Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


MESILASEMADE KASVATAMINE (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

  • Kuidas kindlaks teha, kas peres on ema või mitte, on anda pidama ?
 
Säutsu twitteris

AIMAR   LAUGE
MESILASEMADE
KASVATAMINE
Aimar Lauge
MESILASEMADE
Eesti  Mesinike  Liit  on  mesinike  vabariiklik  ühendus,  mil e  peamiseks 
ülesandeks on Eesti mesinduse arendamine ja mesinikele nende tööks 
KASVATAMINE
või harrastuseks võimalikult soodsate  olude  loomine. Eesti Mesinike Liit 
loodi mesinike poolt kokku kutsutud asutamiskoosoleku otsusega 1992. 
a.  alguses.  EML  jätkab   1902 .  a.  asutatud  Eestimaa   Mesilaste   Pidajate 
Seltsi tegevust, mis sõjaolude tõttu ja järgnenud nõukogude korra tingi-
mustes  katkes.
EML korraldab oma  liikmetele  mitmesuguseid tegevusvõimalusi, mesin-
duspäevi ja –õppusi, samuti õppereise nii Eesti kui teiste maade mesin-
dusega  tutvumiseks.  Kõik  EML-i  liikmed  saavad  posti  teel  koju  kätte 
perioodiliselt ilmuva “ Mesiniku ” teabelehe, samuti muid EML-i  koosta -
tud ja levitatavaid teabematerjale.
Tal inn 2012
Eesti Mesinike Liit
SISUKORD
I OSA
1.  Mesilasema  tähtsus mesilasperes ja mesilasema  bioloogia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Mesilasema bioloogia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Mesilasema sigimiselundid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2. Mesilasema kunstlik  viljastamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
3. Mesilasema vastuvõtmist soodustavad tegurid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
4. Mesilasema vahetamine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
5. Mesilasema leidmine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
6. Mesilasema  ostmine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
7. Paarunud või paarumata mesilasema või hoopis munaraam. . . . . . . . . . . . . . . . . .16
8. Mesilasema andmise erinevad meetodid. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Mesilasema andmise kiire meetod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Mesilasema andmise  kindlam  meetod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
9. Mesilasema andmise kontrollimine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
10. Mesilasemade kasvatamine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Mesilasemade kasvatamine emata ammperes. Mai Endla meetod. . . . . . . . . . . . . 20
Mesilasema kasvatamine stardiperes ja emaga ammperes ning inkubaatoris. . . 21
11. Mesilasemade kasvatamise  inventar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
12. Stardipere, ammpere, lesepere, inkubaator, paarumispere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
13. Vageldusmeetod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
14. Kupualgetesse munemise meetod (Nicot’  isolaator ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
15. Mesilasema märgistamine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
II OSA
Trükise väljaandmist toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames.
1. Mesilasrassid ja -tõud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Kraini  mesilane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Autor Aimar Lauge
Itaalia mesilane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Toimetaja Katrin Linask
Buckfasti mesilane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Kujundaja Ülle Pällo
2. Mesilasemade  paarumine  isoleeritud paarlates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
3. Mesilasema ja -pere hindamine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
ISBN  978-9985-9887-6-3
Selgituseks hindamisskaalale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Tallinn, 2012
Eesti Mesinike Liit
J. Vilmsi 53G, 10147 Tallinn
Kasutatud kirjandus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
MESILASEMADE KASVATAMINE
5
I OSA
Autori südamlik tänu kuulub Mai Endlale, kes jagas oma mesila-
1. MESILASEMA TÄHTSUS MESILASPERES JA 
semade kasvatamise kogemusi (Mai Endla meetod);  Janek  Saarepuule
MESILASEMA BIOLOOGIA
kes  aitas  kirjutada  mesilasema  andmise   meetoditest   ja  Nico’t  isolaa-
tori   kasutamisest;   Jaanus   Tullile,  kes  pani  koos  Janek  Saarepuuga 
kokku itaalia mesilase kirjelduse; Priit Pihlikule, kes kirjutas kraini 
Tavaliselt  on  mesilasperes  tuhandeid  töömesilasi,  sadu  isasmesila-
mesilasest; Peter Pihlile, kes selgitas lähemalt mesilasema kunstlikku 
si  ehk  leski  ja  ainult  üks  mesilasema.  Kõik  mesilaspere  isendid  on 
viljastamist,  ning  Aivar  Raudmetsale,  kes  kommenteeris  mesilaste 
mesilasema  järglased , ja ka uus ema on saanud alguse vana ema poolt 
tõuomaduste hindamist.
munetud    munast .  Mesilaspere  terviku  seisukohalt  võib  öelda,  et 
mesilasema on mesilasperes üks tähtsamatest isenditest, kes vastutab 
mesilaspere arengu eest ja kellest sõltub mesilaspere iseloom.
Paarunud mesilasema. Janek Saarepuu foto
6
MESILASEMADE KASVATAMINE
MESILASEMADE KASVATAMINE
7
Mesilasema bioloogia
Mesilasema  on  kõige  suuremate  mõõtudega  isend  mesilasperes. 
Mesilasema  kasvatamiseks  valmistavad   mesi -
Äsja kupust  koorunud  ema kehapikkus on 16–18 mm ja mass 180–200 
lased   vahast  kupualged,  mida  nad  vastavalt 
mg. Selline ema on lennuvõimeline ja vilgas ning mesilasperes on teda 
emavagla  kasvamisele  pikendavad.  Emakupud 
raske märgata. Pärast paarumist muutub mesilasema tagakeha  üma -
ehitatakse  avaga  allapoole  kärje  servadesse, 
ramaks ning keha raskemaks, sellise mesilasema pikkus on 18–25 mm 
kärje al äärde või kärjes olevate aukude äärtele. 
ja kaal 200–250 mg.
Emakupu  läbimõõt  on  7-9  mm.  Normaalses 
Lisaks  munemisele  on  ema  ülesandeks  mesilaspere  kooshoidmine. 
peres   muneb   ema  emakupualgesse  sel  juhul, 
Paarunud ema ülalõua näärmenõre, nn. emaaine, informeerib  mesilasi  
kui pere valmistub paljunema ehk sülemlema. 
omavahelisel   otsesel   kokkupuutel  ema  olemasolust  peres.   Mesilased  
Emakuppe nimetatakse sel juhul sülemikuppu-
eristavad oma pere ema võõrast emast ka lõhna järgi. Võõra ema vastu 
deks.  Olenevalt  tõust  võib  kuppude  arv   mesi -
on pere  vaenulik .
lasperes ol a ühest-kahest kuni sajani.
Mesilasema on võimeline elama 5 ja  enamgi  aastat. Enamasti vaheta-
Kui mesilaspere on jäänud ilma emata, ehitavad  Märgistatud mesilasema. 
Janek Saarepuu foto
takse ema töömesilaste poolt välja varem, kas siis sülemlemise teel, kui 
mesilased nooremas  järgus  kaanetamata töölishaud-
vana ema lendab sülemiga tarust minema, või salajase emavahetuse teel, 
mele nn. aseemakupud. Sel juhul ehitatakse tavaline töölishaudmega  kann  
ema 2.–3.  eluaastal .
mahanäritud  naaberkannude  arvel  emakupualgeks.  Katsed  näitavad,  et 
Ema munemisest oleneb pere tugevus, sest mida rohkem ta ööpäevas 
kuni 3-päevasest töölisvaglast võib veel areneda normaalne ema.
muneb, seda tugevamaks kujuneb pere. Emad  munevad  suvel, haudme 
Erinevalt  töölisvaglast  söödetakse  emavakla  kogu  vaglastaadiumi 
kõrgperioodil 1500–3000 muna ööpäevas. Üks muna kaalub keskmiselt 
kestel ainult toitepiimaga. Katsetel on  selgunud , et kaanetatud haudme-
0,132 mg, ja ühes ööpäevas munetud  munade  mass võib ületada ema 
ga  peredes  oli 3 päeva vanuste vaklade emakuppudes 46–120 mg toite-
enda massi. Sügise poole, kui ema muneb vähem, on munad raskemad 
piima, kaanetamata haudmega peredes 285–527 mg. Peredes, kus toimus 
ja mesilased kooruvad tugevamatena.
nn. salajane emavahetus (s.t. peres oli nii kaanetatud kui ka kaanetamata 
hauet) oli emakupus 736 mg toitepiima.
Mesilasema sigimiselundid
Erinevalt töölisvaglast kasvab emavagel edasi ka pärast  kupu  kaaneta-
Ema  sigimiselundid  koosnevad  kahest  munasarjast,  munajuhadest, 
mist. Kookoni võrkimise ajal pöördub ta peaga kupu põhja poole, et nee-
seemnepaunast, limanäärmetest ja tupest.
lata al esjäänud toitepi ma. Kui kupu põhjas on 
Munasarjad paiknevad tagakehas ja koosnevad paljudest munatoru-
Mesilasema 
pärast  ema  väljumist  toitepi majääke,  annab 
dest.  Headel  emadel võib ol a 300–350 munatoru.
Arenemisjärk
arenemine 
see  tunnistust,  et  emal  on  olnud  kül aldane 
Seemnepaun on 1,5 mm läbimõõduga ja  mahutab  ca 5 mg  spermat
(ööpäevades)
Muna
3
söödavaru ning et kõik tema elundid on saa-
mil est  peab  jätkuma  kogu  mesilasema  eluajaks.  Ema  paarub  korraga 
Vagel
5
nud hästi välja areneda.
paljude (8–14) leskedega, ja nende  sperma  asub seemnepaunas kihiti.
Eelnukk
2
Kaanetatud kupus (eelnuku- ja nukustaadiu-
Mesilasema  paarub  lesega  õhus  lennul.   Mesilasemad   teevad  esimese 
Nukk
6
mis) areneb ema ca 8 päeva, vaglastaadiumis ca 5 
väljalennu 2.–3. päeval pärast  koorumist . Esimene lend ei kesta üle 5 minu-
Kokku
16
päeva ja munana ca 3 päeva. Kokku ca 16 päeva.
ti. Paarumislennule lendab ema tavaliselt 5–12 päeva vanuselt. Ebasoodsa 
8
MESILASEMADE KASVATAMINE
MESILASEMADE KASVATAMINE
9
ilmastiku korral või leskede puudumisel võib paarumine 2–3 nädalat või 
võtab aega ca 10 minutit, kuid professionaalid saavad hakkama vähem 
rohkemgi  edasi lükkuda. Paarumislend toimub ilusa ilmaga ja kel a 10–17 
kui 2 minutiga. Kunstlik viljastamine toimub mikroskoobi al  spetsiaal-
vahel.  Lesed  lendavad tavaliselt välja tund aega varem. Paarumine leiab 
se seadmega, mida on võimalik osta.
enamasti  aset  10–12  meetri  kõrgusel.   Töömesilased   lendavad  harilikult 
Viljastamiseks  sobiv  ema  on  8–12  päeva  vana,  enamasti  hoitakse 
kuni 8 meetri kõrgusel, lesed 10 meetri kõrgusel või veel kõrgemal.
teda paarumistarus, mille lennuava on paarumise vältimiseks varus-
Mida enam sügise poole, seda kõrgemal toimub paarumine – isegi 
tatud emalahutusvõrega. Kunstlikult viljastatud mesilasemale antakse 
kuni 50 meetri kõrgusel. Lesed lendavad ja paiknevad õhus ebaühtla-
kaks  doosi  CO :  esimene  viljastamise  ajal  ja  teine  kas  viljastamisele 
2
selt, tavaliselt on leski rohkem mesilast kaugemal. Lesed ei lenda suurte 
eelneval  või  järgneval  päeval.  Pärast  viljastamist  võib  mesilasema 
veekogude kohal. Üldiselt paaruvad emad ühel ja samal kohal, ja sinna 
endiselt  püüda  paarumislennule  minna,  mistõttu  emalahutusvõre 
kogunevad igal aastal ka lesed. Üle poole emadest lendab paaruma ka 
tuleb hoida lennuava ees, kuni ema hakkab  munema . Viljastatud ema 
teist korda, paarudes igal korral 6–10 lesega. Teatud osa emasid läheb 
lenduminekut tuleb iga hinna eest vältida, sest peale CO -ga uimasta-
2
paaruma veel kolmandatki korda.
mist nõrgeneb tema orienteerumisvõime ja ta ei oska enam tagasi tulla. 
Ema hakkab munema 2–3 päeva jooksul pärast paarumist.
Viljastatud ema hakkab munema 3–10 päeva jooksul. Pärast munema-
hakkamist võib teda käsitleda nagu paarunud ema, mis tähendab, et 
enam ta paarumislennule minema ei kipu.
2. MESILASEMA KUNSTLIK VILJASTAMINE
Mesilasema kunstlik viljastamine on eriti vajalik neis kohtades, kus puu-
dub võimalus puhaspaarumiseks, või kui soovitakse kontrol itult edasi 
anda  mingit  kindlat  omadust,  s.t.  saada  kindlate  omadustega  järglasi. 
Ühe  mesilasema  viljastamiseks  kulub  8–10  mikroliitrit   lese   spermat, 
mil e kogumiseks läheb vaja kuni 20 leske. Sel e koguse spermaga suudab 
ema muneda vähemalt 2 aastat. Olenevalt eesmärkidest võib viljastami-
seks kasutada nii suuremat kui ka väiksemat spermakogust. Mesilasema 
eluea pikkus ei ole seotud sel ega, kas ta on kunstlikult viljastatud või 
mitte; suurema koguse spermaga suudab ema lihtsalt kauem muneda.
Kui soovitakse võrrelda mesilasemade kvaliteeti, on võimalus sper-
mat tsentrifuugi abil homogeniseerida. Sel eks võetakse spermakogus, 
mis on vajalik 200–300 mesilasema viljastamiseks. Kuna kõik mesilase-
mad saavad sama koguse täpselt ühesugust spermat, saavad erinevused 
ol a vaid emades  endis .
Spermat saab 13–20 kraadi juures säilitada kuni 2 nädalat. Lesesperma 
ei  kannata  ei  külma  ega  külmutamist.  Ühe  mesilasema  viljastamine 
Kunstliku viljastamise  aparaat . Peter Pihli foto
10
MESILASEMADE KASVATAMINE
MESILASEMADE KASVATAMINE
11
3. MESILASEMA VASTUVÕTMIST 
4. MESILASEMA VAHETAMINE
SOODUSTAVAD TEGURID
Kuigi  mesilaspere  bioloogiast  on  teada  mesilasema  pikk  iga,  väheneb 
Ema vahetamine võib ol a võimatu või raskendatud, kui:
tema  munemisvõime  vananedes  oluliselt.  Vabas  looduses  vahetub 
• peres on juba ema
mesilasperes  ema  praktiliselt  igal  aastal,  kas  sülemlemise  tõttu  (vana 
• peres munevad töömesilased
ema lahkub ja noor jääb asemele) või salajase emavahetuse tõttu (juulis-
• peres on sülemi- või aseemakupud
augustis). Üldiselt peetakse tootmismesilas sobivaks vahetada  mesilas -
• peres on sülemlemistung
emasid iga kahe aasta järel. Näiteks: kui vahetada mesilasperes ema 2012. 
• antav ema on haige või madala feromoonitoodanguga
aasta juulis, siis peaks ema uuesti  vahetama  2014. aasta suvel.  Niimoodi  
• peres on kaanetamata hauet
saab ema muneda kaks  tervet  hooaega. Soovitatav oleks emavahetus viia 
• mesilastõug on sel ine, kes ei lepi kergesti uue emaga (näit. segaverelised)
mesilas läbi niimoodi, et ühel aastal  vahetatakse  emad pooltes peredes ja 
• antav ema on teisest rassist
teisel aastal ülejäänutes. Nendes peredes, kus mesilasema ei mune mesi-
• peres on palju vanu mesilasi
niku  arvates  piisavalt  hästi,  tuleb  ema  vahetada  välja  eelisjärjekorras. 
• valitseb korjepuudus ja halb ilmastik
Muidugi tuleb eelnevalt kindlaks teha, kas pere nõrkus on põhjustatud 
• perede vahel toimuvad vargused
emast, ja mitte muudest teguritest.
Ema võetakse meelsasti vastu, kui:
• tarus või kunstperes on vaid noored mesilased ja kaanetatud haue
5. MESILASEMA LEIDMINE
• on  korje
• mesilasperet söödetakse
Üheks 
probleemiks, 
• peres pole kaanetamata hauet, mune ega endise ema lõhna
miks  mesinikud  ei vahe-
• mesilased ja ema on  samast  rassist
ta mesilasperes emasid, ei 
• ema ja pere lõhn on muudetud võimalikult sarnaseks
ole mitte teadmatus, vaid 
• ema on pikemat aega munenud
tihti oskamatus mesilas-
• ema  koorub  tarus või on äsja koorunud
ema  leida  ja  teda  ära 
• pere on olnud vaid lühikest aega ilma emata
tunda. Mida peab mesilas-
ema   otsimisel   silmas 
Parim viis, kuidas kindlaks teha, kas peres on ema või mitte, on anda 
pidama
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele faili TASUTA e-mailile

Vasakule Paremale
MESILASEMADE KASVATAMINE #1 MESILASEMADE KASVATAMINE #2 MESILASEMADE KASVATAMINE #3 MESILASEMADE KASVATAMINE #4 MESILASEMADE KASVATAMINE #5 MESILASEMADE KASVATAMINE #6 MESILASEMADE KASVATAMINE #7 MESILASEMADE KASVATAMINE #8 MESILASEMADE KASVATAMINE #9 MESILASEMADE KASVATAMINE #10 MESILASEMADE KASVATAMINE #11 MESILASEMADE KASVATAMINE #12 MESILASEMADE KASVATAMINE #13 MESILASEMADE KASVATAMINE #14 MESILASEMADE KASVATAMINE #15 MESILASEMADE KASVATAMINE #16 MESILASEMADE KASVATAMINE #17 MESILASEMADE KASVATAMINE #18 MESILASEMADE KASVATAMINE #19 MESILASEMADE KASVATAMINE #20 MESILASEMADE KASVATAMINE #21 MESILASEMADE KASVATAMINE #22 MESILASEMADE KASVATAMINE #23 MESILASEMADE KASVATAMINE #24 MESILASEMADE KASVATAMINE #25 MESILASEMADE KASVATAMINE #26 MESILASEMADE KASVATAMINE #27
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 27 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2015-01-14 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 6 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Martin1996november Õppematerjali autor

Mõisted


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

937
pdf
Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat
1072
pdf
Logistika õpik
72
doc
KALAKASVATUSE eriala kordamisküsimused
5
docx
Itaalia mesilane
343
pdf
Maailmataju uusversioon
477
pdf
Maailmataju
0
docx
V-Hugo Jumalaema kirik Pariisis terve raamat
126
doc
Lõpueksami küsimused ja vastused 2008

Logi sisse ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun