Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 (0)

5 VÄGA HEA
 
LOENGUD MAASTIKUARHITEKTUURI AJALOOST
2010
Õppematerjal maastikuarhitektuuri ning maastikukaitse ja ­hoolduse
üliõpilastele
Koostanud Kadi Karro
AEGADE ALGUS NING VARAJANE MAASTIKUKUJUNDUS. Esimesed
maastikud, nende areng. Varajased tsivilisatsioonid: Egiptuse ning
Mesopotaamia (Babüloonia, Assüüria ja Pärsia) kultuurid ja
maastikukujundus.
VANA-KREEKAST KESKAJANI: Antiik-Kreeka linnaplaneerimine ja aiad.
Antiik-Rooma linnaplaneerimine ja aiad. Vitruvius "De Architectura".
Islami aiad. Euroopa läbi keskaja: kloostriaiad, religioosne sümboolika;
botaanikaaiad, linnakodanike aiad.
RENESSANSS: Vararenessanss Itaalias 14. saj. Renessanss Itaalias 15.-
16. saj. Manerism ja barokk Itaalias 16.-18. saj. Linnaruum Itaalias:
piazzad keskajast barokini.
BAROKK: Barokk Prantsusmaal 17. saj. Prantsusmaa naabermaad 16.-18.
saj: regulaarstiil Inglismaal, Hispaanias, Austrias, Saksamaal,
Madalmaades, Venemaal, Rootsis, Taanis.
EESTI VANEMAD MÕISAAIAD JA -PARGID. Kuni 18. sajandi keskpaigani.
HIINA JA JAAPANI AIAKUNST: filosoofia, kompositsioon, materjalid
KLASSITSISM JA INGLISE MAASTIKUSTIIL: Varased Inglise avalikud pargid
(lihtsustatud barokk ja üleminek looduslikule stiilile). Kaasaegse
maastiku arenemine 18. saj. Inglise maastikuaiad, filosoofia.
Maastikupark Prantsusmaal, Saksamaal, Põhjamaades, Eestis.
EKLEKTIKA JA UUSKLASSITSISM: nn. aednikustiil ja selle vastandid: Arts &
Crafts-liikumine Inglismaal, Lutyens & Jekyll, rahvusromantika.
Eklektilised aiad USAs
LINNAPARGID. Linnapargid 1800 kuni tänapäevani, Euroopas ja USAs -
Olmsted.
MODERNISM MAASTIKUARHITEKTUURIS: Funktsionalism ja modernism
Saksamaa, Põhjamaad; Prantsusmaa; Gaudi & Barcelona.
Maastikuarhitektuuri ajalugu 1
2010. a

SISSEJUHATUS
Põhiline osa käesolevast loengukursusest on pühendatud maastikuarhitektuuri üldajaloole, selle
peamiste moevoolude ja põhisuundade vaatlusele. Allikmaterjalina on kasutatud algselt Kristiina
Hellströmi poolt koostatud maastikuarhitektuuriajaloo konspekti (1997), lisaks on hulgaliselt infot
saadud internetist, erialaartiklitest ning trükis ilmunud raamatutest (loetelu esitatud iga
loengupeatüki järel). Väga oluliseks kirjandusteoseks pean M.-L. Gotheini "History of Garden
Design"" (1st ed. 1913 saksa k., 1928 ingl. k), mille on 2000. aastal kaasajastanud ©Tom Turner
ning mis on kättesaadav ka internetis:
http://www.gardenvisit.com/got/index.htm
Eesti keeles on ilmunud veel kaks ülevaatlikku vihikut: Aiakunst läbi aegade I osa (1999) ning II
osa (2004), mis sobivad suurepäraselt sissejuhatuseks ja esimesteks käsiraamatuteks
maastikuarhitektuuri ajaloo kursusele. 2006. a ilmus eestikeelne tõlge Penelope Hobhouse' i
99% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #1 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #2 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #3 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #4 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #5 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #6 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #7 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #8 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #9 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #10 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #11 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #12 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #13 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #14 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #15 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #16 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #17 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #18 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #19 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #20 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #21 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #22 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #23 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #24 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #25 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #26 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #27 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #28 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #29 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #30 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #31 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #32 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #33 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #34 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #35 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #36 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #37 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #38 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #39 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #40 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #41 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #42 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #43 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #44 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #45 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #46 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #47 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #48 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #49 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #50 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #51 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #52 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #53 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #54 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #55 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #56 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #57 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #58 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #59 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #60 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #61 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #62 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #63 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #64 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #65 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #66 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #67 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #68 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #69 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #70 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #71 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #72 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #73 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #74 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #75 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #76 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #77 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #78 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #79 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #80 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #81 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #82 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #83 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #84 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #85 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #86 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #87 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #88 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #89 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #90 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #91 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #92 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #93 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #94 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #95 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #96 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #97 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #98 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #99 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #100 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #101 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #102 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #103 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #104 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #105 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #106 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #107 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #108 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #109 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #110 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #111 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #112 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #113 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #114 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #115 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #116 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #117 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #118 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #119 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #120 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #121 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #122 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #123 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #124 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #125 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #126 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #127 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #128 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #129 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #130 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #131 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #132 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #133 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #134 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #135 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #136 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #137 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #138 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #139 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #140 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #141 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #142 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #143 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #144 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #145 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #146 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #147 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #148 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #149 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #150 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #151 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #152 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #153 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #154 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #155 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #156 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #157 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #158 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #159 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #160 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #161 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #162 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #163 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #164 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #165 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #166 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #167 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #168 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #169 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #170 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #171 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #172 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #173 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #174 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #175 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #176 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #177 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #178 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #179 Maastikuarhitektuuri ajalugu 2010 #180
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 180 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2013-02-09 Kuupäev, millal dokument üles laeti
29 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
vikiskunn Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted

crafts, allikmaterjalina, kaasaegne maastikuarhitektuur, taimestik maal, looduskaugeks, menhir, dolmen, sisemine u, planeeringud, paigaga, asetuse, aadlike haudasid, teebas, aadlite haudasid, inimfiguur, babüloonia, üheks tsikuraadiks, erinevatelt uurijatelt, ajalooürikuist, aia suurus, mäeharjad, talved, a võib, varjutatud oliivi, okstel haljastel, viinapuu, peristüülõuedesse, antiigileksikon i, a ad, filosoofe, aiad antiik, sellise aatrium, peristüülaedadest, pompeji, linna plaan, restaureerimine, laurentiuse villa, aeda, maja taga, villa urbana, elamuruumid, villa urbana, viridarium, villa fruticosa, stoa poikile, paviljon, canopus, rajatis tervikuna, keisri palees, paiknedes väike, aiasõbrad, oaasiaiad, mudejar, õuelahendus, klassikaline chahar, baptisteerium, barbaritel, quadripartite, kloostrite elanikud, üsna palju, linnuvahi, varasemast, aia ümber, aed ise, rajatakse botaanikaaedu, paljudele, lossiparki, topograafia, kunstikeskuseks, nähtav maailm, maadeavastamisteni, eelkõige kirikutes, arhitektuuriga seoses, varasemast, palazzo, villa barbaro, aia kujunduses, antiigist, lille, ilu, renessansiajast, kaugelt vaadates, villa lante, huvipakkuv, manerism, barokk, k barocco, ehitamisel, tähelepanuväärsed, gamberaia, grotto, oranžerii, asub p, isola bellat, itaalia barokkmaalijatest, jacques, linna kehamisse, linna kuju, kaks l, kaunistatud ruumil, väljakud barokiajastul, champs, roht, prantsusmaa ajaloos, a 23, kanaliteema, geomeetrilised kujundid, vaux, peasissekäik, parteraed, suuremad bosketid, kaugemad bosketid, lossi ees, põhimotiiviks, versailles, marly, aia, loodusele, nn knot, suletud knot, hampton courtis, eesosas, saj lõpuosas, üleminekuaeg, hollandi aiad, populaarseim jalakas, hollandi aiad, parterid, külgedelt, kuningapurskkaevudeni, kõrvalaiakesed, heemstede park, renessansis, stiililiselt, sanssouci potsdamis, aeda, veitshöchheim, kujunduselemendid, veeparter, veeparteri taga, renessanss, sajandi renessanssaiad, lossiaial kopenhagenis, vallikraav, keskteljel, 1514, vaux, 1760, villa rustica, eesti mõisa, aia, lammutamisega, tööjõudu, õuna, kisklaud, õuna, õuna, ümberkorraldustöid, suurem maa, moesolev barokk, algusesse, maiste andmetel, ilupuud, peakanali kasutamisest, filosoofia võib, aasia aedu, hiina filosoofiat, vanas hiinas, taoismis, konfutsiuse arvates, yin, hiinlastel, stseenid, aedade kujundust, a oktoobris, sakraal, hiina arhitektuur, katusevorm, stiili iseloomustades, efektidest, hiina aed, geomantia kohaselt, yin, sellised aiad, pikka aega, shanshui, horisontaalsed, chü, mediteerimis, tüüpiline sild, hiina aed, saj kesk, šinto, samal põhimõttel, zen, zen, zen, kividel, zenil, võiks tõlkida, tarkused, järgida täht, sakuteiki järgi, shelho, hõbedane paviljon, teemaja, käepidemeta tassid, muistset sümbolit, aia suurus, jaapani aiad, selliseks duplitseerimiseks, jaapani aedu, tsuki, vastavalt zen, zen, kivid aias, põõsastes, kuivaed, kokedera, poussin, hiina aedadel, võiks öelda, palju parem, rousham, aeda, kõrgemalt, aasad, iii inglise, ehitised parkides, ehitisi, ümbritsetud roosidest, langustega, elupaigana, selgepiiriliselt, sakslastel, sopiline, saare keskel, põhiideeks, pargikujunduse kaudu, erinevad fabriques, kuninganna marie, soine maa, vesiehituste, hagaparkeni kompositsioon, forsmark, frederiksbergi aiad, iseloomulikuks omaduseks, keila, informatsioonist, suuremõisa, 1818, istandus, pargis, neorenessanss, liivakivist kaljuseinas, fookuses, uusklassitsism, aedadeks, stiili nimetus, arv metsamaa, paralleelselt aedniku, cottage garden, cottage, cottage garden, tavalised, wild garden, formal garden, maastikuparki, topiary, koos sõpradest, unistuste elamu, interjöör, tellijateks idealistlik, hekid, aiandusele, teoorias, oluline variaabel, piiratud aiaosad, päikeseloojanguaed punaste, arhitektoonilist, sellisena, ühtsusetaotlus, tähtsam nimi, ilu, vita sackville, sarnaseid näiteid, gärtner, loomaaia, aastail 1840, champs, haussmanniga, barillet, inglismaalt, kunstobjektide, vaatekünka vms, buttes, kindlustused, keskseks objektiks, planeerimine, pargi hooldus, stadtpark hamburgis, paigutatud muruplats, omaseid jooni, 100 puuliiki, elanike puhkuse, kordab linnageomeetriat, kogu kujundikeel, villette, kirdeosas maa, tschumi kujundus, erinev pinnakate, workshop, raua punane, põhjaserv, modernismiajastule, 1910, erinevates maades, põhifunktsioone, materjalidest, modernismiks, lühend momo, movement, momo, enimtuntud, maastikuarhitektuuris, rõhutatud, majast ülalpool, vabaõhu, krunt, mosaiikpõrand, lihtsustati, maastik, alumine osa, reservaat kultuuri, muuseumid jne, metsasel krundil, margareta, caneel, planeerimine, sajandi mõistest, sajandi kestel, modernismiajastu aiad, bülow, postmodernismi taga, sealt alates, maastikuarhitektuurist, killustikus, kujunduselemendid aias, hekid, geomeetrilised aiad, maastikku sulandades, naerumi aiamaa

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

6
docx
13
doc
5
docx
8
docx
32
doc
13
pdf
93
doc
27
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto