Kategoorias majandusõpetus leiti 17 faili

Majandus >> Majandusõpetus
majandusõpetus e. Ökonoomika on teadus, mis uurib ● majanduse arenemist ja üldist seaduspärasusi ● kuidas majanduses osalejad teevad valikuid piiratud ressursside ja piiramatute vajaduste vahel.
Majandusõpetus
docx

Majandusõpetus

...

Majandusõpetus - Keskkool
2 allalaadimist
Majandusõpetuse arvestus
1
doc

Majandusõpetuse arvestus

Mittetäieliku konkurentsi turul on ettevõtted hinnakujundajad. 2. Monopol ei kasuta ressursse efektiivselt, kuna kauba hind ei võrdu piirkuluga. 3. Monopolistliku konkurentsi korral ettevõte tavaliselt toodab ülalpool minimaalsete keskmiste kulude taset. 4. Võrreldes monopolistliku konkurentsi ettevõtet täieliku konkurentsi turul tegutseva ettevõttega, müüb monopolistliku konkurentsi turul tegutsev...

Majandusõpetus - Tallinna Majanduskool
124 allalaadimist
Eesti tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
24
pptx

Eesti tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne Argo Lillepalu Tallinna Majanduskool 2011 Tervishoiu ajalugu 1990. reformid; 2000 ­ 2003 õigusaktide läbiviimine; 2004 rahvusvaheliste strateegiate ettevalmistamine; 2005. E-tervise programm. Eestlase peamised terviseprobleemide põhjustajad: Suitsetamine; Vähene füüsiline aktiivsus; Alkoholi tarbimi...

Majandusõpetus - Tallinna Majanduskool
30 allalaadimist
Majandusõpetuse mõisted
docx

Majandusõpetuse mõisted

Aktsiaselts - majandusühing, mille omanikeks on selle aktsiate omanikud (aktsionärid), kes on sel teel ettevõttesse oma raha paigutanud / äriühing, millel on aktsiateks jaotatud aktsiakapital. 2. Aktsiisimaks- kaudne maks, mida rakendatakse tarbimise reguleerimiseks ja riigieelarve tulude saamiseks / maks, mida riik kehtestab teatud kaubaga kauplemisele või tootmisele. Levinuma...

Majandusõpetus - Kutsekool
1 allalaadimist
Eesti väliskaubanduse bilanssi mõjutavad tegurid
9
doc

Eesti väliskaubanduse bilanssi mõjutavad tegurid

Riigi väliskaubandusbilansis kajastatakse materiaalsete kaupade ja teenuste eksport- importtehinguid. Väliskaubandusbilanss on maksebilansi üks osa, maksebilanss on statilise arvestuse süsteem, mis peegeldab rahalises vormis sisemaa majandussubjektide välismajanduslikke tegevusi. Riigi seisukohalt on maksebilanss üheks ül...

Majandusõpetus - Tallinna Majanduskool
68 allalaadimist
Konkurents
5
doc

Konkurents

KONKURENTS1 4.1. Turutasakaal täieliku konkurentsiga (ideaalsel) turul Majapidamisteooria ja firmateooria kirjeldavad tarbivate ning tootvate majandussubjektide otsustusi oma eesmärkide saavutamiseks. Kogu majanduselu seisukohalt huvitab meid situatsioon, kus nii tarbijad kui ka tootjad saavutavad eesmärgi samal ajal. Sellist olukorda nimetatakse...

Majandusõpetus - Tallinna Majanduskool
21 allalaadimist
Majanduseksamiks valmistumine
11
docx

Majanduseksamiks valmistumine

Selgita järgnevaid mõisteid: (3 punkti) *suhteline vaesus - olukord, kus elamistingimused on alla ühiskonna keskmist elatustaset või üldiselt aktsepteeritud ja soovitud taset. Inimesed võivad kogeda end suhteliselt vaestena ka siis, kui nad ei kannata puuduse all, kuid samas elavad teised inimesed märkimisväärselt jõukamalt. See määratlu...

Majandusõpetus - Keskkool
18 allalaadimist
Turunduse konspekt
21
doc

Turunduse konspekt

TURUNDUSE MÕISTE Käesolev konspekti osa on koostatud järgmise kirjandusallika põhjal: Turunduse alused. Ann Vihalem, Külim, Tallinn 2003. Turunduse mõistet on püütud lugematul hulgal erinevate definitsioonidega väljendada, eri ajajärkudel on olnud rõhuasetused neis erinevad. Toome siinkohal välja neist kaks, mõlemad pärinevad P.Kotlerilt: *,,Turundus on tegevus, mis on suunatud vajaduste ja soovide rahuldam...

Majandusõpetus - Kutsekool
25 allalaadimist
Inflatsiooni olemus ja tekkepõhjused
7
docx

Inflatsiooni olemus ja tekkepõhjused

R Inflatsiooni olemus ja põhjused Referaat Juhendaja: 2012 SISSEJUHATUS Inflatsioon on üks vanemaid majandusprobleeme. See on üldise hinnataseme tõus, millega kaasneb raha väärtuse vähenemine. Hinnataseme tõus vähendab olemasolevate varade väärtust, seega on väga kõrge i...

Majandusõpetus - Keskkool
16 allalaadimist
Kvantitatiivsed meetodid majandusteaduses
10
docx

Kvantitatiivsed meetodid majandusteaduses

KVANDI EKSAM Lineaarsed planeerimisülesanded: Mõisted: · Matemaatilised meetodid võimaldavad majandusprobleeme formaliseerida ja neid lahendada. Tegelevad optimaalsete lahendite väljatöötamisega · Lineaarne planeerimisülesanne ­ ülesanne leida tundmatutele sellised mittenegatiivsed väärtused mis kajastaksid sihifunktsiooni optimaalset väärtust, rahuldades kõ...

Majandusõpetus -
9 allalaadimist
Majanduse mõisted ptk 1-5
1
txt

Majanduse mõisted ptk 1-5

Turunudlus - indviduaalsete nudluste summa antud turul kindlal ajahetkel. Nudluse hinnaelastsus - nitab nudluse tundlikkust hinnamuutuse suhtes. Vhenev isiklik vrtus - kaupu ja teenuseid saab kasutada erineval otstarbel. Mnel kasutusvimalusel on suurem vrtus kui teisel. Nappus - vajadused ja nende rahuldamiseks kttesaadavad ressurssid...

Majandusõpetus - Keskkool
6 allalaadimist
Hiina majandus
2
docx

Hiina majandus

Hiina Hiina Rahvavabariik asub Euraasia mandril Aasia maailmajaos, täpsemalt Ida-Aasias. Naaberriike on kokku 14, kuid tähtsamad on Venemaa kirdest, Mongoolia põhjast, Kasahstan loodest, India edelast, Vietnam, Laos ja Birma põhjast, Põhja- ja Lõuna-Korea idast, üle mere ka Jaapan ning Taiwan. Veekogudest piiravad Hiinat Kollane ja Ida-Hiina meri idast...

Majandusõpetus - Keskkool
11 allalaadimist
Sissejuhatus majandusteooriasse
0
jpg

Sissejuhatus majandusteooriasse

Sissejuhatus majandusteooriasse KT 1 LK...

Majandusõpetus - Tallinna Majanduskool
1 allalaadimist
Valitsuse roll majanduses
8
docx

Valitsuse roll majanduses

Valitsuse roll majanduses Riigi roll ja turu puudulikkus  Riigi osakaal SKP loomisel – Eestis 13  Riigi sektor ehk avalik sektor – keskvalitsus, omavalitsus, nende allasutused, haridus, tervishoid, korra-, riigikaitse  Seadusloome  Maksud Riiklik majanduspoliitika MP eesmärk – majanduskasv, inimeste elujärje parandamine Erinevad riigid – erinevad viisid Kui suurt rolli peaks valitsus mä...

Majandusõpetus - Keskkool
10 allalaadimist
Juhtimine kordamisküsimuste vastused 2017 I kontrolltöö
20
docx

Juhtimine kordamisküsimuste vastused 2017 I kontrolltöö

Mida nimetatakse organisatsiooniks, millised on organisatsiooni tunnused? Organisatsioon on kindla inimrühma ühiste eesmärkide saavutamiseks moodustatud terviklikult korraldatud ühendus. Organisatsiooni kuulub vähemalt kaks inimest, kellest üks on juht ja teine alluv. 2. Mis on organisatsiooni edukude eelduseks? Organisatsioon peab olema suunatud pidevale arengule. Organisatsioon peab arvestama...

Majandusõpetus - Tallinna Majanduskool
44 allalaadimist
Majandusõpetuse aine mõisted
18
pdf

Majandusõpetuse aine mõisted

Aktsia - omandiõigust tõendav väärtpaber, mis annab selle omanikule õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul, kasumi jaotamisel, aktsiaseltsi lõpetamisel pärast kohustiste tasumist allesjäänud vara jaotamisel ning muud seaduse ja aktsiaseltsi põhikirjaga sätestatud õigused. 2. Aastaaruanne - aastaaruanne ettevõttes kasutatava majandusaasta kohta. Raamatupidamiskohuslane peab lõppenud majandusaasta kohta koostama majandu...

Majandusõpetus - Kutsekool
6 allalaadimist
Majanduse mõisted
38
docx

Majanduse mõisted

Aktsiaselts Aktsiaselts (AS) on äriühing, millel on aktsiateks jaotatud aktsiakapital. Min aktsiakapitali suurus on 25 000 eurot. Aktsia väiksem nimiväärtus on 10 senti. Aktsia annab aktsionärile õiguse hääletada üldkoosolekul ja kasumi korral saada dividendi. AS-i kõrgeim organ on üldkoosolek. AS-id võivad olla ka riigi omanduses: post, sadam, lennujaam, transport. *Aktsiaselts on piiratud vastutusega äriühing, mille...

Majandusõpetus - Kutsekool
8 allalaadimist