Kategoorias keskkonnakaitse ja säästev areng leiti 40 faili

Loodus >> Keskkonnakaitse ja säästev areng
Keskkonnakaitse ja säästev areng ülesanded
0
zip

Keskkonnakaitse ja säästev areng ülesanded

Keskkonnakaitse ja säästev aren TV...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
880 allalaadimist
Keskkonnakaitse ja säästev areng arvestus
2
docx

Keskkonnakaitse ja säästev areng arvestus

Pärilik järglaspõlvkonna värk. (minu mäletamist mööda oli mingi jänestega seotud küsimus. Not sure) Kes jääb loodulikus valikus ellu? Parimini kohastunud! Säästva arengu printsiip – põhiideeks on looduse järjepidevuse tagamine selliselt, et elusloodus ei satuks hävimise ohtu. (taastuvad energiaallikad, keskkonnasõbralikud tooted, tagada jätkusuuteline areng) Keskkonnakaitse printsiibid – säästva arengu printsiip; loodusressursside mitmekülgse kasutamise printsiip; ennetava tegevuse printsiip; jäätmete minimiseerimine ja taaskasutamine; parim võimalik tehnoloogia; parim keskkonnapoliitika; saastaja maksab (MIDAGI OLI SELLEGA!); tootmise läheduse põhimõte. Prügi käitlemise hierarhia: 1) jäätmete tekke vältimine, 2) korduvkasutamine, 3) taaskasutus, 4) jäätmete keskkonnaohutu kõrvaldamine....

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
215 allalaadimist
Keskkonnakaitse ja säästev areng eksamiks
7
docx

Keskkonnakaitse ja säästev areng eksamiks

Keskkonnakaitse on ühiskonna , organisatsioonide ja üksikisikute tegevus, mille abil kaitstakse nii inimeste vahetut elukeskkonda kui ka loodust tervikuna inimtegevuse negatiivsete mõjude eest elujõulise keskkonna säilitamiseks. Keskkonnakaitse ülesanded: · Kuidas ennetada reostus? Kuidas vältida? Ökosüsteem on isereguleeruv ja arenev tervik, mille moodustavad toimumissuhete kaudu üksteisega seotu...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
720 allalaadimist
Keskkonnakaitse ja säästev areng EKSAMITEST 2014
doc

Keskkonnakaitse ja säästev areng EKSAMITEST 2014

MAGISTRIÕPPE ÕPPEKAVAD „SÄÄSTVA ARENGU PARADIGMA” ÕPPEAINE TEST Õppejõud: prof. Jüri Martin...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
101 allalaadimist
Keskkonnakaitse ja säästev areng ül-11 töövihikust
1
xlsx

Keskkonnakaitse ja säästev areng ül. 11 töövihikust

Reovee parameetrid jõevee parameetrid Veeklasside väärtused q 0,9 m³/s Qj 6,7 m³/s BHT5 5,8 mg O2/l BHT5 27 mg O2/l BHT5 1,9 mg O2/l Nüld 3,25 mg N/l Nüld 29 mg N/l Nüld 2 mg N/l Püld 0,084 mg P/l Püld 2,4 mg P/l Püld 0,05 mg P/l V...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
123 allalaadimist
Keskkonnakaitse ja säästev areng ül-7 töövihikust
2
xlsx

Keskkonnakaitse ja säästev areng ül. 7 töövihikust

Cd ja Hg konsentratsioonid tuhas Cd ja Hg sisaldus tuhas Koht Tuhakogus % Cd gt Hg gt Aastane tuhakogus Cd kg (t) Tuhavoog nr 1 39,3 3,4 0,153 353700 1202,6 Tuhavoog nr 2 3,1...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
72 allalaadimist
Keskkonnakaitse ja säästev areng ül-10 töövihikust
1
xlsx

Keskkonnakaitse ja säästev areng ül. 10 töövihikust

Pestitsiitide kaal 9 kg Vastused Jõe vooluhulk 300 l/s 1. 0,003 g/l Jõe voolukiirus 0,5 m/s 2. 6666,667 korda Surmav konts. 0,5 µg/l 3. 9000 s Lekkekiirus 1 g/s 4. 4500 m ...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
58 allalaadimist
Keskkonnakaitse ja säästev areng-õppejõud Ülle Leisk
38
docx

Keskkonnakaitse ja säästev areng (õppejõud Ülle Leisk)

KESKKONNAÖKOLOOGIA Keskkond ­ EL mõiste ­ Vesi, õhk ja maa ning nende vahelised seosed, aga ka nende ja elusorganismide vahelised seosed Keskkonnakaitse ­ tegevus, millega üritatakse soodustada ühelt poolt ürglooduse ja teiselt poolt inimese ja tema lähiümbruse koostoimet. Keskkonnakaitse ­ meetmete kogum elusorganismide ja nende elukeskkonna säilitamiseks, kaitseks ja talitluse tagamiseks. Keskkonnak...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
345 allalaadimist
Keskkonnakaitse ja säästev areng-Töövihik-ül 10
0
zip

Keskkonnakaitse ja säästev areng. Töövihik, ül 10

*.zip failis Exceli failid nii uuem kui varem variant. Muuta algandmed ja Excel arvutab vastuse...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
112 allalaadimist
Keskkonnakaitse ja säästev areng-Töövihik-ül 12
0
zip

Keskkonnakaitse ja säästev areng. Töövihik, ül 12

*.zip failis nii uuem kui vanem Exceli fail. Muuta algandmed ja Excel arvutab vastuse...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
160 allalaadimist
Keskkonnakaitse ja säästev arengu täielik TV
0
rar

Keskkonnakaitse ja säästev arengu täielik TV

...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
162 allalaadimist
Kekskonnakaitse ja säästev arengu töövihiku excel 6-13 üles
16
xlsx

Kekskonnakaitse ja säästev arengu töövihiku excel 6-13 üles

Põlevkivi 663000 Tuhakogus Aastane tuhakogus Cd 39,3 3,4 0,153 117251,55 398,7 3,1 3,44 0,158 9248,85 31,8 4,7 0,9 0,479 14022,45 12,6 32,2 2 0,512 96068,7 192,1 4,4 0,77 0,347 13127,4 10,1 11 0,81 0,334...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
435 allalaadimist
Keskkonnakaitse kokkuvõte
10
docx

Keskkonnakaitse kokkuvõte

Keskkonnakaitse Keskkonnakaitse: · Mõiste ­ meetmete kogum elusorganismide ja nende elueskkonna säilitamiseks, kaitseks ja talitluse tagamiseks. · Olemus ­ teaduslike, praktiliste, tehniliste tegevuste kompleks, mille ülesanne on tõhusamalt ja säästlkumalt kasutada loodusressursse ning vältida reostust. · Eesmärk ­ kasutada s...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
142 allalaadimist
Keskkonnakaitse kosnpekt
12
doc

Keskkonnakaitse kosnpekt

+ Looduskaitse ja keskkonnakaitse: Looduskaitse ­ tegevus, millega üritatakse soodustada ühelt poolt ürglooduse ja teiselt poolt inimese ja tema lähiümbruse koostoimet. Keskkonnakaitse ­ meetmete kogum elusorganismide ja nende elukeskkonna säilitamiseks, kaitseks ja talitluse tagamiseks. Keskkond ­ EL mõiste ­ Vesi, õhk ja maa ning nende vahelised seosed,...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
521 allalaadimist
Keskkonnakaitse konspekt
13
doc

Keskkonnakaitse konspekt

Looduse väärtused: Esteetiline (võimalus olla meeldivas keskkonnas) Virgastav (tervistav) Teaduslik (inimene tahab kõike teada ja uurida) Majanduslik (ressursid saame siit). Rahvastiku kasvuga kaasnevad probleemid: Toidupuudus (500 milj. alatoidetud) Keskkonna reostuse kiire kasv Loodusvarade üha kiirenev kasutamine Looma- ja taimeliikide hävimine Ökosüsteemide hävimine Linnastumine Energia pu...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
916 allalaadimist
Keskkonnakaitse
30
doc

Keskkonnakaitse

loodusvarad maastik väärtused kaitstavad maa-alad Looduslikud Looduslikud varud tingimused Kaitse Konserveerimine ja Loodusressursside Soodsate Maastike meetodid ja ökosüsteemide...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
642 allalaadimist
Keskkonnakaitse
4
doc

Keskkonnakaitse

Rahvastiku kasvuga kaasnevad probleemid: Säästva arengu eeldused: *poliitliline süst, mis suudab *Toidupuudus (500 milj. alatoidetud) *Keskkonna tagada elanike aktiivse osalem keskk.alaste otsuste reostuse kiire kasv *Loodusvarade üha kiirenev tegemisel *säästlikul alusel toim maj *sost süst, mis lah kasutamine *Looma- ja taimeliikide hävimine...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
374 allalaadimist
Keskkonnakaitse - Kuidas parandada keskkonnakaitset Eestis
1
doc

Keskkonnakaitse - Kuidas parandada keskkonnakaitset Eestis?

Kuidas parandada Eestis keskkonnakaitset? 1. Maksta põllumeestele suuremaid toetusi, et nad saaksid kasutada õiged väetisi õigetes kogustes. Tänu sellele jääks ära kevadine sõnnikuhais Tartus ja sellest tulenev reostus. 2. Pakendikäitlus tuleks teha kohustuslikuks kõigile ja selle üle tuleks teha järelvalvet. Paljudes pi...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
39 allalaadimist
Keskkonnakaitse teooria
7
doc

Keskkonnakaitse teooria

Keskkonnakaitse olemus ja ülesanded: Keskkonnakaitse olemuseks on teaduslikud, praktilised ja tehnilised tegevused mille ülesanded on tõhusamalt ja säästlikult kasudada loodusressursse, vältida reostust, kasutada selliseid tehnoloogiaid mis on suunatud loodusressursode taaskasutamisele ja korduvkasutamisele.Kõik need tegevused on suunatud ökosüsteemide kaitsmisele Keskkonnakaitse ülesanded e...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
249 allalaadimist
Referaat-quot Jätkusuutlik kontseptsioon-vaated ja areng quot
11
docx

Referaat "Jätkusuutlik kontseptsioon: vaated ja areng"

TALLINNA ÜLIKOOL Matemaatika- ja Loodusteaduste Instituut Loodusteaduste osakond JÄTKUSUUTLIK KONTSEPTSIOON: VAATED JA ARENG Referaat Koostas: Meila Kamp Tallinn 2013 SISSEJUHATUS Tänapäeva maailmas on palju probleeme, mida maailma erinevas paigus püütakse lahend...

Keskkonnakaitse ja säästev... - Tallinna Tehnikaülikool
21 allalaadimist