Kordamisküsimused sotsiaalpsühholoogia eksamiks (2)

3 KEHV
 
Kordamisküsimused sotsiaalpsühholoogia eksamiks
Allikas: Hayes, N. (2002) SOTSIAALPSÜHHOLOOGIA ALUSED. Kirjastus
Külim
1) Rolli mõiste ja tähtsus.
Roll on sotsiaalne osa, mida inimene ühiskonnas mängib. Me võtame endile erinevaid
rolle, mis ütlevad, kuidas me peaksime käituma teiste inimestega ­ ja loomulikult
mängime meie oma osa ja teised mängivad oma rolle.
2) Iseloomusta sotsiaalsed rolle, nimeta neid.
Sotsiaalsed rollid on meie igapäevased rollid, mida kasutame teistega suheldes.
Sotsiaalsed rollid on:
1. Pikaajalised rollid: hõlmavad perekonnasuhteid ­ tütar, poeg, lapsevanem,
elukaaslane.
2. Lühiajalised ja mööduvad rollid: bussireisija, pikaajaliste, kuid siiski ajutiste
hulka kuulub ka üliõpilase roll. Sotsiaalsed rollid on alati vastastikused ­ nad
esinevad paaridena, kuna rolli saab hoida ainult suhetes teiste inimestega.
(NT: Meditsiiniõe rolli saab mängida koos kellegagi, kes on mõnes teises
rollis, näiteks patsient, arst jne. Kui kokku saavad kaks meditsiiniõde, siis
nende käitumine ja vestlus erineb sellest, kuidas suhtleb õde patsiendi, arsti või
kellegi muuga.)
3) Sotsiaalne õppimine, Bandura väide, Haney, Banksi, Zimbardo katse (kirjeldus ja
tulemused ning järeldused)
Sotsiaalne õppimine ­ elus ei õpi me ainult enda rolle, vaid ka paljusid teiste omi.
Kui vaatleme teisi õpime ka neilt. See, mis me õpime on kaudne ja me ei kasuta seda
silmapilkselt, vaid siis, kui sotsiaalne kontekst selleks kohane on.
Bandura väide ­ jäljendamine ja modelleerimine on olulised sotsiaalse õppimise
protsessid, mille kaudu me suudame ,,üles noppida" sotsiaalsete toimingute
tervikmustreid ja kohaseid rollikäitumisi. Haney, Banksi, Zimbardo katse:
Kirjeldus: Ühes katses näitasid Haney, Banks, Zimbardo sotsiaalse õppimise tähtsust.
Nad palusid üliõpilastel osaleda rollimängu eksperimendis, milles mõned oleksid
vangide rollis ja teised vangivalvurite rollis. Üliõpilastele ei öelnud keegi, kuidas
käituda ja seetõttu jäi rollikohase käitumise leidmine igaühe oma asjaks. Eksperiment
viidi läbi nii tõetruult kui vähegi võimalik mänguvangla ruume kasutades ja see pidi
kestma kaks nädalat.
Tulemused: Üliõpilased, kes mängisid vange, muutusid kiiresti osavõtmatuks ning
rusutuks. Üliõpilased, kes mängisid vangivalvureid muutusid aga agressiivseks ja
vaenulikuks. Kuigi nad ei kasutanud otsest füüsilist vägivalda, leidsid nad teisi viise,
kuidas vange alandada, näiteks panid nad vangid rivvi ja käskisid neil korduvalt oma
numbreid öelda. Üks vang hakkas mässama ning ta pandi väikesesse kongi kinni.
Teistele vangidele anti võimalus ta seal päästa, näiteks pidid nad loovutama midagi
väikest, kuid teised vangid keeldusid, sest nad pidasid kongis istuvat vangi
tülitekitajaks ning ei tahtnud temaga tegemist teha. Eksperiment tuli lõpetada juba
peale kuuendat päeva, sest üliõpilased, kes mängisid vangivalvureid, olid muutunud
nii rangeks ja vahepeal ka psühholoogiliselt nii julmaks, et eksperimenti ei saanud
enam jätkata. Vangivalvurid käitusid nii olude tõttu, millistes nad viibisid, ja rollide
tõttu, mida nad mängisid, aga mitte oma isiksuse omaduste tõttu. Paljud neist olid oma
käitumisest sokeeritud, sest tavaelus olid nad väga leebed ja sõbralikud inimesed. Neil
oli raske uskuda, et nad millekski selliseks valmis olid. Kuid nende arusaam
90% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Kordamisküsimused sotsiaalpsühholoogia eksamiks #1 Kordamisküsimused sotsiaalpsühholoogia eksamiks #2 Kordamisküsimused sotsiaalpsühholoogia eksamiks #3 Kordamisküsimused sotsiaalpsühholoogia eksamiks #4 Kordamisküsimused sotsiaalpsühholoogia eksamiks #5 Kordamisküsimused sotsiaalpsühholoogia eksamiks #6 Kordamisküsimused sotsiaalpsühholoogia eksamiks #7 Kordamisküsimused sotsiaalpsühholoogia eksamiks #8 Kordamisküsimused sotsiaalpsühholoogia eksamiks #9 Kordamisküsimused sotsiaalpsühholoogia eksamiks #10 Kordamisküsimused sotsiaalpsühholoogia eksamiks #11 Kordamisküsimused sotsiaalpsühholoogia eksamiks #12 Kordamisküsimused sotsiaalpsühholoogia eksamiks #13 Kordamisküsimused sotsiaalpsühholoogia eksamiks #14 Kordamisküsimused sotsiaalpsühholoogia eksamiks #15 Kordamisküsimused sotsiaalpsühholoogia eksamiks #16
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 16 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2013-03-25 Kuupäev, millal dokument üles laeti
156 laadimist Kokku alla laetud
2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
jahikoer5 Õppematerjali autor

Dokumendis esitatud küsimused

 • Milles seisnevad sotsiaalsete uuringute uued paradigmad ?
 • Milles nägi C. Rogers võimalust madala enesehinnangu parandamiseks ?
 • Milline keskkond mõjub enesehinnangu arengule soodsalt ja miks ?
 • Millega põhjendatakse riskile kaldumise nähtust grupis ?
 • Mis on grupimõtlemine ja millistel tingimustel see tekib ?
 • Kuidas määratleda liidrit ?
 • Mida mõeldakse stereotüüpia all ?
 • Millised tegurid on suhete püsimiseks olulised ?

Mõisted

Sisukord

 • Kordamisküsimused sotsiaalpsühholoogia eksamiks
 • Allikas: Hayes, N. (2002) SOTSIAALPSÜHHOLOOGIA ALUSED
 • Sotsiaalne õppimine
 • Sotsiaalne skeem
 • Rolliskeem
 • Isikuskeem
 • Minaskeem
 • Sotsiaalne identiteet
 • Sotsiaalse identiteedi kujunemine
 • Referentgrupp
 • Mina- konseptsioon
 • Kujunemine
 • Sotsiaalsete esituste teooria
 • Sotsiaalse identiteedi teooria
 • Omistuste teooria
 • Mõju enesele
 • Maailma tajumisele
 • Sotsiaalne soodustamine
 • Sotsiaalne looderdamine
 • Tugevus
 • Arvukus
 • Lähedus
 • Vastutuse pihustumine
 • Konformsuse mõiste
 • Kuulekus
 • Kuulekuse ohtlikkus
 • Grupimõtlemine
 • Liider
 • Autoritaarne ehk võimukas liider
 • Demokraatlik
 • Mittevahelesegamise põhimõttega liider
 • Stereotüüpia
 • Näoilme
 • Silmside
 • Pupillide laienemine
 • Isiklik distants (isikuruum)
 • Hääletoon, miimika
 • Lahknevus
 • Kvaliteet
 • Tegevuse sagedus ja mustrid
 • Vastastikkus ja täiendavus
 • Psüühikasisene faas
 • Dünaamiline faas
 • Sotsiaalne faas
 • Kalmu ehitamise faas

Teemad

 • Rolli mõiste ja tähtsus
 • Iseloomusta sotsiaalsed rolle, nimeta neid
 • Sotsiaalne õppimine, Bandura väide, Haney, Banksi, Zimbardo katse (kirjeldus ja
 • tulemused ning järeldused)
 • Sotsiaalse skeemi mõiste ja sisu, vajalikkus (rolli-, isiku- ja mina-skeemid)
 • Sotsiaalse identiteedi mõiste, sotsiaalse identiteedi kujunemine. Referentgrupp, selle
 • tähtsus
 • Sildistamisteooria
 • Lääneliku ja aafrikaliku mõtteviisi põhilised erinevused
 • Eksperimentaatori mõjud, iseteostuvad ennustused, võimalused eksperimentaatori
 • mõjude vähendamiseks
 • Aktsiooniuuringute erinevus klassikalistest eksperimentidest
 • Milles seisnevad sotsiaalsete uuringute uued paradigmad?
 • Stanfordi vangide/vangivalvurite katse
 • http://www.youtube.com/watch?
 • v=rmwSC5fS40w&feature=related
 • Mina-kontseptsioon ja selle kujunemine, selleks vajalikud tingimused
 • Milles nägi C. Rogers võimalust madala enesehinnangu parandamiseks?
 • Milline keskkond mõjub enesehinnangu arengule soodsalt ja miks? Enesehinnangu
 • seos vanemliku kasvatusstiiliga
 • Mina-käsituse erinevused erinevates kultuurides. Lääneliku ja aafrikaliku
 • mõtteviisi põhilised erinevused
 • Mina-käsituse tähtsus sotsiaalpsühholoogia jaoks
 • Vestluse mittesõnalised mõjutegurid
 • Omistusvead
 • Sotsiaalpsühholoogia 3 peamist alusteooriat
 • Sotsiaalsete esituste teooria
 • Sotsiaalse identiteedi teooria
 • Omistuste teooria
 • Uskumuste ja hoiakute mõju enese ja maailma tajumisele
 • Sotsiaalne soodustamine ja sotsiaalne looderdamine
 • Sotsiaalse mõju seaduse sisu
 • Vastutuse pihustumine
 • Konformsuse mõiste ja kujunemine. Nõustumise ja ümberpööramise vahe
 • Moscovici järgi
 • Kuulekus ja selle kujunemist soodustavad tegurid. Kuulekuse ohtlikkus
 • Milgrami eksperiment
 • http://www.youtube.com/watch?v=y6GxIuljT3w
 • http://www.youtube.com/watch?v=BcvSNg0HZwk&feature=related
 • http://www.youtube.com/watch?v=IzTuz0mNlwU&NR=1
 • http://www.youtube.com/watch?v=CmFCoo-cU3Y&feature=related
 • Grupiprotsesside tundmise tähtsus õpetaja/ sotsiaalpedagoogi/ lasteaiaõpetaja töös
 • Grupi määratlus, grupi tunnused
 • Millega põhjendatakse riskile kaldumise nähtust grupis?
 • Millised info edastamise süsteemid on gruppide puhul osutunud tõhusaks, millised
 • ebatõhusaks ja miks?
 • Mis on grupimõtlemine ja millistel tingimustel see tekib?
 • Kuidas määratleda liidrit? Liidri ja juhi erinevused. Liidri mõjuvõimu allikad
 • Weberi järgi
 • Sotsiaalse võimu vormid Collinsi ja Raveni järgi
 • Tasuvõim
 • Sunnivõim
 • Referentsvõim ehk osutusvõim
 • Ekspertvõim
 • Seaduslik võim
 • Informatsiooniline võim
 • Tõhusa grupiliidri omadused
 • Liidriksoleku stiili mõju grupiliikmetele
 • Liidri suhtumise/ootuste mõju grupiliikmete tõhususele
 • Mida mõeldakse stereotüüpia all?
 • Too näiteid, kuidas oma füsioloogilise seisundi tajumine mõjutab tekkivat
 • emotsiooni
 • Nimeta enesetõhususe olulisi tegureid
 • Millised mitteverbaalsed märgid väljendavad suhtumist ja kuidas need avalduvad
 • suhtlemisel?
 • Näoilme
 • Silmside
 • Pupillide laienemine
 • Poos
 • Poosi kaja
 • Isiklik distants (isikuruum)
 • Hääletoon, miimika
 • Sotsiaalse vahetuse teooria
 • Võrdsusteooria
 • Hinde esitatud mõõtmed suhete kirjeldamiseks
 • Intiimsus
 • Inimestevaheline taju
 • Kohustus
 • Millised tegurid on suhete püsimiseks olulised?
 • Lähedussuhte purunemise faasid
 • Psüühikasisene faas
 • Dünaamiline faas
 • Sotsiaalne faas
 • Kalmu ehitamise faas

Kommentaarid (2)


KristjanHaljand: hea materjal.
10:14 12-04-2013

Hampel: väga viis:)
23:19 27-12-2014


Sarnased materjalid

990
pdf
343
pdf
477
pdf
937
pdf
83
doc
29
docx
161
pdf
50
pdf

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto