Kategoorias mõõtmistulemuste töötlemine leiti 5 faili

Metroloogia >> Mõõtmistulemuste töötlemine
Teooria
3
doc

Teooria

Geodeetiliste mõõtmistulemuste matemaatiline töötlemine, kõige tõenäolisema väärtuse leidmine võrdtäpsete ja isetäpsete mõõtmiste puhul. Geodeetiliste mõõtmistulemuste täpsuse hindamine. Geodeetiliste võrkude lihtsustatud tasandamise viisid, geodeetiliste punktide koordinaatide ja kõrguste arvutamine. Suuruse mõõtmine ­ suuruse v...

Mõõtmistulemuste... - Eesti Maaülikool
54 allalaadimist
Valemid
4
doc

Valemid

Geodeetiline otseülesanne ­ koordinaatide juurdekasvude leidmine, punkte ühendava joone pikkuse ja direktsiooninurga kaudu. Antud on: XA; YA; joonepikkus - s ja rumbiline nurk ­ R Leida: XB; YB Juurdekasvud: X = s * cos R ja Y = s * sin R Koordinaadid: XB = XA + X ja YB = YA + Y Kontroll: s = D * cos Direktsiooninurkade ja rumbide seos Veerand Dir. nurk A Tähis R...

Mõõtmistulemuste... - Eesti Maaülikool
250 allalaadimist
Maamõõtmise laboratoorne töö nr 8
2
docx

Maamõõtmise laboratoorne töö nr 8

8 Ülesanne 1. Analüütiline pindalade määramine. Punkti Xi Yi Yi+1-Yi-1 Xi+1-Xi-1 Xi(Yi+1-Yi-1 ) Yi(Xi+1-Xi-1 ) nr. 1 6509945,135 700133,637 470,823 666,42 3065031898 466583058,4 2 6510050 700600 438,684 -260,129 2855854774 -182246377,4...

Mõõtmistulemuste... - Eesti Maaülikool
38 allalaadimist
Metsade hindamise konspekt
12
docx

Metsade hindamise konspekt

Mis on metsatakseerimine ning selle peamised eesmärgid. Metsatakseerimist võiks nimetada metsanduslikuks mõõtmisõpetuseks. Õpetus puude ja puistute kasvu ning arengu seaduspärasustest,metsamaterjalide langetatud ja kasvavate puude mahtude,puistute tagavarade ning puude ja puistute juurdekasvu mõõtmete teooriast ja praktikast. Metsatakseerimise ülesandeks on iseloomustada metsa, selle koosse...

Mõõtmistulemuste... - Eesti Maaülikool
104 allalaadimist
Maamõõtmine
3
doc

Maamõõtmine

Nivopinn- see on rahulikus olekus olevat ookeanide ja merede veepinda, mis on mõtteliselt laiendatud ka maismaa alla Geodeetiline võrk- maastikul kindlustatud ja ühtses koordinaatide süüsteemis olev geodeetiliste punktide kogum, millest lähtutakse geodeetilistel ja topograafilistel mõõdistamisel. Niveliir on geodeetiline instrument kõrguskasvude määramiseks Kõrgus kasv on kahe punkti kõrguse erinevus...

Mõõtmistulemuste... - Eesti Maaülikool
33 allalaadimist