Konspekt-üldine usundilugu (25)

5 VÄGA HEA
 
Säutsu twitteris
ÜLDINE USUNDILUGU

Õppejõud Ringo Ringvee

11. sept 2007
C. Partridge „Maailma usundid“

T.   Kulmar   „Üldine   usundilugu:   religiooniteaduse    põhimõisted .    Maailmausundid
Seletussõnastik“
Rudolf  Bultmann arvas, et usundeid tuleb uurida demütologiseerimise teel. Usundeid uuris 3. 
saj   ema   Euhemeros,   kes   leidis,   et   jumalad   on   jumalikustatud   kuningad.   Euhemistlikud 
religiooniteooriad: Ed.B.Taylor –  animism : unenägudes hing liigub inimekehast välja; S. Freud
Erich    von   Däniken   –   jumalad   on    tulnukad ,   tulnud   muudest   universumitest   maa   peale; 
Plutarchos  – religiooni algus on inimlikus hirmus.
Usu-uuringud jagunevad mitmeks erinevaks kategooriaks.
Usundifilosoofia:
•  Jumalatõestused
• Usundist kõnelemine kasutades filosoofia „vahendeid“
Usundi dimensioonid:
Õpetuslik ja  filosoofiline  – monoteismpolüteismdogma
Filosoofiline/teoloogiline – apologeetika
Müüt – lugu, mis kirjeldab kogukona jaoks olulisi asju. Mythos – jutt, lugu; lugu sellest, nt 
kuidas   kõik   alguse   sai   –   need   on   kosmogoonilised   e   loomismüüdid;   eshatoloogilised   ehk 
lõpumüüdid – kuidas maailm otsa saab. Paljud usutrad. räägivad sellest, et  maailmalõpp  tuleb. 
Need   lood   moodustavad   püha   traditsiooni,   selle,   mida   edasi   antakse   (Mircea   Eliade). 
Ürgilmutus, eeskuju – kuidas käituda, kuidas teatud eeskujude järgi situatsioonides käituda. 
Mida tähtsam on loo peategelane, seda tähtsam on lugu.
Müüdid  ei ole ajalugu. Müüdid on religioosne materjal, kirjandus, millel on usuline eesmärk. 
Võime rääkida müüdist kui metafoorist – Eliade: müütide tegevus toimub müütilises tegevuses 
(kaua aega tagasi seitsme maa ja mere taga...)
1
Rituaalid  on religiooni juures olulised. Religiooni juures on oluiseks tegutsemine, toimumine. 
Religioonile on iseloomulikud mudelid, kuidas midagi tehakse.  Rituaal  on sõnalis-kehaline 
toiming. Rappaport on rituaale nimetanud liturgiliseks korraks. Inimestel, kes neid rituaale läbi 
viivad,   on   rituaalide   läbiviimiseks   kindel   aeg,   koht   ja   kindlad   väärtused:   jumalateenistus, 
palvetamine ,    ohverdamine ,    meditatsioon    jne.   Kristlikus   traditsioonis   on   näiteks 
armualauatraditsioon.
Emile    Durkheimi   arvates   on   rituaal   kogukonna   ühine   toiming.   Seal   kinnitatakse   kindlaid 
tõekspidamisi,   ühiseid   väärtusi;   rituaal   annab   ühise   kogemuspinna/   kollektiivse   kogemuse. 
Rituaalne käitumine on inimtsivilisatsiooni alus. 
Clifford  Geertz - rituaal on kui oluline sümbolite süsteem, mille abil inimene suhestab end 
uutesse olukordadesse, uutesse tingimustesse ja mille abil ta kommunikeerub ning millega ta 
kontrollib ennast. Rituaalid on enese suhestamiseks uude olukorda. 
Rituaalid jaotatakse:
• Kriisiriitusteks – kurjast vaimust nt vaevatud inimene, kellest tuleb vaim välja ajada. 
Puudutab ka ühiskonda laiemalt –  kogukond  on kriisis. Näiteks see aeg, kui Estonia 
põhja läks. Erinevad usuorganisatsioonid kaasati inimeste nõustamisse.
• Kalendaarriitused – nt uue aasta riitused, viljakoristamine – need sündmused, mis on 
kalendrikuupäevadega paika pandud.
• Siirderiitused –  Arnold  van Gennep – siirderiituste juures on oluline staatus – ühest sots 
staatusest   teise   muutumine.   Siirderiitused   koosnevad   3   erinevast   osast: 
lahutamis/irrutamisriitused (mõrsjaitkud), üleminekuriitus (teismeeast täiskasvanuikka), 
liitmis - /ühendamisriitused (saadakse uus nimi,  identiteet ).

Emotsioonid

 religioonis on väga olulised. Üheks valdkonnaks religioonis on  ekstaas , religiooni 
müstika . Ekstaasile on raamid  ette antud – transiseisundid, teise teadvuse  seisundid .
Eetika  ja ususeadustiku aspekt – iga  traditsioon  seab oma nõuded kogukonnale: nt 10 käsku, 
kuldreegel .   Rituaalid   võivad   erineda,   müüdid   on   natukene   erinevad,   aga   eetika   erinevate 

95% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Konspekt-üldine usundilugu #1 Konspekt-üldine usundilugu #2 Konspekt-üldine usundilugu #3 Konspekt-üldine usundilugu #4 Konspekt-üldine usundilugu #5 Konspekt-üldine usundilugu #6 Konspekt-üldine usundilugu #7 Konspekt-üldine usundilugu #8 Konspekt-üldine usundilugu #9 Konspekt-üldine usundilugu #10 Konspekt-üldine usundilugu #11 Konspekt-üldine usundilugu #12 Konspekt-üldine usundilugu #13 Konspekt-üldine usundilugu #14 Konspekt-üldine usundilugu #15 Konspekt-üldine usundilugu #16 Konspekt-üldine usundilugu #17 Konspekt-üldine usundilugu #18 Konspekt-üldine usundilugu #19 Konspekt-üldine usundilugu #20 Konspekt-üldine usundilugu #21 Konspekt-üldine usundilugu #22 Konspekt-üldine usundilugu #23 Konspekt-üldine usundilugu #24 Konspekt-üldine usundilugu #25 Konspekt-üldine usundilugu #26 Konspekt-üldine usundilugu #27 Konspekt-üldine usundilugu #28 Konspekt-üldine usundilugu #29 Konspekt-üldine usundilugu #30 Konspekt-üldine usundilugu #31 Konspekt-üldine usundilugu #32 Konspekt-üldine usundilugu #33
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 33 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2009-06-06 Kuupäev, millal dokument üles laeti
509 laadimist Kokku alla laetud
25 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
kailikaili Õppematerjali autor

Mõisted

plutarchos, usu, mythos, lõpumüüdid, müüdid, religiooni juures, religioonile, rituaalne käitumine, clifford geertz, rituaalid, kriisiriitusteks, kalendaarriitused, siirderiitused, liitmis, turner, sotsiaalne aspekt, poliitiline aspekt, usuühingutesse, suured maailmausundid, aabrahamlik traditsioon, kohtumine suurusunditega, šamanism, lwa, sept 2007, judaism, juudi traditsioonis, juute, aabraham, mooses, paabeli vangipõlv, diasporaa, judaismi jumal, jhwh, hašem, esimeses osas, pühakiri, talmud, halaha, sefaradi keel, saj ida, kasvama oimulokid, martin buber, saj saksamaal, sionism, sionism, ümberlõikamine, minjan, bar mitsva, bat mitsva, naise ülesandeks, tefillin, tallit, mezuza, judaismi usupühad, iganädalane usupüha, sabat, teised pühad, jom, hanukka, juudi traditsioonis, košer, košer, naise ülesandeks, abielul, mazel tov, juudi hauad, üheks tuntumateks, kuulsamaid messiaid, jeesust, evangeeliumist 5, kristlus, püha vaimu, nelipühi, pattudest vabaks, 342, väliseks sümboliks, isepäraseks, peapiiskop, vatikani elanikke, eripäraks, oluline roll, protestantlikes kirkutes, amish, benny hinn, spetsiifiline osa, ristimise puhul, armulaud, neitsi maarja, mehhikos, islam, meka, umma, muhamed, kristlaste, islami maailm, islamism, sunniidideks, islami pühakiri, koraani kõrval, halal, islami traditsioonis, usu tunnistamine, islam, mošee seinas, mošees, almus, džihaad, väike džihaad, islami palvemajadeks, islamiusus, bahai traditsioonis, bahaid, dharma, bhagavadgita, lisaks neile, pereaastad, metsaerakuaastad, ränderakuaastad, ühed inimesed, hindu tempel, templite juures, murti, jumalakujud, prasad, toidu puhul, hindu kodualtar, sansaara, hindu traditsioonis, hindu filosoofia, jooga, jooga puhul, guru, swami, sati, püha lehm, džainismi puhul, õige teadmine, õige usk, budism, gautama siddhartaga, askees, levinud tiitel, budistlikus traditsioonis, õige vaade, õige keskendumine, bhavachakra, budistlikus traditsioonis, pühakirjas tipitakas, mahajaana, šunjata õpetus, saj kirde, zen, koanid, zen, samuraikultuur, tiibeti budismis, olcottile, buddhist order, karlis tennisons, sikhi traditsioonis, sikhis, sikhi usutunnistuseks, khalsa, kirpan, gurdwara, gurdwaras, sikhi traditsioonis, abielurikkumine, hiina omausundid, tian, taevatahe, ying sheng, hiina eneseteadvus, enesearendamine, õilis inimene, xunzi, kulgu, ideaaliks, zhang daoling, falun gong, mao zedong, kultuurirevolutsioon 1966, kamide hulk, torii, keisrit, shimenawa, šintodel, uued usundid, teosoofia, mormoonidel, komeedi taga, rastafari, saientoloogia kirik, dianeetika, new age, aleister crowley, satanism, lavey, taaralased, rooma

Sisukord

 • Šuudravarna (teenijad, lihttöölised)

Teemad

 • ÜLDINE USUNDILUGU
 • revitalisatsiooniks
 • loodususundid vahelt puudu, vt powerpoint)
 • Šamanism
 • JUDAISM
 • Aabraham
 • Mooses
 • lepingu
 • Taavet
 • Paabeli vangipõlv
 • Diasporaa
 • Talmud
 • Halaha
 • A š k e n a z i
 • S e f a r d i
 • E d o t h a - m i z r a c h
 • J U U D I D
 • H a s s i i d i d
 • M i s n a g d i m
 • U u s - o r t o d o k s i d
 • O r t o d o k s i d
 • K o n s e r v a t i i v i d
 • L i b e r a a l i d
 • R e f o r m e e r i t u d
 • P r o g r e s s i i v s e d
 • J U D A I S M
 • Hassiidid
 • reformeeritud judaism
 • Sionism
 • okt 2007
 • Minjan
 • Bar mitsva
 • Bat mitsva
 • Tefillin
 • Tallit
 • tallit katan
 • Mezuza
 • Jarmulke/kippa – ’
 • sabat
 • Roš-hašana
 • Jom-kippur
 • Pesah/paasapühad
 • Hanukka
 • Kašrut
 • Košer
 • Treife/teref(a)
 • košer
 • Abielu
 • huppa
 • Matused
 • Messias
 • Šabbatai Tsvi
 • Naatsareti Jeesus
 • KRISTLUS
 • Paulus
 • Constantinus Suurega
 • Martin Luther
 • Amish
 • Piibel
 • Voorused ja patud. 7 surmapattu
 • ISLAM
 • aastal Mediinasse
 • hidžraks
 • Umma
 • sunna
 • sufid
 • Koraan
 • oktoober 2007
 • Almus
 • paast
 • Palverännak Mekasse
 • džihaad
 • kultuuri
 • BAHA’I
 • HINDUISM
 • Hindu seisused
 • casta
 • mokša
 • DŽAINISM
 • BUDISM
 • Budism Eestis
 • SIKHISM (27. november 2007)
 • HIINA USUNDID
 • Mengzi/Mencius
 • Xunzi
 • wu wei
 • JAAPAN
 • Šinto
 • detsember 2007
 • Uued usundid
 • new age
 • detsember 2007
 • Eesti usundid

Kommentaarid (25)


dogma: Eksami saab selle põhjal rahuldavalt ära teha küll, kuid konspektis on lünkasid, nt loodususundid on käsitlemata ja hinduismi on poolikult käsitletud.
18:54 05-01-2011

estoonian: Selle põhjal saab enamiku selgeks, aga igaks juhuks võiks veel mujalt juurde otsida materjali.
12:47 20-12-2011

getsik: mind aitas ka väga palju, tähtsamad asjad, mdia vaja teada, on välja toodud.
12:46 16-01-2012


Sarnased materjalid

83
docx
12
odt
35
docx
19
docx
30
docx
8
xls
14
doc
29
docx

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto