Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused (0)

5 Hindamata
 
Säutsu twitteris
Majanduse alused
1. Võimaliku tootmise piir
VTP on kahe kauba tootmiskombinatsioonide jada, mis saadakse ühiskonna tootlikke
ressursse omavahel kombineerides. Pareto-efektiivsuse kriteerium väidab, et kõik punktid
võimaliku tootmise piiril on efektiivsed ning asudes ühes neist punktidest saab ühe hüvise
tootmise suurendamiseks ressursse ümber jaotada vaid teise hüvise tootmise vähendamise
arvel. Kui ressursse tuleb juurde või nende kvaliteet paraneb, nihkub VTP pikaajaliselt
majanduskasvu tõttu koordinaattelgede nullpunktist kaugemale.
2. Alternatiivkulu printsiip
See tähendab, et mida enam soovitakse tarbida teist hüvist, seda enam tuleb esimese
hüvise tarbimist piirata. Saamatajäänud tulu parimast alternatiivsest kasutamata jäänud
võimalusest.
3. Nõudmise üldine seadus- nõudlusfunktsioon ja selle nihked
Nõudlusseaduse kohaselt: Muude tingimuste samaks jäädes, mida kõrgem on hind, seda
väiksem on nõutav kogus.
4. Turutasakaal- tasakaaluhind ja tasakaalukogus. Maksimum ja miinimumhinnad.
Turu tasakaal- turujõud on tasakaalus. Tasakaalukogus - niisuguse hinna korral nõutav ja
pakutav kogus. Eksisteerib vaid üks hind, mille puhul nõutav ja pakutav kogus on võrdsed.
Sellist hinda nimetatakse tasakaaluhinnaks.
5. Nõudmise ja pakkumise hinnaelastsus
Nõudmise hinnaelastsus mõõdab nõutava koguse suhtelist muutumist hinna muutumise
suhtes. Kuivõrd hind ja kogus muutuvad erinevates suundades, siis on nõudmise
hinnaelastsuse väärtus negatiivne. Nõudmise hinnaelastsus mõjutavad mitmed tegurid.
Üheks oluliseks elastsust mõjutavaks teguriks on asenduskaupade arv ja lähedus. Mida
rohkem on mingisugusel kaubal asenduskaupu seda tundlikum on selle kauba nõudlus hinna
suhtes ehk seda suurem on tema hinnaelastsus. Samuti mõjutavad hinnaelastsust kauba
kasutusvõimaluste arv, kulutused kaubale, tarbijate kohanemisaeg ning hinnatase.
6. Kahaneva piirkasulikkuse seadus
Piirkasulikkus on lisanduv kasulikkus, mida tarbija saab, tarbides mingit kaupa või teenust
ühe ühiku võrra rohkem. See on kogukasulikkuse muutus, kui tarbimine muutub ühe ühiku
võrra. Näiteks: Anu, pitsa tarbimise piirkasulikkus. Kui Anu suurendab pitsa tarbimist neljalt
pitsalt viiele, kaasneb sellega kogukasulikkuse kasv 150 ühikult 175 ühikule. Seega on
viienda pitsa tarbimise piirkasulikkus 25 ühikut. Mida rohkem pitsasid sööb, seda väiksem on
iga järgneva piirkasulikkus (kahaneb).
7. Täiuslik konkurents
Täiusliku konkurentsi põhitunnuseks on, et toodangu pakkujatel puudub vähimgi kontroll
turuhindade üle. Ehk teisiti öeldes, täiuslikult konkureerivad ettevõted käituvad turul lähtudes
sellest, et nende tegevus ei mõjuta turuhindu. Täiliku konkurentsiga turul on palju müüjaid ja
kaup mida pakutakse on ühetaoline.
8. Monopol
1
Monopol on turuvorm, kus on üks müüja, teenus või ressurss, millel ei ole lähedasi
asenduskaupu, ning eksisteerivad turule sisenemise barjäärid. Üksik ettevõte, ei pea alluma
turuhinnale vaid määrab selle ise.
9. Monopolistlik konkurents
Monopolistliku konkurentsiga on tegemist kui turul on suur hulk tootjaid,kes kõik toodavad
sarnast, ent mingil määral eristatud toodet. Kui me räägime toodete eristatusest, siis
tähendab see seda, et need tooted võivad küll teineteist asendada aga ei ole ideaalsed
asenduskaubad. (Nt Coca Cola ja Pepsi) Kui meil õnnestub tarbija uskuma panna, et meie
99% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #1 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #2 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #3 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #4 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #5 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #6 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #7 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #8 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #9 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #10 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #11 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #12 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #13 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #14 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #15 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #16 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #17 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #18 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #19 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #20 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #21 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #22 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #23 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #24 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #25 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #26 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #27 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #28 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #29 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #30 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #31 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #32 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #33 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #34 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #35 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #36 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #37 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #38 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #39 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #40 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #41 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #42 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #43 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #44 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #45 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #46 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #47 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #48 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #49 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #50 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #51 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #52 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #53 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #54 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #55 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #56 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #57 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #58 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #59 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #60 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #61 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #62 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #63 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #64 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #65 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #66 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #67 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #68 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #69 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #70 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #71 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #72 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #73 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #74 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #75 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #76 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #77 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #78 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #79 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #80 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #81 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #82 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #83 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #84 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #85 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #86 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #87 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #88 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #89 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #90 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #91 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #92 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #93 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #94 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #95 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #96 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #97 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #98 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #99 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #100 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #101 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #102 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #103 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #104 Lõpueksam-2008 õppekava alusel Majanduse alused #105
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 105 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2014-05-28 Kuupäev, millal dokument üles laeti
102 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Sleepo Õppematerjali autor

Lisainfo

Lõpueksam: majanduse baasained (majandusarvestus, majanduse alused, turunduse alused), personalijuhtimise märksõnad (kutse-eetika, personali värbamine ja valik, personalijuhtimine jne.
Märksõnadele on vastused lisatud, mõned vastused on poolikud või pole üldse.

majanduse alused , turunduse alused , majandusarvestus , personalitöö ja dokumentatsioon , personalijuhtimine , tööõigus , karjääri planeerimine , kutse-eetika , turundus , organisatsioon , osaühing , nõudlus , inflatsioon , aktsiaselts , ettevõtja , konkurents

Dokumendis esitatud küsimused

 • Kuidas tuleks turustada ?
 • Mis oleks lahendus ?
 • Kuidas saavutada paindlikkust ?

Mõisted

vtp, turutasakaal, ühe piirkuluks, majanduskasv, arvestusühik, nominaalintress, kodanikkonnast, töö pakkumine, tööhõive, organisatsioon, mõnes ettevõttes, organisatsiooni skeem, ettevõtluskeskkonna komponendid, personalipoliitika, missugused inimesed, isikkoosseisu planeerimine, audiitori ülesanne, juhatuse ametiaeg, võõrandamisel, osakapital, turundus, turu segmenteerimine, turundusmeetmestik, turundusuuring, uuringu etappideks, relaam, laiemas mõistes, toote arendus, mõnel turul, turunduse mikro, konsultandid, standards, raamatupidamiskohuslased, määravaks tingimuseks, pearaamatu puhul, psühhoanalüüs, produkt, innovatsiooniprotsessi etapid, probleemi selgitamine, nõustaja ülesandeks, usaldusväärsus, tegelik mina, esmamulje, hirmutamine, viimaseks mina, madala mina, sotsiaalne taju, stereotüübid, interpersonaalne kommunikatsioon, teoreetikutel, millegi suhtes, ulatuslikkus, konformism, nõustumine, identifitseerimine, internaliseerimine, sotsiaalne logelemine, grupi polarisatsioon, nähtuse seletamiseks, info mõju, võimaluseks, sotsiaalne võrdlemine, ebatavaliselt vaesed, stigma funktsioonid, sotsiaalne stigma, süsteemi õigustamine, hirmu ohjamine, võimudistants, aasia kultuurides, eas, sisuline mõte, kaardistamine, mckinsey 7, visioon, grupinormid, kohesiivsus, väärtushinnangud, antud teoorias, lõppväärtused, juhtimispsühholoogia aineks, administratiivsete, juhtimisstiil, juhtimisstiili tulemus, autokraatne stiil, demokraatlik stiil, juhtimissituatsiooni olemus, ebaõnnestumise põhjuseid, ootuste hägusus, loovus, loovjuhtimine, head juhid, tehnilised oskused, tippjuhtide oskustest, nüüdisaegsetes juhtimiskäsitlustes, eestvedamine, juhtimispsühholoogia aineks, eestvedamine, järgijad, 2 valikut, strateegilised, kaasotsustamine, lab, mõjutamine, sundimine, motiveeritud meeskonnaliige, vastuseis muudatustele, rakendus, tp eesmärgid, hirmule apelleerimine, terviseuskumuse mudelist, enesetõhususe tunne, stress, töötasu, koolituskulude hüvitamine, katseaeg, konkurentsipiirang, osaline tööaeg, öötöö, töö jätkamine, nõusoleks tähendab, organisatsiooni nõudmistega, efektiivne personal, personalipoliitika, ametijuhend, personaliplaneerimine, andmete kogumine, operatiivne planeerimine, personaliarendamine, õppimisvõimalused organisatsioonis, klassikaline määratlus, kujundlik määrtlus, organisatsiooni välis, tulemuspalk, hindamisprotsessi ebaobjektiivsus, kandidaatidele, otsinguprotsessi ettevalmistus, organisatsiooniväline värbamine, tööpakkumiskuulutuse koostamine, personalivaliku olemus, intervjuu, valikumeetodid, valikumeetod, intervjuu, intervjuu läbiviimiseks, valikumeetodid, taustauuringu võimalusteks, otsustamise aluseks, korralduslik pool, karjäär, karjääri juhtimine, organisatsiooni personalipoliitika, karjääri planeerimine, karjääri hindamine, haridussektoris, tööturusektor, erasektor, töömaailmas, karjäärinõustamine, kutsestandard, teadmistele, tööjõud el, puuseks, tegelikus juhtimistöös, loomisperiood, käivitusfaas, kasvufaas, väljakujunemise faas, kolm väljakutset, horiston 1, horisont 2, horisont 3, toimimise aluseks, võtmeks, süsteemne koolitus, poolik süsteemsus, süsteemne koolitus, klassikaline määratlus, kujundlik määratlus, koolitusvajaduse analüüs, koolituseelarve, evolutsiooniline muutus, füüsikalised ohutegurid, radoon, uraanisisaldus, tööjõu turg, tööjõu nõudlus, täistööhõive, amtijuhend, käsunduslepingu puhul, tvl, käsundus, töölepingu muutmine, töökoha hindamine, koolitustaotlus, koolitusleping, puhkuse aega, personalivajaduse prognoosimine, stsenaarium rakendub, paljuski, personalitöötaja vastutuseks, suhtekorraldus, imago kujundamine

Sisukord

 • Majanduse alused
 • Piirkulu
 • Lorenzikõverat
 • Majanduskasv
 • Nominaalintress
 • Reaalintress
 • Ettevõtlus
 • Juhtimine on
 • Taktikalised plaanid
 • Äriidee
 • Ettevõtja
 • Tururisk
 • Juhtimisrisk
 • Krediidi- ja finantsrisk
 • Kursi- ja inflatsiooniriskid
 • Kinnisvararisk
 • Personalirisk
 • Kuritegevus
 • Muud vara kaotusega seotud riskid
 • Poliitiline risk
 • Tööõnnetused
 • Ühiskondliku vastutusega seotud riskid
 • Ettevõtlusvormi valikul tuleks arvestada järgmiste teguritega
 • Osaühing lõpetatakse
 • Osaühingu lõpetamise otsuse vastuvõtmine
 • Sundlõpetamine
 • Täisühing
 • Usaldusühing
 • Osaühing
 • Aktsiaselts
 • Tulundusühistu
 • Äriühingu tegevuses
 • Vastutus ühingu
 • Asutamisdokumendid
 • Kohustuslik kapitali
 • Väärtpaberid
 • Kohustuslik
 • Sissemakse tasumine
 • Osa- või sissemakse
 • Põhikirjaga võib ette
 • Nimelise aktsia
 • Juhtimisorganid
 • Üldjuhul osanikud ja
 • euri ja juhatuses
 • Nõukogu
 • Nõukogu juhul, kui ühistu
 • krooni
 • Hääleõigus
 • Kasumi jaotamise alus osanikud otsustavad osanikud otsustavad
 • Väljaarvamine
 • Audiitorkontroll
 • osakapital on üle
 • Turunduse alused
 • Müük
 • Turundus
 • Sisemisteks tugevusteks
 • Kopi Luwak
 • Sisemisteks nõrkusteks
 • Välised võimalused
 • Ohtudeks, mis tulevad väljast poolt
 • Makrokeskkonna
 • Makrokeskkonda kuuluvad
 • Demograafiline keskkond
 • Majanduslik keskkond
 • Kultuuriline keskkond
 • Tehnoloogiline keskkond
 • Õiguslik keskkond
 • Mikrokeskkonna
 • Sisemise tegevuskeskkonna
 • Finantsressursid
 • Inimressursid
 • Füüsilised ressursid
 • Tehnoloogilised ressursid
 • Majandusarvestuse alused
 • Majandusarvestus
 • Bilanss ja kasumiaruanne
 • Rahavoogude aruanne
 • Omakapitali muutuste aruanne
 • Raamatupidamise aastaaruande lisad
 • Majandusüksuse printsiip
 • Jätkuvuse printsiip
 • Arusaadavuse printsiip
 • Olulisuse printsiip
 • Järjepidevuse ja võrreldavuse printsiip
 • Tulude ja kulude vastavuse printsiip
 • Objektiivsuse printsiip
 • Konservatiivsuse printsiip
 • Avalikustamise printsiip
 • Sisu ülimuslikkuse printsiip
 • Kohustus
 • Omakapital
 • Bilanss
 • Kulud
 • Tulud
 • Kasum
 • Kasumiaruanne
 • Majandustehing
 • Personalijuhtimise baasained
 • Isiksusepsühholoogia
 • Loovus ja innovatsioon
 • Nõustamine
 • Sotsiaal- ja suhtlemispsühholoogia
 • Hoiakute formeerumine
 • Klassikaline tingimine
 • Tasu võim
 • Sunnil põhinev võim
 • Kompetentsusel põhinev võim
 • Legitiimne võim
 • Personaalne võim
 • Sotsiaalne hõlbustamine
 • SOTSIAALNE PÄRSSIMINE
 • Grupi polarisatsioon
 • Mina-kategoriseerimise
 • Sotsiaalne võrdlemine
 • Kuuluvusgrupi upitamine
 • Süsteemi õigustamine
 • Hirmu ohjamine
 • Organisatsioonikäitumine
 • Eristuvus/komplitseeritus
 • Formaliseeritus ja standardiseeritus
 • Tsentraliseeritus
 • Modernism
 • Postmodernistlik
 • Tehistasand
 • Väärtused
 • Baas eeldused
 • Deal-Kennedy
 • Zeus e võimule orienteeritud
 • Apollo e rollile orienteeritud
 • Athena e sooritusele/ ülesandele orienteeritud
 • Donysus e toetusele/ isikule orienteeritud
 • Väärtushinnangud
 • Hoiakud
 • Juhtimispsühholoogia
 • Juhtimispsühholoogia aineks
 • Juhtimispsühholoogia eesmärk on
 • Autokraatne stiil
 • Demokraatlik stiil
 • Mittesekkuja
 • Efektiivne on juhtimisstiil
 • Planeerimine
 • Organiseerimine
 • Eestvedamine
 • Kontrollimine
 • Välisgrupi liige
 • Liider
 • Motiveerimine
 • Motiveerimise aspektid
 • Motiveerimise taktikad
 • Mõjutamine
 • Muudatuste takistajad
 • Grupi emotsioonidega tegelemine
 • Grupiprotsessid: Sõltuvusfaas
 • Grupiprotsessid: Konfliktfaas
 • Grupiprotsessid: Eraldumisfaas
 • Grupiprotsessid: Koostööfaas
 • Kutse-eetika
 • Tervisepsühholoogia
 • Tööõigus
 • Personalijuhtimine
 • Hindamine ja palgakorraldus
 • Personali värbamine ja valik
 • Karjääri planeerimine
 • Arendutegevus
 • Horiston 1
 • Horisont 2
 • Horisont 3
 • Organisatsiooni tasand
 • Struktuurüksuse tasand
 • Töötaja tasand
 • Tööohutus ja –tervishoid
 • Töö-ökonoomika ja tööturg
 • Personalitöö dokumentatsioon ja juriidilised alused
 • Info üldistamine ja töötlemine ametikohtade lõikes
 • Töökirjelduste ja ametijuhendite muutmine koostamine ja uute dokumentide
 • Tõõjõu planeerimine ja –eelarvestamine
 • Töötõhususe suhtarvud
 • Suhtekorraldus
 • Imago kujundamine

Teemad

 • Piirtulu
 • Gini indeks
 • Majandustsüklite
 • Plaanimine
 • Valitsemine
 • Koordineerimine
 • Otsustamine
 • Mehitamine
 • Suhtlemine
 • strateegilised
 • operatiivplaanid
 • Missioon
 • Visioon
 • Force majeure
 • Ettevõtlusvormi valikul tuleks arvestada järgmiste teguritega
 • Audiitor
 • Osaühing lõpetatakse
 • kohamugavuse
 • ajamugavuse
 • kogusemugavuse
 • valikumugavuse
 • infomugavus
 • väärtusmugavusena
 • omandiõiguse vahetamise mugavusena
 • Väline keskkond
 • mikro- ja makrokeskkonnaks
 • Demograafiline keskkond
 • Majanduslik keskkond
 • Kultuuriline keskkond
 • Tehnoloogiline keskkond
 • Õiguslik keskkond
 • Finantsressursid
 • Inimressursid
 • Tehnoloogilised ressursid
 • raamatupidamise
 • tegevusaruandest
 • Vara
 • Kulud
 • Tulud
 • ülimina
 • suhe kliendiga
 • sarnane arusaam
 • tegevuste projekt
 • assisteerida
 • valikuvariantide leidmisel
 • Kōrge
 • mina-monitooringuga isikud
 • Madala mina-monitooringuga isikutel
 • isiklik kogemus ja teised inimesed
 • valikuline
 • ootamatut efekti
 • eksponeerimisefektiks
 • Operantne
 • tingimine
 • Sunnil põhinev võim
 • Serge Moscovici)
 • järjekindel
 • Sotsiaalne hõlbustamine
 • Publikuefekt
 • Sama seisundi
 • SOTSIAALNE PÄRSSIMINE
 • Tajfeli (1978,1982)
 • sotsiaalset identifikatsiooni
 • stigma
 • Nähtavus
 • Kontrollitavus
 • Eneseupitamine
 • Kuuluvusgrupi upitamine
 • Süsteemi õigustamine
 • Hirmu ohjamine
 • pikaajalised
 • lühiajalised
 • kui sageli
 • kuidas
 • Motiveerimise taktikad
 • Töölepingu seaduse (TLS) § 7 punkti
 • kohaselt ei laiene töölepingu seadus töötamisele teenistuslepingu alusel. Samas punktis
 • on sätestatud, et teenistuslepingut reguleerib eriseadus.(tegemist on vana seadusega)
 • Otsus hindamise kohta
 • Aja ja ressursside planeerimine
 • Töömeetodite valik
 • Teavitamine
 • Hindamise teostamine
 • Info üldistamine ja töötlemine ametikohtade lõikes
 • Töökirjelduste ja ametijuhendite muutmine koostamine ja uute dokumentide

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

21
odt
60
doc
116
pdf
1072
pdf
126
doc
30
doc
29
doc
269
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto