Facebook Like
Hotjar Feedback

Keskkonnafüüsika kordamisküsimuste vastused - sarnased materjalid

rgus, ikese, rguse, galaktika, ratu, pilved, gaas, iline, rist, steem, ikeses, imet, soojus, rina, asteroid, molekul, mber, asteroidi, planeedid, asteroidid, lainepikkus, aerosool, galaktikad, iksem, linnutee, maakoor, kauge, albeedo, ikesekiirguse, soojuskiirgus, vahev, ikesel, aatom, rata, amat, lemine, infrapuna, valgusaasta, rgema, kepler, lemise
24
doc

KESKKONNAFÜÜSIKA KORDAMISKÜSIMUSED 2014 sügis

KESKKONNAFÜÜSIKA KORDAMISKÜSIMUSED 2014 sügissemester 1. Astronoomias kasutatavad mõõtühikud. Vastus: Astronoomiline ühik - Kaugus, mille korral punktmass tiirleb ümber Päikese 365,2568983 ööpäevaga Valgusaasta - vahemaa, mille valguskiir läbib vaakumis ühe troopilise aast...

Keskkonafüüsika - Tallinna Tehnikakõrgkool
19 allalaadimist
4
doc

Keskkonnafüüsika kodamisküsimuste vastused.

1. astronoomiline ühik ­ Maa keskmine kaugus Päikesest. 1aü = 150 miljonit kilomeetrit parsek - see on kaugus, millelt vaadates Maa orbiidi nurkkraadiraadius on üks kaarsekund, st 1pc = 3,09 * 1016 m valgusaasta ­ Kaugus, mille valgus läbib vaakumis ühe aasta jooksul. 1valgusaasta = 9,46...

Keskkonnafüüsika - Eesti Maaülikool
190 allalaadimist
12
docx

Keskkonnafüüsika eksami konspekt

1. Astronoomias kasutatavad mõõtühikud. Galaktikate liigitus. Linnutee. Astronoomia kasutatavad mõõtühikud Astronoomiline ühik - Maa keskmine kaugus Päikesest. 1,495 978 7*1011 m. Tähist a.ü. (e.k.) AU (ingl.) Kaugus, mille korral punktmass tiirleb ümber Päikese 365,2568983 ööpäevaga. Valgusaasta - vahemaa, ...

Keskkonnafüüsika - Eesti Maaülikool
155 allalaadimist
83
doc

Füüsika eksami küsimuste vastused

...sugune kvantarvude nelik (Pauli keeluprintsiip). Radioaktiivse lagunemise seadus. Radioaktiivsuse teooria on loodud põhiliselt inglise füüsiku E. Rutherfordi poolt. Asunud 1898. a. Montreali Ülikooli füüsikaprofessori kohale, ühendas ta prantsuse avastused inglise rahade ja tehnoloogiaga. Üheks esimeseks tulemuseks oligi radioaktiivse lagunemise seaduse avastamine (1902, koos F. Soddy'ga): Valemi olemus on lihtne: kuna kiirgus tekib tuumade lagunemisel, peab tema intensiivsus (ajaühikus lagunevate tuumade arv) olema võrdeline tuumade koguarvu...

Füüsika -
55 allalaadimist
6
doc

RAK Keskkonnafüüsika küsimused ja vastused

Küsimused ja vastused 1. Miks on atmosfäär elutegevuseks tähtis? Inimese ning teiste looma- ja taimeliikide elukeskkond asub atmosfääri kui suure õhukeskkonna põhjas. Atmosfäär kaitseb seda keskkonda liigse kuumenemise ja jahtumise ning maailmaruumist tulevate kahjulike mõjude eest. Atmosfäär on taim...

Keskkonnakaitse - Kutsekool
14 allalaadimist
2
doc

Keskkonnafüüsika arvestuse spikker

Pilvede tekkimine ­soe veeaururikas õhk jõuab kõrgemal asuvatesse jahedamatesse õhukihtidesse. Seal kondenseerub veeaur õhus...

Füüsika - Eesti Maaülikool
93 allalaadimist
5
doc

Füüsika kordamisküsimused

Kordamisküsimused 1. Vihikus olemas. Astronoomilisi vaatlusi viiakse Eestis läbi Tartu Tähetornis (Toomemäel) ja Tõravere Tähetornis. 2. Seniit- ehk lagipunkt on Päikese või muu taevakeha asend maapinna suhtes täisnurga all. Teodoliit- riist horiondiliste koordi...

Füüsika - Põhikool
7 allalaadimist
46
pdf

Biofüüsika eksami küsimused vastuse valikvariantidega

1. Kirjelda teadusliku meetodi olemust, millistest komponentidest koosneb. 1) katsete/ vaatluste läbiviimine, vajalik informatsiooni kogumiseks. 2) andmete süstematiseerimine ja hüpotees, oluline seaduspärasuste leidmiseks ja välja toomiseks. 3) mudeli ja teooria loomine, vajalik ü...

Bioloogiline füüsika - Tartu Ülikool
24 allalaadimist
1
doc

Keskkonnafüüsika eksam

Astronoomiline ühik ­ Maa keskmine kaugus Päikesest. 1aü = 150 miljonit kilomeetrit. Valgusaasta ­ Kaugus, mille valgus läbib Asteroidid: väikekehad, mis tiirlevad Jupiteri ja Marsi orbiitide vahel. Kujult enamasti ebakorrapärased. Tekkimine: Jupiteri häiriva mõ...

Keskkonnafüüsika - Eesti Maaülikool
104 allalaadimist
31
docx

KESKKONNAFÜÜSIKA ALUSED

KESKKONNAFÜÜSIKA ALUSED. 1. Tõenäosusteooria ja matemaatilise statistika elemendid. · Sündmus, juhuslik suurus. o Sündmus- mingi fakt, mingi juhtum, mis võib toimuda, aga võib ka mitte toimuda. Kindel sündmus (toimub kindlasti), võimatu sündmus (ei toimu kindlasti...

Keskkonafüüsika -
32 allalaadimist
528
doc

Keskkonnakaitse lõpueksami küsimused-vastused

...tegelik nišš- reaalses biootilises keskkonnas konkurentide, kiskjate, parasiitide jne. olemasolul kujunev tingimuste kompleks; piirid, milles liik reaalselt elab. 116. Kohanemine ja kohastumine, organismide vastused keskkonna muutustele (käitumuslikud, morfoloogilised, füsioloogilised) Nende all mõistetakse organismi ehituses ja elutegevuses aset leidvaid muutusi, mis annavad paremad võimalused keskkonnas ellujäämiseks ja järglaste saamiseks.  Kohanemine- tihti pöörduv,...

Keskkonnakaitse ja säästev... -
45 allalaadimist
24
docx

Keskkonnafüüsika arvestuse materjal

Keskkonnafüüsika arvestus Mehaanika:    Kinemaatika – kehade liikumine ruumis    Dünaamika – kehade liikumist põhjustavate jõudude käsitlus    Staatika – tasakaalus olevad kehad Põhiülesanne: määrata keha asukoht mis tahes ajahetkel. Ühtlas...

Füüsika - Eesti Maaülikool
11 allalaadimist
69
docx

FÜÜSIKA 1 eksami vastused

Üldmõisted 1 Vektor ­ suurus, mis omavad arvväärtust ja suunda. Mudeliks on geomeetriline vektor, mis on esitatav suunatud lõiguna. Vektoril on algus- ehk rakenduspunkt ja lõpp-punkt. Näiteks jõud, kiirus ja nihe. Skalaarid ­ suurus, mis omab arvväärust aga mitte suunda. Mudel...

Füüsika - Tallinna Tehnikakõrgkool
5 allalaadimist
46
docx

Keskkonnakorraldus vastatud

... hindamiseks · alus keskkonnakvaliteedi hindamiseks · keskkonnakaitse meetmete tõhususe kontroll ja alus ettepanekuteks poliitika muutmiseks · piiriülese reostuse fikseerimine ja rahvusvaheliste kokkulepete täitmine Tuleb leida vastused järgmistele küsimustele: · milline on looduslik seisund? · kuidas looduslik seisund muutub? · kas täheldatud muutused on ohtlikud elustikule? · kas muutused on vastavad prognoositule ja lubatava taseme piires? · kas seisund vastab kehtestatud normatiividele? Taotlused (ülesanded): · ...

Keskkonnakorraldus -
81 allalaadimist
112
docx

Megamaailma füüsika

HÄÄDEMEESTE KESKKOOL Füüsika MEGAMAAILMA FÜÜSIKA Referaat Anna Karin Ericson Juhendaja: Raimu Pruul Häädemeeste 2017 SISUKORD SISUKORD............................................................................................................... 2 SISSEJUHATUS.............................................................

Füüsika - Keskkool
4 allalaadimist
34
docx

Füüsika kontrolltöö: KOSMOLOOGIA, universum, galaktika

KONTROLLTÖÖ 1)MIDA TÄHENDAB KOSMOLOOGIA Kosmoloogia tähendab maailmaõpetust või korraõpetust. Kosmoloogia ülesandeks on luua olemasolevate teadmiste baasil võimalikult terviklik pilt maailma ehitusest ja arengust. Eelajalooline kosmoloogia kirjeldas inimese enda toonast eluolu, mis lihtsa...

Megamaailma füüsika - Keskkool
6 allalaadimist
82
doc

Eksami kordamisküsimuste vastused

1. Eesti metsade üldiseloomustus ja metsade jaotus hoiu-, tulundus - ja kaitsemetsadeks. Metsandus on väga lai mõiste, mis koosneb: 1. majandusharudest, mis tegelevad kõigi metsa kasutusviisidega (tähtsal kohal on puidu raiumine ja töötlemine) kui ka metsa uuendamise, kasvatamise ja kait...

Eesti metsad - Eesti Maaülikool
286 allalaadimist
34
doc

Päikesesüsteem

SISSEJUHATUS Juba väiksest peale on mind imestama ning vaimustama pannud kogu see müstika, mis kosmose avarustes peitub. Nüüd on taas käes olukord, kus oleks vaja leida vastus ühele küsimusele: mis on Päikesesüsteem? Sellele küsimusele püüangi antud töös vastust leida. Teadsin ammusest aj...

Füüsika - Keskkool
60 allalaadimist
33
doc

Päikesesüsteem - referaat

SISUKORD SISUKORD..................................................................................................................................1 SISSEJUHATUS......................................................................................................................... 2 1.1 Päikesesüsteem- mis see on?..................................................

Füüsika - Keskkool
81 allalaadimist
109
doc

Füüsikaline maailmapilt

Füüsikaline maailmapilt (II osa) Sissejuhatus......................................................................................................................2 3. Vastastikmõjud............................................................................................................ 2 3.1.Gravitatsiooniline vastastikmõju................................

Füüsikaline maailmapilt - Kutsekool
27 allalaadimist
17
doc

Mis on Päikesesüsteem?

Kool Nimi Klass Päikesesüsteem Referaat Tallinn 2008 Mis on Päikesesüsteem? Päikesesüsteem moodustub Päiksest ja tema ümber tiirlevatest taevakehadest. Tegelikult on Päikesesüsteem üks tohutu suure tähtede ja planeetide süsteemi- Galaktika osake. Galaktikaid on unive...

Füüsika - Keskkool
92 allalaadimist
990
pdf

Maailmataju ehk maailmapilt 2015

...htsaimat ajajärku. Tekib kõikidele elualadele tungiv ülemaailmne teadus. Toimub väga suur teaduse võidukäik. Näiteks veel 19. sajandi kultuuri oli „valitsenud“ kunst. Nimetatud teadust on nimetatud postklassikaliseks. Revolutsioonilised avastused toimusid väga paljudes teadustes. Näiteks matemaatikas allutati kriitilisele analüüsile hulgateooria ja matemaatilise mõtlemise loogilised alused. Füüsikas loodi kvantmehaanika ja relatiivsusteooria. Bioloogias tekkis geneetika. Fundamentaalsed teooriad tekkisid ka veel meditsiinis, psühholoogias ...

Üldpsühholoogia -
36 allalaadimist
18
doc

ÖKOLOOGIA kordamisküsimuste vastused 2012

1. Ökoloogia ­ aine, alajaotused; Teadus organismide ja nende keskkonna vahelistest seostest (biootiline, abiootiline KK) 1) Molekulaarne ökoloogia ­ (molekul) meetodile viitav. 2) Ökofüsioloogia ­ (molekul, organ, isend) uurib füsioloogiliste protsesside kohanemist vastavalt keskkonnale. 3) Antö...

Ökoloogia - Tartu Ülikool
33 allalaadimist
5
doc

Keskkonnafüüsika

1.Astronoomiline ühik - maa keskmine kaugus päikesest 149 597 870 km(tähis AU, eesti k. a.ü) Valgusaasta- vördub vahemaaga ,mille valguskiir läbib vaakumis ühe troopilise aasta jooksul Troopiline aasta ­ ajavahemik, mis kulubPäikesel näivaks liikumiseks kevadpunktist kevadpunktini(tähis LY) Parsek- parsek on...

Bioloogiline füüsika -
59 allalaadimist
46
pdf

Analüütiline keemia I eksamiküsimuste vastused

I don't want to know the answers, I don't need to understand 2011. sügis KEEMILISE ANALÜÜSI ÜLDKÜSIMUSED 1. Analüüsiobjekt, proov, analüüt, maatriks. Tooge näiteid. Analüüsiobjekt on objekt, mille keemilist koostist me määrata soovime. Enamasti ei määrata mitte proovi täiel...

Keemia - Tartu Ülikool
3 allalaadimist
27
doc

Keemia kordamisküsimused

1. Mateeria ja aine mõisted. Mateeria- kogu meid ümbritseva maailma mitmekesisus oma nähtuste ja asjade koguga. Mateeria peamised avaldumisvormid on aine ja kiirgus. Aine on mateeria eksisteerimise vorm, mis omab kindlat või püsivat koostist ja iseloomulikke omadusi (vesi, ammoniaak, kuld, hapnik). 2. Kee...

Keemia ja materjaliõpetus -
2 allalaadimist
70
pdf

Rakenduskeemia kordamisküsimused

Rakenduskeemia. KORDAMISKÜSIMUSED SISSEJUHATUS 1. Mis elementi saab toota uriinist? Kirjeldage eksperimenti. Uriinist saab destilleerimise teel toota fosforit. Fosfori avastas 1669. aastal Saksa keemik Hennig Brand. Ta eksperimenteeris uriiniga, mis sisaldab märkimisväärsetes kogustes lahustunud...

Rakenduskeemia - Eesti Maaülikool
24 allalaadimist
102
docx

Turbatootmise kordamisküsimuste vastused

Turbatootmine-kordamisküsimuste vastused 2014 1. Seetõttu vastus sellele, kas vajatakse uut maad põllumajandusliku tootmise jaoks on mitmetahuline: maailmas tervikuna väheneb põllumaa pindala, elanike arv suureneb ja vajatakse rohkem toitu. Suureneb kõrbestumine ja kuni 1 miljardil inimesel on joog...

Metsamajandus -
18 allalaadimist
8
doc

Astronoomia

Mis on universum? Universum ­ kõiksus, kõik mis üldse olemas on ­ galaktikad, tähed, päikesesüsteem meie ise.Ta on sedavõrd suur, et tema mõõtmeid on raske ette kujutada.Ta koosneb miljarditest galaktikaosadest ning igas galaktikas on miljardeid tähti. 2.Mis on tähtkujud? Tähtkuju on heledatest tähted...

Füüsika - Keskkool
22 allalaadimist
9
doc

Maateaduse alused - kordamisküsimused ja vastused

1. Geograafia kui teadus, tema koht teaduste süsteemis, üldmaateadus ja selle jagunemine. -teadus, mis tegeleb geosüsteemide,nende kujunduse, toimimise ja arengu seaduspärasuste uurimisega. Geograafia probleemide alla kuuluvad nii loodus- kui ka ühiskonnateadused. Jagunemine*loodusgeograafia(füüsilineg.) *s...

Maateadus - Tallinna Ülikool
146 allalaadimist
31
rtf

Põhivara aines Füüsikaline maailmapilt

...kti vahendusel pinnalt teravikule. Seda üleminekut registreeritakse kui elektrivoolu (nn. tunnelvoolu). Teraviku üles-alla liikumine kordab pinna profiili, mille kujutis jõuab niimoodi kuvari ekraanile. Kvantmehaanika tõlgendused on erinevad vastused küsimusele: Millisel viisil realiseerub kvantmehaani- line juhuslikkus? Ehk teisiti: Millisel hetkel saab kvantmehaanilise tõenäosusega lubatud võimalikkus tegelikkuseks? On kaks peamist rühma tõlgendusi: Einsteini kontseptsioon väidab, et juhuslikkust polegi. Kvantmehaanika on lihtsa...

Füüsika -
12 allalaadimist
14
docx

Taevakehad

Lagedi Põhikool Referaat taevakehadest Juhendaja: Ester Kaidro Koostas: Mariin Virolainen Lagedi, 200...

Füüsika - Põhikool
11 allalaadimist
24
doc

Päikesesüsteem

Rakvere Reaalgümnaasium Stelle Snaider 12. M klass PÄIKESESÜSTEEM füüsika referaat Hindaja: Kadri-Ly Trahv Rakvere 2012 SISUKORD SISUKORD......................................................................................

Füüsika - Keskkool
8 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun