LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK (0)

5 Hindamata
 
1
1. LOOGIKA PÕHIREEGLID. SEMANTILINE KOLMNURK
Loogika määratlemisest
Sõna loogika näib olevat kujunenud kreeka väljendist logik¾ tscnh, mis tähendab mõtlemise või
arutlemise kunsti. Kui püüda mõista, mis on loogika, siis üks võimalus on lähtuda selle sõna
kasutamisviisidest tavakeeles. Eesti keelt kõneldes saab sõna loogika Kasutada erinevates
tähendustes:
· sündmuste, asjade või süsteemide loogika, s.o sisemine korrapära, mis võimaldab
sündmustest, asjadest või süsteemidest aru saada, selleks võib olla ka millegi
tööpõhimõte;
· mõtlemise loogika, s.o mõtlemises esinev korrapära, mis võimaldab teha järeldusi, sh
selliseid, mida varem ei teata;
· teksti või jutu loogika (loogilisus), see iseloomustab lisaks mõtlemise loogikale (mida
kõne väljendab) ka seda, kui süsteemselt kõnelejal õnnestub oma mõtteid väljendada;
· loogika kui teadus (õpetus, filosoofia vms), mis uurib keeles väljenduva mõtlemise
kõige olulisemaid aspekte.
Meie tähelepanu keskendub loogikale kui teadusele või õpetusele ning sellega on seotud ka kõne
ja mõtlemise loogika. Mitteloogiku jaoks on loogika vajalik eelkõige arutluste teostamiseks,
jälgimiseks ning kontrollimiseks. On olnud aegu, mil loogika väiteid peeti maailma kohta
käivateks. Nii arvas Aristoteles ja nii usuti väga sageli ka keskajal. Tänapäeval mõistetakse
loogikat ikkagi pigem kui õige arutlemise uurimise teadust.
Loogika on teadus (õpetus) meetoditest ja printsiipidest, mida Kasutatakse õige ja ebaõige
arutlemise (järeldamise) eristamiseks.
,,Eesti entsüklopeedias" on loogika defineeritud kui teadus õigest mõtlemisest, selle vormidest
ja struktuuridest. Mõtlemise vormide all peetakse harilikult silmas mõisteid, otsustusi ja
järeldusi (lõppjärelduseni viivaid arutluskäike).
Paraku pole tänaseks teada meetodit, mis võimaldaks oma mõtteid vahetult teistele üle
kanda. Loogika vahetu uurimisobjekt on keeles väljendatud mõtlemine, nt keeles väljendatud
mõisted, otsustused ja mõttekäigud.
Traditsioonilises loogikas järgitakse Aristotelese eeskujul tõe vastavusteooriat ehk
korrespondentsiteooriat: väide on tõene, kui selle sisu vastab tegelikkusele. Väide on väär, kui
selle sisu ei vasta tegelikkusele. Mida võiks tähendada tegelikkusele vastamine, on pigem
filosoofia kui loogika küsimus. Seda võiks püüda selgitada nii: väitlause on tõene, kui selle lausega
kirjeldatakse seda, mis tegelikult toimub. Nt väitlause ,,Väljas paistab päike" väljendab otsustust,
väidet ja ühtlasi propositsiooni, mis on tõene parasjagu siis, kui väljas tõepoolest paistab päike.
Selline arusaam on loogikaga alustamiseks piisavalt hea lähtekoht.
Loogiliselt õige (formaalselt kehtiva) arutluse käigus saame tõestest eeldustest paratamatult
tõese tuletise (lõppjärelduse). Loogika püüab leida reeglite komplekti, mille järgimine tagab
arutluskäigu kehtivuse. Formaalselt kehtiv arutlus ei taga tõest tuletist, kui vähemalt üks
eeldustest on väär. Sel juhul öeldakse, et arutlus on formaalselt kehtiv, aga sisuliselt ebaõige.
2
Põhilised loogikaseadused (printsiibid, aksioomid või reeglid)
Loogika peaks kasutajale andma printsiibid, mille abil saab eristada õiget ja ebaõiget arutlust.
Neid printsiipe nimetatakse erinevates allikates erinevalt, kõige levinumad nimevariandid on
loogika aksioomid, põhireeglid või seadused. Traditsioonilises loogikas tuuakse esile neli loogika
põhiseadust.
Samasusseadus (principle (law) of identity, ld principium (lex) identitatis): ühes ja samas arutluses
99% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #1 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #2 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #3 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #4 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #5 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #6 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #7 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #8 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #9 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #10 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #11 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #12 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #13 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #14 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #15 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #16 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #17 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #18 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #19 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #20 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #21 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #22 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #23 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #24 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #25 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #26 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #27 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #28 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #29 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #30 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #31 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #32 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #33 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #34 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #35 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #36 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #37 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #38 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #39 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #40 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #41 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #42 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #43 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #44 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #45 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #46 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #47 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #48 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #49 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #50 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #51 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #52 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #53 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #54 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #55 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #56 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #57 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #58 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #59 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #60 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #61 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #62 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #63 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #64 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #65 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #66 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #67 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #68 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #69 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #70 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #71 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #72 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #73 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #74 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #75 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #76 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #77 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #78 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #79 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #80 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #81 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #82 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #83 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #84 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #85 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #86 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #87 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #88 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #89 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #90 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #91 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #92 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #93 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #94 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #95 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #96 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #97 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #98 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #99 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #100 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #101 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #102 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #103 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #104 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #105 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #106 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #107 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #108 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #109 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #110 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #111 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #112 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #113 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #114 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #115 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #116 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #117 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #118 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #119 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #120 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #121 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #122 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #123 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #124 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #125 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #126 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #127 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #128 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #129 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #130 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #131 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #132 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #133 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #134 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #135 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #136 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #137 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #138 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #139 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #140 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #141 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #142 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #143 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #144 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #145 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #146 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #147 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #148 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #149 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #150 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #151 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #152 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #153 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #154 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #155 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #156 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #157 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #158 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #159 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #160 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #161 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #162 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #163 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #164 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #165 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #166 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #167 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #168 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #169 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #170 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #171 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #172 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #173 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #174 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #175 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #176 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #177 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #178 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #179 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #180 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #181 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #182 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #183 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #184 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #185 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #186 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #187 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #188 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #189 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #190 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #191 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #192 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #193 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #194 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #195 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #196 LOOGIKA PÕHIREEGLID-SEMANTILINE KOLMNURK #197
Tasuta Faili alla laadimine on tasuta
~ 197 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2018-12-20 Kuupäev, millal dokument üles laeti
3 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
jekaterina_dubovik Õppematerjali autor

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

348
pdf
816
pdf
990
pdf
343
pdf
477
pdf
544
pdf
937
pdf
44
pdf

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto