Kordamisküsimused ja vastused (9)

4 HEA
 
Säutsu twitteris
Kordamisküsimused ja vastused ÖKOLOOGIAS
1  . L
  ooduskaitse mõtte ja mõiste teke ja arenemine keskkonnakaitseks Eestis ja maailmas. 

Teadlik ja mitte teadlik looduskaitse (viimane oli eriti ammu).
Eriti suurt tähelepanu looduskaitse arendamisel on pälvinud Põhja-Ameerika ja Saksamaa Euroopas.
Looduskaitsele hakati siis mõtlema, kui selgus et miski siin ilmas pole lõpmatu ehk hakkasid otsa saama 
loodusvarud  ja kahanema mets ning taimestik .
Eestis sündis klassikaline looduskaitse 19.sajandil mil O.W. Masing levitas loodushoidlike teadmisi  kirjasõna  
abil. Pärast teda hiilgasid veel F.R. Kreutzwald , J.W. Jannsen ja C.R. Jackobson.
2. Demograafiline  plahvatus .
Inimeste arvu kiire kasv teatud perioodil. Antud juhul toimus 19.sajandi alguses inimkonna arengus suur 
läbimurre ja inimeste arv kasvas 90 aastaga 2 korda (s.t. 7 korda kiiremini kui muidu).
3. Urbanisatsioon  ehk  linnastumine .
Inimeste kolimine maalt linna. Linnastumine arvudes: 1950 – linnas 30%, 1960 – linnas 33%, 2000 – linnas 
47%. Eestis elab linnades u. 69% elanikkonnast. Maailma  suurimad linnadMexico City,  Tokyo , Shanghai, Sao 
Paulo. 
4. Tööstusrevolutsioon .
Inimeste arvu hüppelist suurenemist mõjutas 19.sajandi alguses tööstusrevolutsioon, kus manufaktuurne tööstus 
asendati vabrikulisega. Toimus tänu ostuvõimelise turu moodustumisele, kapitali kuhjumisele, tööjõu 
vabanemisele põllumajandusest ja  mehhaanika  arengule. Tööstusrevolutsiooni algus 1760-1780 Inglismaal, 
alguses tekstiilitööstuses (orjatöö kasutamisele oli  puuvill  odav).
5. Teaduslik-tehniline  revolutsioon
Algas 20.sajandi keskel, mil teaduse areng sai aluseks ühiskonna heaolu kasvule ja tööstuse arengule. Selle 
käigus muutus nii töö struktuur, tehnika, mõjutatud said ka kultuur ja olme. See sündis suurimate teaduslike ja 
tehniliste saavutuste mõjul – töö kompleksne  automatiseerimine , uute energialiikide avastamine ja kasutamine, 
uute materjalide loomine – TV, raadio,  laser  ja muu jama .... :P
6. Tehnokraatia
See on tehnika ja tehnikateadlaste võim. Ülistatakse tehnoloogilisi aspekte ja eiratakse loodusteadusi 
keskkonnas. PÕHIMÕTE: Inimene on tehnika jaoks, mitte tehnika inimese jaoks.
7. Roheline revolutsioon. Toiduprobleemid .
Seoses linnastumise ja demograafilise plahvatusega kaasnevad toidu- ja  jäätmeprobleemid
Roheline revolutsioon – 1960. aastatel õnnestus tänu saagirohkete sortide (kääbusnisu,  riis IR-8) ja intensiivsele 
põllumajandusele ( väetisedniisutus , pestitsiidid ) arengumaades järsult suurendada teraviljatoodangut. See 
leevendas küll  näljahäda , kuid suurendas sise- ja välisvastuolusid ning kontraste – monokultuur , ikaldus, 
sooldumine  seoses niisutamisega. Rohelise revolutsiooni mõiste võttis kasutusele geneetik Norman Borglaug 
( Mehhiko ), kes aretas ka lühikõrrelise nisu.
8. Tehnilise progressi kahjulikud kaasnähud ja nende mõju loodusele.
Algas 8000 aastat tagasi kui hakati loomakasvatuse tarbeks karjamaid rajama ja seetõttu hävitati metsa. Metsade 
hävitamine sai põhjuseks muldade erosioonile, veereziimi muutusele, kasulike taimede ja loomade hukule. 
Nafta , gaasi ja vedelkütuse kasutamise mõjul hakkasid biosfääri kogunema nende ainete jääkproduktid ning 
loodus ei suutnud enam ise toime tulla sellise koguse mürgiste ainetega, seetõttu reostusid vesi, muld ja õhk. 
Samuti olid mõjutatud loomad,  linnud , taimed ja ka inimesed.
9.

92% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Kordamisküsimused ja vastused #1 Kordamisküsimused ja vastused #2 Kordamisküsimused ja vastused #3 Kordamisküsimused ja vastused #4 Kordamisküsimused ja vastused #5 Kordamisküsimused ja vastused #6 Kordamisküsimused ja vastused #7 Kordamisküsimused ja vastused #8
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 8 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2009-04-13 Kuupäev, millal dokument üles laeti
290 laadimist Kokku alla laetud
9 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Toivo69 Õppematerjali autor

Mõisted

Sisukord

 • Kordamisküsimused ja vastused ÖKOLOOGIAS

Teemad

 • Looduskaitse mõtte ja mõiste teke ja arenemine keskkonnakaitseks Eestis ja maailmas
 • Demograafiline plahvatus
 • Urbanisatsioon ehk linnastumine
 • Tööstusrevolutsioon
 • Teaduslik-tehniline revolutsioon
 • Tehnokraatia
 • Roheline revolutsioon. Toiduprobleemid
 • Tehnilise progressi kahjulikud kaasnähud ja nende mõju loodusele
 • KESKKOND
 • KESKKONNAKAITSE
 • Keskkonnakaitse ja looduskaitse põhjused (esteetilised, teaduslikud, maanduslikud
 • ressurssoloogilised)
 • Keskkonnakaitse seos baas- ja rakendusteadustega. Keskkonnakaitse fundamentaalteadused
 • Ökoloogia mõiste, arenemine ja liigitamine. Ökoloogia peamised ülesanded
 • MÕISTE
 • ARENG
 • LIIGITUS
 • ÜLESANDED
 • Oodumi bioloogiline „tort”. Ökoloogias kasutatavad uurimismeetodid
 • Taksonoomilised teadused
 • Fundamentaalteadused
 • Eksperiment ehk katse
 • Vaatlus
 • Monitooring ehk seire
 • Modelleerimine
 • Proovialade meetodid, näit. kvadraatide meetod.(tabel meetod)
 • Loendus
 • Analüüs
 • Bioindikatsioon
 • LIIK
 • INDIVIID
 • BIOTSÖNOOS
 • BIOOM
 • KOHANEMINE
 • KOHASTUMINE
 • ONTOGENEES
 • BIOGEOTSÖNOOS
 • ÖKOSÜSTEEM
 • ÖKOTOOP
 • BIOTOOP
 • ÖKOTON
 • ENDEEM
 • KOSMOPOLIIT
 • BIOSFÄÄR
 • BIOGEOGRAAFIA
 • INTEGRATSIOON
 • SÜSTEEM
 • Commoneri seadused
 • Ökosüsteemi ehitus: biootiline ja abiootiline
 • abiootiliste
 • biootilised
 • PRODUTSENDID
 • KONSUMENDID
 • I aste
 • II aste
 • PARASIIDID
 • REDUTSENDID
 • DETRIDOFAAGID
 • Toiduahelad ja toiduvõrgud
 • Toiduahel
 • toiduvõrgu e. toitumissuhete võrgu e
 • konneksi
 • Ökoloogilised püramiidid. Biomassi, energia ja arvukuse püramiidid. Bioakumulatsioon
 • Ökoloogiline püramiid e. Eltoni püramiid
 • Vesi ökosüsteemis. Veeringe
 • Happesus (pH) ja soolsus kui ökoloogilised faktorid
 • Päikesekiirgus, temperatuur, sademed, niiskus kui ökoloogilised faktorid
 • PÄIKESEKIIRGUS
 • SADEMED
 • Biootiliste ja abiootiliste faktorite koostoime. Ökoloogiliste faktorite mõju organismile
 • Liebigi miinimumiseadus. Tolerantsuse seadus (Shelfordi seadus). Mitscherlichi, Walteri-Aljohini
 • seadused
 • Liebigi tünnilauareegel e. miinimumi reegel
 • Schelfordi reegel
 • Mitscherlichi reegel e. Kasvutegurite reegel
 • Walteri reegel e. suhtelise kasvukohapüsivuse ja biotoobivahetuse reegel
 • EURÜTOOPNE
 • STENOTOOPNE
 • BIOINDIKATSIOON
 • BIOINDIKAATOR
 • ATSIDOFIIL
 • KALTSIFIIL
 • OLIGOTROOFID
 • EUTROOFID
 • MESOTROOFID
 • EUTROFEERUMINE
 • Õhu seisundi, keskkonna happesuse, niiskuse ja mulla mehhaanilise koostise monitooring
 • bioindikaatorite abiga
 • Energia Ökosüsteemis. Energiavoog
 • Energia
 • Energiavoog
 • ALBEEDO
 • KINEETILINE ENERGIA
 • POTENTSIAALNE ENERGIA
 • Termodünaamika seadused, entroopia
 • Termodünaamika I printsiip (energia jäävuse seadus)
 • Termodünaamika II printsiip (entroopia seadus)
 • Entroopia
 • Valgus ja radiatsioon (kiirgus) ökosüsteemis
 • aktiivseks radiatsiooniks
 • Bioloogilised rütmid: tsirkaadrütm (ööpäevane), sesoone rütm (aastaajaline)
 • VASTUS PUUDUB KONSPEKTIS
 • PRODUKTSIOONID ÖKOSÜSTEEMIS
 • BIOMASS
 • FÜTOMASS
 • ZOOMASS
 • BAKTERIMASS
 • MORTMASS
 • Bioproduktsioon põllul ja metsas
 • Ökoloogiline efektiivsus
 • Aineringed: väike ja suur, bioloogiline ja geoloogiline
 • Aineringe
 • väike geoloogiline aineringe hõlmab
 • suures geoloogilises
 • Bioloogilises aineringes
 • SÜSINIKU RINGE
 • FOSFORI RINGE
 • LÄMMASTIKU RINGE
 • VÄÄVLI RINGE
 • HAPNIKU RINGE
 • Aineringete iseloomustamine: kvalitatiivselt, kvantitatiivselt. Avatud ja suletud ringe
 • Tasakaal ökosüsteemis
 • Suktsessioon: esmane, teisene, allogeene ja autogeenne. Kliimaks, Evolutsioon
 • Suktsessioon e. koosluste vahetus
 • Autogeense
 • Primaarseks
 • Sekundaarne
 • Kliimaks
 • Populatsioon. Iseloomustus. Isendite juhulik, grupiline ja ühtlane paiknemine populatsioonis
 • Populatsiooni arvukus, tihedus. Sündimus ja immigratsioon. Suremus ja emigratsioon
 • Populatsiooni tihedus
 • Sündimus
 • Immigratsioon
 • Suremus
 • Emigratsioon
 • Populatsiooni kasv: eksponentsiaalne, logistiline
 • Populatsiooni koostis ja struktuur. Vanuseline, geneetiline ja suguline koosseis
 • Fluktuatsioonid, populatsiooni tiheduse reguleerimine
 • ELAMUS
 • ELAMUSKÕVERAD
 • KOAKSIAD
 • KONKURENTS
 • KISKLUS
 • PARASITISM
 • ANTIBIOOS
 • ALLELOPAATIA
 • SÜMBIOOS
 • KOMMENSALISM
 • PROTOKOOPERATSIOON
 • MUTUALISM
 • Konsortsium
 • Ökoloogilised reeglid (Alleni, Bergmani, Glogeri, Aljohini ja Walteri reeglid)
 • KASVUKOHT
 • ÖKOLOOGILINE NISS
 • MUUTLIKKUS POPULATSIOONIDES
 • MUTUATSIOONID
 • VABA RISTUMINE
 • KUNSTLIK VALIK
 • LOODUSLIK VALIK
 • ADAPTATSIOON
 • KOHANEMINE
 • KOHASTUMINE
 • OLNTOGENEES
 • Fütotsönnoosi morfoloogiline struktuur – vertikaalne, horisontaalne. Rindelisus. Mikrotsönoosid
 • KONTIINUM
 • ÖKOLOOGILINE ORDINATSIOON
 • ÖKOTON
 • LIIGNE MITMEKESISUS
 • DOMINANTSUS

Kommentaarid (9)


helpmeh: Sellest on kindlasti kasu, tänud.
22:09 04-03-2013

mina323: päris asjalikud
17:09 07-01-2011

preciousone: väga äge tekst
12:35 06-04-2011


Sarnased materjalid

90
pdf
30
docx
19
doc
18
docx
74
docx
42
docx
7
docx
16
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto