Kategoorias kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uuringumeetodid leiti 3 faili

Infoteadus >> Kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed uuringumeetodid
KVALITEEDIKRITEERIUMID-TEEMA VALIK JA TEOORIA ROLL
5
doc

KVALITEEDIKRITEERIUMID, TEEMA VALIK JA TEOORIA ROLL

KOOL KODUTÖÖ #1: KVALITEEDIKRITEERIUMID, TEEMA VALIK JA TEOORIA ROLL UURIMISTÖÖS Kodutöö Tallinn 2009 SISUKORD 1. Uurimistöö kvaliteedikriteeriumid Lähteülesanne: Palun selgita, millistest üldistest kvaliteedikriteeriumitest peab uurimustöö läbiviimisel ja ­raporti koostami...

Kvalitatiivsed ja... - Estonian Business School
78 allalaadimist
Teadustöö alused-KVALITATIIVNE UURING
6
doc

Teadustöö alused: KVALITATIIVNE UURING

Mille poolest erinevad kvantitatiivne ja kvalitatiivne uurimus? Kvantitatiivne uuring - andmestik kogutakse meetoditega, mis võimaldavad arvulist mõõtmist ning järeldusi tehakse statistiliste järelduste põhjal. Kvalitatiivne uuring – uuritakse nähtusi nende loomulikus keskkonnas ning püütakse ilminguid mõtestada ja tõlgendada nende tähenduste kaudu mida inimesed neile annavad. 2. Mis iseloomustab kvalitatiivset uurimust? Uuringu tulemused sõltuvad uurija tõlgendustest...

Kvalitatiivsed ja... - Estonian Business School
39 allalaadimist
Teadustöö alused kordamisküsimused eksamiks
12
docx

Teadustöö alused kordamisküsimused eksamiks

Millised on uurimistöö kvaliteedikriteeriumid? Tähtsus ehk olulisus, uudsus ehk aktuaalsus, eetilisus, asjatundlik meetodite kasutus, sisukos ja kompelksus, esitluse ja vormistuse korrektsus, objektiivsus, tõestatavus ehk usaldusväärsus, selgus ehk arusaadavus, kriitilisus. 2. Millised on uurimistöö koostamise etapid?  Teema valimine  Info, teabe kogumine, tutvumine varasemate uuringutega  Uurimisprobleemi, eesmärgi piiritlemine  Uurimismeetodi valik  Uurimiseks vajaliku andmestiku kogumine  Uurimi...

Kvalitatiivsed ja... - Estonian Business School
22 allalaadimist