Maailma kirjandus-Lugemispäevikud (0)

5 VÄGA HEA

Esitatud küsimused

  • Milline roll on metamorfoosidel „Kuldses eeslis“ ?
 
Säutsu twitteris

1. Kuningas Oidipus on teos mehest, kellel, hoolimata püüdlustest, ei õnnestu 

ettekuulutatud saatust muuta.  Oidipus  iseloomult on ennesekindel, heasoovlik ning 
abivalmis, kuid samas ka jäärapäine. Kui ta oli valmis isegi Kreoni  tapma , kuid mitte 
mingil juhul  uskuma , et ta ise ongi  Laiose  hukkaja. Teose alguses Oidipus oli julge, kõrk, 
mässumeelne, täis elutahet ja soovi valitseda oma. Raamatu lõpuosas on ta muutunud 
allaandlikuks, elus pettunuks ja ennast vihkavaks meheks. Süütu Oidipus torkab endal 
silmad peast ja lahkub kõigist hüljatuna maapakku. Ta on mõistnud, et enda saatust pole 
võimalik muuta, aga muidugi see pimedus näitab seda, et oma viha ja võimu tõttu teda ei
taha mittemidagi märkata. Oma  tragöödia  kaudu  Sophokles  rõhutab, kuidas inimesed 
hukkuvad vahel  saatuse  poolt ettemääratud põhjustel. Ta näitab ka inimese 
vabatahet,mis võitleb pimeda saatuse vastu. Kuid sealjuures võidab alati jumalate  tahe
nende poolt kindlaksmääratud tulevik, millesse uskusid ka vanad  kreeklased . Võib öelda,
et Sophoklese tragöödia on teos kuriteost ja  karistusest  ning vastutusest oma tegude 
eest. Teistest kirjandusteostest rääkides, Oidipuse looga sarnast lugu on teos  Juuda  ja 
paavst  Gregoriuse kohta. Legendides Juudast mainitakse tema kederluude vigastamist, 
ta tapab enese teadmata isa, seejärel abiellub emaga. Lisakas, parritsiidi teema 
peegeldab muinasjuttus  Kreeta  püha Andreasest, kes tapab oma isa ja naib ema.

2. Milline roll on metamorfoosidel „Kuldses eeslis“? Kas peategelase

eesliks moondumine oli vaid äpardunud maagiatoiming või on
autor rakendanud selle mingi muu eesmärgi teenistusse?

3. Tänu „Kuldsele eeslile” tunneb Apuleiust lisaks teadlastele ka kogu maailm, on

ühtaegu seiklusjutt kui religioosne mõistulugu, mis säilitanud aktuaalsust ka
tänapäeval.

4. Loengu käigus me uurisime välja, et metamorfoos e. muundumine on igasugune kuju

muutumine, tavaliselt mingi üleloomuliku jõu vahelesegamise tagajärjena. Oluliseks
oli see, et muundumise tulemus võib olla seotud selle põhjustega.

5. Luciuse eesliks muundumise põhjuseks võiks pidada karistusena oma seksuaalse

käitumise ning liiderliku ja hooletu eluviisi eest. Teose alguses peategelane Lucius oli
liiga uudishiimuline, tahas teada kõiki maagiasaladusi, tema oli maagiast liiga
intrigeeritud. Pärast inimeseks tagasi muundumist me võime näha, kuidas muutus
peategelane vaimselt. Oma karistuse kaudu tema vaatab nüüd teiset vaatenurgast oma
elule. Just see oli eesmärgiks peategelase eesliks moondumist. “Kuldsele eeslile” on
eeskujuks kreeklase Lukianose “Lukios ehk Eesel ”, seega pole algupärane teos.
Mõlemi kirjutatu aluseks oli kahtlemata pärimuslugu, süžee on sarnane, kuid
Apuleiuse teosel lisaks lood Amorist ja Psychest, Mileetosest ning käsitleb Isise
kultust ning võrreldes läbinisti satiirilise Lukianose “Eesliga” on palju tõsisem
romaan inimese teadlikkusest ning eneseteadvusest, mis lõppeb austusavaldusega
naiselike jõudude suunas. Samuti kirjeldab provintsiolustikku, orjade ning
tavainimeste rasket elu.

6. Kõigile "Tuhande ja ühe öö" väljaannetele on ühine algne raamjutustus valitsejast 

Šahryā rist  ning tema naisest Šeherezadest ning selle põimumine lugudesse endisse. 
Lood saavad alguse põhijutustusest. Mõned neist on eraldiseisva alguse ja lõpuga, 
teised aga on paigutatud kolmandate sisse. Jutud on väga eriilmelised. Enim tuntud on 
üleloomulikke nähtusi käsitlevad muinaslood, kus kannude või lampide sisse kätketud 
vaimud kas aitavad juttude  kangelasi  või hoopis ründavad neid. Siin on ka romantilisi 
armulugusid, loomamuinasjutte, lugusid vapratest mõõgameestest ja petistest, 
naljalugusid – ühesõnaga kõike, mis inimestel läbi aastasadade meelt lahutas.


7.  


8. Kõik need jutud on kindlasti tihedalt seotud omavahel. Näiteks, Lugusid kuningas 
Jūnnani vesiirist, petisest vesiirist ja kuningas Sindibadist on ühendtaud ühes loos 
kalurist ja džinnist. Kõik need jutud on sarnase motiiviga ja ülesehitusega ning kõik nad 
toovad oma kindla eesmärgi. Nendes teoses eriti rõhutatakse reetlikkuse teema. 
Näidetena võib tuua kuningas Jūnnani vesiirist lugu, kus  vesiir  kadestas kuninga arsti ja 
püüdis temast vabaneda. Teises loos kuninga vesiir  tahis  oma kuningat reetma ja 
kuningapoja tapma. Need  juttu  lõpud on ka sarnased: need, kes petsid olid karistatud. 
Lood ka sisaldav üleloomuliku sekkumist, näiteks, lugu kalurist ja džinnist jutustab ifriidist,
kes väljus  valgevasest pudelist.


Lisaks põnevusele ning kirjandusloolisele ja elutarkuslikule taustale on „Vihma ja kuupaiste lood“ 
ka suure pärane osutus Akinari sügavale inimesetundmisele. Me leiame siit päris laialdase galerii
inimtüüpe, nii õilsaid ja tarku kui ka rumalaid ja tühiseid, nagu inimesed ikka on, kõikjal ja läbi 
aegade. On selliseidki lugusid, kus peategelane, kelle poolt me justkui peaksime lugedes olema, 
jääb  inimesena  alla vaimule või vastasele, kes teda ahistab. Tähelepanuväärsed on mu meelest 
eriti Akinari naistegelased, kelle saatuse kujutamisel on tihti näha, kuidas kehtiv  moraal  ja 
ühiskondlik kord on vastuolus nende sooviga vabalt elada ja tunda.
Kuigi iga lugu sisaldab üleloomulikke nähtusi, näitab Akinari oma juttudes, viidates ajaloolistele 
sündmustele Jaapani minevikust, erinevaid inimtüüpe, nii häid kui halbu, siduvateks teemadeks 
on armastus ja  truudus .


Samas tekib siinkohal õigustatud küsimus, kas õudusjutte, mille alla Ugetsut liigitatakse, saab 
pidada ülevaks žanriks, sest Euroopa tavade järgi on ju tegu pigem millegi madalaga. „ Vihm  ja 
kuupaiste“ osutab  kuule , mis pärast  vihmasadu  tundub looritatud ja ähmane. Pealkiri  viitab  ka 
samanimelisele nōnäidendile „Ugetsu“, mille  peategelaseks  on erakmunk Saigyō, kelle hing pole 
rahu saanud.

Dante   Alighieri  " Jumaliku  komöödia" Põrgu­osa 26. laulus asub  Odysseus   koos oma kaaslase 
Diomedesega leekides põrgu 8. ringis oma salasepitsuste ja petuplaanide pärast  Trooja  sõjas. 
"Põlemas on selles
Odysseus Diomedesega; kokku
said nuhtluses nad, nii kui olid raevus.


Neil piinelda just siin on mitu põhjust:
too  kelmus  hobusega, millest sündis
värav, kust väljus õilis  rooma   seeme ;

siis pettus, mille tõttu surnunagi

suurt Achilleust Deidameia veel leinab;
ning süüks on neil pallaadioni röövgi." 
Odysseus jutustab siin Homerosest erineva loo oma viimasest reisist ja surmast: ta asus 
seikluste  otsingul  reisile  Heraklese  sammaste  poole läänepoolsele merele . Pärast 5­kuulist 
meresõitu nägi laevameeskond merest tõusmas suurt mäge ( Purgatoorium ), enne kui  torm  nad 
uputas. 
Teos räägib, et Odysseus asub Kaheksandas Kurjataskus nagu vale nõu andja, kus petised 
jagatud kümnesse Kurja Lõhesse (bolgia). Sellest väitavad need sõnad: 
„nii palju nägin helendamas leeke
ma kaheksandas kuristikus kõikjal,
kui jõudsin sinna, kust võis näha põhja.“
Laulu lõppus Dante tahab meile öelda, et meie jääks inimestena kõikides olukorras, oleks alati 
endale ja teistele truuks:
«ärge võtke
neilt rõõmu inimtühje maid veel leida
maailmas, järgnedes nii päikesele!


Eks mõelge, mis on teie sünnipära!
Ei ole teie looma eluks loodud,
vaid teie tee on teadmised ja  vaprus

Puhastustuli  ehk purgatoorium tähendab mööduvaid piinu, mis ootavad mõõdukalt patuseid 
pärast surma, enne kui nad pääsevad  paradiisi .


Dante Puhastustulemäe valvuriks oli valitud  Cato  Noorem.  Kui tema ilmus Dante ja Vergiliuse 
juurde, Dante ütles: 


 


„nägin ma enda lähedal üht rauka, 
kes paistis mulle nii suurt austust vääriv,


 kui iganes poeg isalegi võlgneb.“ 


 


Dante kirjeldab Cato välimust:


 


„Pikk habe, milles valgeid karvu hulgas niisamuti kui juustes, 


kahes haaras tal rippus rikkalikult rinna ette.


Ja nelja püha tähe kiired palet tal heletasid nii, 


et näha teda ma võisin selgelt nagu päevavalges.“            


 


See, et  paganlik  Cato, kes pealegi tegi enesetapu, võis pääseda kristlikku purgatooriumi, on 
eelkõige seotud tema vabadusmeelse vastuhakuga Caesari diktatuurile. Oluline on see, et Cato 
vabadusiha seostub seaduslikkusega.


 Teoses kasutab Dante „kuristiku” kujundit kokku kaheksa korda; esimesel viiel juhu lpõrgu augu 
tähistamiseks, aga järgnevatel juhtudel teiseneb see jumaliku nõu ja seaduse kuristikuks,kuhu ei 
saa isegi  inglid  lõpuni pilku heita.Just seda jumaliku vabaduse kuristikku soovibki Dante oma 
vaimu teekonnal tunnistada. 


Aga Dante seob vabaduse seadusega, just jumaliku seadusega, ning see seadus nõuab enne 
täielikku vabanemist patuhüvitust purgatooriumis.Alles nii rahuldab puhastuv hing Jumala ja 
omaenda õiglustunde. Inimese vabadus on Dante teose peamõtte. Võib väita, et Cato Noorem 
ilmselgesti poliitilise vabaduse  allegooria .

Kõige poeetilisem komöödia dramaturgi loomingus on  „Suveöö unenägu”. Armuintriig, mis 
areneb looduses, seob Kreeka kangelasi, noori armastajaid, rahvausundist pärit  haldjaid  ja 
näitekirjaniku kaasaega kuuluvaid käsitöölisi.  Shakespeare  kujutab müüti Pyramuse ja  Thisbe  
õnnetust armastusest läbi pilamise. Tänu kobakäpast haldjale läheb kõik vastupidi ja armuvad 
valed inimesed.  Fantaasia  on lennukas ja ülemeelik, kuid siiski sünnivad sellest  reaalsed  
inimsuhted . Shakespeare arvates on tundeelu teejuhid mõistus ja hea tahe, mitte tormakad 
pursked


Shakespeare kui  humanist  õigustab noorte inimeste loomulikke tundeid ja nende armastuse 
vabadust, vastandades sellele mitmesuguseid ühiskondlikke eelarvamusi, norme ja keelde. 
Armastajad moodustavad komöödia lüürilise osa ning nalja, naeru ja huumori allikaiks on 
enamasti madalamast soost tegelased, näiteks talupojad või teenrid. Tema iseloomulik 
humanistlik  maailmavaade kindlasti peegeldas tema teoses „Suveöö unenägu”. Tema rõhutab 
inimeste erilisust,  inimeste väärtustust ja  isikuvabadust. 
Oma tegelasi tema kujutas realistlikult, väärtustati maiseid rõõme. 


 
Samasuguseid jooni võib leida itaalia  teatrist   commedia   dell ´  arte . Naljas on suur osa vaimukal 
intriigil, kus on tähtis ka juhuse osakaal, ja saatusel . Dramaturgi komöödiates leidub väga 
tõsiseid sotsiaalseid ja eetilisi  motiive  ning tagurlike maailmavaadete eitamist. Siiski ei suutnud 
need teosed küündida sellise elumõistmise sügavuseni, nagu tragöödiad seda tegid.


Сон Гринева в рассказе «Капитанская дочка» играет очень важную роль. 


Этот сон он видит сразу же после первой встречи с вожатым­Пугачевым. Введение сна 
Гринева служит предшествующей событию информацией: Пушкин предупреждает, что 
будет с Гриневым дальше, как сложатся его отношения с Пугачевым. Предсказание 
последующих событий создано автором для определённых целей: Пушкину необходимо 
заставить читателя при встрече со знакомыми фактами возвращаться к сцене сна. 
Увиденный Гриневым сон – вещий : «Мне приснился сон, которого никогда не мог я 
позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним 
странные обстоятельства моей жизни».


По мере знакомства с сюжетом возникает догадка, что мужик с черной бородой похож на
Пугачева, что Пугачев так же ласков был с Гриневым, что это он устроил его счастье с 
Машей Мироновой. « Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: „Не бойся, подойди 
под мое благословение..."»
Это становится особенно наглядным в заключительной сцене сна. Гринев не хочет 
исполнить просьбу матери — подойти под благословение мужика. 


Мужик с топором, мертвые тела в комнате и кровавые лужи — символичные знаки. Все 
они предсказывают о жертвах восстания Пугачева, о многих мертвых телах и лужах 
крови, которые увидел Гринев позже — уже не во сне, а наяву.

“Kummalises loos” on mitmeid jutustajaid. Neid on kolm: looväline jutustaja, kes viitab kõigile 
tegelastele kolmandas  isikus ; Jekylli  kolleeg  Lanyon, kelle kiri selgitab Uttersonile jubeda 
üleloomuliku seose Jekylli ja Hyde’i vahel; Jekylli kiri, kus mees räägib juhtunust oma 
vaatevinklist ning jutustab oma psühholoogilistest tagamaadest afääri sattumisel.


Lugeja ei saa teada isegi Uttersoni arvamust kirjast, sest advokaadi kommentaare ei järgne. 
Lisaks kolmele peamisele jutustajale sisaldab aga jutustus veel hulgaliselt  lugude  rääkimist ja 
pealtnägijate kirjeldusi toimunud sündmustest, alates kohe esimestel lehekülgedel kohatavast 
Uttersoni sugulasest Enfieldist, kes sellele kõigepealt Hyde’ist ja tema vägivaldsusest veidra loo 
jutustab ning Uttersonil mõista laseb, et Hyde sisenes oma võtmega Jekylli majja.


Kui teosel oleks vaid üks jutustaja, siis lugejal polnud võimalusi otsustada või arutleda sellest , 
missugune allikas on usaldusväärsem . Aga see fakt, et teoses on erinevad vaated paneb meid 
mõtlema ning kahtlema, et keegi võiks  valetada . Need mõtted jäävad tuleviku mõtlemiseks, mis 
teeb teost põnevamaks
Woolfi  kõige isiklikum romaan, pihtimuslik „Proua  Dalloway  “ kajastub üksindus  masendus  ja 
surma.


Arvan, et “Proua Dalloway” modernistlikkuse läbi psühhoanalüütilise  prisma   vaatlemine  peaks 
raamatu lugemisefekti  mõjutama  vähem vaesustavalt kui vormiliste  uuenduste  rõhutamine. 
Woolfi teeb modernistiks eelkõige tema psüühika eripära, mis on psühhoanalüüsile uurimiseks 
avatud ja mis proosauuendustest leidis oma  väljendusvahendid  (siia hulka võiks arvata ka 
müütide kasutamine kirjanduses kui modernismile tüüpiline nähtus). 


Romaan ei ole üles ehitatud klassikalise lineaarse narratiivi põhimõtetel ning ka tegelased ei ole 
kujutatud harjumuspäraselt, „ viimse  nööbini“. Autor lülitab jutustamisesse ainult tarvilikku. 
Tegevus liigub hüpeldes oleviku ja mineviku vahel.  Seoseid  tekitavad  assotsiatsioonid , muljed, 
tunded,  emotsioonid .


Sisemine elu kujutab tema mõtte­ ja tundemaailma, välimine reaalsust­ seda, kuidas teised teda 
näevad. Tema elu iseloomustavad elamine kõrgseltskonnas,  pidevad  peod, kallid riided. Eraelu 
tal ei ole, ta hoiab oma emotsioonid kõik endas kinni, et mitte paista seltskonnas nõrgana. 


Üht oma peamist ülesannet nägi  Woolf  psühholoogilise analüüsi võtete täiustamises ja tegelaste 
sisemaailma peenimate nüansside kirjeldamises. Igas teoses püstitab Woolf endale teatud 
eksperimentaalülesande: jätta mulje aja voolamisest; kujutada tegelaste tunnete arenemist ajas 
lapsepõlvest vanaduseni; näidata, kui erinev on mitmesuguste inimeste  reaktsioon  ühele ja 
samale sündmusele; kõnelda paralleelselt arenevaist inimsaatustest, mis põimuvad ainult korra 
või kaks ja lähevad siis igaveseks lahku.


 “ Barbarite  ootel” on impeeriumi kohaliku väikeametniku minavormis jutustus sellest, kuidas üks 
kohtunik  saab teadlikuks oma osalusest impeeriumi vägivaldses võimus.       


“Barbarite ootel” romaan on  parallel  Lõuna­Aafrika


apartheidirežiimiga. See lugemisviis on suuresti tingitud romaani


pealiinist, milleks on impeeriumi ametniku teadlikuks saamine oma osalusest


vägivaldses võimus. 


Konkreetsest ahistusest ning murest, milles ei ole raske ära tunda Lõuna­Aafrika tänapäeva 
olustikku ning hirmusid (kuigi tegevuskoht on põhjapoolkerale paigutatud), kasvatatakse välja 
üldistus. 


Tema  moraalne  vastuseis ülekohtule ükskõik kui kõhklev ning isemeelne see ka on väljendab 
kirjanikule iseloomulikku lootust, et kui katastroofi ei ole võimalik vältida, on inimesel ikkagi 
võimalik ka katastroofiähvarduse all inimesena elada.


Romaan annab teada, et  barbarid  ei ohusta impeeriumi asunikke, aga see oht on


väljamõeldud ja esile kutsutud. Alles rünnakud impeeriumi sõdurite poolt toovad


põliselanike vastureaktsiooni.


Vaatamata sellele, et Coetzee kasutab romaani jaoks selliseid


dokumentaalseid materjale Lõuna­Aafrikast, on paljud kriitikud seisukohal, et
Coetzee allegooriat ei saa piirata vaid Lõuna­Aafrika ühiskonnaga ja “Barbarite


ootel” on universaalne allegooria imperialistlikust või lihtsalt vägivaldsest


võimust.


Barbarid ja hirm nende saabumise ees on rändav  motiiv  lääne kirjanduses ja


filosoofias juba alates  antiigist .Romaan on allegooria imperialistlikust


võimust ja näitab, et  impeerium  peab oma võimu kehtestamiseks barbarid ja


nende pealetungi ise välja mõtlema.

-7600% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Maailma kirjandus-Lugemispäevikud #1 Maailma kirjandus-Lugemispäevikud #2 Maailma kirjandus-Lugemispäevikud #3 Maailma kirjandus-Lugemispäevikud #4 Maailma kirjandus-Lugemispäevikud #5 Maailma kirjandus-Lugemispäevikud #6 Maailma kirjandus-Lugemispäevikud #7
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 7 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2017-12-16 Kuupäev, millal dokument üles laeti
8 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
306180 Õppematerjali autor

Lisainfo

2. Milline roll on metamorfoosidel „Kuldses eeslis“? Kas peategelase eesliks moondumine oli vaid äpardunud maagiatoiming või on autor rakendanud selle mingi muu eesmärgi teenistusse?
Tänu „Kuldsele eeslile” tunneb Apuleiust lisaks teadlastele ka kogu maailm, on ühtaegu seiklusjutt kui religioosne mõistulugu, mis säilitanud aktuaalsust ka tänapäeval.
Loengu käigus me uurisime välja, et .......

impeerium , dante , vesiir , oidipus , purgatoorium , odysseus , jumaliku , odysseus , komöödia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

10
odt
26
doc
41
doc
17
odt
21
docx
48
doc
13
docx
24
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto