Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine (0)

5 Hindamata
 

Kaitsealade külastuskoormuse hindamise
juhend: seiremeetodite arendamine ja
rakendamine
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2008. aasta
looduskaitseprogrammi projekt nr. 193 „Kaitsealade külastuskoormuse
hindamine“Koostajad: Antti Roose, Kalev Sepp , Varje Vendla, Miguel Villoslada,
Maaria Semm, Henri Järv, Janar Raet, Ene Hurt , Tuuli VeersaluTartu 2011
SISUKORD
SISSEJUHATUS.................................................................................................................................................... 4
VÕTMEMÕISTED...................................................................................................................................................................... 6
1. KAITSEALADE KÜLASTUSSEIRE ALUSED .......................................................................................................... 9
1.1 KÜLASTUSSEIRE ARENDAMINE MAAILMAS ....................................................................................................................... 9
1.2 KÜLASTUSSEIRE ARENDAMINE EESTIS ............................................................................................................................. 11
1.2.1 Riigimetsa Majandamise Keskuse külastusseire .................................................................... 13
1.3 KÜLASTUSKOORMUSE HINDAMISE JA PLANEERIMISE MUDELID .................................................................................... 14
1.4 KÜLASTUSE ARENDAMISE PÕHIMÕTTED......................................................................................................................... 22
2. KÜLASTUSSEIRE METOODIKA PÕHIMÕTTED ................................................................................................ 25
2.1 KÜLASTUSSEIRE MOODULID ............................................................................................................................................ 26
2.2 SEIREALADE VALIKU KRITEERIUMID LÄHTUVALT PUHKE - JA KAITSEVÄÄRTUSTEST ........................................................ 28
2.2.1 Külastajasegmendid ............................................................................................................... 31
2.2.2 Riikliku seire andmete kasutamise võimalused külastusseirel ............................................... 35
2.2.3 Andmete kogumise hea tava ................................................................................................. 38
2.2.4 Pilootprojekti andmemudel .................................................................................................... 42
3. KÜLASTUSSEIRE JA KÜLASTUSKOORMUSE HINDAMISE MEETODID .............................................................. 45
3.1 KOORMUSTALUVUS JA OHUTEGURID ............................................................................................................................. 45
3.2 KÜLASTUSLOENDUSE MEETODID .................................................................................................................................... 48
3.2.1 Loendusmatt .......................................................................................................................... 53
3.2.2 Infrapuna loendur .................................................................................................................. 55
3.2.3 Raadiokiir-loendur.................................................................................................................. 56
3.2.4 Loendurite kaardistamine ...................................................................................................... 57
3.2.5 Loenduritest saadud seireandmete säilitamine ja haldamine ............................................... 58
3.2.6 Loendurite perioodilise ümberpaigutamise ajakava koostamine .......................................... 62
3.2.7 Kaitseala külastajate voogude seire kulud kümneks aastaks ................................................ 66
99% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #1 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #2 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #3 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #4 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #5 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #6 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #7 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #8 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #9 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #10 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #11 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #12 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #13 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #14 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #15 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #16 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #17 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #18 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #19 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #20 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #21 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #22 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #23 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #24 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #25 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #26 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #27 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #28 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #29 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #30 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #31 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #32 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #33 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #34 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #35 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #36 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #37 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #38 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #39 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #40 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #41 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #42 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #43 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #44 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #45 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #46 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #47 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #48 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #49 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #50 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #51 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #52 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #53 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #54 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #55 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #56 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #57 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #58 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #59 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #60 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #61 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #62 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #63 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #64 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #65 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #66 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #67 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #68 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #69 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #70 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #71 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #72 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #73 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #74 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #75 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #76 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #77 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #78 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #79 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #80 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #81 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #82 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #83 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #84 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #85 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #86 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #87 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #88 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #89 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #90 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #91 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #92 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #93 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #94 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #95 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #96 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #97 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #98 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #99 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #100 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #101 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #102 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #103 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #104 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #105 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #106 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #107 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #108 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #109 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #110 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #111 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #112 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #113 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #114 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #115 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #116 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #117 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #118 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #119 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #120 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #121 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #122 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #123 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #124 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #125 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #126 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #127 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #128 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #129 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #130 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #131 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #132 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #133 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #134 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #135 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #136 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #137 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #138 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #139 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #140 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #141 Kaitsealade külastuskoormuse hindamise juhend-seiremeetodite arendamine ja rakendamine #142
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 142 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2017-08-21 Kuupäev, millal dokument üles laeti
3 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
tanya2501 Õppematerjali autor

Dokumendis esitatud küsimused

 • Miks haldajad vajavad külastajatealaseid andmeid ?
 • Kuidas nad andmeid kasutavad ?
 • Mitu loendurit on vaja usaldusväärsete andmete saamiseks ?
 • Kuhu tuleks loendurid paigaldada ?
 • Millal peaks kalibreerimistöid läbi viima ?
 • Kuidas peaks loendurite andmeid töötlema ja hoidma ?
 • Kuidas saaks kalibreerimistöid siduda külastajate küsitlusega ?
 • Kui suur on aja ja töö kulu robustse kalibreerimisfaktori tekitamiseks ?

Sisukord

 • SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse 2008. aasta
 • Koostajad
 • Maaria Semm, Henri Järv, Janar Raet, Ene Hurt, Tuuli Veersalu
 • Tartu 2011
 • SISUKORD
 • Kaitse-eesmärk
 • Keskkonnaseire
 • Koormustaluvus
 • Külastaja
 • Külastajavoog
 • Külastuse aktsepteeritavad mõjud
 • Külastuskoormuse piirtaluvus
 • Külastusseire
 • Külastustaristu
 • Külastusvärav
 • Loendur
 • Logger/andmekogumisseade
 • Looduskeskus
 • Puhkeväärtus
 • Rekreatsioon
 • Seireala
 • Seirekoht/seirepunkt
 • Turismiks
 • Turist
 • Välimööbel (ka metsamööbel)
 • Väärtus
 • tallamiskindlus
 • A Sourcebook
 • Külastajate loendamine
 • Külastajate hoiakuid kajastavad uuringud
 • Külastajate käitumise vaatlusuuringud
 • Koha/raja füüsilise seisundi hindamine ja fikseerimine
 • Rekreatsioonivõimaluste kogum (ROS
 • Külastajate tegevuste jälgimine (VAMP
 • Külastuse mõju jälgimine (VIM
 • Aktsepteeritavate muutuste piirid (LAC
 • Külastuskogemuste kaitse (VERP
 • Turismi optimeerimise mudel (TOMM

Teemad

 • Kaitsealade külastuskoormuse hindamise
 • juhend: seiremeetodite arendamine ja
 • rakendamine
 • Koostajad
 • SISSEJUHATUS.................................................................................................................................................... 4
 • KAITSEALADE KÜLASTUSSEIRE ALUSED .......................................................................................................... 9
 • Riigimetsa Majandamise Keskuse külastusseire .................................................................... 13
 • KÜLASTUSSEIRE METOODIKA PÕHIMÕTTED ................................................................................................ 25
 • Külastajasegmendid ............................................................................................................... 31
 • Riikliku seire andmete kasutamise võimalused külastusseirel ............................................... 35
 • Andmete kogumise hea tava ................................................................................................. 38
 • Pilootprojekti andmemudel .................................................................................................... 42
 • KÜLASTUSSEIRE JA KÜLASTUSKOORMUSE HINDAMISE MEETODID .............................................................. 45
 • Loendusmatt .......................................................................................................................... 53
 • Infrapuna loendur .................................................................................................................. 55
 • Raadiokiir-loendur .................................................................................................................. 56
 • Loendurite kaardistamine ...................................................................................................... 57
 • Loenduritest saadud seireandmete säilitamine ja haldamine ............................................... 58
 • Loendurite perioodilise ümberpaigutamise ajakava koostamine .......................................... 62
 • Kaitseala külastajate voogude seire kulud kümneks aastaks ................................................ 66
 • Loendurite kasutamise näide ................................................................................................. 68
 • Külastajauuringute andmemudel ........................................................................................... 79
 • KAITSEALUSTE OBJEKTIDE KÜLASTUSSEIRE KORRALDAMISE SOOVITUSED .................................................. 81
 • Emajõe Suursoo kaitseala piiritletud ala seirenäitena ........................................................... 84
 • Vooremaa MKA hajutatud ala seirenäitena .......................................................................... 86
 • Korralduslikud meetmed ........................................................................................................ 90
 • Rekreatsiooni, puhkealade ja -rajatiste planeerimine ........................................................... 93
 • KOKKUVÕTE ............................................................................................................................................... 101
 • KASUTATUD ALLIKAD ................................................................................................................................. 104
 • LISAD ............................................................................................................................................................. 111
 • Sissejuhatus
 • Võtmemõisted
 • seire
 • monitooring
 • arrying capacity
 • visitor
 • visitor flow
 • limits of acceptable change
 • visitor monitoring
 • counter
 • logger/data collector
 • virgestus
 • Kaitsealade külastusseire alused
 • Külastusseire arendamine maailmas
 • recreational
 • carrying capacity
 • et al
 • Wilderness Campsite Monitoring Methods
 • Scottish Natural Heritage
 • Külastajate loendamine
 • Külastajate hoiakuid kajastavad uuringud
 • Külastajate käitumise vaatlusuuringud
 • Koha/raja füüsilise seisundi hindamine ja fikseerimine
 • Külastusseire arendamine Eestis
 • Riigimetsa Majandamise Keskuse külastusseire
 • lisas 7
 • külastajate arv ühes kuus
 • Visitor monitoring in nature areas – a
 • manual based on experiences from the Nordic and Baltic countries
 • Külastuskoormuse hindamise ja planeerimise mudelid
 • et al
 • et al
 • The Recreation Opportunity Spectrum
 • Visitor Activity Management Process
 • Visitor Impact Management
 • Limits of Acceptable Change
 • LAC protsessitsükkel (Stankey et al. 1985)
 • Visitor Experience Resource Protection
 • Tourism Optimization Management

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

528
doc
1072
pdf
90
pdf
46
odt
159
doc
161
pdf
937
pdf
53
pdf

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto