Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


Keedusoola määramine liiva-soola segus (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Milleks ja kuidas te kasutasite areomeetrit ?
 • Millisel seadusel põhineb areomeetri kasutamine ?
 • Millest sõltub lahuste tihedus ?
 • Kui lahusti tihedus ?
 • Kui suur on 200 g lahuse ruumala, kui tihedus on 1,08 g/cm 3 ?
 • Kui lahuse massiprotsent on 23% ?
 • Kuidas väljendatakse lahuste koostist ?
 • Mida väljendab lahuse massiprotsent ?
 • Milliliitris lahuses on 8 grammi ?
 • Kuidas arvutatakse molaarne kontsentratsion ümber protsendilisuseks ?
 • Kuidas arvutatakse protsendilisus ümber molaarseks kontsentratsiooniks ?
 • Kuidas te määrasite katseliselt NaCl-i sisaldust liiva-soola segus ?
 • Kuidas te arvutasite soola massi liiva-soola segus ?
 • Mitu soola võib olla ühes ja samas lahuses, et saaks määrata nende protsendilist sisaldust tiheduse järgi ?
 • Mida nimetatakse mõõtelahuseks ja milleks seda kasutatakse ?
 • Mis on tiitrimine ?
 • Milline töövahend on bürett ?
 • Kuidas ja milleks te seda kasutasite ?
 • Milline töövahend on pipett ?
 • Kuidas ja milleks te seda kasutasite ?
 • Millised andmed on vajalikud, et määrata soolhappe kontsentratsioon tiitrimisega ?
 • Mida väljendab lahuse molaarne kontsentratsioon ?
 • Millist karedust nimetatakse üldkareduseks ?
 • Millist karedust nimetatakse karbonaatseks kareduseks ?
 • Kuidas väljendatakse vee karedust ?
 • Mis on kareduse väljenduse ühikuks ?
 • Miks suurendab kare vesi pesemisvahendi kulu ?
 • Milliseid vee pehmendajaid lisatakse pesupulbritele ?
 • Millel põhineb nende toime ?
 • Millised keemilised reaksioonid toimuvad looduslikus vees kuumutamisel üle 65 ±C ?
 • Kuidas te määrasite karbonaatse kareduse ?
 • Kui suur oli saadud tulemus ?
 • Milleks ja kuidas te kasutasite vee kareduse töös triloon-B 0,025 M ja 0,005 M lahust ?
 • Mis on ioonvahetajad ?
 • Milliste kationiitide/anioniitide abil saab destilleeritud veele sarnast vett ?
 • Kui palju CaCO3 tekib 5 m3 vee keetmisel ?
 • Kuidas määratakse CO2 suhtelist tihedust õhu suhtes (töövahendid, töö käik, arvutused) ?
 • Millised parameetrid ja miks tuleb alati üles märkida, kui mõõdetakse gaaside mahtu ?
 • Kui suur on õhu keskmine molaarmass, kuidas see on leitud ?
 • Kuidas muutub gaasi maht temperatuuri tõstmisel, kui rõhk ja gaasi mass ei muutu ?
 • Kuidas muutub gaasi maht rõhu tõstmisel, kui gaasi mass ja temperatuur ei muutu ?
 • Mitu atm ja mitu mmHg on 2 MPa ?
 • Miks tuleb viia CO2 molaarmassi määramisel gaasi ruumala kolvis normaaltingimustele ?
 • Milliseid gaase on võimalik saada Kippi aparaadi abil ?
 • Kuidas viia gaasi maht normaaltingimustele, kui teame mahtu mingitel muudel tingimustel (tuua valem) ?
 • Kuidas määrasite metalli reageerimisel happega eraldunud vesiniku ruumala(katse.kirjeldus) ?
 • Kuidas (milliste andmete põhjal) leidsite küllastatud veeauru rõhu suuruse süsteemis ?
 • Miks peavad magneesiumi massi määramisel katse alguses olema vee nivood mõlemas büretis ühekõrgusel ?
 • Millega määrasite metalli massi, on võimalik määrata CaCO 3 sisaldust lubjakivis ?
 • Kuidas, kui ei, siis miks ?
 • Kui suur on normaaltingimustel ühe mooli vesiniku ruumala ?
 • Kui suur on vesiniku molaarmass ?
 • Kuidas sõnastada Daltoni seadus ?
 • Mida näitab metallide pingerida ?
 • Kuidas iseloomustab metalli keemilist aktiivsust tema asukoht pingereas ?
 • Mida nimetatakse standardseks redokspotentsiaaliks ?
 • Kuidas tekib galvaanipaar ?
 • Mis on galvaanipaaris redoksreaktsioonide liikumapanevaks jõuks ?
 • Kuidas seda arvutatakse ?
 • Milles seisneb metallide korrosioon ?
 • Millised on korrosiooni peamised liigid ?
 • Kuidas kaitsta metalli korrosiooni eest ?
 • Milles seisneb protektorkaitse ?
 • Mis on inhibiitorid ja kuidas neid kasutatakse ?
 • Millised reaktsioonid toimuvad, kui HCl lahuses olev tsingigraanul viia kontakti vasktraadiga ?
 • Milline reaktsioon toimub, kui alumiiniumigraanul panna CuCl2 vesilahusesse ?
 • Kuidas korrodeerub tinatatud raudplekk ?
 • Kuidas tõestakse Fe2+ ioonide olemasolu lahuses ?
 • Miks katses tsingitud raudplekiga tekkis K3[Fe(CN)6] lisamisel lahusesse kollakasvalge sade ?
 • Milliste metallide või metallipaaride katsetuste korral läks K 3[Fe(CN)6] lisamisel katselahus siniseks ?
 
Säutsu twitteris
Laboratoorne töö 1 Keedusoola määramine liiva-soola segus
1. Milleks ja kuidas te kasutasite areomeetrit? Joonistage põhimõtteline pilt!
Areomeetreid kasutatakse toiduainetetööstuses (näiteks veini alkoholi- või piima rasvasisalduse määramiseks ), laborites lahuste kontsentratsiooni määramiseks, hapete (eelkõige akuhappe ) kontsentratsiooni määramiseks.
Tavaline areomeeter koosneb kinnisest õhuga täidetud klaastorust, mille ühes otsas on elavhõbedast või tinast ballast. Toru külge on kinnitatud skaala.
Areomeeter tuli asetada lahusesse ja skaalalt sai lugeda vedeliku tiheduse.
2. Millisel seadusel põhineb areomeetri kasutamine?
Archimedese seadusel: igale vedelikus või gaasis asetsevale kehale mõjub üleslükkejõud, mis on võrdne selle keha poolt väljatõrjutud vedeliku või gaasi kaaluga.
3. Millest sõltub lahuste tihedus?
Lahustunud aine sisaldusest lahuses.
4. Kas lahuste tihedus on suurem või väiksem kui lahusti tihedus?
Lahuste tihedus on suurem kui lahusti tihedus
5. Kui suur on 200 g lahuse ruumala, kui tihedus on 1,08 g/cm3? Kui palju on sellises lahuses lahustunud ainet, kui lahuse massiprotsent on 23%?
6. Kuidas väljendatakse lahuste koostist?
1) Massiprotsent (ehk protsendilisus) (C%) Lahuse protsendiline koostis näitab lahustunud aine massi sajas massiosas lahuses:
2) Molaarne kontsentratsioon (ehk molaarsus ) (CM) Molaarne kontsentratsioon näitab lahustunud aine moolide arvu ühes liitris lahuses
3) Molaalne kontsentratsioon (ehk molaalsus ) (Cm) Molaalne kontsentratsioon näitab lahustunud aine moolide arvu ühes kilogrammis lahustis
7. Mida väljendab lahuse massiprotsent?
Lahuse massiprotsent näitab lahustunud aine massi 100 massiosas lahuses.
8. Mida väljendab lahuse molaarne kontsentratsioon ja kuidas te seda arvutasite, teades et keedusoola mass 250-s milliliitris lahuses on 8 grammi?
Molaarne kontsentratsioon näitab mitu mooli ainet on lahustunud 1 liitris lahuses.
Arvutamine:
9. Kuidas arvutatakse molaarne kontsentratsion ümber protsendilisuseks?
10. Kuidas arvutatakse protsendilisus ümber molaarseks kontsentratsiooniks?
Valem 1.8.
C% - massiprotsent, CM – molaarne kontsentratsioon, Maine – molaarmass
Valemist saab leida kas CM või C%, kui kõik ülejäänud suurused on olemas.
Lahuse maht 1000 cm3 (ehk 1 dm3) antakse ette.
11. Milliste lahuste ( gaasilised , vedelad või tahked ) korral saab kasutada komponentide sisalduse suuruse väljendamiseks molaarsust?
Vedelad.
12. Kuidas te määrasite katseliselt NaCl-i sisaldust liiva-soola segus?
Keedusoola protsendilise sisalduse leidmiseks lahustatakse kaalutud segu vees ja filtreeritakse. Filtraadi tiheduse kaudu leitakse tabelist NaCl protsendiline sisaldus.
13. Kuidas te arvutasite soola massi liiva-soola segus?
Teades filtraadi massi ja protsendilist sisaldust, arvutatakse keedusoola mass.
m aine =
14. Mitu soola võib olla ühes ja samas lahuses, et saaks määrata nende protsendilist sisaldust tiheduse järgi?
Üks sool
Laboratoorne töö 2 Lahuse kontsentratsiooni määramine
1. Mida nimetatakse mõõtelahuseks ja milleks seda kasutatakse? Millise täpsusega antakse mõõtelahuse kontsentratsioon?
Meetod seisneb mingi lahustunud ainega täielikult reageeriva aine lahuse mahu mõõtmises. Viimast, teadaoleva kontsentratsiooniga lahust, nimetatakse mõõtelahuseks. Mõõtelahuse kontsentratsiooni põhiliseks väljendusviisiks on molaarsus, mis antakse täpsusega viis tüvekohta (nt 1, 2345 M)
2. Mis on tiitrimine ?
Tiitrimine on mõõtelahuse lisamine uuritavale lahusele.
3. Selgitage stöhhiomeetriapunkti mõistet tiitrimise juures! Kuidas te määrasite stöhhiomeetriapunkti aluse ja happe tiitrimisel?
Stöhhiomeetriapunkt e. ekvivalentpunkt on süsteemi (lahus keeduklaasis või koonilises kolvis) seisund, kus lahuses ei ole enam analüüsitavat ainet ja ei ole veel mõõtelahuses olevat reageerivat ainet.
Määrasime selle järgi, et lisasime lahusesse indikaatorit ja kui ainet peale tilgutasime siis muutus värv mingi aeg järsku värv ja jäi püsima. Määrasime ühe tilga täpsusega.
4. Kirjutage reaksioonivõrrand, mis toimub naatriumhüdroksiidi tiitrimisel soolhappega.
HCl + NaOH → NaCl + H2O
5. Milline töövahend on bürett? Kuidas ja milleks te seda kasutasite? Millise täpsusega
tuleb võtta lugem büretilt?
Bürett on peenike mõõteskaalaga klaastoru, mille ühes otas on klaaspalliga kummitoru, mis võimaldab büretist vedelikku tilkhaaval välja lasta. Katsetes kasutakse büretti, et määrata võimalikult täpselt, millal on büretist välja lastava aine hulk lahuses selline, mis muudab indikaatorite värvi. Lugem võetakse büretilt 0,05 cm3 täpsusega.
6. Milline töövahend on pipett ? Kuidas ja milleks te seda kasutasite?
Pipett on peenikesest klaastoru (ja kummist pipetipumbast koosnev seade), mis võimaldab endasse imeda väikseid vedelikukoguseid, et need siis vajalikku nõusse lasta. Lahuse kontsentratsiooni määramisel kasutati 10 cm3 pipetti vastava koguse happe mõõtmiseks koonilisse kolbi.
7. Millised andmed on vajalikud, et määrata soolhappe kontsentratsioon tiitrimisega ?
Soolhappe kontsentratsiooni määramiseks tiitrimisega on vaja teada soolhappe täpset kogust, mõõtelahuse (antud katses NaOH ) täpset kogust ning konsentratsiooni.
[mol/dm3]
8. Milleks kasutatakse indikaatoreid, mis värvuse omandavad fenoolftaleiin ja metüülpunane
happelises ja aluselises keskkonnas?

Indikaatoreid kasutatakse lahuse stöhhiomeetriapunkti (ekvivalentpunkti) määramiseks. Ekvivalentpunkt on süsteemi (lahus keeduklaasis või koonilises kolvis) seisund, kus lahuses ei ole enam analüüsitavat ainet
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Keedusoola määramine liiva-soola segus- #1 Keedusoola määramine liiva-soola segus- #2 Keedusoola määramine liiva-soola segus- #3 Keedusoola määramine liiva-soola segus- #4 Keedusoola määramine liiva-soola segus- #5 Keedusoola määramine liiva-soola segus- #6 Keedusoola määramine liiva-soola segus- #7 Keedusoola määramine liiva-soola segus- #8 Keedusoola määramine liiva-soola segus- #9 Keedusoola määramine liiva-soola segus- #10 Keedusoola määramine liiva-soola segus- #11 Keedusoola määramine liiva-soola segus- #12
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 12 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2015-03-12 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 6 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Marite89 Õppematerjali autor

Lisainfo

Praktikumi kontrolltöö kordamisküsimuste vastused.
Puudub ülesannete lahendus, aga teooriaosa on olemas.

keemia ja materjaliõpetus , praktikum , praktikumi kontrolltöö , Keedusoola määramine liiva-soola segus

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

10
docx
Keedusoola määramine liiva-soola segus-
10
docx
Praktikumi KT vastused
9
doc
Keemia aluste praktikumi kontrolltööd
13
doc
Keemia praktikumi kontrolltöö küsimused
68
docx
Keemia ja materjaliõpetuse eksam 2014 2015 õppeaastal
22
pdf
KEEMIA PRAKTIKUMI KÜSIMUSED
5
docx
Keemia praktikumi kontrolltöö kordamine
12
doc
NaCl sisalduse määramine liiva ja soola segus

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun