Konspekt 2 (4)

4 HEA
 
Säutsu twitteris

Esitatud küsimused

 • Kuid millised tähendused sellel mõistel võivad olla ?
 • Kes on õigussuhte subjektideks ?
 • Mis iseloomustab õigussuhte subjekte ?
 • Millised seosed nende vahel on ?
 • Miks on võimalik õigusnorme ning -akte loogiliselt tõlgendada ?
 • Mis roll on siin õigusel ?
 • Mis on vähemus ?
 • Kelle vahel? Kohustused ja õigused kelle jaoks ?
 • Kuidas on aga H-Desitusviisi õigusnormidega ?
JÜRI LIVENTAAL

SISSEJUHATUS ÕIGUSTEOORIASSE
RIIK JA ÕIGUS
II OSA. ÕIGUS
LOENGUMAPP
ÕIGUSINSTITUUDI ÜLIÕPILASTELE

TALLINN 1998
2
RETSENSEERIS: prof. EERIK - JUHAN TRUUVÄLI
3
SISUKORD
Õppeainest 7
Skeem nr 1 8
TEEMA I. SOTSIAALSED NORMID, ÕIGUS JA ÕIGUSNORM 9
§ 1. Sotsiaalsed normid 9
P.1. Sotsiaalsete normide mõiste ja põhitunnused 9
P.2. Sotsiaalsete normide funktsioonid 10
P.3. Sotsiaalsete normide liigid 11
3.1. Tavanormid 11
3.2. Moraalinormid 12
3.3. Korporatiivsed normid 13
3.4. Õigusnormid 14
§ 2. Õiguse tunnused ja mõiste 14
P.1. Õiguse tunnused 14
P.2. Mõiste ning termin 14
P.3. Mõiste õigus erinevaid tähendusi 15
P.4. Õiguse mõiste 16
§ 3. Õigusnormi tunnused ja mõiste. Õigusnormide liigid 17
P.1. Õigusnormi tunnused 17
P.2. Õigusnormi mõiste. Õigusnormide esitamine õigusaktides 18
P.3. Õigusnormide liigid 19
P.4. Materiaalõiguse normid ning protsessuaalõiguse normid 21
§ 4. Õigusnormi loogiline struktuur 22
§ 5. Õiguse teooriate paljusus 26
P.1. Antiikaja käsitused õigusest 26
P.2.Teoloogilised õiguse teooriad 27
P.3. Loomuõiguse teooriad 27
P.4. Ajaloolise koolkonna teooriad 28
P.5. Sotsioloogilised teooriad 29
P.6. Normativistide teooriad 29
Skeem nr 2 30
§ 6. Põhilised suured õigussüsteemid 30
99% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Konspekt 2 #1 Konspekt 2 #2 Konspekt 2 #3 Konspekt 2 #4 Konspekt 2 #5 Konspekt 2 #6 Konspekt 2 #7 Konspekt 2 #8 Konspekt 2 #9 Konspekt 2 #10 Konspekt 2 #11 Konspekt 2 #12 Konspekt 2 #13 Konspekt 2 #14 Konspekt 2 #15 Konspekt 2 #16 Konspekt 2 #17 Konspekt 2 #18 Konspekt 2 #19 Konspekt 2 #20 Konspekt 2 #21 Konspekt 2 #22 Konspekt 2 #23 Konspekt 2 #24 Konspekt 2 #25 Konspekt 2 #26 Konspekt 2 #27 Konspekt 2 #28 Konspekt 2 #29 Konspekt 2 #30 Konspekt 2 #31 Konspekt 2 #32 Konspekt 2 #33 Konspekt 2 #34 Konspekt 2 #35 Konspekt 2 #36 Konspekt 2 #37 Konspekt 2 #38 Konspekt 2 #39 Konspekt 2 #40 Konspekt 2 #41 Konspekt 2 #42 Konspekt 2 #43 Konspekt 2 #44 Konspekt 2 #45 Konspekt 2 #46 Konspekt 2 #47 Konspekt 2 #48 Konspekt 2 #49 Konspekt 2 #50 Konspekt 2 #51 Konspekt 2 #52 Konspekt 2 #53 Konspekt 2 #54 Konspekt 2 #55 Konspekt 2 #56 Konspekt 2 #57 Konspekt 2 #58 Konspekt 2 #59 Konspekt 2 #60 Konspekt 2 #61 Konspekt 2 #62 Konspekt 2 #63 Konspekt 2 #64 Konspekt 2 #65 Konspekt 2 #66 Konspekt 2 #67 Konspekt 2 #68 Konspekt 2 #69 Konspekt 2 #70 Konspekt 2 #71 Konspekt 2 #72 Konspekt 2 #73 Konspekt 2 #74 Konspekt 2 #75 Konspekt 2 #76 Konspekt 2 #77 Konspekt 2 #78 Konspekt 2 #79 Konspekt 2 #80 Konspekt 2 #81 Konspekt 2 #82 Konspekt 2 #83 Konspekt 2 #84 Konspekt 2 #85 Konspekt 2 #86 Konspekt 2 #87 Konspekt 2 #88 Konspekt 2 #89 Konspekt 2 #90 Konspekt 2 #91 Konspekt 2 #92 Konspekt 2 #93 Konspekt 2 #94 Konspekt 2 #95 Konspekt 2 #96 Konspekt 2 #97 Konspekt 2 #98 Konspekt 2 #99 Konspekt 2 #100 Konspekt 2 #101 Konspekt 2 #102 Konspekt 2 #103 Konspekt 2 #104 Konspekt 2 #105 Konspekt 2 #106 Konspekt 2 #107 Konspekt 2 #108 Konspekt 2 #109 Konspekt 2 #110 Konspekt 2 #111 Konspekt 2 #112 Konspekt 2 #113 Konspekt 2 #114 Konspekt 2 #115 Konspekt 2 #116 Konspekt 2 #117 Konspekt 2 #118 Konspekt 2 #119 Konspekt 2 #120 Konspekt 2 #121 Konspekt 2 #122 Konspekt 2 #123 Konspekt 2 #124 Konspekt 2 #125
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 125 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2009-01-10 Kuupäev, millal dokument üles laeti
497 laadimist Kokku alla laetud
4 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
pliisi Õppematerjali autor

Lisainfo

Tegu on järjega 'Konspekt 1'-le :)
juura , õigus , narits , õiguse entsüklopeedia

Mõisted

kollisioonid, aineprogrammi kohaselt, põhimõisteteks, veelgi enam, seegi loengumapp, piiritlemisega, õigusnormist anglo, sotsiaalne norm, normi reeglile, sotsiaalsetele normidele, tavanormid, tavanormid, tavanorme, targem, tavanormid, kirjutamata õigus, moraalinormid, sellised väärtushinnangud, moraalinormide seast, moraalinormide toime, korporatiivsed normid, austuse allikaks, võimu allikaks, meetmete iseloom, ettevalmistuse osoaviahim, ühikul, õigusteaduses, klassikalised põhimeetodid, õigusteaduses, juriidiline termin, legaaldefinitsioonis, juriidiline termin, riigiõiguse normistik, positiivne õigus, õigus tervikuna, inimühiskonnas, üldaktid, sätestamine, grammatilisest aspektist, formaalloogika aspektist, õigustkaitsev, kohustav, õigustav õigusnorm, spetsiaalne, imperatiivne, juhendav, soovitav, legaaldefinitsioon, delegatsiooninorm, õigusnormi hüpotees, hüpotees, dispositsioon, otsesed, viitavad, blanketsed, sanktsioon, kohustuslikku käitumiseeskirja, karistusliiki või, karistamist, mõistetuletised, sanktsioon, dogmaatika kohaselt, premissid, tõeliselt vooruslik, normativistid, suuri õigussüsteeme, taustaks sellele, suundaandvates kesk, õigusnormid, õiguse valdkond, põhjamaades, tugines romaani, common law, õigussüsteemile, vahetegu era, prejudikatiivne õigus, piltlikult, pretsedendid, õiguskirjanduses, ratio decidendi, obiter dictum, stare decisis, stare decisis, obiter dictum, suvalised, teostamise kord, eraõiguslikud suhted, seisund avalik, õigussuhtes, laenutajal, walitseja keisril, ühiskondlikud suhted, varalistes suhetes, monograafia, õigussuhte sisuks, juriidilised teod, juriidilised teod, juriidiline koosseis, sellistest tegudest, õigusnorm, õigusaktidel, üldkohustusliku jõu, kanooniline õigus, legislatiivaktid, õigustrakendavad üksiknormid, igas riigis, vundamendiks, täidesaatva riigivõimu, muud rekvisiidid, kasutusel h, õiguslik kontinuiteet, õigustehnilisest aspektist, kellaaeg, rahvusvaheliselt, üldtuntud, jõus, üldtunnustatud, õigusaktid, haiglad, diapasooni, põhiidee, põhiidee, põhiidee, realistid, konstruktsiooniga, teisejärguline, normativistide järgi, arvamused vana, kommentaarid, klassifitseerimisel, juristi, õiguse süsteem, era, õigusharusid, üldtunnustatud põhimõtted, vägagi oluline, üldobjekt, üldiseks eelduseks, etno, riigiehitus, üldhaldus, riigiõiguslikeks normideks, äärmiselt oluline, haldusõiguse normistikus, menetlusnormistik, finantsid, valuuta, finantseerima, rahandussuhted, kaudsetest maksudest, finantsõiguse normidel, omavalitsusüksused avalik, finantsõigusest, sihtasutused, finantsõiguse normid, üldisemalt, kriminaalõigus, õigusnorm, olla kuriteod, toimepanemise ajast, subjekti osas, rahvusvaheliselt, määratavad karistused, ähvardus, üldosa normid, eriosa normides, ohvrit, kriminaalõigusega, kriminaalmenetluse ülesanded, kokkuvõtlikult, võrreldes riigivõimu, kriminaalpoliitika põhisisuks, üldobjektiks, tööõigussuhte sisuks, sisuks, tsiviilkohtumenetlus, kriminaalõigusega, tsiviilkohtumenetluses, rahvusvahelises suhtlemises, majanduselus finants, õigusharusid, õigusaktide süstematiseerimine, kodifitseerimise käigus, kodifitseerimise tulemuseks, tsiviilõigus, juriidilisi termineid, veel keerulisem, suure tähtsusega, kuritegude puhul, loogiline tõlgendamine, loogilist tõlgendamist, siduvateks printsiipideks, normatiivaktis, või õigustatuks, õigusnormi või, viimane juhtum, õigusakti või, vaieldavamad, kontinentaalses õigussüsteemis, järgimine, tõlgenduse ülesanne, igas riigis, kausaalne seos, kindlustamisel, doktrinäärseks tõlgendamiseks, tõlgendamisel, seaduse analoogia, õigusteadus, teatavatel juhtudel, õigusteoreetilises kirjanduses, kollisiooni puhul, õiguse järgimine, õiguse kasutamine, õiguse kohaldamine, õiguserikkumine, õiguspärane, juriidiline vastutus, teisisõnu, tegevusetus, kasutatakse krk, tahtlus, sama vähe, õiguserikkumine koosseis, armuandmise motiiviks, õiglus, egaalsuse põhimõte, kokkulangemine, õigusteadvus, ideaaliks, sotsialiseerumisel, rakendumiseks, konstitutsioonid, tohib riigi, minevik, formaalse loogika, yhteiskunta, markkinointi, valtio, helsinki, vapk, art, yleishallinto, õpetamisel, klassikalist doktriini, taranovski, elemendina, hüpoteesi rolliks, just abstraktsetena, hüpoteesis, sellised õigusnormid, empiiriline õigusnorm, relatsioon z, käitunul, kelseni järgi, muide, tänapäeval ütleme, materialiseerunud käsuandja, skemaatiliselt esitatuna

Sisukord

 • Sotsiaalne norm
 • Kohustus
 • Ühiskonnakesksed
 • Termin

Teemad

 • JÜRI LIVENTAAL
 • SISSEJUHATUS ÕIGUSTEOORIASSE
 • RIIK JA ÕIGUS
 • II OSA. ÕIGUS
 • ÕIGUSINSTITUUDI ÜLIÕPILASTELE
 • TALLINN 1998
 • RETSENSEERIS
 • prof
 • EERIK - JUHAN TRUUVÄLI
 • SISUKORD
 • Õppeainest
 • Skeem nr 1
 • TEEMA I. SOTSIAALSED NORMID, ÕIGUS JA ÕIGUSNORM
 • õigus
 • romaani-germaani
 • common law
 • Teema 1. Põhimõisted
 • TEEMA II. ÕIGUSSUHE
 • Teema 2. Põhimõisted
 • TEEMA III. ÕIGUSAKTID
 • jurisdiktsioonilised
 • Teema 3. Põhimõisted
 • TEEMA IV. ÕIGUSE SÜSTEEM
 • Teema 4. Põhimõisted
 • TEEMA V. ÕIGUSAKTIDE TÕLGENDAMINE
 • Teema 5. Põhimõisted
 • TEEMA VI. ÕIGUSE REALISEERIMINE
 • Teema 6. Põhimõisted
 • TEEMA VII. ÕIGUSERIKKUMINE JA JURIIDILINE VASTUTUS
 • Teema 7. Põhimõisted
 • TEEMA VIII. ÕIGUS JA MORAAL. ÕIGUSRIIGI KONTSEPTSIOON
 • Teema 8. Põhimõisted
 • Kirjandus
 • Kasutatud normatiivaktid
 • ÕPPEAINEST
 • teadusmetodoloogia
 • praktilise
 • jurisprudentsi
 • haldusõigus
 • õigusteooria eriosa
 • üksikute õigusharude (nt tsiviilõigus, kriminaalõigus, riigiõigus, haldusõigus jne) õppeained
 • instituudid, institutsioonid, terminid, definitsioonid, klassifikatsioonid, doktriinid
 • kontseptsioonid
 • instituute, institutsioone, termineid (mõisteid), definitsioone, klassifikatsioone, doktriine
 • kontseptsioone
 • paradigmaatiliste
 • normativistliku
 • Skeem nr 1
 • ÕIGUSE ÕPPIMINE
 • Professionaalne erudeeritus tagab
 • realiseerimiseks
 • JNE ) )
 • ( ) )
 • ( ) )
 • ( ) )
 • TEEMA I. SOTSIAALSED NORMID, ÕIGUS JA ÕIGUSNORM
 • Sotsiaalsed normid
 • Sotsiaalsete normide mõiste ja põhitunnused
 • juhis
 • reeglid
 • normatiivid
 • ühiskondlikku tahet
 • ühiskondlikke suhteid
 • tahtelist käitumist
 • sootsiumi
 • kohustust
 • tegevusetuse
 • teo ja
 • tagajärje
 • mallile
 • tagajärg
 • kohustusest
 • autonoomsed
 • vaba tahte akt
 • autonoomne
 • kohustatu
 • kohustus
 • subjekti
 • sotsiaalse
 • millised reguleerivad grupi
 • paljude või kõigi käitumist
 • heteronoomne
 • sotsiaalse surve
 • käitumist motiveeriv toime
 • tahet
 • kohustus
 • autoriteedi
 • võim
 • jõud
 • võim
 • sunni
 • eesmärgiks
 • abstraktsus
 • kehtivus aegruumis
 • Sotsiaalsete normide funktsioonid
 • funktsioon
 • reguleeriv
 • kooskõlastavad
 • koordineeriv
 • Sotsiaalsete normide süsteem
 • stabiliseeriv
 • vormiks
 • sotsialiseerimise vahendiks
 • kehtivus
 • aegruumis
 • sotsialiseeriv
 • kõigi ja
 • igaühe
 • Sotsiaalsete normide liigid
 • pärimuslikud käitumisreeglid
 • sootsiumide
 • sümboleid
 • Cicero
 • rahvusvaheliselt üldtunnustatud
 • immuniteedipõhimõte
 • austusel
 • selle maa tava
 • ius scriptum
 • õigusnormideks
 • kõlbluspõhimõtted
 • alus
 • vorm
 • autonoomse
 • kreedo
 • normid
 • kriteeriumid
 • headust
 • kurjust
 • religioonid
 • regionaalsed kultuurid
 • üldhumanistlike printsiipidena, väärtustena
 • kristlik moraal
 • eetika
 • juristi kutseeetika
 • inkvisitsioon
 • hukkamisvõtete
 • piinamine
 • surmanuhtluse
 • fraieritelt
 • partikulaarseid
 • egotsentrism
 • egoism
 • immoralism
 • hundimoraal
 • partikulaarsed moraalinormid
 • sõna
 • teovõimelisi
 • austuse
 • väärtus
 • väline
 • kasvatusega
 • veenmine
 • võimu
 • totalitaarse
 • kirjutati üles
 • egaliteet
 • õigusnormide
 • kōikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja
 • arendada riiki, …mis on rajatud vabadusele, ōiglusele ja ōigusele
 • õiguse
 • P.3.3. Korporatiivsed normid
 • korporatiivseks organisatsiooniks
 • tsunftid
 • erakonnad
 • üliõpilaskorporatsioonid
 • fiscus
 • sotsiaalne kohustus
 • vabatahtlikkuse
 • Austuse
 • Võimu
 • sunnimeetmeid
 • hukkamõistust
 • varalistest
 • rüütliordu
 • Volkssturmi
 • legaalsete
 • illegaalsete
 • Cosa Nostra, Hiina Triad jne
 • avaliku võimu organisatsiooni
 • poliitilise süsteemi sekundaarsed elemendid
 • sotsiaalsete normide
 • Õiguse tunnused ja mõiste
 • Õiguse tunnused
 • üldise
 • õigusnormide süsteem
 • õiguse instituutidesse
 • käitumiseeskirjade süsteem
 • erisubjekt
 • riigi tahteline akt
 • tavanormid, moraalinormid
 • korporatiivsed
 • riigi sunni jõuga
 • moraalinormiga
 • termin
 • korraldatud
 • tunnetuse
 • seaduspärasustest
 • loogiline
 • grammatiline
 • ajalooline
 • notio
 • mõtlemise vorm
 • mõistetega
 • mõtlemise ühik
 • kõnekeele ühik
 • fraseoloogiline termin
 • juriidilise erimõiste
 • nähtus
 • mõistete
 • kontseptsioonid
 • sünonüümiga
 • homonüümiga
 • mittelaisk
 • laisk
 • metafooriga
 • op cit
 • juriidilise erimõistega
 • legaaldefinitsioon
 • Mõiste õigus erinevaid tähendusi

Kommentaarid (4)


Agnessaa: oli väga väga palju abiks õppimisel :)
01:37 27-03-2019

asuur: Väga põhjalik

13:31 24-05-2012

Hkuuskla: Põnev kokkuvõte
18:35 02-04-2012


Sarnased materjalid

29
doc
45
docx
83
doc
41
doc
32
doc
269
docx
28
pdf
105
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto