Facebook Like

Kunstnikud - spikker (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Miks akkasid mitmed prant. Sõltumatud kunstnikud 19 saj II veerandil romant eemalduma ?
 • Mis on barbisoni koolkond ?
 • Keda ja kuidas ta kujutas ?
 • Kuid väga ilmekalt ja veenvalt. 7. Milline kunstnik võttis tarvitusele realism ?
 • Millistel asjaoludel ta seda tegi ?
 • Millele pani pealkirjaks "realism" 8. Millega sai tuntuks Edouard M. ?
 • Kui Manet ei pidanud kõige olulisemaks pildi ainet siis mida ta selleks pidas ?
 • Mida püüdsid näidata oma teostega ?
 • Kes oli tuntuim vene realist ?
 • Kes vene kunstnikest maalis ajaloosündmusi ?
 • Kes rajas eesti rahvusliku maalikunsti milline oli tema seos realismiga ?
 • Millist eesti maaliat võib juba nimetada läbinisti realistiks ?
 • Kuidas oli nende suhe realismiga ?
 • Miks akkasid mitmed prant. Sõltumatud kunstnikud 19 saj II veerandil romant eemalduma ?
 • Mis on barbisoni koolkond ?
 • Keda ja kuidas ta kujutas ?
 • Kuid väga ilmekalt ja veenvalt. 7. Milline kunstnik võttis tarvitusele realism ?
 • Millistel asjaoludel ta seda tegi ?
 • Millele pani pealkirjaks "realism" 8. Millega sai tuntuks Edouard M. ?
 • Kui Manet ei pidanud kõige olulisemaks pildi ainet siis mida ta selleks pidas ?
 • Mida püüdsid näidata oma teostega ?
 • Kes oli tuntuim vene realist ?
 • Kes vene kunstnikest maalis ajaloosündmusi ?
 • Kes rajas eesti rahvusliku maalikunsti milline oli tema seos realismiga ?
 • Millist eesti maaliat võib juba nimetada läbinisti realistiks ?
 • Kuidas oli nende suhe realismiga ?
 • Miks akkasid mitmed prant. Sõltumatud kunstnikud 19 saj II veerandil romant eemalduma ?
 • Mis on barbisoni koolkond ?
 • Keda ja kuidas ta kujutas ?
 • Kuid väga ilmekalt ja veenvalt. 7. Milline kunstnik võttis tarvitusele realism ?
 • Millistel asjaoludel ta seda tegi ?
 • Millele pani pealkirjaks "realism" 8. Millega sai tuntuks Edouard M. ?
 • Kui Manet ei pidanud kõige olulisemaks pildi ainet siis mida ta selleks pidas ?
 • Mida püüdsid näidata oma teostega ?
 • Kes oli tuntuim vene realist ?
 • Kes vene kunstnikest maalis ajaloosündmusi ?
 • Kes rajas eesti rahvusliku maalikunsti milline oli tema seos realismiga ?
 • Millist eesti maaliat võib juba nimetada läbinisti realistiks ?
 • Kuidas oli nende suhe realismiga ?
 • Miks akkasid mitmed prant. Sõltumatud kunstnikud 19 saj II veerandil romant eemalduma ?
 • Mis on barbisoni koolkond ?
 • Keda ja kuidas ta kujutas ?
 • Kuid väga ilmekalt ja veenvalt. 7. Milline kunstnik võttis tarvitusele realism ?
 • Millistel asjaoludel ta seda tegi ?
 • Millele pani pealkirjaks "realism" 8. Millega sai tuntuks Edouard M. ?
 • Kui Manet ei pidanud kõige olulisemaks pildi ainet siis mida ta selleks pidas ?
 • Mida püüdsid näidata oma teostega ?
 • Kes oli tuntuim vene realist ?
 • Kes vene kunstnikest maalis ajaloosündmusi ?
 • Kes rajas eesti rahvusliku maalikunsti milline oli tema seos realismiga ?
 • Millist eesti maaliat võib juba nimetada läbinisti realistiks ?
 • Kuidas oli nende suhe realismiga ?
 • Miks akkasid mitmed prant. Sõltumatud kunstnikud 19 saj II veerandil romant eemalduma ?
 • Mis on barbisoni koolkond ?
 • Keda ja kuidas ta kujutas ?
 • Kuid väga ilmekalt ja veenvalt. 7. Milline kunstnik võttis tarvitusele realism ?
 • Millistel asjaoludel ta seda tegi ?
 • Millele pani pealkirjaks "realism" 8. Millega sai tuntuks Edouard M. ?
 • Kui Manet ei pidanud kõige olulisemaks pildi ainet siis mida ta selleks pidas ?
 • Mida püüdsid näidata oma teostega ?
 • Kes oli tuntuim vene realist ?
 • Kes vene kunstnikest maalis ajaloosündmusi ?
 • Kes rajas eesti rahvusliku maalikunsti milline oli tema seos realismiga ?
 • Millist eesti maaliat võib juba nimetada läbinisti realistiks ?
 • Kuidas oli nende suhe realismiga ?
 • Miks akkasid mitmed prant. Sõltumatud kunstnikud 19 saj II veerandil romant eemalduma ?
 • Mis on barbisoni koolkond ?
 • Keda ja kuidas ta kujutas ?
 • Kuid väga ilmekalt ja veenvalt. 7. Milline kunstnik võttis tarvitusele realism ?
 • Millistel asjaoludel ta seda tegi ?
 • Millele pani pealkirjaks "realism" 8. Millega sai tuntuks Edouard M. ?
 • Kui Manet ei pidanud kõige olulisemaks pildi ainet siis mida ta selleks pidas ?
 • Mida püüdsid näidata oma teostega ?
 • Kes oli tuntuim vene realist ?
 • Kes vene kunstnikest maalis ajaloosündmusi ?
 • Kes rajas eesti rahvusliku maalikunsti milline oli tema seos realismiga ?
 • Millist eesti maaliat võib juba nimetada läbinisti realistiks ?
 • Kuidas oli nende suhe realismiga ?
 • Miks akkasid mitmed prant. Sõltumatud kunstnikud 19 saj II veerandil romant eemalduma ?
 • Mis on barbisoni koolkond ?
 • Keda ja kuidas ta kujutas ?
 • Kuid väga ilmekalt ja veenvalt. 7. Milline kunstnik võttis tarvitusele realism ?
 • Millistel asjaoludel ta seda tegi ?
 • Millele pani pealkirjaks "realism" 8. Millega sai tuntuks Edouard M. ?
 • Kui Manet ei pidanud kõige olulisemaks pildi ainet siis mida ta selleks pidas ?
 • Mida püüdsid näidata oma teostega ?
 • Kes oli tuntuim vene realist ?
 • Kes vene kunstnikest maalis ajaloosündmusi ?
 • Kes rajas eesti rahvusliku maalikunsti milline oli tema seos realismiga ?
 • Millist eesti maaliat võib juba nimetada läbinisti realistiks ?
 • Kuidas oli nende suhe realismiga ?
 
Säutsu twitteris1. Miks akkasid mitmed prant . Sõltumatud kunstnikud 19 saj II veerandil romant eemalduma? Pärast 1830 revolutsiooni pr. Leidis rom. Üha rohkem ametlikku tunnustust. Loobusid väljamõeldud fantastilistest ja põnevatest motiividest ja hakkasid maalima seda mida nägid enda ümber. Pidasid kunstis kõige tähsamaks tegelikkuse asjalikku ja ilustamata esitamist . 2. Millises maali zanris tehti seda kõige esimesena. Kes tegi seda UK? Maastikumaalis, John Constable . 3. Mis on barbisoni koolkond? Kunstnikud kes ülistasid metsikut loodust 4. Mida tähendab kunstitermin plein air? Piltide valmismaalimine looduses 5. Kus elas ja keda maalis Jean Francois Millet. Kuidas ta suhtus oma piltide tegelastesse? Barbizonis. Maalis enamasti talupoegi. Suhtus oma tegelastesse lp. Kuid nende saatusega leppides 6. Millise kunstiliigi viljeleja oli tuntuim Honore Daumier ? Keda ja kuidas ta kujutas? Pr graafika realismi, tegelased võetud argielust suure üldistusjõuga tüübid.
Karikatuursena kuid väga ilmekalt ja veenvalt . 7. Milline kunstnik võttis tarvitusele realism ? Millistel asjaoludel ta seda tegi? Gustave Courbet 1855 maailmanäitusel ei leppinud ta temale eraldatud tagasihoidliku esinemisvõimalusega ja korraldas oma töödest eraldi näituse millele pani pealkirjaks “realism” 8. Millega sai tuntuks Edouard M. ? 1860 a maalidega mis silmatorkavalt kasutasid eeskujuna mõne kuulsa kunstniku teose kompositsiooni 9. Kui Manet ei pidanud kõige olulisemaks pildi ainet siis mida ta selleks pidas? Kas ta liikus tõetruuduse poole või sellest eeemale? Tähtis oli see kuidas ainet on nähtud ,kujutatud. Liikus tõetruuduse poole. 10. Kes olid beredviznikud kus tegutsesid. Mida püüdsid näidata oma teostega ? Nad olid rändnäituste ühingu liikmed. Venemaal. Kunst tahtis vastanduda akademismile ja olla rahvalik. 11. Kes oli tuntuim vene realist? Ilja repin . 12. Kes vene kunstnikest maalis ajaloosündmusi? Vvassili surikov . 13. Kuidas peegeldus kaasaeg Adolph Menzeli maalidest? kujutas suurlinna kihavat elu ja tööstus ettevõtteid. 14. Milline tähendus oli realistlikul maalikunstil skandinaaviamaades. Üks näide soomest ja rootsist. 1880 algas tõus skand kunstis. Rootsi –anders Zorn maalis voolavas laadis portreid ja rahva tüüpe. Soome- Albert Edelfelt maalis nii pariisi motiive kui ka kodumaiseid soome rahvatüüpe. Realistlik kunst toetas iseseisvusliikumisi. 15. Kes rajas eesti rahvusliku maalikunsti milline oli tema seos realismiga ? J Köler- vene akadeemiline maalikunst . 16. Millist eesti maaliat võib juba nimetada läbinisti realistiks? Köler. 17. Nim esimesi eesti skulptoreid. Kuidas oli nende suhe realismiga? August Weizenberg -suhe realismiga taani klassitsisti Thorvaldseni kaudu Amandus Adamson- prantsuse realistliku skulptuusi abil. 18. Keda peetakse parimaks väheste lääne-eur. Realistlike skulptorite seas. Belglane Constatin Mennier. 19. Millal tekkis fotograafia ja milline oli ta mõju maalikuństi ja graafika edasisele arengule? 19 saj lõpuks . Fotograafia ja traditsiooniliste kunstiliikide suhted keerulised. Fototehnika jätkuv täiustumine.
1. Miks akkasid mitmed prant. Sõltumatud kunstnikud 19 saj II veerandil romant eemalduma? Pärast 1830 revolutsiooni pr. Leidis rom. Üha rohkem ametlikku tunnustust. Loobusid väljamõeldud fantastilistest ja põnevatest motiividest ja hakkasid maalima seda mida nägid enda ümber. Pidasid kunstis kõige tähsamaks tegelikkuse asjalikku ja ilustamata esitamist. 2. Millises maali zanris tehti seda kõige esimesena. Kes tegi seda UK? Maastikumaalis, John Constable. 3. Mis on barbisoni koolkond? Kunstnikud kes ülistasid metsikut loodust 4. Mida tähendab kunstitermin plein air? Piltide valmismaalimine looduses 5. Kus elas ja keda maalis Jean Francois Millet. Kuidas ta suhtus oma piltide tegelastesse? Barbizonis. Maalis enamasti talupoegi. Suhtus oma tegelastesse lp. Kuid nende saatusega leppides 6. Millise kunstiliigi viljeleja oli tuntuim Honore Daumier? Keda ja kuidas ta kujutas? Pr graafika realismi, tegelased võetud argielust suure üldistusjõuga tüübid. Karikatuursena kuid väga ilmekalt ja veenvalt. 7. Milline
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Kunstnikud - spikker #1
Punktid 5 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 5 punkti.
Leheküljed ~ 1 leht Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2008-01-13 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 63 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor siim33 Õppematerjali autor

Lisainfo

Väikeses kirjas
john , constable , gustave , courbet , adolph , menzel , constatin , mennier

Mõisted


Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

11
docx
Barokk-impressionism-klassitsism-Ameerika kunst-Eesti kunst-Vene kunst-postimpressionism-juugent-romantism ja realism
5
doc
Uurimustöö kunstiajaloos-Realism ja kubism-Võrreldavad kunstnikud Jean-Francois Millet ja Pablo Picasso
20
docx
Inglise 17 -18 sajandi kunst
20
docx
ARGIPÄEVA ILU JA VALU KUJUTAMINE REALISMIS
5
doc
20-sajandi kunst-suunad ja kunstnikud-Kangilasiki
32
doc
Kordamine kunstiajaloo eksamiks
5
docx
MAALIKUNSTI AJALOOST
119
doc
20 SAJANDI KUNSTFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun