Keskaeg - sarnased materjalid

rooma, gallia, lään, keskaeg, valdus, sisepoliitika, perioodid, välispoliitika, feood, frangid, naturaalmajandus, feodaalsuhete kujunemine, karolingide, merovingide, chlodovech, rendihärrus, protseduur, talupojad, mõisahärrus, feodaalsuhted, allood, domeen, hunnid, ühiskondlik korraldus, katoliiklus, rahvasterändamine, suur rahvasterändamine
Miks püsis Ida-Rooma 1000 a kauem kui Lääne-Rooma-
1
doc

Miks püsis Ida-Rooma 1000 a kauem kui Lääne-Rooma?

... tootjais huvi oma töö tulemuste vastu; neg: pärisorjus, sunnismaisus, klassivõitlus, talurahvasõjad, nõrgalt arenenud kaubavahetus (naturaalmajanduse tõttu) Benefiits, feood, allood – sarnasus: kõik on sõjameestele antud maavaldused(läänid); benefiits – esialgne lään, millele ei laienenud pärandamisõigus; feood – pärandamisõigusega lään; allood – vasallikohustusest vaba maavaldus. Läänisüs...

Ajalugu - Keskkool
100 allalaadimist
Frangi riik
4
doc

Frangi riik

... kasvatada ja harida. *Rajati ilmalikke õppeasutusi. *Kloostritest tehti uued tõlkimise ja käsikirjade ümberkirjutamise keskused. 1. 843.aastal Ludwig Vaga poegade vahel. *Selle lepingu järgi jagati riik kolmeks osaks. Tekkis Ida-Franfi riik, Lääne-Frangi riik ja Itaalia kuningriik. *Seos frangi tavadega oli see, et riik jagati valitseja poegade vahel võrdselt ära. 2. Keskaegset ühiskonda võib nimetada feodaalühiskonnaks sellepärast, et riigi- ja majanduskorralduse põhialuseks olid feodaalsuhted. *Feodalism on Euroopale omane olnud feoodidele (läänid) tuginev aadlist sõjameeste elukorraldus. Üldiselt on feodalismile omaseks peetud siiski teatud kindlaid tunnuseid nagu: isiklike suhete suur tähtsus isandate (senjööride) ja nende sõltlaste (vasallide) vahel, maa kui peamine sotsiaalmajandusliku kindluse alus ning sõjamee...

Ajalugu - Keskkool
14 allalaadimist
Suur rahvasterändamine
2
docx

Suur rahvasterändamine

1. Mõiste „keskaeg”võttis kasutusele 1469.aastal kasutusele Giovanni Andrea, paavst Paulus II raamatukoguhoidja. Keskaeg: 1)Varakeskaeg(5.-11saj)Tekib feodaalkord, sünnib Frangi riik,kujuneb romaani ja germaani kultuur 2)Kõrgkeskaeg(11-14saj)Õitsenguperiood,Ristisõjad,saja-aastane sõda ning must surm 3)Hiliskeskaeg(15-16saj)Reformatsioon ja Ameerika avastamine Feodaaltsivilisatsioon-religiooniks katoliiklus ja ühiskondlik korraldus oli feodalism 2. Suur rahvas...

Ajalugu - Keskkool
31 allalaadimist
Ajaloo kontrolltöö keskaeg 7-klass
4
doc

Ajaloo kontrolltöö keskaeg 7. klass

Ajaloo kontrollltöö 1.Millest tuleneb keskaja nimetus? Nimetus võeti kasutusele 15.sajandil, mile Euroopas hakati senisest enam hindama vanaaega ja vaimustuti selle saavutusest. Muistse Rooma riigi langusele jäärgnenud aastatuhat tundus toonastele inimestele sünge ja pimeda ajastuna kultuurse vanaaja ja nende endi kiirelt areneva kaasaja vahel. Sellest siis tuligi nimetus keskaeg – periood mis jäi vanaaja ja uue aja vahele. 2. Kuidas keskaeg jaguneb? Varakeskaega loetakse Euroopa ajaloos ajajärku Lääne – Rooma keisrivõimu langusest kuni 11. sajandini. Sellel ajal käisid alla linnad, käsitöö ja kaubandus tänu Rooma aladele tekkinud germaanlaste riikidele. Seda nimetatakse Euroopa kõige süngemaks ajajärguks. Varakeskajal levis ristiusk järk-järgult ja orjus kaotas oma senise tähenduse. Selle aseme kujunes feodaalkord. Maa kuulus suursugustele s...

Ajalugu - Põhikool
75 allalaadimist
Keskaeg
30
doc

Keskaeg

...alad ei toitnud enam inimesi ära ? Erinevad germaani hõimud rajasid nendel aladel oma kuningriigi. Neid kuningriike iseloomustas ebapüsivus. Püsivad ei olnud nad seetõttu, et germaani hõimud sõdisid ka omavahel ja tugevamad vallutasid nõrgemate alad endale. ? Kuna germaanlased olid kultuuriliselt mahajäänumad kui Rooma riik, siis suur rahvasterändamine tõi kaasa kultuurilanguse. ? Linnad hüljati (varakeskaeg) ? Kuna lääne-Euroopas oli palju erinevad rahvaid, siis erinevate rahvaste ja keelte kokkusulamise tulemusena kujunes välja kaks piirkonda: 1) Vahemeremaades jäi rohkem domineerivaks Rooma mõju( romaani keeled ) 2)Põhja pool oli germaani mõju tugevam ning seal kujunesid välja germaani keeled ( inglise, saksa,rootsi,taani) ? Suure rahvasterändamise lõpuks peetakse aastat 568, sest siis rajasid langobardid oma riigi põhja – Itaaliasse ...

Ajalugu - Keskkool
20 allalaadimist
Keskaeg
20
doc

Keskaeg

KESKAEG Keskaeg on ajalooperiood  http://et wikipedia org/wiki/Vanaaeg o Vanaaeg vanaaja ja  http://et wikipedia org/wiki/Uusaeg o Uusaeg uusaja vahel Tavaliselt paigutatakse keskaeg ajavahemikku  http://et wikipedia org/wiki/5 sajand o 5 sajand 5 sajandist  http://et wikipedia org/wiki/15 sajand o 15 sajand 15 sajandini ja see oleneb nii vaadeldavast piirkonnast kui osalt ka tõlgendajast Keskaja periodiseerimine: NB! Ühiste tunnuste...

Ajalugu - Keskkool
299 allalaadimist
Keskaeg
21
doc

Keskaeg

KESKAEG! Sissejuh. Keskaega… • Nim. Keskaeg võttis esimest korda kasut. Giovanni Andrea, Paulus II raamatukoguhoidja. • Keskaeg kestis 476-16. Saj keskpaik. Võib ka lõpetada: • 1453, kui Türklased vallutasid Konstantinoopoli ja lõppes 100 a sõda • 1492 Am avastamine • 1517 M. Lutheri teesid, reformatsiooni algus • madalmaade revolutsioon (16-17 alg) • 17 saj keskpaik, Ing kodanlik revolutsioon Keskaja periodiseerimine: Varakeskaeg 5-9 saj Ise...

Ajalugu - Keskkool
101 allalaadimist
Eesti keskaeg
13
doc

Eesti keskaeg

II. KESKAEG Vana-Liivimaa Jüriöö ülestõus Eesti rahvastik ja majandusolud, linnad ja kaubandus 14.-16. sajandil Vana-Liivimaa sise-ja välispoliitika 14.-16. sajandil Katoliku kirik Eestis Usupuhastus ja selle tagajärjed 6. VANA-LIIVIMAA MAA JAGAMINE. Kohe muistse vabadusvõitluse lõppedes algas terav tüli ordu ja Taani vahel. 1227. aastal vallutas ordu taanlastelt Toompea linnuse. Poolte lepitamiseks saatis paavst kohale oma legaadi, Modena piiskopi Guillelmuse (Wilhelmi). Legaadil tekkis kavatsus ...

Ajalugu - Keskkool
216 allalaadimist
Varakeskaeg
11
docx

Varakeskaeg

§1 Keskaeg 5saj 16 saj k a 395 – 1453 Bütsants jääb püsima Türklased vallutavad Konstantinoopoli Vallutada peaaegu kogu Kagu Euroopa Algab Feodaaltsivilisatsiooni murenemine 1517 reformatsioon – usu uuendusliikumine ehk usu puhastus Katoliiklikust eraldub protestantlik 16 sajand väga sõdade rohke aeg kuni saavutatakse stabiilsus 17 Sajandil Euroopas 17 sajandit peetakse uusaja alguseks Keskaeg: Vara Keskaeg – 5 11 Sajand I pool Kujunevad välja feodaaltsivilisatsiooni tunn...

Ajalugu - Keskkool
39 allalaadimist
Eestimaa keskaeg
11
doc

Eestimaa keskaeg

Üleminek muinasajast keskaega Millised riiklikud moodustised kujunesid vallutatud Eesti aladel? Riikliku moodustise nimetus Sinna kuulunud muinasmaakonnad/piirkonnad Tartu piiskopkond Kesk-Eesti maakonnad, Sakala ja Ugandi Saare-Lääne piiskopkond Läänemaa, Saaremaa Saksa ordu Liivimaa haru Liivimaa (Saksa ordu valdused asuvad ka Pühal Maal, Itaalias, Saksamaal) Eestimaa hertsogkond Tallinn, Rävala, Harjumaa, Järvamaa,Virumaa Kellest koosnes 13. ...

Ajalugu - Keskkool
388 allalaadimist
Uusaeg
19
pdf

Uusaeg

...nes välja uus aadel kelle rikkus põhines lambavilla müümisel Flandriasse Kapitalism tõi kaasa hindade revolutsiooni Suurenes kontrast vaeste ja rikaste vahel vaeste laostumine Tekkis ulatuslikum kerjuste kiht Maadeavastused tõid kaasa kaubateede ümberpaiknemise Vahemere kaubatee asemel muutus kesksemaks Atlandi ookeani kaubatee Tähtsaimateks linnadeks muutusid Antverpen Amsterdam London Lissabon Sevilla Keskaeg vs Uusaeg Alguseks võib pidada renessanssi – kujuneb tsentraliseeritud riik Keskaega isel universaalsus e kõikehaaravus Taotleti ristiusu ühetaolisust autoriteedid olid paavst ja kirikuisad lingua franca ladina keel Universaalne polnud ainult sisu vaid ka vorm Universaalsuse tulemused: vaimne autoriteet kammitsetud mõtlemine kiriku struktuur funktsioneeris paremini kui ilmalik kirik allutas maised valitsejad Hiliskeskajal esindas universaalriiki Saksa Rooma keisririi...

Ajalugu - Keskkool
59 allalaadimist
Ajaloo perioodid
16
docx

Ajaloo perioodid

...astutasuks kaitses rüütel oma talupoegi vaenlaste kallaletungide eest. Seega, valitsejad jagasid rüütlitele maad selleks, et need saaksid muretseda endale sõjavarustuse ja kaaskonna. Selle eest olid rüütlid kohustatud valitseja kutsel oma relvade ja kaaskonnaga sõjaretkele tulema. Kuna lahingvarustus oli väga kallis, siis pärandati seda perekonnas meesliini mööda. Maavaldust, mille rüütel teenistuse eest sai, kandis nimetust feood, ehk lään. Feoodi omanikku nimetati feodaaliks ehk läänimeheks. Valitseja, kes maad andis oli senjöör, kelle suhtes läänimees oli vasall. Vasalli ja senjööri sidus truudusvanne. Kõige suuremaks maavaldajaks riigis oli kuningas, kes läänistas oma valdused suurfeodaalidele, krahvidele ja hertsogitele, kes pidid algselt olema teatud piirkondade asevalitsejad ja sõjalised juhid. Kuninga kutsel pidid nad koguma kokku oma sõjaväed ning ühinema kuninga armeega. Selleks, et sõjamehi sa...

Ajalugu - Keskkool
27 allalaadimist
Keskaeg
22
doc

Keskaeg

Pilet 1. 1) Mis on keskaeg. Kuidas keskaeg jaguneb ? ( iseloomulikud jooned ) ( sissejuhatus ) Keskajaks on hakatud kutsuma ajajärku Euroopa ajaloos, mis järgnes Rooma riigi langusele. Nimetus võeti kasutusele XV. Sajandil, mil Euroopas hakati senisest enam hindama vanaaega ja vaimustuti selle saavutustest. Keskaja alguseks loetakse tavaliselt viimase Lääne – Rooma keisri kukutamist 476. aasta. Keskaja lõpu määratlemisel ajaloolased nii üksmeelsed ei ole, kuid kõige sagedamini peetakse sel...

Ajalugu - Põhikool
73 allalaadimist
Keskaeg
7
doc

Keskaeg

KESKAEG 5saj -16 saj Keskaeg jaguneb: • Varakeskaeg – 5 saj-11 saj On nõrk, tal pole sõjalist jõudu, see hakkab kujunema alles 8.sajandil. Tal on vaja seda islami tungile pealehakkamiseks, samuti ka normannide vastu ( taanlased, norralased). Sõjaline olukord kujunemises, kirik nõrk. Kujuneb välja feodaaltsivilisatsioon. Selle tunnusteks on: 1) feodaalsuhted( vasalliteet) ehk läänikord. Need on need suhted, mis on rüütliseisuste omavahelisteks suheteks, 2) katoliiklus, mis muutub ...

Ajalugu - Keskkool
29 allalaadimist
Inimene-ühiskond-kultuur I osa-Vana-Idamaad-Vana-Kreeka-Vana-Rooma
7
doc

Inimene, ühiskond, kultuur I osa: Vana-Idamaad, Vana-Kreeka, Vana-Rooma

2. Muinasaeg muinasaeg – algas esimeste inimeste tekkimisega vähemalt 2 miljonit aastat tagasi. – lõppeb esimeste kirjalike ülestähenduste ilmumisega 3000 eKr vanaaeg – algas 3000 a eKr kirja leiutamisega – lõppes 476 a. Lääne-Rooma keisririigi lagunemisega keskaeg – algas 476 Lääne-Rooma keisririigi langusega – lõppes 1492, mil Kolumbus jõudis Ameerikasse, ning renessanssi levikuga uusaeg – algas 1492 suurte maadeavastuse ja renessanssiga – lõppes 1914 Esimese maailmasõjaga lähiaeg – algas Esimese maailmasõjaga 1914 – lõppes 1991 Eesti iseseisvumisega Kuidas kujunes usk? Suremise tõttu. Hakati arvama, et meil on hing, mis pahaseks saades jätab keha maha ja inimene sureb. Selle ta...

Ajalugu - Keskkool
194 allalaadimist
Keskaeg
2
docx

Keskaeg

Mis on keskaeg ja kuidas on ta endale nime saanud? Kõige lihtsam vastus – keskaeg järgneb vanaajale ning eelneb uusajale. Nimetuse keskaeg on andnud sellele umbes tuhandeaastasele ajavahemikule ajaloolased, kes juba ammust ajast on armastanud jagada minevikku suuremateks perioodideks. Nimetused on alati kokkuleppelised ja nimi ei anna sisuseletust. Keskaja inimene muidugi ei teadnud, et aeg, milles ta parasjagu elab, saab hiljem nimetuse – keskaeg. Kuidas nimetatakse hiljem aega, milles elame praegu, e...

Ajalugu - Keskkool
6 allalaadimist
Referaat Vana-Rooma kohta
14
doc

Referaat Vana-Rooma kohta

...gioossed tavad, olid etruski päritoludega. Kesk-Itaalias Tiberi jõe vasakkaldal 25 km kaugusel suudmest oli vanaajal soine ala, kus asus 7 küngast. Soo kuivendati, rajati sillad. 10.sajandil eKr rajati Platinuse künkale asula, millest kasvas välja Rooma. 600.a. eKr oli Rooma juba linnaline asula. Asula keskel oli sillutatud turu- ja koosolekuplats – foorum, künkal asus kindlus. Rooma tsivilisatsioon pani omakorda aluse keskaegse Euroopa arengule. Legendi järgi asutasid Rooma linna 753.a. eKr kaksikvennad Romulus ja Remus, sõjajumal Marsi pojad, kelle vanaisa nad lastena Tiberisse viskas ja kelle algul emahunt ning hiljem karjuse pere üles kasvatas. Täiskasvanuna tõukasid vennad vanaisa troonilt, hakkasid ise valitsema, linna rajades läksid omavahel tülli, Romulus tappis Remuse ja linna rajas Romulus. Pärimuse järgi oli Romulus Rooma esimene kuningas. Kokku valitsest teineteise järel 7 erinevat kuninga...

Ajalugu - Keskkool
11 allalaadimist
Ajaloo kordamismaterjal eksamiks
48
doc

Ajaloo kordamismaterjal eksamiks

AJALOO RIIGIEKSAM 2010 EESTI AJALUGU Eesti ajaloo perioodid, üldiseloomustus ja pöördepunktid periood Eesti kaart pöördepunktid (haldusjaotus) muinasaeg 8 suurt maakonda + 4/6 Muistne vabadusvõitlus (1208-1227) kuni 13. väikest, kihelkonnad (45) sajandi alguseni keskaeg a) neli feodaalriiki: Jüriöö ülestõus 1343-1345 (Taani valduste 13.saj.-16. Tartu piiskopkond müümine, muutused talupoja õiguslikus olukorras: Saare-Lääne piiskopkond pärisorjuse ja teoorjusliku mõisamajanduse sajandi Eestimaa hertsogkond kujunemine), keskpaik (Taani valdus) Linnade tekkimine (9), Hansa Liit (4) Orduriik (jagunes komtuur- Liivi sõda 155...

Ajalugu - Keskkool
203 allalaadimist
Keskaeg
6
doc

Keskaeg

1 KESKAEG • Keskaja mõiste: ? termin KESKAEG võeti kasutusele 15.sajandil renessansi ajastul ? renessansi ajal tõsteti esile antiikkultuuri ja selle saavutusi ? ~1000 aastane periood jäi antiikaja ja renessansi vahele ? = keskaeg (perioodi võrreldi ka pimeduseajaga, sest toimus kultuuri allakäik võrreldes antiikajaga). • Keskaja piirid: NB! Ühene seisukoht puudub! ALGUS - • 395 - Lääne- ja Ida-Rooma keisririigi lõplik lagunemine • 476 - Lääne-Rooma riigi langemin...

Ajalugu - Keskkool
93 allalaadimist
keskaeg
3
doc

keskaeg

1.Keskaeg Mõiste-1469a kasut võetud. Mõned peavad seda vaheperioodiks-periodiseerimise tinglikkus Tunnused:1)inimesed väga religioossed, ühiskonnas kandev roll kirikul 2)uute riikide tekkimine, rahvaste kujunemine 3)saavutused ehituskunstis-sakraalarhitektuur. Katedraalid 4)rõõmsameelsus-kirevad riided Ajalised piirid:476(lääne-rooma keisri kukutamine)-1648-30aastase sõja lõpp, 1492 kolumbuse ameerika, 1517-reformatsioon saksamaal(M.Luther). Varakeskaeg(jaguneb kaheks), vahekeskaeg, kõrg...

Ajalugu - Keskkool
48 allalaadimist
Arvestuslik töö Vana-Rooma kohta--
7
doc

Arvestuslik töö Vana-Rooma kohta

Arvestuslik töö Vana-Rooma kohta ÜL:1 Mis otstarve oli järgmistel Rooma ehitistel? Mille poolest olid need ehitised erilised? Kasutage vajadusel teatmeteoste ja/või interneti abi. Colosseum -Colosseum mahutab 50 tuhat pealtvaatajat. Sellega oli ta antiikajal maailma suuruselt kolmas. Toimusid  "http://et.wikipedia.org/wiki/Gladiaator" \o "Gladiaator" gladiaatorite võitlused. Hiljem olid väga populaarsed võitlused  HYPERL...

Ajalugu - Keskkool
107 allalaadimist
Keskaeg I
14
doc

Keskaeg I

1. KESKAEG • „Keskaeg“– võttis 1469. aastal kasutusele Giovanni Andrea, paavst Paulus II (1464-1471) raamatukoguhoidja. • Humanistide tõlgendus– kahte maailmaajaloolist ajastut eraldava pausiga, mille vältel ei sündinud midagi olulist. • Keskaja inimeste: viimsepäevakohtule eelnev viimne ajastu. • Keskaja määratlemine pani aluse ilmaliku ajaloo periodiseerimisele. Tinglik, kuna ajaloos puudub sünkroonsus– ta toimib eri valdkondades erin...

Ajalugu - Keskkool
47 allalaadimist
II Keskaeg
2
doc

II Keskaeg

Ajalugu - Keskkool
15 allalaadimist
Keskaeg
2
doc

Keskaeg

Keskaeg: 12. saj jõudude tasakaal hakkas muutuma Läänem. Piirkonnas, sakslased ja taanlased hoogustasid sõjategevust. Ristisõjad- sõjad kus kristlikud mehed suundusid sõjaretkedele kohalike paganate vastu., misjonär- munk. Uued vallutused avasid sakslastel ligipääsu L-merele, rajati Lübeck. Piiskop Meinhard ül. Liivimaa ristiusustada. Piiskop Albert- tahtis Liivimaale rajada kirkuriigi,alustas Riia linna ehtiamist, 1202 rajati Mõõgavendade ordu, mis kujunes Riia piiskopile ohtlikuks konkur...

Ajalugu - Keskkool
7 allalaadimist
Eesti keskaeg
10
doc

Eesti keskaeg

...tuma kat usku • Määratin kindlaks hinnuse suurus, selle tasumise kord, kirikukoormised • Kohtumõistmise kord Saarlased arvatavasti uuesti likvideerisid võõrvõimu, sest: 27.aug 1255 uus lpng saarlaste ja om vahel • Tagasi kat kirik usku • Kohustus osa võtta ordu sõjakäikudest kaitsesõja puhul 9) Vana-Liivim poliitiline ajalugu 14.saj 2: 40-47; 136-137; 155-166 (Eesti ajalugu kd 2 Eesti keskaeg, Trt 1937) 45: 43-50 (Eesti ajalugu. Kronoloogia, Sulev Vahtre, Tln 2007) 29.veeb 1304-Tartu leping e liiduleping Liivi ordu, Tartu ja Saare-Lääne piiskoppide(p), toomkapiitlite (tk), vasallide ja Harju-Viru(e Taani kuni Ee vasallide) vasallide vahel, mis suunatud Riia linna peapiiskopi (pp) ja Taani kuni vastu. Tagamõtted: • Ordu taotles tuge ja liitlasi võitluses Riia, Riia pp-ga ja püüdis ka ühendada maa jõudusid võitluseks välisvaenlaste vastu. • Harju-Viru(H...

Ajalugu - Keskkool
36 allalaadimist
Eesti keskaeg
7
doc

Eesti keskaeg

Keskaeg 1224.a. oli koos Tartu langemisega kogu mandri-Eesti vallutatud 1227. vallutati Saaremaa. Muistne vabadusvõitlus oli eestlaste jaoks lõppenud kaotusega. Selle sündmusega lõpeb muinasaeg ja alga keskaeg, mis kestab kuni Liivi sõja puhkemiseni 1558. Riia peapiiskop (1229 – Albert suri) pidas pidas end vallutatud maa kõrgeimaks valitsejaks, Mõõgavendade ordu (Albert lõi Mõõgavendade ordu 1202, et omada püsivat sõjalist jõudu kohapeal) aga ennast (kõige tugevam). Puhkes rii...

Ajalugu - Keskkool
115 allalaadimist
Uusaeg
21
doc

Uusaeg

Uusaja algus 1. Uusaja mõiste ja piirid a) Uusaja mõiste andsid humanistid, et eristada keskaega kaasajast: • Keskaega nähti negatiivsetes toonides. • Väärtustati antiikaega. • Uusaeg pidi tähendama uut maailmapilti ja ideoloogiat (Jumal polnud enam nii tähtis). b) Uusaja alguseks on peetud erinevaid sündmusi: • Konstantinoopoli vallutamine türklaste poolt (1453). • Ameerika avastamine (1492). • Reformatsiooni algust Saksamaal (1517). • Inglaste kodanlik reolutsioon (1640-69). • Suur Prantsuse Revolut...

Ajalugu - Keskkool
479 allalaadimist
Uusaeg
22
docx

Uusaeg

UUSAEG KT1 1 Uusaja algus Mõiste võtsid kasutusele itaalia humanistid 15 16 saj Humanism – maailmavaade mis vastandus senisele kiriklikule maailmakäsitlusele uued arusaamad Kõrgeimaks väärtuseks inimene oma väärikuse ja vabadusega Renessansiajastu – tagasipöördumine antiikaja väärtuste juurde Uusaja algus 1453 Konstantinoopoli vallutamine türklaste poolt Suured maadeavastused – 1492 Kolumbus ja Ameerika Sakslastel 1517 Luterliku reformatsiooni algus Prantslastel Suur P...

Ajalugu - Põhikool
60 allalaadimist
Uusaeg
14
doc

Uusaeg

... inimestel Piiblisse. • 1717 – kehtestati üldine koolikohustus. o Õpetajatena kasutati allohvitsere Valgustatud absolutism • Valgustatud kuningas oli Friedrich II (valitses1740-1786), ajaloos tuntuks kui Vana Fritz. • Suhtus eitavalt parlamenti ja teistesse esinduskogudesse • Arvas, et reforme saab läbi viia valitseja, kellel on selleks täielik võim • Teotus ametnikkonnale. • Linnades oli kaotatud keskaegne omavalitsus • Talurahvapoliitikas pidas vajalikuks piirata teotöö mahtu 5-6 päevasest kolmele päevale. • Mõnes regioonis õnnestus takistada talumaade mõisastamist • Riikliku agraarpoliitika hulka kuulus soode ülesharimine ja uute külade/talude rajamine • Kolonistidele anti tasuta ehitusmaterjali ja loomi, vabastati maksudest ja sõjaväkke värbamisest – et meelitada neid tühjadele aladele • Riiklik majanduspoliitika ei toetanud eraettevõtlust ja ma...

Ajalugu - Keskkool
84 allalaadimist
Lühiülevaade Inglismaa ajaloost
11
pdf

Lühiülevaade Inglismaa ajaloost

II. SUURBRITANNIA: TÄHTSAMATE SÜNDMUSTE KRONOLOOGIA: Sajand Olulisemad sündmused 1. saj ? 43 – roomlased alustasid Britannia vallutamist. 2. saj ? Roomlased ehitasid Britannia provintsi kaitseks Hadrianuse ja Antoniuse vallid. 5. saj ? 410 – lahkusid viimased Lääne-Rooma leegionid Britanniast. ? Algas germaani hõimude (anglosakside) sissetung seni keltidega asustatud Inglismaale. ? Püha Patrick ristiusustas suurema osa iirlastest; kloostrikultuuri algus Briti saartel. 7. saj ? Suurem osa Inglismaa anglosaksidest elanikke oli sajandi lõpuks vastu võtnud ristiusu. 8. saj ? 793 – viikingid rüüstasid Lindisfarne kloostrit; viikingiaja algus. 11. saj ? 10...

Ajalugu - Keskkool
9 allalaadimist
Keskaeg
2
doc

Keskaeg

Keskaeg Kordamine ajaloo kontrolltööks 1 Keskaeg ALGUS LÕPP 313 a – Rooma Rahu lagunemine 1453 a – Bütsantsi häving 330 a – Rooma pealinnaks sai Konstantinoopol 1492 a – Ameerika avastamine 395 a – Lääne ja Ida Rooma eraldumine 1517 a Reformatsioon 476 a – Lääne Rooma häving Vali neist mõlemast 1 ja põhjenda valikut ...

Ajalugu - Keskkool
16 allalaadimist
Ajalugu Kordamine KT-keskaeg- 10 kl-
3
odt

Ajalugu Kordamine KT keskaeg ( 10.kl )

Vanakeskaeg – keskaja 1. aeg, mis jaguneb 2.-ks perioodiks.1.periood – 5.- 9. saj algus. Ülekasvamis- ja muutuseajastu algus. 2.periood – 9.saj algus – 11.saj algus.Endised Lääne-Rooma alad on üle saanud rahvastikukriisist.Endises katoliikluse egiidi alt kujunevad romaani ja germaani kultuur. Vahekeskaeg – 11.saj algus – 14.saj. Iipool. Õitsenguperiood Hiliskeskaeg – 16. saj reformatsioon ja läänekristluse lõhenemine Kõrgkeskaeg – 13.saj. Uus kriis, üleminekuajastu algus.(kliima halve...

Ajalugu - Keskkool
201 allalaadimist
Millisteks perioodideks jaotatakse keskaega
4
doc

Millisteks perioodideks jaotatakse keskaega?

KESKAJA MÕISTE 1. Kust pärineb keskaja mõiste? Millist hinnangut see algselt kandis? Kuidas hinnatakse keskaega tänapäeval? Valgustusajal tähistati sellega antiikaja ja renessansiperioodi vahele jäänud ajajärku. Selle all mõisteti „pimedat” aega antiikkultuuri ja uue kultuuritõusu vahel. Praegult peetakse, seda perioodi oluliseks, viljakaks ja loominguliseks Euroopa tsivilisatsiooni kujunemise seisukohalt. Ala, kus religiooniks oli katoliiklus ning ühiskondlik korraldus põhines feodalismil. Kirjutage tabelisse aastad ja nendega seotud sündmused, mida tähistatakse keskaja alguse ja ...

Ajalugu - Keskkool
157 allalaadimist
Varakeskaeg - lääne ja ida Rooma
2
odt

Varakeskaeg - lääne ja ida Rooma

Varakeskaeg Mõiste ``keskaeg`` võttis kasutusele Giovanni Andrea 1469 aastal. Pandi alus ilmaliku ajaloo periodiseerimisele, mille tinglikkuse kohta on hea näide just nimelt keskaja alguse probleem. Ei teata kindlalt, millal keskaeg hakkas. Enamasti arvatakse,et hakkas 476 a. ,mil hävines viimane antiikajast pärit suurriik ning tekkisid uued riigid. Kuid võib-olla tekkis hoopis aastal 1492, mil avastati uus manner ning inimeste maailmapilt muutus avaramaks. Varakeskaeg jaguneb kaheks perioodiks: 1. periood- 5 s...

Ajalugu - Keskkool
19 allalaadimist
Vana-Rooma riik
4
doc

Vana-Rooma riik

Ajaloo KT kordamine ptk 20-29 1.Rooma ajaloo perioodide lühiiseloomustus: 1)Kuningate aeg 753-509 eKr – *Pärimuse järgi valitses Roomas esimese kuningana Romulus , *Kokku valitses üksteise järel 7 kuningat (viimsed 3 olid etruskid), *Nende 3 viimase ajal muutus Rooma tõeliseks linnaks ,*510 eKr Rooma kuningavõim kukutati, *Viimane kuningas oli sunnitud ülestõusu tagajärjel maapakku minema, *Kehtestati vabariik 2)Varane vabariik 509-265 eKr - *5.saj. eKr oli Rooma võimsaim riik Latiumi maakonna...

Ajalugu - Keskkool
45 allalaadimist
Keskaeg
16
doc

Keskaeg

AJALOO ARVESTUS Keskaeg SISSEJUHATUS KESKAEGA MÕISTE PIIRID TUNNUSED PEROOODID Mõiste keskaeg võeti kasutusele Itaalia humanistide poolt 15 sajand Sellega piiritletakse ajajärku antiigi ja antiigi taassünni e renessanssi vahel Tänapäeval käsitletakse seda kui ajavahemikku antiigi ja uusaja vahel mil toimub üleminek Rooma maailmariigilt uusaja riikide süsteemile klassikaliselt vaimselt kultuurilt nüüdisaja rahvuslikule kultuurile Tunnused: Uute rahvaste ilmumine Ajaloo raskuskese k...

Ajalugu - Keskkool
430 allalaadimist
11-klassi ajalooeksam
35
doc

11. klassi ajalooeksam

...mjooks Egiptuses – Niilus 2400 eKr Indias – Indus 2000 eKr Kreetal 1700 eKr Hiinas – Huanghe Veidi hiljem Kesk-Am., Peruu Need kujunesid üksteisest sõltumatult, sisemistel põhjustel – primaarsed tsiv-d. Mujal mõjutas tsiv-i mõni arenenum naaberpiirkond – sekundaarsed tsiv-d. Esiaeg (muinasaeg) – kirjalike tekstide ilmumine – esiaja lõpp Ajalooline aeg – kirjalike tekstide ilmumine – ajaloolise aja algus (vanaaeg, keskaeg, uusaeg) Vanaaeg – ajastu, mis algas tsiv-de ja kirjaoskuse tekkega Egiptuses ja Mesopotaamias 3000 eKr – 476 pKr, kui kukutati viimane Lääne-Rooma keiser; siia perioodi kuulub ka India, Hiina, Kreeka, Rooma tsiv. teke Antiikaeg – ajastu, mis hõlmab muistse Kreeka ja Rooma kujunemis-, õitsengu- ja languseaega, 8. saj eKr – 476 pKr 3.Muistne Egiptus: riik ja ühiskond Egiptus paikneb Niiluse kesk- ja alamjooksul ning jaguneb Alam- ja Ülem-Egiptuseks. Alam-Egiptus hõlmab Niiluse tasa...

Ajalugu - Keskkool
542 allalaadimist
70
docx

Uusaeg I Mõiste Uusaeg areng 1. Mõisted keskaeg ja uusaeg hakkasid arenema hiliskeskaja renessanssringkondades (15 saj. II poolel) 2.Cristoph Keller: MaailmaAjalugu (1675-96) I Antiik (Vanaaeg) II Keskaeg III Uusaeg 3. Läänemaailma traditsiooniline tõlgendus: Uusaeg algab aasta 1500 paiku (1450-1550) - Renessanss - Konstantinoopoli langemine (1453) - Maadeavastusretked (1492,1498) - Reformatsioon (1517-...) - Itaalias 15.saj. II poolel - Põhjamaades 1520-1540 4. Nõukogude liidu marksistlik tõlgendus: Uusaja algus inglise...

-
109 allalaadimist
Keskaeg
5
doc

Keskaeg

Ajalugu KT4! Keskaeg ja araablased 1)Keskaja ajaline piiritlemine ja tähendus. Keskaja mõiste võeti kasutusele 15. sajandil Itaalia humanistide poolt. Selle termini lõi Giovanni Andrea 1469. aastal „Medio aevo“. Lõplikult juurdus keskaja mõiste valgustusajal (18. sajandil), mil tähistati antiikaja ja renessansiperioodi vahele jäävat pimedat ja ebakultuurset ajajärku. Keskajaks tähistatakse kahe perioodi vahele jäävat aega. Keskaja piiriks loetakse Lääne-Rooma Keisririigi hävimist 476. aastal. Te...

Ajalugu - Keskkool
60 allalaadimist
Ajalugu II kursuse kokkuvõte
9
doc

Ajalugu II kursuse kokkuvõte

1. Keskaeg (§1): mida pidada keskaja alguseks ja keskaja lõpuks (milliseid piire pooldaksid Sina), millal see mõiste kasutusele võeti, miks just selline nimetus, keskaja perioodid. - Keskaja alguseks võib pidada erinevaid sündmusi. Klassikaliselt loetakse keskaja alguseks aastat 476, mil langes Lääne-Rooma. Tegelikult võib lugeda keskaja alguseks ka varasemaid aastaid, näiteks 180 p.Kr. kui suri keiser MARCUS AURELIUS (sellest ajast alates hakaks lagunema Rooma rahu) või 330, kui Rooma r...

Ajalugu - Keskkool
177 allalaadimist
Ajalugu 11 klass
11
docx

Ajalugu 11.klass

Ajalugu 1. Prohvet Mahmed ja prohvet usu tekkimine? 2. Islami alussambad 5? 3. 5 palveaega? 4. Islami sarnasused ja erinevused teiste aabrahami usunditena: judaismi ja kritluse? Keskaeg Kronoloogia Varakeskaeg – V-Xsaj...oli Euroopas suhteliselt vaene ja poliitiliselt killustatud, kuid sel perioodil kujunesid keskaja hilisematelegi perioodidele iseloomulikud jooned, nagu talupoegade sõltuvus rüütlisuses maavaldajates (feodaalsõltuvus) ja katoliku kiriku ühendav roll Lääne-Euroopas 486. a – frangid vallutasid Chlodovechi juhtimisel suure osa Galliast ning panid aluse Frangi riigile. 529. a – püha Benedictus rajas Itaalias Monte Cassino kloostri, millest sai eeskuju ...

Ajalugu - Keskkool
26 allalaadimist
Vana-Rooma 10-klassi ajaloo konspekt
3
doc

Vana-Rooma 10. klassi ajaloo konspekt

...ule kaldale. Teiste allikate alusel 21.04 753 eKr ja rajajaks Romulus. Legend räägib, et Romulus ja Remus visati korviga Tiberisse. Kaldale uhutud poisid sattusid emahundi hoole alla, kes neid imetas. Hiljem aga kasvatas nad üles kohalik karjus. Suureks saades kukutasid nad oma vanaisa võimult ja asusid uut linna rajama. 2) Iseloomusta lühidalt I, II ja III Puunia sõda! I Puunia sõda – 264-241 eKr. Tänu tugevale laevastusele ja merelahingute sportlastele saavutasid roomlased mitu võitu ja Kartaagol tuli oma valdusi roomlastele loovutada. II Puunia sõda – 218-201 eKr. Kartaagolaste väepealik Hannibal purustas küll Rooma väe Cannae lahingus kuid roomlased sundisid ta kodumaale taanduma ja Põhja- Aafrikas toimunud lahingus said kartaagolased lüüa. III Puunia sõda – 146 eKr. Tänu eelnevale kaotusele Rooma vallutas ja hävitas Kartaago ühe sõjaga. 3) Millised olid Rooma vabariigi ajal peamised riigivõimuorganid?...

Ajalugu - Keskkool
53 allalaadimist
Keskaja poliitiline ajalugu
23
doc

Keskaja poliitiline ajalugu

...7 aastast oli Pippiniidide ülikusuguvõsa käes Karl Martell loobus majordoomuse nimetusest ja võttis endale Frangi hertsogi tiitli Karolingid – 751 võttis Karl Martelli poeg Pippin Lühike endale kuningatiitli Pippinist sai alguse Karolingide dünastia Poitiersi lahing – Toursi lahing oli kokkupõrge frankide keda juhtis Karl Martell ja araablaste vahel 732 aastal mille võitsid frangid Seda lahingut on tihti peetud keskaegse Euroopa ajaloos üheks kõige otsustavamaks kuna see peatas islami ekspansiooni ning kindlustas Frangi riigi püsimajäämise milles hiljem tekkisid Saksamaa Prantsusmaa ja Itaalia Pippin Lühike – 714 768 Kuulutas end Frangi riigi kuningaks 751 kroonis end ise 752 Frangi riigi majordoomus Karl Martelli poeg Saavutas osava diplomaatia ning sõjalise edu abil ülemvõimu Kesk Euroopas ja tagas endale Kirikuriigi moodustamisega ka paavsti täieliku toetuse Paavst kroonis ta isik...

Ajalugu - Tartu Ülikool
108 allalaadimist
AJALUGU - KESKAEG- PÕHJALIK KOKKUVÕTE
14
docx

AJALUGU - KESKAEG , PÕHJALIK KOKKUVÕTE

Keskaja periodiseerimine Keskajaks on hakatud kutsuma ajajärku Euroopa ajaloos, mis järgnes Rooma riigi langusele. Nimetus võeti kasutusele XV sajandil, mil Euroopas hakati senisest rohkem hindama vanaaega ja vaimustuti selle saavutustest. Muistne Rooma riigi langusele järgnenud aastatuhat tundus toonastele inimestele sünge ja sellest tuligi nimetus keskaeg – periood, mis jäi vana ja uue aja vahele. Keskaeg on eriti tähtis kultuuri, teaduse ja tehnika arengus. Keskaja alguseks loetakse viimase Lääne-Rooma keisri kukutamist 476. aastal. Keskaja lõpuks loetakse põhiliselt aastat 1492, mis Kolumbus avastas Ameerika. Varakeskajaks loetakse Euroopa ajaloos ajajärku, Lääne-Rooma keisrivõimu langusest kuni XI sajandini. Lääne-Euroopas tekkisid germaanlaste riigid ja käsitöö ning kaubandus käisid alla. Samal ajal tõusus paavstide autoriteet ja...

Ajalugu - Keskkool
182 allalaadimist
Vana-Rooma kokkuvõte
14
doc

Vana-Rooma kokkuvõte

... kristlaste tagakiusamise ohvreid. Nooruses oli ta ise juudi religiooni veendunud pooldajana kristlase äge vastane, kuid pöördus siis, väidetavalt ilmutuse ajel, ristiusku. III-VI sajandil toimusid Rooma keisririigis sügavad muutused, mille käigus ühiskonnas ja kultuuris asendusid antiikmaailmale omased jooned keskaega iseloomustavate joontega. Roomas sai valitsevaks ristisusk. Hiline Rooma keisririik ja ristiusk Diocletianus ja Constantinius tugevndasid keskvõimu ja bürokraatiat ning piirasid alluvate vabadust. Keisrid olid piiramatu võimuga valitsejad. Senaatori seisus säilitas ka kõrge ühiskondliku positsiooni, kuid võimalus riigiasjades kaasa rääkida, puudus. Senat muutus Rooma linna nõukoguks. Korraldati ümber ka sõjavägi. Loodi piirivägedele lisaks ka tugev reservvägi, mida sai vajadusel...

Ajalugu - Keskkool
43 allalaadimist
Keskaeg
12
doc

Keskaeg

Ajalugu - Keskkool
73 allalaadimist
Keskaeg-II kursuse arvestuse küsimused ja vastused
4
odt

Keskaeg II kursuse arvestuse küsimused ja vastused.

... kallaletungide eest. Seega, valitsejad jagasid rüütlitele maad selleks, et need saaksid muretseda endale sõjavarustuse ja kaaskonna. Selle eest olid rüütlid kohustatud valitseja kutsel oma relvade ja kaaskonnaga sõjaretkele tulema. Kuna lahingvarustus oli väga kallis, siis päranda Kuna lahingvarustus oli väga kallis, siis pärandati seda perekonnas meesliini mööda. Maavaldust, mille rüütel teenistuse eest sai, kandis nimetust feood, ehk lään. Feoodi omanikku nimetati feodaaliks ehk läänimeheks. Valitseja, kes maad andis oli senjöör, kelle suhtes läänimees oli vasall. b)ketserid *Ketseriks ehk hereetikuks nimetatakse kristluses hereesia pooldajat – isikut, kes kaldub kõrvale kiriku õpetusest (ortodoksiast). *Sõna pärineb katoliku kiriku poolt hävitatud katarite liikumise nimest. Seda sõna kasutatakse eesti keeles nii katoliku kiriku, õigeusu kiriku kui ka protestantlike kirikute seisukohast.Katoliku kirik...

Ajalugu - Keskkool
49 allalaadimist
Keskaeg
15
doc

Keskaeg

Keskaeg Sissejuhatus: - Mõiste „keskaeg“ võeti 14-15 saj. Kasutusse. - Keskajal ladina keel muutus - Keskaega peetakse allakäigu ajajärguks - 18. saj lõpus hakati keskaega idealiseerima romantikute poolt – kangelasajastu - 313 – Milano Etikt, 375 – hunnid tungisid Euroopasse, 476 – katkes Lääne-Roomas keisri võim, 495 – ristiti Frankide kuningas – kõike võib keskaja alguseks pidada - 1453 – türklased vallutasid konstat, 1494 – itaalia sõja...

Ajalugu - Tartu Ülikool
359 allalaadimist
Ajaloo põhjalik konspekt gümnaasiumile
30
docx

Ajaloo põhjalik konspekt gümnaasiumile

AJALUGU 06.09.2011 • Sissejuhatus. • Ajalugu jaotatakse 5 suureks perioodiks • Muinasaeg-maakera tekkest 5.aastatuhandeni • Vanaaeg-esimeste riikide tekkest aastani 476AD(anno domino) • Keskaeg-476-16.sajand • Uusaeg-16.sajand-1900 • Lähiajalugu-1900-2000 • MUINASAEG • Algas umbes 5 miljonit aastat tagasi, kui elas esimene inimes taoline olend- australopiteekus • Areng kiireneb kiviaja tulekuga umbes 2,5 miljonit aastat tagasi • Umbes 250 000 aastat tagasi arenesid välja neandertaallased. Kaovad mõistatuslikult umbes 40 000 aastat tagasi • HOMO SAPIENS • Tänane inimene, kes ilmub maale umbes 200 000 aastat tagasi.Arvatakse, et ...

Ajalugu - Keskkool
15 allalaadimist
Ajalugu Vanaaeg Kronoloogia
7
rtf

Ajalugu Vanaaeg Kronoloogia

Vanaaja kronoloogia, hellenism, arhailine periood, Aleksander Suur jne.

Ajalugu - Keskkool
9 allalaadimist
Keskaeg
1
doc

Keskaeg

Ajalugu - Keskkool
33 allalaadimist
Keskaeg
1
odt

Keskaeg

Keskaeg-pime aeg antiikkultuuri ja uue kultuuritõusu vahel(kunagi). Eu tsivilats kujunemine, vijakas loominguline(tänap)Algas rooma keisri Romulus kukutamis. 476. Lõpuks loetakse 1492, kolumbus avastab Ameerika. Perioodid varakesk (5-11s)-feodaalse korra kuj,naturaalmaj,lõpul linnade kuj. Kõrgkesk(11-14s lõpp) feodaalne kord,seisuslik korrald,kaubandus,maj areng Hiliskesk(15-16)kapitall maj Frangid kuning Ghlodovenchi tungit galliasse tõrjuti läängootit hisp. Lasid ristida. 751 pippin lühike frangi kuningas.Verduni k...

Ajalugu - Keskkool
5 allalaadimist
Põhjalik kokkuvõte Vana-Roomast
11
doc

Põhjalik kokkuvõte Vana-Roomast

VANA-ROOMA GEOGRAAFIA JA OLUSTIK Võrreldes Kreekaga leidub Itaalias rohkem põlluharimiseks sobilikku maad, rannajoon pole sedavõrd liigendatud ning see tingis ulatuslikult elatuse teenimiseks põlluharimise valimise. Just geograafia lõi ka eeldused ühtse riigi tekkeks. Siiski elasid Itaalias mitmed eri rahvad. • ITAALIKUD – asustasid poolsaare kesk- ja lõunaosa. • Latiinid: asustasid Latiumi mk. Nad on roomlaste esivanemad ning latiinide keelest sai Rooma r...

Ajalugu - Keskkool
46 allalaadimist
Ajalugu kontrolltöö keskaeg
2
docx

Ajalugu kontrolltöö keskaeg

Mis on keskaeg?-Keskaeg on ajalooperiood vanaaja ja uusaja vahel. Tavaliselt paigutatakse keskaeg ajavahemikku 5. sajandist 15. sajandini. Algas 476.a. ja lõppes 1492 a. Eristatakse vara- V-X saj Barbari riikide teke, frangi riigi ja feodaalkorra kujunemine, lõppeb Frangi riigi lagunemisega. ;kõrg- X-XIV saj. ja hiliskeskaeg e. varauusaeg-katoliku kiriku puhastuse lõhenemine. Katoliku kiriku domineerimine on läbi. Suurrahvaste rändamine-375- 568 .a. Liikumine toimub karjaga( hunnid on inimesed, kes...

Ajalugu - Keskkool
36 allalaadimist
Keskaeg
30
doc

Keskaeg

Keskaja konspekt Kestis u 1000 aastat. Keskaja mõiste lõid 14. sajandil humanistid. Ladina keel lihtsustub laiematesse (mitte laiadesse!) hulkadesse levimise tõttu. Keskaja ladina keel oli keskmise osa ladina keel. Keskaeg kandnud negatiivset märki, allakäiguaeg (ladina keele moondumine). Kõikidele tuli 17. sajandi periodiseering kui saksa keele õppejõud Horn ja Keller levitasid/kujundasid mõiste kasutust. Inkvisitsioon, nõiaprotsessid 17.-18.sajandil, nimetatud keskaegseteks, iganenuteks. Romantikud idealiseerisid keskaega; kangelasajastu, rüütlid, gooti kunst. Historitsism – objektivsuse püüe. Tinglik periodiseering. Algus: • 313 Milano ususallivuse edikt • 375 hunnid tungiv...

10.klassi ajalugu - Tartu Ülikool
413 allalaadimist
Eesti ajalugu-Keskaeg
13
rtf

Eesti ajalugu. Keskaeg

...ga 3 head diplomaadid: vallutati latgalid liivlased ja eestlased eraldi niiet teised said tulla appi eestlastega sõdimisel 4 sidemed üksikute maakondade vahel olid nõrgad kuna eesti riik polnud veel välja kujunenud 5 koostöö puudumine naaberrahvastega liivlased latgalid leedukad ja algperioodil ka venemaa 6 Rooma katoliku kirik paavsti poolt lubatud patukustutus ja liitus kiirelt rikastuda meelitas siia uusi ristisõdijaidKESKAEGMõõgavendade ordu lõpp 1236 Saule lahingus leedulastelt hävitava kaotuse saanud ja lakanud seejärel olemast Liivimaa Eestis ja Lätis vallutatud alad Taanlaste poolt vallutatud Põhja Eesti EestimaaEestlaste kohustused ja koormised: 1 Kaotasid oma maa see jagati maahärrade vahel Kõrgeim maavaldaja oli Rooma kirik 2 Talupojad olid kohustatud maksma maahärradele makse: kümnis 1/10 saagist viljad karjad jne vakus maksualune piirkond vakusepidu päev kui talupojad tõid lo...

Ajalugu - Keskkool
36 allalaadimist
EESTI AJALUGU
27
docx

EESTI AJALUGU

...ele jaotusele kasutatava tehnoloogia järgi Eesti kiviaeg Eesti pronksiaeg Eesti rauaaeg mis omakorda jagunevad veel alaperioodideks näiteks Eesti rauaaja puhul vanem keskmine ja noorem rauaaeg mis võivad omakorda jaguneda veelgi väiksemateks noorema rauaaja puhul viikingiaeg ja hilisrauaaeg Kiviaega on tihti periodiseeritud ka arheoloogiliste kultuuride alusel Kunda kultuur Kammkeraamika kultuur Nöörkeraamika kultuur Eesti keskaeg hõlmab tavaliselt perioodi 13 sajandist kuni Liivi sõjani Ennekõike sobib see jaotus iseloomustama poliitilist ajalugu alates maa vallutamisega ristisõdijate poolt Eestlaste muistne vabadusvõitlus ja lõppedes ristisõdijate poolt loodud riikide hävinguga Varem nimetati entud perioodi tihti orduajaks mis pole aga kuigi täpne sest lisaks ordule olid maaisandateks ka piiskopid ja kuni 1346 aastani kuulus Põhja Eesti Taanile mistõttu seal saaks eristada ka Taani aega Ees...

Ajalugu - Keskkool
86 allalaadimist
Eesti keskaeg
5
doc

Eesti keskaeg

Eesti keskaeg 13.saj. II veerand – 16.saj. II pool 8-13 pt. 1. Üleminek Muinasajast Keskaega Riikliku moodustise nimetus Sinna kuulunud piirkonnad Taani valdus (Eestimaa) Harju-, Viru-, Järvamaa ja Rävala Saare-Lääne piiskopkond Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa, keskuseks Lihula Tartu piiskopkond Ug...

Ajalugu - Keskkool
103 allalaadimist
Keskaeg Eestis
11
doc

Keskaeg Eestis

KESKAEG Jääb muistse vabadusvõitluse 1227 ja Liivi sõja vahele 1558 Seda saab jagada veel kaheks pooleks: esimene pool ja teine pool eraldusjooneks oli Jüriöö Ülestõus 1343 Muinasaja lõpul oli eesti elanike arv kusagil 150 000 pärast Jüriöö ülestõusu elanike arv langes elanikke oli 100 000 Keskaja lõpuks elanike arv jälle tõusis elanikke umbes 250 000 300 000 Vallutajad sõlmisid erinevate maakondadega erinevad lepingud Lepingud võisid olla suulised või kirja...

Ajalugu - Keskkool
24 allalaadimist
Keskaeg II
10
doc

Keskaeg II

...jaoskamatud. VÄÄRTUSKOODEKS JA RÜÜTELLIKKUS • Aadliku: hinnati ustavust, julgust, ausust, sõnapidamist, galantsust. • Vallutatud alade paljaksröövimine, linnade ja külade põletamine oli aga võitja õigus. Inimelusid ei säästetud. • Ristisõdade ajal hakkas ristiusk rüütlite maailmavaadet enim mõjutama. Ordudesse kuuluvad rüütlid pidid maised rõõmud hülgama. 19. RELVASTUS JA SÕJALINE KULTUUR • Keskaegsetes sõdades oli rüütlitel enamasti väike osakaal ning langenud rüütlite arv oli väike. Rohkem suri lahinguväljal jalaväge. RELVADE TÄHTSUS JA TÄHENDUS • Relvad olid võitlusvahendid, kuid võisid sümboliseerida ka sotsiaalset kuuluvust; nt mõõka kandsid vaid vabad mehed. Mõõgad: suure tähtsusega, pandi nimesid, kirjutati laule, kuulsaid mõõku pärandati edasi. Sümboliseeris õiglust ja õigusemõistmist. Kõige auväärsem hukkamisviis oli mõõgaga pe...

Ajalugu - Keskkool
33 allalaadimist
Varakeskaeg
2
doc

Varakeskaeg

Ajalugu - Keskkool
15 allalaadimist
Vana Liivimaa
11
doc

Vana Liivimaa

VANA LIIVIMAA (Orduaeg, keskaeg) Vana Liivimaa – Eesti ja Läti alade nimetus keskajal, muistse vabadusvõitluse lõpust kuni Liivi sõja alguseni. 1227-1558. Kui Eesti ja Läti alad olid vallutatud, ei tekkinud ühtset riiki, tekkis 6 väiksemat riiki. Kõigepealt oli tegemist Eestimaa hertsogkonnaga (Virumaa, Harjumaa). See ei olnud päris eraldiseisev, oli üks osa Taani kuningriigist. Taani kuningas oli nende alade hertsog, kuninga asemel valitses kohapeal asevalitseja/asehaldur. Keskuseks oli Tallinn. Eesti aladel o...

Ajalugu - Keskkool
65 allalaadimist
Eesti keskaeg ehk Vana-Liivimaa aeg ehk orduaeg 1227-1561
2
docx

Eesti keskaeg ehk Vana-Liivimaa aeg ehk orduaeg 1227-1561

Ajalugu - Keskkool
13 allalaadimist
Keskaeg III
15
doc

Keskaeg III

28. HUMANISM JA RENESANSS • Türannia-võim koondub pärandatavalt mingi ühe rikka perekonna kätte. Nt. Medicite perekond Firenzes 1434.aastal. • Linnriikide valitsejad, rikkad kodanikud võitlesid omavahel kaunite losside jm pärast. Tähtis toetada arhitekte, maalikunstnikke, skulptoreid, juveliire, luuletajaid ja lauljaid; pidada teenistuses arste, notareid, publitsiste ? Itaalias kujuneb välja arvukas intelligents. • 14.-15.sajandil tekib Itaalias uus kultuur ja maailmavaade– renesanss- antii...

Ajalugu - Keskkool
37 allalaadimist
Vara Kesk-aeg
3
doc

Vara Kesk-aeg

VARAKESKAEG Rooma rahu lõpp lääne-rooma riigi languse ja geodaaltsivilisatsiooni sünni prelüüdiks oli Pax Romana- Roma rahu lagunemine. Rooma rahu reguleeris keskuse ja ääremaade suhteid. Rahu legunemist kiirendas Caracalla edikt. Impeeriumi langus palju barbareid tuli lääne-rooma aladele rahvaarvu kasvu ja ilmastiku jahenemise tõttu. Barbarid vallutasid rooma nii kiiresti, kuna paljud nende liikmed elasid kas orjade või vabade inimestena juba varem rooma aladel. 5 saj alguseks tungis lää...

Ajalugu - Keskkool
9 allalaadimist
Mis on Keskaeg
1
doc

Mis on Keskaeg

1. MIS ON KESKAEG Keskaja mõiste. Keskaja alguse probleem Mõiste keskaeg võttis kasutusele Giovanni Andrea 1469. aastal. See termin võeti kasutusele kuna sooviti vastandada vehepealseid keskaja inimesi 15. saj uutele kaasaegsetele. Keskaja inimeste enda meelest polnud nende aeg mitte keskaeg, vaid lõppaeg, sest see pidi olema viimsekohtupäeva eelne ajastu. Humanistide keskaja-määratlus pani aluse ilmaliku ajaloo periodiseerimisele.periodiseerimine on tinglik ja seda tõestab ka see et enamasti loetaks...

Ajalugu - Keskkool
13 allalaadimist
Mis on Keskaeg
1
doc

Mis on Keskaeg?

Mis on keskaeg? - Keskaeg algas pärast Lääne-Rooma langust (476 a.) - Termin võeti kasutusele 15.sajandil - Vanasti arvati, et keskaeg on pime ja mahajäetud aeg. - Keskaeg on vana ja uue aja vahel. - Kesaeg oli tegelikult arenemise aeg. Sel ajal toimus arenemine kõigis valdkondades (haridus, kultuur, majandus, teadus, tehnika jne) - Keskaeg kestis aastast 476 – 1492. - Põhjalas algas keskaeg 13. sajandil mis kestis aastani 1558. - Mujal maailmas ei ...

Ajalugu - Põhikool
6 allalaadimist
Keskaeg-uusaeg
19
rtf

Keskaeg-uusaeg

...el vanem madalmaade kunstnik-paljufiguurilised pildid, talupoegade tööd ja tegemised. „Aastaajad“, „Talupoja pulm“. Albrecht Dürer-Saksamaa kunstnik. 1.Vasalliteet,feodaalkord, läänikord, feodaalsuhted(feood-pärandatav maavaldus koos talupoegadega, põhiline väärtus keskajal). Feodaaltsivilisatsiooni isel. Katoliiklus ja vasalliteet. Ühiskond koosnes seisustest(seisuslik ühiskond). 2.Iga perioodi kohta 2 sündmust(varakeskaeg, kõrgkeskaeg, vahekeskaeg, hiliskeskaeg) 3.tabel sündmuste kohta 4.Renessansskunstnikud Keskaeg 5-16 saj. Vara 5-11(nõrk ja kujunemisjärgus feodaaltsivilisatsioon-sõjaliselt nõrk, katoliikluse vastuvõtmine ja levimine ja kujunemine, nõrk paavstivõim(vajab kuningate tuge), vahe(kõrg) 11-14(viimaste rahvaste ristiusustamine, algavad ristisõjad, paavstivõimu tugevus, investituuritüli(ilmaliku ja vaimuliku võimu vaheline tüli), linnade ja ülikoolide teke, kaubanduse ja käsitöö ar...

Ajalugu - Keskkool
28 allalaadimist
Kõrgkeskaeg
3
doc

Kõrgkeskaeg

Kõrgkeskaeg Kõrgkeskajal XI XII sajand oli Euroopa areng kiire Arenes põllumajandus hariti üles uusi maid tekkisid linna edenesid kaubandus ning käsitöö Lääne Euroopas kujunes lõplikult välja feodaalkord Poliitiline killustatus asendus mitmel pool tugeva kuningavõimuga Saksamaal tugevnes kuningavõim küll ajutiselt kuid Prantsusmaal ja Inglismaal kujunes kõrg ja hiliskeskaja jooksul järk järgult hästi korraldatud tsentraliseeritud kuningriik Kõige selle tagajärjel muut...

Ajalugu - Keskkool
82 allalaadimist
Keskaeg Eestis
3
doc

Keskaeg Eestis

KESKAEG EESTIS 1227 -1558 I VANA –LIIVIMAA riigid ja põlisrahvas: 1. Vallutatud alade jagamine • Eesti ja Läti vallutatud alad nimetati – LIIVIMAA • Taani valdusesse läinud Põhja-Eesti alad nimetati – EESTIMAA Vana-Liivimaa riigid: Muistse vabadusvõitluse järel toimus Eesti ja Läti alade jaotamine võõrvallutajate vahel. Ühtset riiki Vana-Liivimaal välja ei kujunenud ning tekkisid feodaalsed väikeriigid, mille eesotsas olid enam-vähem sõltumatud valitsejad – maahärrad ...

Ajalugu - Keskkool
22 allalaadimist
KeskAeg Konspekt
2
rtf

KeskAeg(Konspekt)

Keskaeg (Konspekt) Keskaeg Varakeskaeg 1.1 Mis on keskaeg? Mõiste keskaeg võttis 1469 aastal kasutusele paavsti raamatukoguhoidja Giovanni Andrea. Keskaja alguseks loetakse kas aastat 330, kui Rooma uueks pealinnaks sai Konstantinoopol, aastal 395, kui rooma jagunes lõplikult kaheks või aastat 476, kui kõrvaldati võimult viimane lääne-Rooma keiser. Keskajaloli ühiskonda kuulumise vältimatu tingimus katoliiklaseks olemine. Keskaja vaimseks sisuks oli jumala ja saatana võitlus iga kristlase hin...

Ajalugu - Põhikool
22 allalaadimist
Keskaeg
3
doc

Keskaeg

... Suure juhitud riigi majandus, keel, hõimud Frangi riik ei jõudnud tugeva keskvõimu ning hästi toimiva seadusandluse, raharingluse ja riiki tugevdava maksusüsteemini. Puudus seesmine ühtsus ning pealinn. Käsitöö oli ühendatud põlluharimisega. Majanduslik läbikäimine toimus laatadel, praktiliselt olematut raharinglust asendas maaringluse. Samuti oli vallutatud alade keel ja kultuur väga erinevad. 10. Miks iseloomustab keskaeg feodaalset killustamist? Mis on feodaalsuhted ja millel põhinesid? Sellepärast, et keskaja ja riigi majanduskorralduse põhialuseks olid feodaalsuhted. Põhijoontes kujunesid feodaalsuhted välja Frangi riigis Merovingide ja Karolingide ajal ning sealt kandus edasi mujale Euroopasse. Feodaalsuhted rajanesid kahe inimese vahelistes vasallisuhetes. Vasalliteet tähendas, et üks isik, vasall, andis ennast võimsama isiku, senjööri kaitse alla. Vastutasuks kaitse eest vandus vasall sen...

Ajalugu - Keskkool
10 allalaadimist
Muistne Itaalia-Vana-Rooma algus-Rooma Vabariik ja Rooma langus
3
doc

Muistne Itaalia, Vana-Rooma algus, Rooma Vabariik ja Rooma langus

MUISTNE ITAALIA JA ROOMA RIIGI ALGUS ptk. 22, lk. 155-162 Apenniini poolsaar polnud nii mägine kui Balkan. Seega tegeldi siin põhiliselt põlluharimisega. Kuna eri piirkonnad polnud siin halvasti ühendatud, nagu oli olnud Kreekas, siis polnud vaja kasutada nii palju mereteid ja merd sõideti vähem. Apenniini poolsaar polnud etniliselt ühtne. Siin elasid mitmed rahvad, kellest tähtsamad on itaalikud, etruskid ja kreeklased. Itaalikud olid arvatavasti II aastatuhandel eKr sisserännanud indoeuroopa hõimud. Nendest tähtsaim oli Latiumi maakonnas elanud la...

Ajalugu - Keskkool
49 allalaadimist
Ajaloo põhiperioodid
39
doc

Ajaloo põhiperioodid

Ajaloo põhiperioodid (16.10.07) Vara-Keskaeg pärast 6 sajandit Frangi riik tekkis 5 sajandi lõpul. Tema rajaja oli Chlodovech, Merovingide dünastiast. Frangid olid alguses pigem paganad kui kristlased. Kristluse vastuvõtmine toimus teistest germaani hõimudest erinevalt. Frangid olid ariaanlased ja seega rooma kirikust erinevad. Frangi riik lagunes, sest Frangi kuningatel oli kombeks jagada oma riik poegade vahel. Pärast 6saj kohalik võim eriti lõuna pool kippus jääma kiriku kätte. Selle arengu tulemuseks tekkis neli põhilist piirkon...

Ajalugu - Tartu Ülikool
212 allalaadimist
Vana-Rooma riigi konspekt
7
rtf

Vana-Rooma riigi konspekt

Rooma konspekt 1 Muistne Itaalia ja Rooma riigi algus Apenniini poolsaar Itaalia ka vanaajal Hõimud tegelesid peamiselt põlluharimisega Merd sõitsid vähem kui kreeklased Ühtne riik kuid mitte etniliselt itaalikud kesk ja lõunaosa Kesk Itaalias latiinid itaalikute haru neist pärinesid hilisemad roomalsed ja nende keel Eluviis lihtne ja karm palju sõdu hinnasti vaprust jms Eriti suur oli kreeklaste mõju Rajasid hulga linnu Taras Sürakuusa Kreeklaste tulekuga astu...

Ajalugu - Keskkool
134 allalaadimist
VARAKESKAEG-EUROOPA RAHVASTE JA RIIKIDE KUJUNEMINE
4
doc

VARAKESKAEG. EUROOPA RAHVASTE JA RIIKIDE KUJUNEMINE.

VARAKESKAEG. EUROOPA RAHVASTE JA RIIKIDE KUJUNEMINE. Kontrolltöö nr 1. Mis on keskaeg. (Sissejuhatus lk 71-73; Lääne-Euroopa varakeskajal. Ühiskond. Lk 80-83, Peatükk 11). Suur rahvasterändamine. Lääne-Rooma langus ja Ida-Rooma püsimajäämine. Hunnid. (Konspekt). 15 ja 16. Ida-Rooma riik ehk Bütsants 395-1453. 10 ja 12. Frangi riigi kujunemine. Frangi riik karolingide ajal.. (Lk 74-79 ja 90-91) 1) Missuguseid sündmusi peetakse keskaja alguseks ja milliseid sündmusi peetakse ...

Ajalugu - Keskkool
110 allalaadimist
11 klassi konspekt
22
doc

11 klassi konspekt

... lõpus tegutses kõnemees Cicero. Ta sai kuulsaks oma hiilgavate kohtukõnedega. Ajaloo kirjutus Roomlased tegid esimesi katseid oma ajalugu üles kirjutada III saj. e.Kr. need teosed pole säilinud. Caesar oli ka tuntud ajaloo kirjutada. „Märkmeid Gallia sõjast”. Caesar õigustab oma tegusid ja vaikib maha halvad asjad. Titus Livius kirjutas teose „Linna asutamisest alates”. II Varakeskaeg Keskaaja alguseks loetakse kas aastat 330, kui uueks pealinnaks sai Konstantinopol. Aastat 395, kui rooma jagunes lõplikult kaheks. 476, kui kõrvaldati võimult viimane Lääne-Rooma keiser. Keskajal oli ühiskonda kuulumise vältimatu tingimus katoliiklaseks olemine. Keskaja vaimseks sisuks oli jumala ja saatana võitlus iga kristlase hinges. Ühiskond jagunes kolmeks: 1) Palvetajad ehk preestrid 2) Sõdijad 3) Töö tegijad Keskaja ühiskonna liikmed olid peamiselt kirjaoskamatud. ...

Ajalugu - Keskkool
524 allalaadimist
Vana - rooma
2
docx

Vana - rooma

latiinid - roomlased ning teised Latiumi elanikud, kes kõnelesid ladina keelt, etruskid – Itaalia loodeosas, Etuuria maakonnas elanud elanikud, ploletaarlane – vaene kodanik, patroon – eestkostja, rikas kodanik, klient – isik, kes oli eestkostja all, patriits – põliste suursuguste suduvõsade liikmed Roomas, kellele kuulusid kodanikuõigused, plebei – ülejäänud kodanikud peale patriitside, kes võisid osaleda rahvakoosolekul, rahvatribuun – ametnik, kes kaitses plebeide õigusi, 12 tahvli seadus – ...

Ajalugu - Keskkool
20 allalaadimist
Keskaeg - erinevad perioodid
4
doc

Keskaeg - erinevad perioodid

Varakeskaeg V sajandiks oli Lääne-Rooma impeerium lagunenud ning selle aladele tekkis mitu omavahel rivaalitsevat germaanlaste riiki. Ajapikku võtsid germaanlased vastu ristiusu(496). VIII sajandiks oli Lääne-Euroopas hakanud domineerima Frangi riik, mille valitsejad tõrjusid Pürenee poolsaarelt lähtuva moslemite ekspansiooni (732 Karl Martelli võit Poitiersi lahingus) ning Itaalia allutamise järel panid aluse paavstiriigile (756.a). Aastal 800 kroonis paavst Leo III Frangi kuninga Karl Suure kei...

Ajalugu - Keskkool
4 allalaadimist
Benito Mussolini ja fašism
26
doc

Benito Mussolini ja fašism

.........................................................................4 1.1 Benito Mussolini lapsepõlv.......................................................................................... 4 1.2 Benito Mussolini ja haridus..........................................................................................4 1.3 Aastad Šveitsis 1902-1904........................................................................................... 5 1.4 Aastad I maailmasõjani................................................................................................ 6 1.5 Mussolini isiklik elu 1917-1945...................................................................................7 2. FAŠISTLIK ITAALIA.....................................................................................................9 2.1 Itaalia enne Mussolini võimuletulekut.......................

Ajalugu - Keskkool
94 allalaadimist
Vana-Rooma 10-klass täielik kokkuvõte
10
doc

Vana-Rooma 10. klass täielik kokkuvõte

Vana-Rooma 2000 eKr tungisid Itaaliasse arvatavasti indoeuroopa keeli kõnelevad itaalikud, sealhulgas ka tulevaste roomlaste esivanemad. 1000 eKr tekkis vanim asula tulevase Rooma kohal 800-500 eKr oli suur osa Kesk- ja Põhja-Itaaliast etruskite linnriikide võimu all. Mõnda aega allus neile ka Rooma. Kuningate aeg Roomas Langeb kokku etrusikite hiigelajaga Itaalia. 753-509 eKr Pärimuse järi oli Rooma esimene kuningas ...

Ajalugu - Keskkool
473 allalaadimist
Vana-Rooma ajalugu
5
doc

Vana-Rooma ajalugu

2. Võrrelge Vana-Kreeka ja Vana-Rooma geogr asendit,looduslikke tingimusi,rahvaid. KREEKA Sarnasused ROOMA Kõrged mäed-liiklus kreeka sees Paiknevad Üks mäestik- Apenniini, mäed madalamad,ei takista takistatud, liiklus meritsi, Vahemere Vahemeres, liiklust,liiklus maismaati, vahemere lääneosa,saari idaosa, saari rohkem,Ateena mäed, vähem: Korsika,Sardiinia, Sitsiilia. 1)Tiberi jõgi-selle keskuseks+Pireuse sadam, kr...

Ajalugu - Keskkool
182 allalaadimist
Keskaeg
1
doc

Keskaeg

1. Keskaja mõiste, jagunemine, ajalooline piiritlemine Keskaja mõiste juurdus valgustusajal, XVIII sajandil, mil sellega tähistati samuti antiikaja ja renessansiperioodi vahele jäänud ning ebakultuurseks peetud ajajärku. Keskaja mõiste sai oma tekkest peale küllalt halvustava tähenduse: selle all mõisteti ’pimedat’ aega antiikkultuuri ja uue kultuuritõusu vahel. Keskaeg on eelkõige Euroopa ajaloo periood. Keskaeg jaotatakse: varakeskaeg (V-X saj), kõrgkeskaeg (XI-XIII saj), hiliskeskaeg (XIV-XV saj). Keskaja piirid on kokkuleppelised. Kuid kõige sagedamini loetakse keskaja alguseks viimase Lääne-Rooma keisri Romulus Augustuluse võimult tõukamist 476. aastal. Keskaja lõpuks peetakse enamasti: Konstantinoopoli vallutamist: see toimus türklaste poolt 1453. aastal. Siis lakkas olemas Ida-Rooma ehk Bütsansti keisririik. Ameerika ava...

Ajalugu - Keskkool
18 allalaadimist
Ajaloo KT kordamine - Keskaeg
3
doc

Ajaloo KT kordamine - Keskaeg

Kordamisküsimused kontrolltööks §7-17: 1. Mis on keskaeg? Kuidas keskaeg jaguneb? Millal algas keskaeg, millal lõppes? (vt ka esitlust) Valgustusajal tähistati keskajana antiikaja ja renessansiperioodi vahele jäänud ajajärku. Keskaeg jaguneb kolmeks – varakeskajaks (kuni XI saj.) , kõrgkeskajaks (XI-XIII saj.) ja hiliskeskajaks (XIV-XV saj.) Keskaeg algas Lääne-Euroopas 476 pkr – Lääne-Rooma riigi lõpp. Keskaja lõpuks peetakse enamasti kas 1)Konstantinoopoli vallutamist türklaste poolt 1453 2)Ameerika avastamist Kolumbu...

Ajalugu - Keskkool
100 allalaadimist
Kokkuvõte tsivilisatsioonidest
9
doc

Kokkuvõte tsivilisatsioonidest

Ajaloo arvestus. Teemad: 1. Ajaloo põhiteemad. Ajalugu jaguneb esiajalooks ja ajalooks: Esiajalugu – periood, mille kohta puuduvad kirjalikud allikad. Ajalugu – alates tsivilisatsioonide st. kirja tekkimisest. Põhiperioodide nimetused ja ajalised piirid: - Esiaeg ehk muinasaeg – kuni kirjalike tekstide ilmumiseni. - Ajalooline aeg – muinasaja lõpust alates kuni… on omakorda jagunenud vanaajaks, keskajaks ja uusajaks. * Vanaaeg – algas Mesopotaamias ja Egiptuses tsivilisatsiooni tekkimisega. Sellesse perioodi kuulub ka India, Hiina, Kreeka ja Rooma tsivilisatsiooni teke. ? Antiikaeg – Kreeka ja Rooma kujunemis-, õitsengu- ja langusaeg. ~8.sajandist eKr kuni 5. sajandini pKr ? vanaaja lõpp ? Euroopas 2. Tsivilisatsioonid Mõiste – hä...

Ajalugu - Keskkool
7 allalaadimist
Antiik-Kreeka ja Vana-Rooma
20
doc

Antiik-Kreeka ja Vana-Rooma

1. ANTIIK KREEKA Peloponnesos - Lõuna-Kreeka. Põhja- ja Lõuna-Kreeka vahel on suured mäestikud, kus ainukeseks ühendusteeks oli termopüülide kitsastee. Lõuna-Kreekat ühendab Põhja-Kreekaga Istmose maakitsus. Põhja-Kreekas oli kaks maakonda: Tessaalia - maakond, kus toimusid Olympia mängud. Etoolia. Kesk-Kreeka maakonnad: Atika - keskus Ateena. Maakonnas oli rohkelt maavarasid (marmor, hõbe, setina, savi, sool), kuid kehv kliima. Rannikul olid head sadama kohad. Fookia - Tähtsaim linn Delfi, kus asus Delfi Oraakel, Apolloni t...

Ajalugu - Keskkool
88 allalaadimist
Keskaeg
2
rtf

Keskaeg

1.Täida lüngad. Keskaeg algas 476 aastal kui kukutati Lääne-Rooma viimane keiser ja lõppes 1453 aastal kui vallutati Ida-Rooma pealinn Konstantinoopol. Lääne-Rooma endistel aladel tekkis aga V sajandil Frangi riik. Selle rajas Chlodovech. Karl Suur sai Frangi riigi keisriks 800 aastal. Peale tema surma 843 aastal, jaotati riik kolme pojapoja vahel. Uuesti tekkis keisririik alles 962 aastal. Selle rajajaks oli Otto I. Uue keisririigi nimi oli Püha-Rooma keisririik, sest omavahel liideti Saksa ja Itaalia. Peale ...

Ajalugu - Põhikool
21 allalaadimist
Keskaeg ja varauusaeg
19
odt

Keskaeg ja varauusaeg

KESKAEG Piirid: tavapäraseim: 476-1453 - 476 Lääne-Rooma lagunemine - 1453 Ida-Rooma lagunemine - 1492 Kolumbus jõudis Ameerikasse Prantsusmaal: 4. saj.(Rooma 2-ks) -18. saj (Prantsuse revilutsioon) Eestis: 13. saj (Muistne Vabadusvõitlus)-16. saj Mõiste: keskaja (medium aevum) mõiste kasutusele 15. saj. tunnetati uut paremat ajastut eelnevale ajale anti halvustav hinnang Perioodid: varakeskaeg 5.-10. sajand Lääne-Rooma asemele uued riigid kujunes feodaalkord kiriku tugevnemine kõrgkeskaeg ...

Ajalugu - Keskkool
478 allalaadimist
Inimene-Ühiskond-Kultuur II - Ajalugu
6
doc

Inimene, Ühiskond, Kultuur II - Ajalugu

Ajalugu II Keskaeg 330; 395; 476 1453; 1492 Lääne-Rooma riigi lagunemine Kolumbuse avastused Ameerikas Feodaalkord: palvetajad, sõdijad, töötegijad Ristiusu levitamine: Jumal või Saatan = usklik või ketser Varakeskaeg (germaanlased, Bütsants, Araabia kalifaat) 5.saj kuni 11.saj algus Kõrgkeskaeg (paavstid, Avig...

Ajalugu - Keskkool
19 allalaadimist
Ajaloo KT - Keskaeg-väga põhjalik
2
docx

Ajaloo KT - Keskaeg (väga põhjalik)

Ajaloo kodutöö 1) Keskaeg algas 5.sajandil 476.aastal. 2) Keskaeg lõppes 15.sajandil. 3) Keskaeg jaguneb varakeskajaks, kõrgkeskajaks ning hiliskeskajaks. 4) Suur rahvasterändamine sai alguse 4. saj seoses hunnide liikumisega (lõppes 6. saj). Hunnid, kes on pärit Hiina ja Mongoloolia aladelt, lükkasid liikvele Rooma piirialadel elavad germaani hõimud (idagoodid, läänegoodid, vandaalid, frangid, svealased, saksid, anglid, götalased, langobardid). Need hõimud tungisid Lääne- R...

Ajalugu - Keskkool
23 allalaadimist
Suur Kokkuvõte Ajaloo 9 kl õpikust
49
doc

Suur Kokkuvõte Ajaloo 9.kl õpikust

...tlased olid ranged monoteistid, selle pärast ei saadud tuua ohvreid Rooma keisrite altaritele. Üritasid seda muu-usuliste ehk paganate seas levitada. Teised uskusid, et keeldumine teiste jumalate austamisest toob kaasa karistusi kristlaste piirkonnas.Kristlus oli rooma riigis keelatud. 46a kiusati esimest korda kristlasi riiklikult taga, süüdistades neid linna süütamises, üritati sundida neid keisritele ohverdama. 27.VANAAJAST KESKAEGA. Suur rahvasterändamine tõi germaanid Rooma riigi lääneossa, kus keisrivõim nõrgenes.Uue ajastu algus. Rooma uus tugevnemine284-395: *keiser Diocletianus284-305 lõi korra,lasi end jumalikuks kutsuda,kärpis senati ja kodanike vabadusi,tähtsustas keisrit ja bürokraatiat*tema ajal dominaadid(dominus et deus=isand ja jumal)* Constantinus Suur 306-336 legaliseeris 313a ristiusu, rajas uue pealinna Konstantinoopoli*erinevad valitsejad idas ja läänes*viimane keiser Theodosius Suur379-...

Ajalugu - Põhikool
12 allalaadimist
Keskaeg
2
doc

Keskaeg

1. Keskaega nim feodaaltsivilisatsiooniks, sest sel perioodil kujunesid välja feodaalsuhted, mis olid keskaja riigi- ja majanduskorralduse põhialusteks. Feodaaltsivilisatsiooni iseloomustab katoliiklus, feodalism, ühiskonnastruktuur (vaimulikud, aadlikud ja talupojad; hiljem ka linnakodanikud), katoliiklik külaühiskond, enamus ühiskonnaliikmeid olid kirjaoskamatud, valitsev majandusviis oli naturaalmajandus. 2. Varakeskaeg: Frangi riigi tekkimine, Verduni leping, viikingretked, Vana-Vene riigi te...

Ajalugu - Keskkool
127 allalaadimist
Ajalugu 10-klassile
34
doc

Ajalugu 10. klassile

AJALOO ARVESTUS – TERTIA VEEBRUAR 2009 1 SISSEJUHATUS KESKAEGA Mõiste “keskaeg” võtsid kasutusele Itaalia humanistid õpetlased kes hakkasid tähtsustama inimese osa ühiskonnas mitte jumala 15 sajandil Sellega nad tähistasid perioodi antiigi ja antiigi taassünni ehk renessanssi vahel kus nende arvates ei toimunud mitte midagi Nende arvates oli keskaeg tume pime periood Tänapäeval käsitletakse keskaega ajaperioodina antiik ja uusaja vahel mil toimub üleminek Rooma maailmariigilt uusaja riikide süsteemile klassikaliselt vaim...

Ajalugu - Keskkool
147 allalaadimist
T e a t a   v e a s t