Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

  • Millistele küsimustele püütakse makroökonoomikas vastust leida ?
  • Mis nende prognoosidega peale hakata ?
  • Kui seda on eraettevõtja ?
 
Säutsu twitteris
Moto :Bentley's second Law of Economics : The only y thing g more dangerous g than an economist is an amateur economist!
Sissejuhatus makroökonoomikasse MAKROÖKONOOMIKA Loenguid on kokku 13, 13 suur roll on ka iseseisval tööl tööl. Kavas on ka kaks kontrolltööd. Esimene kontrolltöö toimub 9-10 õppenädalal. Teine kontrolltöö toimub 15 15-16 16 õppenädalal. Iga üliõpilane peab kirjutama essee, mitte pikema kui 5-6 lk., essee teema on võimalik ise valida või siis saada kasutada näidisteemasid,, mis on olemas ÕIS-s ja WebCT-s. Essee tuleb esitada enne semestri lõppu. Võimaluse korral tutvustatakse huvitavamaid esseesid seminari ajal. Hindamine Eksamil on võimalik teenida maksimaalsest 100 punkti, mis omakorda koosneb neljast osast. Kummagi kontrolltöö eest saab maksimaalselt a' 12,5 punkti e. kokku 25 punkti. Essee eest saab maksimaalselt 10 punkti ja eksam ise annaks maksimaalselt 40 punkti. Ülejäänud j punktid p saadakse viie rühmatöö käigus g igaüks g annab maksimaalselt a' 5 punkti. Juhul kui mõni kontrolltöö, essee, või rühmatöö on tegemata, siis väheneb selle võrra summaarne lõpphinne õppeinfosüsteemis. 2 Lembit Viilup Ph.D IT Kolledz Loengu eesmärk 1. Makroökonoomika olemus. 2. Makroökonoomika seotus mikroökonoomikaga. 3 Ülevaade 3. Ü majandusliku j i mõtte õ ajaloolisest j i arengust. 4. Maailma majanduslik areng.
3 Lembit Viilup Ph.D IT Kolledz Kergem on oma põhimõtete eest võidelda kui nende järgi elada.
Makroökonoomika olemus
4 Lembit Viilup Ph.D IT Kolledz 17-18. sajandit loetakse kolme Üldist kaasaegse teaduse sünniajaks.
1. Füüsika · kaasaegse füüsika rajajaks oli Isaac Newtonit ·ppõhiteos "Loodusteaduse matemaatilised alused" - 1687 aastal
2. Majandusteadus · kaasaegse majandusteaduse isaks loetakse Adam Smith'i · raamatuga "Rahvuste rikkus" (1776) pani aluse klassikalisele majandusteooriale 3. Keemia · alkeemia muutumise tänapäeva keemiaks andis aga kõige olulisema panuse Antoine Laurent Lavoisier · raamat "Keemia põhimõtted" ilmus 1789 aastal 5 Lembit Viilup Ph.D IT Kolledz Tagajärg Kõigel kolmel juhul oli tegemist revolutsiooniga, mis muutis põhikontseptsioone, mõtteviisi ja teaduslikke meetodeid .
· selle tulemusena jõuti primitiivsest teadusest kaasaegse teaduseni · kõigil kolmel juhul kehtivad peamised seisukohad ka tänapäeval. p p Majandusteaduse huviorbiiti jääb ülalmainitutest üksnes Adam Smith ja tema teooria teooria, mida tänapäeval tuntakse makroökonoomika nime all. Millistele küsimustele püütakse makroökonoomikas vastust leida?
6 Lembit Viilup Ph.D IT Kolledz Kuidas on tehnoloogia areng uute toodete kaudu muutnud inimeste tarbimisharjumusi tarbimisharjumusi, nende töö iseloomu ja laiemas mõttes üldse hoiakutes arenenud riikides ja arengumaades? Mis juhtub tulevikus ja kas on seda üldse võimalik ette prognoosida? Mis nende prognoosidega peale hakata? Jne. Jne.
7 Lembit Viilup Ph.D IT Kolledz Thomas Watson , IBM-I esimees, hinnates 1943.a. uue kaadervärgi ä äripotentsiaali:
"Ma arvan,, et maailmas oleks turgu umbes viiele arvutile".
8 Lembit Viilup Ph.D IT Kolledz Popular Mechanics kuulutas 1949.a. ette teaduse võidukäiku: ä
"Tulevikuarvutid on kerged g jaj nad võivad kaaluda mitte rohkem kui 1,5 tonni".
9 Lembit Viilup Ph.D IT Kolledz Ken Olson, Digital Equipment Corporationi asutaja , 1977.a.:
"Pole vähimatki p põhjust, j , miks keegi g peaks endale koju arvutit tahtma".
10 Lembit Viilup Ph.D IT Kolledz Mi määrab Mis ää b inimeste i i t sissetulekud? i t l k d? M Friedman M. F i d versus J. J M. M Keynes K
Miks makstakse maailmas sama töö eest naistele vähem kui meestele?
Miks on vähemused alatasustatud võrreldes teiste sama tööd tegijatega?
11 Lembit Viilup Ph.D IT Kolledz Milline on valitsusele kõige efektiivsem roll majanduslikus elus? Kas valitsus peab aitama kaitsta looduskeskkonda ja kas ta peab olema sama hea omanik kui seda on eraettevõtja?
12 Lembit Viilup Ph.D IT Kolledz Miks on mõningates Mik õ i maades d väga ä kiire kii majanduslik j d lik kasv, k tunduvalt d l tagasihoidlikum teistes ning langus kolmandates maades? 13 Lembit Viilup Ph.D IT Kolledz Mis põhjustab tööpuudust ja miks on mõningates maades tunduvalt suurem tööpuudus kui teistes? Kuidas on see seotud rahvuse, usutunnistuse või nahavärviga ja miks?
14 Lembit Viilup Ph.D IT Kolledz Miks üldse hinnad tõusevad ja miks kogevad mõningad maad ülikiiret hinna tõusu samal ajal teistes maades on need stabiilsed?
15 Lembit Viilup Ph.D IT Kolledz Mis määrab kindlaks kaubavahetuse suuruse erinevate i riikide ii i vahel ja j kuidas i rahvusvahelised kaubanduskokkulepped mõjutavad töökohtade arvu ja majanduslikku heaolu eri riikides?
16 Lembit Viilup Ph.D IT Kolledz Makroökonoomika Eesmärk 11. Analüüsida majandussüsteemi ebaõnnestumisi! Uurimisobjektid: 2. Soovitused uute vigade vältimiseks. 1. Tööstuse ja riigi üldine majanduslik kasv. SKP 2 Hindade 2. Hi d d kujunemine. k j i 3. Inflatsioonilised protsessid. 2 Monetaar - 2. M t j fiskaalpoliitika . ja fi k l liitik 5. Üldine tööhõive. 6 Sissetulekud. 6. Si t l k d 8. Riiklike (valitsuse) aktsioonide­ maksud , kulutused eelarvdefitsiit jne kulutused, jne. ­ mõju majandusele majandusele. Reeglina on sel juhul tegemist majanduslike otsustega, mis nõuavad õ d riigikogu ii ik tasandil t dil tehtavaid t ht id poliitilisi liitili i otsuseid. t id 17 Lembit Viilup Ph.D IT Kolledz
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #1 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #2 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #3 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #4 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #5 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #6 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #7 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #8 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #9 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #10 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #11 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #12 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #13 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #14 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #15 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #16 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #17 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #18 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #19 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #20 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #21 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #22 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #23 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #24 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #25 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #26 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #27 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #28 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #29 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #30 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #31 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #32 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #33 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #34 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #35 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #36 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #37 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #38 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #39 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #40 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #41 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #42 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #43 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #44 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #45 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #46 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #47 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #48 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #49 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #50 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #51 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #52 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #53 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #54 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #55 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #56 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #57 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #58 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #59 Loeng 1 - Sissejuhatus makrookonoomikasse #60
Punktid 5 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 5 punkti.
Leheküljed ~ 60 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2012-10-30 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 15 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor T . Õppematerjali autor

Meedia

Mõisted


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

80
pdf
Sissejuhatus mikro- ja makroökonoomikasse
116
pdf
Sissejuhatus majandusteooriasse
15
doc
Sissejuhatus majandusteooriasse
24
docx
SISSEJUHATUS MAJANDUSTEOORIASSE
55
pdf
Seminar 1 - Eesti majandus
32
pdf
Loeng 12 - Tulupoliitika
30
docx
Majanduse loengud 9-17
320
doc
Majanduspoliitika

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !