Kategoorias keskkonnakaitse ja keskkonnaprobleemid leiti 7 faili

Loodus >> Keskkonnakaitse ja keskkonnaprobleemid
EL ja keskkonnapoliitika
20
ppt

EL ja keskkonnapoliitika

EL ja keskkonnapoliitika Eduard Sizov, MSc 2007 EL, ajalugu · 1947 ­ Marshall´i plaan · 1948 - Euroopa Majandusliku Koostöö Organisatsiooni (OEEC) ­ kuulusid 16 riiki · 1949 - Euroopa Nõukogu (moodustasid 10 riiki) · 1950 ­ Schumani plaan · 1952 - Euroopa Söe- ja Teraseühendus (ECSC) · 1958 ­ Rooma kokkulepe (ühisturg) EL, ajalugu Rooma...

Keskkonnakaitse ja... - Eesti Mereakadeemia
110 allalaadimist
EL Jäätmekäitluse peamised nõuded ja Eesti valikud
35
ppt

EL Jäätmekäitluse peamised nõuded ja Eesti valikud

05.2006 Peeter Eek Jäätmeosakonna juhataja Keskkonnaministeerium peeter.eek@envir.ee Juhatuseks - EL Jäätmedirektiivi jõustumisest möödub 30 a. - Selle aja jooksul on 'vanas Euroopas' kogunenud ka oluline praktiline kogemus 'mis toimib Jäätmekäitlu...

Keskkonnakaitse ja... - Eesti Mereakadeemia
97 allalaadimist
Jäätmeprobleemid
31
doc

Jäätmeprobleemid

jpg(29.okt.08) 3. http:novosti.etv24.eefailid112419_01.jpg(29.okt.08) 4. http:novosti.etv24.eefailid71837_01.jpg(29.okt.08) 5. http:www.tarbija24.eefoto5314543547cd2082d8fe5_3.jpg(29.okt.08) Materjal: 1. http:www.miksike.eedocumentsmainlisa6klass1eestivesi2.htm (29.okt.08) 2. p6drad-teel.net~windodocnotmineKeskkonnakaitse1.doc(29.okt.08) 3. http:bioneer.eeeluviisjaatmedMis_saab_j%C3%A4%C3%A4tmetest%3F.aid- 1809(29.okt.08) 4.http:bioneer.eeeluviisjaatmedKas_ja_milliseid_j%C3%A4%C3%A4tmeid_v %C3%B5ib_kodus_p%C3%B5letada%3F.aid-1572(29.okt.08) 5.http:bioneer.eeeluviisjaatmedPesuvahenditootjad_saastavad_j%C3%A4tkuvalt_L %C3%A4%C3%A4nemerd.aid-1099(29.okt.08) 6.http:bioneer.eeeluviisjaatmedRahvusvahelised_kruiisilaevad_toidavad_vetikate_ %C3%B5itsenguid_L%C3%...

Keskkonnakaitse ja... - Eesti Mereakadeemia
220 allalaadimist
Direktiivid
32
ppt

Direktiivid

KMH ja KSH · Direktiiv 85/337/EMÜ - teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta · Direktiiv 97/11/EÜ (millega muudeti direktiivi 85/337/EMÜ) · Direktiiv 2003/35/EÜ (millega muuhulgas muudeti direktiivi 85/337/EMÜ) milles sätestatakse üldsuse kaasamine teatavate keskkonnaga seotud kavade ja programmide koostamisse ning muudetakse nõukogu direktiive 85/337...

Keskkonnakaitse ja... - Eesti Mereakadeemia
40 allalaadimist
Vabadusrist
3
doc

Vabadusrist

Vabadusrist (algne ametlik nimetus Vabaduse Rist; lühend VR) on Eesti Vabariigi sõjaline autasu, mis asutati Ajutise Valitsuse otsusega 24. veebruaril 1919. Vabadusristil on kolm liiki: Eesti Vabadusrist · sõjateenete eest (I liik) · isikliku vapruse eest (II liik) · tsiviilteenete eest (III liik). Iga liik jaguneb omakorda kolmeks järguks. Vabadusristi saamisega kaasnes rahali...

Keskkonnakaitse ja... - Eesti Mereakadeemia
17 allalaadimist
Millist kahju võib tuua üks tööstusettevõte
2
docx

Millist kahju võib tuua üks tööstusettevõte?

sajandil Hiinas. 14. sajandiks töötas Euroopas juba arvukalt paberiveskeid, eriti Hispaanias, Itaalias, Prantsusmaal ja Saksamaal, kus paberit valmistati kuni 18. sajandi lõpuni peamiselt linastest kaltsudest. Tööstuslikust suuremahulisest tootmisest võib aga rääkida alates 19. sajandist, mil võeti kasutusele uus tehnoloogia: paberi tooraineks sai puit. Sellega kaasneb aga ilmselge kahju loodusele,...

Keskkonnakaitse ja... - Põhikool
1 allalaadimist
Antropotseen
1
docx

Antropotseen

Tahes tahtmata oleme keskkonna ja ökosüsteemi osa. Kõik maapeale tegevus ja tulemused sõltuvad meist endist. Kas inimene teab mis suund on kõige ning mida võiks oluliseks pidada? Palju on tänapäeval räägitud, et meid ümbritsev soodustab vähkasvajate teket. Millal oleksime pidanud inimkonnda arengu peatama? Alate...

Keskkonnakaitse ja... - Eesti Mereakadeemia
2 allalaadimist