Kordamisküsimuste vastused (2)

5 VÄGA HEA
 
1. Looduskaitse mõtte ja mõiste teke ja arenemine keskkonnakaitseks Eestis ja maailmas.
Saab rääkida looduskaitse-eelsest perioodist, kus looduse kaitsmiseks astuti üksikuid samme (tegevus polnud
teadlik) ja teadliku looduskaitse perioodist, kus looduse kaitsmisest kujunes laialdane ja sihipärane tegevus.
Looduskaitse ­ ühiskondlikud ja riiklikud meetmed, mis peavad tagama loodusvarade otstarbeka kasutamise,
taastamise ja kaitse, tervisliku elukeskkonna hoidmise ja loomise, maastikukaitse ja ­hoolduse ning
väärtuslike loodusobjektide kaitsmise.
Areng Euroopas
Esimesed organisatsioonid, mis looduskaitse alal tekkisid, lähtusid looduse kaitsimise esteetilistest ja
eetilistest ning hiljem ka teaduslikust aspektist. Maailma vanim kaitseala pärineb 14. sajandist (asub Poola ja
Valgevene piiril). Paljud Euroopa I kaitsealadest loodi jahiloomade tarvis (1537 ­ Ahvenamaa, 1569 ­
Kaipfstocki piirkond Sveitsis, 1836 ­ Drachenfelseni kalju Saksamaal).
1840 ­ I loomakaitseseltsid Saksamaal, 1875 ­ I looduskaitseline org. Saksa Linnukaitsjate Ühing, 1888 ­ I
looduskaitseline seadus Saksa linnukaitseseadus; E. Rudoff võttis I kasutusele Euroopas mõiste
"looduskaitse". Esimeste rahvusparkideni jõuti alles möödunud sajandi alguses ­ 1909 Rootsis.
Areng Põhja-Ameerikas
1873-75 ­ I metsakaitseorg-d (sest metsad hakkasid vähenema raiumise ja tulekahju läbi)
1886 ­ Metsaamet, 1870 ­ Am. Kalanduse Selts, 1883 ­ Am. Ornitoloogide Liit
1832 ­ maalikunstnik G. Catlin käis välja idee luua rahvusparke. Idee levis ruttu edasi Kanadasse (I
rahvuspark 1885), Mehhikosse (1898), Austraaliasse (1879), Lõuna-Aafrikasse (1897).
Maailmas oli 1990. a ligi 7000 rahvusparki üldpindalaga u 651 milj ha ehk 4,9 % maakera pindalast
Areng Eestis
Algas nagu mujalgi maailmas looduslike rituaalpaikade säilitamisest. Looduskaitse dateeritud ajalugu algab
valitsejate kehtestatud jahi- ja kalapüügipiirangutega või ehituspuu raiekeeluga (1297 ­ Taani kuningas E.
Menved keelas metsaraie kolmel saarel Tln-i läheduses I loodust kaitsev akt Eestis; 1664 ­ Rootsi
metsaseadus laienes Eesti aladele). 18. sajand rajati hulgaliselt mõisaparke (u 1300).
Klassikaline looduskaitse sündis 19. sajandil. 1853 ­ asutati Eesti Loodusuurijate Selts; 1910 ­ I
looduskaitseala Eestis (Vaika Linnukaitseala); 1913 ­ asutati Saaremaa Loodussõprade Selts; al 1924 loodi
uusi looduskaitsealasid (Harilaid, Abruka jne)
Iseseisvunud Eestis loodi looduskaitseks, jahipidamiseks ja metsa kasutamiseks vastav reeglistik; hakkasid
ilmuma loodusajakirjad: "Eesti loodus", "Loodusvaatleja", "Loodus" jne.
1935 ­ I looduskaitseseadus; 1936 ­ tööd alustas I riiklik looduskaitseinspktor dr. G. Vilbaste; 1938 ­ II
looduskaitseseadus.
Pärast II MS läks aastaid, enne kui taaselustati tegevuse katkestanud ühiskondlikud looduskaitseorg-d.
2. Demograafiline plahvatus ­ rahvaarvu kiire plahvatuslik kasv lühikese aja jooksul. 19. sajandi alguses
suurenes inimeste arv Maal 90 aastaga 2 korda (7x kiiremini kui varem), 1890 ­ Maal 1,6 mlrd inimest; 1962
­ 3,2; 1980 ­ 4,5; 1987 ­ 5; 1999 ­ 6.
3. Urbanisatsioon ­ linnastumine, linnade pidurdamatu kasv. Maailmas suureneb inimeste koondumine
linnadesse (1950 ­ 30%, 1960 ­ 33%, 1970 ­ 46%, 2000 ­ 47% inimesi elab linnas). Eestis elab linnades
69% inimestest. Esimene 10 milj linn oli 1950 New York, 1975ks lisandusid Tokyo, Sao Paulo, Shangai,
Mexico City. Eestis oli 2005. a alguse seisuga 39 linna ja 8 vallasisest linna.
4. Tööstusrevolutsioon ­ manufaktuurne tööstus asendati vabrikulisega. Sai toimuda tänu ostuvõimelise turu
moodustumisele, kapitali kuhjumisele, tööjõu vabanemisele põllumajandusest ja mehhaanika arengule. Algas
1760-1780. a. Inglismaal ja alguses tekstiilitööstuses.
5. Teaduslik-tehniline revolutsioon ­ algas 20. sajandi keskpaigas, mil teaduse areng sai aluseks ühiskonna
heaolu kasvule ja tööstuse arengule. Selle käigus muutus nii töö struktuur, tehnika, kultuur kui ka olme.
Sündis suurimate teaduslike ja tehniliste saavutuste mõjul ­ töö kompleksne automatiseerimine, uute
energialiikide avastamine ja kasutamine jne; raadio, televiisor, arvutid, laser jne. Need avastused tehti kõik
20. saj alguses. Hiljem on asju ainult täiustatud.
6. Tehnokraatia- käib kaasas teadus-tehnilise revolutsiooniga ning on tehnika ning tehnikateadlaste võim.
94% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Kordamisküsimuste vastused #1 Kordamisküsimuste vastused #2 Kordamisküsimuste vastused #3 Kordamisküsimuste vastused #4 Kordamisküsimuste vastused #5 Kordamisküsimuste vastused #6 Kordamisküsimuste vastused #7 Kordamisküsimuste vastused #8 Kordamisküsimuste vastused #9 Kordamisküsimuste vastused #10 Kordamisküsimuste vastused #11 Kordamisküsimuste vastused #12 Kordamisküsimuste vastused #13 Kordamisküsimuste vastused #14 Kordamisküsimuste vastused #15 Kordamisküsimuste vastused #16 Kordamisküsimuste vastused #17 Kordamisküsimuste vastused #18 Kordamisküsimuste vastused #19
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 19 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2008-12-09 Kuupäev, millal dokument üles laeti
279 laadimist Kokku alla laetud
2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Getlost Õppematerjali autor

Lisainfo

70 kordamisküsimuse vastust
mõisted , loetelud , liigitused , joonised , kordamisküsimused

Mõisted

1886, 1832, 1853, demograafiline plahvatus, urbanisatsioon, tööstusrevolutsioon, 1760, tehnokraatia, roheliseks revolutsiooniks, toiduprobleemid maakeral, keskkonnakaitse, biogeograafia, seaduspärasustest, sellisteks teadusteks, modelleerimine, bioom, kohanemine, kohastumine, ontogenees, biogeotsönoos, ökosüsteem, ökotoop, biotoop, ökoton, endemism, kosmopoliit, biogeograafia, commoneri seadused, ökosüsteemid, omaduseks, abiootiline, produtsendid, parasiidid, redutsendid, detridofaagid, toiduahel, toiduahelad, moodustavad toitumisvõrke, troofilised tasemed, laguahel, ökoloogiline püramiid, bioakumulatsioon, magedat vett, gaasilise, merre tagasi, schelfordi reegel, mitscherlichi reegel, manustamise tulemusena, walteri reegel, aljohhini reegel, eurotoop, stenotoop, bioindikaatorid, atsidofiil, klatsifiil, oligotroofne, eutroofne, mesotroofne, eutrofeerumine, bioindikaatoritega monitooring, energia ökosüsteemis, energiavoog, kineetiline energia, potentsiaalne energia, entroopia, lainepikkusega 380, tsirkaadrütm, sesoonne rütm, bakterimass, mortmass, ökoloogiline efektiivsus, 3 süsinikuringe, 6 lämmastikuringe, 8 väävliringes, 9 hapnikuringe, ökoloogiline tasakaal, suktsessioon, allogeense s, autogeense s, püsiva oleku, varajastes s, alaliike, evolutsioon, funktsionaalsest aspektist, geneetilis, territoriaalsest aspektist, populatsiooni tihedus, sündimus, maksimaalne sündimus, suremus, eksponentsiaalne kasv, logistiline kasv, alleni reegel, alade loomadel, bergmanni reegel, artikas, glogeri reegel, pigmendivärvus, aljohhini reegel, kohanemine, fenotüüp, vastuvõtlikkuse tõttuja, kohastumine, mutatsioon, looduslik valik, peategurid, fütotsönoos, mikrotsönoos, mikrogrupeering, kontiinum, dominantsus, vööndilisus, laiusvööndilisus, monitooring, jäätmekäitlus, olmejäätmed, tööstusjäätmed, turg, müra, kasvuhooneeffekt, happevihmad, degradatsioon, 25ha, pomm, olmevee kasutamine, veekaitse, maastikukaitse, maastik, maastike jaotamine, maastikustruktuur, rajoneerimiseks, rahvuspark, looduspark, välasuremine, lokaalne, sissetoodud liigid, teaduslik väärtus, põlispuude kaitse, punane raamat

Sisukord

 • Looduskaitse mõtte ja mõiste teke ja arenemine keskkonnakaitseks Eestis ja maailmas
 • Looduskaitse
 • Areng Euroopas
 • Areng Põhja-Ameerikas
 • Areng Eestis
 • Demograafiline plahvatus
 • Urbanisatsioon
 • Tööstusrevolutsioon
 • Teaduslik-tehniline revolutsioon
 • Keskkonnakaitse seos baas- ja rakendusteadustega
 • Keskkonnakaitse fundamentaalteadused
 • Ökoloogia
 • Biogeograafia
 • Ökoloogia
 • Ökoloogia arenemine
 • Ökoloogia liigitamine
 • Üldine ökoloogia
 • Autökoloogia
 • Demökoloogia
 • Keskkonnaökoloogia
 • Antropoökoloogia
 • Reaktsiooniökoloogia
 • Maastikuökoloogia, käitumise ökoloogia, etnoökoloogia
 • Ökoloogia peamised ülesanded
 • Oodumi bioloogiline “tort”
 • Ökoloogias kasutatavad uurimismeetodid
 • Eksperiment ehk katse
 • Vaatlus
 • Monitooring ehk seire
 • Modelleerimine
 • Proovialade meetod
 • Loendus
 • Analüüs
 • Bioindikatsioon
 • Mõisted
 • Liik
 • Indiviid
 • Biotsönoos (kooslus)
 • Bioom
 • Kohanemine
 • Kohastumine
 • Ontogenees
 • Biogeotsönoos
 • Ökosüsteem – 1
 • Ökotoop
 • Biotoop – 1
 • Ökoton
 • Endemism
 • Kosmopoliit
 • Biosfäär
 • Integratsioon
 • Süsteem
 • Commoneri seadused
 • Ökosüsteemi ehitus
 • Produtsendid
 • Konsumendid
 • Parasiidid
 • Redutsendid
 • Detridofaagid
 • 21. Toiduahelad ja toiduvõrgud
 • 22. Ökoloogilised püramiidid. Biomassi, energia ja arvukuse püramiidid. Bioakumulatsioon
 • Ökoloogiline püramiid
 • ARVUKUSE PÜRAMIID
 • BIOMASSI PÜRAMIID
 • ENERGIAPÜRAMIIDID
 • 23. Vesi ökosüsteemis. Veeringe
 • 24. Happesus (pH) ja soolsus kui ökoloogilised faktorid
 • Päikesekiirgus, temperatuur, sademed, niiskus kui ökoloogilised faktorid
 • Energia ökosüsteemis
 • Energiavoog
 • Kineetiline energia
 • Potentsiaalne energia
 • Termodünaamika seadused
 • Entroopia
 • Valgus ja radiatsioon (kiirgus) ökosüsteemis
 • Bioloogilised rütmid: tsirkaadrütm (ööpäevane), sesoonne rütm (aastaajaline)
 • Biomass
 • Fütomass
 • Zoomass
 • Bakterimass
 • Mortmass
 • Ökoloogiline efektiivsus
 • Väike geoloogiline aineringe
 • Suures geoloogilises aineringes
 • Bioloogilises aineringes
 • Süsinikuringe
 • Fosforiringe
 • Lämmastikuringe
 • Väävliringe
 • Hapnikuringe
 • Primaarseks s-ks
 • Sekundaarne s
 • Allogeense s-i
 • Autogeense
 • Kliimaks (F. Clements)
 • Evolutsioon
 • Populatsiooni tihedus
 • Sündimus
 • Suremus
 • Logistiline kasv
 • Ökoloogilised reeglid
 • Alleni reegel
 • Bergmanni reegel
 • Glogeri reegel
 • Aljohhini reegel
 • Walteri reegel e. suht. kasvukohapüsivuse ja biotoobivahet. reegel
 • Kasvukoht
 • Ökoloogiline nišš on
 • Adaptatsioon, adapteerumine
 • Kohanemine
 • Kohastumine
 • Mutatsioon
 • Looduslik valik
 • Kunstlik valik
 • Fütotsönoosi morfol. strukt
 • Fütotsönoos
 • RINNE
 • Mikrotsönoos
 • Mikrogrupeering- horisontaalstruktuuri
 • Kontiinum
 • topograafiline kontiinum
 • Ökoloogiline ordinatsioon- e konitiinum
 • Ökoton
 • Dominantsus e. katvus
 • Looduslik tsonaalsus
 • Monitooring
 • Monitooring
 • Jäätmed, nende klassifikatsioon, jäätmemajandus
 • Jäätmed
 • Jäätmekäitlus
 • Olmejäätmed
 • Tööstusjäätmed
 • Teisene toore
 • Lahendus
 • Vanapaber:paber
 • Klaas
 • Plastmass
 • Metallid
 • Kummid
 • Happevihmad, kasvuhooneeffekt, ozooniaugud. Atmosfäärikaitse. Müra, kiirgus
 • Müra
 • Kasvuhooneeffekt
 • Atmosfäärikaitse
 • Happevihmad
 • Muldade reostumine (CTB), degradatsioon. Muldade kaitse
 • Degradatsioon
 • Muldade kaitse
 • Reovete puhastamine
 • Vee globaalne olukord
 • Veekaitse
 • Maastikukaitse
 • Maastik
 • Maastike jaotamine
 • Maastikustruktuur
 • Kaitsvate loodusobjektide ja maastike jaotamine
 • Rahvuspark
 • Looduspark
 • Mastikukaitseala
 • Looduskaitseala
 • Eesti looduskaitsealad ja nende klassifikatsioon
 • Liikide väljasuremine
 • Väljasuremise põhjused
 • Loomi ohustavad
 • Taimestiku kaitse
 • Aianduslik looduskaitse
 • Põlispuude kaitse
 • Metsade kaitse
 • Kaitsekategooriad
 • Punane raamat

Teemad

 • Looduskaitse mõtte ja mõiste teke ja arenemine keskkonnakaitseks Eestis ja maailmas
 • Demograafiline plahvatus
 • Urbanisatsioon
 • Tööstusrevolutsioon
 • Teaduslik-tehniline revolutsioon
 • Keskkonnakaitse seos baas- ja rakendusteadustega
 • Keskkonnakaitse fundamentaalteadused
 • Ökoloogia
 • Oodumi bioloogiline “tort”
 • taksonoomilisteks ja
 • fundamentaalseteks
 • Mõisted
 • kohanemus
 • kohastumuseks
 • Biogeotsönoos
 • klimatoop
 • merotoope
 • Ökoton
 • Everything Is Connected to Everything Else
 • Everything Has to Go Somewhere
 • Everything Is Always Changing
 • There Is No Such Thing as a Free Lunch
 • 21. Toiduahelad ja toiduvõrgud
 • 22. Ökoloogilised püramiidid. Biomassi, energia ja arvukuse püramiidid. Bioakumulatsioon
 • bioakumulatsioon
 • 23. Vesi ökosüsteemis. Veeringe
 • 24. Happesus (pH) ja soolsus kui ökoloogilised faktorid
 • Päikesekiirgus, temperatuur, sademed, niiskus kui ökoloogilised faktorid
 • Liebigi miinimumseadus
 • Schelfordi reegel
 • Mitscherlichi reegel
 • Baule reegel
 • Walteri reegel e. suhtelise kasvukohapüsivuse ja biotoobivahetuse reegel
 • Aljohhini reegel e. ennetamisreegel
 • Eurotoop
 • Stenotoop
 • Bioindikatsiooniks
 • Bioindikaatorid
 • Atsidofiil
 • Klatsifiil
 • Oligotroofne
 • Eutroofne
 • Mesotroofne
 • Eutrofeerumine
 • õhusaaste indikaatorid
 • Keskkonna(mulla) happesust
 • Energia ökosüsteemis
 • Albeedo
 • Termodünaamika seadused
 • Valgus ja radiatsioon (kiirgus) ökosüsteemis
 • Bioloogilised rütmid: tsirkaadrütm (ööpäevane), sesoonne rütm (aastaajaline)
 • Ökoloogiline tasakaal on ökosüsteemi püsimine ajas enam-vähem muutumatus olekus
 • Suktsessioon e. koosluste vahetus
 • Populatsioon
 • immigratsioon
 • emigratsioon
 • Eksponentsiaalne
 • Ökoloogilised reeglid
 • Alleni reegel
 • Aljohhini reegel
 • Kohanemine
 • Kohastumine
 • Fütotsönoosi morfol. strukt
 • Fütotsönoos
 • Mikrotsönoos
 • vertikaalstruktuuris
 • Kontiinum
 • topograafiline kontiinum
 • taksonoomiline kontiinum
 • ajaline kontiinum
 • Dominantsus e. katvus
 • Looduslik tsonaalsus
 • Monitooring
 • Jäätmed, nende klassifikatsioon, jäätmemajandus
 • Happevihmad, kasvuhooneeffekt, ozooniaugud. Atmosfäärikaitse. Müra, kiirgus
 • Atmosfäärikaitse
 • Muldade reostumine (CTB), degradatsioon. Muldade kaitse
 • Muldade kaitse
 • keemilise viitsütikuga
 • pomm-CTB
 • 65. Vee globaalne olukord. Vee reostumine ja risustumine. Veekaitse. Veekaitseribad. BHT
 • Maastikukaitse
 • Kaitsvate loodusobjektide ja maastike jaotamine
 • Rahvuspark
 • Looduspark
 • Liikide väljasuremine
 • Taimestiku kaitse
 • Metsade kaitse

Kommentaarid (2)


blissike: täpselt see mida vaja.
17:37 06-04-2013

uku25: mõnus
16:34 06-01-2013


Sarnased materjalid

29
doc
90
pdf
30
docx
42
docx
7
docx
8
doc
16
doc
32
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto