Laeva hoolduse ja ekspluatatsiooni eksami piletid ja vastused (1)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kes tagab laevapere liikme töö- ja eririietuse ?
 • Kes kannab laevapere liikme tervisekontrolli kulud ?
 • Kuidas kontrollida laeva triivi ankrus seismise ajal ?
 • Kuidas idenfitseeritakse ujuvad navigatsioonivahendid öösel ja päeval ?
 • Kuidas hüvitatakse laevapere liikme isiklike asjade hävimine või kahjustumine ?
 • Milline on vahiteenistuses mitteosalevate laevapere liikmete töörežiim ?
 • Mis on TEU ja millised on standardsete konteinerite mõõdud ?
 • Kuidas kinnitatakse konteinereid, s.h ülemine rida ?
 
Säutsu twitteris

Pilet No. 01
 • Lateraalne ujuvmärgistus
  Kasutatakse laevatee märgistamiseks (faarvaatris). Euroopas kasutatakse IALA „A“ süsteemi kus paremale küljele jääb roheline poi ( koonus , Fl G) ja vasakule punane poi ( silinder , Fl R) ja Ameerikas kasutatakse IALA „B“ süsteemi kus on vastupidi. Lateraalsüsteem määratletakse põhimõttel, et laev liigub merelt maa poole, suuremast veest väiksemasse vette. Punased on paaris numbrid , rohelised paaritud . Topimärgid on mõlemas süsteemis samad vasakul silinder, paremal koonus.
 • Laevades kasutatavad tuletõrjevahendid
  Laevaehituslikud vahendid: konstruktiivsed (tulekindlad vaheseinad ), tuletõrje süsteemid (vee-, auru-, süsihappegaasi-, vahu-, sprinkleri- ja inertsete gaaaside süsteem), tuletõrjesignalisatsioon ( andurid laeva ruumides), tuletõrje varustus . Tuletõrje vahendid: tuletõrjevoolik joatoruga (Ruumides on vooliku pikkus 10-20m, masinaruumis 15m, tekil kuni 20m, eriti laiadel laevadel 25m. Voolikud peavad olema sellise pikkusega, et igasse laeva punkti oleks võimalik vett anda kahest voolikus), kantavad pulber - ja süsihappegaasikustutid erineva mahutavusega, tuletõrjeämber liiniga , metallkast liiva ja kühvliga, pootshaak raudkang labidas, tulekindel vilt või present , rahvusvaheline kaldaühendus rõngastihend poldid mutrid ja seibid. Lisaks eelmainutle peab olema laevas veel: tuletõrjuja kaitseriietus, kiivrid , saapad, kindad , kaisevöö tulekindla julgestusliini ja karaviiniga, plahvatusohutu elektrilamp , hingamisaparaat.
 • Juhtimisvõime kaotanud laeva tuled, päevamärgid
  Kaht vertikaalselt paiknevat punast ringtuld nähtavaimas kohas, kaht vertikaalselt paiknevat kera või kerasarnast märki nähtavaimas kohas, vees edasi liikudes lisaks nendele tuledele parda ja ahtrituli. Päevamärgistus: kahte musta kera püstjoonel ülestikku kõige nähtavamal kohal.
 • Mis on „ Pilot Card“
  Mõeldud on lootsile, asub laeva sillas , sisaldab laeva põhiandmeid ja seal on laeva süvis vööris ahtris, kiirused erinevatel käikudel, mis sõukruvid laeval on, laeva üldmõõtmed, pöörded , veeväljasurve.
  Pilet No. 02
 • Kardinaalne ujuvmärgistus
  Poidel on kaks värvi must ja kollane, eristatakse topimärkide, värvide järjekorra ja tulede karakteristiku järgi. Neli kardinaalpoid märgivad ohust möödumise ohutut võimalust koos umbkaudse pelenguga. Põhjas on must kollane koonuse nooled on ülesse (Q W), idas on must kollane must, koonused põhjad on vastamisi (Q (3) W 10s), lõunas on kollane must, koonuse nooled on alla (Q (6) + LFI W 15s), läänes on kollane must kollane, koonuse tipud vastamisi (Q (9) W 15s).
 • Kes tagab laevapere liikme töö- ja eririietuse?
  Reeder ehk laeva omanik.
 • Kaubatüürimehe kohustused konteinerlaevas
  Harilikult määratakse vastutavaks vööri- või ahtri kaubaruumide eest. Enne laadimise algust peab veenduma kaubaruumide puhtuses, pilsside korrasolekus. Veenduma vajaliku hulga separatsioonimaterjali olemasolust kaubaruumis. Kontrollima laadimisvahendite valmisolekut, õiget asetust. Veenudma, et kaubaruumi valgus oleks töökorras. Kontrollima tulekustutusvahendite ja varsustuse valmisolekut. Tvindekiga laevas tagama tvindeki reelingute kohalolekut. Piimidega kaubaluugi puhul veenduda, et piimid on kinnitatud. Valmistuda vajadusel kaubaruumide kiireks sulgemiseks vihma korral. Lossimise korral kontrollida kaubaruumi, veendumaks, et kogu laadung on lossitud. Regulaarselt kontrollima kauba laadimist, veendumaks selle õiges paigutuses ja vajaliku separatsioonimaterjalde kasutamises. Fikseerida logiraamatus kõik kaubaoperatsioonidega seotud ajamomendid. Laadimise ajal pidada mustandi kaubaplaani, kus fikseerida kaubapartiide asetus trümmis ja nende sihtsadam, tonnide hulk ja vajalik üldinfo. Laadimise ajal tuleb fikseerida kõik vigastatud kaubad , lossimise ajal paigutada vigastatud kaubad ohutusse kohta, informeerida agenti ja vanemtüürimeest. Veenduda, et tööpäeva lõpus on kõik kaubaruumid kindlalt suletud. Kogu kaubaoperatsiooni käigus takistada kauba varastamist. Tagada, et suitsetamiskeeldu järgitakse kaubaruumis ja teikil. Tagada väärtuslike kaupade lugemine. Paigutada ohtlikud kaubad vastavalt „IMDG Code “ nõudmistele ja IMO reeglitele. Tagada ühesuguste , kuid erinevate sihtsadamatega kaupade effektiivne separeerimine . Veenduda, et sadama transiitlaos kaupu stoovitakse ja käitletakse korralikult. Jälgida, et kogu kaubaoperatsioonide käigus täidetakse tuleohutuseeskirju.
 • Mis on „Wheelhouse Poster“
  Sisaldab laeva andmeid ja sirkulatsiooni tabelit, pöörde raadius erinevatel kiirustel.
  Pilet No. 03
 • Vaht sadamas
  Otsi jälgima. Trapivaht ei tohi kedagi laeva lasta ilma kirja panemiseta, Trapivahil on ohvitseriga side, tuleb teha tuletõrje rinkäike, jälgida kauba operatsioone, kui seisakud, siis miks, ohvitseril vastav märkmik selle jaoks. Veenduma, et tekivalgusutus oleks sisse-välja lülitatud õigel ajal.
 • Kes kannab laevapere liikme tervisekontrolli kulud?
  Ise maksan , aga paremates firmades võidakse see välja maksta.
 • Vee suhtes käiku omava laeva udusignaalid
  Käigus mehaanilise jõuseadmega, vee suhtes liikuv laev peab andma vähemalt 2 minuti järel ühe pika signaali. Laev pikkusega alla 12 m pole kohustatud andma ülalnimetatud signaale, kuid kui ta seda ei tee, siis peab vähemalt iga 2 min järel andma tõhusa helisignaali.
 • Kuidas kontrollida laeva triivi ankrus seismise ajal?
  Kui ankrukett on välja lastud vajalikul pikkusel , märgistatakse laeva positsioon GPS-il (MOB funktsiooni kasutatakse) ja radaril pannakse maha kaugus ning peiling mingi kalda nurga suhtes – selle meetodi abil saab jälgida laeva triivimist. Kaardi peale märkida punkt, kus asud ja seda kontrollida kord vahi jooksul.
  Pilet No. 04
 • Kuidas idenfitseeritakse ujuvad navigatsioonivahendid öösel ja päeval?
  Öösel tulede järgi, päeval topimärgi ja värvi järgi.
 • Kuidas hüvitatakse laevapere liikme isiklike asjade hävimine või kahjustumine?
  Isiklikuks tarbimiseks vajalikud esemed mõistlikus koguses, vastavalt osapoolte kokkuleppel.
 • Lootsilaeva tuled
  Lisaks käigutuledele ka valge ja punane ringtuli.
 • Võõrast ankruketist/trossist vabanemine
  Ankur tõstetakse nii kõrgele , kui võimalik. Võetakse tugev taimkiust köis või terastross . Võõrast trossist või ketist tuleb läbi viia terastross või köis. Siis tuleb lasta oma ankur alla. Teine tross või kaabel jääb rippuma ja pärast raiutakse enda terastross või köis läbi.
  Pilet No. 05
 • Prügi käitlemine laevas
  Jagunevad: klaas, metall, plastik , toidujäätmed, paber. Kogumahutavusega 400 GT ja enam ning laevad kus laevapere liikmete arv on 15 ja enam peavad laevad omama prügiraamatut ja prügi käitlemise plaani. Sinna tuleb kanda kõik toimingud prügiga (üle parda, põletatud, ära antud), mõõtühikuks on kuupmeetrid. Kuskil ei tohi üle parda visata plastikut ja sünteetilisi aineid. Kaugused erineva prügi jaoks on 12MM (lubatakse üle parda heita toiduainete jäätmeid, paberist esemeid, kaltsu , klaasi, metalli, toidunõude kilde ja teisi analoogilisi jäätmeid), 24MM (lubatakse üle parda heita ujuvust omavaid separatsioone, vooderdus - ja pakkematerjale) ja v.a erirajoonid (Läänemeri). Laevas peab olema 4 prügikasti.
 • Milline on vahiteenistuses mitteosalevate laevapere liikmete töörežiim?
  Vahiteenistuses mitteosalevate laevapere liikmete tööaeg peab olema ajavahemikus kella 6.00-st kuni 20.00-ni laeva aja järgi, kui see on töö iseloomu arvestades võimalik. Ajavahemikus kella 20.00-st kuni 6.00-ni ning pühapäeval või riigipühal võib vahiteenistuses mitteosalevaid laevapere liikmeid rakendada tööle üksnes edasilükkamatute tööde tegemiseks, välja arvatud juhul, kui laevapere liikme töö iseloom nõuab töötamist vastaval ajal.
 • Lootsilipp merepraktikas, lootsi väljakutse, loots pardal
  Golf (Vajan lootsi) ja Hotel (Mul on loots paardal).
 • Kõite/trosside laeva võtmine, hoiustamine
  Kontrollima, et olemas oleksid sertifikaadid köitel trossidel, võimalusel kontrollida neid visuaalselt , et ei oleks nähtavaid jälgi või muljumis ja et ei oleks pragusid. Kindlasti ei tohi jätta lahtiselt tekile tuleb ära katta ja kinnitada või siis mõnda kindlasse ruumi panna.
  Pilet No. 06
 • Laeva päästevahendid, kasutamine ja hooldus
  Jagunevad kollektiivseteks ( päästepaat , täispuhutav päästeparv ja metallist või plastikust jäik päästeparv, täispuhutav liugtee, liugtoru, tõsteparv, valvepaat ja kiirvalvepaat) ja individuaalseteks (päästevest, päästerõngas, vee- ja kaitseülikond). Hooldus: paadis kontrollime varustust, määritakse trosse, liigendeid, kontrollime, et haagid töötaksid, parvedel vaatame hüdrostaadi kuupäeva, et millal tuleks kontrolli saata. Päästepaadi taavetite trosse võib kasutada 5 aastat vahepeal peab määrima ja kahe poole aasta tagant tuleb ümber pöörata. Vestide ja ülikondade juures kontrollida nende korrasolekut, tuled põleksid, viled töötaksid, markeeringud ei oleks kulunud.
 • Tegevus tuleohu korral
  Avastades tulekolde, peab otsustama kiiresti, kas kustutada ise või kutsuda abi. Kui aga ei õnnestu iseseisvalt kustutada tuleb sulgeda ruumi uks, vajutada tuletõrjesignalisatsiooni nuppu, et teavitada vahitüürimeest ning kutsuda appi teisi laevapere liikmeid. Vahitüürimees peab kuulutama välja üldise hädaohuhäire ja informeerima laevapere liikmeid tulekolde asukohast. Vastavalt laeva häirete plaanile peavad selleks määratud isikud alustama tulekolde likvideerimist kõigi olemasolevate vahenditega. Suitsuga ruumi võib minna siis kui omatakse individuaalset hingamisaparaati, kui on ruumis kõrge temperatuur siis vastava kaitseriietusega.
 • Purjelaeva käigutuled, mootorit kasutava purjeka päevamärk
  Lisaks teistele käigutuledele punane ja roheline ringtuli mastis. Päevamärk on kolmnurk tippuga alla.
 • Tegevus „Inimene üle parda“ korral
  Tekil olles: viskad päästerõnga üle parda ja annad häire, võimaluse korral võimalikult palju jälgida. Sillas olles: Williamsoni pööre, vajutada funktsioon MOB nuppu, teavitada päästeoperatsiooni keskusi, et keegi on üle parda kukkunud.
  Pilet No. 07
 • Laeva ankruseade, otstarve, hooldus, kasutamine, tehnilised nõuded
  Koosneb: ankru, ankrukett koos ketihalsiga, ankrupeli , stopperid (lintstopper) ankruketi kinnitamiseks, ketikast, ketiklüüs ning juhtpult, pesusüsteem (asub ankru klüüsis). Akrusedmete ülesandeks on tagada laeva asukoha säilitamine reidil või kalda lähedal ankrus seistes. Ankrupeli peab suutma hiivata üheaegselt kaht ankrut 50m sügavuselt, kiirusega 8m/min. Ankurit võib alla lasta niisama oma raskusjõul, kuni 40m. Enne aga tuleb ankru peli mootori abi alla lasta veeliinini ja alles siis võib anda käskluse let go ja ankur läheb ise oma raskusjõul alla. Kui on aga suurem sügavus, siis tuleb lasta ankur mootoriga nii palju alla, et maapinna ja ankrupeli vahele jääb maksimaalselt 40m ja siis võib lasta vabalangemisega. Tuleb jälgida, et kett ei oleks kulunud rohkem kui 10% ja kui on siis tuleb terve seekel välja vahetada.
 • Laevapere liikme süüteo arutamise kord merereisi ajal
  Arutatakse 14 päeva jooksul peale juhtumit, reederit informeeritakse enne käskkirja avaldamist, kui karistuseks on töösuhete lõpetamine , siis selle üle otsustab reeder.
 • Kalatraaleri käigutuled, miinitraaleri käigutuled
  Kalatraaleril on lisaks käigutuledele roheline ja valge ringtuli. Miinitraaleril on lisaks käigutuledele kolm kolmnurgselt asetsevat ringtuld.
 • Tankide ja tsisternide hooldamine, ohutustehnika
  Õhutama peab. Enne sisenemist kontrollida hapniku sisaldust, tohib töötada selliste tööriistadega, mis ei tekita sädet. Inimene kes seda hooldama läheb peab olema vastav varustus. Tuleb kasutada plahvatusohutuid 12V akulampe. Enne tanki minemist tuleb täita checklistid ja allkirjad anda, et ollakse nõus minema. Kontrollitakse roostet baktereid ja ka tsingist protektoreid (anoodid) mis kaitsevad roostetamise vastu. Järgides ohutustehnika eeskiju, tuleb jälgida tankide värvkatte seisundit . Tuleb jälgida, et neid läbivad torud ei oleks vigastatud. Kord aastas tuleb kontrollida joogiveetankide seisukorda, puhastada , vajadusel parandada vigastatud värvi kohad. Tankis võib töötada järjest kuni 45 min, mille järel tuleb olla varskes õhus vahemalt 15 min. Tank täidetakse veega nii, et vesi ulatub kuni peatekil asuva mõõdutoru ülaservani. Kui ööpäeva jooksul veetase ei lange, on tank veetihe
  Pilet No. 08
 • Vaht ankrus
  Kui laev alla 50m siis üks valge ringtuli vööris kui üle 50m siis lisaks ka ahtris ringtuli, kui üle 100m siis ka tekivalgustus. Tüürimees peab kontrollima asukohta ja triivi, vahitüürimees ei tohi sillast lahkuda, tuleb jälgida ilmastiku olusid. Kui tuul tõuseb või tuleb mingi tormihoiatus, siis sellest kindlasti kaptenile teatada . Kui udu tuleb, siis tuleb sisse lülitada udusignaalid, jälgida ümbruses olevaid objekte.
 • Lootsitrepi struktiivsed nõuded
  Kinnitatud korralikult, päästerõngas (tulepoiga ja liiniga), lootsitrepp peab ulatuma veeliinini kõige suurema vabaparda korral ja kui laeval on veel kreen vastaspoordi 15kraadi, valgustus ahtrist. Loodsitrepi juures peab olema kaks inimest vähemalt, peab olema side sillaga, astmevahe 1 jalg ja iga 8 aste spreader (laiem aste).
 • Laevades kasutatavad plokid
  Laevades kasutatakse puidust ja rauast plokke. Plokidest tehakse talid. Mida rohkem siive seda suurem võit jõus.
 • Pindade kruntimine
  Krundiks nimetatakse erimest värvikihti, mis kantakse vahetult värvita pinnale. Igale materjalile on ette nähtud erinev kruntvärv. Enne värmisit ja pahteldamist on tähtis kruntimine, sest sellega me kaitseme roostet. Kui on puitpinnad ja on vajadus pahteldamse järgi, siis enne värvimist ja peale kruntimist tuleb pahteldada. Viimaseks jääb värvimine. Kohad, mis on pidevalt niisked tuleb kruntida kaks korda ja kindlasti pintsliga. Krunditud pinnad tuleb lasta täielikult kuivada.
  Pilet No. 09
  E.V. Meresõitu reguleerivad normatiivdokumendid
  Mereohutuse seadus, Sadamaseadus, Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus, Mereteenistus seadus, Laevavahiteenistuse kord, Kaubandusliku meresõidu koodeks, Kaubandusliku meresõidu seadus.
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Laeva hoolduse ja ekspluatatsiooni eksami piletid ja vastused #1 Laeva hoolduse ja ekspluatatsiooni eksami piletid ja vastused #2 Laeva hoolduse ja ekspluatatsiooni eksami piletid ja vastused #3 Laeva hoolduse ja ekspluatatsiooni eksami piletid ja vastused #4 Laeva hoolduse ja ekspluatatsiooni eksami piletid ja vastused #5 Laeva hoolduse ja ekspluatatsiooni eksami piletid ja vastused #6 Laeva hoolduse ja ekspluatatsiooni eksami piletid ja vastused #7 Laeva hoolduse ja ekspluatatsiooni eksami piletid ja vastused #8 Laeva hoolduse ja ekspluatatsiooni eksami piletid ja vastused #9 Laeva hoolduse ja ekspluatatsiooni eksami piletid ja vastused #10 Laeva hoolduse ja ekspluatatsiooni eksami piletid ja vastused #11 Laeva hoolduse ja ekspluatatsiooni eksami piletid ja vastused #12 Laeva hoolduse ja ekspluatatsiooni eksami piletid ja vastused #13 Laeva hoolduse ja ekspluatatsiooni eksami piletid ja vastused #14 Laeva hoolduse ja ekspluatatsiooni eksami piletid ja vastused #15 Laeva hoolduse ja ekspluatatsiooni eksami piletid ja vastused #16
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 16 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2014-12-16 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 66 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor simpson Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Pilet No. 01
  1. Lateraalne ujuvmärgistus
  Kasutatakse laevatee märgistamiseks (faarvaatris). Euroopas kasutatakse IALA „A“ süsteemi kus paremale küljele jääb roheline poi (koonus, Fl G) ja vasakule punane poi (silinder, Fl R) ja Ameerikas kasutatakse IALA „B“ süsteemi kus on vastupidi. Lateraalsüsteem määratletakse põhimõttel, et laev liigub merelt maa poole, suuremast veest väiksemasse vette. Punased on paaris numbrid, rohelised paaritud. Topimärgid on mõlemas süsteemis samad vasakul silinder, paremal koonus.
  2. Laevades kasutatavad tuletõrjevahendid
  Laevaehituslikud vahendid: konstruktiivsed (tulekindlad vaheseinad), tuletõrje süsteemid (vee-, auru-, süsihappegaasi-, vahu-, sprinkleri- ja inertsete gaaaside süsteem), tuletõrjesignalisatsioon (andurid laeva ruumides), tuletõrje varustus. Tuletõrje vahendid: tuletõrjevoolik joatoruga (Ruumides on vooliku pikkus 10-20m, masinaruumis 15m, tekil kuni 20m, eriti laiadel laevadel 25m.Voolikud peavad olema sellise pikkusega, et igasse laeva punkti oleks võimalik vett anda kahest voolikus), kantavad pulber- ja süsihappegaasikustutid erineva mahutavusega, tuletõrjeämber liiniga, metallkast liiva ja kühvliga, pootshaak raudkang labidas, tulekindel vilt või present, rahvusvaheline kaldaühendus rõngastihend poldid mutrid ja seibid. Lisaks eelmainutle peab olema laevas veel: tuletõrjuja kaitseriietus, kiivrid, saapad, kindad, kaisevöö tulekindla julgestusliini ja karaviiniga, plahvatusohutu elektrilamp, hingamisaparaat.
  3. Juhtimisvõime kaotanud laeva tuled, päevamärgid
  Kaht vertikaalselt paiknevat punast ringtuld nähtavaimas kohas, kaht vertikaalselt paiknevat kera või kerasarnast märki nähtavaimas kohas, vees edasi liikudes lisaks nendele tuledele parda ja ahtrituli. Päevamärgistus: kahte musta kera püstjoonel ülestikku kõige nähtavamal kohal.
  4. Mis on „Pilot Card“
  Mõeldud on lootsile, asub laeva sillas, sisaldab laeva põhiandmeid ja seal on laeva süvis vööris ahtris, kiirused erinevatel käikudel, mis sõukruvid laeval on, laeva üldmõõtmed, pöörded, veeväljasurve.

  ankru , parda , signaal , tross , loots , pilet , paat , parv , laevapere , kraana , lastiruum , signaalid , tank , pahtel , kinnitus , tuletõrje , kraanad , valgustus

  Mõisted

  Sisukord

  • Milleks ja kuidas kasutatakse trosspidurit/kettpidurit
  • Rooliseade, kasutamine, hooldus, tehnilised nõuded
  • Laevades kasutatavad sildumisotsad ja vahendid (joonisel)
  • Erinevad kustutussüsteemid laevades
  • Luugiseade
  • Signaliseerimine valgusega MORSE
  • Haalamisseade, hooldus, kasutamine
  • Individuaalsed päästevahendid, üldnõuded
  • Pukseeriva ja pukseeritava laeva helisignaalid
  • Erinevad dokkide tüübid

  Teemad

  • Lateraalne ujuvmärgistus
  • Laevades kasutatavad tuletõrjevahendid
  • Juhtimisvõime kaotanud laeva tuled, päevamärgid
  • Mis on „Pilot Card“
  • Kardinaalne ujuvmärgistus
  • Kes tagab laevapere liikme töö- ja eririietuse?
  • Kaubatüürimehe kohustused konteinerlaevas
  • Mis on „Wheelhouse Poster“
  • Vaht sadamas
  • Kes kannab laevapere liikme tervisekontrolli kulud?
  • Vee suhtes käiku omava laeva udusignaalid
  • Kuidas kontrollida laeva triivi ankrus seismise ajal?
  • Kuidas idenfitseeritakse ujuvad navigatsioonivahendid öösel ja päeval?
  • Kuidas hüvitatakse laevapere liikme isiklike asjade hävimine või kahjustumine?
  • Lootsilaeva tuled
  • Võõrast ankruketist/trossist vabanemine
  • Prügi käitlemine laevas
  • Milline on vahiteenistuses mitteosalevate laevapere liikmete töörežiim?
  • Lootsilipp merepraktikas, lootsi väljakutse, loots pardal
  • Kõite/trosside laeva võtmine, hoiustamine
  • Laeva päästevahendid, kasutamine ja hooldus
  • Tegevus tuleohu korral
  • Purjelaeva käigutuled, mootorit kasutava purjeka päevamärk
  • Tegevus „Inimene üle parda“ korral
  • Laeva ankruseade, otstarve, hooldus, kasutamine, tehnilised nõuded
  • Laevapere liikme süüteo arutamise kord merereisi ajal
  • Kalatraaleri käigutuled, miinitraaleri käigutuled
  • Tankide ja tsisternide hooldamine, ohutustehnika
  • Vaht ankrus
  • Lootsitrepi struktiivsed nõuded
  • Laevades kasutatavad plokid
  • Pindade kruntimine
  • E.V. Meresõitu reguleerivad normatiivdokumendid
  • Ohud veega kustutamisel
  • Laeva käigituled
  • Nõuded metsalaadungi kinnitamisele tekil
  • Laeva ankrukett, konstruktsioon, kaliiber, märgistamine
  • Lastiruumide hooldamine
  • Pukseeriva laeva tuled
  • Mis on TEU ja millised on standardsete konteinerite mõõdud?
  • Hädasignaalid
  • Käiguvahi üleandmine
  • Laeva ankrutuled sõltuvalt laeva pikkusest, päevamärgid
  • Laevades kasutatavad kraanad
  • Laevas ja päästevahendites kasutatav pürotehnika
  • Pindade pahteldamine
  • Vee suhtes käiku mitte omava laeva udusignaal, ankrus seisva laeva udusignaal
  • Kuidas kinnitatakse konteinereid, s.h ülemine rida?
  • Laeva laadruumide hooldus, ettevalmistamine lastimiseks
  • Rahvusvaheline signaalkood
  • Suure süvise tõttu piiratud manööverdamisvõimega laeva käigutuled, päevamärgid
  • Telefoni“ tööpõhimõte
  • Vahitüürimehe kohustused sadamasse sisenemisel
  • Taimkiudkõite liigid, iseloomustus
  • Milleks ja kuidas kasutatakse trosspidurit/kettpidurit
  • Mittestandardsed konteinerid
  • Rooliseade, kasutamine, hooldus, tehnilised nõuded
  • Signaliseerimise meetodid
  • Laevades kasutatavad sildumisotsad ja vahendid (joonisel)
  • Taglaseketid
  • Lastiseade
  • Prügiraamat
  • Madalikul oleva laeva tuled ja udusignaal
  • Erinevad kustutussüsteemid laevades
  • Luugiseade
  • Signaliseerimine valgusega MORSE
  • Madalikul oleva laeva päevamärgid
  • Töö Ro – Ro laeval, veoste kinnitamine
  • Haalamisseade, hooldus, kasutamine
  • Pindade ettevalmistamine värvimiseks
  • Puupind
  • Klaasplastist
  • Ankrus oleva laeva helisignaalid
  • Veetiheduse tagamine
  • Põhilised nõuded päästepaatidele
  • Lootsi laeva vastuvõtmine ja ärasaatmine, nõuded lootsitrepile
  • Nõuded lootsitrepile
  • Lootsitrepi konstruktiivsed nõuded
  • Madalikul oleva laeva helisignaalid
  • Lasti kinnitamine, vajalikud arvutused
  • Ohutuse faktor
  • Päästeparve varustus
  • Individuaalsed päästevahendid, üldnõuded
  • Pukseeriva ja pukseeritava laeva helisignaalid
  • Ankrusse jäämise tehnoloogia sõltuvalt ankrupaiga sügavusest
  • Varurooliseade, üleminek varuroolile
  • Värvide hoiuruum, ohutusnõuded
  • Kollektiivsed päästevahendid, päästevahendi veeskamine
  • Free-Fall
  • Free-fall
  • Parda pealt lastav
  • Päästeparve
  • Ohutustehnika lastitöödel
  • Päästepaadi varustus
  • Konventsioon MARPOL
  • Ohutustehnika ankrupeliga töötamisel
  • Mis on „Muster List“
  • Päästeparve veeskamise meetodid – floatfree ja parvetaavet
  • Parda pealt lastav
  • Ohutustehnika töötamisel kõrgustes ja parda taga
  • Inimene
  • mastis”
  • Sünteetilised trossid (eelised, puudused)
  • Ankru hiivamine
  • Hüdrostaadi tööpõhimõte
  • Ohutustehnika sildumisel
  • Keelatud on
  • Juhitavuse kaotanud laeva helisignaalid
  • ISPS Code
  • A“
  • nõudmisi rakendatakse
  • Signaliseerimisvahendid laevas
  • Ohutustehnika päästepaadi veeskamisel
  • Laeva turvalisuse plaan (SSP)
  • ohutuse meetmed
  • Pääsud laeva
  • Turvatase 1
  • Turvatase 3
  • Erinevad dokkide tüübid

  Kommentaarid (1)

  bandres profiilipilt
  bandres: jäin failiga rahule
  14:44 20-03-2016


  Sarnased materjalid

  5
  doc
  Laeva ekspluatatsioon eksam
  52
  docx
  Madruse eksami piletid 2016
  19
  docx
  Laeva hoolduse ja ekspluatatsiooni arvestuse küsimuste vastused
  1072
  pdf
  Logistika õpik
  937
  pdf
  Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat
  75
  doc
  Eksamipiletite küsimused ja vastused
  75
  doc
  Laevade ehitus
  70
  doc
  Exami küsimused ja vastused laevaehituses

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !