Tahad USA Amazonist või mõnes muust online poest osta, kuid nad ei saada Eestisse? Osta läbi Shipito! Tee tasuta konto Sulge
Facebook Like
Küsitlus
Add link

"Kalapüük" - 703 õppematerjali

kalapüük - korilus, püstkojad, kivi-luu-puuesemed. Asukate päritolu teadmata, noorem kiviaeg algab keraamika kasutuselevõtuga u 5000aekr, 4000aekr tõid uued siserändajad eestisse keraamika – kammkeraamika kultuuri.
3
odt

KALAPÜÜK JA RÖÖVPÜÜK

Keelatud on ka püügiviisid, mis hävitavad veekogus valikuta kõik elava – kalapüük elektriga ning lõhkeainet, narkootilisi aineid või mürkkemikaale kasutades.Kahv on lubatud ainult abivahendina kala veest välja võtmiseks, kuid püügivahendina keelatud.Keelatud on ka lutsumänna kasutamine. Kalade vaba liikumise võimaldamiseks ei tohi jõgesid rohkem kui 13 jõe laiuse ulatuses kalapüünistega tõkestada ja...

Kalapüük - Kutsekool
3 allalaadimist
25
doc

Õngpüünised Referaat Kalapüügitehnikast

Eesti Mereakadeemia Merendusteaduskond Sandra Kruuser KP31 Õngpüünised Referaat Kalapüügitehnikast Juhendaja: Ahto Järvik Tallinn 2009 Sisukord Sisukord...

Kalapüük -
30 allalaadimist
17
docx

Elektrikalad, kuidas ja millised kalaliigid kasutavad elektrivälju

EESTI MEREAKADEEMIA Ramo Mootse KF-31 "ELEKTRIKALAD", KUIDAS JA M I L L I S E D K A L A L I I G I D K A S U TAVA D ELEKTRIVÄLJU Referaat Juhendaja: Ahto Järvik Tallinn 2011 SISSEJ...

Kalapüük -
4 allalaadimist
4
docx

Kalakasvatuse vastused

Akvakultuuris kasvatatavad organismid, nende toodangu maht ja proportsioonid, nende muutumine läbi viimase aastakümne, akvakultuuri levik maailmas. Akvakultuur- kasvatatakse ka limuseid (austrid, kammkarbid, pärlikarbid), vähilisi (krevetid, krabid, vähid), veetaimi jt. veeorganisme, kasvatatavate organismide arv ja nende tootmise maht on viimase 20 aastaga plahvatuslikult kasvanud- kasvatatakse kümneid k...

Kalapüük -
32 allalaadimist
4
docx

Kalapüüniste ehitamine

Kalapüüniste valmistamiseks kasutatavad materjalid ja nende tehnilised näitajad. Püünistes kasutatavate võrkmaterjalide kvaliteeti iseloomustavad sellised kalapüügi seisukohast tähtsad tehnilised näitajad : -katketugevus N (njuuton = 0,1 kg) -painduvus -venivus ja kokkutõmbumine -vastupidavus valgusele Katkepikkus (ühe meetri pikkuse niidi pikenemine kuni katkemiseni katketugevusega võrdse jõu ra...

Kalapüük - Kutsekool
7 allalaadimist
42
odt

Kalapüügi Alused

See tuleneb vee liikumisest ja segunemisest. Läänemere vee pinnakihtide soolsus väheneb Taani väinade 25-lt promillilt Soome ja Botnia lahe sisesoppides ning suurte jõgede suudmealadel 0,5 promillini, olles samal ajal paiguti üsna püsiv. Nii on ulatuslikes avamerepiirkondades pinnavee soolsus püsivalt 6-7, 5 % ning muutub aasta lõikes vaid 0,2-0,9 % võrra. Kalapüük sõltub väga suurel määral looduslikest eeldustest, esmajoones kalarikkustest ja nende ekspluateerimise tingimustest veekogudes. Selline sõltuvus avaldub eriti selgesti Läänemere kalavarude kasutamisel. Läänemere kalavarud, s. o. kalavarud selles veekogus, ei ole püsiva suurusega, vaid muutuvad pidevalt mitmesuguste looduslike tegurite ja inimese tegevuse mõjul. Läänemere muutliku hüdroloogilis...

Kalapüük - Kutsekool
15 allalaadimist
3
docx

Kalapüügi alused

Jagab kalapüügi kalapüügil. kutseliseks- ja harrastuskalapüügiks, määrab ära püügivahendid millega tohib kala püüda, reguleerib kõike kalapüügiga seonduvat: püügiload, kalapüügiõiguse tasud, kalalaeva tunnistused, esmakokkuost, kalakaitse jne. 8. Kutseline kalapüük ja Kutselise kalapüügi vahendid on: õngejadad, nakkepüünised, nõuded kalapüügilaevale lõkspüünised, kurnpüünised ja traalpüünised. Kalapüügilaev kalapüügil. peab olema kantud kalalaevade registrisse, omama kalalaeva kalapüügiluba, kalalaevatunnistust, omama kalapüügikvooti, st. omama kõiki seadusega ettenähtud dokumente ja määrus...

Kalapüük - Kutsekool
10 allalaadimist
4
doc

Õngenööri otsas

Tursast sai seal kaubanduskeskpunkt, luues kaubandusvõrgustikke – hea koht, kus kalurid said raha teenida. TEHNIKA  Missugune on sinu arvates kõrgtehniliste kalapüügialuste mõju maailma kalasaagile? See on vähendanud väga paljusi kalaliike ja suurendanud kalapüüki . Tänu uutele vahenditele on kalapüük palju lihtsam ja kiirem, seega püütakse palju rohkem.  Mitu lennukit Boeing 747 mahuks läbi suurima traalnooda suude? 13  Kas sind üllatas, kui mitmekesist tehnikat (õngeliinid, noodad, seire) kalapüügil kasutati? Pigem mitte, kuna on teada, et tehnoloogia areneb...

Kalapüük -
4 allalaadimist
30
odt

Traalpüügil püügioperatsioonid

Eesti Merekool Traalpüügil püügioperatsioonid referaat Koostaja: Rainer Roosileht Juhendaja: Lembit Liimand TALLINN 2015 Sisukord Sissejuhatus..........................................................................................................................................2 TRAALNOODE JA PÜÜGIVA...

Kalapüük -
15 allalaadimist
22
pptx

Kalapüügieeskirjad Eestis

 Nõuded püügivahendite märgistusele:  Püügivahendite märgistus peab võimaldama kohapeal (veekogul) või loa väljaandja juures kalapüügiloa omaniku kindlaks teha.  Kõikides veekogudes on keelatud püüda järgmisi kalaliike:  tuur  harjus  tõugjas  säga KALAPÜÜGI KEELUAJAD JA KEELUALAD  Aastaringselt on keelatud kalapüük jõgedes jugadest, paisudest, sildadest, vee sissejuhtimiskohtadest ja astangutest allavoolu.  Aastaringselt on keelatud kalapüük:  kalatreppidel ja neist ülesvoolu lähemal kui 50 m  kutselise kalapüügi vahenditega Suures Emajões lähtest kuni Jõesuu maanteesillani  kutselise kalapüügi vahenditega Võrtsjärves Suure Emajõe muulide vahel ja muulidele lähemal kui 100 m ning Pühaste (Küünra) oja...

Kalapüük - Keskkool
3 allalaadimist
16
docx

Kalandus Väikesadamas

Tõõ sisuks on sadama puudused ja plussid. Sadama territooriumi suuruseks on 2,54 ha, akvatooriumi suuruseks 3,76 hektarit. 17. sajandil käis sadamast Eesti esimene korrapärane laevaliin, sihtkohaks Stockholm. Sadamat kasutab püsivalt ca 15 kohalikele paadiomanikele kuulvat kalalaevapaati. Te...

Kalapüük - Kutsekool
2 allalaadimist
24
pptx

VÕRTSJÄRV

Kalapüük VÕRTSJÄRVEL KIRJELDUS Suuruselt teine Eesti siseveekogu (pindala: 270,7km²; pikkus: 35km; laius 15km) Saari vähe (Ainsaar, Heinassaar, Pähksaar, Tondisaar) Võrtsjärve voolab 18 jõge ja oja (suurimad: Väike Emajõgi, Õhne, Tänassilma, Järvejõgi) Ainus väljavoolav jõgi on Emajõgi Järve kaldad madalad (lõunaosas soised, põhjaosas liivased, Idakallas on suhteliselt kõrge) Madalaveeline Sügavaim koht - Sapi süvik 6m...

Kalapüük -
5 allalaadimist
1
docx

Kalandus

Too diagrammi põhjal välja kolm muutust, mis on aset leidnud maailma kalapüügis 20.saj II poolel Kalapüük on suurenenud. Kalapüük siseveekogudest on suurenenud märgatavalt. Kalapüük pidurdus 1970 a. tänu merekaitse üldlepingule. 2. Kaardil on kujutatud maailmamere tähtsamad püügipiirkonnad. Põhjendage, miks need Piirkonnad on kalarikkad. Rannikualadel on rohkem kalu. Planktonit...

Kalapüük - Keskkool
7 allalaadimist
2
doc

Muinasaeg, esiaeg

esiaeg-arheoloogilistel väljakaevamistel põhinev info(sarnaste iseloomulike tunnusjoonte kogum mis iseloomustab teatud piirkonna teatud ajalooperioodi arheoloogilisi väljakaevamisi). Ajalooline aeg- kirjalikel allikatel põhinev info. Meseoliitikum(keskmine kiviaeg)- 11 000 a. vanune. !957 a. avastati Pulli asula.- vanim teadaolev asulakoht Eestis. Hiljem on leitud veel Kunda Lammasmägi. Ku...

Ajalugu - Keskkool
66 allalaadimist
10
doc

Tähtpävade aastaring

Kuressaare Ametikool Toitlustuse õppesuund Toitlustusteenindus Eliisa Annusver, Aigar Veevo TÄHTPÄEVADE AASTARING Uurimustöö Juhendaja: Õpetaja Maie Kahju Kuressaare 2009 2 Sisukord: Kasutatud kirjandus : Vikipedia, ... 3 AASTA JAOT...

Kunstiajalugu - Keskkool
9 allalaadimist
3
rtf

Viikingid

Viikingid Viikingite päritolu: Rahvas keda nimetatakse viikingiteks, elas Skandinaavias (Taanis, Rootsis ja Norras) ning kõneles vananorra keelt, millest kujunesid taani, rootsi ja norra keel. Viikingid eksisteerisid umbes 793-1066. Nimetus viiking tähendab arvatavasti (mere)röövlit, ja see käis Skandinaaviast tulnud rüüstajate kohta. Röövretked kuulusid selle...

Ajalugu - Põhikool
61 allalaadimist
13
doc

Grupitöö

2 Sissejuhatus..........................................................................................................................................3 Esimene...

Perekonnaõpetus - Keskkool
7 allalaadimist
1
odt

Elu globaliseeruvas maailmas

Elu globaliseeruvas maailmas Päev päevalt areneb meie maailm tohutult, iga päevaga aina kiiremini. Võtame kasutusele uusi ja uusi süsteeme. Viimastel aegadel on tekkinud juurde palju majandusharusid ja kasutusele võetud palju uut tehnikat, mis hõlbustab majandus arengut. On hakatud kasutama tööjõudu sealt, kus see on odav, on hakatud rajama tehasied sinna kus on tulus ja on haka...

Geograafia - Keskkool
29 allalaadimist
9
docx

Maiad

Tallinna Kuristiku Gümnaasium Referaat: Maiad Koostas: E.Goman Õpetaja: Tallinn 2011...

Ajalugu - Keskkool
55 allalaadimist
14
ppt

Peamised püügikalad läänemeres

PEAMISED PÜÜGIKALAD LÄÄNEMERES Kalavarud ja nende kasutamine Läänemere kalavarud ei ole püsiva suurusega. Need muutuvad pidevalt mitmesuguste looduslike tegurite ja inimeste tegevuse mõjul Intensiivne töönduslik püük Töönduslik kalapüük Ilmastik võib otseselt mõjutada kalapüügi intensiivsust Läänemeres elab ligi 100 erinevat kalaliiki. Seal elab palju selliseid ka...

Geograafia - Keskkool
9 allalaadimist


Registreeri ja saadame uutele kasutajatele
faili e-mailile TASUTA

Konto olemas? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
või
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli? | Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun