Krohvi liigid ja firmad - sarnased materjalid

krohv, krohvid, lubi, aluspind, soolad, säilivusaeg, tsement, lubikrohv, värske, savi, dekoratiivne, sademete, mört, sideaine, marmor, tadelakt, automaatne, valge tsement, pakend, savikrohv, täiteaine, kaseiin, maroko, siluri, tervislikkus, lubjakivi
Krohvi- ja kipsitööd - konspekt
1
doc

Krohvi- ja kipsitööd - konspekt

1. Mis ? 1. Erikrohvid – tavapärasest mörtidest erinevate või tavalisest erinevate töömeetoditega tehtud krohvid 2. krohvimajaka ribad – krohvimine algfaasis, täitekrohvmördist tehtud mördi – või mu juhtribad 3. masinkrohv – mördipumba ja suruõhu abil laotatud krohv . 4. krohvivõrk – krohvi tugevdamiseks 5. polümeerkrohv – ainult viimistlus krohvina, vihmakindel 6. mineraalne viimistlus krohv – kuivseguna 7. silikaatkrohv – kasutusvalmis krohvimört...

Krohvitööd - Kutsekool
76 allalaadimist
Looduslikud krohvid
8
pptx

Looduslikud krohvid

Ehitusviimistlus - Kutsekool
38 allalaadimist
Krohvitood - konspekt
12
doc

Krohvitood - konspekt

...selt tarduvad mördid savi lubi liimilisanditega Mineraalsed krohvimördid jagatakse neid mineraalse sideaine järgi viide põhigruppi Lubimördid Lubitsement mördid Kips Tsemntmördid Lubimördid Lubimörte kasutataks enamsti puit tellis betoon ja teiste pindade katteks Nad on plastsed ja tugevad nakkuvad hästi mitmesuguste pindadega ja kuivades kohtades kestavad hästi Tsementmört Kasutatakse hoonete fassaadide ja siseruumide pidevalt niiskuvate osade vannitubade värvimistöökodade WC de basseinide krohvimiseks Tsementkrohviga ei tohi teisi krohve üle krohvida Tsementi 1 osa lupja 1 osa ja liiva 6 osa Toote nim Segu koostisKasutusKulu norm kg/m2/mmKihi paksus mmKnauf rotbandKipskrohvSiseseinad laed0 85 50Knauf mp75Kerge kips pritskrohvSiseseinad laed0 91 Cerecit MC 2Tsement käsikrohvSeinad1 410 20CT 35Strukturkrohvi täiteseguSise ja välist...

Krohvitööd - Kutsekool
241 allalaadimist
Ehitusmaterjalid küsimused ja vastused
17
docx

Ehitusmaterjalid küsimused ja vastused

...e tellise külmakindlus ja veeimavus? Keraamilise tellise külmakindlus on 50 tsüklit ja veeimavus on 5%. 11. Mille poolest šamott-tellis ja klinkertellis erinevad? Šamott on kollakas ja klinkertellis on lillakaspruun. Šamotti kasutatakse korstnate ja ahjude valmistamisel. 12. Kuidas jagunevad keraamilised katusekivid? 13. Kuidas jugunevad keraamilised plaadid? Põrandaplaadid, seinaplaadid, fassaadiplaadid, mosaiikplaadid. 14. Kuidas jagunevad santehnilised keraamikatooted ja millest nad on valmistatud? Santehnilised keraamikatooted on jämekeraamika (kivipurusegune asi) ja peenkeraamika (peeneteraline savi). Peenel on veeimavus alla 5% ja jämedal üle 5%. 15. Millist keraamilist materjali kasutatakse vundamendi soojustuses, samuti põrandates ja tasakatustes? FIBO kergkruus. PÕLETAMATA TEHISKIVI MATERJALID 1. Mis materjalist ja kuidas valmistatakse silikaa...

Ehitusmaterjalid - Euroülikool
90 allalaadimist
Eksami konspekt
91
doc

Eksami konspekt

...braator: Hõlbustab teatud materjalide voolu Kaugjuhtimine: 20 m kaugjuhtimiskaabel või juhtmeta kaugjuhtimispult Lehtrisuurendus: Suurema koguse kuivsegu manustamiseks REP võimsus: Pumpamissurve viimiseks kuni 80 bar’i „Duomatik“: Kahe erineva materjali segamiseks ühe töökäigu jooksul Pahtlipumbad: PRITS ATG AIR TEXTURE GUN Lihtne seade pinna dekoratiivseks viimistluseks Võimaldab pihustada erinevaid pahtleid ja krohvi mis raskusjõu mõjul valguvad läbi püstoli Erinevad õhu ja materjalidüüside kombinatsioonid kokku 20 võimaldavad saada erineva struktuuriga pindu Pihustamiseks on vajalik kompressor tootlikkusega 200 l/min rõhk 2 3 bar Seade on eriti sobilik väiksemahuliste viimistlustööde tegemiseks TEHNILISED ANDMED Materjali kogus anumas 6 51 Õhudüüsid 1 5 mm; 2 7 mm; 3 5 mm; 3 6 mm Pihusti avad 7/32”; 1/4; 5/16”; 3/8”; 7/16” Vajalik õhu kogus 200 l/min Rõhk 2 3 ba...

Ehitusmasinad - Eesti Maaülikool
160 allalaadimist
Tsement
5
doc

Tsement

...avi (vahekorras 3:1) peenestatud segu kuumutamisel temperatuuril 1300 C – 1450 C. Lubjakivi laguneb, eraldub CO2 ning paakumisel tekivad CaO ja savi (alumosilikaadi) reageerimisel kaltsiumsilikaadid ligikaudse valemiga 3CaO * SiO2. Kui saadud kõva paakunud klinker jahvatada ja seejärel segada veega, kõvastub segu kiiresti (tundide jooksul), sest tekivad kaltsiumi hüdraatsilikaadid. Reaktsioon kulgeb umbes nii: 3CaO * SiO2 + H2O -> 3CaO * SiO2 * H2O . Kuna kõvastumisreagent (vesi) on otse reaktsioonisegus, toimub kõvastumine palju kiiremini kui lubja puhul. See ongi üheks põhjuseks, miks tsement on aastatuhandeid kasutusel olnud auväärse sideaine lubja müüritöödelt peaaegu täielikult välja tõrjunud. Lubi ei sobiks tänapäeva ehitustempoga: päeva jooksul saab müüriks paika panna ainult mõne ringi kive, sest muidu suruks kivide eneste raskus veel kõvastumata mördi kivide vahelt välja ja müür pudeneks laiali. ...

Keemia - Keskkool
49 allalaadimist
Fassaaditooted-krohvid
13
doc

Fassaaditooted (krohvid)

FASSAADITOOTED ( KROHVID ) Referaat Juhendaja: 2012 Sisukord 1. Sissejuhatus 2. Mineraalsed fassaadikrohvid 2.1 Nõuded mineraalsetele fassaadikrohvidele 2.2 Mördid 2.3 Lubimördid 2.4 Lubi -ja tsementmördid 2.5 Tsementmördid 2.6 Mördilisandid 2.7 Valmismördid-kuivsegud 2.8 Aluspind 2.9 Aluspinna eeltöötlus 2.10Värvilised fassaadi ( viimistlus ) krohvid 3. Polümeersed fassadikrohvid 3.1 Ajalu...

Ehitusviimistlus - Kutsekool
22 allalaadimist
Ehitusmaterjalid referaat
23
doc

Ehitusmaterjalid referaat

... tellise survetugevust (N/mm2). Et tellis imeks endale mördi külge, peab tema veeimavus olema ?8%. Külmakindlus peab olema ?15 tsüklit, tihedus 1800-1900 kg/m3.Tellised peavad olema põletatud ühtlaselt. Ülepõletatud tellis on osaliselt paakunud ja tumedam, alapõletatud tellis on kahvatu värvusega. Hariliku tellise puudus on väike soojapidavus. Seetõttu kasutatakse välisseinas kärg- võiõõnestellist. Toodetakse ka rea- ja fassaaditelliseid. Fassaaditellised erineva fassaadipinnaga, neile esitatakse ka kõrgendatud nõuded mõõtude suhtes. Nii näiteks toodab Eestis, Aseris asuv tellisetehas praegu 50 värvi, pinna, suuruse ja kujuga tellist. Tellistele esitatavaid nõudeid käsitleb kehtiv Eesti standard EVS-EN 771.1:2003 Auktellis On paljude läbiulatuvate õõnsustega. Aukude arv ja kuju on mitmesugused. Mõõdud 250x120x65 või 250x120x88mm. Viimast nimetatakse ka moodultelliseks. Tellise paksus ja mördikiht ...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
81 allalaadimist
Ehitusviimistlus-mõisted
9
odt

Ehitusviimistlus, mõisted

...setöödeks mõeldud värve ja lakke. Välistööks mõeldud materjale  võib kasutada vaid juhul, kui see on terviseohutuse seisukohalt lubatud. Eelistada tuleks  veepõhiseid ja kiiresti kuivavaid värve. Värve ning lakke kasutakse nende otstarbe järgi:  põrandatele põrandavärv või ­lakk jne. Fassaadikrunt kasutatakse pärast hoonete fassaadide eeltöötlust katmaks pindu enne värvimist. Eesmärk  on täita pinnas esinevad poorid ja kindlustada hea nakkuvus värvi ja aluspinna vahel.  Kasutatakse nii spetsiaalseid kruntvärve kui ka lahustiga lahjendatud värvisegusid. Katusevärv plekk­katustele spetsiaalselt plekk­katuste tarbeks väljatöötatud metallpindade värv, mis peab olema väga  hea ilmastikukindlusega. Sageli sisaldab libisemisvastaseid lisandeid. Kestvus periood, millest edasi värvkate hakkab lagunema (pragunema) ning...

Ehitus -
15 allalaadimist
Ehitusviimistlus
4
docx

Ehitusviimistlus

...sa lupja Mörtide klassifikatsioonid *müürimördid *pinnakatemördid *värvilised mördid *eriotstarbelised mördid Mördi omadused *Müürimörtide puhul on oluline müüritise materjalide veeimavus. *kui kivide veeimavus on suur,siis imavad kivid endasse mördis leiduva vee ja kivinemis protsess peatub *kui aga kivide veeimavus on väga väike,siis ei saavuta head vahet,sest tsemendipiim ei imendu kivide pinna sisse. Sise ja väliskrohvid *Krohve kasutatakse sise ja väliskrohvimisel: *ehitise välispinna kaitsmiseks ilmastiku mõjutuste vastu. *tulepüsivuse tõstmiseks *esteetilisi välimuse andmiseks *tasandamiseks selleks et järgnevalt viimistleda *erijuhtudel Krohvide liigid-ja jagunemine *krohvide liigid: *aluskrohv *jämekrohv *pinna-ehk viimistluskrohv Iga väliskrohvi saab kasutada põhimõtteliselt sise krohvina,aga mitte vastupidi. *krohvid jagunevad: *Mineraalseteks ja *Polümeerseteks Mineraalseid krohve jaotatakse *kipsis...

Krohvitööd - Kutsekool
48 allalaadimist
Lubikrohv
9
doc

Lubikrohv

...iselt 10 kg lubikrohvi 1m² seina krohvimiseks. 5 TÖÖRIISTAD • Kellu • Müürihaamer • Silur • Hõõruti • Lood • Vuugiraud SISE- JA VÄLISKROHVI ERINEVUSED 6 Mõlemaid krohve tuleb seina visata mitmes kihis, nii on materjal püsivam ja ilmastikukindlam. Välisfassaadid nõuavad kuni viies kihis lubikrohvimist, siseruumides aitab paarist-kolmest kihist. Krohvikiht ei tohiks olla üle paari sentimeetri paks. Liiga paksu kihi korral tekivad krohvis pinged, mis viivad varem või hiljem pragude tekkeni. VALMISTAMINE Lubikrohv koosneb kvaliteetsest lubjapastast ja krohviliivast, mis sobib nii välis- kui sisetöödeks. Sellisele segule tuleb lisada ainult vett. KASUTATUD KIRJANDUS • http:...

Ehitusviimistlus - Kutsekool
51 allalaadimist
Lõputöö - Lastetuba
30
doc

Lõputöö - Lastetuba

...ava toote omadused ja kasutusnõuded Seinad tasandatakse uninaks SILER- 3-ga. Tsemendil kvartsliival ja polümeeridel põhinev viimistluskrohv. SILER-3 põhitoonid hall ja valge. Krohvitud pinnad ilmastikukindlad ja ilma mikropragudeta. Krohvipinnad on pestavad kõrgsurvepesuriga. Kasutatav käsitsi krohvimiseks ja pritskrohvina. Krohvipinnad on värvitavad fassaadivärvidega ja teiste krohvipindadele sobivate värvidega. Sobib kasutamiseks betoon-, kergbetoon-, kivi- ja eelnevalt krohvitud pindadel. Aluspinnaga naket nõrgendavad ained tuleb eemaldada. Krohvipulbrile lisada vett 17-22%. Väga kuivi ja poorseid aluspindu on soovitav eelnevalt niisutada. Lauskrohvimisel normaalne segukihi paksus seinal 4- 8 mm, osakisel krohvimisel kuni 1 cm. Käsitsi krohvimisel soovitav ...

Ehitusviimistlus - Kutsekool
152 allalaadimist
Maroko Krohv
6
doc

Maroko Krohv

...tiga ülemäära tasaseks viimistletud olema. Materjali iseloomuga sobib kokku, kui pind tasandatakse ainult väiksema kelluga ja see jääb kergelt laineline. Vanemad pudedad krohvid tuleks seega eemaldada ja või uue krohvikihiga katta. Plaatkonstruktsioonide korral on soovitav krohvi aluspinnaks valida mitte kipsplaat vaid magnesiit- sideainega puitlaastplaat (Heraklith). Erijuhud Tadelakti saab paigaldada ka muudele pindadele kui lubikrohv, nt kipsplaadile, vanadele krohvidele, kipskrohvidele, põletatud saviplaadile jm juhul, kui eelnevalt tehakse sobiv nakkekiht. Tadelakti veepidavus jääb neil pindadel väiksem. Sobivad lahendused on: 1. KREIDEZEIT marmor-lubikrohv nakkekihina. Töötlemata aluspind krunditakse eelnevalt KREIDEZEIT kaseiinkrundiga. Marmor-lubikrohv kantakse kelluga ühtlaselt õhukese kihina pinnale ja edasi töötatakse Tadelaktiga nagu tavalise lubikrohvi puhul. 2. Plaatimissegu nakkekihina. Segu tõmmatakse ...

Ehitus alused - Kutsekool
22 allalaadimist
Looduslikud vrvid ehituses
15
doc

Looduslikud vrvid ehituses

...veega, seejärel lisatakse lubi või kriit. Liimaineks on piimavalk (kaseiin). Segu hõõrutakse, kuni see muutub liimjaks. Õige konsistentsi saamiseks lisatakse vett. Värvilise tooni saamiseks lisatakse vees pastaks hõõrutud värvimulda. [4] Pilt 1. Kohupiimavärviga sein [4] 3 1.2. Kaseiinipõhine pintsli-ja rullkrohv Pintsel- ja rullkrohv on peeneteraline viimistluskrohv, mis võimaldab teha erinevaid pinnastruktuure. Põhikoostises on taimne kaseiin, muutes krohvi tugevaks ja elastsemaks. Täiteaineks on marmorjahu, kriit, valge savi ja jahvatatud merekarbid. Krohv sobib eelkõige kuivadesse ruumidesse täites ka kergeid ebatasasusi. Sobib pea kõikidele pindadele, välja arvatud kunstmaterjalidele ja metallile, mineraalsed seinad (kipsplaat, betoon) vajavad eelnevat pahteldamist. [3] 1.3. Struktuurne kaseiin- savivärv Siseruumide (lagede ja se...

Ehitus -
23 allalaadimist
Eksami küsimuste vastused
32
doc

Eksami küsimuste vastused

...siseseinte ehitamiseks. Telliste kõrgus on 238mm, pikkus ja paksus erinevad. Porotherm kärgtellised paksusega 38, 44 ja 50cm kasutatakse lisasoojustust mittevajavate kandvate välisseinte ehitamiseks madalama soojustusvajadusega hoonetele või erineva soojustusnormidega paikades. 16. Kergkruus(tootmine, omadused, kasutus) ja erinevad keraamilisedp laadid Keraamilised plaadid jagunevad 4 rühma- põrandaplaadid, siseseinaplaadid, fassaadiplaadid ja mosaiikplaadid. Põrandaplaadid vormitakse poolkuiva meetodiga ja põletatakse 1050-1100°C juures. Plaadid on enamasti sileda pealispinnaga, harvem ka reljeefse pinnaga (põranda libeduse vältimiseks). Plaadi alumine pind tehakse alati reljeefne, et ta nakkuks paremini plaatimisseguga. Põrandaplaadid võivad olla glasuuritud või glasuurimata. Plaatide värvus sõltub savist ja on kõige sagedamini kollane, punane, pruun või valge. Glasuuriga võib plaatidele anda väga erine...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
362 allalaadimist
Seinad
18
ppt

Seinad

Seinad Allikas: “Korteriremondi käsiraamat” Krohvipinna parandamine Parandamisel toksitakse maha nõrk või paiguti seina küljest lahti löönud krohv, praod kraabitakse puhtaks ja puhastatakse tugevakarvalise harjaga. Aluspinnast irdunud krohvist annab märku koputamisel kostev kõmisev heli. Tükkidena maha kukkuv krohv annab tunnistust krohvipinna alla sattunud niiskusest. Mahavarisenud krohvipinna kaudu satub aluspinda niiskust, mis põhjustab krohvipinna jätkuvat lagunemist. Krohvisegu koosneb sideainest, täiteainest, veest ja võimalikest abiainetest. Traditsiooniliselt on krohvimiseks kasutatud lubj...

Ehitusviimistlus - Kutsekool
91 allalaadimist
Värvid
13
doc

Värvid

...avalistes tingimustes stabiilne Kriitkruntimist kasutati kõige tihedamini põhjapoolsetes maades (Inglismaal, Prantsusmaal, Saksamaal). Tihti kriidile lisati tsinkvalget, et teha seda tihkemaks ja valgemaks. Kriit on väga levinud pigment ja täiteaine ning esineb sageli ka käesolevas töös uuritud objektides. Kips (valge pigment, täiteaine ja tähtsam krundi koostisosa) Kipsi kasutati Egiptuses juba 2000 aastat e.m.a. ehitus- ja krohvimörtidena. Looduslik kips (CaSO4·2H2O) on kaltsiumsulfaadi dihüdraat. Looduslik kipsi kuumutamisel 120 °C juures tekib sellest semihüdraat (CaSO4·½H2O), seda tuntakse kas põletatud kipsi aga ka ehitus- või stukkkipsi (ka alabaster) nime all. Seda iseloomustab kiire tardumine ja kivistumine. Di- ja semihüdraatide kõrval eksisteerib ka kaltsiumsulfaadi veevaba vorm. Looduses leidub sellist vormi anhüdriidina. Anhüdriiti on võimalik saada ka kunstlikult dihüdraadi põletamise t...

Maalritööd - Kutsekool
50 allalaadimist
Hüdroisolatsiooni alused - konspekt
7
doc

Hüdroisolatsiooni alused - konspekt

...n ca 70 aastat vana on iseenesest tugevam ja vastupidavam kui sama vana tsementkrohv - aga et „noorest peast“ on ta pehme, poorne ja imav ? Eriti hästi võib seda näha välisseintel, kus vihmavee ärajuhtimine on puudulikult lahendatud ning vesi pääseb seinale ? Pole vaja palju, et väga suur ala seinast oleks märg ? Lubikrohv paisub ja tõmbab kokku, ta imab endasse vett ja siis ka külmub lõhki ? See, et fassaadi osad alla kukuvad on see viga, et kui ei pöörata piisavalt tähelepanu sademevete ärajuhtimisele ? Seal, kus vesi peale ei pritsi on üldjuhul kõik korras ? See, kui siseruumides tulevad seina mõnda kohta praod on loomulikud, sest krohvi all olev puitsein „elab“ aktiivsemat elu ja liigub rohkem kui selle peal olev ? kui jätta vihmaveesüsteemi väljaehitamata ja vihm langeb lubikrohvitud fassaadile. -Lubikrohv on nagu käsn – ta imeb vee sisse ja vevitab...

hüdroisolatsiooni tööd - Kutsekool
258 allalaadimist
Ehitusmaterjalide kordamisküsimused
18
docx

Ehitusmaterjalide kordamisküsimused

...ühinevad kaltsium-hüdrosilikaadiks. Tavalistes tingimustes sellist reaktsiooni ei toimu. 69) EHITUSLIKUD NÄITAJAD 70) Silikaattelliste tihedus on 1850- 1950 kg/m³, veeimavus 10-15% , soojaerijuhtivus kuival kivil =0,7- 0,8W/m°C, niiske kivi W=5% =1,0W/m°C, paindetugevus 4- 5N/mm2, külmakindlus vähemalt 50 tsüklit. Tulekindlus mittepõlev. 71) KASUTUSKOHAD 1. Vääriktelliseid kasutatakse nn. puhasvuukmüüritiste ladumiseks (fassaaditellis). 2. Lõhestatud tellist kasutatakse fassaadi kattematerjalina. 3. Plokki sobib kasutada nii kandvate , kui ka vaheseinte ladumiseks. 4. Silikaattellist ei tohi kasutada vundamentides ja soklites. 72) 35. Autoklaavitud poorbetoontooted- tootmine, kasutamine 73) Poorbetoontooted on poorse struktuuriga kivipõhjaline materjal. Põhitooraineteks on tsement, lubi ja peeneks jahvatatud kvartsliiv. Tinglikult koosneb poorbetoon veel suures osas õhust, mis paikneb materjali suletud poor...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
156 allalaadimist
Plaatimine
7
odt

Plaatimine.

...raod täita täitepahtliga . Tasandage pind peeneterapahtliga. Plaatide ühenduskohtadesse paigaldage pahteldamise käigus sobilikud vuugilindid, lihvige pahteldatud kohad ja eemaldage lihvimistolm. Pragude täitmiseks võite kasutada ka elastset ning ülevärvimist võimaldavat akrüülhermeetikut. 12. Puitpindade katmine toonitatud läbipaistvate puidukaitsevahenditega Kaitseb puitu vee imavuse eest 13. Uute puitfassaadide värvimine Värvimine kaitseb puidupinda patineerumise ja kulumise eest. Värvkate täidab eelkõige esteetilist funktsiooni, samas tõkestab puidu pinnakihi erosiooni ja halliks muutumist, aeglustab vihmavee imendumist ning pidurdab hallituse ja sinetusseente kasvu 14. Puitpindade lakkimine Lakk annab puidule kaitsva kihi, muutes ta vastupidavamaks nii mustuse kui kriimustuste suhtes. 15. Lagede värvimine Värvimist alusta alati laest. Nii väldid värvipri...

Ehitusviimistlus - Kutsekool
239 allalaadimist
Eksami abimees
14
doc

Eksami abimees!

...elt on proov vertikaalasendis, harva horisontaalis. Difraktogramm – preparaadilt peegeldunud rönkgenkiirte üleskirjutus nurga funktsioonina. Mida lihtsam kristallvõre, seda vähem on difraktogrammil reflekse (tippe e biite). Igal ainel on talle iseloomulik d-väärtuste komplekt (nagu sõrmejäljed). ? 9 d väärtust. Difraktogrammil on d väärtuste ja reflekside intensiivsuse suhe. NB! Betoonides, lubi- ja tsement-mörtides, krohvides on CaOH kogus võimalik määrata ainult röntgenfaasianalüüsiga. Difraktogrammide interpretee- rimine – a) vastavalt refleksidele; b) määratakse kõikide reflekside suhtelised kõrgused põhirefleksi suhtes; c) võrreldakse reflekside väärtusi ja omavahelisi kõrgusi puhaste ainete väärtuste ja suhteliste intensiivsustega. 18) Puistematerjalid ja pulbrid on tahke aine/materjali eksisteerimise vormid. Kõigil on spetsiifilised omadused, mida tuleb arvestada nende kasutamis...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
312 allalaadimist
Hüdroisolatsiooni materjallid
6
doc

Hüdroisolatsiooni materjallid

FIBERGUMF Kiudtugevdusega hüdroisolatsioonimastiks KASUTAMIS Kiudtugevdatud, vesialusel hüdroisolatsioonimastiks vannitoa, sauna-, OBJEKTID pesuruumide ja teiste niiskete ruumide seina- ja põrandapindade veeisolatsiooniks enne plaatide paigaldamist. Ei soovitata pidevalt vee all olevatele pindadele (näit. basseinid) ning ruumidesse, kus temperatuur ületab 60°C (näiteks lavaruumi seinad). ALUSPIND Betoon, tellispind, tsemendibaasiline pahtel ning niiskesse ruumi sobivad ehitusplaadid. Aluspind peab olema kuiv, imamisvõimeline, tolmuvaba ja sile. Kõik veetõkke naket halvendavad materjalid tuleb eemaldada. Nõrgad al...

hüdroisolatsiooni tööd - Kutsekool
143 allalaadimist
PKHK Müüritööd II konspekt
7
doc

PKHK Müüritööd II konspekt

Tellismüüritise seotise arvutus Rõhtjaotus: Tavaline seotis on poolekivi ülekate. Näiteks on kasutatud normaaltellist mille mõõtmed on 250*120*65 mm. Rõhttasandil kasutatakse sel juhul arvutus mõõtmena tellis + püstvuuk. 385 Nii arvutades saadakse: 1) Esimese tellisposti mõõtmeteks on 260+125-10 Lõplik tagatis jaotus õnnestumis kohta saadakse nn. Kuivladumisega. Vajadusel tuleb püstvuugi laiust muuta. Kui soovitakse ¼ K ülekatet siis müüritakse ¾ kivi igas teises kihis seina eri otstesse. Püstjaotus: Püstsuunas arvutatakse jaotus müürikihtidena Müürikihtide kõrgus on kasutatava tellise kõrgus + rõhtvuugi kõrgus. Kui kasutame normaaltellist ja 10 mm vuukituleb müürikiht 65+10 Aknaaluse kõrguseks on 200 mm (näide on tehtud moodultellis kohta mille paksus o...

Müüritööd - Kutsekool
113 allalaadimist
Lubi ja tsement
9
doc

Lubi ja tsement

Referaat

Ehitus alused - Kutsekool
38 allalaadimist
Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011
33
doc

Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2011

...nete segudest annab tuvastada maksimaalselt 6-7 ainet. 3) on võimalik kvantitatiivselt määrata kristallainete protsentuaalset sisaldust aines. 4) võimalik määrata kristallainete võre parameetreid. Elemenaaranalüüsiga saab teada kui palju on erinevate ainete (nt väävel) ioone, kuid ei saa teada, mis ühendid seal on. Röntgenfaasi analüüsiga saab aga teada, mis ühenditega tegemist on. NB! Betoonides, lubi- ja tesmentmörtides, krohvides on võimalik CaOH kogus võimalik määrata ainult röntgenfaasianalüüsiga. 24. Mõisted kristallaine struktuurist: elementaarrakk, võre parameetrid. Võre klassifitseerimine võre sõlmpunktides olevate osakeste ja nende paiknemise geomeetria järgi. Näoted. Kas kristalseid aineid on võimalik identifitseerida nii puhtal kujul kui segudes amorfsete ainetega ja mitmete kristalsete ainetega, põhjendage vastust? Elementaarrakk on kristalse aine väikseim osake, mis isel...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
227 allalaadimist
Silikaat
17
docx

Silikaat

Ehitus alused - Kutsekool
40 allalaadimist
Silikaatvärvid
7
doc

Silikaatvärvid

Ehitusviimistlus - Kutsekool
15 allalaadimist
Ehitusmaterjalid - KT nr-1
9
doc

Ehitusmaterjalid - KT nr. 1

...avus 15%. Mida kõrgem temp seda väiksem veeimavus. Mida kõrgem on põletustemp, seda suuremad on poorid ja seda suurem külmakindlus. Suured poorid imavad vett kiiremini. Suht head häält summutavad omadused. Efektiivne keraamika- väikese tihedusega <1450 kg/m³. Mullkeraamika- toodetakse mullilise struktuuriga savidest, treeplitest ja diatomiitidest. Gaaskeraamika- mass kobestub gaaside toimel. Ntx kergkruus. Plaadid ja katusekivid- fassaadiplaadid, seina,- põranda,- ja katusekatte materjalid. Katusekivide tooraineks on sinisavi. Toodetakse 6 erineva kujuga. Need valmistatakse madalama niiskusega. Valmistatakse kas lobri- või kuivpressimise meetodil. Mida suurem on plaadi tihedus, seda parem on keemiline püsivus. Eriotstarbelised kivid- tee- ehk klinkertellis toodetakse raskelt sulavatest savidest. Põletatakse täieliku paakumiseni, on ilmastikukindlad, püsivad, dekoratiivsed ja hea kulumiskindlusega, kasutatakse ka põrandamaterjalina, h...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
458 allalaadimist
Fassaad
7
doc

Fassaad

Fassaad on maja visiitkaart. Eri materjalid annavad majale erineva ilme. Peale värvitooni ja kuju erinevad fassaadi kivid üksteisest ka pinna poolest. Tellis sobib hästi puitkarkassiga majade fassaadi materjaliks. Tellise eelisteks fassaadimaterjalina on tema hea välimus, põlisus ja säästlikkus. Ta kannatab nii suvekuumust kui talvepakasr. Et majad oleksid vastupidavamad ja tuult läbipuhuvad, tuleb neid soojustada nii seest kui ka väljaspoolt. Temperatuur seina paksuses ei ole ühesugune, v...

Füüsika - Keskkool
29 allalaadimist
Müüritiste ladumine
36
pdf

Müüritiste ladumine

...irgete servadega lauda, mille alumisele küljele on kinnitatud käepide. Vuukimislauaks võib kasutada ka krohvihõõrukit. Vuukimiseks vajalik mört asetatakse kelluga vuukimislauale. Vuukimisel surutakse mörti vuukimislaualt vuukraua abil tühivuugi õõnde. Libistades vuukrauaga piki täidetud vuuki valmibki kumervuuk. Kumervuuk tehakse harilikult välimiselt teisaldatavatelt töölavadelt. 7.4.2 Tellisseinte vooderdamine. Seinte fassaadipindu saab nägusamaks, dekoratiivsemaks ja ühtlasi ilmastikukindlamaks teha välisseinte vooderdamise teel. Voodriks võib kasutada väga mitmesuguseid materjale. Eestis kasutatakse seinte vooderdamiseks peamiselt korrapärase väliskujuga silikaattelliseid ja põletatud savist punaseid pilutelliseid, nn. fassaaditelliseid . Need laotakse seina ladumise käigus müüritise välimiste pindridadena, või siis jäetakse fassaaditelliste ja seina põhimüüritise vahele õhuvahe, mis ladumise k...

Hooned - Tallinna Tehnikakõrgkool
221 allalaadimist
Üldgeograafia 10 kl
30
doc

Üldgeograafia 10.kl

ÜLDGEOGRAAFIA MAA SFÄÄRID Maa sfäärid on süsteemid (terviklikud objektide kogumid, mida iseloomustab * elementide omadused; * hulgad; * paigutus; * omavahelised seosed. Maa süsteemid on avatud süsteemid, toimub aine ja energia vahetus süsteemi ja teda ümbritseva keskkonna vahel. Vastand – suletud Maa süsteemid on dünaamilised – muutuvad ajas, eri kiirusega. Vastand- staatilised Maa sfäärid on kihilise ehitusega ja omavahel seotud ja mõjutavad üksteist. Koostis Ligikaudne Tihedus Muutused Sfäär paksus, ulatus Litosfäär (jäik Maakoor ja 50-200 km Aeglased,(igapäevaselt kivimiline kest) vahevöö ülaosa sügav, ulatub püsiv), kivimiringe, O, Si, Fe, Ca, kuni ...

Geograafia - Keskkool
348 allalaadimist
23
docx

1. Keemiline element ehk element on aatomituumas sama arvu prootoneid omavate (ehk sama aatomnumbriga) aatomite klass. Lihtaine on keemiline aine, milles esinevad ainult ühe elemendi aatomid, keemilises reakts ei saa seda lõhkuda lihtsamateks aineteks. Lihtaine valemina kasut vastavate elementide sümboleid (üheaatomilised: Fe, Au, Ag, C, S; kaheaatomilised: H2, O2, F2, C12, Br2). Enamik elementidele vastavaid lihtaineid on toatemp-l tahked ained või gaasid. Kasutamine: kui otsime mõnda elementi mendelejevi tabelist või tahame kirja panna reaktsiooni võrrandit. Keemiliste elementide ja nendest moodustunud liht- ja lihtsamate liitainete omadused on perioodilises sõltuvuses elementide aatomite tuumalaengust (elementide aatommassidest). (Iga periood v.a. esimene algab aktiivse metalliga, lõpeb väärisgaasiga. Perioodi piires elementide järjenumbri kasvamisel nõrgenevad metallilised ja tugevnevad mittemetallilised om...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
417 allalaadimist
Tuleohutus
17
doc

Tuleohutus

... 3) Õhutuspilu sisepind B­s1,d0  B­s1,d0  B­s1,d0  B­s1,d0  D­s2,d2    Tähistused tabelis: 1)  maksimaalselt 8­korruselises ehitises võib välisseina välispinna osa olla klassist D­s2,d2, kui sellega piirnevad konstruktsiooni osad tõkestavad tule levikut seina pinnal,  kusjuures fassaadi katteplaatide kinnititeks võivad kuni 8­korruselises ehitises olla vähesel määral D­s2,d2 klassi materjalid 2)  kui ehitises on automaatne tulekustutussüsteem ning välisseinast väljastpoolt süttimisest põhjustatud tulekahju levimine seinas on tõhusalt takistatud, siis võib klassi D­s2,d2  kuuluvaid materjale kasutada: 1) kuni neljakorruselises TP1­klassi kuuluvas I ja V kasutusviisiga ehitises; 2) kolme­ või neljakorruselises TP2­...

Ehitusfüüsika - Tallinna Tehnikaülikool
99 allalaadimist
EHITUSMÜÜRSEPP 2012
9
doc

EHITUSMÜÜRSEPP 2012

... (selle tegemist) Vastus peab sisaldama: • töökoha korraldamise põhimõtted ja eeldused töö alustamiseks • vajalikud töövahendid • tehnoloogiliste operatsioonide järjestus • loodi järgi ladumine • nööri järgi ladumine • müürimajakate püstitamine • tulemuse kvaliteedi kontrollimine • tööohutus ja individuaalsed kaitsevahendid 2. Võrdle: märgkrohv ja kipsplaat • kirjeldada materjale • võrrelda kasutusotstarvet, eeliseid ja puudusi • nõuded kasutamisel Pilet 3 1. Väikeplokkidest müüritise armeerimine Kirjeldada tööd (selle tegemist) Vastus peab sisaldama: • töökoha korraldamise põhimõtted ja eeldused töö alustamiseks • vajalikud töövahendid • paigaldustihedus ja jätkamine • kasutatavad armaruuri tüübid • tööohutus ja individuaalsed kaitsevahendid 2. Müür...

Müüritööd - Kutsekool
94 allalaadimist
PKHK Müüritööd I konspekt
10
doc

PKHK Müüritööd I konspekt

... siledad ning püstvuugid seotise kohalt kohakuti. Tellistel ei tohi olla mördi jälgi ega pritsmeid, nätavale jäävad tellise ääred peavad olema terved ja tellised ei tohi erineda kvaliteedilt ega toonilt. Müüritis on poolpuhas, plaatimis- või tasandamiskõlblik kui tarind on sirge ja pinna poolest ühtlane, tellised on küll sirged aga on lubatud suuruse erinevused. Löögijäljed ning pinnal mördiplekid Krohvitava müüritise võib teha tellistest millel on mõõtme erinevusi ja löögijälgi kui mis täidavad tarindi tugevusnõude. Müüritis peab peajoontes sirge kuid üksikud tellised võivad mõne millimeetri sirgjoonest kõrvale kalduda. Vuukde mört ei pea olema tellise pinnaga tasa. DEFORMATSIOONI VUUGID JA PRAGUNEMINE Müüritud tarindis tekib pingeid erinevate tingimuste ja nende muutumise tõttu: ? Temperatuuri kõikumine ? Niiskuse kõikumisst ...

Müüritööd - Kutsekool
163 allalaadimist
Ehitusmaterjalid
19
docx

Ehitusmaterjalid

EHITUSMATERJALID EHITUSMATERJALIDE KLASSIFIKATSIOONID KASUTUSE JÄRGI • seinamaterjalid (puit, silikaatkivi, tellis) • katusekatte (rullmaterjalid, keraamiline katusekivi, plekk) • soojusisolatsioon (kivivill-plaat, vahtplast) • akustilised materjalid • põrandakatte (keraamiline plaat ,parkett) • hüdroisolatsioon (kiled, mastiksid, vahud) • viimistlus (lakid, värvid, krohvisüsteem) TOORMATERJALIST LÄHTUVALT • päritolu järgi: looduslikud, tehislikud (looduskiviplokk, silikaatkivi) • keemilise koostise järgi: mineraalsid, orgaanilised (polüstüreen, portlandtement) • lähtematerjali algupära järgi: puit-, MATERJALIDE KUJU JÄRGI • kujusad tükkmaterjalid (silikaatkivid, keraamilised tellise, plaadid) • rullmaterjalid (katusekatte-, põrandakattematerjalid, tapeedid) • puistematerjalid (täitematerjalid, puistemater...

Ehitus alused - Kutsekool
61 allalaadimist
Kaseiinvärvid
7
rtf

Kaseiinvärvid

...kimiskindel, õli lisamisel tinglikult ka pesemiskindel (vt safloorõli tooteleht) - kõik koostisained on looduslikku päritolu - ei sisalda säilitusaineid • KOOSTIS Erineva terasuurusega marmorjahud, kriit, kaseiin, valge savi, talk (asbestivaba), jahvatatud merekarbid, booraks, metüültselluloos. • SOBIVAD TÖÖRIISTAD Värvirull või head seina- laeharjad. Sobiv ka Airless-värvipritsiga töötamiseks. Sobivad harjad on nt: -Fassaadihari (art nr P 6080) -Laehari, väike (art nr P 6054.1) -Laehari, suur (art nr P 6054.2) • EELTÖÖD Aluspind peab olema tolmuvaba, kuiv, rasvast puhas ja stabiilne. Aluskihis ei tohi olla äbitungivaid või -värvuvaid aineid. - Kipsplaadi puhul tuleb vuugid täita vuugipahtliga ja armeerida armeerlindiga ning seejärel teha kipsplaadile lauspahteldus peenpahtliga. - Vanad liimvärvikihid või muud kriitivad kihid hoolikalt maha pesta. Lahtised kihid eemaldada. Tapeediliimi jäägid ...

Üldehitus - Kutsekool
11 allalaadimist
AEROC plokk
8
docx

AEROC plokk

...akna- ja ukseavade ülemise kõrgusmärgini. Müüritist tuleb reeglina armeerida iga neljanda rea järel ja kindlasti peale esimest plokirida. Samuti paigutatakse armatuur aknaavade alla ja silluste tugipinda (900 mm) Viimistlus Välisviimistlus Krohvimise alusena on AEROC poorbetoon sarnane teiste kivimaterjalidega. Krohvikiht kaitseb konstruktsiooni kahjulike välismõjude eest ja annab hoone fassaadile nägusa ilme. Lisaks sellele tuleb poorbetooni puhul arvesse võtta ka konstruktsiooni kuivamisvajadusest tulenevaid iseärasusi. See tähendab seda, et kui krohvikiht peab olema piisavalt tihe vihmavee imendumise kaitseks, peab see samal ajal läbi laskma seest väljapoole tungivat autoklaavset niiskust. Kui võimalik, oleks soovitav teostada välisviimistlus pärast esimest kütteperioodi. Tööde teostamine AEROC EcoTerm Plus plokkidest välisseinas olevad lohud, plokkide äralöögi...

Üldehitus - Kutsekool
32 allalaadimist
Müüritööd-tsemendi tootmine
12
doc

Müüritööd, tsemendi tootmine

...a. Viimistlustellis on kujult ja mõõtmelt täpsem ning ilmastikukindlam. Külmakindlus vähemalt 25 tsüklit, veeimavus 6-12 %, mõõdud 250 x 120 x 65 või 250 x 120 x 88 mm. Viimistlustellis võib olla kas täis –või auktellis. Viimistlustelliste külgpind võib olla kas sile, sooneline, ruuduline (nn vahvlimustriga) või harjaspind (harjadega kriimustatud). Viimistlustelliseid kasutatakse puhasvuukmüüritise ladumisel. Fassaaditellis (vooderdustellis) on mõeldud uute või vanade hoonete vooderdamiseks, nende mõõdud on 250 x 85 x 65 ( tavalisest tellisest kitsam). Nad kuuluvad auktelliste hulka (et vooder tuleks kergem). Kui viimistlustelliseid laotakse seinaga kokku, siis vooderdustellised moodustavad eraldi kihi. Nurktellised jagunevad kahte alaliiki – lõigatud nurgaga ja ümarnurgaga. Mõeldud on nad seinte nurkadeks ja kuuluvad viimistlustelliste hulka. Mõõdud 250 x 120 x 65 mm. Pinnakujundus samad,...

Üldehitus - Kutsekool
73 allalaadimist
Ehitusmaterjalid kogu konspekt
10
doc

Ehitusmaterjalid kogu konspekt

...saldusest. 2. Tugevuse järgi jagatakse mördid tugevusklassidesse või markidesse. 3. Müürimört peab olema küllalt tugev, sest ta moodustab koos tellistega kandva seina, samba või muu kandekonstruktsiooni. 4. Tsementmört on hea tugevusega, kuid plastsus ja veehoidvus on tal halb. 5. Lubimört on suhteliselt nõrk, kuid väga plastne ja vetthoidev. 6. Savimört ei kivistu. Tal on kõrge kuumakindlus, hea plastsus ja veehoidvus. 7. Krohvimört peab olema hästi töödeldav ja küllaldase veehoidvusega, et kuiv aluspind mördist liialt vett välja ei imeks. 8. Segamört 9. Terrasiitkrohv ehk pesukrohv tehakse tsemendist, veest ja kivipurust. 10. Pritskrohv pritsitakse seinale ja jäetakse silumata. 11. Killustikkrohv saadakse sel teel, et pind kaetakse kleepuva tsement-seguga ja loobitakse talle peale peenemat killustikku, mis kleepub segu külge. 12. Kuivsegud koosnevad sideainest, täitematerjalist ja lisanditest. 13. Kui...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
261 allalaadimist
Ehitusmaterjalide lõutöö vastused kaugõpe
48
doc

Ehitusmaterjalide lõutöö vastused(kaugõpe)

...asutatakse neid peamiselt seinamaterjalina. - Viimistlustellis on kujult ja mõõtmetelt täpsem ning ilmastikukindlam. Külmakindlus vähemalt 25 tsüklit, veeimavus 6-12 %, mõõdud 250 x 120 x 65 või 250 x 120 x 88 mm. Viimistlustellis võib olla kas täis- või auktellis. Viimistlustelliste külgpind võib olla kas sile, sooneline, ruuduline või harjaspind. Viimistlustelliseid kasutatakse puhasvuukmüüritise ladumisel. - Fassaaditellis (vooderdustellis) on mõeldud uute või vanade hoonete vooderdamiseks. nende mõõdud on 250 x 85 x 65 (tavalisest tellisest kitsam). Nad kuuluvad auktelliste hulka (et vooder tuleks kergem). Kui viimistlustellised laotakse ülejäänud seinaga kokku, siis vooderdustellised moodustavad eraldi kihi. Nõuded fassaaditellistele on põhiliselt samad, mis viimistlustellistele. - Nurktellised jagunevad kahte alaliiki - lõigatud nurgaga ja ümarnurgaga. Mõeldud on nad seinte nurkadek...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
127 allalaadimist
Hoonete konstruktsioonid - kliima
67
doc

Hoonete konstruktsioonid - kliima

...tel on kasutusiga 20 aastat. (klass E) Pinnaseehitistel nagu tammid, mulded, teekatte alused kihid, süvendid, kraavid kanalid jne, pinnases või vees paiknevad ehitistel nagu sulundseinad, torustikud, tunnelid, kaid jne. maa ja veepinnast kõrgematel ehitistel nagu sillad, viaduktid tornid punkrid on kasutusiga 50 aastat. Kande- ja kande-piirdetarinditel ning soojusisolatsioonil. Hüdroisolatsioonil, auru- õhu, ja tuuletõkkel, fassaadikattel (va värv) katusekattel on kasutusiga sama kui hoone enda oma. Neid ei õnnestu vahetada ilma hoonet lammutamata. Hoonete ventilatsioonisüsteemidel, soojaveetorustike, müüritud küttekolletel ja mittekandvatel piiretel (va elektriajamid, reguleerimis- ja mõõteseadmed) – 20 aastat (klass E) Hoonete elektriinstallatsioonidel, elektriajamitel, reguleerimis- ja mõõteseadmetel, kuumaveeboilerid, gaasipliidid - 10 aastat ...

Hoonete konstruktsioonid - Tallinna Tehnikaülikool
143 allalaadimist
Oksiidid-alused-soolad
2
doc

Oksiidid, alused, soolad

...iivsemate leelismetallide hüdroksiidid aga ei lagune isegi kuumutamisel kuni sulamistemperatuurini. • Naatriumhüdroksiid on väga oluline tooraine keemiatööstuses ning oluline reaktiiv keemialaborites. Naatriumhüdroksiidi rahvapärane nimi on seebikivi. • Kaltsiumhüdroksiidi ehk kustutatud lupja kasutatakse ehitusmaterjalide valmistamisel. Tema segu liiva ja veega – lubimört – on heade omadustega sideaine, mida kasutatakse seinte krohvimisel ja müüride ladumisel. Soolad • Kristalsed ained, milles on valdav iooniline side. • Suhteliselt kõrge sulamistemperatuur • Plastilisus puudub, kristallid on küllaltki kõvad kuid haprad • Enamasti valged • Tugevad elektrolüüdid. • Nende soolade lahustuvus vees on külaltki eriev. Leelismetallide soolad on reeglina vees hästilahustuvad. Leeliste ja tugevate hapete soolade (NaCl jne) vesilahused on neutraalsed. • Tugevate aluste katioonid ja tugevate hapete anioonid veega ei r...

Keemia - Keskkool
55 allalaadimist
II A rühma metallid
10
doc

II A rühma metallid

...a filtreerimisel. Lubjavett kasutatakse CO 2 kindlaksmääramisel, kuna lubjaveest süsihappegaasi läbijuhtimisel muutub läbipaistev lahus häguseks tekkiva kaltsiumkarbonaadi sademe tõttu. Ca(OH)2 + CO2 _ CaCO3 + H2O Kaltsiumhüdroksiidi kasutatakse ehitusmaterjalide valmistamisel. Tema segu liiva ja veega nimetatakse lubimördiks. Lubimört on heade omadustega sideaine, mida saab kasutada müüride ladumisel, seinte ja lagede krohvimisel. Krohv sisaldab lubimördile ka kipsi (CaSO 4 * 2H2O). Seismisel reageerib kustutatud lubi õhus oleva CO 2-ga ning tekkinud kaltsiumkarbonaat seob ehituskivid ühtseks tervikuks. Kaltsiumhüdroksiidi kasutatakse veel põllumajanduses muldade lupjamisel vähendamaks nende happelisust. Mõnel pool kasutatakse kaltsiumhüdroksiidi ka viljapuutüvede valgendamisel kaitsmaks neid kahjurite ja külmalõhede eest. 2.6.3 II A rühma elementide soolad ...

Keemia - Keskkool
90 allalaadimist
Ahjudest
12
doc

Ahjudest

...hab keegi (või ka teie ise) mõne aja pärast siiski vaevarikka taastamistöö ette võtta. Mõned nipid leiate juba järgnevatest artiklitest. 1.2 [H2] Millest alustada? Uurige kõigepealt ahju korralikult. Sammhaaval tuleb üle vaadata kõik detailid ja osad, selgitada välja probleemid ja nende põhjused. Kindlasti tuleb üle kontrollida: [loend] 1 ahju alus küttekolde pind: värv, krohv, tellised, kahhelkivid metallosad: uks(ed), siibrid, tahmaluugid tulekolle lõõrid korsten Suure tõenäosusega võib olla uks kuumusest kahjustunud (eriti ukse siseplekk vanematel ahjudel), praod vuukides, äravajumised tulekoldes, ahju väliskestas või ajab nõge välja ahju ja korstnalõõri vahelt. Hullemal juhul võib juhtuda, et suitsukanalid on täiesti läbi kulunud või on korstnast kivitükke lõõridesse kukkunud. Korstna ja selle lõõride seisundit on kõige mõistlikum las...

Ajalugu - Keskkool
14 allalaadimist
Kunstiajalugu 10-Klass põhjalik kokkuvõte
22
doc

Kunstiajalugu 10. Klass põhjalik kokkuvõte

...iteks on jooned ja värvid kahemõõtmelisel pinnal. Varasematest aegadest on meie aegadeni säilinud põhiliselt seina- või laemaalid. Sedalaadi maalikunsti nimetatakse monumentaalmaaliks - kujutise suuruse ja monumentaalsuse tõttu. Monumentaalmaalide loomiseks kasutatakse erinevaid tehnikaid. Aegade jooksul on kõige rohkem kasutatud freskotehnikat - sel juhul kantakse lahjendatud temperavärv (sideaineks munavalge) niiskele lubikrohvile. Sekkomaali puhul kasutatakse vesivärve kuival krohvipinnal. Sgrafiito puhul maalitakse mitu erinevat värvi kihti üksteise peale ja kraabitakse siis kujutis vastavat värvi kihini. Monumentaalkunsti hulka kuuluvad veel mosaiik (kujutis pannakse kokku eri värvi kivi vms. tükikestest ja vitraaž - klaasimaal. 1.8 Mis on tahvelmaal? Alates keskajast on laialt levinud tahvelmaal. Algselt kasutati puittahvleid, hiljem aga rohkem puitraamile pingutatud riiet - lõuendit või siis pappi-pa...

Kunstiajalugu - Keskkool
28 allalaadimist
Ehitusmaterjalid
17
doc

Ehitusmaterjalid

...arustatud sarrusega. Kasutatakse akna-, välisviimistlus- või siseviimistlusmaterjalina. Paksus 0,7-20 mm. Aknaklaas on tavaliselt 3-7 mm paksusega. Eriti paksu klaasi kasutatakse tavaliselt siseviimistluses. • Valuklaas. On tavaliselt läbipaistmatu, valmistatakse värvilisena, ka reljeefsena. Mattklaasi valguse läbilaskvus on 80-90%, paksus 4-12 mm. Siseviimistlusklaas. • Floatklaas. Värvitu või värviline. Aknad, klaasfassaadid. Peegelklaasi valmistamiseks poleeritud klaas on paksusega 6-20 mm, karastatud või karastamata. Armeeritud klaas on paksusega 6-10mm, valmistatakse metallvõrgul, takistab killunemist, on suurema tulekindlusega, sealhulgas: • reljeefklaas • mullklaas • klaaskiud Kõige üldisemalt jaotatakse klaasmaterjalid nii: • Lehtklaas • Ornamentklaas – reljeefse mustriga • Armeeritud metallvõrguga klaas • Poleeritud klaas ...

Hooned - Tallinna Tehnikakõrgkool
77 allalaadimist
Ehitiste renoveerimine
0
doc

Ehitiste renoveerimine

...ga. Kui seda ei ole tehtud, võib vaja minna täielikku välisseinte välisplaatide asendust või ankurdamist. Paneelhoonete remont (mida oleks vaja remontida või renoveerida?) Kui ei ole tehtud välispiirete lisasoojustamist koos välisviimistluseta, siis võib betooni ja terase korrusioonikahjustuste tõttu vaja minna täielikku väliseinte välisplaatide asendust, või ankurdamist jne Kuidas määrata välisseina soojapidavust? Fassaadi välispoolsel lisasoojustamisel on palju erinevaid võimalusi. Ehitustehniliselt jagunevad .... 6.1.6.2 Seinte välispoolse lisasoojustamise viisid....20/71 Kuidas on siseruumide kahjustuste puhul omavahel seotud ruumide ventilatsioon välispiirete ja akende õhutihedus, välispiirete soojapidavus? Kui on praod seinas ja vanad aknad, kust on tunda kuidas tuul läbi tuleb tekib see, et on jahe ja küttesüsteem ei jõua seda piisavalt kütta. Kui ventilatsioon on kehva ja tuleb kuskilt v...

Ehitiste renoveerimine - Tallinna Tehnikaülikool
192 allalaadimist
Ökomajad
9
doc

Ökomajad

...aterjalist maja ei sobi, metsade vahele aga küll. Looduslik toormaterjal mõistagi mängib ja elab, aga Kaldi Roost Eesti Puitmajaliitu kuuluvast Tender Ehitusest sõnab, et professionaalne paigaldaja timmib palkmaja garantiiaja sees vajumise järgi uuesti paika, nii et hiljem peaks kõik korras olema. “Täispalk on hingav, karkassmaja muidugi ka, kui sinna pole kilet vahele pandud. Kui siseseintele-põrandatele panna savikivi, savikrohv, mesilasvaha või looduslikud kivid, siis hingab kogu maja,” ütleb Roost. “Kes on selle valiku teinud, järgib reeglina teadlikult kuni ehitusprotsessi lõpuni ökojoont kõigis kasutatavates materjalides: soojustuseks näiteks roomatid, katusele puidulaast või roog.” Hingamine inimese ja loodusega Ökoehitis koosneb mõistagi peamiselt looduslikest materjalidest ning on energiasäästlik. “Elamu teeb ökoloogiliseks läbimõeldud projekt ja asendiplaan – hoone paiknemine krundil ilmaka...

Ehituskonstruktsioonid - Kutsekool
31 allalaadimist
Ehitusmaterjalide konspekt
16
docx

Ehitusmaterjalide konspekt

...isaldab endas alljärgnevaid lubisideainete tüüpe: Nimetus Tähis Kaltsiumiline lubi 90 CL90 Kaltsiumiline lubi 80 CL80 Kaltsiumiline lubi 70 CL 70 Dolomiitne lubi 85 DL85 Dolomiitne lubi 80 DL 80 Hüdrauliline lubi 2 HL2 Hüdrauliline lubi 3,5 HL3,5 Hüdrauliline lubi 5 HL5 Looduslik hüdrauliline lubi 2 NHL 2 Looduslik hüdrauliline lubi 3,5 NHL 3,5 Looduslik hüdrauliline lubi 5 NHL 5 Ehituslupja kasutatakse: Müürimörtide, krohvimörtide ja ka kuivsegude valmistamiseks. 4.7.2.Romaantsement Romaantsementi saadakse lubjakate või magnesiaalsete merglite põletamisel. Lubjakivi toorainena peab antud juhul sisaldama vähemalt 20...25% savikaid osi. Romaantsementi võib valmistada ka lubjakivi ja savi segust. Romaantsementi lisatakse kuni 5% looduslikku kipsi ja kuni15% muid lisandeid. Kasutatakse maapealsetes müürimörtides ja madalamargilistes betoonides. 4.7.3.Portlandtsement Portland cement Tsement on peeneksjahvatatud hüdrauliline side...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikaülikool
196 allalaadimist
SISEKLIIMA JA LOODUSLIKUD VIIMISTLUSMATERJALID
4
doc

SISEKLIIMA JA LOODUSLIKUD VIIMISTLUSMATERJALID

...biliseerida tsüklilist niiskusekõikumist ruumis nt ööpäeva jooksul. Kuna ööpäevane tsükkel on võrdlemisi lühike periood, jõuab akumulaatorina reageerida vaid materjali pinnakiht- erinevate toodete puhul 2 1-12 mm. Just sellepärast mängivad siseõhu niiskussisalduse tasandajana olulist rolli viimistlusmaterjalid. Hästi sobivad selleks looduslikud produktid nagu savi- ja lubikrohv, mis päevasel ajal eraldavad öisel ajal elutegevuse tagajärjel seotud niiskust [5,6]. Looduslike viimistlusmaterjalide eelised Looduslike viimistlusmaterjalide eesmärgiks on keskkonna- ja inimkahjulike ainete välistamine ning heade eelpoolmainitud ehitusfüüsikaliste omaduste tagamine. Aja jooksul on värvidesse segatud mürke ja kemikaale, et neid efektiivsemaks ja vastupidavamaks muuta. Ometi on jäätnud tähelepanuta hoopis nende negatiivne mõju aluspindadele, kus võib tekkida konde...

Energiavarustus ja auditid - Tallinna Tehnikaülikool
36 allalaadimist
Keemia ja materjaliõpetus kokkuvõte
19
docx

Keemia ja materjaliõpetus kokkuvõte

...entidest (H?O; CO?). Aine agregaatolekud: • Tahke – aines on molekulid tihedalt koos ja nende liikumine pole võimalik. • Vedel – molekulidevaheline kaugus on suurem ja nad võivad üksteisest mööduda. • Gaasiline – molekulidevaheline kaugus on suur ja nad liiguvad täiesti vabalt. Aine füüsikalised omadused – omadused, mida saab mõõta ja jälgida ilma ainet ja tema koostist muutmata: • Värvus, • Sulamis-, keemistemperatuur, • Tihedus Aine keemilised omadused – omadused, mis on seotud aine koostise muutusega, keemiliste reaktsioonidega: • Lahustuvus, • Oksüdeerumine, redutseerumine Materjal – keemiline aine, mille kasutamisel ei toimu keemilisi muutusi. Materjaliteadus – uurib materjalide struktuuri, omadusi ja kasutamist. Materjalid võivad olla: • Lihtained (puhtad gaasid, - metallid), • Lihtainete segud (õhk), • Liitainete segud, • Liht- ja liitainete segud. Materjalide ...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
164 allalaadimist
Geoloogia alused-täiendatud
16
doc

Geoloogia alused (täiendatud)

... Planetoloogia Geosfäär Geofüüsika, geokeemia Geostruktuur tektoonika, struktuurigeoloogia Kivim Petroloogia Mineraal Mineraloogia Aatom Geokeemia, isotoopgeoloogia Geosfäär – globaalselt leviv planetaarse tekkega kivimiline kest Kontinentaalne koor – 30-70 km Mineraal – looduslik tahke lihtaine või keemiline ühend Lihtained: metallid, mittemetallid Kivim – tahke tsementeerunud mineraalide mass Sete – maa pinnal või selle vahetus läheduses kuhjunud pude, üksteisega kompakselt liitumata (kivistumata) mineraalide mass Moondekivimid: gneiss Purskeproduktid: obsidiaan, vulkaaniline tuhk, pimss Litosfääri plokkide – laamade liikumine tuleneb Maa kiviainese soojusliikumistest (soojuskonvektsioonist) – analoogiliselt õhumasside liikumist...

Geoloogia -
93 allalaadimist
Maateadus alused
23
doc

Maateadus alused

/ Maateaduste Alused I (6.sept) Isomorfism-nähtus kus mineraali kristallstruktuuris teatud aine on teise poolt asendatud (Na-Ca, Fe-Mg). Erineva ainete vahekorraga mineraale nimetatakse kokkuleppeliste piiride(protsentides) järgi erinevalt. Ametlikult kinnitatud ~3600 mineraali liiki(anorg.). Kivimid esinevad kivimkehadena(kiht, soon, laavavool..). Aktiivselt kasutuses mõnisada eri nimetust. Kindlat klassifikatsiooni otseselt pole. Settekivimid - kihilised, sisaldavad fossiile. Moondekivimid - plaatjad (kildad) (300-400’C moodustunud...

Maateadus - Tartu Ülikool
87 allalaadimist
MITTEMETALLID
16
doc

MITTEMETALLID

...Saamine. Laboratoorselt saadakse vesinikku: a) tsingi reageerimisel hapetega (asendusreaktsioonil) Kippi aparaadis: Zn+H2SO4=ZnSo4+H2 b) aktiivsete metallide (leelismetallide) ja vee reageerimisel: 2Na+2H2O=2NaOH+H2 c) vee elektrolüüsil: 2H2O=2H2+O2 Tööstuslikult toodetakse vesiniku 1) vee elektrolüüsil, 2) veegaasist C+H2O=CO+H2 d) loodusliku gaasi (metaani) konverteerimisel: 1400*C CH4+2H2O--------CO2+4H2 3. Füüsikalised omadused. Vesinik on värvuseta, lõhnata, maitseta gaas. Ta on kõige kergem gaas. Vees lahustub vesinik halvasti, hästi lahustub ta mõnedes metallides, näiteks pallaadiumis. Vesiniku suure soojusjuhituvuse tõttu jahtuvad kuumad kehad vesinikus 7 korda kiiremini kui õhus. 4. Keemilised omadused. a) Vesinik põleb õhus ja hapnikus veeauruks: 2H2+O2=2H2O Vesiniku ja hapniku segu plahvatab süütamisel. Gaasisegu, mis k...

Keemia - Keskkool
111 allalaadimist
Keemia kordamisküsimustele vastuseid 2010 2011
17
docx

Keemia kordamisküsimustele vastuseid 2010/2011

...toimu keemilisi muutusi. (alumiiniumpotid) Tavatingimustel: 20C ja 1atm. Kõik ained mis on vedelas olekus on võimalik viia üle tahkesse, kuid mitte gaasilisse olekusse. (osad ained lagunevad temp. tõustes ja rõhu langedes.) Tahkeid ained on võimalik viia vedelasse, kuid mitte gaasilisse olekusse. Puhaste ainete ja materjalide omadused sõltuvad ainete ja materjalide elementkoostisest ja sisestruktuurist (kõvadus, sepistatavus, sulamis-keemis temp) . Laetud osakeste liikumisvõimest (elektrijuhtivus). Aine klassifikatsioon: • NIMI a. Nimi ei anna informatisooni ei aine või materjali päritolu, kasutamise ega omaduste kohta. Näide: kõikide elementide nimed, kriit, malm, lubi, vesi, tsement, põrgukivi jne. b. Nimes sisaldub mingisugune info selle aine kohta Näide: lubjakivi, sooraud, tsinkvalge, seebikivi jt. c. Kaubanduslik (kommerts) nimetus. Reeglina ei sisalda mingisugust infot. Näide: nailon...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
192 allalaadimist
Geograafia riigieksami mõisted
7
odt

Geograafia riigieksami mõisted

Geograafia mõisted Litosfäär Litosfäär- astenosfääri peale jääv Maa kivimikest, mis on liigendunud laamadeks ja koostis-elementideks on: hapnik, räni, raud, magneesium, kaltsium, alumiinium, kaalium ja naatrium. Astenosfäär- ookeanide all ~50 km, mandrite all ~200 km sügavusel paiknev kivimite mõningase ülessulamise kiht, millel triivivad litosfääri laamad. Maa tuum- 2900 km-st sügavamale jääv nikkelrauast koosnev Maa kõige sügavam osa, mis jaguneb vedelaks välis- ja tahkeks sisetuumaks. Vahevöö- ehk mantel, on maak...

Geograafia - Keskkool
102 allalaadimist
Materjaliõpetus
88
pdf

Materjaliõpetus

Tln Lasnamäe Mehaanikakool Materjaliõpetus Konspekt autotehnikutele Koostaja Mati Urve 2009 Teemad 1 Materjalide omadused 2 Terased 3 Malmid 4 Magnetmaterjalid 5 Metallide termiline töötlemine 6 Vask ja vasesulamid 7 Alumiinium ja alumiiniumisulamid 8 Magneesiumisulamid 9 Titaan ja selle sulamid 10 Laagriliuasulamid 11 Kermised 12 Metallide korrosioon 13 Plastid 14 Klaas 15 Värvid 16 Värvide liigitus 17 Värvimisviisid 18 Pindade ettevalmistamine 19 Metalli...

- Kutsekool
120 allalaadimist
SOOLAD ARGIELUS
11
docx

SOOLAD ARGIELUS

KOHTLA-JÄRVE JÄRVE GÜMNAASIUM Anastassia Murašina 10.b klass SOOLAD ARGIELUS Referaat Juhendaja: Pille Ers Kohtla-Järve 2011 7 SISSEJUHATUS Peamiseks põhjuseks miks ma valisin selle teema on minu isiklik innukus keemiast ja bioloogiast. Töö eesmärk on teada saada kuidas ja kus kasutatakse soola igapäevases elus, suurendada oma teadmisi soolade omadu...

Keemia - Keskkool
10 allalaadimist
II A RÜHMA METALLID
1
doc

II A RÜHMA METALLID

II A RÜHMA METALLID: moodustavad veega reageerides leeliseid. loovutavad oma väliselektrone üsna kergelt ja on ühtlasi tugevateks redutseerijateks. Kusjuures, mida allpool metallid rühmas paikevad, seda kergemini nad neid loovutavad ja seda keemiliselt aktiivsemad nad on. Leekide värvused: Ca- telliskivi punane, Sr- punane, Ba- kollakasroheline Füüsikalised omadused: värvuselt hõbevalged või hallikasvalged. neil on kõrgemad sulamis- ja keemistemperatuurid, suurem tihedus ja kõvadus. pehmed, suhteliselt kergesti lõigatavad, hea elektri- ja soojusjuhtivusega. Keemilised omadused: keemiliselt aktiivsed, keemiline aktiivsus suureneb rühmas ülevalt alla. Hapnikuga reageerimisel süttivad metallid heleda leegiga põlema ja tekivad vastava metalli oksiidid. Reageerimisel happega tekib vasta...

Keemia - Keskkool
34 allalaadimist
Materjali õpetus
12
docx

Materjali õpetus

PLP- puitlaastplaat, füüsikalisi omadusi iseloomustatakse: 1. Vee neelavus- toimub tänu liimainele aeglasemalt kui naturaalpuidul. 2. Paisumine- pikkuses ja laiuses liigub küllaltki laiades piirides sõltuvalt laastude liigist. 3. Soojusjuhtivus- on väiksem kui naturaalpuidul. Tsementpuitlaastplaat • BETONYP- madala süttivusega, aeglaselt põlev materjal • Kasutatakse- lennukiangaaride valmistamiseks, tulekindlaks siseviimistluseks Puitkiudplaadid • Valm...

- Kutsekool
47 allalaadimist
Ökoloogia
18
docx

Ökoloogia

...e käitlus või kasutusmeetodina Sorteerimise eesmärgiks on jäätmevoo komponentide eraldamine voi üksteisest lahus hoidmine et soodustada teiste jäätmekäitlusmeetodite kasutamist Jäätmeid võib sorteerida kas jäätmete tekkekohal voi eraldi sorteerimiskeskuses Eelistada tuleb jäätmete eraldamist tekkekohal kuna kord juba segunenud jäätmete uuesti lahutamine on tunduvalt raskem ja kulukam tekkekohas saab jäätmeliigid hoida üksteisest lahus ilma kallite ja vaheefektiivsete seadmeteta Eeliseks on ka see et tekkekohal sorteerimisega saadav materjal on puhtam Eelkõige on see rakendatav sageli ka kohustuslik tööstusjäätmete puhul kuid sortimist valikkogumist saab teha ka koduses majapidamises ja firmade kontorites Olmejäätmetest eraldatakse tekkekohal sorteerimisel tavaliselt paber kartong klaas sageli ka kompostimiseks sobivad jäätmed Sorteerimisjaamas või keskuses toimub jäätmete ...

Ökoloogia ja... - Tallinna Tehnikaülikool
43 allalaadimist
Konspekt eksamiks
25
docx

Konspekt eksamiks

...moglobiin koostises. 2) Nii puhaste ainete kui ainete segude koostise väljendamine teatud ühendite kaudu, milliseid konkreetne aine ei pruugi üldse sisaldada. Näitelause: kivim on aluseline kui SiO2 sisaldus on 45 – 52 % – Kivimites võivad Si aatomid olla mineraalis kvarts (valem on SiO 2) ja paljudes silikaatides. Antud lauses 45 – 52% on summa kvartsi sisaldusest ja Si aatomite sisaldusest silikaatides, ümberarvutatuna SiO 2- ks. 3) Ühel ja samal tähisel ja mõistel võib olla erinevates valdkondades sageli erinev sisu. Näide: Mõiste “aluselisus” – Keemias väljendab see mõiste OH– sisaldust, geoloogias aga Si aatomite sisaldust kivimites. Süsteemsuse olemus: Süsteem on kas vahetult omavahel seotud ja üksteist mõjutavate või lihtsalt üksteist mõjutavate objektide ja nähtuste (tegurite) kogum. Süsteemsuse olulisus inseneride jaoks: Praktikas uuritakse väga paljude ainete ja materjalide ning nähtu...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
255 allalaadimist
Keemia ja materjaliõpetuse Eksami kordamisküsimuste vastused
15
doc

Keemia ja materjaliõpetuse Eksami kordamisküsimuste vastused

1.Mateeria ja aine: Aine on mateeria eksisteerimise vorm, mis omab kindlat või püsivat koostist ja iseloomulikke omadusi (vesi, ammoniaak, kuld, hapnik).Mateeria- kogu meid ümbritseva maailma mitmekesisus oma nähtuste ja asjade koguga. Mateeria peamised avaldumisvormid on aine ja kiirgus. 2.Keemiline element on kogum ühesuguse tuumalaenguga (prootonite arvuga) aatomeid. Element on aine, mida ei saa keemiliste meetoditega enam lihtsamateks aineteks jagada. (109 elementi, 83 looduses). 3. Keemilised ühendid moodustuvad keemiliste elementide ühinemisel, kus väikseim iseseisev osake on molekul. Molekul - aine väikseim osake, millel on antud aine keemi...

Keemia ja materjaliõpetus - Tallinna Tehnikaülikool
354 allalaadimist
Materjaliõpetus
14
docx

Materjaliõpetus

- Kutsekool
58 allalaadimist
Ehitusmaterjalid labor 1
5
docx

Ehitusmaterjalid labor 1.

Korrapäraste ja ebakorrapäraste kehade tiheduse ja poorsuse määramine.

Ehitusmaterjalid -
89 allalaadimist
Ehitusmaterjalide referaat
20
doc

Ehitusmaterjalide referaat

...rjale, mida kasutatakse tulekolletes ja tuletõkkeks 18 suitsulõõrides. Kivivillmaterjale on kerge paigaldada, nad haakuvad hästi seintega, mille tõttu kulub vähe kinnitusvardaid. Ka on kivivill eriti vastupidav rebimise, surve, juhuslike löökide suhtes ning hea painduvuse tõttu saab plaate kasutada ka kõverpinnalistes fassaadides. Kõrgelt hinnatakse ka fassaadiplaatide häid tehnoloogilisi omadusi, kuna nendega saab siluda soojustatava seina ebatasasusi. Kivivillaga soojustatud ja krohvitud seinad kuivavad kiiremini kui polümeersete materjalidega soojustatud seinad. Eestis on kõige enam levinud “Paroc-kivivill”. Kas eelistada klaas- või kivivilla, on maitseküsimus, kuid kivivilla puhul on sageli takistuseks tema kõrgem hind. Mineraalvilladest toodetakse veel kõrgahju räbust räbuvilla ning peenestat...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
76 allalaadimist
Ehituskonstruktsioonise projekteerimise alused
86
pdf

Ehituskonstruktsioonise projekteerimise alused

...triast andmed tavaliselt tootjalt Välisvooder viimistlus 7 Välisvoodri hulka loetakse ka selle kinnitusdetailid ja isolatsioonikihid Ka katusekatet käsitletakse välisvoodrina 8 Konstruktsioonielemendi projekteerimisel arvatakse tema omakaalu hulka ka vooderdise ja viimistlusmaterjalide kaal kui pole lähtutud teistsugustest eeldustest Viimistluse hulka loetakse nii ehituskohal tehtud viimistlus krohv betoontasanduskihid jms kui ka eelviimistletud vaheseinte kattekihid ja põrandakatted Projekteerimise alused 40 1 4 3 Sildade omakaal 1 Kui kinnitus ja ühenduselementide omakaal pole otseselt määratud tuleb teraskonstruktsioonide omakaalu leidmisel korrutada üksikelementide kaalude summa teguriga 1 1 mis arvestab kinnituselementide kaalu 2 Kui enne projekteerimist on tehtud üksikasjalik uuring silla ekspluateerimiseks vajalike seadmete kaalu määramiseks ...

Ehituskonstruktsioonide... - Tallinna Tehnikaülikool
231 allalaadimist
PAHTLID-PLAATIMISSEGUD JA PÕRANDAVALAMISSEGUD
12
doc

PAHTLID, PLAATIMISSEGUD JA PÕRANDAVALAMISSEGUD

...iseks, samuti värvitud pindadel. Sideaine: polümeerne liim. Veega segamisel saadakse valmis pahtel. Värvus valge. Aluspind peab olema puhas, kõva ja tolmuvaba. Aluspind puhastatakse naket nõrgendavatest ainetest nagu värv, rasv, tolm jne. Värvitud pindade pahteldamisel tuleb värv eelnevalt liivapaberiga matistada ja seejärel tolmust puhastada. Vetonite Siloite sobib ka mineraalsete pindade pahteldamiseks (nt. krohvitud pinnad) . Segamisel kasutatakse puhast toatemperatuuril olevat vett. Veekulu u. 8-9 l/25 kg kuivsegule. Segatakse trelli otsa kinnitatud vispliga kaks korda: esimene segamine(u. 2-3 min.) viiakse läbi vähema veega, segul lastakse seista 10-15 minutit, teine kord segatakse (u.2-3 min.) kergelt ja lisatakse ülejäänud vesi. Valmissegu kasutusaeg peale vee lisamist on 2 ööpäeva (suletud nõus). Tööde teostamisel peab aluspinna, segu ja ruumi temperatuur olema üle +10. 1.2...

Ehitusviimistlus - Kutsekool
75 allalaadimist
Kivikonstruktsioonid
36
doc

Kivikonstruktsioonid

...lse surve poolt elemendile), mis põhjustas kivide pinnakihtides tõmbepingeid. Selliseid tõmbepingeid saame vähendada kui suudame takistada müüritise laienemist. Müüritise laienemist takistab selle armeerimine. Armeerimiseks on kaks erinevat võimalust. 1. Kestadega tugevdamine. Seda kasutatakse olemasoleva müüri (posti, seinaosa) tugevdamiseks. Kasutatakse tugevdamist kas teraskestaga, rb kestaga või krohvikestaga. Müürtitisele ehitatakse ümber kest, mis takistab müüritise horisontaalseid deformatsioone. Järelikult on oluline, et a) kest oleks tihedalt vastu müüritist, seega tuleb nurkrauad posti nurkadesse paigaldada pidevale segukihile; b) põikvardad, mis takistavad müüri laienemist, oleksid piisava tugevusega ja õige sammuga. Keevise pikkus nurkraua ja lattraua vahel peab tagama tekkivate horisontaaljõudude vastuvõ...

Hooned - Tallinna Tehnikakõrgkool
129 allalaadimist
Aeroc ja Maxit Estonia
18
doc

Aeroc ja Maxit Estonia

...hedusest) ning pooride struktuurist. Tervikliku seinakonstruktsiooni soojaisolatsiooniomadusi mõjutavad lisaks eeltoodule veel vuukide kvaliteet ja arv ning seina kasutamistingimused. Erinevate AEROC toodete soojajuhtivuse näitajad on toodud alljärgnevas tabelis:   Toode Tihedusklass ? (kg/m³) Soojaerijuhtivus ?n (W/mK) Niiskussisaldus (%) EcoTerm 1) 400 0.10 6 Classic 2) 500 0.10 4   1) Kehtib krohvitud välisseintele normaalsetes kasutustingimustes 2) Kehtib siseseintele ja mineraalvillaga soojustatud välisseintes normaalsetes kasutustingimustes ?n -näitajad kehtivad normaalmõõtmetega plokkidele (200x600 mm) paigaldatuna liimvuugil. Muude plokkide suuruste ja vuukide paksuste korral võib vuukide osakaal muuta ? - väärtusi.   AEROC EcoTerm välisseina soojajuhtivus (U-arv) Piirde soojapidavus saadakse konstruktsioonimaterjalide ja pinnakihtide soojatakistuste summana. R ...

Ehitusviimistlus - Kutsekool
75 allalaadimist
Ehitussegud
3
docx

Ehitussegud

...se mördis leiduva vee ja kivinemis protsess peatub,* kui aga kivide veeimavus on väike, siis ei saavutata head naket,sest tsemendipiim ei imendu kivide pinna sisse Sise- ja väliskrohvid:krohve kasutatakse sise- ja väliskrohvimiselaitsmiseks : ehitise välispinna kaitsmiseks ilmastiku mõjutuste vastu, tulepüsivuse tõstmiseks, esteetilise välimuse andmiseks, tasandamiseks selleks, et järgnevalt viimistleda, erijuhtudel Liigid:aluskrohv, jämekrohv, pinna-e viimistluskrohv Jagunevad: mineraalseteks ja polümeerseteks. Alaliigid:müürimördid, krohvimördid, pahtelsegud, plaatimissegud, vuugisegud, peeneteralised betoonid. 1.Mida nimetatakse sideainetaignaks? 2.mida nimetatakse mördiks? 3.mis on betoon? 4.Kuidas liigitatakse betoone tiheduse järgi ?3 5.mida näitab betooni klass ? 6.normaal-betooni koostisosad 7.betooni lisandid 8.täitematerjali ülesanne 9.milleks on vaja plastifikaatoreid? 10.mis on tihendamise eesmärgiks...

Ehitusviimistlus - Kutsekool
47 allalaadimist
Plaatimine
7
odt

Plaatimine

...uskangast? Sise- ja välisnurkades, töövuukides ja erinevate materjalide liitumiskohtades tuleb kasutada tugevduskangast. Ehk siis tugevduskangas tuleb paigaldada igale poole, kus liituvad erinevad materjalid ning kus esineb deformatsioonirisk. 7. Kas seinal olev kanga alumine äär peab jääma põrandal olev kanga ülekatte alla või peale? Alla 8. Missugune erinevus on hüdroisolatsiooniga katmisel, krohvseina ja kipsseina vahel? Hürdoisolatsioon nakkub kiplplaadile paremini 9. Millisel juhul peab terve põranda katma tugevduskangaga? Väga niisketes ruumides ja ka konstruktsiooni nihete puhul 10. Nimeta plaatimistöödeks vajaminevaid tööriistu? Segukamm, vuugirist, vuuginöör, lõiketangid, plaadilõikur, lood, kummisiluti, vuugilabidas, mõõdulint, pesukäsn, pliiats, silikooni püstol, mikseriga trell, kellu, käsn, pintsel, käärid, nurgik, sirge hööveltatud servag...

Ehitusviimistlus - Kutsekool
93 allalaadimist
Betoon
9
odt

Betoon

...seks ei ole võrkarmatuuri vaja, sest seda asendavad kiud. 2. Teraskiudbetoon. Teraskiud parandavad betooni tõmbetugevust ja vähendavad pragunemist. Kasutatakse enamasti tööstuspõrandate ehitamisel. 3. Klaaskiudbetoon. Betoonile lisatakse tõmbe- ja paindetugevuse, löögikindluse, tõmbevenivuse muutmiseks või parandamiseks leeliskindlaid klaaskiude. Klaaskiudbetooni kasutatakse laialdaselt katuse- ja fassaadielementidena, oma laitmatule kujupüsivusele ka seismiliselt aktiivsetes piirkondades. Betoonisegu töödeldavust hinnatakse vajumiskatsega ja vastavalt vajumi suurusele jaotatakse betoonisegud järgmistesse vajumisklassidesse: 1. S1- 10... 40 mm 2. S2- 50... 90 mm 3. S3- 100... 150 mm 4. S4- 160... 210 mm Betooni olulisemad omadused on tugevus ja püsivus, mis sõltuvad komponentide omadustest ja nende vahekorrast. Karmimas betooni kasutuskeskkonnas( madal temperatu...

Ehituspuusepp - Kutsekool
41 allalaadimist
Ehitusmaterjalid 2011 referaat
16
doc

Ehitusmaterjalid 2011 referaat

...ilatsiooniisolatsioonid. Tuletõkke- ja ventilatsiooniisolatsioonid on mõeldud eraldava vaheseina tuletõkkeks ning ventilatsioonikanalite ja korstnate tuletõkkeks. • Lamekatuste villad. Lamekatuste villad on suure koormustaluvusega klaasvillatooted, mis sobivad hästi just tasakatuste soojustamiseks. • Muud koormusttaluvad villad. Koormusttaluvaid villasid kasutatakse sandwich- paneelides, krohvialuse soojustusena, ujuvpõrandates sammumüra summutamiseks ja muudes kohtades, kus vajatakse head koormusele vastupidavust. • Puistevill. Mineraalvilla puistevill on peamiselt soojusisolatsiooniplaatide lõikamisel ülejäävatest tükkidest valmistatud isolatsioonimaterjal. Puistevillal on head soojustusomadused ning toode on mittepõlev. Kasutatakse peamiselt pööningute ja vahelagede soojustamiseks. • Muud tooted. Aurutõkkesüsteemid, kro...

Ehitusmaterjalid - Tallinna Tehnikakõrgkool
63 allalaadimist
Sideained
3
doc

Sideained

...veevajadusega kõrgema tugevusega kips. Kips jahvatatakse kas enne või pärast kuumutamist või kuumutamisega üheaegselt. Ehituskips tardub ja kivistub kiirelt. Tardumise algus peab olema 4 min ning lõpp 6-30 min jooksul. Tardumist sageli ka aeglustatakse, selleks lisatakse 0,1-0,2% maalriliimilahust. Kivistumisel kips paisub 0,5-0,8% mahus. Kasutusala Kasutatakse hoone sees või niiskuse eest kaitstud toodete valmistamiseks: - kuivkrohviplaadid, kipsplaadid - krohvimörtides tardumise kiirendajana - kipsbetoonis sideainena - remonttöödel krohvi parandamisel - kipspahtlina pindade silumisel - arhitektuuriliste detailide ja elementide valmistamisel Õhklubi Nimetatakse ka harilikuks lubjaks. Seda saadakse kaltsiumkarbonaatsete kivimite (lubjakivi vi lubimagnesiaalne kivim) põletamisel kuni CO2 võimalikult täieliku eraldumiseni. Lisandeid võib olla kuni 6% (savi, kvarts jm). Tootmine Enne põletamist toora...

Ehitus alused - Kutsekool
32 allalaadimist
Plaatimine läbi ajaloo
17
doc

Plaatimine läbi ajaloo

... vajab pinnakatet; OSB4- suurem tugevus ja niiskuskindlus, vähe levinud sort. Põhiliselt on kasutusel OSB3. Puitkiudplaadid Puitkiudplaate liigitatakse nende tiheduse järgi: pehmed, tihedus ca 250 kg/m3; keskmise tihedusega, MDF (medium density fibreboard), ca 750 kg/m3; kõvad, tihedus ca 900 kg/m3. Kõvu puitkiudplaate toodetakse ka tsemendi lisandiga, tsementkiudplaadid (Minerit, Luja) on veekindlad ja neid kasutatakse välisfassaadi katmiseks ning märgades siseruumides, näiteks kahhelplaatide alusena. Pehmed puitkiudplaadid Puiduhakke jahvatamisel tekkiva kiudmassi pressimisel ja kuivatamisel saadakse plaadid, milles liim puudub, sideaineks on puidus sisalduvad looduslikud vaigud. Pehmetes puitkiudplaatides on palju poore, kuid struktuur on tihe ja liikuv õhk ei pääse läbi plaatide. Seepärast on pehmed puitkiudplaadid hea soojapidavuse ja helisummutusvõimega, omades ka tugevust, mis võimaldab nende kasutamist konstruk...

Plaatimine - Kutsekool
27 allalaadimist
Mineraalsed sideained
13
ppt

Mineraalsed sideained

...deaine ? Lubja omadused. Lubi on tüüpiline  õhksideaine.  Tsementidega võrreldes on  lubi nõrk sideaine.  ? Lubja tooraineks on mingi kaltsiitkivim. Savi ei tohi lubja tooraine sisaldada üle 6%. LUBI ? Lubja kasutamine on möödunud  aegadega võrreldes tunduvalt vähenenud.  Peamised lubja kasutusalad on järgmised: 1) lubimörtides sideainena (peamiselt  krohvitöödel), 2) segamörtides plastifikaatorina, 3) silikaattoodete valmistamisel, 4) lubivärvides. Lubja turustamine ? Lupja turustatakse järgmisel kujul: 1) kustutamata tükklubjana, 2) jahvatatud kustutamata lubjana, 3) pulbriks kustutatud lubjana.    Tükklupja transporditakse lahtise puistena.  Kauaseda säilitada ei saa, sest õhuniiskuse  toimel see kustub ja hakkab seejärel kohe  kivistuma. Ehituskips ?...

Elektrimaterjalid - Kutsekool
47 allalaadimist
1-semestri konspekt
22
doc

1. semestri konspekt

Ehitusmaterjalid - Euroülikool
110 allalaadimist
Ehitusmaterjalid
31
doc

Ehitusmaterjalid

... Konstruktsioonimaterjalid – seinapaneelid, suuremõõtmelised detailid jms • Perforeeritud akustilised plaadid • Lubi-kips kuivsegud 3.2.1.4 Betoonkivide all mõistetakse üldiselt • teede, tänavate, väljakute ja õuede katteks kasutatavaid betoonist väikesemõõdulisi kive või ka plaate, nn UNI-kivid • mitmesuguseid betoonist katusekive • seinamaterjali, nn Columbia-kivi: fassaadi-, silluse-, sarruseplokid, mitmesugused murtud kivid jne. Columbia kivi survetugevus on 18-24MPa, tulepüsivus kuni 2h olenevalt ploki mõõtudest. • Marmoroc-plaadid valmistatakse purustatud marmorist, tsemendist ja värvipigmendist. Pind on kergelt krobeline või sile ja kaetud vett hülgava kihiga. Plaadid on poolsulund- voodrilauale sarnase ristlõikega. Marmoroc-plaate kasutatakse hoonete välisvooderduseks 3.2.2 Põleta...

Ehitus alused - Kutsekool
164 allalaadimist
Värvid
8
doc

Värvid

...sa Nagu arvukad taimse värvaine vormidki on raudoksiidirikastest muldadest saadud pigmendid, mille kasutamine ulatub kaugetesse eelajaloolistesse aegadesse, olnud kunstnikele ja kujundajatele üheks vanimaks värvisaamisviisiks. Olles vastupidavad lubjale, kasutati neid anorgaanilisi muldpigmente buon´is (või tõelises) freskomaalis, mis on kõige kestvam seinamaalinguviis. Pigmendid, segunedes täielikult märja krohvipinnaga, muutuvad seinapinna lahutamatuks osaks. Kuna antiiksest Kreekast pole säilinud ühtki buon freskot, võib ajaloolise tähtsusega näidiseid näha väljakaevatud 1. sajandi Pompeji villades, varasemates Hiina Liao-yangi hauakambrites Manžuurias ja 6. sajandil maalitud Ajanta koobastes Indias. Mõned kaunimatest buon freskodest valmistasid renessansiajastul ltaalias Michelangelo ja Rafael, vastavalt Roomas Vatikani Sixtuse kabelis ja stanzades. Lisaks neile ülivärvikatele näidis...

Keemia - Põhikool
61 allalaadimist
Maalikunsti tehnikad
7
odt

Maalikunsti tehnikad

...elastne, heade katteomadustega ning mittepleekiv. Värve saab veega lahjendada, kuid ainult enne maalimist. Kuivanud värvi enam veega lahustada pole võimalik. Õhukesed ja keskmise paksusega värvikihid kuivavad 5–30 minutiga ja neid võib kohe pärast kuivamist üle maalida. Maalipinnaks sobib peaaegu igasugune pind, mis on rasvavaba, näiteks lõuend, papp, paber, puit, puitkiudplaat, klaas, betoon, kivi, kile, savi, kips, õhukuiv lubikrohv. 7 Fresko Fresko (itaalia keeles a fresco, al fresco, affresco sõnast fresco 'värske') on seinamaaliliik ja -tehnika. Tegu on arhitektuuriga seonduv monumentaalmaaliga. Maalitehnika Seinale laotatakse mitme kihina lubjast ja liivast tehtud krunt. Fresko maalitakse märjale krohvile lubjakindla värviga. Vabaneva süsihappegaasi toimel kalgastub krohvipind klaasjaks. Tekib kõva, vees lahustamatu kaltsiumkarbonaadikiht. Värvaine reageerib krohvis oleva lubjaga nin...

Kunstiajalugu - Kutsekool
8 allalaadimist
T e a t a   v e a s t