Kohaliku omavalitsuse õigus (12)

5 VÄGA HEA
 
KOHALIKU OMAVALITSUSE ÕIGUS
Dots. Vallo Olle 2009
Konspekt loengute, slaidide, osaliselt seaduste ja õpik ,,Munitsipaalõigus loengud" V.Olle põhjal
____________________________________________________________________________________________________
§ 1. MUNITSIPAALÕIGUSE ALUSED
____________________________________________________________________________________________________
1. Kohaliku omavalitsuse mõiste ja aine
Munitsipaalõiguse mõiste - avalik-õiguslike õigusnormide kogum, mis KOV realiseerimise tagamise eesmärgil reguleerib: 1)
kohaliku omavalitsuse üksuste (Eestis vallad, linnad) õiguslikku seisundit, organisatsiooni, ülesandeid, tegevusvorme ja nende
tegevuse kontrolli; 2) isikute õigusi ja kohustusi kohaliku omavalitsuse valdkonnas. Munitsipaalõigus on põhiseaduses sätestatud
omavalitsusüksuse - valla või linna - demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus seaduste alusel
iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades
valla või linna arengu iseärasusi. KOV rajaneb riigi territooriumi haldusjaotusel; teostub demokraatlikult moodustatud esindus- ja
võimuorganite kaudu, samuti kohaliku elu küsimustes rahvaküsitluse või rahvaalgatuse teel.
Harta kohaselt: Munitsipaalõigus tähendab kohalike võimuorganite õigust ja võimet seaduse piires ja kohalike elanike huvides
korraldada ja juhtida valdavat osa nende vastutusalasse kuuluvast ühiskonnaelust. Seda õigust kasutavad otsestel, ühetaolistel ja
üldistel valimistel salajase hääletuse teel vabalt valitud nõukogu või esinduskogu liikmed. Antud nõukogul või esinduskogul
võivad olla talle aruandvad täitevorganid. See tingimus ei tohi mingil moel mõjutada kodanike võimalust pöörduda esinduskogu
poole, kasutada referendumeid ja teisi otseseid kodanikuosaluse vorme, kui need on seadusega lubatud.
Kohaliku omavalitsuse mõiste (KOKS § 2)
1) Kohalik omavalitsus on põhiseaduses sätestatud omavalitsusüksuse ­ valla või linna ­ demokraatlikult moodustatud
võimuorganite õigus, võime ja kohustus seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või
linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu iseärasusi.
2) Kohalik omavalitsus:
- rajaneb riigi territooriumi haldusjaotusel;
- teostub demokraatlikult moodustatud esindus- ja võimuorganite kaudu, samuti kohaliku elu küsimustes rahvaküsitluse
või ­algatuse teel
Munitsipaalõiguse aineks on:
1) omavalitsuskorraldusõigus - KOV üksuste ja KOV liitude õiguslik seisund; KOV üksuste ja KOV liitude sisemine struktuur
ja ülesanded ning nende organite õiguslik staatus;
2) munitsipaalhaldusõigus - kohaliku omavalitsuse ja kohaliku omavalitsuse liitude materiaalsed funktsioonid, mis rajanevad
munitsipaalõigusnormidel;
3) munitsipaalfinantsõigus - kohaliku omavalitsuse funktsioonide täitmiseks vajalike rahaliste vahendite hankimine, eraldamine
ja otstarbekohane kasutamine: eelarve-, kassa- ja raamatupidamissüsteemid, vara-, tulu-, reservide- ja võlahaldus;
4) munitsipaalmajandusõigus - kohaliku omavalitsuse majandustegevuse avalik-õiguslik regulatsioon ja majandusprintsiibid,
millele see majandustegevus on allutatud.
Munitsipaalõiguse aine (K. Waechteri järgi): kohaliku omavalitsuse õigussuhted teiste iseseisvate avaliku õiguse
õigussubjektidega riiklikul tasandil, samuti õiguslikud küsimused suhetes teiste kohaliku omavalitsuse üksustega või muude
avalik-õiguslike juriidiliste isikutega. Kohaliku omavalitsuse organisatsioonisisesed õigussuhted, samuti õigussuhted õiguslikult
mitte iseseisvate ühikute vahel.
Eksternne õigus eraisikute suhtes- siin on eelkõige tegu KOV üksuste ülesannete täitmise vahendite ja teguviisidega suhetes nende
elanikega.
Kohalik omavalitsus rajaneb järgmistel põhimõtetel:
1) kohaliku elu küsimuste iseseisev ja lõplik otsustamine ja korraldamine;
2) igaühe seaduslike õiguste ja vabaduste kohustuslik tagamine vallas ja linnas;
3) seaduste järgimine oma ülesannete ja kohustuste täitmisel;
4) valla- ja linnaelanike õigus osaleda kohaliku omavalitsuse teostamisel;
5) vastutus oma ülesannete täitmise eest;
6) tegevuse avalikkus;
99% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Kohaliku omavalitsuse õigus #1 Kohaliku omavalitsuse õigus #2 Kohaliku omavalitsuse õigus #3 Kohaliku omavalitsuse õigus #4 Kohaliku omavalitsuse õigus #5 Kohaliku omavalitsuse õigus #6 Kohaliku omavalitsuse õigus #7 Kohaliku omavalitsuse õigus #8 Kohaliku omavalitsuse õigus #9 Kohaliku omavalitsuse õigus #10 Kohaliku omavalitsuse õigus #11 Kohaliku omavalitsuse õigus #12 Kohaliku omavalitsuse õigus #13 Kohaliku omavalitsuse õigus #14 Kohaliku omavalitsuse õigus #15 Kohaliku omavalitsuse õigus #16 Kohaliku omavalitsuse õigus #17 Kohaliku omavalitsuse õigus #18 Kohaliku omavalitsuse õigus #19 Kohaliku omavalitsuse õigus #20 Kohaliku omavalitsuse õigus #21 Kohaliku omavalitsuse õigus #22 Kohaliku omavalitsuse õigus #23 Kohaliku omavalitsuse õigus #24 Kohaliku omavalitsuse õigus #25 Kohaliku omavalitsuse õigus #26 Kohaliku omavalitsuse õigus #27 Kohaliku omavalitsuse õigus #28 Kohaliku omavalitsuse õigus #29 Kohaliku omavalitsuse õigus #30 Kohaliku omavalitsuse õigus #31 Kohaliku omavalitsuse õigus #32 Kohaliku omavalitsuse õigus #33 Kohaliku omavalitsuse õigus #34 Kohaliku omavalitsuse õigus #35 Kohaliku omavalitsuse õigus #36 Kohaliku omavalitsuse õigus #37 Kohaliku omavalitsuse õigus #38 Kohaliku omavalitsuse õigus #39 Kohaliku omavalitsuse õigus #40 Kohaliku omavalitsuse õigus #41 Kohaliku omavalitsuse õigus #42 Kohaliku omavalitsuse õigus #43 Kohaliku omavalitsuse õigus #44 Kohaliku omavalitsuse õigus #45 Kohaliku omavalitsuse õigus #46 Kohaliku omavalitsuse õigus #47 Kohaliku omavalitsuse õigus #48 Kohaliku omavalitsuse õigus #49 Kohaliku omavalitsuse õigus #50 Kohaliku omavalitsuse õigus #51 Kohaliku omavalitsuse õigus #52 Kohaliku omavalitsuse õigus #53 Kohaliku omavalitsuse õigus #54 Kohaliku omavalitsuse õigus #55 Kohaliku omavalitsuse õigus #56 Kohaliku omavalitsuse õigus #57 Kohaliku omavalitsuse õigus #58 Kohaliku omavalitsuse õigus #59 Kohaliku omavalitsuse õigus #60 Kohaliku omavalitsuse õigus #61 Kohaliku omavalitsuse õigus #62 Kohaliku omavalitsuse õigus #63 Kohaliku omavalitsuse õigus #64 Kohaliku omavalitsuse õigus #65 Kohaliku omavalitsuse õigus #66 Kohaliku omavalitsuse õigus #67 Kohaliku omavalitsuse õigus #68 Kohaliku omavalitsuse õigus #69 Kohaliku omavalitsuse õigus #70 Kohaliku omavalitsuse õigus #71 Kohaliku omavalitsuse õigus #72 Kohaliku omavalitsuse õigus #73 Kohaliku omavalitsuse õigus #74 Kohaliku omavalitsuse õigus #75
100 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 100 punkti.
~ 75 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2010-03-02 Kuupäev, millal dokument üles laeti
590 laadimist Kokku alla laetud
12 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Sisi Õppematerjali autor

Lisainfo

Konspekt loengute, slaidide, osaliselt seaduste ja õpik „Munitsipaalõigus loengud“ V.Olle põhjal. Konspekt sisaldab vihjeid eksamiks. Punasega tehtud märked ja konspekti lõpus olevad vihjed on Olle enda antud ja neid ta eksamil ka küsis.
munitsipaalõiguse alused , omavalitsusprintsiip , kohaliku omavalitsuse süsteem ja ülesannete liigitus , põhiseaduslik garantii , kohaliku omavalitsuse tegevuse kontroll , kohaliku omavalitsuse ülesanded , omavalitsuskorraldusõigus , kohalike omavalitsuste koostöö , kohaliku omavalitsuse õigusaktid , kohaliku omavalitsuse osavõtt õiguskäibest , kohaliku omavalitsuse vastutus , kohaliku omavalitsuse finants- , maksu- ja eelarveõigus

Dokumendis esitatud küsimused

 • Kuidas sobitada kohalikku omavalitsust heaoluriigi nõuetega ?
 • Kes on põhiõiguste adressaat ?
 • Mitmepoolne regulatsioon ?
 • Millistes küsimustes on otsuste vastuvõtmiseks vaja volikogu koosseisu häälteenamust ?
 • Kui kaua määrus kehtib ?
 • Millised on diskretsiooni õiguslikud piirid ?
 • Kes on selle põhisubjekt (riik ikka) ?

Mõisted

munitsipaalõiguse mõiste, munitsipaalõigus, munitsipaalõiguse süsteem, eriosa, pädevus, kattumine, omavalitsuskorraldusõigus, munitsipaalõigus, omavalitsusteadused, munitsipaalõigus, imperatiivsele reguleerimisele, tahteavaldus, dispositiivne reguleerimismeetod, vähemal määral, kov, munitsipaalõigusinstituut, progresseeruvalt kodaniku, kohalikele omavalitsustele, kov statuudiõiguseks, statuudiõigus, munitsipaalõigussuhe, volikogul, omavalitsusüksusel, volikogul, 1835, panter, kov, osalemisel, kov väärtusteks, teised ov, dualistlik mudel, seadusega kov, teoorias, kohustuslikud ülesanded, paljuski, omavalitsusüksuse ülesandeks, segavaldkonna puhul, kov esinduskogu, kov garantii, garantii tuumaks, kov, kov, kov, vahetu kohaldatavus, kov, tsiviilprotsessiõigusvõime, kov, valged raamatud, komiteel, komitee liikmetel, cdr, aasta veebruarist, komiteel, regioonide komitee, komiteel, kontseptsioon, riiklik järelevalve, kaasaegsele kodanikuühiskonnale, liigitus ühe, detsentralisatsioonisüsteemiga, dekontsentratsioonisüsteemi sisuks, klassifikatsiooni aluseks, kollektiividel, asustusüksused, lähtuvalt valla, asustusüksused, aleviku, aleviku, haldusterritoriaalne korraldus, haldusüksus, siseministeeriumil, siseministeeriumil, siseministeeriumil, siseministeeriumil, volikogu valimispäev, valimiste päev, hääletamis, hääletamisõigus, kandideerimisõigus, välismaalane, viimased, pouvoir constituant, tsiviliseeritud ühiskondades, printsiipide katalooge, ülaltoodud põhjusel, üksikisikul, riigivõimu abinõu, halduse seaduslikkus, rajanemisest ps, demokraatlikule riigikorraldusele, toimimise seisukohalt, identsus, identsus, representatsioon, kitsamas mõttes, esindamis, a ps, kov, seadusandjal, volikogul, haldusmenetlus, märgukiri, selgitustaotlus, laiemad osalemisõigused, valimisvabadus, üldisus, ühetaolisus, otsesus, salajasus, koondnimekirjas, valimiskomisjonide liigid, valimiskomisjoni liige, valimiskomisjoni liige, valimiskomisjoni töökorraldus, valimiskomisjon, valimiskomisjoni koosolek, valimiskomisjonil, valimiskomisjoni liikmed, asjaomaste valla, riigikohus, läbivaatamise kord, teenistuslik järelevalve, kov, riiklikuks järelevalveks, mittenõustumisel, plans, maavanema pädevuses, hkms järgi, haldusakt, halduskohtu pädevuses, peamine ülesanne, teenistuslik järelevalve, kov, kov alus, sotsiaalhoolekanne, kov, sotsiaalsed põhiõigused, kov, kov, tuletõrje, kov, võtab kov, vajalik valla, hankija, avatud hankemenetlus, planeerimis, maakasutus, planeeringu algatamine, kov, küsimuse linna, pädev linna, volikogul, volikogu liige, volikogu liige, nt koks, istungid, kaitsejõudude teenistus, samuti avalik, volikogu istungid, hääletamine volikogus, kolleegiumi arvates, tegutsemisvõimetu, alatised komisjonid, tööandja, õiguspädevus, revisjonikomisjoni pädevus, fraktsioonidel, töövormiks, väljapanekuga valla, munitsipaalomand, kohalikul omavalitsusüksusel, aktsionäriks, koormis, umbusalduse avaldamine, avalik teenistus, avalik teenistuja, kov teenistuja, ametiisik, kohalikel võimuorganitel, kohalikel võimuorganitel, ühisasutus, üldkoosolek, liidu esindusülesanded, liidu rahastamine, õigustloov üldakt, õigustloov akt, elu küsimusi, kov, määruse ülesanne, kov määrused, volitusnorm, riigivõim, haldusakt, volikogul, hkms mõttes, üldkorraldus, piiritletud maa, asja avalik, üksikakti, formaalne õiguspärasus, haldusakti motiveerimine, haldusakti motiveerimine, haldusakti kehtivus, haldusakti resolutiivosa, tühine haldusakt, ptk, halduslepingu sõlmimiseks, lepingu sõlmimine, kov üksustel, seadusjärgne esindusõigus, delikti mõiste, või avalik, seonduvalt avalik, tegutsemisvõime, teovõime, teatud väärteokoosseisud, riigivastutus, kahju hüvitamine, kohaldatakse avalik, ametnik, kahju liikideks, tuleneb kov, kov, kulupõhised kirjed, kov, kov, maksuks, maamaksumäär, erandina, ptk, delegeerida valla, müügihind koms, maksustamise periood, maksustamisperiood, väikelaevade registripidaja, sõiduki kasutaja, maksustamisperiood, liiklusregistri pidaja, maksustamisperiood, viivistasu maksja, vaidluste lahendamine, erandina, täitmise aruanne, finantsvarad, välisabi sildfinantseerimine, rahandusministeeriumil, toetuse omafinantseeringut, rahandusministeeriumi hinnangul, lisaeelarve, omafinantseeringut, rahandusministeeriumi hinnangul, kov, kov, pidid kov, veto, krahvkondades, komisjonisüsteem suurbritannias, alamastme, ringkondadel, esmatasandi munitsipaalüksusteks, enamikus munitsipaalüksustes, kov, lään, määratakse 3, lääninõukogu vali, meeri kohustuseks, meer, volikogul, valimisõigus, konstitutsioonid, dilloni reegel, kov, organid, departemangu esinduskoguks, esinduskoguks, šoti kov, walesi parlamendil, kov ük, ülejäänud ük, kov föderaalgarantiiks, kogukondade liitudel, kov, kov, bürgermeistril, maakondade struktuurid, määravaks, maakonna esinduskogu, konstitutsiooniline alus, administratsioon, nõukogu volitused, konstitutsiooniline alus, omavalitsusüksuse esinduskoguks, hääleõiguslikud, , õigusriigi põhimõtetest, küsimuse vastust, omavalitsuskorraldusõigus, välispädevus, sisepädevus, väljastanud, kov, volikogu, isiku põhiõigus, millistes küsimustes, üldvolitus, erivolitus, üldkorraldus, diskretsioon

Sisukord

 • KORDAMISOSA

Teemad

 • KOHALIKU OMAVALITSUSE ÕIGUS
 • Konspekt loengute, slaidide, osaliselt seaduste ja õpik „Munitsipaalõigus loengud“ V.Olle põhjal
 • § 1. MUNITSIPAALÕIGUSE ALUSED
 • Kohaliku omavalitsuse mõiste ja aine
 • Munitsipaalõiguse mõiste
 • Harta kohaselt
 • Kohaliku omavalitsuse mõiste (KOKS § 2)
 • Kohalik omavalitsus
 • Munitsipaalõiguse aineks on
 • omavalitsuskorraldusõigus
 • munitsipaalhaldusõigus
 • munitsipaalfinantsõigus
 • Munitsipaalõiguse aine
 • Kohalik omavalitsus rajaneb järgmistel põhimõtetel
 • Munitsipaalõiguse süsteem ja piiritlemine
 • Üldosa
 • Eriosa
 • Munitsipaalõigust saab jaotada ka
 • määrusandlikmenetlus, istungi kokkukutsusmise menetlus
 • valimisprotseduur jne
 • dualistlikuks
 • trialistlikuks süsteemiks
 • modifitseeritud omavalitsuskorraldusega
 • Munitsipaalõiguse piiritlemine
 • KOV korralduse, sh välise ja sisemise korralduse kohta vt PS kommenteeritud väljaanne § 160 lk 664-665
 • Munitsipaalõigus laiemas tähenduses
 • Kohalike omavalitsuste võimupiiride kaitse
 • Munitsipaalõigus ja omavalitsusteadused
 • Omavalitsusteadused
 • Munitsipaalõigus ja omavalitsuspoliitika
 • munitsipaalõigus
 • Omavalitsuspoliitika tuleneb tõsiasjast, et: 1)
 • Munitsipaalõiguspoliitika
 • Korralduse poliitika
 • põhiprobleem
 • Struktuuripoliitika
 • Protsessipoliitika
 • Munitsipaalsuhete õigusliku reguleerimise erisused
 • meetodid
 • käsk e ettekirjutus
 • keeld
 • õigustus
 • imperatiivset ja
 • Imperatiivsele reguleerimisele on iseloomulikud
 • Dispositiivse reguleerimise aluseks
 • Haldussuhete
 • õigusliku reguleerimise eripära väljendub
 • Näide
 • NB! Diskretsioon!
 • Munitsipaalõigusnormid ja –instituudid
 • Munitsipaalõigusnormid
 • klassifitseeruvad
 • õigusliku reguleerimise objekti järgi
 • õigusnormis sisalduva ettekirjutuse iseloomu järgi
 • õigusnormis sisalduva ettekirjutuse määratletuse (kategoorilisuse) järgi
 • õigusjõult
 • [korrata õiguse entsüklopeediast institutsioonidega korrespondeeruv üld- ja üksikaktide õigusjõult hierarhiline süsteem
 • Eesti Vabariigis!]
 • territoriaalse kehtivusulatuse järgi
 • mõisted: unitaarriik, föderatsioon, konföderatsioon; õigusaktide kehtivus aegruumis ja isikute ringi suhtes!)
 • menetlusõigusnormideks
 • [vahetegu materiaal- ja menetlusnormide ning materiaalse ja formaalse kehtivuse vahel!]
 • Munitsipaalõigusinstituut
 • Munitsipaalõiguse allikad
 • Euroopa Liidu õigus
 • unifitseerivaks
 • harmoniseerivaks
 • koordineerivaks
 • Euroopa kohaliku omavalitsuse harta
 • Territoriaalsete kogukondade ja võimuorganite vahelise piiriülese koostöö Euroopa raamkonventsioon
 • konventsiooni lisaprotokoll
 • Välismaalaste kohalikul tasandil avalikus elus osalemise konventsioon
 • Regionaal- või vähemuskeelte Euroopa harta
 • nn pehme õigus (soft law)
 • Euroopa Linnaharta
 • 5.4. Munitsipaalõiguse
 • erinevad allikad
 • Eesti Vabariigi põhiseadus
 • seadused
 • Vabariigi Valitsuse ja ministrite määrused
 • määrused
 • statuudid
 • kohaliku omavalitsuse määrused riiklike kohustuste täitmiseks
 • kohalik tavaõigus
 • piiriülene õigus
 • Munitsipaalõigussuhted ja nende subjektid
 • munitsipaalõigussuhe
 • munitsipaalõigussuhte subjekt
 • Administratiivkontroll kohalike võimuorganite tegevuse üle
 • Volikogu ja valitsuse õigusaktid
 • Vabariigi Valitsuse ja ministri määruse eelnõu kohta kehtestatud normitehnilisi
 • nõudeid
 • Valla ja linna põhimäärus
 • Vald ja linn avalik-õigusliku juriidilise isikuna
 • Omavalitsusüksuste rahvusvaheline koostöö
 • Omavalitsusüksuse õiguste kaitse
 • § 2. MUNITSIPAALÕIGUS JA OMAVALITSUSPRINTSIIP
 • ____________________________________________________________________________________________________
 • Lühiülevaade kohaliku omavalitsuse põhilistest teooriatest
 • Vaba kogukonna teooria (kogukonna loomulikeõiguste teooria) (19. saj. algus)
 • Vaba
 • kogukonna teooria põhiteesid
 • Ühiskondliku (ühiskondlik-majandusliku) omavalitsuse teooria
 • Riikliku omavalitsuse teooria (19. saj. keskpaik)
 • Lähtealused
 • Riikliku omavalitsuse teooria põhiteesid
 • Riikliku omavalitsuse teooria kaks põhisuunda
 • poliitiline suund
 • kodaniku ühiskondlik osalemine halduses
 • juriidiline suund
 • Ülevaade kohaliku omavalitsuse teooriatest Suurbritannias
 • faasi
 • Varased kaitsjad
 • John Stuart Mill
 • Fabiaanlased ja gildisotsialistid
 • munitsipaalsotsialism
 • J.Toulmin Smith (1816-69) ja viktoriaanliku ajastu keskpaiga romantikud
 • Sõjajärgsete reformijate debatid
 • probleem
 • K. Panter-Brick
 • W.J.M. Mackenzie
 • L.J. Sharpe
 • Kohalik omavalitsus on efektiivne, sest
 • Kokkuvõte sõjajärgsest debatist
 • Lokalistid
 • Kohaliku omavalitsuse väärtused
 • Kohaliku demokraatia teooriad Ameerika Ühendriikides
 • Dillon’i reegel
 • Th. Jefferson
 • Pluralism
 • madisonlik mõte, mille aluseks on jeffersonlik individualism
 • Kohalik omavalitsus kui teenuste osutaja. Säästlikkus ja efektiivsus
 • saj. alguse omavalitsuse reformijad
 • Ettepanekud
 • Lokaalsus ja ühiskondliku valiku teooria
 • lokaalsus
 • Kohaliku omavalitsuse alusteooriast Eesti Vabariigi 1992. a põhiseaduses
 • PS § 56: kõrgeimat riigivõimu teostab rahvas
 • J. Raidla
 • Kohaliku omavalitsuse alusteooriast Euroopa kohaliku omavalitsuse hartas ja Euroopa regionaalse omavalitsuse harta
 • projektis
 • subsidiaarsuse printsiip
 • Kohalik omavalitsus kui omavalitsusprintsiibi üks avaldumisvorme
 • Omavalitsus (OV)
 • Omavalitsusvorme
 • volikogu
 • valitsus
 • Kohaliku omavalitsuse spetsiifika teiste omavalitsusvormide suhtes
 • KOV
 • teised OV-d
 • pädevus
 • § 3. KOHALIKU OMAVALITSUSE SÜSTEEM JA ÜLESANNETE LIIGID
 • _____________________________________________________________________________________________________
 • võimuvolituste jagunemine
 • monistlik süsteem
 • dualistlik süsteem trialistlik süsteem
 • Kohaliku omavalitsuse süsteem
 • väline korraldus
 • sisemine korraldus
 • Kohaliku omavalitsuse ülesannete liigid
 • Ülesannete monism ja ülesannete dualism
 • monistlik mudel
 • dualistlik mudel
 • Ülesannete liigitus põhiseaduses
 • § 154 lg 1
 • § 154 lg 2
 • PS § 154
 • Olemuslik pädevus
 • 4-1
 • 98
 • Põhiseaduse § 154 lg 1 kohaselt
 • on võimatu ette näha
 • Vabatahtlikud ja kohustuslikud olemuslikud ülesanded
 • kuidas
 • kohustuslikud omavalitsuslikud ülesanded
 • kuidas
 • Kohustuslikud ülesanded on näiteks sätestatud
 • KOKS § 6 lg 1 ja 2
 • Riiklikud ülesanded
 • PS § 154 lg 2
 • Omavalitsusüksuse ülesanded ja pädevus
 • Ülesannete liikide eristamine
 • Liigituse tähendus
 • Liigitamise kriteeriumid
 • expressis verbis
 • üldpõhimõte
 • Riigielu küsimusteks
 • [vt täpsemalt Madise, Ü. Kohaliku omavalitsuse garantii Eesti Vabariigi 1992.a põhiseaduses. Magistritöö. – TÜ
 • õigusteaduskond, 2001, lk 40]
 • Segavaldkonna
 • ajalooline meetod
 • võrdlev meetod
 • süstemaatiline meetod
 • § 4. KOHALIKU OMAVALITSUSE PÕHISEADUSLIK GARANTII
 • PS pt. XIV ülevaade JL
 • § 154
 • § 155
 • § 156
 • RT I 2003, 29, 174
 • § 157
 • § 158
 • § 159
 • § 160
 • Üldine sissejuhatus
 • KOV garantii koosneb
 • Garantii tuumaks on
 • Institutsionaalne õigussubjektsuse
 • garantii
 • lg 1
 • Eesmärk on
 • Hõlmab KOV üksuste liikide kaitse
 • kuid omab piiratud individuaalset mõju
 • Selleks, et riigi poolt teostatav haldusterritoriaalne reform oleks kooskõlas PS-ga
 • Eeldused
 • proportsionaalsuse põhimõte
 • formaalsed eeldused
 • materiaalsed eeldused
 • KOV üksuse nime ja sümbolite säilitamise õigus
 • Õiguse institutsiooni garantii
 • Eesmärk
 • Tuleneb
 • universaalpädevus
 • kohaliku elu küsimused
 • ehk kohaliku elu küsimuste iseseisev
 • lahendamine
 • seadusereservatsioon
 • KOV olemuslik tuum
 • võimualade kataloog
 • territoriaalvõim
 • üldaktide andmise ning rakendamise võim
 • organisatsiooniline võim
 • planeerimisvõim
 • Subjektiivse õigusliku seisundi garantii
 • Eesmärk
 • Vahendlik kaitse
 • PS § 107
 • PS § 139
 • PS § 142
 • PS § 152
 • Vahetu kaitse
 • 4-1-2-03
 • PSJKS § 7. Kohaliku omavalitsuse volikogu taotlus
 • 4-1-9-06
 • 4-1-10-09
 • ________________________________________________________________________________________________________
 • § 5. MUNITSIPAALÕIGUS JA EUROOPA LIIDU PRINTSIIP
 • Euroopa Liit kui kohalike omavalitsuste ühendus
 • Euroopa Liidu õiguse mõju kohalikele omavalitsustele
 • Selgituseks
 • Vahetu kohaldatavus
 • Olle II
 • vt Laffranque lk 290 – 291, samuti lk 269 – 282, 336 – 343 ja lk 387 – 400
 • Vahetu kohaldatavuse tähtsus EL
 • EL õiguse ülimuslikkus
 • Laffranque
 • NB! EL õiguse ülimuslikkus tähendab kohaldamise ülimuslikkust!
 • Kohalikule omavalitsusele Euroopa Liidu õiguskorrast tulenevad õigused
 • Kohalikud omavalitsused kui tavalised hagejad
 • Kohalikud omavalitsused kui õigussubjektid EL õiguskorras (KOV-d kui riigiga sarnastuvad õigussubjektid)
 • KOV portaal
 • Laffranque
 • Kohalikule omavalitsusele Euroopa Liidu õiguskorrast tulenevaid kohustusi (normatiivsed kohustused)
 • Majanduskord
 • Riigiabi
 • Üldreegel
 • Erand
 • Eeldus
 • Riigihanked
 • vt õpik § 13 p 2
 • Kohalikud avalikud teenused ja avalike teenuste delegeerimine
 • Munitsipaalfinantsõigus
 • Poliitiline kord ja halduskord
 • territoriaalse avaliku teenistuse
 • õiguse valida ja kandideerida kohalikel valimistel
 • vt õpik § 7 p 4.5.2.1
 • keskkonnaküsimustes
 • Kohalike omavalitsuste osalus ja nende kaitse
 • vastuvooluprintsiip
 • subsidiaarsusprintsiipi
 • Euroopa Liidu Regioonide Komitee
 • Regioonide Komitee peaülesandeks on
 • Komitee liikmetel on EL
 • kodanike esindamisel kahesuunaline funktsioon
 • Euroopa Liidu kodaniku demokraatlik staatus
 • EL kodaniku mõiste
 • EL kodaniku demokraatlikud õigused
 • EL kodaniku mõiste
 • Demokraatlikud õigused
 • täiendab
 • isikute vaba liikumine
 • detsembril 2007
 • laieneb Eestile koos rea teiste riikidega nn Schengeni ruum. Schengeni laienemine võimaldab riigi kodanikel takistamatult
 • piirijärjekorras ootamata ja viisat vormistamata reisida kogu EL-s;
 • valimisõigus
 • EL kodanike roll EPSL koostamisel
 • diplomaatiline ja konsulaarkaitse
 • petitsiooniõigus Euroopa Parlamendi poole
 • õigus esitada kaebus Euroopa ombudsmanile
 • õigus pöörduda EL institutsioonide ja nõuandvate organite poole ühes EL ametlikus keeles ja saada vastus samas
 • keeles
 • õigus tutvuda EL institutsioonide, organite ja asutuste mis tahes kandjal säilitatavate dokumentidega
 • igaüheõigusteks
 • § 6. KOHALIKU OMAVALITSUSE ASEND HALDUSORGANISATSIOONIS
 • Kohaliku omavalitsuse asend riigi haldussüsteemis. Kohaliku omavalitsuse üksused haldusekandjatena
 • Riigi ühe põhitunnuse
 • territoriaalne
 • funktsionaalne
 • Funktsionaalse detsentralisatsiooni
 • territoriaalse
 • detsentralisatsiooniga
 • detsentralisatsiooniprintsiip
 • TERRITORIAALSUSE TUNNUS
 • subsidiaarsusprintsiip
 • FUNKTSIONAALSUSE TUNNUS
 • Eestis on näiteks ühetasandiline KOV süsteem, lõunanaabritel
 • Lätis ja Leedus kahetasandiline
 • Mõisted: detsentralisatsioon, dekonsentratsioon selgeks teha
 • NB! kaasus: 3-4-1-12-09 – mis on dekontsentratsioon, siin see mõiste hästi välja toodud
 • Detsentralisatsioon ja dekontsentratsioon kui põhiprintsiibid
 • Funktsionaalne detsentralisatsioon
 • Territoriaalne detsentralisatsioon
 • Detsentralisatsioon ja dekontsentratsioon
 • Detsentralisatsioonisüsteemi
 • Dekontsentratsiooniprintsiip
 • Kohaliku halduse organiseerimise tüübid
 • a) Föderalism
 • kolm põhitunnust
 • tekivad kohaliku halduse küsimused kahel tasandil
 • b) omavalitsus
 • c) detsentralisatsioon
 • Iseloomulikud tunnused on
 • d) Tsentralisatsioon ja dekontsentratsioon
 • tsentralisatsioon
 • dekontsentratsioon
 • Vallad ja linnad kui avaliku halduse kandjad
 • PS § 155
 • Korporatsioon
 • vald ja linn
 • Eesti territooriumi haldusjaotus
 • Vallas ja
 • linnas teostatakse omavalitsuslikku haldamist kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-des 3 ja 4 alustel
 • Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu
 • Asustusüksused
 • asula
 • asum
 •  Asustusüksuste liik, nimi ja lahkmejooned määratakse
 • lähtuvalt valla- või linnavolikogude taotlustest, Vabariigi Valitsuse poolt määratud alustel ja korras
 • kehtestatakse
 • regionaalministri määrusega
 • Osavalla või linnaosa moodustamise võivad algatada
 • Aleviku- ja külavanem
 • Haldusterritoriaalne korraldus
 • Haldusterritoriaalse korralduse ning haldusüksuste piiride ja
 • nime muutmise alused
 • algatab Vabariigi Valitsus
 • muutmise valdade ja linnade osas, samuti valla või linna piiride ja nime muutmise algatab Vabariigi Valitsus või
 • asjaomane volikogu
 • Haldusterritoriaalse korralduse ning haldusüksuste piiride ja nime muutmise otsustamine ja valla või linna maakondliku
 • kuuluvuse ja staatuse muutmine
 • Haldusterritoriaalse korralduse muutmise valdade ja linnade osas otsustab Vabariigi Valitsus
 • Haldusüksuse piiride muutmise
 • otsustab Vabariigi Valitsus. Haldusüksuse piiride korrigeerimise maakorraldus- ja ehitusplaneerimisvajadustest lähtuvalt
 • otsustab Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutu
 • Valla või
 • linna maakondliku kuuluvuse muutmise otsustab Vabariigi Valitsus
 • Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuste piiride muutmine valdade ja linnade osas Vabariigi Valitsuse algatusel
 • Maavanema ülesanded
 • Piiride muutmine valdade ja linnade osas volikogu algatusel
 • kahe kuu
 • Haldusterritoriaalse korralduse muutmine valdade ja
 • linnade
 • osas volikogu algatusel
 • KOV üksuste ühinemine
 • Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemine ja territooriumiosa üleandmine
 • Avalike teenuste kättesaadavuse tagamine
 • KOV üksuste ühinemise soodustamine
 • Haldusterritoriaalse korralduse muudatuste rakendumine
 • volikogu valimissüsteemi alused
 • Täiendavate valimiste toimumise alused ja aeg
 • Uue kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste aeg
 • Volikogu valimispäev on valimisaasta oktoobrikuu kolmas pühapäev
 • Hääletamis- ja kandideerimisõigus
 • rahvastikuregister
 • Välismaalane on isik, kes ei
 • ole Eesti ega muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik
 • Volikogu liikmete arvu määramine
 • Haldusüksuse nime muutmine
 • Maavanem esitab käesoleva §i lõikes 2 nimetatud otsused ja dokumendid
 • koos omapoolse arvamusega Siseministeeriumile ühe kuu jooksul otsuse laekumisest arvates
 • Vallale või linnale ei või anda mõne
 • muu valla või linna nime
 • Osavalla ja linnaosa nime muutmine
 • Haldusüksuse piiride tähistamine
 • Haldusüksuse piirid tähistatakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras
 • Regionaalse halduse süsteem
 • Regioon
 • Regiooni tunnused
 • NUTS
 • NUTS I-II tasandid
 • NUTS III
 • Regionaalpoliitika
 • EL struktuurifondid
 • Regionaalpoliitika strateegiad
 • Eesti regionaalarengu strateegia 2005-2015.a
 • Maavanem
 • aastaks
 • Maavanema pädevus
 • Maavanem
 • § 7. KOHALIK OMAVALITSUS JA DEMOKRAATIA PRINTSIIP
 • NB! kindlasti põhitõed üle korrata (poolvahetu demokraatia – rahvakoosolekud, küsitlused)
 • Sissejuhatav osa
 • Riiklik enesemääramisõigus, õigusriigi ja demokraatia põhiseaduslikud printsiibid
 • rahva riiklikust enesemääramisõigusest
 • Märkus
 • konstitutsioon
 • põhiseadus)
 • avaliku
 • võimu organisatsioon
 • printsiibid
 • väärtused
 • inimväärikus
 • Eesti
 • identiteedi ehk rahvusriigi printsiip
 • individuaalseid õigusi tagavateks
 • riigikorralduslikeks
 • väärtusi
 • Seetõttu on õigusriik kõigist põhiprintsiipidest kõige keerukama struktuuriga. Tema oluliseks sisuks on
 • Individuaalne vabadus ja sellest tulenev proportsionaalsus
 • võrdelisuse põhimõte
 • Võimude lahusus
 • Õiguskindlus
 • Halduse seaduslikkus
 • Sõltumatute kohtute poolt tagatav õiguskaitse
 • rahvas
 • § 156
 • Kohaliku omavalitsuse ühildumisest demokraatia põhiseadusliku printsiibiga
 • Demokraatia põhiseaduslik printsiip
 • riigikorralduslike
 • komponentide grupiks
 • Demokraatia mõiste
 • Demokraatliku detsentraliseerimise ideega seondub subsidiaarsuse põhimõte
 • TSITAAT : 1
 • mõõdukust
 • 4-1-7
 • Kohaliku omavalitsuse ja demokraatia ühildumine ajaloolisest aspektist
 • Kohaliku omavalitsuse ja demokraatia seos Euroopa kohaliku omavalitsuse hartas
 • Kohaliku omavalitsuse ja demokraatia põhiseadusliku printsiibi struktuursete komponentide ühildumine
 • Kohalik omavalitsus ja rahvasuveräänsus
 • Rahvasuveräänsuse printsiip
 • PS § 1 lg 1
 • PS § 56
 • pouvoir
 • pouvoir constituant
 • Kohalik omavalitsus, valimised ja rahvahääletused
 • PS § 156 lg 1 lause 1
 • PS § 56 ei laiene KOV volikogude valimistele
 • PS § 156 lg 2
 • Kohalik omavalitsus ja põhiõiguste ning –vabaduste kaitse
 • Kohalik omavalitsus põhiõiguste adressaadina
 • Isiku ja isikute grupi põhiõigusest kohalikule omavalitsusele
 • Kohaliku omavalitsuse põhiõigusvõimelisusest
 • NB! Oluline: kas KOV saab olla põhiõiguste kandjaks (§ 9 teine lg) kas juriidiliste isikute all on mõeldud ka
 • avalikõiguslikke isikuid, kuid ei laiene. § PS 14 – KOV kohta, § 15 ka sobib, kuid see ei ole käsitletav tema põhiõigusena
 • Põhiõigusvõimelisus
 • identsusargument
 • kivistumisargument”
 • põhiõiguste individualismiargument
 • eeskätt on üksikisikutele mõeldud, mitte avalik-õiguslikele)
 • Siin on tihti eksamil
 • eksitud. Kes on põhiõiguste adressaat? Riik ja KOV organ on põhiõiguste adressaat)
 • PS § 9 lg 2
 • Demokraatia põhitüübid
 • vahetu e. osalusdemokraatia
 • liberaalne e. esindusdemokraatia
 • Esindusdemokraatia ja poolvahetu demokraatia
 • esindusdemokraatia
 • poolvahetu demokraatia
 • vaata: KOKS § 32 õigusaktide algatamise õigus; vaata: PS § 156 kommentaar – KOV
 • Vahetu demokraatia
 • Vahetu demokraatia määratlemine
 • obligatoorne
 • Vahetu demokraatia ja esindusdemokraatia ühildumisest kohalikus omavalitsuses
 • Identsuse ja representatsiooni printsiibid
 • Representatsioon
 • Kitsamas mõttes
 • laiemas mõttes
 • Eesti Vabariigi 1920., 1933. ja 1938. a põhiseadused esindusdemokraatia ja vahetu demokraatia vahekorrast
 • kohalikus omavalitsuses
 • Eesti Vabariigi 1992. a põhiseadus esindusdemokraatia ja vahetu demokraatia vahekorrast kohalikus omavalitsuses
 • Volikogu liikmete legitimatsioon demokraatlike valimiste kaudu
 • Üksikute isikugruppide demokraatlik staatus
 • demokraatliku
 • riigikorralduse
 • Kodanike ja välismaalaste õigusliku seisundi erinevused
 • PS § 156 lg 2
 • Valla- ja linnaelaniku mõistest
 • Valla- ja linnaelaniku demokraatlikud õigused
 • õigus informeeritusele
 • märgukiri
 • selgitustaotlus
 • õigus olla ära kuulatud
 • petitsiooniõigus
 • Euroopa Liidu kodaniku demokraatlik staatus
 • EL kodaniku mõiste
 • Euroopa Liidu kodaniku demokraatlikud õigused
 • Laiemad osalemisõigused
 • Valimisõiguse põhiolemus ja sisu
 • Valimisõigus
 • Valla- ja linnavolikogude valimine
 • PS § 156
 • Valimisõiguse printsiibid
 • NB! vaadata Riigikohtu lahenditest väljavõtteid)
 • Valimisvabadus
 • 4-1-13-05
 • Valimisvabadus
 • Üldisus
 • Üldisus
 • Erandid
 • Ühetaolisus
 • ühetaolisus
 • Otsesus
 • otsesus
 • Salajasus
 • salajasus
 • Valimisperioodi tähtaegadest kinnipidamine
 • Ametikohtade ühildamatus (inkompabiliteet)
 • Mõiste
 • Mandaatide jaotamine ja valimistulemuste väljakuulutamine
 • Valimistulemuste kindlakstegemine ühe valimisringkonnaga KOV-i üksuses
 • Mandaatide jaotamise näide
 • Valimistulemuste kindlakstegemine mitme valimisringkonnaga KOV-i üksuses (KOVVS § 56
 • Valimiskomisjonide liigid
 • Valimiskomisjonide volituste kestus
 • Valimiskomisjoni liige
 • Valimiskomisjoni töökorraldus
 • Maakonna valimiskomisjoni pädevus
 • Valla ja linna valimiskomisjoni moodustamine
 • Valla ja linna valimiskomisjoni pädevus
 • Toimingud uue kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimise korral
 • Valijate arvestuse pidamine
 • Euroopa Liidu kodaniku teavitamine hääleõiguslikkusest volikogu valimistel
 • Valijakaart
 • Kontroll ja õiguste kaitse valimistel
 • 4-1-19-04
 • Kaebuse mõiste
 • Nõuded kaebusele
 • Jaoskonnakomisjoni toimingu ja valla või linna valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale kaebuse esitamise ja kaebuse
 • huvitatud isik
 • Maakonna valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale kaebuse esitamise ja kaebuse läbivaatamise kord
 • Valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale kaebuse esitamine
 • Andmete või materjalide esitamata jätmine või valimiskomisjoni otsuse mittetäitmine
 • § 8. KOHALIKU OMAVALITSUSE TEGEVUSE KONTROLL
 • § 8. Kontroll kohaliku omavalitsuse tegevuse üle
 • Kontrolli mõiste ja liigid
 • järelevalve
 • INTERNNE KONTROLL
 • Teenistuslik jäerelevalve
 • Teenistuslik järelevalve
 • teenistuslik järelevalve
 • Teenistusliku järelevalve teostamisel on valla- või linnavalitsusel õigus
 • Revisjonikomisjoni kontroll
 • KOKS § 48
 • Õigusaktide täitmise konroll
 • KOKS § 24
 • Seega detailne õigusaktide täitmise kontrolli regulatsioon on enamasti sätestatud valla- või linna põhimääruses või mõnel
 • juhul ka omaette määrusega
 • § 83 “Tallinna õigusaktide täitmise kontroll”
 • Poliitiline kontroll
 • volikogu kontrolli
 • interpellatsiooniõigus
 • resolutsiooniõigus
 • ankeetõigus
 • umbusaldusavaldus
 • Ühiskondlik kontrolli
 • EKSTERNNE KONTROLL
 • Riiklik järelevalve
 • kajastub üksikaktides, mitte seadustes. NB! Eksamil seda meelespidada ja mitte valesti kirjutada)
 • Järelevalve on piiratud
 • kahe printsiibiga
 • PS § 160
 • EKOH art 8
 • KOV-de tegevuse üle teostavad riiklikku järelevalvet
 • Maavanem
 • Arvestuskontroll
 • 3-4-1-17-08 19.03.2009)
 • Riigikontroll
 • äriühinguid
 • Riigikontrolli põhiülesanne
 • säästlikkus
 • tõhusus
 • mõjusus
 • riigivara osas
 • Õiguskantsleri järelevalve
 • PS § 139 lg 1
 • Kohtukontroll
 • Riigikohus
 • Halduskohus
 • millised on kaebetähtajad; milles seisneb uurimise printsiip; pädevus; millistel alustel saab
 • appellatsioonkaebust esitada jne, vaadata neid mõisteid ja põhimõtteid)
 • pädevuses
 • uurimisprintsiip
 • Ringkonnakohtus rakendatakse meritoorsuse printsiipi
 • Apellatsioon ja kassatsioon
 • otsuse
 • Omavalitsusüksuste suhted riigiorganitega
 • Kohaliku omavalitsuse üksuse tegevuse järelevalve ja kontroll
 • Teenistuslik järelevalve
 • EKSAMI KÜSIMUS
 • § 9 -13 KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜLESANDED
 • KOV tegevusvaldkondi
 • elanike heaolu
 • § 9. Kohalike omavalitsuste infrastruktuuri ülesanded
 • varustus ja liiklusalased ülesanded
 • põhilist varustamist
 • sotsiaalhooldus
 • Kohalike infrastruktuur ja KOV koostöö erasektoriga
 • § 10. Sotsiaalriigi printsiibist tulenevaid kohaliku omavalitsuse ülesandeid
 • Sotsiaalhoolekanne ja noorsootöö
 • Sotsiaalhoolekanne
 • KOV ülesanneteks
 • Tervishoid
 • KOV ülesanneteks on
 • Spordi, puhkuse ja vaba aja sisustamisega seonduvad ülesanded
 • Ohu ärahoidmise ja kõrvaldamise ülesanded
 • § 11. Kohalike omavalitsuste kultuurialaseid ülesandeid
 • Haridusalased ülesanded
 • Muid kultuuriülesandeid
 • § 12. Kohalike omavalitsuste keskkonnaülesandeid
 • KeHJS
 • MaaPS
 • § 13. Kohalike omavalitsuste majandusalaseid ülesandeid. Riigihankemenetlus
 • Kohaliku omavalitsuse poolt teostatavad riigihanked
 • RHS-le
 • Ehitustööd
 • Riigihanke korraldamise üldpõhimõtted
 • Government Procurement
 • Agreement
 • piiratud hankemenetlusena
 • Avatud hankemenetlus
 • Piiratud hankemenetlus
 • Planeerimis- ja ehitusalased ülesanded
 • Planeerimisülesanded
 • üldplaneeringu eesmärk on
 • detailplaneeringu eesmärk
 • Planeeringu algatamisega ei tekitata, muudeta ega lõpetata õigussuhteid. Planeeringu algatamise
 • korraldus ei ole haldusakt. Nimetatud põhjustel ei ole võimalik eraldiseisvalt vaidlustada planeeringu algatamise
 • korraldust (3-3-1-8-02 – Riigikohus 2002: lahendid ja kommentaarid lk 117-125)
 • Ehitusalased ülesanded
 • Ehitusjärelevalve EhS tähenduses on (EhS § 59 lg 1)
 • Riigihangete teostamise üle teostab riiklikku järelevalvet Riigihangete Amet
 • Ohu ärahoidmise ja kõrvaldamise ülesanded
 • § 14. OMAVALITSUSKORRALDUSÕIGUS
 • Kohaliku omavalitsuse organid
 • Volikogu valitakse
 • HMS § 8 lg 1
 • Sisepädevus
 • HMS § 8 lg 2
 • Erinevad pädevuse jaotamise võimalused KOV-s
 • RKHK 3-3-1-25-02, p
 • Korraldusi annab aga valitsus - kollegiaalorgan, mitte ametiasutus
 • Volikogu ja selle õiguslik seisund
 • immuniteet
 • indemniteet
 • diskontinuiteedi
 • vaba mandaadi
 • Volikogu liige
 • Volikogu liikme(te) õigused
 • 3-1-55-04
 • Menetlusõigused
 • Volikogu töökorraldus
 • Töövorm
 • Asjaajamiskeel
 • KeeleS § 3 lg 1
 • Avalikud teenistujad ning valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse asutuste töötajad
 • samuti avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja nende asutuste töötajad, notar, kohtutäitur, vandetõlk ja nende büroo töötajad
 • peavad oskama ja kasutama eesti keelt tasemel, mis on vajalik teenistuskohustuste või tööülesannete täitmiseks
 • Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud avalikele teenistujatele, töötajatele ja füüsilisest isikust
 • ettevõtjatele kehtestab kohustusliku keeleoskustaseme Vabariigi Valitsus
 • KeeleS § 7
 • KeeleS § 10 lg 1
 • KeeleS § 10 (2)
 • KeeleS § 10 (3)
 • KeeleS § 11
 • KeeleS § 12
 • Volikogu kokkukutsumine
 • asendaja
 • 4-1-12-04
 • 4-1-16-04
 • 4-1-11-06
 • Küsimuste arutelu volikogus
 • Hääletamine volikogus
 • Tagasiastumine
 • Volikogu liikme volitused peatuvad
 • 4-1-8-03
 • Volikogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega seoses
 • siin tihti
 • eksitakse vastamisel)
 • 3-1-35-01
 • KOKS § 20 lg 6
 • 4-1-18-04
 • 4-1-36-05
 • poolthäälte enamusega
 • Volikogu koosseisu häälteenamus on vajalik
 • Volikogu tegutsemisvõimetus (KOKS § 52)
 • NB!!!
 • 4-1-4-04
 • Volikogu liikme volituste taastumine
 • Volikogu esimees
 • Komisjonid
 • Alatised komisjonid
 • Ajutised komisjonid
 • Volikogu komisjonid
 • töövorm on koosolek
 • Istungi ja koosoleku protokoll
 • Volikogu pädevus
 • ainupädevusse
 • Õiguspädevus
 • Revisjonikomisjon
 • kontrollib
 • Fraktsioonid
 • Valla- ja linnavalitsus ning selle õiguslik staatus
 • Valitsus
 • Valitsuse moodustamine
 • 4-1-7-05
 • Valitsuse pädevuse ulatus
 • Valla- ja linnavalitsuse töökorraldus
 • istung
 • Valla- ja linnavalitsuse määrustele ning korraldustele esitatavad nõuded ja nende jõustumine
 • Muudatuste taotlemine volikogu ja valitsuse õigusaktides
 • Munitsipaalomand
 • Majandustegevus ja osalemine juriidilistes isikutes
 • Valla või linna ametiasutus ja ametiasutuse hallatav asutus registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste
 • registris
 • Maksud ja koormised
 • Vallavanem ja linnapea
 • primus inter pares
 • Valla- ja linnasekretär (KOKS § 55)
 • Umbusaldusmenetlus volikogus
 • Kohaliku omavalitsuse teenistus
 • avalik teenistus
 • avaliku teenistuse liigid
 • ametiasutus
 • avalik teenistuja
 • KOV teenistuja
 • ametnikud
 • KOV ametnikud jagunevad
 • abiteenistujad
 • koosseisuvälised teenistujad
 • KOV ametiasutuse haldusalas olev asutus
 • Korruptsioonivastase seaduse nõuded KOV ametiisikutele
 • Ametiseisund
 • Volikogu õigusaktidele esitatavad nõuded ja õigusaktide jõustumine
 • Õigusaktide täitmise kontroll
 • Arengukava
 • § 15. KOHALIKE OMAVALITSUSTE KOOSTÖÖ
 • PS § 159
 • Kohalike omavalitsuste siseriiklikud liidud ja rahvusvahelised ühendused
 • siseriiklikud
 • rahvusvahelised
 • Rahvusvaheline Kohalike Omavalitsuste Liit
 • Euroopa Kohalike Omavalitsuste ja Regioonide Nõukogu
 • Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongress
 • Regioonide Komitee
 • KOV liit
 • Liitu rahastatakse
 • ühisasutus
 • muud kohaliku omavalitsuse üksuste ühendused
 • volituste andmine ühele vallale või linnale
 • PS § 159
 • Koostöövormid
 • Kohaliku omavalitsuse üksuste liidud
 • KOV üksuste liit
 • Maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste liit
 • maakondlik liit
 • Üleriigiline kohaliku omavalitsuse üksuste liit
 • üleriigiline liit
 • Asutamine
 • Liikmed
 • Üldkoosolek
 • Liidu esindusülesanded
 • Liidu täidetavad kohaliku omavalitsuse ülesanded
 • Liidu täidetavad riiklikud ülesanded
 • Liidu rahastamine
 • § 16. KOHALIKU OMAVALITSUSE ÕIGUSAKTID. HALDUSLEPING
 • ÜLDAKT = ÕIGUSTLOOV AKT = NORMATIIVAKT
 • PS § 139
 • § 14. Kohaliku omavalitsuse õigusaktid. Haldusleping /kordamisosa/
 • § 16. Kohaliku omavalitsuse õigusaktid. Haldusleping /selgitusosa: JL/
 • HMS § 88
 • HMS § 89 lg 1
 • HMS § 90 lg 1
 • § 16. Kohaliku omavalitsuse õigusaktid. Haldusleping
 • KOV määrusandlik pädevus
 • Määrused
 • Seaduse reservatsioon ja määrusandlusõigus
 • Määruse koostisosad
 • Määruse ülesanne
 • Määrusandlik menetlus ja määruste õiguspärasus
 • Kooskõla kehtiva õigusega
 • Vastavus vorminõuetele
 • Seadusega ettenähtud määruste andmise kord
 • Volitusnorm
 • Määruse kehtivuse tingimused
 • 4-1-5-2000
 • Määruse tühisus
 • Õiguslik kaitse määruse vastu
 • Haldusakti mõiste
 • Haldusakt
 • tunnused
 • HMS § 51
 • käskkiri
 • muu õigusakt
 • HKMS § 4 lg 1 - haldusaktiks, mille peale võib halduskohtusse kaevata või protestida, on avalik
 • õiguslikke haldusülesandeid täitva asutuse, ametniku või muu isiku korraldus, käskkiri, otsus, ettekirjutus või muu õigusakt, mis
 • on antud avalik-õiguslikes suhetes üksikjuhtumi reguleerimiseks. Haldusaktiks käesoleva seadustiku mõttes on ka haldusleping
 • Haldusleping on avalik-õiguslikke suhteid reguleeriv leping)
 • Üldkorraldus
 • Haldusakti õiguspärasuse eeldused
 • Materiaalne õiguspärasus
 • Diskretsiooni teostamise õiguslikeks piirideks on
 • Formaalne õiguspärasus
 • Haldusakti puhul eristatakse
 • Haldusakti motiveerimine
 • Haldusakti motiveerimine on vajalik selleks
 • Menetlus- ja vorminõuete rikkumise tagajärjed
 • Haldusakti kehtivus
 • Tühine haldusakt
 • ex tunc
 • Õiguslik kaitse haldusaktide vastu
 • Vaidemenetluse korras võib taotleda
 • KOKS § 33 lg 1
 • Haldusleping on
 • § 17. KOHALIKU OMAVALITSUSE OSAVÕTT ÕIGUSKÄIBEST
 • Kohaliku omavalitsuse üksuse õigusvõime, teovõime ja teenistusandmisvõime
 • õigusvõime
 • teovõime
 • Omavalitsusüksuse lipp, vapp, aumärgid, ametirahad, aunimetused jm sümboolika
 • Kohaliku omavalitsuse üksuse ja eraisiku õiguslikust staatusest õiguskäibes: põhiõiguste kehtivus eraõiguses
 • Kohaliku omavalitsuse esindamine
 • Seadusjärgne esindusõigus
 • Tehingust (volitusest) tulenev esindusõigus
 • § 18. KOHALIKU OMAVALITSUSE VASTUTUS
 • DELIKT JA VASTUTUS
 • Delikti mõiste- Õiguserikkumiseks e deliktiks
 • Delikti üldised tunnused
 • quasi ex contractum
 • delicta privata
 • ius publicum
 • Kohaliku omavalitsuse vastutus
 • Tegutsemisvõime
 • Avalik-õiguslik vastutus
 • lepinguline vastutus
 • riigivastutus
 • ebaõiglus
 • Riigivastutus
 • Riigivastustusõiguse reguleerimisese
 • Riigivastutusõiguse üldised eeldused
 • Esmased õiguskaitsevahendid
 • Kahju hüvitamine
 • Kahju hüvitamine kolmandatele isikutele
 • Õigusvastaste tagajärgede kõrvaldamine
 • Vastutuse piiramise alused
 • Vastutuse erijuhud on
 • Regress
 • Regressi erijuhud
 • Alusetu rikastumine
 • KOV Eraõiguslik vastutus
 • lepinguline vastutus
 • Kahju liigid ja kahju hüvitamise vormid
 • mittevaraline kahju
 • § 19. KOHALIKU OMAVALITSUSE FINANTS-, MAKSU- JA EELARVEÕIGUS
 • Kohaliku omavalitsuse põhiseaduslik finantsgarantii
 • vacatio legist
 • 3-1-46-03
 • NB! VLES § 7 sätestab: “
 • KOV finantseerimise süsteem
 • Maksud
 • Riiklikud ja kohalikud maksud
 • Riiklikud maksud
 • 4% füüsilise isiku maksustatavast tulust
 • Kohalik maks
 • Kohalike maksude
 • kehtestamise nõuded
 • Kohalikud maksud on
 • Müügimaksu
 • Paadimaksu
 • Reklaamimaksu
 • Teede ja tänavate sulgemise maksu
 • Mootorsõidukimaksu
 • Loomapidamismaksu
 • Lõbustusmaksu
 • Parkimistasu
 • KOV volikogu kehtestab määrusega
 • Maksumääruste problemaatikast
 • Vastutus volikogu määruse rikkumise eest
 • Vaidluste lahendamine
 • Eelarveõigus
 • PS § 157 lg 1
 • kõikehaaravuse põhimõte
 • ühtsuse põhimõte
 • universaalsuse põhimõte
 • aastase kehtivuse põhimõte
 • eelnevuse põhimõte
 • tõepärasuse põhimõte
 • tasakaalustatuse põhimõte
 • avalikkuse põhimõte
 • eelarve
 • Eelarve tulud
 • Eelarve kulud
 • Tulude vähenemise või kulude suurenemise hüvitamine
 • Laenude võtmine
 • võlakirjad
 • Kohustuste võtmise piirangud seoses eelarve puudujäägiga
 • vald ja linn ning nendest sõltuv üksus
 • struktuuritoetus
 • Euroopa Liidu muu toetus
 • muu välisabi toetus
 • Eelarve projekti koostamine ja esitamine
 • Eelarve vastuvõtmine ja jõustumine
 • Eelarveaasta alguseks vastuvõtmata eelarve
 • Eelarve täitmist korraldab
 • Eelarve assigneeringute kasutamine
 • Reservfondi käsutab
 • Kassatagavara kasutab
 • Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud assigneeringute sulgemine
 • Eelarve muutmine
 • Lisaeelarve
 • Piirangud laenude ja muude rahaliste kohustuste võtmisele ning garantiide andmisele
 • VLES 8¹. Kohustuste võtmise piirangud seoses eelarve puudujäägiga
 • vald ja linn ning
 • nendest sõltuv üksus
 • Euroopa Liidu muu toetus
 • välisabi toetus
 • kehtestab Vabariigi Valitsus
 • määrusega
 • kehtestab Vabariigi Valitsus
 • Riigieelarvest kohalikule omavalitsusele tehtavad eraldised
 • EKOH art 9 lg 4
 • RES (§ 9 lg 2)
 • § 20. KOHALIKUST OMAVALITSUSEST EESTI VABARIIGIS 1918-1940
 • Demokraatlikust kohalikust omavalitsusest Eesti omariikluse tekkeperioodil (1917.-1919. a)
 • märts 1917
 • a detsember
 • 20. a Vabadussõda
 • Põhiseaduslik alus
 • § 75
 • Kohaliku omavalitsuse korraldus
 • Kohaliku omavalitsuse tasandid ja liigid
 • Haldusterritoriaalne aspekt ja rahvastik
 • Kohaliku omavalitsuse organisatsiooniline struktuur
 • 33
 • /38. -40
 • linnaomavalitsuse organid
 • maaomavalitsuse organid
 • Kohaliku omavalitsuse pädevus
 • Vallad
 • Maaomavalitsus
 • Linnad ja alevid
 • Kohaliku omavalitsuse rahandus
 • Kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö
 • Kohaliku omavalitsuse teenistus
 • Riiklik järelevalve kohalike omavalitsuste üle
 • veto- e. keeluprintsiibi
 • Kohaliku omavalitsuse probleeme, arengutendentse ja sündmusi
 • § 21 VÄLISRIIKIDE KOHALIKE OMAVALITSUSTE SÜSTEEMIDE PÕHIALUSED
 • «Kohaliku omavalitsuse ja kohaliku halduse süsteemid»
 • Sissejuhatav materjal teemasse „Välisriikide kohalike omavalitsuste süsteemide põhialuseid”
 • Esimene on anglosaksi süsteem
 • Teiseks on kontinentaalne süsteem
 • Kolmas süsteem
 • Ibeeria süsteemiks
 • Neljas süsteem on omane sotsialistlikele maadele
 • Vene Föderatsioon
 • Konstitutsiooniline alus
 • Kohaliku omavalitsuse organid
 • KOV organite struktuuri moodustavad
 • Valimised
 • Rootsi Kuningriik
 • kõnes: Rootsi)
 • Kohalike ja regionaalsete omavalitsuste struktuur
 • Kohaliku omavalitsuse organid
 • Kommuuni funktsioonid
 • Lääninõukogude funktsioonid
 • Valimised
 • Mandaatide jaotamine
 • Taani Kuningriik
 • kõnes: Taani)
 • Konstitutsiooniline alus
 • Kohalike ja regionaalsete omavalitsuste pädevus
 • kohalik territoriaalplaneerimine
 • Ameerika Ühendriigid
 • USA)
 • Peamised alljaotused
 • Valimised
 • Prantsuse Vabariik
 • kõnes: Prantsusmaa)
 • Kohalike ja regionaalsete omavalitsuste struktuur. Peamised alljaotused
 • Vabariigi komissari
 • Kommuunid
 • Departemangud
 • Regioonid
 • Valimised
 • Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik
 • ka: Ühendkuningriik)
 • Ühendkuningriik
 • Kohalike omavalitsuste pädevus
 • Krahvkonnanõukogud
 • ringkonnanõukogud
 • Saksamaa Liitvabariik
 • Valimised
 • Leedu Vabariik (kõnes: Leedu)
 • Konstitutsiooniline alus
 • Läti Vabariik
 • kõnes: Läti)
 • Konstitutsiooniline alus
 • Esindusnormid
 • KOV ÕIGUS JA AVALIKE ÜLESANNETE PRIVATISEERIMINE
 • Kohaliku omavalitsuse majandustegevuse õiguslikud lähtealused
 • KOKS § 35 lg 1
 • Avalike ülesannete eraõiguslikele isikutele üleandmine
 • Formaalne privatiseerimine kujutab
 • Täidesaatva riigivõimu volitusi eeldava haldusülesande täitmiseks volitamine
 • Avalike teenuste üleandmine
 • Avalike ülesannete üleandmine eraõiguslikele isikutele ning ülesannete täitmise allutamine täies ulatuses vabale
 • konkurentsile
 • KOV üksuste majandustegevus
 • SKEEM kaasuse lahendamiseks
 • A. haldustegevuse liik
 • B. õiguspärasus
 • vihjeid eksamiks
 • NB! Õpikus on info valimiste teema kohta VANANENUD
 • Keskkonnakaitset puudutav info on ka õpikus VANANENUD
 • Eksamiküsimus
 • NB!
 • Eksam!
 • kaasuse jaoks
 • Materjalid

Kommentaarid (12)


ofelia: Põhjalik ja arukas konspekt, eksamivihjed on suureks plussiks.
20:25 09-05-2011

Elery Altmäe: Väga põhjalik materjal ning abiks eksamiks õppimisel :)
18:10 13-01-2012

KPii: Väga põhjalik, sellega on hea valmistuda eksamiks.
11:39 11-11-2011


Sarnased materjalid

40
docx
23
doc
236
pdf
269
docx
117
docx
80
doc
190
pdf
84
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto