Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


Keskkonnakaitse konspekt (0)

1 Hindamata
Punktid
 
Säutsu twitteris
Looduse väärtused:
 • Esteetiline (võimalus olla meeldivas keskkonnas)
 • Virgastav (tervistav)
 • Teaduslik (inimene tahab kõike teada ja uurida)
 • Majanduslik ( ressursid saame siit).
Rahvastiku kasvuga kaasnevad probleemid:
 • Toidupuudus (500 milj. alatoidetud)
 • Keskkonna reostuse kiire kasv
 • Loodusvarade üha kiirenev kasutamine
 • Looma- ja taimeliikide hävimine
 • Ökosüsteemide hävimine
 • Linnastumine
 • Energia puudus.
Loodust ja inimest ähvardavad ohud:
 • Fossiilsete kütuste põletamisest tingitud glob . muutused Maa atmosfääris
 • Radioaktiivne saastumine ja sellest tulenev vähi ning pärilike haiguste levik
 • Keskkonnamürkide kuhjumine – akumulatsioon looduses
 • Veekogude reostumine inimtegevuse tagajärjel, magevee varude pidev vähenemine, veekvaliteedi halvenemine.
Loodusressursid – loodus annab inimestele kõike ja kõik mis meie tegevuseks vajalik. Paljud loodusvarad on lõppenud või lõppemas tootmine läheb kallimaks, raske toorainet kätte saada. Mida vähemaks jääb ressursse, seda suurem on keskkonnareostus.
Loodusvarad:
 • Ammendamatud loodusvarad (ei lõpe otsa)
 • Taastuvad loodusvarad (need, mis mõistliku tarbimise korral taastuvad, meie saame neid kasutada ainult juurdekasvu suuruses).
 • Taastumatud loodusvarad.
  Keskkonnakaitse tähtsad sündmused.
  1970 – Euroopa looduskaitse aasta
  1972 – ÜRO keskkonnakonverents Stockholmis
  1983 – ÜRO Peaassamblee poolt moodustati Keskkonna ja Arengu Maailmakomisjon
  1992 – ÜRO Keskkonna ja Arengu konverents Rio de Janeros, kus võeti vastu 5 dokumenti:
  • Agenda 21 – ülemaailmne tegevusprogramm saavutamaks järgmiseks sajandiks säästvam areng.
  • Kliimamuutuste konventsioon
  • Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon
  • Printsiibid metsade majandamiseks, kaitseks ja säästvaks arenguks
  • Keskkonna ja arengu Rio deklaratsioon .
  Loodusvarade säästva kasutamise juhis.
  • Kõik loodusvarad on piiratud
  • Taastuvate loodusvarade kasutamise määr tuleb seada sõltuvusse nende uuenemise kiirusest
  • Eelistatum on võimalikult erinevate varade üheaegne kasutamine
  • Otstarbekas on rajada tootmine kohalikule loodusvarale ja korraldada jäätmete hooldamine samuti kohapeal
  • Loodusvara tuleb kasutada võimalikult säästvalt ja tõhusalt, rahuldades kõiki eluliselt tähtsaid vajadusi
  • Mateeriat ja energiat ei saa luua ega hävitada, need vaid muudavad olekuid , millega kaasneb jääkainete teke
  • Jääkainete tootmist tuleb piirata, arendades materjalide korduvkasutamist

  Loodusvarade säästlik kasutamine

  • Vähendada looduslike taastumatute ressursside kasutamist
  • Taastuvate loodusvarade säästlik kasutamine
  • Rakendada maksimaalselt taaskasutust ja ümbertöötlemist
  • Pikendada toodete elutsüklit (kestvust)
  • Lõpetada ohtlike ainete kasutamine

  Säästva arengu konseptsioone

  • Materjalivoogude s.o. analüüs tonnides – kõikide majandusse haaratud materjalide hulk
  • Ökoloogilise jalakälje – loodusele avaldatava koormuse suhe maapinnaühikusse, mis on vajalik antud koormuse, ressursside ja heitmete taastootmiseks antud tarbimise tasemel. Kui jalajälg
  • Keskkonnaruum – käsitletakse vaid põhilisi loodusressursse ja looduse taluvust. Kehtestatakse ressurssidele säästva kasutamise piirid ja mõõdetakse piirini jõudmise aega.
  Põhimõtted:
  • Keskkonnaruum on piiratud
  • Võrdsusprintsiip – igal inimesel on võrdne õigus (kuid mitte kohustus) kasutada sama suurt hulka keskkonnaruumi
  • Säästev ühiskond
  • Tõsta radikaalselt ressursikasutuse efektiivsust. Säästvad tehnoloogiad, lõpptoodete ja teenuste kasutamine kas samal tasemel või piiratud vähenemine
  • Avalikustamine ja avalikkuse kasutamine otsuste tegemisel kõikidel tasanditel
  • Keskkonnaprobleemide lahendamine tekke kohal mitte lasta levida keskkonda.
  Säästva arengu seadus (1995)
  EESMÄRK: Tagada tervislik elukeskkond ja majanduse arenguks vajalikud loodusressursid looduskeskkonda kahjustamata.
  § Säästva arengu alused.
  • Põhiseadus – igaühe kohustus ja vastutus säästa looduskeskkonda
  • Looduskeskkonna saastumise minimiseerimine ja loodusvarade kasutamine loodusliku tasakaalu säilitavates kogustes on majandustegevuse põhinõudeid
  • Loodusvarade ja keskkonna kasutamist reguleerivad tasu- ja kasutusmäärade kehtestamine
  • Rahvusvaheline koostöö.
  Taastumatu loodusvara kasutamise põhitingimused
  • Teada olevate varude jätkumist võimalikult pikaks ajaks
  • Taastuva loodusvara toodanguga või ammendamatu energiaallikaga asendamisvõimalusest
  • Jäätmetega või teise toormega asendamisvõimalusest.

  Looduskaitse ja keskkonnakaitse

  Ökoloogia – looduskaitse alusteadus
  Looduskaitse – on ühiskondlike, riiklike ja rahvusvaheliste abinõude süsteem. Looduse ja inimese suhete teaduslikuks uurimiseks.
  Looduskaitse peamiseks eesmärgiks – on looduslike koosluste, loodusliku ökosüsteemi säilitamine.
  Keskkonnakaitse – on aga riiklike ja ühiskondlike abinõude süsteem, mis peab tagama elu keskkonnale inimese poolt tekitatud kahjulike mõjude ennetamise ja likvideerimise.
  Eesmärk: on eelkõige inimese enda ja kogu eluslooduse kaitse inimese saastava tegevuse eest. Seega on keskkonnakaitse igasuguse saastamise ja reostamise ärahoidmine või kaitse nende eest. Keskkonnakaitse on üks osa üldisest looduskaitsest.
  Elukeskkonna moodustavad: õhk, vesi, muld , maapõu ja nende kaitsega tegeleb keskkonnakaitse.
  Looduskaitses 4 põhisuunda:
 • Loodusharulduste ja loodusliku mitmekesisuse säilitamine (klassikaline looduskaitse).
 • Loodusvarade otstarbekas ja säästlik kasutamine ressursuloogiline looduskaitse e. Looduskasutus).
 • Inimesele soodsa elukeskkonna tegemine? (Tagamine). (s.o. kahjulike mõjude ennetamine, vältimine – KESKKONNAKAITSE).
 • Kultuurmaastike kujundamine – maastikuhooldus.
  Looduskaitse ja keskkonnakaitse ülesandeks on:
 • Looduslike koosluste säilitamine ja mitmekesisuse tagamine
 • Maastike kaitse ja hooldus , kultuurmaastike ökoloogilise mitmekesisuse ja stabiilsuse tagamine
 • Elamiskõlbuliku keskkonna säilitamine (õhk, vesi, mullastik)
 • Puhkevõimaluste organiseerimine looduses
 • Taastuvate loodusvarade ratsionaalne – alalhoidlik kasutamine ja kaitse.

  Maastikuhooldus

  Inimese maj. tegevuse tagajärjel kujunevad tehnogeensed maastikud ja tehiskeskkond.
  • Säilitada või luua optimaalne maastike ökoloogiline mitmekesisus
  • Kompensatsioonialade säilitamine – ökolon – ökoloogilise tasakaalu säilitamine
  • Rekreatsioonialade loomine
  • Veekaitse ribad ja vööndid: ökol. funkts, veekaitseline ja esteetiline
  • Veehoidlad.

  Maastikuökoloogia olulisemad printsiibid:


 • Mida suurema arvu ökosüsteeme säilitame, seda suurem on liigiline mitmekesisus
 • Kultuurmaastikud tuleb liigendada looduslike kooslustega
 • Kui looduslikud kooslused on vaesed, tuleb need suurte homogeensete alade planeerimisel asendada (metsastada)
 • Veekogude kaldavöönditel on suur ökol. väärtus, seetõttu tuleb nad jätta looduslikku seisu
 • Kunstlikud veekogud pole ainult veereservuaarid, neil on ka osa maastiku kujundamisel
 • Ehitised peavad olema seotud ümbrusega
 • Lihtsama ja keerukama kompleksi vahel, valides eelistame viimast
 • Väheproduktiivsed alad, sood jne. tuleks jätta puutumata

  Maakuivendus

  • Jõgede, ojade õgvendamine ja süvendamine
  • Mikroveestik – kraavid, dreenid
  • Järvede veetaseme alandamine
  • Põhjaveetaseme alanemine
  • Häired looduslikus reziimis
  • Suureneb jõgede vooluhulga ebaühtlus
  • Kiireneb aineringe ja lagundusproduktide ärakanne
  • Väheneb puhverdusvõime ja ainete kinnipidamisvõime.

  Ökoloogia

  Autoökoloogia e. Isendökoloogia – uurib isendite – üksikorganismide suhteid ümbritseva keskkonnaga.
  Demökoloogia – uurib populatsioone , muutusi ja seoseid nendes.
  Sünökoloogia – uurib kooslusi.
  Geoökologia - uurib maastikke koos neid asustava elustikuga.
  Globaalökoloogia – biosfäär uurimisobjektiks.
  Üldökoloogia – eluslooduse ja keskkonna vastastikused suhted.
  Ökoloogia eesmärgid ja ülesanded:
 • Üldine looduskasutuse teooria väljatöötamine
 • Loodus- ja keskkonnakaitse teoreetilised alused
  • Looduslike koosluste säilitamine
  • Elamiskõlbuliku keskkonna säilitamine
  • Taastuvate loodusvarade kaitse
  • Maastike kaitse ja hooldus
  • Jäätmete käitlus .

 • Loodust ja loodusvarasid säästva majanduse arendamine
  • Jätkusuuteline areng
  • Säästev energeetika
  • Taastuvate loodusvarade kriitilise varu määramine
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Keskkonnakaitse konspekt #1 Keskkonnakaitse konspekt #2 Keskkonnakaitse konspekt #3 Keskkonnakaitse konspekt #4 Keskkonnakaitse konspekt #5 Keskkonnakaitse konspekt #6 Keskkonnakaitse konspekt #7 Keskkonnakaitse konspekt #8 Keskkonnakaitse konspekt #9 Keskkonnakaitse konspekt #10 Keskkonnakaitse konspekt #11 Keskkonnakaitse konspekt #12
  Punktid Tasuta Faili alla laadimine on tasuta
  Leheküljed ~ 12 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2014-12-11 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 11 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor rigel Õppematerjali autor

  Kommentaarid (0)

  Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


  Sarnased materjalid

  90
  pdf
  Öko ja keskkonnakaitse konspekt
  13
  doc
  Keskkonnakaitse konspekt
  30
  doc
  Keskkonnakaitse
  53
  pdf
  Keskkonnakaitse üldkursus konspekt
  53
  pdf
  KESKKONNAKAITSE ÜLDKURSUS
  4
  doc
  Keskkonnakaitse
  528
  doc
  Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused
  30
  docx
  Ökoloogia ja keskkonnakaitse eksam

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun