Facebook Like

Keskaja poliitiline ajalugu - sarnased materjalid

mise, prantsus, liku, rooma, nast, paavst, troon, nastia, trooni, tsehhi, hertsog, kirik, philipp, philippe, lest, rsti, feodaalid, sitsiilia, henry, rstid, friedrich, kuningav, nide, iguse, franki, keiser, burgundia, keisrit, ludwig, habsburg, kuurv, ksid, tsid, stis, jaks, vasa, stati, poega, unioon, vasall, ppes, normanni, karoling, normannid
20
doc

Poliitiline ajalugu Euroopas

Poliitiline ajalugu Suur rahvasterändamine, selle põhjused ja käik; See oli intensiivse rände periood Euroopas umbes aastatel 400 kuni 800 pKr. See periood tähistab üleminekut hilisantiikajalt varakeskajale. 2 faasi: esimene faas, mis toimus aastatel 300 kuni 500 pKr, teine faas leidis aset aastatel 500 kuni 700. Hunnid purustasid gootide väe, mis omakorda panid Läänegoodid liikuma. Goodid võeti Rooma teenistusse. Läänegoodid rüüstasid aastal 410 Roomat, frangid tulid Rooma maadele, slaavi hõimud asus...

Ajalugu -
1 allalaadimist
22
docx

Poliitiline ajalugu keskaeg

...oolse kristliku maailmaga ning ta taotles Konstantinoopopli keisrilt ainult enda kui võrdse tunnustamist.  SEADUSANDLUS: kapitulaarid ja kultuuripoliitika (Karolingide renessanss), mis katsid kogu Euroopa pinnapealse ja illusoorse läikega. Ta oli kogu keskaja jooksul legendaarne kangelane.  KEISRITIITEL: Keiser oli Rooma keiser, mitte Frankide. Tiitliga ei kaasnenud tegelikku võimulatust teiste kuningate üle. Esialgu pärandus tiitel Frangi riigi valitsejate seas. Pärast Lothar I surma 855 sai keisriks see, kes kontrollis It...

Ajalugu - Tartu Ülikool
3 allalaadimist
43
pdf

Keskaeg - Poliitiline ajalugu

...sai Kirikuriik ja paavst Saksamaa alt sõltumatuks. Sacerdotium ja imperium. Sacerdotium ehk vaimulik võim (selle pea oli paavst); imperium ehk ilmalik võim (seda juhtis keiser). Keisri ja paavsti vaheline konflikt ülemvõimu pärast Euroopas vältas peaaegu kogu kõrgkeskaja, lõpptulemuseks oli ilmaliku võimu ülekaal. Welfid ja Staufenid. Welfid oli Baieri vürstisuguvõsa, kelle käes oli ka Saksimaa, sõdisid Staufenitega võimu eest Saksamaal, ainuke Welfi soost keiser Otto IV valitses (1198-1218). Staufenid olid keisriteks (1137-1208 ja 1208-1254). Sisevõitluse ja keskv...

Keskaeg - Tartu Ülikool
7 allalaadimist
29
docx

Balti riikide poliitiline ajalugu

... tugevasti ida suunas, kuid oli läänest samal ajal lakkamatult ristisõdijate rünnaku all. 1386.aastal sõlmis Leedu Poolaga dünastilise liidu ja võttis vastu ristiusu, et neutraliseerida Saksa Ordu oht. Feodaalsuhted. Eesti ja läti hõimude alale jõudisd feodaalsuhted keskajal ühes Saksa ja taani koloniaalvõimuga. Vallutajad rajasid Liivimaal linnuste ja linnade võrgu, mis puhkesid eriti õitsele 14-15.sajandil, mil oli Hansa Liidu kõrgaeg. Leedu esilekerkimine - Ajaloo lahknemine: Leedu suutis Ordu pealetungile vastupanna ja luua ühtne valitseja riik. ...

Ajalugu -
10 allalaadimist
88
rtf

Ajalugu 1 õppeaasta konspekt 10kl

...estament ­ 4 evangeeliumi ehk lugu Jeesuse elust ja õpetusest, mille lisandusid apostlite kirjad ja teod. Piibel (kr.k. Piblion-raamat) ­ kristlik pühakiri Vanast ja Uuest Testamendist. Vulgata ­ Piibli ladinakeelne tõlge Hieronymuselt ­ 4.saj pKr, mis oli kasutusel kogu keskaja. Rooma kultuur Traditsioon ja võõrmõjud TRADITSIOON VÕÕRMÕJUD Kaua aega suulises vormis. RAHVAPÄRIMUSED Kirjapanek kreeklaste mõjul 3.saj. eKr Kirjandusteoste ...

Ajalugu - Keskkool
60 allalaadimist
60
rtf

10nda klassi ajaloo konspekt

...estament ­ 4 evangeeliumi ehk lugu Jeesuse elust ja õpetusest, mille lisandusid apostlite kirjad ja teod. Piibel (kr.k. Piblion-raamat) ­ kristlik pühakiri Vanast ja Uuest Testamendist. Vulgata ­ Piibli ladinakeelne tõlge Hieronymuselt ­ 4.saj pKr, mis oli kasutusel kogu keskaja. Rooma kultuur Traditsioon ja võõrmõjud TRADITSIOON VÕÕRMÕJUD Kaua aega suulises vormis. RAHVAPÄRIMUSED Kirjapanek kreeklaste mõjul 3.saj. ...

Ajalugu - Keskkool
56 allalaadimist
176
pdf

Ajalugu 1 õppeaasta konspekt

...eliumi ehk lugu Jeesuse elust ja õpetusest, mille lisandusid apostlite kirjad ja teod. Piibel (kr.k. Piblion-raamat) – kristlik pühakiri Vanast ja Uuest Testamendist. Vulgata – Piibli ladinakeelne tõlge Hieronymuselt – 4.saj pKr, mis oli kasutusel kogu keskaja. Rooma kultuur Traditsioon ja võõrmõjud TRADITSIOON VÕÕRMÕJUD Kaua aega suulises vormis. RAHVAPÄRIMUSED Kirjapanek kreeklaste mõjul 3.saj. eKr Kirjandusteos...

Ajalugu -
12 allalaadimist
68
pdf

Kreeka poliitiline ajalugu

Mait Kõiv VANA-KREEKA. POLIITILINE AJALUGU Sisukord Pronksiaegne Egeuse tsivilisatsioon .............................................................................. 3 Minose tsivilisatsioon Kreetal .......................................................

Ajalugu -
9 allalaadimist
68
pdf

VARAUUSAEG

...ima linna Londoni elanike arv peaaegu miljonini (900 tuhat), jäädes Pekingi ja Edo (Tokio) järel maailmas kolmandale kohale. Pariisis elas 18. saj. lõpul 650 tuhat, Viinis ja Peterburis 220 tuhat, Berliinis ja Varssavis 150 tuhat elanikku. Seisuslik korraldus Keskajast pärit seisuslik korraldus jäi püsima ka varauusajal. 18. sajandi lõpuni moodustusid seisused sünnipära alusel (erandiks oli mõistagi vaimulik seisus). Isa seisus, elukutse ning sotsiaalne staatus määrasid ära mitte ainult tema laste stardipositsiooni, vaid suures ulatuses kogu järgneva elukäigu. S...

Ajalugu -
70 allalaadimist
35
doc

11. klassi ajalooeksam

...ustega varianti, nende ühtlustumisel kujunes 24 märgiga kreeka alfabeet; see võimaldas häälikud üles kirjutada sellises järjekorras nagu nad kõnes ette tulid, seda sai kohandada ka teistele keeltele; selle võtsid üle itaallased, nende variandist kujunes ladina tähestik; keskajal loodi kreeka tähestiku põhjal slaavi kiri Homeros ­ pime laulik, "Iliase" ja "Odüsseia" autor, ainsana säilinud eeposed, mõlemad pärinevad Trooja sõja eeposte tsüklist "Ilias" ­ kirjeldab kreeklaste vägevaima kangelase Achilleuse ja ülemjuhataja Agamemnoni tüli sõjasaagi pärast, solvunud Achill...

Ajalugu - Keskkool
562 allalaadimist
32
docx

10. kl ajaloo üleminekueksam

...ajaja, valitseja - kuidas riki valitseda tema moraali normeid on tuntud makiavelismi nime all Usk on ühiskondliku teaduse vorm = korrastab oma reeglite ja dogmadega ühiskonda, stabiliseerib seda Põhiteos = utoopia Utoopia on unistus heaolu ühiskonnast *uus maailmapilt* Keskaja lõpul võeti omaks, et maailm on kerakujuline Maade avastused Teised planeedid tiirlevad ümber maa - mis asendus hiljem arusaamaga, et universum on heljotsentriline 3.Absolutism Venemaal varauusajal Moskva ­ kolmas Rooma. Vm ­ Kiievi riigi pärija 1). Kiievi Venemaa 2). Vladimiri ­ pealinn 3). Moskva 4...

Ajalugu - Keskkool
34 allalaadimist
39
doc

Ajaloo põhiperioodid

...t ta võttis vastu ristiusu ja temast sai Normandia hertsogiriigi kuningas. Idapoole rännanud viikingid panid aluse varjaagidele, kes olid põhiliselt orjakaupmehed. Keskaegne feodaalkord Keskaegne feodaalkord (senjööri vasalli suhte vaatepunktist) sai alguse varakeskaja lõpul. Feodaalkorra juured on Rooma riigis, kus hakati üha enam orjade asemel kasutama rentnike ,,colonite" tööjõudu, kes kinnistati maakülge, ning nad hakkasid sulanduma ühte orjadega. Nendele omakorda tulid juurde Frangi kogukondlased, kes olid vabad kuid nendel oli sõjaväekohustus. Anti end ü...

Ajalugu - Tartu Ülikool
227 allalaadimist
40
doc

Ajalugu läbi aegade

.... Soovitav oli igapäevastest vajadustest vabaneda. Tekkisid liha suretajad ehk askeedid. Paljud asusid elama üksinduses ja piirasid oma vajadusi minimaalseks. Hereiidid erakud. Mungad. Egiptuses ja väike aasias tekkisid esimesed kloostrid. Claustrum- suletud paik. Kujunes keskajal küige olulisemaks haridus ja kultuuri keskusteks. Üleval peeti annetuste päranduste töö või kerjamisega. Aureelius augustinus 4-5 saj. Usu teoreetik ja piiskop. Õigustas askeesi ja nõudis ilmalikust elust hoidumist. Temalt pärineb päris patu õpetus. Aadam ja eeva langesid paradiisi aias patt...

Ajalugu - Keskkool
128 allalaadimist
30
doc

Keskaeg

Keskaja konspekt Kestis u 1000 aastat. Keskaja mõiste lõid 14. sajandil humanistid. Ladina keel lihtsustub laiematesse (mitte laiadesse!) hulkadesse levimise tõttu. Keskaja ladina keel oli keskmise osa ladina keel. Keskaeg kandnud negatiivset märki, allakäiguaeg (ladina keele moondumine). Kõikidele tuli 17....

10.klassi ajalugu - Tartu Ülikool
456 allalaadimist
14
doc

Keskaeg I

1. KESKAEG · ,,Keskaeg"­ võttis 1469. aastal kasutusele Giovanni Andrea, paavst Paulus II (1464-1471) raamatukoguhoidja. · Humanistide tõlgendus­ kahte maailmaajaloolist ajastut eraldava pausiga, mille vältel ei sündinud midagi olulist. · Keskaja inimeste: viimsepäevakohtule eelnev viimne ajastu. · Keskaja määratlemine pani aluse ilmaliku ajaloo periodiseerimisele. Tinglik, kuna ajaloos puudub sünkroonsus­ ta toimib eri valdkondades erineva kiirusega. KESKAJA ALGUS · Lääne-Rooma riigi lagunemine 476. aasta...

Ajalugu - Keskkool
52 allalaadimist
14
docx

AJALUGU - KESKAEG , PÕHJALIK KOKKUVÕTE

Keskaja periodiseerimine Keskajaks on hakatud kutsuma ajajärku Euroopa ajaloos, mis järgnes Rooma riigi langusele. Nimetus võeti kasutusele XV sajandil, mil Euroopas hakati senisest rohkem hindama vanaaega ja vaimustuti selle saavutustest. Muistne Rooma riigi langusele järgnenud aastatuhat tundus too...

Ajalugu - Keskkool
232 allalaadimist
33
docx

Sissejuhatus keskaega

...usaaja vahel, üleminek Rooma maailmariigilt uusaja riikide süsteemile ja üleminek klassikaliselt vaimselt kultuurilt rahvuslikele kultuuridele. Piirid Keskaega saab piiritleda ajaliselt ja ruumiliselt. Ajaliselt saab seda erinevalt dateerida. Enamasti märgitakse keskaja alguseks 476 ehk Lääne-Rooma keisririigi lagunemine/viimase keisri võimult kukutamine, kuid lõpudaatumid on vaieldavad. Osad nimetavad keskaja lõpuks aastat 1453, kui Bütsants lagunes, teisalt võib nimetada lõpuks ka 1492. aastat, kui Kolumbus avastas Ameerika mandri, või 1517. aastat, kui algas reforma...

Ajalugu - Keskkool
1 allalaadimist
66
doc

(VARA)UUSAJA EKSAMI PROGRAMM

...ajäämuse põhjused. vähene asustustihedus, põllumajandus ekstentsiivne, sunnimaisus, väike saagikud, talupojad polnud motiveeritud. Despootlik kultuuri ei saanud nii vabalt areneda. Endised paganate alad? Lääne-Euroopas ristiusk varem, Idas alles kõrg-ja hiliskeskajast. Integratsioon ja regionaliseerumine varauusaegses Euroopas. Rahvastik. Euroopa ja maailma rahvaarv, selle dünaamika varauusajal. EUROOPA: 1500: 80-85 milj 1600: 105 +/- 5 milj -> kasv väike 1700: 115 +/- 5 milj -> kasv suur 1800: 175-190 milj MAAILM: 1500: 400milj -> 1800: 900milj D...

Ajalugu - Tartu Ülikool
27 allalaadimist
9
doc

Ajalugu II kursuse kokkuvõte

1. Keskaeg (§1): mida pidada keskaja alguseks ja keskaja lõpuks (milliseid piire pooldaksid Sina), millal see mõiste kasutusele võeti, miks just selline nimetus, keskaja perioodid. - Keskaja alguseks võib pidada erinevaid sündmusi. Klassikaliselt loetakse keskaja alguseks aastat 476, mil langes Lääne-Rooma. Tegelikult võib lugeda kes...

Ajalugu - Keskkool
198 allalaadimist
19
odt

Keskaeg ja varauusaeg

KESKAEG Piirid: tavapäraseim: 476-1453 - 476 Lääne-Rooma lagunemine - 1453 Ida-Rooma lagunemine - 1492 Kolumbus jõudis Ameerikasse Prantsusmaal: 4. saj.(Rooma 2-ks) -18. saj (Prantsuse revilutsioon) Eestis: 13. saj (Muistne Vabadusvõitlus)-16. saj Mõiste: keskaja (medium aevum) mõiste kasutusele 15. saj. tunnetati uut paremat ajastut eelnevale ajale anti halvustav hinnang Perioodid: varakeskaeg 5.-10. sajand Lääne-Rooma asemele uued riigid kujunes feodaalkord kiriku tugevnemine kõrgkeskaeg 11.-14. saj (13. saj oli kogu ...

Ajalugu - Keskkool
497 allalaadimist
39
odt

Ajalugu muusikaajalugu ja kunstiajalugu üleminekueksam 10. Klass

...unstist. Kõige tähtsamaks varakristliku kunsti saavutuseks on basiilika laialdane kasutuselevõtt. Seda ehitistüüpi rakendati pidevalt järgneva rohkem kui 1000 aasta jooksul, kusjuures seda muidugi täiendati ja täiustati. Varakristlik muusika: Kõige tugevamini mõjutas keskaja muusikat usk ainujumalasse. Kuna kristlus oli tekkinud Rooma keisririigi ajal Palestiinas, siis olid varakristlikud laulud arenenud juudi palvelauludest, saades mõjutusi ka hilisantiigi muusikast. Aja jooksul kaotasid need laulud oma idamaise värvingu ning lihtsustusid. Keskaegne vaimulik muusi...

10.klassi ajalugu - Keskkool
56 allalaadimist
22
doc

Keskaeg

Pilet 1. 1) Mis on keskaeg. Kuidas keskaeg jaguneb ? ( iseloomulikud jooned ) ( sissejuhatus ) Keskajaks on hakatud kutsuma ajajärku Euroopa ajaloos, mis järgnes Rooma riigi langusele. Nimetus võeti kasutusele XV. Sajandil, mil Euroopas hakati senisest enam hindama vanaaega ja vaimustuti selle saavutustest. Keskaja alguseks loetakse tavaliselt viimase Lääne ­ Rooma keisri kukutamist 476. aasta....

Ajalugu - Põhikool
86 allalaadimist
6
doc

Inimene, Ühiskond, Kultuur II - Ajalugu

...ni kirikukogul 1215 Püha Peetrus, kui esimene Rooma piiskop(paavst) esimene paavst Gregorius I Suur 590-604 (Jumala teenrite teener) * mitra ja tiara ­ kroon kalliskividega paavst Stephanus II 752-757 palus abi Pippin Lühikeselt Paavstiriigi e kirikuriigi teke 756 Kõrgkeskaja katoliku kirik üldine langus: ilmaliku valitseja rolli suurenemine kirikus, vaimuliku ülesanded unaruses, simoonia(vaimuliku kohtade ostmine) vastukaaluks paavst Gregorius VII 1073-1085 reformid: eelnevaid välja tõrjuda kirikust, distsipliini tugevdamine kreeka katoliku ...

Ajalugu - Keskkool
23 allalaadimist
34
doc

Ajalugu 10. klassile

...midagi. Nende arvates oli keskaeg tume, pime periood. Tänapäeval käsitletakse keskaega ajaperioodina antiik- ja uusaja vahel, mil toimub üleminek Rooma maailmariigilt uusaja riikide süsteemile, klassikaliselt vaimselt kultuurilt nüüdisaja rahvuslikele kultuuridele. Keskajale iseloomulik: · Ilmuvad uued rahvad, kes määravad ajaloo käiku (germaanlased, slaavlased) · Ajaloo geograafiline raskuskese kandub Vahemere äärest põhja poole · Paganlik antiikkultuur asendub kristliku kultuuriga · Paavstide ja kuningate ainuvõimu taotlused · ...

Ajalugu - Keskkool
161 allalaadimist
50
doc

Konspekt terve 10. klassi ajaloo õpiku kohta

... Poola pidi pidevalt sõdima, sest Venemaa oli huvitatud Valgevenest ja Ukrainast, siis juba 16. saj algab Poola nõrgenemine, millele järgnes nn. kolm Poola jagamist ja 18. saj lõpuks ei olnud Euroopa kaardil enam Poola riiki. Skandinaavia. Keskajal oli Skandinaavia üks riik Taani. 1521 muutus Rootsi lõplikult iseseisvaks riigiks, kahe perekonna võitluses (Sture ja Vasa) väljus võitjana Vasa perekond ja esimene kuningas oli Gustav I Vasa. Vene riik. 1480 on Venemaa taas iseseisev riik, Ivan III liidab Venemaaga ka...

Ajalugu - Keskkool
42 allalaadimist
8
doc

10. klassi ajaloo kontrolltöö

1. Selgita mõisted: Bütsants-Byzantoni järgi hakati ida-Roomat keskajal nimetama bütsantsiks, ametlikult oli riik Rooma keisririik ja sealsed elanikud roomlased. Ikoon- idakirikus traditsiooniline pühapiltide austamine Gallia- põhiliselt tänapäeva Prantsusmaa ala, mille piirideks Reini jõigi ja Alpid, Vahemere ja Pürenee mäed, Atlandi ookean ja Põhjameri. Majordoomu...

Ajalugu - Keskkool
96 allalaadimist
10
odt

VARAKESKAEG (476 – 1054)

...sõjaväega. Algselt ei saanud vasallid senjöörilt mingit maavaldust. Lääni v feoodi (benefiits) hakati jagama al Karl Martelli ajast. Vasallide tähtsus oli alguses väike. Ka suurmaaomanikud tunnistasid end vasallideks, s.t tõusis vasalli staatus. Kõrgkeskajal kujunes välja läänihierarhia. Kujunesid välja ka suurmaaomanike pärisvaldused, kellel puudus vasallivahekord. Seoses mitme vasallivandega tekkisid lojaalsuseprobleemid. KÕRGKESKAEG (1054 – 1347) Kõrgkeskajal toimus Lääne-Euroopa kiire areng. Pol-lt ja maj-lt jõuti Oriendist ja BÃ...

Ajalugu -
7 allalaadimist
27
doc

Ajaloo mõisted ja isikud

... riigi kuningadünastia, valitsesid 482-751 Islam ­ muhamedi rajatud, monoteismil põhinev maailmausund Karolingid ­ Frangi riigi valitsejadünastia, valitsesid Saksamaal, Inglismaal ja Itaalias, 10 sajandil Kirillitsa ­ slaavi kirja enim levinud vorm Romaani stiil ­ esimene keskaja Lääne-Euroopa kunstistiil, määrava tähtsusega oli kloostrikultuur. Tugines karolingidele, rooma ja islami kunstile Kapetingid ­ Prantsuse kuningadünastia, , nimi pärines Hugues Capet´st Feodalism ­ keskaegne hierarhiline ühiskonnakord, kus valitsejad ja suurfeodaalid andsid oma vasallidele kasutamiseks m...

Ajalugu - Keskkool
19 allalaadimist
11
doc

Ajalugu (keskaeg, varauusaeg)

Ajaloo suuline eksam Sissejuhatus:Mis on keskaeg? Kuidas keskaeg jaguneb(iseloomulikud jooned) (sissejuhatus) Keskajaks on hakatud kutsuma ajajärku Euroopa ajaloos, mis järgnes Rooma riigi langusele. Keskaeg on Euroopa tekkimise aeg. Seda perioodi hinnatakse kõige enam kultuuri, teaduse, tehnika ja teiste valdkondade arenemise pärast. Keskaja alguseks loetakse viimase Lääne-Rooma keisri kukutamist aastal 476. Kes...

Ajalugu - Põhikool
18 allalaadimist
13
docx

Keskaja ajalugu gümnaasiumile: teke, areng, Bütsants, Karl Suure keisririik, Skandinaavia

Keskaeg on kahe aja vaheline aeg. Ladina keeles medium aevum. Esimesena võttis keskaja mõiste kasutusele Flavio Biondo. Keskaja alguseks peetakse · 4. Sajandi algus (Rooma impeeriumi lagunemine. 330, 395.) · Suur rahvasterändamine · 476, kui langes viimane Lääne-Rooma keiser Keskaja lõpuks peetakse · Türklaste Konstantinoopoli vallutamist 1453. aastal. Samal aa...

Ajalugu - Keskkool
6 allalaadimist
48
doc

Ajaloo kordamismaterjal eksamiks

... 1994 (31. august) võõrvägede lõplik lahkumine augustist 1991 Eestist 2 1. Muistne vabadusvõitlus ehk Läänemeremaade ristiusustamine 1208-1227 ­ tähistab keskaja algust Eestlased muinasaja lõpul: peamised elatusalad põlluharimine (kolmeväljasüsteem), asustustüüp küla - kihelkond - maakond. Ühiskondlik arengutase - kujunev varanduslik ebavõrdsus ja ülikute esiletõus, maa eraomand. Haldusjaotus: vt. muinasmaakondade kaart (kaart 1) Muistne vabadusvõi...

Ajalugu - Keskkool
233 allalaadimist
94
doc

Läti ajalugu

.... Neid ei võetud enam Gildide liikmetesse vastu. Õige pea hiljemalt 14 saj hakati suhtuma mitte sakslastesse kui alamatesse, kelle hooleks jäid mustad tööd ja mitte nii tasuvad. Lätlaste enamik asus eelkõige maal, külades ja taludes, maa rahvastiku puhul oli keskajal oluline muudatus , see sulasid senised hõimud kokku Läti rahvaks. Hiljemalt 15 saj olid vähemasti latgalid, semgalid ja seelid kokku sulanud, säilisid keeleerinevused aga need oli tühised. Aga kuralased oli eraldi seisev rahvas, see sulamine võis olla alanud juba aga allikad seda ei üt...

Ajalugu - Tartu Ülikool
14 allalaadimist
42
doc

Vana-Rooma ajalugu ja kultuur

...li ka võimalus tasuta külastada vaatemänge. Riik püüdis seda muidusööjate elu muuta ja pakkus neile maad. Olukord muutus seoses Mariuse reformidega, kui proletaaridel tekkis võimalus kiirelt rikastuda. Siis tekkisid ka ratsanikud, kes ei tohtinud äriga tegeleda. Ratsanike poliitiline mõjuvõim oli väiksem kui senaatoritel, aga sisuliselt olid nad kõigevõimsam seisus hilise vabariigi ajal. Paljudest ratsanikest said provintside asevalitsejad. Kõrgema seisuse moodustasid senaatorid aga hoolimata pikkadest suguvõsa traditsioonidest ei olnud nad eriti jõukad ja sattusid vähemal või...

Ajalugu - Keskkool
3 allalaadimist
Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun