Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Keemia ülesandeid kõrgkooli astujaile (7)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mitu grammi keedusoola sisaldub selles saadud lahuse mass ?
 • Mitu kilogrammi lahust saab segamisel ?
 • Mitu grammi lahustit on tarvis väljaaurutamisel ?
 • Mitu kilo-grammi lahust saab lahusti väljaaurutamisel ?
 • Mitu grammi lahustunud ainet sisaldub selles lahuses ?
 • Mitu grammi 40%-list lahust saab valmistada 0,5 kilogrammist suhkrust ?
 • Milline on lahustunud aine lahuses ?
 • Mitme kg/m3 ) ?
 • Mitmeprotsendiline lahus saadakse ?
 • Milline on selle gaasisegu ruumala ?
 • Mitu mooli ammoniaaki sisaldub 10 kilogrammis 6,8%-lises ammoniaagivees ?
 • Kui tema suhteline sisaldus mahu järgi on 10% ?
 • Mitu mooli ammoniaaki on lahustunud 1 kuupmeetris lahuses, kui 7 kuupmeetri lahuse lämmastikhappe lahust (= 1180 kg/m3) selleks kulus ?
 • Mitu kuupsentimeetrit 40%-list naatriumhüdroksiidi lahust (=1430 kg/m3) tuleb võtta 128. Mitu vee ja väävelhappe molekuli on 360 grammis 80%-lises väävelhappe lahuses ?
 • Milline on gaasi 1,505 . 1030 molekuli ruumala ?
 • Kui suur on selle veekoguse mass ?
 • Kui selles segus on 1,2041023 mooli 1 kuupdetsimeetris lahuses) booraksi lahust ?
 • Mitu vee molekuli on 200 grammis vees ?
 • Mis sisaldub 0,112 kuupsentimeetris ammoniaagis lahuses) lahuse valmistamiseks ?
 • Mille mass 33,57 grammi ?
 • Mitu vee molekuli on 50 grammis 10%-lises keedusoola lahuses ?
 • Mitu kuupdetsimeetrit on ammoniaaki ja lämmastikku nende gaaside segu 30 moolis, 100 grammis naatriumhüdroksiidis ?
 • Kui nende mahuprotsendid on vastavalt 30 j a 70 ?
 • Mitu kuupdetsimeetrit ammoniaaki on kasutatud 872 kuupsentimeetri 6%-lise kuupdetsimeetris vääveltrioksiidis ?
 • Mis koosneb 2,107 . 1020 molekulist vesinikust, 0,301 . segus kumbagi gaasi ?
 • Milline on normaaltingimustel 18,06 . 1027 hapnikuaatomist koosneva trihapniku kuupdetsimeetris vesinikus ?
 • Mille mass on 121,43 grammi ?
 • Mitu kilogrammi 5%-list vask(II)sulfaadi lahust on vaja 39,2 grammi protsent ?
 • Kui vesiniku kadu on 5% ?
 • Mis sisaldas 45% väävlit, saadi 184 tonni väävelhapet. Leida lõppemiseni. Mitme kilogrammi võrra vähenes dolomiidi mass ?
 • Mis sisaldas 20 grammi naatriumhüdroksiidi, neutraliseeriti 44%-lise ammoniaagist ?
 • Mitme protsendiline väävlishappe lahus saadi ?
 • Milles on 40% lisandeid ?
 • Milline on selle soola lihtsaim molekulivalem ?
 • Kui põlevkivi sisaldab 35% orgaanilist ainet, milles on 60% süsinikku ?
 • Mitmeprotsendiline naatriumkloriidi lahus saadi ?
 • Kui süsinikdioksiidi kadu on 12% ?
 • Mitu kuupdetsimeetrit õhku kulub vesiniku põlemiseks, kui tekib 0,2 mooli vett ?
 • Mitme protsendiline etaanhappe lahus saadi ?
 • Kui reaktsioonisaaduseks on naatriumvesinikkarbonaat ?
 
Säutsu twitteris
KEEMIA ÜLESANDEID KÕRGKOOLI ASTUJAILE
R.Pullerits 1985
I Protsentarvutused
A
1. 5,6 grammist ainest valmistati 28 grammi lahust. Milline on saadud lahuses aine protsendiline sisaldus?
2. 20 grammi suhkrut lahustati 100 grammis vees. Milline on saadud lahuses suhkru protsendiline sisaldus?
3. 20 grammi lahust sisaldab 16 grammi lahustit . Milline on lahustunud aine protsendiline sisaldus selles lahuses?
4. 10 kilogrammi lahuse kohta tuleb 9000 grammi vett. Milline on lahustunud aine protsendiline sisaldus selles lahuses?
5. 160 grammi etanooli lahustati 0,48 kilogrammis vees. Milline on etanooli protsendiline sisaldus selles lahuses?
6. 20 grammi suhkrut lahustati 150 grammis vees. Milline on suhkru protsendiline sisaldus selles lahuses?
7. 0,6 kilogrammi lahust sisaldab 6 grammi lahustunud ainet. Milline on lahustunud aine protsendiline sisaldus selles lahuses?
8. 1,5 kilogrammi lahust sisaldab 1 kilogrammi vett. Milline on lahustunud aine protsendiline sisaldus selles lahuses?
9. 0,2 kilogrammi lahust sisaldab 15 grammi lahustunud ainet. Milline on lahustunud aine protsendiline sisaldus selles lahuses?
B
10. 1,5%-list keedusoola lahust on 12 kilogrammi. Mitu grammi keedusoola sisaldub selles lahuses'?
11. 0,4 kilogrammist suhkrust valmistatakse 1%-line lahus. Mitu kilogrammi lahust saab valmistada?
12. 30 grammist ainest valmistatakse 15%-line lahus. Mitu grammi lahustit on tarvis võtta selle lahuse valmistamiseks?
13. 200 grammist suhkrust valmistatakse 3%-line lahus. Mitu kilo-grammi lahust saab valmistada?
14. 75 grammist suhkrust valmistatakse 2%-line lahus. Mitu kilo-grammi veti on tarvis võtta selle lahuse valmistamiseks?
15. 3%-list lahust on 0,5 kilogrammi. Mitu grammi lahustunud ainet sisaldub selles lahuses?
16. Mitu grammi 40%-list lahust saab valmistada 0,5 kilogrammist suhkrust?
17. Vihmavees on 0,15% lahustunud sooli. Leida 1 tonnis vihmavees sisalduvate lahustunud soolade mass.
18. Mitu kilogrammi vett on tarvis võtta 0,2 kilogrammist etanoolist 10%-lise etanooli vesilahuse valmistamiseks?
C
19. 180 grammile 30%-lisele lahusele lisati 20 grammi vett. Milline on lahustunud aine protsendiline sisaldus saadud lahuses?
20. 30 grammi ainet lahustatakse 170 grammis sama aine 10%-lises lahuses. Mitme protsendiline lahus saadakse?
21. 640 grammist 20%-lisest lahusest aurutatakse välja 140 grammi lahustit. Mitme protsendiline lahus saadakse?
22. 140 grammi 1%-lise lahuse kokkuaurutamisel saadi 1,5%-line lahus. Leida saadud lahuse mass.
23. Segati 40 grammi 10%-list ja 10 grammi 5%-list lahust. Mitme protsendiline lahus saadi?
24. 18 grammi lahuse lahjendamisel 2 grammi lahustiga saadi 50%-line lahus. Milline oli lahustunud aine protsendiline sisaldus esialgses lahuses?
25. Mitu grammi 90%-list ja 1%-list lahust on tarvis võtta, et saada 3,5 kilogrammi 20%-list lahust?
26. Isotoopide 2814Si ja 3014Si keskmine aatommass on 28,5. Milline on nende isotoopide protsendiline sisaldus antud segus?
27. 1,2 kilogrammile 3%-lisele lahusele lisati 300 grammi suhkrut. Milline on lahustunud aine protsendiline sisaldus saadud lahuses?
28. Leida lahustunud aine protsendiline sisaldus 70 grammis lahuses, kui selle lahuse lahjendamisel 130 grammi lahustiga saadakse 15%-line lahus.
29. Leida isotoopide 2010Ne ja 2210Ne protsendiline sisaldus isotoopide segus, mille keskmine aatommass on 20,8.
30. Mitme protsendiline lahus saadakse 130 grammi 20%-lise lahuse lahjendamisel 20 grammi veega?
31. Mitu grammi 70%-list ja 50%-list lahust on tarvis võtta, et saada 100 grammi 65%-list lahust?
32. Milline on lahustunud aine protsendiline sisaldus 6 kilogrammis lahuses, kui selle lahuse lahjendamisel 600 grammi lahustiga saadi 1%-line lahus?
33. 1,2 kilogrammi 3%-lise lahuse kokkuaurutamisel saadi 21%-line lahus. Milline on saadud lahuse mass?
34. Mitmeprotsendiline lahus saadakse 3 grammi 5%-lise ja 7 grammi 40%-lise lahuse segamisel ?
35. Mitmeprotsendiline lahus saadakse 160 grammist 3%-lisest lahusest 60 grammi lahusti väljaaurutamisel?
36. Mitmeprotsendiline lahus saadakse 900 grammist 3%-lisest. lahusest 0,1 kilogrammi lahusti väljaaurutamisel?
D
37. Mitu grammi lahustunud ainet sisaldab 150 kuupsentimeetrit 30%-list lahust, mille tihedus on 1100 kg/m3?
38. Leida lahustunud aine (ρ=900 kg/m3) ruumala, mis on vajalik 90 grammi 30%-lise lahuse valmistamiseks.
39. Mitmeprotsendiline lahus saadakse 300 kuupsentimeetri 5%-lise lahuse (ρ=1010 kg/m3) lahjendamisel 97 kuupsentimeetri. veega?
40. Milline on 75 grammi aine lahustamisel saadud 15%-lise lahuse (ρ=1100 kg/m3) ruumala?
41. Milline ruumala lahustunud ainet (ρ= 900 kg/m3) sisaldub 110 grammis 30%-lises lahuses?
42. Mitu grammi lahustunud ainet sisaldub 85 kuupsentimeetris 10%-lises lahuses (ρ=1100 kg/m3 ) ?
43. Mitu kuupsentimeetrit 35%-list lahust (ρ=1200 kg/m3) on võimalik valmistada 10 grammist lahustatavast ainest?
44. Milline ruumala glütseriini (ρ=1260 kg/m3) tuleb võtta 500 grammi 20%-lise glütseriinilahuse valmistamiseks?
45. Mitmeprotsendiline lahus saadakse 5 kuupdetsimeetri 20%-lise lahuse (ρ=1100 kg/m3) lahjendamisel 2,5 kuupdetsimeetri veega?
46. Mitu grammi lahustunud ainet sisaldub 180 kuupsentimeetris 30%-lises lahuses (ρ=1200 kg/m3)?
47. Mitu kuupsentimeetrit 60%-list lahust (ρ=1500 kg/m3 ) saadakse 180 grammist lahustuvast ainest?
*48. Mitu grammi 7%-list ja 13%-list lahust on tarvis võtta, et saada 150 grammi 10%-list lahust?
49. Milline on 20 grammi aine lahustamisel saadud 30%-lise lahuse (ρ=1200 kg/m3 ) ruumala?
50. 40 grammis 20%-lises lahuses lahustatakse täiendavalt 10 grammi ainet. Mitmeprotsendiline lahus saadakse?
51. Mitmeprotsendiline lahus saadakse 40 kuupsentimeetri 20%-lise (ρ=1200 kg/m3) ja 0,04 kuupdetsimeetri 40%-lise lahuse (ρ=1300 kg/m3) segamisel?
52. 100 grammist 40%-lisest lahusest aurutati välja 20 grammi vett. Leida lahustunud aine protsendiline sisaldus saadud lahuses.
53. Mitmeprotsendiline lahus saadakse 60 kuupsentimeetri 70%-lise(ρ=1500 kg/m3) ja 100 kuumsentimeetri 15%-lise lahuse (ρ =1100kg/m3) segamisel?
54. Mitmeprotsendiline lahus saadakse 400 kuupsentimeetri 30%-lise lahuse (ρ = 1250 kg/m3) lahjendamisel 0,5 kuupdetsimeetri veega?
55. 500 grammile lahusele lisati 250 grammi vett, mille tulemusena saadi 10%-line lahus. Leida lahustunud aine protsendiline sisaldus esialgses lahuses.
56. Mitu kuupdetsimeetrit etaandiooli (ρ =1110 kg/m3) kulub 100 kg 40%-lise etaandiooli lahuse valmistamiseks?
57. 600 grammist 5%-lisest lahusest aurutati välja 0,1 kg vett. Milline on lahustunud aine protsendiline sisaldus saadud lahuses?
58. Mitmeprotsendiline lahus saadakse 80 kuupsentimeetri 10%-lise (ρ =1100 kg/m3) ja 80 kuumsentimeetri 50%-lise lahuse (ρ = 1400 kg/m3) segamisel?
59. Mitmeprotsendiline lahus saadakse 3 kuupmeetri 8%-lise lahuse (ρ =1050 kg/m3) lahjendamisel 850 kg lahustiga?
60. Milline on lahustunud
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Keemia ülesandeid kõrgkooli astujaile #1 Keemia ülesandeid kõrgkooli astujaile #2 Keemia ülesandeid kõrgkooli astujaile #3 Keemia ülesandeid kõrgkooli astujaile #4 Keemia ülesandeid kõrgkooli astujaile #5 Keemia ülesandeid kõrgkooli astujaile #6
Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
Leheküljed ~ 6 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2008-01-15 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 284 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 7 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Rain Ungert Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted


Kommentaarid (7)

Rostfrei profiilipilt
Andres Vaba: Esmapilgul undub harjutamiseks piisavalt materjali olevat, hea on, et on olemas kontrolliks vastused.
18:50 02-01-2010
DrCrazyAl profiilipilt
DrCrazyAl: Väga hea, ülehomme riigieksam ja selle abil saab harjutada väga hästi.

2thumbsup
14:12 04-06-2009
AlekseiN profiilipilt
Alex Nik: norm materjal, sobib kordamiseks
22:41 10-03-2013


Sarnased materjalid

18
docx
Keemia-lahused-metallid-gaasid
304
doc
ELEMENTIDE RÜHMITAMISE PÕHIMÕTTED
10
doc
Põhikooli keemia lõpueksamiks
29
rtf
Konspekt
29
doc
Keemia aluste KT3
12
doc
Lühikokkuvõte
4
doc
Kokkuvõte 8 kl keemiast
21
docx
Kordamisküsimusi valmistumisel keemiaeksamiksFaili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun