Kronoloogia ajaloo riigieksamiks (1)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
Kronoloogia ajaloo riigieksamiks

Eelajalooline aeg Eestis

Mesoliitikum Eestis (VIII at. keskpaik e.Kr. – IV at. teine veerand e.Kr.)

. VIII at. – VII at. e.Kr. Esimesed asulahakohad Eesti alal, mis kuuluvad Kunda kultuuri

u. 7500 e.Kr. Pulli asula,
u. 6500 e. Kr. Kunda asula
Neoliitikum Eestis (IV at. teine veerand e.Kr. – II at. keskpaik e.Kr.)
. u. 3300 e. Kr. kammkeraamika kultuuri saabumine Eesti aladele

. u. 2500 e. Kr. venekirveste kultuuri saabimine Eesti aladele

Pronksiaeg Eestis (1500 e.Kr. VII saj. e.Kr.)

. Asva kultuur Saaremaal

Varane rauaaeg (VI saj. e.Kr. – I saj. p.Kr.)

Vanem e. rooma rauaaeg (I – V saj. p.Kr)

Keskmine rauaaeg (V – VIII saj. lõpp p.Kr.)

Noorem rauaaeg (IX – XIII saj. p.Kr.)


--------------------------------------------------------------------------------

Muistne Vabadusvõitlus

Esimene periood 1208 - 1212

Drang nach Osten – tähendas sakslaste edasitungimist ja ümberasumist itta . Oli suunatud
lääneslaavi hõimude vastu. Suruti ristiusk peale tule ja mõõgaga.

1143 Lüübecki linna rajamine, mis sai lähtepunktiks järgmistele sündmustele:

. 1186 Meinhard pühitsetakse esimeseks Liivimaa piiskopiks
. 1193 paavst Coelestinus III kuulutas liivlaste vastu välja ristisõja
1096 said Euroopas alguse ristisõjad
. 1196 peale Meinhardi surma pühitsetakse Berthold Liivimaa piiskopiks, Baltimaade
ristimisel võetakase kasutusele
vägivald
. 1198 Berthold hukkub lahingus liivlastega
. 1198 – 1216 paavst Innocentius III võimulolek; andis välja bulla Baltimaade
Baltikumi ristimiseks; paavstivõimu kõrgperiood
. 1199 – 1228 Liivimaa piiskopiks on Albert, kes viis läbi ristimise
. 1201 Riia linna rajamine , saab ristisõdijate tugipunktiks
. 1202 Luuakse mõõgavendade ordu, et Baltikumi vallutada ja ristida (rajaja Theoderich )
. 1206 taanlaste sissetung Saaremaale; liivlaste alistamine

1208 Algab muistne vabadusvõitlus:
- Ugandi lahing – 1208 Sakslaste esimene sihipärane retk. Põletati maha otepää linnnus,
Eestlased tegid omakorda vasturetke latkalite maale.
- Võnnu piiramine – 1210 a. Eeslaste järjekordne vasturetk. Eestlased kuuldes, et sakslastele
tuleb abiväge põgenesid ja sakslased ootamata ära abiväge asusid jälitama ja said lüüa….
- Ümera lahing – jätk Võnnu lahingule. Eestlased tungisid Sakslastele kallale ja sundisid nad
taganema.
- Viljandi piiramine – 1211.a. Sakslased ja Eestlased. Sakslased ei suutnud viljandi linnust 6 päevaga vallutada. Sõlmiti vaherahu.
Puhkes katk
1212.a sõlmiti Toreida vaherahu kolmeks aastaks.

Vabadusvõitluse teine periood1215 – 1220 (1)

1215 - Sakslaste rüüsteretk Põhja-Ridalasse. Toimus enne vaherahu lõppu- Sakslaste võit.
1215 rüüsteretk Sakalasse – suudeti alistada Sakala maakonnakeskne linnus.
Lõhavere.( leole )

Eestlaste 3 maleva retk.
1) saarlased – Riia linna ründamine
2) Läänemaalased – Toreida linnuse ründamine
3) Sakalased ja Ugandlased – latkaleid ründama.

Vastuseks korraldasid Sakslased retke Ugandisse. 1215 a . lõpuks ristiti ka Sakala. Jõudude
vahekord oli muutunud Sakslaste kasuks

1217 veb. – ründasid Eestlased koos Venelastega Otepää linnust, mis oli sakslaste valduses.
Oli edukas. Sakslased läksid minema. Eestlased suutsid kokku koguda 6000 meest.

1217 21 sept. - Madisepäeva lahing - Eestlased kaotasid, aga see ei murdnud Eestlaste
võitlusvaimu. Albert sai aru, et on abi juurde vaja. Otsis abi Taanist , sai seda.
1219 Taani laevastik saabub Põhja-Eestisse koos kuninga Waldemar II-ga, Lindanise (nüüd Tallinn) linnuse lähedal.(Rootsi lipu lugu)
1220 rootslaste sissetung Läänemaale Lihulasse kuninga Johan I juhtimisel; 8. aug. saarlased
purustavad Lihula linnuse
1221 . Eestlased ründasid Tallinna linnust, aga ei võitnud seda.

Muistse vabadusvõitluse kolmas periood 1222 -1227

1222.a. – korraldasid Taanlased retke Saaremaale. Suudeti Taanlased tagasi tõrjuda. Selle
tagajärjel kutsuti kõiki Eestlasi ülestõusule kõigi rõhujate vastu.
1222- 1223 SUUR EESTLASTE ÜLESTÕUS.
1223.aastaks olid eestlased suutnud välja tõrjuda nii Taanlased kui ka Sakslased, ainuke
koht mida ei suudetud vallutada oli Tallinna linnus.
1223 aasta lõpuks olid Sakslased koos Taanlastega suutnud ülestõusu maha suruda. Ainuke
koht mis jäi eestlaste valdusse oli Tartu linnus.
1224. a. Tartu kaitsmine – Tartu langemine . Mandrieesti sai sellega ristitud, jäi veel
Saaremaa.
1227 .a. talv – Sakslaste suur sõjakäik Saaremaale. Mindi üle jää. Saaremaa alistumine
( Muhu alistati lahinguga , Valjala vabatahtlikult);

lõpeb muistne vabadusvõitlus. Eestimaa on jagatud võõrvõimude vahel


--------------------------------------------------------------------------------

Keskaeg Eestis (1227-1558)

1236 Saule lahing: Mõõgavendade ordu lakkab eksisteerimast
1237 luuakse Liivi ordu
1238 Stensby lepinguga läheb Tallinn, Rävala, Harju- ja Virumaa Taani valdusesse; Sakala,
Järvamaa, Mõhu, Nurmekund ja osa Vaigast aga Liivi ordule. Ugandi ja osa Vaigast jääb Tartu
piiskopkonnale; enamik Läänemaast ja saartest Saare-Lääne Piiskopkonnale.
1242 Jäälahing Peipsi järvel, peatatakse sakslaste edasitung itta.
1248 Tallinn saab linnaõigused Lübeckilt
1262 Tartu ( Dorpat ) saab linnaõigused Riialt
23. aprill 1343 Jüriöö ülestõusu algus
4. mai 1343 Paide konverents : eestlaste kuningate mõrvamine sakslaste poolt
24. juuli 1343 ülestõus puhkeb Saaremaal
1346 Taani kuningas müüb Põhja-Eesti Saksa ordule
1421 (1422) koos hakkas käima Liivimaa maapäev; eestlastelt võetakse relvakandmise
õigus
1458 Tartu piiskopkonnas sõlmitakse esimene kokkulepe pagenenud talupoja sunniviisilise
tagastamise kohta
1502 – 1503 Mõneks ajaks peatatakse Moskva ekspansioon Baltikumi suunas (Liivi ordu
abil).
1523 Reformatsioon jõuab Eestisse
1524 – 1525 Pildirüüsted Tallinnas ja Tartus
1525 Lüübekis trükitakse ja hävitatakse esimene teadaolev eestikeelne raamat.
1535 Wanradt -Koelli " Katekismus ": esimene säilinud eestikeelne raamat

--------------------------------------------------------------------------------

1558-1583 Liivi sõda

1559 26. sept. Saare-Lääne piiskopkond müüakse Taanile
1560 2. aug. Liivi ordu viimane välilahing Hoomuli mõisa juures
1561 4. juuni Harju ja Viru vasallid annavad end Rootsi kaitse alla (kuningas Erik XIV)
1561 6. juuni Tallinn annab end Rootsi kaitse alla (kuningas Erik XIV)
1561 28. nov. pacta subiectionis – Liivi ordu ja Riia piiskop annavad end Poola kaitse alla
(kuningas Sigismund II August)
1563 8. mai hertsog Magnus annab Kuressaarele linnaõigused
1574 Taani kuningas Frederik kinnitab Kuressaare linnaõigused
1570 -1577 Liivimaa kuningriigi aeg; eesotsas hertsog Magnus
1578 Rostockis ilmus Balthasar Russowi “Liivimaa provintsi kroonika”
1582 Jam Zapolski rahu Poola ja Vene vahel
1583 Pljussa vaherahu Rootsi ja Vene vahel; lõpeb Liivi sõda. Luuakse Jesuiitide kolleegium
1584 Poola kuningas Stepha Batory annab Valgale linnaõigused
Keskaja lõpp Eestis.
--------------------------------------------------------------------------------

Kolme kuninga aeg; Rootsi aeg

1600-1629 Rootsi-Poola sõda ülemvõimu pärast Baltikumis
1629 Altmargi rahuga läheb Mandri-Eesti Rootsi võimu alla
1632 Avatakse Tartu Ülikool
1637 valmib Heinrich Stahli esimene eesti keele grammatika
1645 Sõlmitakse Brömsebro rahu, millega Saaremaa läheb Taanilt Rootsile; juriidiliselt
fikseeritakse pärisorjus ja sunnismaisus Eestis
1656-1661 Vene-Rootsi sõda, mis lõppes Kärde rahuga
1671 Juriidiliselt fikseeritakse pärisorjus ja sunnismaisus Liivimaal (keskvõim kinnitab Class
Totti politseikorralduse)
1675 ajakirjanduse algus Eestis; Tallinnas hakkas ilmuma nädalaleht “Ordinari Freytags
Post-Zeitung”
1680 Suure reduktsiooni algus Baltikumis (Karl XI võtab maa mõisnikelt tagasi)
1684 Tartus Piiskopimõisas alustab B. G. Forseliuse juhtimisel tegevust rahvakooliõpetajate
seminar
1686; 1687 piiblikonverentsid Võnnus ja Pilistveres
1693 Johan Hornung avaldas ladinakeelse eesti keele grammatika ja pani kirja põhjaeesti
kirjakeele reeglid, mida tuntakse vana kirjaviisi alla ja mis kehtis XIX sajandi keskpaigani
1694 Rootsi võimud piiravad Liivimaa aadli omavalitsust; maanõunike kolleegium
saadetakse laiali
1695 -1697 Suur näljahäda; peaaegu iga viies inimene Eestis sureb nälga

--------------------------------------------------------------------------------

Põhjasõda (1700-1721)
1700 12. september venelased alustavad Narva piiramist
19. november Rootsi väed Karl XII juhtimisel purustavad Vene väed Narva all
1704 Tartu langeb venelaste kätte
1708 osa Tartu kodanikest küüditatakse Venemaale
1710 Kogu Eesti langes Vene ülemvõimu alla; Pärnus suleti Tartust sinna viidud üikool.
1721 Uusikaupunki rahu: Venemaa ülemvõim Eesti- ja Liivimaal fikseeriti juriidiliselt; balti
erikorra kujunemise algus

--------------------------------------------------------------------------------

Vene aeg Eestis (1721-1918)
1739 Roseni deklaratsioon; eesti talurahva lõplik pärisorjastamine
1739 Anton Thor Helle tõlkes ilmub piibel esmakordselt tervikuna eesti keeles
1740- 1743 vennastekoguduste liikumine Eestis saavutab oma haripunkti
1765 Browne'i positiivsed määrused e kaitseseadused talupoja olukorra kergendamiseks;
Liivimaa maapäev on sunnitud tegema esimesi samme talurahva olukorra parandamiseks
1765 Liivimaa maapäev võttis vastu kindralsuperintendent Zimmermanni koolikorralduse
kava, mis nägi ette koolide rajamise
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Kronoloogia ajaloo riigieksamiks #1 Kronoloogia ajaloo riigieksamiks #2 Kronoloogia ajaloo riigieksamiks #3 Kronoloogia ajaloo riigieksamiks #4 Kronoloogia ajaloo riigieksamiks #5 Kronoloogia ajaloo riigieksamiks #6 Kronoloogia ajaloo riigieksamiks #7 Kronoloogia ajaloo riigieksamiks #8 Kronoloogia ajaloo riigieksamiks #9 Kronoloogia ajaloo riigieksamiks #10 Kronoloogia ajaloo riigieksamiks #11 Kronoloogia ajaloo riigieksamiks #12 Kronoloogia ajaloo riigieksamiks #13 Kronoloogia ajaloo riigieksamiks #14 Kronoloogia ajaloo riigieksamiks #15 Kronoloogia ajaloo riigieksamiks #16 Kronoloogia ajaloo riigieksamiks #17 Kronoloogia ajaloo riigieksamiks #18 Kronoloogia ajaloo riigieksamiks #19 Kronoloogia ajaloo riigieksamiks #20 Kronoloogia ajaloo riigieksamiks #21 Kronoloogia ajaloo riigieksamiks #22 Kronoloogia ajaloo riigieksamiks #23
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 23 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2009-06-16 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 129 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor annelekin Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted

Sisukord

 • Eelajalooline aeg Eestis
 • Mesoliitikum Eestis
 • Pronksiaeg Eestis
 • Varane rauaaeg
 • Vanem e. rooma rauaaeg
 • Keskmine rauaaeg
 • Noorem rauaaeg
 • Keskaeg Eestis (1227-1558)
 • Vene aeg Eestis (1721-1918)

Teemad

 • Muistne Vabadusvõitlus
 • Vabadusvõitluse teine periood1215 – 1220(1)
 • Muistse vabadusvõitluse kolmas periood 1222-1227
 • 1583 Liivi sõda
 • Kolme kuninga aeg; Rootsi aeg
 • Põhjasõda (1700-1721)

Kommentaarid (1)

kaupsss profiilipilt
kaupsss: Väga asjalik!
02:58 25-05-2012


Sarnased materjalid

83
doc
Eesti ajalugu
48
doc
Ajaloo kordamismaterjal eksamiks
51
doc
Eesti ajalugu - konspekt
33
doc
Ajaloo konspekt
80
pdf
11-klassi ajaloo konspekt
89
doc
Ajalugu
24
doc
11 klassi ajaloo kokkuvõte
92
docx
Maailm 20-sajandi algul

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !