MATERJALI JA VALMISTUSTEHNOLOOGIA VALIK - sarnased materjalid

termotöötlus, tehnoloogia, voolavuspiir, kõvadus, valmistustehnoloogia, sõiduauto, hammasratas, minutis, garantii, materjalitehnika, eskiis, katkeahenemine, katkevenivus, mehaanilised omadused, tõmbetugevus, karastamine, vajalikud arvutused, termotöötlemise, konstant, juhendmaterjalid, laansoo, materjaliõpetus, tala, koormus, töötingimused
Materjalivaliku kodutöö
6
doc

Materjalivaliku kodutöö

kodutöö koos paljude piltidega

Materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
145 allalaadimist
Keemia ja materjaliõpetuse eksami küsimuste vastused
11
doc

Keemia ja materjaliõpetuse eksami küsimuste vastused

...dele tuleb paksem kiht. Põhimõttelised parameetrid on:U=10-30V ja 400-600?/m². enne katmist puhastada detail sooladest vee või auruga, õlidest NaOH või hapete lahustega, roostest leekpuhastusega 150C juures, liivapritsiga või veejoaga, mehaaniliselt kaabitsaga (terashari) või hapetega töödeldes. Fosfaatimist kasutatakse pinna ettevalmistamisel värvimiseks. 43. Oksiidid.: Oksiide on kahte tüüpi: lihtoksiidid, kus hapnik on vahetult seotud teise elemendi aatomiga ja peroksiidid, milles on side -O-O-: H2O. SiO2- mineraal kvarts. Leidub puhta mineraalina ning kivimite koostises (graniit). Dolomiit-amorfne SiO2. CO2- atmosfääris 0.03% ja lahustumine vees. Al2O3*(nH2O)- oksiid ja hüdroksiidi vahepealsed ühendid- boksiidid. Fe3O4- magnetiit. Moodustumine: 1. Hapnikku sisaldavte ühendite kuumuta...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
312 allalaadimist
Materjaliõpetuse konspekt
18
doc

Materjaliõpetuse konspekt

...ndlus, oksüdeerumine klimaatilistes tingimustes, korrosioon happelises keskkonnas, elektrolüütiline korrosioon, korrosiooni kindlust määratakse (1gramm cm 3kohta sekundis). 3. Tehnoloogilised omadused: määratakse töökohal, töö instrumentide abil. Valatavus, keevitavus, sepistamiseks(survega töötlemisel), keemiliselt töödeldav. 4. Detailide valmistamiseks vajalikud tehnoloogilised omadused: 1) Puurimine, teritamine, freesimine, hööveldamine ja lihvimine. Lõike töötlemiseks vajalikud materjalid. Operatsioonid on vaja tunda tehnoloogilisi omadusi. 1) lukksepa tööd Materjalide siseehitus ehk struktuur Materjalid liigitatakse: 1) kristallilised ained, mis on tahked metallid ja mille aatomid paiknevad ruumis korrapäraselt kindla süsteemiga ja omavad kindlat sulamis temperatuuri sulamis tempi. 2) Amorfsed ainde, mille aatomite p...

- Kutsekool
28 allalaadimist
Tehnomaterjalide praktika laboratoorne töö-quot Tõmbekatsed quot
2
docx

Tehnomaterjalide praktika laboratoorne töö "Tõmbekatsed"

Töö eesmärk: Tutvuda plastse ja hapra materjali käitumisega tõmbel ja määrata olulisemad tugevuskarakteristikud. Katsekeha Nr. 1: TERAS Tõmbetugevus Rm Rm== = 578,92 MPa Tinglik Voolavuspiir: Rp Rp 0,2=== 549,77 MPa Katkevenivus: A A=*100%= *100%= 9,02% Katkeahenemine: Z Z=*100%= *100%= 58,81% Katsekeha Nr.2 ROOSTEVABA TERAS Tõmbetugevus Rm Rm== = 685,93 MPa Tinglik Voolavuspiir: Rp Rp 0,2=== 367,28 MPa Katkevenivus: A A=*100%= *100%= 51,28% Katkeahenemine: Z Z=*100%= *100%= 70,07% Katsekeha Nr.3 MESSING Tõmbetugevus R...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
138 allalaadimist
HAMMASÜLEKANNE
9
doc

HAMMASÜLEKANNE

... kahepoolse paindega parasiitratta hammastele KI = 1,42; ühepoolse paindega hammastele KI = 1,0. Tabel 6. Ülekoormusteguri Ka väärtusi rahuliku koormuse korral Ka =1 Koormuse kontsentratsioonitegur Km arvestab koormuse ebaühtlast jagunemist hamba laiusel, tulenevalt: 1. Valmistamise asjaoludest; 2. Laagrite lõtkudest; 3. Laagerduste ja võlli/telje jäikusest Tabel 7. Koormuse kontsentratsiooniteguri Km väärtusi Km= 1,3 kuna selles ülesandes on tegemist suure täpsusega hammasratastega. Väikeste laagrite lõtkudega ___________________________________________________________________ 5 Harjutustunnid: Assistent, td. Alina Sivitski, tuba AV-416; Alina.Sivitski@ttu.ee MHE0042 MASINAELEMENDID lI ...

Masinaelemendid ii - Tallinna Tehnikaülikool
152 allalaadimist
Konstruktsioonimaterjalide tehnoloogia Test 3-- Survetöötlus
19
docx

Konstruktsioonimaterjalide tehnoloogia Test 3. - Survetöötlus

... Flag question Küsimuse tekst Millised on vormstantsimisseadmete – presside – saavutatavad deformeerimiskiirused toorikuga kontakti hetkel? Vali üks: a. 0,5…4,5 m/s b. 0,01…2,5 m/s c. 0,06…1,2 m/s d. 0,03…1,5 m/s Küsimus 33 Õige Hinne 1,00 / 1,00 Flag question Küsimuse tekst Keevitatud torude valmistamisel kasutatakse lähtetoorikuna Vali üks: a. riba-toorikut või lehtmetalli b. paksuseinalist hülsstoorikut c. pressitud toorikuid d. õmblusteta torude tootmisel tekkivaid lühikesi jäätmeid Küsimus 34 Õige Hinne 1,00 / 1,00 Flag question Küsimuse tekst Pressimise põhilisteks eelisteks võrreldes valtsimisega on Vali üks: a. väiksem omahind b. tööriistade suurem püsivus c. suurem täpsus ja venitustegur d. suurem tootl...

Konstruktsioonimaterjalide... -
261 allalaadimist
Mõõtmestamine ja tolereerimine
65
pdf

Mõõtmestamine ja tolereerimine

...a sõltuvalt vahetatavate detailide osakaalust detailide üldarvust koostus Funktsionaalne vahetatavus: vahetatavus mis tagab ühetüübiliste toodete optimaalsed ekspluatatsioonilised näitajad etteantud piirides Selleks on vajalik teada ekspluatatsiooninäitajate seos GPS Toodete geomeetriline vahetatavus tagatakse vajaliku täpsusega detailide valmistamise ja nende montaaziga kusjuures täpsus tagatakse GPS iga Seade koostatakse erinevatest detailidest mis ei ole samuti idenentsed Ülaltoodust selgub vajalikkus et detailid oleks võimalikult väheste kuludega vahetatavad või asendatavad See tagatakse objektile teatud nõuete esitamisega mis käsitlevad mõõtmeid tolerantse ja pinna omadusi Neid nõudeid nimetatakse Geometrical Product Specifications GPS toote geomeetrilised nõuded Mõõtmete tolerantsid Geomeetr...

Mõõtmestamineja... - Tallinna Tehnikaülikool
102 allalaadimist
Konspekt 2 vaheeksami küsimused ja vastused
33
doc

Konspekt 2 vaheeksami küsimused ja vastused

...itud kemosorptsioonprotsesside hulka Juhtides saadud lahusest läbi õhku saab sulfiti oksüdeerida sulfaadiks Märgpuhastusmeetodi üks võimalik variant põlevkivi lendtuha suspensiooni kasutamisega Tehnoloogiline protsess koosneb kuumade suitsugaaside puhastusest lendtuha eraldamisest elektrofiltris või patareitsüklonis lendtuha suspensiooni valmistamisest puhastatavate suitsugaaside kontakteerimisest lendtuha suspensiooniga pärivooluga kiirabsorberis ning äratöötanud lendtuha suspensiooni selitamisest ja tsentrifuugimisest ðlammi eraldamiseks Juhtides absorberisse juurde ka õhku on võimalik tekkinud kaltsiumsulfit oksüdeerida kaltsiumsulfaadiks Saadud ðlammi tsentrifuugimisel liigse vee kõrvaldamiseks ja järgneval kuivatamisel on võimalik toota toorainet kipsi ehitusmaterjalitööstusele Puhastatud suitsugaasid välj...

Ökoloogia ja... - Tallinna Tehnikaülikool
270 allalaadimist
Keevisliide Kodutöö nr-2
3
doc

Keevisliide Kodutöö nr. 2

Kodutöö Nr. 2 Keevisliide Ristlõike dimensioneerimine Maksimaalne paindemoment Nm. Materjal: teras S355J2H (EN 10025) Mehaanilised omadused voolavuspiir – ReH (?y) = 355 MPa; tugevuspiir – Rm (?u) = 510 - 680 MPa; elastsusmoodul – E = 2,1.105 MPa; nihkeelastsusmoodul – G = 8,1.104 MPa. Lubatud paindepinge MPa Minimaalne telgvastupanumoment Sobiv ristlõige: toru 50x30x2, Wx = 3,81 cm3, mass m = 2,3 kg/m. Mõõtmed ja ristlõigete parameetrid kõrgus – h = 50 mm; laius – b = 30 mm; seinapaksus – t = 2 mm; mass – m = 2,31 kg/m; ristlõikepindala – A = 2,94 cm2; välispindala – Au = 0,15 m2/m; inertsimoment – Ix = 9,54 cm4; inertsimoment – Iy =4,29 cm4; vastupanu...

Masinaelemendid i - Tallinna Tehnikaülikool
140 allalaadimist
Metallurgia ja pulbermetallurgia
8
doc

Metallurgia ja pulbermetallurgia

Kontrolltöö küsimused

Konstruktsiooni materjalid ja... - Tallinna Tehnikaülikool
190 allalaadimist
I praktikumi aruanne
4
docx

I praktikumi aruanne

...4,11 - - 15×1 168333 4) it 7 7 1, 0-7 3 (pikikiud 6 ) 9 7 * 1) Erinevate toodete valmistamisel (mänguasjad, köögitarvikud, põhimõtteliselt igal alal) 2) Teras on sulam, mille põhikomponent on raud ja erinevate lisandite lisamisel tekivad uued metallid. Kasutatakse rasketööstuses (nt laevaehitus, tööriistad jne) 3) Spordiriistad, raketikered 4) Lennundus (propellerid), torud Löökpaindeteimi tulemused Terase Teimiku Nurgad Purustustöö Katsetustemperatuur Purunemispinna tüüp soone ? ? KV ...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
119 allalaadimist
Materjaliõpetus kodutöö nr1-var81
6
doc

Materjaliõpetus,kodutöö nr1, var81

...sitkus)? Vastus: Kõrgnoolutatud terasel on hea sitkuse ja tugevuse suhe, olgugi et noolutamise käigus tugevus vähenes. Kõvadus on parem kui enne karastust ja halvem kui enne noolutamist. 5 10. Pakkuge välja detaili (tüüpdetaili ja selle omadused võtke tabelist 3) valmistamiseks - sobiv materjaligrupp ja materjali(de) mark(margid) - võimalik(ud) tehnoloogia(d) sobiva(te)st materjalist(dest) detaili valmistamiseks - sobivast materjalist detaili termotöötlus nõutud omaduste tagamiseks Vastus: Antud võlli valmistamiseks võiks kasutada parendatavat terast (EN10083) margitähisega C45E/45. Toormaterjaliks võiks olla terasest latt, millest lõigata sobiva pikkusega toorikud, millest treitakse sobiv võll. Termotöötluseks...

Materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
155 allalaadimist
Jõuülekanne
38
docx

Jõuülekanne

...vinud. Hammasülekande eelised * kõrge kasutegur (kuni 98%). *väikesed mõõtmed (võrreldes hõõrde - ja rihmülekandega). *konstantne ülekandearv. *suur ülekantav võimsus (kümneid tuhandeid kilovatte) *võllide ja laagrite väike koormus. Hammasülekande puudused *eriseadmete vajadus hammaste lõikamiseks. *võimatu muuta ülekandearvu sujuvalt. *valmistamise ebatäpsusest tingitud müra Hammasülekannete liigitus *silinderhammasülekanded *koonushammasülekanded *hüpoidülekanded *hammaslattülekanded *kruvihammasülekanded hammasülekannete liigitus hammaste paiknemise järgi ratta moodustaja suhtes • sirghammastega • noolhammastega • kaldhammastega • kõverjooneliste hammastega hamba kuju järgi • evolventprofiiliga • tsükloidprofiiliga • ringjoonelise profiiliga konstruktiivse kujunduse järgi • laht...

Auto õpetus - Kutsekool
241 allalaadimist
Kodutöö nr-1 Terased ja Malmid
4
doc

Kodutöö nr. 1 Terased ja Malmid

Tallinna Tehnikaülikool Materjalitehnika instituut Tehnomaterjalid KODUNE TÖÖ NR 1 Terased ja malmid Tallinn 2011 1. Fe-Fe3C Faasdiagramm 2. Terase struktuuriskeem p- perliit f- ferriit Struktuuriosad tekivad temperatuuril umbes 800°C. Tegemist on alaeutektoidse terasega, mille struktuur on F+P. Kui lähtuda terase kasutusalast, siis on tegemist konstruktsiooni terasega. 3. Eeltermotöötlusviisid antud terasel - lõõmutamine - normaliseerimine Struktuuriosad jäävad samaks, sest jahtumiskiirus on madal ( ferriit ja perliit). 4. Terase grupp lähtuvalt lõpptermotöötlusest Kuna alates 0,3% süsini...

Tehnomaterjalid -
133 allalaadimist
Tehnomaterjali praktikum
2
docx

Tehnomaterjali praktikum

Kordamis küsimused: Tehnomaterjali praktikum- TÕMBETEIM 1.Mis on tõmbetugevus, kuidas seda määratakse? Maksimaaljõule (Fm) vastav mehaaniline pinge, määratakse maksimaaljõu ja teimiku algristlõike pindala jagatisega. (vastupanu märgatavale plastsele deformatsioonile) 2.Mis on voolepiir, tinglik voolepiir ning kuidas neid määratakse? Voolepiir on piir, millest all poolt on detailil elastne deformatsioon ehk taastab peale jõu kaudumist oma orginaal mõõtmed...ning voolepiir punktist üleval pool on plastne deformatsioon ehk pea...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
86 allalaadimist
Labori praktikumid
9
docx

Labori praktikumid

Tõmbekatsed Töö eesmärk: -Tutvuda põhiliste konstruktsioonimaterjalide- metallide, plastide ja komposiitmaterjalide- mehaaniliste omaduste ja nende määramise meetoditega; -Määrata katsetatavate materjalide võimalik kasutusala. Katsetamised tõmbele: 1.1- Pikikiuga armeeritud komposiitmaterjal Märkused: Mureneb kiudude kohalt, kiud paiskuvad eemale. Pikenemist ei mõõda. Teeb ragisevat häält. Kasutamine: 1.2- Ristikiuga armeeritud komposiitmaterjal Märkused: Väike pikenemine. Tee...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
52 allalaadimist
Materjaliõpetus - metallid
2
docx

Materjaliõpetus - metallid

... ühtlane peeneteraline struktuur – eutektikum. Tahked lahused on sulamid, mille puhul ühe komponendi aatomid paiknevad teise komponendi kristallvõres, moodustades faasi. Asendustüüpi tahketes lahustes on osa põhimetaali aatomeid asendunud teise komponendi aatomitega. Kui aatomite mõõtmete erinevus kuni 8 %, esineb piiramatu (täielik) lahustuvus ; 8-15 % tekivad piiratud lahustuvusega tahked ained ja üle 15% metallid enamasti asendustüüpi tahkeid lahusteid ei moodusta. Sisestustüüpi tahketes lahustes paiknevad lahustuva komponendi aatomid põhimetalli aatomite vahel. Piiratud lahustuvus väheneb temperaturi langedes. Harva on metaalisulameis ka vakantstüüpi tahkeid lahuseid, mille kristallvõresse jääb vabu sõlmi. Sellised lahused moodustuvad vaid keemiliste ühendite alusel. Tahkete lahuste kõvadus ja tugevus on tavaliselt tunduvalt...

Materjaliõpetus - Eesti Maaülikool
122 allalaadimist
Test 6-5varjanti
21
rtf

Test 6 (5varjanti)

...ck A. Al2O3 -33% B. SiO2 100% C. Al2O3+SiO2 -34% D. B2O3 -33% Score: 10/10 3. Tehnokeraamika põhikomponendiks on? Student Response Value Correct Answer Feedback A. karbonitriidid 50% B. karbiidid 50% C. kloriidid -33% D. oksiidid -33% Score: 10/10 4. Keraamiliste komposiitide valmistamisel kasutatakse: Student Response Value Correct Answer Feedback A. kuumpressimist 33% B. reaktsioonpaagutamist 34% C. kõrgtemperatuurset iselevisünteesi 33% D. aurufaasist sadestamist 0% Score: 6,7/10 5. Mis on sialon? Student Response Value Correct Answer Feedback A. ühefaasiline keemiline ühend 100% B. pulbrite mehaaniline segu 0% C. iseseotud SiC keraamika 0% D. Al ja Si baasil sulam 0% Score: 0/10 6...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
253 allalaadimist
Materjalide mehhaanilised omadused ja deformatsiooni liigid
4
docx

Materjalide mehhaanilised omadused ja deformatsiooni liigid

...l (malmi korral ka surveteimil) määratavad mehaanilised omadused on metallide valiku ja tugevusarvutuse aluseks. Materjali mehaanilised omadused sõltuvad aine keemilisest koostisest, siseehitusest (struktuurist), mõjuva koormamise iseloomust (jõu suurusest, selle mõjumise kiirusest ja suunast), temperatuurist, mastaabitegurist –detaili suurusest ja valmistamise tehnoloogiast. Materjali mehaaniliste omaduste tundmine võimaldab hinnata masina, seadme või instrumendi vastupidavust töötamisel toimivatele jõududele. Samuti võimaldab valida masina- ja ehituskonstruktsioonide detailide valmistamiseks, sobiva margiga materjali. Seega tuleb vajalike materjalide valimisel eelkõige teada nende mehaanilisi omadusi: staatilisi ja dünaamilisi tugevusi (löögisitkust ja väsimustugevust), kõvadust, elastsust ning plastust. Pinge, deformatsioon purunem...

Materjaliõpetus - Kutsekool
14 allalaadimist
Kermised ehk kõvasulamid
69
pdf

Kermised ehk kõvasulamid

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Materjalitehnika instituut Jüri Pirso KÕVASULAMID e. KERMISED Loengukonspekt aines KÕVASULAMID Tallinn 2004 1 EESSÕNA . Käesolev loengukonspekt käsitleb kõvasulamite e. kermiste koostist, valmistamise tehnoloogiat, omadusi ja kasutamist. On toodud nende omadused ja näidatud kuidas materjalide keemilise koostise ja tehnoloogia ning struktuuri muutmisega saab muuta kõvasulamite mehaanilisi (kõvadus, tugevus, purunemissitkus) ja keemilisi (oksüdeerumist, korrodeeruvust hapetes ja korrosioon- erosiooni) omadusi. Eestikeelne kirjandus selles valdkonnas praktiliselt puudub. Mõningast informatsiooni kermiste koostise, tehnoloogia ja omaduste kohta on toodud „M...

Materjaliõpetus -
46 allalaadimist
Laboratoorsed tööd
14
docx

Laboratoorsed tööd

...kaalust. Saadud segust tehakse kolm proovikeha mõõtmetega 4x4x16cm. Proovikehad vormitakse lahtivõetavates metallvormides. Vorm tuleb seest õliga määrida. Tühi vorm pannakse vibrolauale (võnkesagedus 3000 võnget minutis ehk 50 võnget sekundis; 0,35 mm aplituud). Vajaduse korral pealispinda silutakse. Proovikehadele tuleks peale markeerida valmistamise kuupäev. Proovikehad koos vormiga asetatakse niiskuskappi, seal hoitakse neid 24 tundi. Järgmisel päeval võetakse vormid lahti ning proovikehad pannakse 27 päevaks toasooja vette +20 0C. Proovikehade katsetamine toimub 28 päeva vanuselt. Kõigepealt määratakse paindetugevus : ) Enne katset mõõdetakse mm täpsusega ära proovikeha laius ja kõrgus. Lõplikuks paindetugevuseks kolme proovikeha keskmine tugevus. 1. b = 40 h = 39 l = 100 P = 1200N 2. b = 39 h = 40 l = 100 P = 1350N 3. b = 3...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
104 allalaadimist
Materjaliteadus
37
docx

Materjaliteadus

... jahutamisel. Grafiit sadeneb seal välja lamellide (liistakute) kujul . Sisaldab räni 1 – 3%. Ta ei ole eriti tugev ja on väga rabe. Survetugevus on parem kui tõmbetugevus. Head omadused – summutab vibratsiooni ja hõõrdetugevus suur, valamistemperatuuril hea voolavus. Kasutatakse näiteks sisepõlemismootorite plokkide, silindrite, kolbide jm valmistamiseks. Kiirel jahutamisel saadakse valge malm, kuna C ei jõua välja sadeneda grafiidi kujul, vaid tekib tsementiit , küll peamiselt pinnal. Valge malm on väga kõva ja rabe. Kasutatakse näiteks kuullaagrite ja kuulveskite kuulide valmistamiseks. Kui valget malmi lõõmutada, sadeneb C välja helvestena ja malm muutub plastilisemaks. Sellist malmi nimetatakse tempermalmiks. Sobib hästi sepistamiseks. Kui sulametalli lisada enne valamist veidi Mg ja/või Ce, sadeneb C välja kerajate moodustis...

Materjaliteaduse üldalused - Tallinna Tehnikaülikool
64 allalaadimist
Ehitusmaterjalide lõutöö vastused kaugõpe
48
doc

Ehitusmaterjalide lõutöö vastused(kaugõpe)

...it, dolomiit ja kips. 16. LOODUSLIKE KIVIMITE TÖÖTLEMINE Kivikarjäär kujutab endast astmeliste nõlvadega süvendit ja kivimit kaevandatakse karjääri nõlvadelt murdmise, lõhkamise või saagimise teel. Karjäärist saadud toorme edasiseks töötlemiseks kasutatakse järgmisi võtteid: - murdmine leiab kasutamist peamiselt müürikivide valmistamisel; - purustamisega toodetakse killustikku; - klompimine seisneb selles, et kividel lüüakse suuremad nukid maha nii, et osa kivi servi muutub enamvähem sirgeks; - tahumisel täksitakse kas kõik või osa kivipindu tasaseks; - saagimisega toodetakse igasuguseid plaate; - hööveldamisega töödeldakse suuremaid tasapindu (nt trepiastmeid); - lihvimine toimub spetsiaalsete abrasiivketaste abil ja sellega kõrvaldatakse töötlemisjälgi; - poleerimine toimub pehmest materjalist ketastega ja ta an...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
125 allalaadimist
Juhtimisseadmed ja veermik
15
docx

Juhtimisseadmed ja veermik

...misele tee, vedrude, amortisaatorite ja stabilisaatorvarraste vahel. Arvuti kasutab andurite süsteemi, et mõõta näiteks sõiduki kiirust, piki- ja külgkiirendust ning igale rattale mõjuvat jõudu ja kiirendust. Seejärel annab arvuti rattale käsu liikuda antud tingimuste jaoks ideaalsel viisil. 1.6 Aktiivne või õhkvedrustus - on autotööstuse tehnoloogia, mis reguleerib vertikaalset liikumist rataste kaudu rongisisese süsteemi asemel liikumine on määratud täielikult pind, millel auto sõidab. The system therefore virtually eliminates and pitch variation in many driving situations including , , and . Süsteem seega praktiliselt välistab keha rulli ja pigi muutus palju sõidukijuhtimise olukordades, kaasa arvatud kurvides , kiirendades ja pidurdamisel . This technology allows car manufacturers to achieve a higher degree of both an...

Autoõpetus - Keskkool
43 allalaadimist
Kasepuidust vineeri valmistava tööstuse tehnoloogia projekt
40
doc

Kasepuidust vineeri valmistava tööstuse tehnoloogia projekt.

...vutatakse järgneva valemiga......................................................................5 1.8. Palkide maht on arvutatav järgneva valemiga..................................................................... 6 1.9. Tooraine lao pindala saab arvutada valemiga.......................................................................6 2. Spooni valmistamise tehnoloogia......................................................... 7 2.1.Tooraine ettevalmistamine.....................................................................................................7 2.1.1. Pakkude hüdrotermiline töötlemine...............................................................................7 2.1.2. Pakkude koorimine. ...................................................................................................... 8 2.2. Pakkudest treispo...

Puiduõpetus - Kutsekool
42 allalaadimist
Materjaliteaduse üldalused 2012 kevad
22
rtf

Materjaliteaduse üldalused 2012 kevad

...liistakute) kujul Gf. Sisaldab räni 1 – 3%. T ei ole eriti tugev ja on väga rabe. Survetugevus on parem kui a tõmbetugevus. Head omadused – summutab vibratsiooni ja hõõrdetugevus suur, valamistemperatuuril hea voolavus. Kasutatakse näiteks sisepõlemismootorite plokkide, silindrite, kolbide jm valmistamiseks. Kiirel jahutamisel saadakse valge malm, kuna C ei jõua välja sadeneda grafiidi kujul, vaid tekib tsementiit Fe3C, küll peamiselt pinnal. Valge malm on väga kõva ja rabe. Kasutatakse näiteks kuullaagrite ja kuulveskite kuulide valmistamiseks. Kui valget malmi lõõmutada, sadeneb C välja helvestena Gr ja malm muutub plastilisemaks. Sellist malmi nimetatakse tempermalmiks. Sobib hästi sepistamiseks Kui sulametalli lisada enne valamist veidi Mg ja/või Ce, sadeneb C välja ke...

Materjaliteaduse üldalused -
32 allalaadimist
Metallurgia-kõrgahju tehnoloogia
14
doc

Metallurgia-kõrgahju tehnoloogia

... kasutuses olevateks konstruktsioonimaterjalideks olid kivid ja puit. Kivisid kasutati küttekollete ehitamiseks, puitu aga eluasemete ehitamiseks. Savi hakati kasutama kivide sidumiseks. Edasi võeti kasutusele metallid vask ja tina, millede kokku sulatamisel saadi komponentidest tugevam sulam pronks. Seda kasutati mitmesuguste töö- ja sõjariistade valmistamiseks. Oskusega saada kõrgemaid temperatuure, kaasnes raua kasutusele võtmine ? umbes 3000 aastat tagasi. Rauda esineb looduses ainult mitmesuguste maakidena: magnetiit, punane rauamaak, pruun rauamaak, raudpagu. Eestis esineb neid soo- ja järvemaakidena. Võrusoo maagi näidist näeb loengul. Teadaolevalt on Eestis rauda sulatatud Harju maakonnas Jüril. Kuid rauamaaki esineb palju ka Alutagusel. Raud koos paljude lisanditega, sisuliselt malm, oli esialgu habras ja neist valmistatud riistad võ...

- Kutsekool
155 allalaadimist
Materjaliõpetus-kodutöö nr1 var 61
6
doc

Materjaliõpetus, kodutöö nr1 var 61

... antud terasest detaili kasutusotstarbest tulenev optimaalne noolutustemperatuur? Kuidas nimetatakse sellist noolutust? Millised on noolutatud terase struktuuriosad? 9. Millised on antud noolutatud terase põhilised omadused (kõvadus, tugevus ja sitkus)? 10. Pakkuge välja detaili (tüüpdetaili ja selle omadused võtke tabelist 3) valmistamiseks - sobiv materjaligrupp ja materjali(de) mark(margid) 5 - võimalik(ud) tehnoloogia(d) sobiva(te)st materjalist(dest) detaili valmistamiseks - sobivast materjalist detaili termotöötlus nõutud omaduste tagamiseks Tabel 3 Variant Tüüpdetail Nõutud omadused 2 ...

Materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
216 allalaadimist
Referaat Legeerivatest elementidest-legeerterastest elementidest
14
docx

Referaat Legeerivatest elementidest, legeerterastest elementidest

...eeritakse ning legeerivate elementide mõjust 1. LEGEERTERASED (suur tugevus, eriomadused, kasutatakse kõikides teraste liikides) Terasteks nimetatakse süsiniku ja raua sulamit, milles on kuni 2,14% süsinikku, 1% mangaani ja 0,4 % räni. Nad leiavad üldjuhul kasutamist paljudes kohtades, masina- ja aparaadiehtuses, tööriistade valmistamisel, ehituskonstruktsioonides, energeetikas õhuliinide ja antennide mastides, eelkõige sellepärast, et neil on olemas kõik materjale iseloomustavad põhiomadused: mehaanilised, füüsikalis- keemilised, tehnoloogilised ja elektrilised omadused. Eurostandardi EN 10020 järgi liigitatakse terased kahte suurde gruppi- legeerterased ja mittelegeerterased ( tuntud ka süsinikterastena). Mittelegeerterased jagunevad alagruppidesse kahjulike lisandite sisalduse järgi (fosfor ja väävel): a...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
129 allalaadimist
KAT31 Termotöötluse materjal ja kuesimused
14
doc

KAT31_Termotöötluse materjal ja kuesimused

... polimorfse muutusega (II liigi) karastus d) noolutus e) vanandamine B Detaili töödeldavate kohtade kohaselt a) maht (ruumiline) töötlemine b) pinna töötlemine c) kohalik töötlemine d) järjestikune töötlemine C Detaili valmistamise tehnoloogia kohaselt a) eeltöötlemine b) vahetöötlemine c) lõpptöötlemine Nagu näeb eeltoodust liigituse esimene printsiip on puhtalt füüsiline, selle aluseks on faaside või struktuuri muutuste iseloom, mis toimuvad metalli kuumutamisel või jahutamisel, just see moodustab metalli termotöötluse teoreetilise osa, mida üksikasjaliselt arutatakse antud konspekti allpool. Teine ja kolmas printsiip on aga tehnoloogili...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
123 allalaadimist
Teraste tähistamine-euroopa--venesüstem- Alumiini-Vask
5
docx

Teraste tähistamine (euroopa-, venesüstem). Alumiini. Vask.

... 60/40 Cu / Zn e. mustmetall. Mn sisaldusega kõrgtugevad messingid Pronks Cu-Sn: Tinapronksides reeglina alla 20 % Sn, survetöödeldavates alla 7%. Kiire kalestumine. Vedrude, müntide ja ornamentide valmistamine. Kasutatakse laagrimetallina. Suurepärane korrosioonikindlus. Pronks Cu-Al: Pleki, kondensaatorite ja soojusvahetite torustike valmistamiseks. Al sisaldusega ca10% kasutatakse Cu-Ni sulamid: Ni on vases piiramatult lahustuv. Korrosioonikindlus ja head elektrilised omadused. 40-50% Ni sisalduse juures joonpaisumine olematu kuni 500?C. Korrosioonikindlus sulamite sisaldusega ca 30% Ni. Cu Ni 25 on tuntud mündimetallina Legeerterased Legeerterased jagunevad: • Legeerkvaliteetterased • Legeervääristerased Legeerkvaliteetterased • Keevitatavate teraskonstruktsioonide, surveanumate ja –torustike terased • Ai...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
57 allalaadimist
Mustad ja värvilised metallid
10
docx

Mustad ja värvilised metallid

...• kõrgpuhas FL (99,98 – 99,95% Al) • tehniline FL 000, FL00 (99,8 – 98,8% Al) Samuti DIN1700 järgi primaarse alumiiniumi margid tähistatakse Al 99,99 – Al 99,5 s.o.99,5% Al alla 1% lisanditele arvu ei lisata. E Al – elektrotehniline DIN1712 T1 – valukangidena DIN1712 T2 – deformeeritav Pooltoodete (leht, latt, riba, varras, traat jms) valmistamiseks kasutatavad sulamid liigitatakse termotöötluse põhjal: a) termotöötlusega tugevdatavad ja b) mittetugevdatavad Al, Mg, Mn sulamid. Lisandid (Cu, Si jt.) % Mn, Mg, Fe, Ni Duralumiiniumi (D1, D6, D16 karastamisel vees – temperatuurilt 500oC. Järgneb 4-7 ööpäevane vanandamine toatemperatuuril või kunstlikult 100-180oC – 2-4 tundi. Peale karastamist on duralumiinium plastne ja seda on võimalik töödelda survega. Vanandamise järgi suureneb tugevus 100 ® 500 M Pa-lini 20...

Materjaliõpetus - Kutsekool
15 allalaadimist
Fe-Fe3C faasidiagramm-Terase termotöötlus
4
doc

Fe-Fe3C faasidiagramm. Terase termotöötlus

Tallinna tehnikaülikool Tehnomaterjalid MTM0010 Kodutöö Fe-Fe3C faasidiagramm. Terase termotöötlus Juhendaja: Kristjan Juhani Kevad 2009 1.2 Kodutöö. Fe-Fe3C faasidiagramm 1. F+P P P+T´´ P+T´´+ Le Le Le+T 2. Mehaanilised segud Fe-C-sulameis ja nende faasiline koostis: • Leburiit (Le) – on eutektne segu C-sisaldusega 4,3%, mis tekib vedelfaasi kristalliseerumisel temperatuuril 1147?C. L? Le(A+T). Kuni tempe...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
232 allalaadimist
Tehnomaterjalid kodutöö nr2
1
doc

Tehnomaterjalid kodutöö nr2

Millise grupi terasega (terase C-sisaldus võtke Tabelist 2 vastavalt variandile) on tegemist (liigitus kasutusalast ja TT lähtudes)? Milline on antud terase tüüpiline termotöötlus? Milline on antud terase optimaalne karastustemperatuur ja millised on terase struktuuriosad peale karastamist (jahtumiskiirus kogu ristlõikes >vkr)? . Milline on antud terasest detaili kasutusotstarbest tulenev optimaalne noolutustemperatuur? Kuidas nimetatakse sellist noolutust? Millised on noolutatud terase struktuuriosad?

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
248 allalaadimist
5 Teraste termotöötlus
5
doc

5.Teraste termotöötlus

... Terase termotöötlus Töö eesmärk: Tutvuda terase termilise Töövahendid:,Rockwelli masin,ahi, töötlemise tehnoloogiaga ning selgitada karastusvann välja terase süsinikusisalduse, jahutuskiiruse ja noolutustemperatuuri mõju terase kõvadusele Töö eesmärk Terase termotöötluse põhimoodused : 1.Lõõmutamine-kuumutaine üle faasipiiri Ac1 või Ac3,aeglane jahutamine (koos ahjuga) 2.Normaliseerimine-kuumutamine üle faasipiiri Ac3 või Acm või nende lähedastel temp,jahutus õhus. 3.Karastamine-kuumutamine üle faasipiiri Ac1 või Ac3,kiire jahutamine (soolavannis,vees,õlis) 4.Noolutamine-karastamisele järgnev kumutus allpool faasipiiri Ac1,jahutus- kiirus pole määrav. Terase kõvadus tasakaaluolekus sõltub otseselt terase süsinikusisadlusest, kuid ei ületa 330…350HB.Terase tugevuse,kõvaduse,elastsuse tõstmise ...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
193 allalaadimist
Tehnomaterjalide III kontrolltöö kordamine
8
docx

Tehnomaterjalide III kontrolltöö kordamine

1. Mitteraudmetallide liigitus: tiheduse, sulamistemperatuuri, toodete valmistamise viisi järgi, termotöötluse järgi? tiheduse järgi: - kergmetallid ja –sulamid ? < 5000 kg/m3 (Mg, Al, Ti) - keskmetallid ja –sulamid ? = 5000...10000 kg/m3 (Sn, Zn, Sb, Cr, Ni, Mn, Fe, Cu)- raskmetallid ja – sulamid ?> 10000 kg/m3 (Pb, Ag, Au, Ta, W, Mo) sulamistemperatuuri järgi: - kergsulavad Ts < Ts Pb = 327 °C (Sn, Pb, Bi) - kesksulavad Ts = 327…1539 °C (Al, Mg, Mn, Cu, Ni, Co, Ag, Au) - rasksulavad Ts > Ts Fe = 1539 °C toodete valmistamisviisi järgi (liigituse alus –fa...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
91 allalaadimist
TERASE TERMOTÖÖTLUS
6
doc

TERASE TERMOTÖÖTLUS

...umist jahutada katsekehad vastavalt tabelile 5.3 vees, õlis ja õhus (normaliseerimine), asetades need selleks keraamilisele plaadile. 5) Mõõta vees karastatud katsekehadel ühel kõvadus kolme jäljega ja teistel ühe jäljega. Kui olulist erinevust katsekehade kõvaduses ei ole, võib eeldada, et kõik mõõtmistulemused kirjeldavad homogeenset materjali, ja võib leida kõigi vees karastatud katsekehade mõõtmiste aritmeetilise keskmise. Enne kõvaduse mõõtmist puhastada katsekehade mõlemad baaspinnad lihvpaberi abil tagist. 6) Joonestada graafik HRC = f (vjaht), võttes jahtumiskiirusteks õhus 30 °C/s, õlis 150 °C/s ja vees 600 °C/s, selgitada tulemust (joonis 5.3) ning hinnata jahtumiskiiruse mõju kõvadusele. 7) Joonestada graafik HRC = f (C%), karastatud vees – lähtuvalt töös kasutatud kolmest erineva C sisaldusega teraste tu...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
38 allalaadimist
Tehnomaterjalid II kontrolltöö kordamine
5
docx

Tehnomaterjalid II kontrolltöö kordamine

Kordamisküsimused Tehnomaterjalid II 1. Metallide kristaliseerumine. Kuumutus- ja jahtumiskõver. Jämeda- ja peeneteralise struktuuri saamine Kristalliseerumiseks ehk kristallatsiooniks nimetatakse vedela metalli üleminekut tahkesse (kristalsesse) olekusse. Seda nimetatakse ka tardumiseks. Kristalliseerumine leiab aset, kui süsteem läheb üle termodünaamiliselt püsivamasse olekusse, st. vähima vaba energiaga olekusse (Gibbsi energia) kristallide vaba energia on väiksem kui vedela oleku energia. Puhta metalli kristalliseerumisprotsessi iseloomustab jahtumiskõver. ?T1- vaike ...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
118 allalaadimist
Tehnomaterjalide eksami materjal
47
docx

Tehnomaterjalide eksami materjal

...°C koosneb ledeburiit (Le) austeniidist (A) ja tsementiidist (T) alla 727°C feriidist (F) ja tsemendiisist (T). Tsementiit moodustab ledeburiidis ühtse maatriksi. Sel põhjusel on ledeburiit samuti kui tsementiitki kõva ja habras, mille tõttu ledeburiiti sisaldavad sulamid pole surve töödeldavad. Neid tuntakse valgemalmidena ja kasutatakse valandite valmistamiseks. Perliit (P) – on feriidi (F) ja tsementiidi (T) eutektoidne segu süsinikusisaldusega 0,8%, mis tekib austeniidi (A) lagunemisel selle aeglasel jahutamisel alla 727°C. Austeniidsit eutektoidmuutuse tulemusena tekkinud perliit (P) on kihilise struktuuriga – vaheldumisi paiknevad feriidi ja tsementiidi lamellid (joonis 2.9, lk 75), kusjuures perliidis (P) oleva feriidid (F) kogus ületab tsementiidi (T) koguse, mistõttu tegemist ferriidse maatriksiga, mis on pidev struktuuri ulatuses. Kun...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
310 allalaadimist
Masinatehnika eksamiküsimuste vastused
12
doc

Masinatehnika eksamiküsimuste vastused

... ] ? I = ? max = ? 1 .või.? ekv = ? + ? 2 + 4? 2 ? [? ] D, d, A Siin ja edaspidi tähistavad suurtähed avasid või avadega seotut ja väiketähed võllisid või võllidega seotut. Tegelik mõõde on toote valmistamisel saadud ja otseselt Suurima deformatsioon ehk II tugevusteooria: piirseisund tekib siis, kui moodulilt mõõdetud mõõde. Igal tootel on oma, teistest erinev, tegelik mõõde. suurim suhteline joondeformatsioon antud punktis saavutab teatud piirväärtuse 39. Mis on mõõtme piirhälbed? (habraste materjalide surve) Piirhälbed näitavad piirmõõtme ja nimimõõtme algebralist vahet. Suurimale ? ...

Masinatehnika - Tallinna Tehnikaülikool
198 allalaadimist
Rakenduskeemia eksami kordamismaterjal
14
docx

Rakenduskeemia eksami kordamismaterjal

Metallisulamid Rauasulamid süsinikteras malm roostevabateras Vasesulamid messing pronks uushõbe alpaka ja melhior Niklisulamid Alumiiniumisulamid Magneesiumisulamid Titaanisulamid Tinasulamid Kõvasulamid Väärismetallide sulamid Au Ag Pt Pd Metallide jootmine ja joodised Materjalide füüsikalised omadused: Tihedus Sulamistemperatuur Korrosioonikindlus Temperatuuri mil materjal läheb üle tardolekust vedelasse nimetatakse sulamistemperatuuriks Ts Korrosiooniks nimetatakse materjali ja keskkonna õhk gaasid vesi kemikaalid vahelist reaktsiooni milles materjal hävib Sulamid Sulamid on metalsed materjalid mis on kahe või enama metalli segud Metalliline sulam on sulam mille põhikomponent üle 50% on metall Homogeensetes sulamites on erinevate e...

Rakenduskeemia - Eesti Maaülikool
113 allalaadimist
Exami piletite vastused
19
rtf

Exami piletite vastused

...ud kihi struktuur toob pärast termotöötlust pinnakihis kaasa väsimus- tugevuse languse. Tsementiiditud kihi paksus on tavaliselt 0,5…2 mm, mille struktuur sügavuti muutub sujuvalt südamiku struktuuriks. Tsementiiditavaist terastest valmistatakse selliseid masinaosi nagu hammasrattad, ketirattad, nukid jm. Parendatavad terased Masinaosade valmistamiseks kasutatavad terased peavad olema töökindlad, see tähendab, et nendel peavad olema kõrged tugevusnäitajad Rm ja Rp0,2, vastuvõetav külmahapruslävi ja löögisitkus KU. Parendatavad terased on kesksüsinikterased (0,3...0,5%C), milles on 3...5% legeerivaid elemente. Nende termotöötlus seisneb karastamises (reeglina õlisse, mõnikord sulasoolas või õhus) ja kõrgnoolutamises temperatuuril 550...600 °C. Peale sellist termotöötlust omandab teras struktuuri, mis talub häs...

- Kutsekool
114 allalaadimist
Laboritöö nr 9-Tehnokeraamika ja komposiitmaterjalide ehitus
14
doc

Laboritöö nr 9. Tehnokeraamika ja komposiitmaterjalide ehitus

...nswered gif * MERGEFORMATINET B Elastsel deformeerimisel tekkiva pinge ja sellele vastava deformatsiooni suhet   C Tõmbe ja survediagrammil iseloomustab kõverat osa vt joonist   D Plastsel deformeerimisel tekkiva pinge ja sellele vastava deformatsiooni suhet   Score:3/3  3   Kuidas mõjutab koormamise viis materjali plastsust   Student Response Feedback A Tõmbeolukorras on võimalik terast enam plastselt deformeerida   B Olenemata kas teras on surve või tõmbeolukorras saab teda ühepalju deformeerida   INCLUDEPICTURE https://webct e uni ee/webct/images/small answered gif * MERGEFORMATINET C Surveolukorras on võimalik terast enam plastselt deformeerida   INCLUDEPICTURE https://webct e uni ee/webct/images/small answered gif * MERGEFORMATINET D Surve...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
189 allalaadimist
E-praktikum töö nr-9 - Tehnokeraamika
4
pdf

E-praktikum töö nr. 9 - Tehnokeraamika

... 3. Teraste tõmbetugevus on suurem 4. Teraste sitkusnäitajad on madalamad 5. Tehnokeraamika on paremini lõiketöödeldav Küsimus 8 Õige Hinne 8,00 / 8,00 Küsimuse tekst Millises pingeolukorras on keraamika tugevus suurim? Vali üks: 1. tõmbel 2. väändel 3. paindel 4. survel Küsimus 9 Õige Hinne 8,00 / 8,00 Küsimuse tekst Tehnokeraamika valmistamise põhioperatsioonid on Vali üks: 1. lõiketöötlemine 2. toormaterjali sulatamine ja valamine sulast olekust vormi 3. pulbri pressimine ja paagutamine 4. sepistamine Küsimus 10 Õige Hinne 7,00 / 7,00 Küsimuse tekst Tehnokeraamika kõvadus Vickersi HV skaalas jääb järgmisse vahemikku: Vali üks: a. 150-900 b. 700-1000 c. 1000-3000 d. 5000-8000 Küsimus 11 Õige Hinne 7,00 / 7,00 Küsimuse tekst Millised väited on õiged? Vali üks või enam: 1. silumiinis olev räni osakes...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
184 allalaadimist
4 Teraste ja malmide mikrostruktuur tasakaaluolekus
5
doc

4.Teraste ja malmide mikrostruktuur tasakaaluolekus

Tallinna Tehnikaülikool Materjalitehnika Instituut Üliõpilane: Teostatud: Õpperuhm: Kaitstud: Töö nr:4 OT allkiri Teraste ja malmide mikrostruktuur tasakaaluolekus Töö eesmärk: Tutvuda Fe- Fe3C Töövahendid: metallimikroskoop faasidiagrammi,rausüsinksulameis esinevate faaside ja mehaaniliste segued ning teraste ja malmide struktuuridega. Fe-Fe3C faasidiagrammi vasakpoolne (terased) osa. Terastes ja malmides esinevad järgmiste omadustega faasid ja struktuurivormid. a) Ferriit (F) - süsiniku tardlahus ? –rauas. Temp...

Materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
98 allalaadimist
Tehnomaterjalide töö
1
docx

Tehnomaterjalide töö

Materjalide kasutamine ajaloos- 10000BC kasutati eelkõige klaasi,keraamikat ning puitu,nahka. Esmene metall oli kuld. See on pehme ja hea töödelda,samuti leidus seda looduses.Edasi suurenes ka hõbeda,pronksi ja raua kasutus.Metallide kasutamine on järjest suurema protsendi võtnud ning selle hiigelaeg oli 1940-1980, sellel ajal kastuati keraamikat ja plaste väga vähe. Alates 20.sajandi teisest poolest hakkas vähenema metalli kasutus ja väheneb tänapäevalgi.Metalle asendavad aina rohkem erinevad plastid,komposiitmaterjalid ...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
68 allalaadimist
Materjalide mehaanilised omadused
4
docx

Materjalide mehaanilised omadused

... Konstruktsioonis on detail, mis töötab staatilistel tõmbeko löökkoormusi. Detaili töötemperatuur on vahemikus +40. ristlõikepindala on 54 mm2 ja töökoormus on 3 712N. Va konstruktsioon detailile suurema koormuse 11 493N. Deta mehaanilised omadused on: voolavuspiir Re=457 N/mm2 Rm=1 338 N/mm2 ja külmhapruslävi = -62 C ning kõvad suurim pinge mis tekib detailis ja andke ühikud? Student Response Value Answer: 212,8333333 70% 213 Units: N/mm2 30.0% N/mm2 Score: 10/10 10. Konstruktsioonis töötab detail staatilistel tõmbekoormuste vältimatu abrasiivkulumine. Detaili töötemperatuur on va kraadi. Detaili töötava osa väikseim ristlõikepindala on 10 töökoormus on 35000 N. Kulumise tulem...

Materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
92 allalaadimist
Auto Hooldamine
5
docx

Auto Hooldamine

...iskoosus ja kvaliteet. Viskoosus iseloomustab õli sisehõõrdumist. Õli on kas vedelam või paksem. Teine näitaja on õli kvaliteet, see millistele määrimistingimustele õli vastab, need näidud on alati pakendil kirjas. Inimene saab teha valiku ise. Ükski tuntud firma ei tooda mittekvaliteetset õli, vahed on siiski olemas. Õlid sobivad vastavalt valmistamisele erinevatesse kohtadesse. Õli nõul on nt sellised tähed ja numbrid: SAE 5W-40. SAE on õli viskoosuse näit. Viskoosus on mootori õli voolavuse mõõt (määr). Kui õli voolab kiiresti, on selle viskoosus väike. Antud juhul on tegemist aastaringkse õliga st, et talvel on selle õli viskoosus 5W ja suvel 40. Õli 5W pumbatavuse temperatuur on -30o. API SJ/CE – levinuim kvaliteedi näitaja on API. Täht S tähendab et õli sobib bensiinimootorile, C – diiselmootorile. Peaaegu al...

Auto õpetus - Kutsekool
74 allalaadimist
Keemia eksam
21
pdf

Keemia eksam

... 1 Keemia ja materjaliõpetus loetelus. CAS reg nr omistatakse ainele kui see lisatakse andmebaasi, igale CAS nr vastab üks ja ainult üks aine. CAS nr järgi saab Interneti kaudu kätte ka selle kemikaali ohutuskaardi. 3. Liht- ja liitaine, puhta aine, materjali, homogeense ja heterogeense segu mõisted. Lihtaine: Lihtaine koosn ühe elemendi aatomitest, keemilises reakts ei saa seda lõhkuda lihtsamateks aineteks. Lihtaine valemina kasut vastavate elementide sümboleid (üheaatomilised: Fe, Au, Ag, C, S; kaheaatomilised: H2, O2, F2, C12, Br2). Enamik elementidele vastavaid lihtaineid on toatemp-l tahked ained või gaasid. Ühend ehk liitaine: koosn kahe või enama elemendi omavahel seotud aatomitest (H2O, H2SO4, CO2, NaCl). ...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
347 allalaadimist
Laboritöö nr 9-Tehnokeraamika ja komposiitmaterjalide ehitus
10
rtf

Laboritöö nr 9. Tehnokeraamika ja komposiitmaterjalide ehitus

Title:Laboritöö nr 9 Tehnokeraamika ja komposiitmaterjalide ehitusTotal score:97/100 = 97% Total score adjusted by 0 0 Maximum possible score: 100 1  Millised väited on õiged deformatsiooni kohta  Student ResponseFeedback A Deformatsioon on detaili mõõtude ja/või kuju muutus välisjõudude toimel  B Plastse deformatsiooni korral detaili mõõtmed taastuvad peale jõu eemaldamist  C Elastse deformatsiooni korral detaili mõõtmed ei taastu peale jõu eemaldamist  D Välisjõudude toimel deformeerub detail esmalt plastselt ja seejär...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
130 allalaadimist
Tehnokeraamika referaat
14
docx

Tehnokeraamika referaat

...õnast „keramikos“, mis tähendab kivinõud. See on seotud vanema Indo-Euroopa sõnaga „põletama“. Tehnokeraamika algab 1930. aastaist, kui Saksamaal püüti kasutada keraamikat (Al2O3) terase puhastreimisel. Keraamika väikese tugevuse ja suure hapruse tõttu ei leidnud ta laiemat kasutamist. Tänu eriti puhaste (>99,99%) ja ülipeenete pulbrite valmistamise tehnoloogia väljatöötamisele ning kuumpressimise rakendamisele on viimastel aastakümnetel saadud keraamikat piisavalt heade mehaaniliste omadustega (tugevus, löögisitkus), mis on teinud nad konkurentsivõimelisteks ja mõningates olukordades (kõrged temperatuurid, agressiivsed keskkonnad) asendamatuteks materjalideks. Tööstusriikides on viimasel aastakümnetel toimunud “keraamiline plahvatus”, millega on kaasnenud miljarditesse dollaritesse ulatuvad investeeringud keraamikatööstuse...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
47 allalaadimist
Metallide mehaanilised omadused
5
doc

Metallide mehaanilised omadused

...tvuda Vickersi masin.Löökpendel.Teimid. metallmaterjalide kõvaduse määramismeetoditega. Tõmbeteim Materjalide põhilised mehaanilise tugevuse näitajad tõmbel määratakse katselisel teel koostatud toimiva jõu ja absoluutse pikenemise ja pinge ning suhtleise pikenemise vahelise diagrammi põhjal.Määratakse järgmised tugevus-ja plastsusnäitajad: Tugevusnäitajad: Tõmbetugevus Rm-maksimaaljõule F m vastav pinge. Voolavuspiir ReH(ülemine)ja ReL(alumine) ReH-pinge väärtus,mille saavutamisel esmakordselt täheldatakse jõu vähenemist, ReL-pinge madalaim väärtus plastsel voolamisel Tinglik voolavuspiir Rp-pinge,mille juures vaasi jäävpikenemine saavutab etteantud väärtuse protsentides. Plastsusnäitajad: Katkevenivus A%(suhteline pikenemine protsentides purunemiseni) Katkeahenemine Z% Löökpaindeteim Konstruktsio...

Materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
97 allalaadimist
Omadiagnoosisüsteem
13
docx

Omadiagnoosisüsteem

...te rikete avastamiseks. Auto valvab ise sõidu ajal saasteainete kogust mõjutavate süsteemide tööd ja rikke avastamisel hoiatab autojuhti. Standard mille järgi peavad olema kõikide autode rikkekoodid, nende lugemine, signaallambi MIL töötamine ja süsteemi diagnoosimine ühesugune. EOBD (European On Board Diagnostics) on OBD-2 Euroopa analoog. EÜ direktiivi 1999/102/EÜ kohaselt peab alates 1. jaanuarist 2001 Euroopas müüdavatel uutel, täismassiga kuni 2500 kg, bensiinimootoriga sõidukitel olema EOBD-süsteem; alates 1. jaanuarist 2002 ka kuni 3500 kg täismassiga sõidukitel. Diiselmootoriga sõiduautodel on EOBD kohustuslik 2003. aastast. Erinevalt esimese põlvkonna pardadiagnostikaseadmest on OBD-2/EOBD puhul standardiseeritud nii veakoodid kui ka diagnostikapesa ning määratletud selle asukoht sõidukis. Lubat...

Auto õpetus - Kutsekool
94 allalaadimist
Testid WEBct-s
4
pdf

Testid WEBct-s

...as vt joonist kui varda ristlõige on 10 mm2 ja jõud on 7 154 N Varda kõvadus on 35 HRC ning plastsus A=35% Student Response Value Correct Answer Answer: 715 4 70% 715 Units: N/mm2 30 0% N/mm2 Eelmises küsimuses on antud varda koormamise skeem Missugused protsessid toimuvad vardas koormusel mis tekitab vardas pinge 450 N/mm2 Varda materjali mehaanilised omadused on: Rp0 2=600 N/mm2 ja Rm=850 N/mm2 Student Response Value Correct Answer A Varras deformeerub elastselt Pikeneb kuid koormuse eemaldamisel võtab esialgse pikkuse 100% Your location: Home Page › Tudengi vahendid › Testid › Test nr 1 Metallide mehaanilised omadused › Assessments › View All Submissions › View Attempt 1 4View Attempt 18 05 2007http://webct6 e uni ee/webct/urw/lc283691001 tp11885591001/ViewStudentAttempt 3 ...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
270 allalaadimist
Tehnomaterjalid-laboritöö nr2
4
doc

Tehnomaterjalid (laboritöö nr2)

...him gif * MERGEFORMATINET Score:10 / 10 INCLUDEPICTURE http://webct e uni ee/web ct/et/img/shim gif * MERGEFORMATINET Küsimus 2  INCLUDEPICTURE http://webct e uni ee/web ct/et/img/dot divide gif * MERGEFORMATINET   10 points Mis iseloomustab normaalelastsusmoodulit INCLUDEPICTURE http://webct e uni ee/TTUtehnomaterjalid/survetomme jpg * MERGEFORMATINET Student Response:Õppija vastus Vastuse variandid a Plastsel deformeerimisel tekkiva pinge ja sellele vastava deformatsiooni suhet INCLUDEPICTURE http://webct e uni ee/web ct/et/img/arrowd gif * MERGEFORMATINET b Elastsel deformeerimisel tekkiva pinge ja sellele vastava deformatsiooni suhet c Tõmbe ja survediagrammil iseloomustab kõverat osa vt joonist INCLUDEPICTURE http://webct e uni ee/web ct/et/img/arrowd ...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
154 allalaadimist
PE composite
8
doc

PE composite

...????????? ????? ??????????? ???????????? ?????????? ????, ????? ? ???????? ??????? ???? ????? ?????????????? ???????? ?????????? ??????. ??????????????? ?????????? ???? ???????????? ??????? ???????? ???????????? ? 2 ???????? ? ??????????? ?????? ???????-??????????????? ????????? ????????? ?, ??? ?????????, ? ?????????? ????????? ???????? ? ????????? ??????????? ???????????. ????????? ??????? ??????????????? ?????????? ???? ???????????? ???????? ? ??????? ???????? ? ?????????? ???????? ??????? ???? ??????????. ??? ? ??????????? ???????? ???????? ??????????????? ???? 15-25 ??????????? ?? 1000 ?????? ???????? ????, ? ? ??????????? ??????? ???????? – 3-6 ?? 1000 ?????? ???????? ????. ??????????????, ?????????, ??????????? ????????? ? ???????????, ??...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
12 allalaadimist
Veermik ja juhtimisseadmed
19
doc

Veermik ja juhtimisseadmed

...ugikauss. 16.taldrik 17. teleskoopamordi ülemine padi(puks) 18.mutter ja seib 19.tolmukuppel Tagusilla tüüpvedrustus 1.põiktala 2.tugi 3.õõtshoob 4.vedrualumine tugi 5.vedru ülemine tugi 6.vedru 7.amort 8. juhtpuks 9.tolmukate 10. amordi ülemine kinnitus. 11.tolmu kuppel 12. põikstabikavarras 13..stabikavarda kinnitus Sõltuvvedrustus- üks ratas mõjutab teist. Sõltumatuvedrustus- mõlemad rattad kopeerivad eraldi. Sõltuva vedrustuse ehitus: 1.Tapp(rumm) 2.Rattarumm 3.käändteljepolt 4.põiktala sild,tugiavaga 5.lukustuskiilpolt 6.käändtelg 7.käändmiku hoob 8.roolitrapetsihoob 9.lehtvedrud Sõltuv tüüpvedrustus. 1.tagasild 2.lehtvedrud 3.vedrude kinnitused (esimene,tagumine kinnitus) 4.vedrukinnituskronsteinid 5.tugiplaat 6.amort 7.rattaveovõll(äärikuga) 8.läbilöögipuks(puhver) Teleskoopamort 1.alumine kinnitus s...

Auto õpetus - Kutsekool
132 allalaadimist
Vineeri tootmine
20
doc

Vineeri tootmine

...kuliimimisel saadud kihilist materjali. Sõltuvalt kasutatavast liimi tüübist jagatakse vineer kahte gruppi: a) fenoolformaldehüüdliimide baasil valmistatud kõrgendatud veekindlusega vineer. b) karbamiidformaldehüüdliimide baasil valmistatud keskmise veekindlusega vineer. Käesolevas praktiliste tööde juhendis on toodud vineeri valmistamise tehnoloogiliste operatsioonide loetelu, toorainekoguse arvutamise metoodika ning seadmete valiku ja arvutuse alused. Praktiliste tööde koosseisu kuuluvad veel joonised: a) spooni valmistamise jaoskonna seadmete asendiplaan b) vineeri valmistamise jaoskonna seadmete asendiplaan. Mõlema jaoskonna seadmete asendiplaan võib olla näidatud ühel joonisel. Projekteerida kasepuidust vineeri valmistava tööstuse tehnoloogia järgmistel lähteandmetel: Aastatoodang: tuhat m 3 Q ...

Puiduõpetus - Kutsekool
48 allalaadimist
Test nr 1 Metallide mehaanilised omadused
6
doc

Test nr.1 Metallide mehaanilised omadused

...08001/RelativeResourceManagercontentID=108408967001 * MERGEFORMATINET   Student Response Value Correct Answer Answer: 462 5   70% 463 Units: N/mm2 30 0% N/mm2 Score:10/10  2   Eelmises küsimuses on antud varda koormamise skeem Missugused protsessid toimuvad vardas koormusel mis tekitab vardas pinge 790 N/mm2 Varda materjali mehaanilised omadused on: Rp0 2=600 N/mm2 ja Rm=850 N/mm2 INCLUDEPICTURE https://webct e uni ee/webct/urw/lc108407666001 tp108407708001/RelativeResourceManagercontentID=108408967001 * MERGEFORMATINET   Student Response Value Correct Answer Feedback A Varras ei deformeeru antud jõu korral 0%     B Varras deformeerub elastselt siis plastselt ja seejärel puruneb 0%     INCLUDEPICTURE https://webct e uni ee/webct/images/small answered gif * MER...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
363 allalaadimist
Tehnomaterjalide kontrolltöö
4
docx

Tehnomaterjalide kontrolltöö

... naitab jarjenumber. Aatommass on tuumas leiduvate prootonite ja neutronite masside summa. Sama prootonite arvu juures voib aatomites Uleminekugrupi metallide omadused: ?Hea elektri- ja soojajuhtivus ?Hea plastilisus ?Korge sulamistemperatuur ?Suur tugevus ja kovadus ?Suur tihedus Pohiliste uleminekugrupi metallide kasutusalad: ?Fe (iron)- ehitusmaterjal, tooriistad, masinad ?Ti (titanium)- kunstlik puusaliiges, tuumajaamade torustikud ?Cu (copper)- elektrikaablid, Lihtsad metallid (poor metals) Valentselektronid paiknevad p-allkihis. Lihtsate metallide sulamis- ja keemistemperatuur on madalam kui uleminekugrupi metallidel. Nende elektronegatiivsus on suurem, nad on pehmemad.Kuigi lihtsate metallide hulka kuuluvad ka germaanium, antimon ja poloonium, peetakse neid tihti metalloidideks ehk poolmetallideks. 4. Metallide kristallstruktuur. Kristallivõred. Polü...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
115 allalaadimist
Ehitusmaterjalid - KT nr-1
9
doc

Ehitusmaterjalid - KT nr. 1

...vetugevus, kuluvus, pinnakõvadus, löögikindlus, välistreppidel külmakindlus). •Teematerjalid: tihedus>255MPa, survetugevus kuivalt min 100MPa, külmakindlus min 25 tsüklit. •Teised kasutusalad: happekindlad tooted, -täitematerjalid (diabaasist, kvartsist), leelisekindlad tooted (marmor, dolomiit), tulekindlad tooted (magnesiit), sideainete valmistamiseks (savi ja lubjakivi) Looduskividest toodete kaitsmine ilmastiku eest – eelkõige tuleb kaitsta vee otsese pealevoolu eest, selleks kasut.: konstruktsioonilisi võtteid (kaldpinnad, hüdroisolatsioon), mehaanilisi võtteid (pinna siledus – poleerimine), keemilised võtted (katmine räniorgaaniliste ühenditega – väheneb veeimavus ja suureneb külmakindlus). Temperatuurimuutustest tingitud kahjustuste vältimiseks kasut. sobivaid kinnitusdetaile ja elastseid vuugimaterjale. Ehitu...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
439 allalaadimist
Mootor
26
docx

Mootor

...olb vabastab ülemisest surnud seisust alumise sured seisuni Pöörlemisagedus Väntvõlli pöörete arv ajaühikus (pööret/minutis) Koormus Ühe tsukli jooksul tehtud töö Võimsus Väntvõlli poolt sekundis tehtud töö, võrdeline koormuse ja pöörlemisagedusega Surveaste Silindri üldmahu ja põlemiskambri mahu suhe Vänt, keps mehhanism Vänt-kepsmehhanism koosneb: a) kolb (piston); b) kolvirõngas (piston-ring); c) kolvisõrm (wristpin); d) keps (connecting rod) ja selle laagrid; e) väntvõll (crankshaft) ja selle laagrid; f) hooratas. Kolb Kolvi tüübid on 1) silinderkolb, 2) pöördkolb, 3) tervikkolb, 4) liitkolb. Kolvi funktsioonid on a) kanda põlemisgaaside poolt tekitatud jõud üle kepsule, b) töötada koos kepsuga ja tagada silindris selle liikumisteekond, c) oma konstruktsiooni...

Auto õpetus - Kutsekool
126 allalaadimist
Elektrimaterjalide referaat-dielektrikud
12
docx

Elektrimaterjalide referaat-dielektrikud

...ektrotehnikas leiavad kasutust looduslikud ja tehispolümeerid. Polümeeride molekulid moodustavad ühe või mitme madalmolekulaarse ühendi liitmisel, mis võib toimuda kas polümerisatsiooni teel. Vananemise aeglustamiseks võidakse polümeeridele lisada stabilisaatoreid. Looduslike polümeeride hulka kuuluvad kumm,paber,looduslikud vaigud. Kummi valmistamise lähteaineks on kautsuk.Kummi valmistamiseks ja omaduste parandamiseks kautsuk vulkaniseeritakse ehk lisatakse kautsukile väävlit ja kuumutatakse. Tänapäeval kasutatakse loodusliku kautsuki asemel üha rohkem sünteetilisi kautsukeid.Sõltuvalt koostisest on võimalik saada eriomadustega kumme: õlikindlaid,kuumusekindlaid jne. Kummitooteid kasutatakse elektrotehnikas juhtmete isoleerimiseks , kaitsekestadeks, isoleerkaitsevahenditeks (kindad,kalossid jn e) valmistamiseks. P...

Elektrimaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
120 allalaadimist
Erinevad taastumisvahendeid inimese turgutamiseks
10
doc

Erinevad taastumisvahendeid inimese turgutamiseks.

... Nõges. Rahvatarkus õpetab, et nõges võtab väsimuse, kõhuvalu ja veepaistetuse, vähendab ja peatab verejooksu, taandab suhkruhaiguse nähte. Ammu on teada, et metsikult kasvavaid taimi tuleb kevadel toiduks kasutada toorelt, kuumtöötlemisel kaotavad nad toiteväärtusest, väheneb bioaktiivsus. Kui seda nõuab toidu valmistamise tehnoloogia (supid, vormiroad jne.), kuumutada lühiajaliselt. Toiduks kogutakse lehti nende tärkamisel, ravimiks ja kuivatamiseks õitsemise ajal, juuri varakevadel või sügisel. Varakevadised kõrvenõgese võrsed on esimesed energiandjad ja veretugevdajad talve all kannatanule. Nõgese lehtedes on pea kõik vitamiinid, palju mikroelemente, orgaanilisi happeid, fütontsiide ja tanniine. C-vitamiini on nõgese kasvudes 2,5 korda rohkem kui sidrunis (660 mg %). Rahvameditsiinis on...

Terviseõpetus - Keskkool
15 allalaadimist
Test1
5
docx

Test1

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
226 allalaadimist
Tehnomaterjalid-laboritöö nr1
7
doc

Tehnomaterjalid (laboritöö nr1)

...enemist ja alumine pinge on madalaim väärtus plastsel voolamisel c. Materjali füüsikaline voolavuspiir või tinglik voolavuspiir on alati väiksem tõmbetugevuse vastavast näitajast. d. Mida hapram on materjal, seda suurem on tingliku voolavuspiiri ja tõmbetugevuse vahe. Score: 6/6 Küsimus 16 (7 points) Leida varraste kriitilises kohas olev pinge, kui Hummer koos alusega kaalub 4t. Esimeste varraste (punased) ristlõige on 10 mm2 ja tagumiste varraste (sinakad) ristlõige on 8 mm2. Tagumistesse varrastesse on töömehed teinud ekslikult 3 mm2 ulatuses ketaslõikuriga sisselõike. Koormus varrastele jaotub ühtlaselt. Student Response: 1960 Score...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
252 allalaadimist
Eksami küsimuste vastused
32
doc

Eksami küsimuste vastused

... mosaiikplaate ja bretšaplaate. Mosaiikplaadid killustikust ja tsementmördist. Segu pressitakse metallvormidesse ja peale tsemendi kivistumist plaatide pealispinnalt lihvitakse kiht maha. Tsemendi ja killustiku erineva värvuse tõttu saame kirju plaadi. Terratsoplaatide suurus on kõige sagedamini 300×300×28mm. Eestis on tehtud bretšaplaate, millede valmistamisel kasutati ära õhemate dolomiitplaatide saagimisel purunenud plaaditükke. Plaaditükid (suurusega 50…100mm) laoti tsementbetoonalusele ja pressiti kokku. Peale kivistumist lihviti plaatide pealispind üle. Saadi suuremustriline plaat suurusega 500×500×60mm. Kivist põrandaplaate kasutatakse koridorides, vestibüülides, trepikodades, terrassidel ja mujal, kus põrandalt nõutakse veekindlust ja suurt kulumiskindlust. Trepiastmed tehakse lubjakivist või dolomiidist, välisastmed enamasti g...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
352 allalaadimist
Laboritöö nr 1 Tõmbeteim
8
doc

Laboritöö nr 1 Tõmbeteim

...d väited on õiged tingliku voolavuspiiri ja füüsikalise voolavuspiiri kohta?    Student Response Feedback A. Tinglik voolavuspiir on pinge, mille    puhul baasi jäävpikenemine saavutab  etteantud väärtuse protsentides. B.  Mida hapram on materjal, seda    suurem on tingliku voolavuspiiri ja  tõmbetugevuse vahe.   C. Materjali füüsikaline voolavuspiir või    tinglik voolavuspiir on alati väiksem  tõmbetugevuse vastavast näitajast. D. Füüsikaline voolavuspiir jaguneb    ülemiseks ReH ja alumiseks ReL,  kus ülemine on pinge väärtus, mille  saavutamisel esmakordselt  ...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
203 allalaadimist
Materjali Õpetus
9
docx

Materjali Õpetus

...lu omadused on viletsad, detaile valmistatakse äärmiselt harva. Kasutatakse lähtematerjalina tempelmalmi saamiseks. Hallmalm Halli murde pinnaga, tugev, kulumis kindel, hästi töödeldav, hästi valatav, puuduseks on haprus ja vähene vastupidavus löök koormustele. Kasutatakse mootoribloki, kered, rihmarattad valmistamiseks. Tempelmalm Mehaaniliste omaduste poolest hallmalmi ja terase vahepealne. Tugev kannatab hästi löök koormusi on korrosiooni kindel, terasest odavam. Valmistatakse hammasrattaid, tagasillad, ketilülid jne. Teras Saadakse valgest malmist, selleks eraldatakse valgest valmist liigne süsinik, samuti suuresosas väävel ja fosfor. Vanametalli kasutamine võimaldab terase hulka suurendada. Iga 10kg...

Auto õpetus - Kutsekool
53 allalaadimist
Tiguülekanne keermesülekanne hammasülekanne
0
doc

Tiguülekanne,keermesülekanne,hammasülekanne

...ed kõrge kasutegur ( kuni 98%). väikesed mõõtmed (võrreldes hõõrd- ja rihmülekandega). konstantne ülekandearv. suur ülekantav võimsus (kümneid tuhandeid kilovatte) võllide ja laagrite väike koormus. hammasülekande puudused eriseadmete vajadus hammaste lõikamiseks. võimatu muuta ülekandearvu sujuvalt. valmistamise ebatäpsusest tingitud müra. hammasülekannete liigitus telgede vastastikuse asendi järgi "http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Silinderhammas%C3%BClekanne&action=edit&redlink=1" o "Silinderhammasülekanne (pole veel kirjutatud)" silinderhammasülekanded "http://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Koonushammas%C3%BClekanne&action=edit&redlink=1" o "Koonushammasülekanne (pole veel kirjutatud)" koonushammasülekanded "http://et.wikipe...

Tööõpetus - Põhikool
24 allalaadimist
E-labor 1
7
doc

E-labor 1

...enemist ja alumine pinge on madalaim väärtus plastsel voolamisel c. Materjali füüsikaline voolavuspiir või tinglik voolavuspiir on alati väiksem tõmbetugevuse vastavast näitajast. d. Mida hapram on materjal, seda suurem on tingliku voolavuspiiri ja tõmbetugevuse vahe. Score: 6/6 Küsimus 16 (7 points) Leida varraste kriitilises kohas olev pinge, kui Hummer koos alusega kaalub 4t. Esimeste varraste (punased) ristlõige on 10 mm2 ja tagumiste varraste (sinakad) ristlõige on 8 mm2. Tagumistesse varrastesse on töömehed teinud ekslikult 3 mm2 ulatuses ketaslõikuriga sisselõike. Koormus varrastele jaotub ühtlaselt. Student Response: 1960 Score:...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
138 allalaadimist
Metallide kasutamine puidutööstuses
7
doc

Metallide kasutamine puidutööstuses

...lne. NL kasutatav tähis oli Y, Y8 tähendab terast, mille süsinikusisaldus on 0,8%, Y8A tähistab parendatud omadustega terast: sellel on vähendatud kahjulike lisandite fosfori ja väävli sisaldust. Mõningaid muid süsinikteraste marke: W1 (USA), XC80 (Prantsusmaa), C80W1 (Saksamaa), SK6 (Jaapan). Süsinikteraseid kasutatakse mitmete lõikeriistade valmistamiseks. Lõikeriista lõikeomadused säilivad temperatuurideni kuni 200…250º C, neil on väikene kuumakindlus. Neid kasutatakse pehme puidu lõikamisel väikestel lõikekiirustel ja käsilõikeriistadel. Süsinikteraseid kasutatakse kitsaste lintsaagide valmistamiseks. Legeeritud süsinikterased Legeeritud terasteks nimetatakse teraseid, mis sisaldavad legeerivaid elemente: kroomi, volframi, niklit, koobaltit, molübdeeni jt. Legeerivad elemendid avaldavad terase omadustele märgatavat...

Puiduõpetus - Kutsekool
28 allalaadimist
Personaalarvutite riistvara ja-arhitektuur
48
doc

Personaalarvutite riistvara ja arhitektuur

...kse peamiselt kahe konkureeriva tootja (Intel ja AMD) protsessoreid. Tootmises olevate protsessorite võrdlused on toodud allpoololevas tabelis Tabel 1. Protsessorite parameetrid (X- toetus on olemas; 0- puudub; sulgudes on märgitud protsessori taktsagedus, mille kohta antud number käib). Tabelis on loetletud sellised parameetrid nagu tootmistehnoloogia, tehnilised parameetrid (korpuse- ja pesa tüüp), elektrilised parameetrid (toitepinge ja voolutarve), soojuslikud parameetrid (temperatuur, soojusvõimsus, info temperatuurikaitselülituse kohta), sageduslikud parameetrid (siinisagedus ja sisemine taktsagedus), vahemälu suurus ja siini laius, multimeedialaienduste toetus. Multimeedialaiendused on erinevad tehnoloogiad, mis aitavad kiirendada tööd suurte andmehulkadega manipuleerimisel. Selleks otstarbeks on protsessorisse sisse ehita...

Arvutiõpetus - Kutsekool
116 allalaadimist
Ehitusmaterjalide kordamisküsimused
18
docx

Ehitusmaterjalide kordamisküsimused

... 1. POOLPALGID – ümarpalk lõhki saetud 2. SERVATUD PALGID – kahest küljest saetud 3. SERVAMATA LAUAD – paksus 13-100mm 4. SERVATUD LAUAD – neljast küljest saetud 5. PRUSSID – neljast küljest saetud, paksus üle 100mm 6. LATID – neljast küljest saetud, paksus alla 100mm 7. LIIPRID – rööbasteedele PUIDUST POOLTOOTED – valmistamisel on neid peale saagimise veel töödeldud (hööveldatud, freesitud) 1. HÖÖVELDATUD LAUAD 2. PÕRANDALAUAD 3. VOODRILAUAD 4. PIIRLAUAD JA LIISTUD 5. SINDLID 6. KATUSELAASTUD 7. KATTEVINEER 8. RISTVINEER 9. PARKETILIISTUD 10. 11. 12. 13. 8. Malmid- tootmine, eriliigid, kasutamine 14. Malme toodetakse kõrgahjudes, tooraineks on rauamaak, koks ja räbustaja. Kõrgahi on šahtikujuline ehitis, mida täidetakse ülalt. Kõrgahjus tekkiv sul...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
154 allalaadimist
Materjalide mehaanilised omadused-tugevus
9
docx

Materjalide mehaanilised omadused: tugevus

2010 sügissemestri küsimused, Webct esimene praktikum, punkte saadud 81,95% (100-st%)

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
61 allalaadimist
Paagutatud Tribomaterjalid
75
pdf

Paagutatud Tribomaterjalid

...ed on komposiitmaterjalid, mis valmistatakse pulbertehnoloogia teel. Kermiste koostise, tehnoloogia ja omaduste kohta vaata „Metalliõpetus ja metallide tehnoloogia“ osa 2.. Paagutatud tribomaterjalid on pulbertehnoloogia teel saadud materjalid, mida kasutatakse kulumiskindlate detailide, antifriktsioon- ja friktsioon ning libisevate elektrikontaktide valmistamiseks. Käesolev loengukonspekt käsitleb paagutatud materjalide kulumist ja selle vastu võitlemist kolme enamat kahju põhjustava kulumisliigi - abrasiivse-erosiooni, abrasiiv- ja hõõrdekulumise tingimustes .Eestikeelne kirjandus selles valdkonnas puudub. On näidatud kuidas materjalide keemilise koostise ja tehnoloogia ning struktuuri muutmisega saab muuta materjale veelgi kulumiskindlamaks. Kermiste väljatöötamise ja uurimisega on TTÜ-s tegeldud üle 20 aasta, mille jok...

Materjaliõpetus -
9 allalaadimist
Tehnomaterjalide kontrolltöö
3
docx

Tehnomaterjalide kontrolltöö

... Musti metalle kasutatakse nende suure tugevuse ja jäikuse ning suhteliselt madala hinna tõttu väga laialdaselt. 3) Mis on tihedus? Metallide liigitus tiheduse järgi (tuua näiteid). Seos metallide aatomehituse ja tiheduse vahel. Tiheduseks nimetatakse aine massi ruumalaühiku kohta (kg/m 3) Tiheduse järgi liigitatakse metallid kerg-, kesk- ja raskemetallideks. Raskemetall (plaatina, plii, volfram) Roo>10000kg/m 3. Kergmetallid (alumiinium, liitium) roo<5000 kg/m 3. Keskmetallid (vask) roo= 5000- 10000kg/m3. 4) Metallide kristalliline struktuur. Millised kristallivõred on metallide puhul põhilised (tehke joonised). Metalsed materjalid oma struktuurilt kristalsed. Metalli aatomid paiknevad kindla seaduspärasuse kohaselt, moodustades korrapärase kristallivõre. Erinevaid kristallivõresid on väga palju –...

Tehnomaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
39 allalaadimist
T e a t a   v e a s t