Kordamisteemad aines-Ehitusfüüsika (0)

5 VÄGA HEA
 
Säutsu twitteris
Kordamisteemad aines ,,Ehitusfüüsika"
1. Ehitusfüüsika ülesanded erinevates osades: soojus, niiskus, õhk, heli/akustika, valgus.
Soojus- tagada hoonepiirete soojapidavus ,
Niiskus ­ vältida otseselt või kaudselt veest ja niiskusest tekkivaid probleeme,
Õhk - tagada hoonepiirete õhupidavus, tagada sisekliima kvaliteet,
Heli/ akustika - tagada honepiirete helipidavus_ parandada akustilist kvaliteeti,
Valgus ­ tagada siseruumide piisav loomulik ehk päevavalgus
2. Ehitusfüüsikaga seotud projekteerija ülesanded.
· materjalide valik
· piirdetarindite soojusläbivuse arvutused
· piirdetarindite sõlmede ja liidete kontroll
· hoonepiirete niiskustehnilise toimivuse kontroll:
· niiskunud materjali väljakuivamise kontroll
· hoone tööea tagamine.
· õhupidavuse tagamine;
3. Arvutuslikud analüüsid tarindi ehitusfüüsikalise toimivuse kontrollimiseks (loetleda
erinevaid).
· niiskustehnilise toimivuse kontroll;
· kondenseerumise ja hallituse tekke vältimise kontroll;
· niiskuse liikumine ja mõju materjalide kestvusele;
· sise- ja väliskliima muutuse mõju tarindi toimivusele;
· tarindite niiskumine ja kuivamine;
· lisasoojustamise mõju analüüs;
· soojusjuhtivus erinevatel aastaaegadel;
· sisekliimatingimused;
· energiaarvutused;
4. Piirdetarindi ehitusfüüsikalise toimivuse kriteeriumid (loetleda erinevaid).
· kondenseerumise ja mikroobse kasvu (hallitus, bakterid) vältimine;
· materjalide biolagunemise (mädanik, mardikad) vältimine;
93% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Kordamisteemad aines-Ehitusfüüsika #1 Kordamisteemad aines-Ehitusfüüsika #2 Kordamisteemad aines-Ehitusfüüsika #3 Kordamisteemad aines-Ehitusfüüsika #4 Kordamisteemad aines-Ehitusfüüsika #5 Kordamisteemad aines-Ehitusfüüsika #6 Kordamisteemad aines-Ehitusfüüsika #7 Kordamisteemad aines-Ehitusfüüsika #8 Kordamisteemad aines-Ehitusfüüsika #9 Kordamisteemad aines-Ehitusfüüsika #10 Kordamisteemad aines-Ehitusfüüsika #11 Kordamisteemad aines-Ehitusfüüsika #12 Kordamisteemad aines-Ehitusfüüsika #13 Kordamisteemad aines-Ehitusfüüsika #14
5 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 5 punkti.
~ 14 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2014-05-17 Kuupäev, millal dokument üles laeti
98 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
helikiima Õppematerjali autor

Dokumendis esitatud küsimused

 • Millest sõltub piirde soojapidavus ?

Mõisted

Sisukord

 • Otstarbeka soojustuse määramisel lähtutakse
 • Konvektsioon sõltub
 • BlowerDoor rõhutest
 • Insolatsioon 

Teemad

 • Kordamisteemad aines „Ehitusfüüsika“
 • Ehitusfüüsika ülesanded erinevates osades: soojus, niiskus, õhk, heli/akustika, valgus
 • Soojus
 • Niiskus
 • Õhk
 • Heli/ akustika
 • Valgus
 • Ehitusfüüsikaga seotud projekteerija ülesanded
 • Arvutuslikud analüüsid tarindi ehitusfüüsikalise toimivuse kontrollimiseks (loetleda
 • erinevaid)
 • Piirdetarindi ehitusfüüsikalise toimivuse kriteeriumid (loetleda erinevaid)
 • Niiskus õhus: õhu veeaurusisaldus
 • veeauru küllastussisaldus ja küllastusrõhk
 • suhteline
 • niiskus, küllastustemperatuur
 • Õhk on gaaside segu
 • veeauru
 • Veeauru küllastussisaldus
 • g/m3;
 • Veeauru küllastusrõhk
 • Suhteline niiskus (RH)
 • Küllastustemperatuur
 • Vee olekud: vesi, jää, veeaur. Vee oleku muutumise protsessid
 • Peamised kliimakoormused (loetleda)
 • Sisekliima ja selle mõjud
 • konstruktsioonidele (
 • mikroobid/hallitus- ja mädanikseened (
 • ehitiste energiakulu
 • Inimese soojuslikku mugavust määravad tegurid
 • Ruumi soojusliku mugavuse iseloomustamisel kasutatavad näitajad (PMV, PPD)
 • Predicted Mean Vote)
 • Predicted Percentage of Dissatisfied)
 • Kontrolltsoon; nõuded ruumiõhu parameetritele
 • Temperatuuriskaalad (Celsius, Fahrenheit, Kelvin)
 • Celsiuse skaala
 • Fahrenheiti skaala
 • Kelvini skaala
 • Soojusjuhtivus; Fourier’ seadus
 • Joseph Fourier 
 • q=-λ∆
 • Konvektsioon
 • Konvektsioon
 • Soojuskiirgus
 • Soojuskiirgus
 • α + ρ +τ = 1
 • Millest sõltub piirde soojapidavus?
 • soojustakistus
 • Materjali soojuserijuhtivus; soojuserijuhtivuse suurust mõjutavad tegurid
 • Materjali soojuserijuhtivus
 • Materjali soojuserijuhtivus sõltub
 • Otstarbeka soojustuse valikut mõjutavad tegurid
 • Otstarbeka soojustuse määramisel lähtutakse
 • Soojuslikult homogeensetest kihtidest piirdetarindi kogusoojustakistuse
 • arvutuspõhimõtted
 • R =
 •  (m
 • K)/W
 • Soojuslikult mittehomogeensetest kihtidest piirdetarindi kogusoojustakistuse
 • arvutuspõhimõtted
 • ülemist ja alumist
 • piirväärtust;
 • RT = , (m2*K)/ W
 • Arvutusliku soojusläbivuse korrigeerimisel arvestatavad tegurid
 • U +∆U, W/ (m2*K)
 • Piirde temperatuurijaotuse leidmise arvutuspõhimõtted
 • Külmasillad (geomeetrilised, ehitustehnilised) ja nende mõju
 • Külmasild
 • mõju mitmel põhjusel
 • Temperatuuriindeks; temperatuuriindeksi kriitilised tasemed Eesti elamutele
 • temperatuuriindeksiga
 • Kriitilised tasemed Eestis
 • 65..0,8
 • 55..0,7
 • fRsi >0,65
 • Külmasilla lisajuhtivus
 • külmasilla lisajuhtivusega
 • Eristatakse
 • Akna soojusläbivust mõjutavad tegurid
 • Akna soojusläbivus sõltub
 • Termograafia: mõõtmise põhimõte; termograafia rakendused
 • Termograafia abil on v
 • õ imalik
 • Materjali niiskussisaldust mõjutavad tegurid
 • Materjali niiskussisaldus sõltub
 • Probleemid, mis võivad kaasneda materjalide niiskumisega
 • Olulisemad vee ja veeauru liikumise viisid; võimalikud ehituslikud kaitsed
 • veesurve mõjul
 • raskusjõu mõjul
 • kapillaarsel teel
 • konvektsiooni teel
 • difusiooni teel
 • Niiskuse kapillaarne liikumine: kohesiooni ja adhesiooni jõud, märgamine
 • Kohesiooni jõud
 • Adhesiooni jõud
 • pinna margamine
 • Märgamine
 • Niiskuse konvektiivne liikumine
 • Konvektsiooni
 • Konvektsioon sõltub
 • Veeauru difusioon, Ficki seadus
 • Difusioon
 • Ficki seadus
 • gaasi difusioonivoog kehas on võrdeline gaasi kontsentratsioonide
 • erinevusega kahel pool keha
 • Materjali veeauruerijuhtivus; veeauruerijuhtivuse suurust mõjutavad tegurid;
 • difusioonitakistustegur
 • Veeauruerijuhtivus
 • difusioonitakistustegur
 • Piirde veeauru osarõhu jaotuse leidmise arvutuspõhimõtted
 • Piirde niiskustehnilise toimivuse kontroll kastepunkti meetodiga
 • Hoonepiirete õhupidavuse mõjud
 • Hoonepiirete õhupidavuse mõõtmisel kasutatavad meetodid; õhulekkearv
 • õhulekkearvuga
 • hoone oma ventilatsiooniseade
 • rõhulangu meetod
 • märkegaasi meetod
 • Nõuded õhutõkkele
 • Hoone energiatõhusust oluliselt mõjutavad tegurid
 • Energiatõhususarv
 • energiatõhususarvuna
 • Energiatõhususega seotud mõisted: tarnitud energia, hoone summaarne
 • energiakasutus, primaarenergia, netoenergiavajadus
 • Tarnitud energia
 • Hoone summaarne aastane energiakasutus
 • Primaarenergia
 • Netoenergiavajadus
 • Energiamärgis
 • Müra kahjulik toime; kaitse müra eest (mis liiki müra eest on kaitse vajalik)
 • Müra ja vibratsioon võivad
 • Vajalik on kaitse
 • õhumüra
 • löögimüra
 • reverberatsioonimüra
 • Müra tasemed
 • Müra normtase
 • Müra taotlustase
 • Müra piirtase
 • Heliisolatsiooni näitajad (õhumüra isolatsiooni indeks, taandatud löögimürataseme
 • indeks, järelkõlakestus)
 • Õhumüra isolatsiooni indeks R’w
 • Õhumüra isolatsiooni indeks R’tr, s, w
 • Taandatud löögimürataseme indeks L’n, w
 • Järelkõlakestus T
 • Seina ja vahelae heliisolatsiooninõuete täitmine
 • Seina
 • Mõjutavad
 • Akustilise kvaliteedi tagamisel arvestatavad materjalide omadused
 • heli isoleerivateks
 • heli neelavateks
 • Päevavalguse parameetrid: valgustihedus, loomuliku päevavalguse tegur, insolatsioon
 • Valgustihedus
 • Päevavalgustegur (loomuliku päevavalguse tegur)
 • D= * 100%
 • Insolatsiooni kestus 
 • Insolatsioon elamutes ja ühiskondlikes hoonetes
 • Elamud
 • kolmetunnine katkematu insolatsioon
 • Ühiskondlike hoonete
 • Passiivse arhitektuurilise jahutuse võimalused (loetleda erinevaid)
 • Valgustuskeskkonna kvaliteeti mõjutavad tegurid (loetleda)
 • Valgustuskeskkonna kvaliteeti mõjutavad
 • Hädavalgustuse liigid (koos lühiiseloomustusega)
 • Hädavalgusti
 • Evakuatsioonivalgustus
 • Paanikavältimisvalgustus
 • Riskialavalgustus
 • Võimalusi valgustusenergia säästmiseks (loetleda)
 • Ehitisele esitatavad põhinõuded (loetleda)

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

638
pdf
24
docx
232
pdf
67
doc
10
pdf
105
doc
528
doc
66
pdf

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto