Kategoorias keskkonnaõigus leiti 12 faili

Õigus >> Keskkonnaõigus
keskkonnaõigus on noor ,ebastabiilne 2.Keskkonna väärtustamine – Loeng, Õpik lk 26 – 31 Paljude keskkonnaga seotus konfliktide allikaks on erinevused väärtushinnangutes ja keskkonnaga seotud huvides. Keskkonnaga seotus isikutevaheluiste konfliktide lahendused taanduvad sellel , kuidas hinnata erinevate tegevuste keskkonnamõju ulatust ja olemust, ning kuidas hinnata alternatiivsete keskkonnasäästlikumate lahendustega seotud majandusklikke ja sotsiaalseid tagajärgi.
Keskkonnaõigus kordamisküsimuste vastused 2012
60
pdf

Keskkonnaõigus kordamisküsimuste vastused 2012

Keskkonnaõigus - eksamiküsimused sügis 2012 Sisukord 1 Keskkonnaõiguse üldiseloomustus 3 2 Keskkonna väärtustamine 4 3 Keskkonnaõiguse ajalooline areng 5 4 Keskkonnaõiguse kesksed mõist...

Keskkonnaõigus - Tartu Ülikool
66 allalaadimist
Keskkonnaõigus - kordamisküsimused- mõisted
4
docx

Keskkonnaõigus - kordamisküsimused / mõisted

Keskkonnaõiguse lähtealused, koht õigussüsteemis ja eesmärgid EESMÄRK  keskkonnahäiringute vähendamine võimalikult suures ulatuses, et kaitsta keskkonda, inimese tervist, heaolu ja vara;  säästva arengu edendamine, et kindlustada tervise- ja heaoluvajadustele vastav keskkond praegusele põlvele ja tulevastele põlvedele;  loodusliku mitmekesi...

Keskkonnaõigus - Tartu Ülikool
10 allalaadimist
Keskkonnaõigus
rtf

Keskkonnaõigus

Keskkonnaõiguse kordamisküsimuste vastused...

Keskkonnaõigus - Tartu Ülikool
40 allalaadimist
KESKKONNAÕIGUS
docx

KESKKONNAÕIGUS

KESKKONNAÕIGUS Riik sekkub- trahvid, maksud, vanglakaristus, ühiskondlik kasulik töö, et inimesed jälgiks käitumisreegleid. KESKKONNAÕIGUSE TUNNUSJOONED: Printsiibid Avalikkuse kaasamine (ajalehed, raadio, TV) Rahvusvaheline roll (konverentsid- Stockholmis 1972) Seos Euroopa Liiduga (erinevad nõuded) Teemavaldkonnad (kliimamuutused, vesi, metsandus, jäätmed, GMO jm)...

Keskkonnaõigus - Keskkool
1 allalaadimist
Maa- ja keskkonnaõiguse KT
3
docx

Maa- ja keskkonnaõiguse KT

Maa- ja keskkonnaõigus: 1) Eesti õigussüsteem jaguneb kaheks: Õigusharudes eristatakse kahte suurt valdkonda: eraõigust ja avalikku õigust. Erinevus nende kahe õigusharu vahel tuleneb põhimõtteliselt sellest, kes osalevad uuritavas õigussuhtes. Eraõiguseks nimetatakse norme, mis reguleerivad suhteid üksikisikute vahel (õiguslikult võrdses situatsioonis olevaid õigussubjekte. Näite...

Keskkonnaõigus - Tartu Ülikool
51 allalaadimist
Põllumajandusest tingitud nitraatide sattumine pinna- ja põhjavette nitraaditundlikul alal
10
doc

Põllumajandusest tingitud nitraatide sattumine pinna- ja põhjavette nitraaditundlikul alal

Põllumajandusest tingitud nitraatide sattumine pinna- ja põhjavette nitraaditundlikul alal Iseseisev töö 2011 Sissejuhatus Käesoleva töö läbivaks teemaks on põllumajandusest tingitud nitraatide sattumine pinna- ja põhjavette nitraaditundlikul alal. Kuna nitraaditundlikul alal on enamasti viljakad mullad ja intensiivsem põll...

Keskkonnaõigus - Tartu Ülikool
131 allalaadimist
Kasvuhooneefekt-referaat
12
doc

Kasvuhooneefekt, referaat

TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSINSTITUUT KODUTÖÖ KESKKONNAÕIGUSEST KASVUHOONEEFEKT Tallinn 2008 SISUKORD 1. Sissejuhatus 3 2. Mis on kasvuhooneefekt? 3 3. Mis põhjustab kasvuhooneefekti? 4 4. Kasvuhooneefekt ja kasvuhoonegaasid. 4 5. Kliima soojenemise tagajärjed....

Keskkonnaõigus - Tartu Ülikool
59 allalaadimist
Keskkonnaprobleem ja selle mõju hindamine
14
doc

Keskkonnaprobleem ja selle mõju hindamine

2 Sissejuhatus..........................................................................................................................3 Keskkonnaprobleemidel on muude inimkonna eest seisvate väljakutsetega võrrel...

Keskkonnaõigus - Tartu Ülikool
84 allalaadimist
Kohalik omavalitsus
11
docx

Kohalik omavalitsus

Kohaliku omavalitsuse majandustegevuse õiguslikud lähtealused. Võib teenuste osutamiseks asutada ametiasutuse hallatavaid asutusi, olla osanikuks või aktsionäriks äriühingus, samuti asutada SA-d ja olla MTÜ liikmeks- selle küsimuse otsustab volikogu, kuid ülejäänud pahnaga tegeleb valitsus- nimetab nõukogu liikmed, teostab muid aktsionari õigusi. 2. Avalike ülesannete eraõiguslikele isikutele üleandmine...

Keskkonnaõigus - Tartu Ülikool
37 allalaadimist
Keskkonnaõiguse kordamisküsimused-
4
doc

Keskkonnaõiguse kordamisküsimused

Keskkonnaõiguse kordamisküsimused (I osa) I Üldist ja mõisted  Keskkonnaõiguse eesmärgid, inimkeskne ja looduskeskne keskkonnõigus – Loeng, Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kommentaarid (2015) lk. 17 – 20 - (http:k6k.eekeskkonnaseadustik) edaspidi Kommentaarid  Keskkonnaõiguse ajalooline kujunemine - materjal ÕIS-s  Keskkonnaõiguse kesksed mõisted - a. Keskkonnahäiring – loeng, Kommentaarid lk – 22 -32 b...

Keskkonnaõigus - Keskkool
8 allalaadimist
JÄÄTMED LOODUSES
20
docx

JÄÄTMED LOODUSES

0117 Juhendaja: Hannes Veinla, MSc Tartu 2015 Sisukord Sissejuhatus........................................................................................................... 3 1. Keskkonnaprobleemi kirjeldus............................................................................ 4 2. Probleemi õiguslike aspektide analüüs...

Keskkonnaõigus - Tartu Ülikool
47 allalaadimist
JAHISEADUS
15
pptx

JAHISEADUS

· Jahipidamise õigus kuulus maaomanikule. · Jahiseaduse kohandamisel loeti põlise pidamis õigusega maakasutajata võrdseks maaomanikuga. · Teistel maakasutajatel ja rentnikel seda õigust kaasa ei laienud. · Välismaalased võisid jahti pidada Põllutööministeeriumi loaga. Kus? Kes? Kuidas? · Käesolev seadus...

Keskkonnaõigus - Keskkool
1 allalaadimist