Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused (0)

3 HALB
 

Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused

1. PSÜHHOLOOGIA.....................................................................................................1
2. KOGNITIIVNE PSÜHHOLOOGIA.........................................................................2
BIOLOOGILINE PSÜHHOLOOGIA...........................................................................3
ENDOKRIINSÜSTEEM JA HORMOONID................................................................4
NARKOOTIKUMIDEST ...............................................................................................5
MOTIVATSIOON ..........................................................................................................6
TEADVUSE SEISUNDITEST......................................................................................9
TAJU.............................................................................................................................10
ARENGUPROTSESSID: TUNNETUSLIKU ARENGU ÜLDISED TEOORIAD....16
ARENGUPROTSESSID: ERIVÕIMETE ARENG.....................................................19
SOSTIAALNE ARENG IGAPÄEVAELUS................................................................20
ARENGUPROTSESSID: SEOTUSE JA SUHETE ARENG......................................22
ÕPPIMINE...................................................................................................................25
Ekspertsus spordis ........................................................................................................27 < strong > MÄLU - uurija Endel Tulving .....................................................................................27
MÕTLEMINE..............................................................................................................29
KEEL............................................................................................................................31
LUGEMINE.................................................................................................................32
VAIMSETEST VÕIMETEST......................................................................................33
ISIKSUS.......................................................................................................................35
SOTSIAALPSÜHHOLOOGIA...................................................................................39
PATOPSÜHHOLOOGIA: NORMAALSUSE PROBLEEM.......................................41
PATOPSÜHHOLOOGIA: SAGEDASEMAD PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED42
1. PSÜHHOLOOGIA

Psühholoogia on teadus, mis kasutab käitumuslikke ja muid tõendeid mõistmaks inimese (ja muude liikide)
käitumist juhtivaid sisemisi protsesse.
Psüühika on organismi võime peegeldada keskkonda ning vastavalt sellele muuta oma käitumist. Psüühika peamise eesmärgi - maailmast tervikpildi loomine- saavutamiseks tuleb lahendada terve rida konkreetseid
ülesandeid. Tavaliselt nim neid ül psüühika funktsioonideks.
Psüühika peamised avaldused on:
 Mõtlemine – inimtegevuse ideaalne osa; tegelikkusest arusaamine, sellega kohanemine ja selle
muutumise tõhusaim viis
Intuitsioon – sisekaemus, tõe tabamine vahetul, loogilist arutlust ennetaval viisil
Emotsioon – tundeelamus; inimese subjektiivne reageering sise- või välisärritajale
Teadvus on teadlik olemine välise maailma ja iseenda olemasolust, seisunditest ja tegudest. Psüühika
peamiseks ül on luua sidus ja terviklik pilt organismi ümbritsevast maailmast, mis võimaldaks tal liikuda vabalt
nii füüsilises kui ka sotsiaalses ruumis. Teadvus on omane ainult inimesele - on inimese psüühika kõrgem vorm ja olulisemaks jooneks on inimese
sihipärase tegevuse tagamine
Psüühilisi protsesse mõjutavad:
 Keskkonnastiimulid
 Varasemad kogemused
 Geneetiline baas
98% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #1 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #2 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #3 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #4 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #5 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #6 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #7 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #8 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #9 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #10 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #11 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #12 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #13 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #14 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #15 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #16 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #17 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #18 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #19 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #20 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #21 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #22 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #23 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #24 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #25 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #26 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #27 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #28 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #29 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #30 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #31 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #32 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #33 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #34 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #35 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #36 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #37 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #38 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #39 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #40 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #41 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #42 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #43 Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused #44
10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
~ 44 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2016-01-12 Kuupäev, millal dokument üles laeti
16 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
katuka96 Õppematerjali autor

Lisainfo

Dokumendis esitatud küsimused

 • Miks me vajame toitu ?
 • Mis on eesmärgid ?
 • Mis on platseebo ?
 • Kuidas seletatakse ?
 • Miks on und vaja ?
 • Mille järgi hinnatakse sugu ?
 • Keskseid küsimusi : kuidas valitakse välja see, millele tähelepanu pöörata ?
 • Keda ja mida uurivad ekspertsuse uurijad ?
 • Mida eksperdid algajatest paremini teevad ?
 • Mis lapsed saavad ?
 • Kui laps on noorukieas, võrreldes lapseeaga. Ise paremad vanemad. Geneetiline seletus lahutusega toimetulekule ?
 • Millist tingitud stiimulit ükskõik millise tingimatu stiimuliga ?
 • Kuidas muuta meeldetuletamist efektiivsemaks ?
 • Miks inimesed teevad vigu laboratooriumitingimustes, kuid mitte igapäevaelu probleemidega ?
 • Mis siis? Mida tahetakse arvudega öelda ?
 • Keskmine IQ UK’s 110; USA’s 109.5; Iisraelis 90 ?
 • Mitmene intelligentsus ?
 • Kui sooritustestide oma. Miks ?
 • Kuidas mõõta isiksust ?
 • Mis on kõige efektiivsem veenmise viis ?
 • Mis on teate sisu ?

Mõisted

psühholoogia, peamise eesmärgi, peamiseks ül, näiline valiidsus, koonduv valiidsus, ennustav valiidsus, konstruktivaliidsus, eristav valiidsus, ökoloogiline valiidsus, eksperiment, eksperiment, kognitiivne neuropsühholoogia, kognitiivteadus, positron, magneto, käitumisgeneetika, evolutsioonipsühholoogia, kns, neuron, dendriidid, akson, sünaps, erutus, tingimatud refleksid, piklikaju, talamus, dopamiin, virgatsained, kaltsitoniin, neerupealised, uimastid, agonist, antagonist, inverse agonist, rakutasandil depressant, kokaiin, kns stimulandid, bioloogiline motivatsioon, kultuuriline motivatsioon, kiindumuse, arengumotivatsioon, saavutusvajadus, sisemine motivatsioon, väline motivatsioon, saavutusmotivatsioon, psühhofüsioloogilised käsitlused, cannon, kognitiivne käsitlus, bioloogilised vajadused, humanistlik motivatsiooniteooria, kognitiivne lähenemine, biheivoristlik, kognitiivsed, isiksuse aluseks, isiksuse jooned, 2 isiksusejooned, neuropeptiid y, androgeenid, evolutsioon, langeb kompensatsioon, subjektiivsed eesmärgid, tegevuseesmärgid, enesetõhusus, agressiivsus, instrumentaalne agressiivsus, agr käitumine, frustratsiooni, teadvuse seisundid, ärkvelolekuteadvus, aktiivne platseebo, une, uni, järgneb kiire, rem, hüpnoos, lõhnade nimetused, kompensatsiooni, sünteesia, suunatud tähelepanu, varjutamine, tajul, jagatud tähelepanu, taju määratlus, tajukujund, tajukujund, taju eesm, isomorfism, nägemisaistingu kujunemine, automaatne töötlus, tegevuslibastused, laboratoorsed uuringud, transduktsioon, proksimaalne stiimul, kodeerimine, jaotavus, värvitaju, binokulaarne nägemine, lateraalne pidurdus, läheduse, parvotsellulaarne juhtetee, mangotsellulaarne juhtetee, kromaatiline adaptatsioon, lokaalne kontrastsus, liikumistaju, struktuursed märgid, suuruse konstantsus, pimenägemine, prosopagnoosa, terviklik analüüs, embrüonaalperiood, elutegevuses, arengupsühholoogia, lev võgotski, john bowlby, laste mõtlemine, assimilatsioon, vaimsed operatsioonid, sensomotoorne aste, operatsioonide, operatsioonieelsel astmel, taju areng, sügavustaju, skriptid, motoorne oskus, tasakaal seistes, staatiline tasakaal, eneseteadlikkus, dispositsioonid, sisemised seisundid, kohlbergi kognitiiv, biloogiline lähenemine, efektid, vaatamata kasvatusstiilile, kultuuride sees, suhted eakaaslastega, sotsiaalne kompententsus, biheiviorism, õppimise vormid, tundlikkuse teravdamine, mitteassotsiatiivne, klassikaline tingimine, eksperimentaalne paradigma, instrumentaalne, skinner, instrumentaalse, kaitsereaktsioonid, aplüüsia, klassikaline tingimine, eksperimentaalne väljasuretamine, paranoilised vastused, implitsiitne õppimine, mälu protsessid, mälu struktuur, sarrustustamine, krontesteesia, skriptid, endel tulving, töömälu, mälu maht, semantiline mälu, semantilisel informatsioonil, episoodiline mälu, mäluprotsessid, salvestamine, kodeerimine, meenutamine, meenutamise ajend, meeldetuletamine, värskuse efekt, esmasuse efekt, ebbinghaus 1850, mõtlemise tavatähendus, kujundites, probleemilahendus, eesmärgipärasus, taipamine, känkimine, meistritel, metateadmine, esindatavuse heuristik, kättesaadavuse heuristik, hinnangute andmine, koosesinemise viga, tingitud järeldamine, valed järeldused, süllogistiline järeldamine, düsleksia, taju ulatuseks, seostamine, diskursus, lahknevused, faktoranalüüs, rassi mõiste, freud, psühhoteraapia, tunnusjoonte teooriad, humanistlik teooria, peamised id, rahuldamine, superego, inimestelt, identifikatsioon, mehhanism, nihe, nauding, tõsine probleem, ideal, kogemust, isiksust, rogersi teooria, isiksuse jooned, enamusel inimestest, suur viisik, meelekindlus, elukogemuse korral, küsimustikud, konstruktiiv, normeeritus, isiksuse testid, reliaabluse hindamine, sisereliaablus, valiidsus, otsustusvaliidsus, projektiivtestid, tuttavate hinnangud, käitumise vaatlused, ajzen, ebameeldiv lisainfo, tsentraalne töötlus, industreeritud järgimine, käituja, prosotsiaalne käitumine, kõrvalvaataja sekkumine, füüsilised tunnused, psühhoanalüütiline mudel, geneetilised tegurid, maniakaalne episood, bipolaarne meeleoluhäire, agorafoobia, sotsiaalfoobia, paanikahäire, posttraumaatiline stresshäire, isiksushäired

Sisukord

 • ENDOKRIINSÜSTEEM JA HORMOONID................................................................4
 • ARENGUPROTSESSID: TUNNETUSLIKU ARENGU ÜLDISED TEOORIAD....16
 • ARENGUPROTSESSID: ERIVÕIMETE ARENG.....................................................19
 • SOSTIAALNE ARENG IGAPÄEVAELUS................................................................20
 • ARENGUPROTSESSID: SEOTUSE JA SUHETE ARENG......................................22
 • PATOPSÜHHOLOOGIA: NORMAALSUSE PROBLEEM.......................................41
 • PATOPSÜHHOLOOGIA: SAGEDASEMAD PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED42
 • PSÜHHOLOOGIA
 • Psühholoogia
 • Psüühika
 • Psüühika peamised avaldused on
 • Teadvus
 • Teadvus on omane ainult inimesele
 • Bioloogiline psühholoogia
 • Kognitiivne psühholoogia
 • Mentaalsed protsessid
 • Individuaalsed erinevused
 • Arenguline psühholoogia
 • Sotsiaalpsühholoogia
 • Patopsühholoogi
 • Reliaablus
 • Valiidsus
 • Uurimismeetodid
 • Kas psühholoogia on teadus?
 • KOGNITIIVNE PSÜHHOLOOGIA
 • Kognitiivne psühholoogia
 • Kognitiivsed protsessid
 • Kognitiivne neuropsühholoogia
 • Kognitiivne neuroteadus
 • BIOLOOGILINE PSÜHHOLOOGIA
 • Evolutsiooni põhiprintsiibid
 • Evolutsioonipsühholoogia
 • Sotsiobioloogia
 • Elektroentsefalograafia (EEG)
 • Närvisüsteemi (NS)
 • Neuron
 • Dendriidid
 • Akson
 • Närviimpulss
 • Sünaps
 • Erutus
 • Pidurdus
 • Tingimatud refleksid
 • Tingitud refleksid
 • *Parem aju
 • Neurotransmitteri toime
 • Aminohapped
 • Monoamiinid
 • Atsetüülkoliin: - ANS valdav NT
 • ENDOKRIINSÜSTEEM JA HORMOONID
 • Virgatsained e neurotransmitterid
 • Virgatsained
 • Hormoonid
 • Kilpnäärme hormoonid
 • Hüpotalamus
 • Hüpofüüs
 • Neerupealised
 • Sugunäärmed
 • Hüpoglükeemia
 • Käbikeha
 • Harknääre
 • NARKOOTIKUMIDEST
 • Uimastid
 • Agonist
 • Antagonist
 • Taluvuse
 • Psüühiline sõltuvus
 • Füüsiline sõltuvus
 • Alkohol
 • Opioidid
 • Stimulandid
 • Hallutsinogeenid
 • Kanep
 • MOTIVATSIOON
 • Motivatsiooniks nim
 • Bioloogiline motivatsioon
 • Kultuuriline motivatsioon
 • Eesmärk
 • Tegevus
 • Aktivatsioonitasemeks
 • Arengumotivatsioon
 • Saavutusmotivatsioon
 • Motivatsioon avaldub tegevuses
 • Emotsiooni komponendid
 • Põhiemotsioonid
 • Emotsiooniteooriad
 • Vajadused
 • A.Maslovi vajaduste hierarhia
 • Vajaduste teooriad
 • Biheivoristlik
 • Kognitiivsed
 • Õppimine
 • Isiksus
 • Sigmund Freudi psühhoanalüütiline teooria
 • Isiksusjoonte teooriad
 • Temperatuur
 • Temperatuur -regulatsioon
 • Seks ja seksuaalkäitumine
 • Naistest Menstruaaltsükkel ca 28 päeva
 • Korrelatsioon iseloomustab
 • Mis on eesmärgid
 • Eesmärgid
 • Enesetõhusus nim. indiviidi
 • Agressiivsus
 • Agressiivsuse instinkti teooria
 • TEADVUSE SEISUNDITEST
 • Teadvuse seisundid
 • Dissotsiatiivne identiteedihäire
 • Retikulaarformatsioon
 • Kõige olulisemad delta- ja kiireuni
 • Une faasid
 • Psühholoogilised efektid
 • Une ja ärkveloleku tsüklit kontrollib käbinääre
 • Unenägemises
 • Hüpnoos
 • Aisting
 • Aistingute liigid
 • Adaptatsioon
 • Kompensatsiooni
 • Sünteesia
 • Tähelepanu ja soorituspiirangud
 • Suunatud tähelepanu
 • Varjutamine
 • Kokteilipeo fenomen
 • Tajumise lõpp-produkt on tajukujund
 • Jagatud tähelepanu
 • Taju on
 • Taju määratlus
 • Taju liigid
 • Tajukujund
 • Taju eesm
 • Taju täpsus
 • Taju omadused
 • Disparaatsus
 • Negatiivne järelkujutis
 • Nägemisaistingu kujunemine
 • Tegevuslibastused
 • Tegevuslibastuse teooriad
 • Nägemistaju
 • Tähelepanu omadused
 • Young-Helmholtzi teooria
 • Värvipimedus
 • Silma ehitus
 • Monokulaarne nägemine
 • Binokulaarne nägemine
 • Nägemiskoor
 • Retseptiivne väli
 • Aktomatopsia
 • Akinetopsia
 • Tajuline organisatsioon
 • Nägemisillusioonid
 • Vastandprotsesside teooria
 • Kolme tüüpi vastandprotsessid
 • Punase-rohelise värvipimedus
 • Süntees
 • Värvi konstantsus
 • Ajataju peegeldab
 • Liikumistaju
 • Ruumitaju/sügavuse
 • Monokulaarsed märgid
 • Binokulaarsed ja okulomotoorsed märgid
 • Stereonägemine
 • Erinevate märkide kombineerimine ruumitajus
 • Suuruse konstantsus
 • Teadvustamata taju
 • Pimenägemine
 • Objekti äratundmine
 • Nägude äratundmine
 • Prosopagnoosa
 • Nägude äratundmine
 • isikutaju e sotsiaalne taju
 • Leidsime
 • orientatsiooni üksiktunnuse otsing
 • Orientatsiooni töötlemise
 • Planeerimise ja kontrolli mudel
 • Visuaal-motoorne ekspertsus
 • Harjutamise staadiumite mudelid
 • Kolmestaadiumiline
 • Keda ja mida uurivad ekspertsuse uurijad
 • Mida eksperdid algajatest paremini teevad
 • Informatsioonitöötluse karakteristikud
 • Stiimuli äratundmine (tajuline töötlemine)
 • Erinevate kohaste reaktsioonide valmidus
 • Efektori töötlemine (liigutuste efektiivsus)
 • Kokkuvõtteks
 • ARENGUPROTSESSID: TUNNETUSLIKU ARENGU ÜLDISED TEOORIAD
 • Areng
 • Küpsemine
 • Inimese käitumine
 • Sünnieelne e prentaalne areng
 • Sünnieelses arengus erist kolme perioodi
 • Arengupsühholoogia
 • Arengus on oluline saavutada
 • Operatsioon
 • Laste arengu uurimine
 • Jean Piaget
 • John Bowlby
 • Väikelaste uurimine
 • Kuidas uuritakse väikesi lapsi
 • Arengut mõjutavad tegurid
 • Arenguteooriad
 • Jean Piaget` loodud kognitiivse arengu teooria
 • Assimilatsioon
 • Akommodatsioon
 • Piaget` neli peamist intellektuaalse arengu staadiumit
 • Sensomotoorne aste
 • Operatsioonide-eelne aste
 • Konkreetsete operatsioonide aste
 • Formaalsete operatsioonide aste
 • Võgotski sotsiaalse arengu teooria
 • Informatsiooni töötlemise teooriad
 • Uus-Piaget`likud teooriad
 • ARENGUPROTSESSID: ERIVÕIMETE ARENG
 • Mälu areng
 • Implitsiitne mälu
 • Eksplitsiitne mälu
 • Motoorne areng
 • Keele omandamine
 • SOSTIAALNE ARENG IGAPÄEVAELUS
 • Mina” areng
 • Eneseteadlikkus
 • Minapilt
 • Dispositsioonid
 • Minapilt
 • Enesehinnang
 • Pro-sotsiaalne käitumine
 • Altruism
 • Empaatia
 • Antisostiaalne käitumine
 • Piaget kognitiiv-arenguline teooria
 • ARENGUPROTSESSID: SEOTUSE JA SUHETE ARENG
 • Seotus
 • Seotuse arengu faasid
 • Vermumine
 • Võõra situatsiooni test
 • Seotuse stiilid
 • Seotuse teooriad
 • Deprivatsioon
 • Privatsioon
 • Deprivatsiooni üldised tagajärjed
 • Lahutus
 • Laste arengu mõõtmine
 • Kasvatusstiilid
 • Kultuuridevahelised erinevused
 • Suhted eakaaslastega
 • Sotsiaalne kompententsus
 • ÕPPIMINE
 • Biheiviorism
 • Õppimise vormid
 • harjutamine e. habituatsioon
 • tundlikkuse teravdamine e. sensitisatsioon
 • klassikaline tingimine
 • operantne tingimine
 • Skinner
 • Põhilised õpiteooriad psühholoogias
 • Klassikalise ja operantse tingimise oluline erinevus
 • Klassikaline tingimine
 • Ökoloogia
 • Operantne e. instrumentaalne tingimine
 • Sarrustamine
 • Õpitud abitus
 • Õppimine vaatluse teel
 • Implitsiitne õppimine
 • Ekspertsus
 • Oskuste omandamine
 • Ekspertsus spordis
 • Mõtestatud treening
 • Õppimise õppimine
 • MÄLU – uurija Endel Tulving
 • Mälu
 • Sarrustustamine
 • Krontesteesia
 • Mälu omadused
 • Endel Tulving
 • Sensoorne mälu
 • Lühiajaline mälu
 • Känkimine
 • Töömälu
 • Pikaajaline mälu
 • Protseduuriline mälu
 • Semantiline mälu
 • Episoodiline mälu
 • Praiming
 • Amneesiaks
 • Mäluprotsessid
 • Salvestamine ehk kodeerimine
 • Säilitamine
 • Meenutamine ehk mälust
 • unustamine
 • Interferents
 • MÕTLEMINE
 • Mõtlemine
 • Mõtlemise põhikomponendid
 • Probleemilahendus
 • Probleemi lahendamise etapid
 • Teadmised
 • Lahenduse otsimise hierarhiline organisatsioon
 • Deduktiivse mõtlemise olemus
 • Probleemilahendustehnikad
 • Hinnangute andmine
 • Otsuste langetamine
 • Järeldamine
 • Analoogiline järeldamine
 • Keele 5 üldist omadust
 • Osutavus
 • Tähendus
 • Suhtlemine
 • Konstruktiivsus
 • Keele hierarhiline ülesehitus
 • Lause struktuur
 • Kõne tajumine
 • Kuulamine
 • Sõnade äratundmine
 • Lugemine
 • Sõnade nimetamine
 • Düsleksia
 • Õpetamise efektiivistamine
 • LUGEMINE
 • Vead, mis tehakse kõnelemises
 • Kõne tootmise protsess
 • Kõnehäired
 • VAIMSETEST VÕIMETEST
 • Intelligentsus
 • Gardner: mitmene intelligentsus
 • Ennustusvõimest
 • ISIKSUS
 • Isiksuse teooriad võib jaotada nelja suuremasse rühma
 • Tunnusjoonte teooriad
 • Psühhoanalüüsi kohaselt koosneb isiksus kolmest funktsionaalsest osast
 • Superego
 • Freudi järgi jagub teadvus kolmeks
 • Alateadvus
 • Kaitsemehhanismid
 • Alateadvuslikud meetodid ärevusega toimetulekuks jagunevad kolme gruppi
 • Neurootilised
 • Primitiivsed
 • küpsed kaitsed
 • Sublimatsioon
 • Psühhoseksuaalarengu teooria
 • Freud eristas järgmisi psühhoseksuaalse arengu astmeid
 • Oraalne faas
 • Anaalne faas
 • Falliline faas
 • Latentne faas
 • Genitaalne faas
 • Psühhoanalüüs
 • Self-concept
 • Kongruentsus
 • Enese-aktualisatsioon
 • Isiksusejoonte teooriad
 • Isiksuse dimensioonid
 • Ekstravertsed
 • Neurootilised
 • Suur Viisik ehk
 • Ekstravertsus
 • Sotsiaalsus
 • Meelekindlus
 • Neurootilisus
 • Avatus kogemusele
 • Kuidas mõõta isiksust?
 • Objektiivtestid
 • Projektiivtestid
 • Isiksuse küsimustikud
 • Isiksuse testid
 • Hindamine
 • SOTSIAALPSÜHHOLOOGIA
 • Shavitt (1989) 4 põhifunktsiooni
 • Ajzen - Planeeritud käitumise teooria
 • Mis on kõige efektiivsem veenmise viis?
 • faktorid
 • Veenmise 5 faktorid
 • suhtleja
 • sõnum
 • kanal
 • saaja
 • sihtkäitumine
 • Kognitiivne dissonants
 • Atributsiooni teooria
 • Prosotsiaalne käitumine
 • Konformsus
 • Frustratsioon
 • PATOPSÜHHOLOOGIA: NORMAALSUSE PROBLEEM
 • Psühhopatoloogia
 • Tavaliselt peetakse ebanormaalseks sellist käitumist
 • Rahvusvaheline häirete klassifikatsioon RHK-10
 • Psüühikahäirete mudelid
 • Mõttemoonutus
 • Psüühikahäirete etioloogia
 • PATOPSÜHHOLOOGIA: SAGEDASEMAD PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED
 • Skisofreenia
 • Meeleoluhäired
 • Maniakaalne episood e. mania
 • Bipolaarne meeleoluhäire
 • Depressiivne episood e. depressioon
 • Ärevushäired
 • Agorafoobia
 • Sotsiaalfoobia
 • Posttraumaatiline stresshäire
 • Söömishäired
 • Anoreksia Nervosa
 • Bulimia Nervosa
 • Isiksushäired
 • Düssotsiaalne isiksus
 • Refleks
 • Instinkt

Teemad

 • Liigutustegevuse tunnetuslikud ja käitumuslikud alused
 • PSÜHHOLOOGIA
 • Psüühilisi protsesse mõjutavad
 • Bioloogiline psühholoogia
 • Origin of Species
 • Kognitiivne psühholoogia
 • Hereditary Genius
 • Arenguline psühholoogia
 • Sotsiaalpsühholoogia
 • Patopsühholoogi
 • KOGNITIIVNE PSÜHHOLOOGIA
 • tagaaju
 • keskaju
 • otsaaju
 • eesaju
 • Aminohapped
 • Monoamiinid
 • Atsetüülkoliin: - ANS valdav NT
 • ajuripats
 • Opioidid
 • Motivatsiooni eesmärk
 • Hüpnoos
 • Nendeks on
 • kanapimedus
 • Tähelepanu omadused
 • värvitaju
 • Silma ehitus
 • Nägemiskoor
 • Süntees
 • Ajataju peegeldab
 • Liikumistaju
 • taju
 • Teadvustamata taju
 • Pimenägemine
 • Nägude äratundmine
 • isikutaju e sotsiaalne taju
 • tähendab teise inimese tajumist, mõistmist ja hindamist
 • värvi üksiktunnuse otsing
 • orientatsiooni üksiktunnuse otsing
 • aaramise kavatsuse
 • Seega
 • metaanalüüs
 • Stiimuli äratundmine (tajuline töötlemine)
 • Erinevate kohaste reaktsioonide valmidus
 • Efektori töötlemine (liigutuste efektiivsus)
 • Kokkuvõtteks
 • eostumisperiood
 • embrüonaalperiood
 • looteperiood
 • Kasvamine
 • assimilatsiooni ja akommodatsiooni kaudu
 • tasakaaluseisund
 • Lev Võgotski
 • Sensomotoorne aste
 • Operatsioonide-eelne aste
 • Konkreetsete operatsioonide aste
 • Formaalsete operatsioonide aste
 • Erik H. Eriksoni
 • Taju areng
 • Minapilt
 • Moraalsus
 • lasteaed
 • harjutamine e. habituatsioon
 • tundlikkuse teravdamine e. sensitisatsioon
 • klassikaline tingimine
 • operantne tingimine
 • harjutamise seaduse
 • efektiseadus
 • Õppimine vaatluse teel
 • Implitsiitne õppimine
 • Sensoorne mälu
 • Lühiajaline mälu
 • Pikaajaline mälu
 • taipamine e. ahhaa
 • Lause struktuur
 • Sakaadi pikkus
 • on 8 tähekohta
 • Psühhoanalüütilised teooriad
 • Tunnusjoonte teooriad
 • Kognitiiv-käitumuslikud teooriad
 • Humanistlik teooria
 • Alateadvuslikud meetodid ärevusega toimetulekuks jagunevad kolme gruppi
 • ndatel
 • valikuid
 • enese-aktualisatsioonini
 • Test
 • Shavitt (1989) 4 põhifunktsiooni
 • faktorid
 • Atributsiooni teooria
 • aanikahäire

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

106
pdf
107
docx
990
pdf
148
docx
37
doc
36
docx
74
docx
128
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto