 • füsiokraadid
 • füsioloogilised vajadused
 • füüsiline vara
 • garantiiperiood
 • gini indeks
 • harjumuspärane ostukäitumine
 • heaolumajandus (inglise k. welfare economy)
 • hinna diskrimineerimine
 • hinnaarbitraaž
 • hinnavõtja
 • homo economicus
 • hõivatu
 • imikusurm
 • immigrant
 • immigratsioon
 • impordikvoot
 • import
 • indeksfond
 • inflatsioon
 • inimkapital
 • insaider
 • intress
 • intressiarbitraaž
 • investeerimine
 • investeerimisfond
 • investeerimishorisont
 • investeerimisportfell
 • investeering
 • investeeringu reaaltulusus
 • investor
 • isikliku kasutatava tulu (IKT)
 • jookesevkonto
 • jooksevkonto
 • juhtimisarvestus
 • järelturg
 • jätkusuutlik majanduskasv
 • jääktulu (ka: piirkasum)
 • kahanev piirkasulikkus
 • kahanevuse seadus
 • kalkulatoorsed kulud (ka: arvestuslikud kulud)
 • kapitali adekvaatsus
 • kapitali- ja finantskonto
 • kapitali ja finantskonto
 • kapitaliturg
 • kartell
 • kasulikkus
 • kasumiaruanne
 • kasvupiirid
 • kattevara
 • kaubandusbilanss
 • kauboikapitalism
 • kaudne maks
 • kaupraha
 • keinsism
 • keinsistlik makroökonoomika
 • keinsistlik tasakaal
 • keskmine palk
 • keskpanga bilanss
 • keskpank
 • Keynesi rist
 • kindel tollimaks
 • klassikaline majandusteadus
 • klassikaline tasakaal
 • kogukasulikkus
 • kogukulu
 • kogumispension
 • kogunõudlus
 • kogupakkumine
 • koguränne
 • kohustuslik reservimäär
 • kokkutõmbumise SKP-lõhe
 • kollektiivne tööleping (ka: kollektiivleping)
 • kombineeritud tollimaks
 • kommertspaber
 • konvergents
 • konverteeritavus
 • krematistika
 • kullastandard
 • kulupoliitika
 • kumulatiivne tulude jaotus
 • kupongvõlakiri
 • kustutustähtaeg (ka: lunastustähtaeg)
 • kuznets’i hüpotees
 • käibevara
 • käsumajandus (ka: plaanimajandus)
 • laffer’i kõver
 • laienemise SKP-lõhe (ka: inflatsiooniline SKP-lõhe)
 • leibkond
 • lihtaktsia
 • liikuv tollimaks
 • likviidsuspiirang
 • lisandväärtus
 • lokaut
 • loobumiskulu
 • loomulik iive
 • loomulik monopol
 • loomulik tööpuudus
 • lorenzi kõver
 • lukskaup
 • lunastustähtaeg
 • lõpptoodang
 • majanduse statsionaarne seisund
 • majanduse tootlikkus
 • majandusharu fond (ka: sektori fond)
 • majanduskasv
 • majanduslik kasv
 • majanduslik langus
 • majanduslik liberalism
 • majanduslik sund
 • majanduslik tõus
 • majanduspoliitika
 • majanduspoliitiline mudel
 • majandusteadus
 • majandusteooria (inglise k. economics)
 • majandustsükkel
 • majapidamine (ka: pere)
 • majapidamine (ka: pere, leibkond)
 • makroökonoomika
 • maksebilanss
 • maksukoormus
 • maksumäär
 • maksupoliitika
 • maksusüsteem
 • malthuse rahvastiku doktriin
 • marginalism
 • marksism
 • mastaabi efekt
 • mastaabi säästuefekt
 • merkantilism
 • migratsioon
 • miinimumpalk
 • mikroökonoomika
 • mitteaktiivne rahvastik
 • mittesüstemaatiline risk
 • mittevaene
 • monetarism
 • monetaristlik makroökonoomika
 • monopol
 • monopolistlik konkurents
 • monopson
 • munitsipaalvõlakiri
 • muutuvkulu
 • müügioptsioon
 • naturaalmajandus
 • neoklassikaline majanduskasvu mudel
 • neoklassikaline majanduskoolkond
 • neoklassikaline majandusteadus
 • neoklassikaline makroökonoomika
 • netoinvesteerimispositsioon
 • netopalk
 • nominaalintress
 • nominaalkurss
 • nominaalne SKP
 • nõudjad
 • nõudmise hinnaelastsus (ka: nõudmise hinnatundlikkus)
 • nõudmise hinnatundlikkus
 • nõudmise kõver
 • nõudmise struktuur
 • nõudmise üldine seaduspärasus
 • nõudmispoolne majanduspoliitika
 • nähtamatu käsi (inglise k. invisible hand)
 • oikonoomia
 • oligopol
 • oligopson
 • optimaalne maksumäär
 • optsiooni alusvara
 • optsiooni rakendushind
 • optsioonipreemia
 • ostujõuline nõudmine
 • ostuoptsioon
 • ostuvõime pariteedi printsiip (OVP)
 • ostuvõime pariteet (OVP)
 • otseinvesteeringud
 • otsene maks
 • pakkujad
 • pakkumise hinnaelastsus (ka: pakkumise hinnatundlikkus)
 • pakkumise hinnatundlikkus
 • pakkumise kõver
 • pakkumise struktuur
 • pakkumise üldine seaduspärasus
 • pakkumispoolne majanduspoliitika
 • panga likviidsus
 • panga puhasväärtus
 • pareto-efektiivne jaotus
 • pareto-efektiivsuse kriteerium
 • passiivne tööpoliitika
 • pensioni I sammas
 • pensioni II sammas (ka kogumispension)
 • pensioni III sammas (ka täiendav kogumispension)
 • pensionifond
 • peredetsiil
 • perekond
 • perekvintiil
 • piiratud vastutus
 • piirkasulikkus
 • piirkasum
 • piirprintsiip
 • plaan
 • plaanimajandus
 • portfelliinvesteeringud
 • potentsiaalne tootmismaht
 • prognoos
 • progressiivne maks
 • projekt
 • proportsionaalne maks
 • puhas majanduslik heaolu
 • puhaseksport
 • puhastunud turg
 • põhivara amortiseerimine
 • põhivarad
 • püsikaup
 • püsikulu
 • raha emissioon
 • raha pakkumine
 • rahabaas
 • rahade asendamine
 • rahapoliitika
 • rahaturg
 • rahaturufond
 • rahavoog
 • rahavoogude aruanne
 • rahvamajandusõpetus
 • rahvastikutihedus (ka: asustustihedus)
 • rahvatulu
 • rahvusvaheline investeerimispositsioon
 • rakenduslik majandusteadus (inglise k. business administration)
 • ratsionaalne ignorantsus
 • ratsionaalne majanduslik käitumine
 • ratsionaalsete ootuste hüpotees
 • reaalintress
 • reaalinvesteering
 • reaalkurss
 • reaalne SKP
 • regionaalne fond
 • regulaarse investeerimise strateegia
 • reguleeritult ujuv valuutakurss
 • reiganoomika
 • reservvaluuta
 • ressursside piiratus
 • revalveerimine
 • riigieelarve
 • riigivõlakiri
 • rikkus
 • Robinson Crusoe majandussüsteem
 • rändejuht (ka: elukohavahetus)
 • rändesaldo (ka: rändeiive)
 • ränne (ka: migratsioon)
 • samasuskõver (ka: samakasulikkuse kõver)
 • samasuskõverate teooria
 • say seadus
 • segafond
 • segamajandus
 • sihtkoht (ka: saabumiskoht)
 • sihtrühm
 • siirdetöötus
 • siseinfo
 • sisemajanduse koguprodukt (SKP)
 • siseränne
 • sisseränne
 • skolastika
 • Solow` majanduskasvu mudel
 • sotsiaalmaks
 • sotsiaalne deprivatsioon
 • sotsiaalsed vajadused
 • spekuleerimine
 • strateegia
 • streik
 • struktuurne töötus
 • suhteline vaesus
 • suhtelise eelise teooria
 • suletud majandus
 • summaarne sündimuskordaja
 • surrogaatraha
 • suur majandus
 • sääst
 • säästmine
 • sümbolraha
 • sünnijärjekord
 • süstemaatiline risk
 • Tallinna Börsi I-nimekiri (ka: investornimekiri)
 • Tallinna Börsi põhinimekiri
 • Tallinna Börsi vabaturg
 • tarbija tasakaal
 • tarbija valiku põhimõte
 • tarbimine
 • tarbimise üldine psühholoogiline seadus
 • tarbimisfunktsioon
 • tasakaaluhind
 • tasakaalukogus
 • tasakaalupalk
 • tavamajandus
 • tegevusaruanne
 • teguritulu
 • toimetulekuoht
 • tolliliit
 • tollimaks
 • tollimaksu
 • tootlikud tegurid
 • tootmisvõimaluste rada
 • transitiivne tarbimiseelistus
 • tuletisväärtpaber
 • tulude ja kulude ringkäik
 • tuluefekt
 • tulusiire
 • turgude üldine tasakaal
 • turu ajastamine
 • turu puudulikkus
 • turu struktuur
 • turu tasakaal
 • turu vaba toimimise üldine seaduspärasus
 • turuhind
 • turujõud
 • turumajandus
 • turundus
 • turunõudmine (ka: turunõudlus)
 • turupakkumine
 • tururisk (ka: süstemaatiline risk)
 • turu-uuring
 • täielik konkurents (ka: täiuslik konkurents)
 • täiendav kogumispension
 • täiendkaup
 • täistootlus (ka: tootmistegurite ühistootlus)
 • tööealine rahvastik (ka: töövõimeline elanikkond)
 • tööjõu nõudlus
 • tööjõu pakkumine
 • tööjõu puudus (ka: tööjõu alapakkumine)
 • tööpuudus
 • tööstusdemokraatiad
 • töötaja (ka: hõivatu)
 • töötu
 • tööturg
 • töötuskindlustusmakse
 • tükipalk
 • uus majandus
 • uusklassikaline majandusteadus
 • vabakaubanduspiirkond
 • vabalt ujuv valuutakurss
 • vabatahtlikud ekspordipiirangud
 • vabaturu poeratsioon
 • vaesuskihid
 • vaesuslõks
 • vaesusrisk
 • vahetoodang
 • vahetuskurss
 • vahetusvõrrand
 • vajadus
 • vajaduste hierarhiline struktuur
 • valitsuse kulutused
 • valuutainterventsioon
 • valuutakomitee
 • valuutakurss (ka: vahetuskurss)
 • vanus
 • varade aruanne
 • varade paigutus
 • varimajandus
 • varjatud ekspordi subsideerimine
 • veksel
 • visioon
 • võimaliku tootmise piir (VTP) (ka: tootmisvõimaluste rada)
 • võlakiri (ka: veksel)
 • võlakirjafond
 • väike majandus
 • välismõju
 • välisränne
 • väljaränne
 • väljaspool tööjõudu olevad inimesed
 • väljatõrjumise efekt
 • väärtpaberiturg
 • väärtuseline (ad valorem) tollimaks
 • äri unikaalsus
 • äriidee
 • äriinkubaator
 • ärikontseptsioon
 • ärimissioon
 • äriplaan
 • ühishüvis
 • ühtse hinna seadus
 • ühtse intressi seadus
 • üldine tootlikkus
 • üldine tootmisfunktsioon
 • ülekuumenenud majandus
 • ülenõudmine (ka: alapakkumine)
 • ülepakkumine

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

16
docx
40
doc
15
doc
64
pdf
15
docx
126
doc
37
doc
11
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto