Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE? (0)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mis on koristamise eesmärk ?
 • Kuidas on võimalik kokku leppida, millist puhtust soovitakse ?
 • Mida näitavad puhtusastmed ja milleks neid kasutatakse ?
 • Mida esimene õpilane märkas ?
 • Millest see tuleb ?
 • Mida teha, et oleks ühine arusaam ?
 • Kes on puhastusteenindaja, mis on tema ülesanne ?
 • Milline vahe on nimetustel Koristaja ja Puhastusteenindaja ?
 • Milline peaks olema teenus, mida nimetatakse Puhastusteeninduseks ?
 • Mis on mustus ja kuidas saavad pinnad mustaks ?
 • Mida tuleb silmas pidada plekkide eemaldamisel ?
 • Mil viisil satuvad mikroobid ühelt pinnalt teisele ?
 • Mida nimetatakse biofilmiks ?
 • Kuidas eemaldatakse eritise plekke ?
 • Milline? Kas selle peaks eemaldama ?
 • Kui jah, siis millal ?
 • Kui sama näpujälg on direktori kabinetis peeglil ?
 • Milline mustus see on ?
 • Milline mustus see on ?
 • Kui sama näpujälg on operatsioonisaalis skalpellil, siis milline mustus see on ?
 • Millistel püramiidiastmetel antud mustuse näited võiksid asetseda ?
 • Millal peaks eemaldama ?
 • Kuidas eemaldada ?
 • Milline on vee osa puhastusprotsessis ?
 • Mida tähendab vee karedus ?
 • Kuidas pehmendada vett ?
 • Mis on vee pindpinevus ja kuidas ta avaldub ?
 • Kuidas alandada vee pindpinevust ?
 • Kuidas vee pindpinevus mõjutab puhastusprotsessi ?
 • Mis juhtub? Miks ?
 • Kui vesi üle ääre tuleb ?
 • Milline roll on veel järgnevates situatsioonides ?
 • Miks on vaja koristamises mõelda vee säästmisele ?
 • Mis on pindaktiivsed ained ?
 • Miks on neid lisatud nendesse ainetesse ?
 • Kuidas liigitada puhastusaineid pH järgi ?
 • Milliste numbritega tähistatakse koristusainetel pH-d ?
 • Millist mustust eemaldatakse aluseliste puhastusainetega ?
 • Millist mustust eemaldatakse happeliste puhastusainetega ?
 • Mis on kaitseainete ülesanne ?
 • Mis on hooldusainete ülesanne ?
 • Mida tähendab neutraliseerimine ja kuidas ning millisel juhul seda tehakse ?
 • Miks peab koristusaineid õigesti doseerima ?
 • Millised tegurid mõjutavad koristusmeetodi valikut ?
 • Millist mustust saab eemaldada väheniiskelt pühkimisega ?
 • Millist mustust saab eemaldada niiskelt pühkimisega ?
 • Millised tegurid mõjutavad mustuse eemaldamist ?
 • Mida tähendab eelniisutatud koristustekstiilidega koristamine ?
 • Miks on eelniisutatud koristustekstiilidega koristamine .......kasulik...... ?
 • Kui palju moppe ja lappe võiks olla puhastusteenindajal käruga kaasas ?
 • Milline neist on kõige mustem ?
 • Milline meetod puhastas antud olukorras kõige paremini ?
 • Mis on koristustarviku ülesanded ?
 • Miks peab olema koristustarvik puhas ?
 • Miks peab koristuslappi voltima ?
 • Milleks kasutatakse värvikoode ?
 • Millega arvestada koristustarviku soetamisel ?
 • Milline tarvik sobib antud tingimustesse ?
 • Milline on soovitud puhtusaste ?
 • Millised on tarvikute eest hoolitsemise võimalused ?
 • Miks on hõõrukiplaadid erinevat värvi ?
 • Milline on soovitud ........puhtusaste........ ?
 • Millised on tarvikute eest ........hoolitsemise........ võimalused ?
 • Milliseid koristustarvikuid kasutatakse kodus, milliseid asutustes ?
 • Millised erinevused on PVC ja linoleumi koristusel ?
 • Millised põrandakatted ei talu aluselisi puhastusaineid ?
 • Milliste põrandakatete hooldusel peab vee kasutusega ettevaatlik olema ?
 • Milliste pinnakattematerjalide puhul peab olema ettevaatlik happeliste ainetega ?
 • Mis on oluline tekstiilpõrandate igapäevases hoolduses ?
 • Mis võib kahjustada metallpindu ?
 • Mida püüab ergonoomika vältida ja mida arendada ?
 • Mis on staatiline lihastöö ja mis on selle tulemuseks ?
 • Mis on dünaamiline lihastöö ja kuidas seda suurendada ?
 • Mida tuleb teha, et koristustöö muutuks ergonoomilisemaks ?
 • Kuidas teha seda tööd dünaamiliselt ?
 • Milline venitus tuleks kasuks ?
 • Mitu % on see koristusajast ?
 
Säutsu twitteris

tne?   -   K
lih
 on 
tamine - see
oris
tne?   -   K
lih
e on 
stamine - se
ori
tne?   -   K
lih
 on 
tamine - see
oris
tne?   -   K
lih
e on 
stamine - se
ori
tne?   -   K
lih
 on 
tamine - see
KORISTAMINE
oris
tne?   -   K
SEE ON LIHTNE?
lih
e on 
tamine - se
töövihik õpetajale
oris
tne?   -   K
lk  1
tamine - see on lih
Koris
tne?   -   K
lih
 on 
tamine - see
oris
Käesolev õppematerjal on valminud „Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013” ja sellest tuleneva  
rakenduskava „Inimressursi arendamine” alusel prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Kutseõppe sisuline   
kaasajastamine ning kvaliteedi kindlustamine” programmi Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-2013” raames.
tne?   -   K
lih
KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE?
e on 
töövihik õpetajale
stamine - se
Kutselist puhastusteenindust on õpetatud Eestis alates 1990.aastate algusest. Selle aja jooksul  
ori
on puhastamise ja koristamise  õpetamiseks ilmunud mitmed raamatud ja töövihikud.
Aja jooksul on toimunud muudatusi töö   tehnoloogias ning puhastusainete  ja  tarvikute valikutes, 
uuendusi vajas ka õpetamise metoodika. 
tne?   -   K
lih
Seetõttu on täienenud õppevara Eesti esimese  koristamise õpetamise õppefilmiga, millele  
lisanduvad töövihikud õppijale ja õpetajale.
 on 
Töövihik on mõeldud koristusalaste põhialuste õpetamiseks laiale erialade ringile:  
puhastusteenindus , kodumajandus, turismi, majutamise ja toitlustamise erialad, hooldustöötaja
lapsehoidja jt, samuti on seda võimalik kasutada nii taseme- kui täienduskoolituses. 
tamine - see
Töövihikus on põhiteemad jaotatud 9 eraldi käsitletavasse ossa . Võimalik on valida üksikuid  
oris
ülesandeid, mis haakuvad õppe eesmärgiga ning  lähtuvad õppija eripärast. Paberikulu  
vältimiseks on soovitav printida ülesandeid vastavalt vajadusele üksikute lehtedena.  
Töövihik on koostatud eraldi õppijale ja õpetajale. Õpetaja töövihikus on esitatud võimalikud  
vastused ja ülesannete lahendamise juhised.
tne?   -   K
lih
Ülesanded on koostatud erineva raskusastmega. Erinevad raskusastmed ja erinevat liiki  
ülesanded on tähistatud vastavate märkidega. Märkide seletused  leiad töövihiku algusest.
e on 
Soovime , et käesolev õppematerjal muudab koristamise õppimise ja õpetamise kergemaks  
ning huvitavamaks!
stamine - se
Autorite nimel
ori
MA Helge Alt
November 2010
tne?   -   K
lih
 on 
tamine - see
Retsensendid:
oris
Galina Kilk , OÜ SOL Eesti
Lia Padu, Järvamaa Kutsehariduskeskus
Rita Selgis, OÜ Puhastusekspert
tne?   -   K
Autorid:
lih
Helge Alt 
Kai Puusepp  
Janne Toom
e on 
Illustratsioonid:
Veiko Liis
tamine - se
oris
Õppematerjali litsents kuulub Riiklikule Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele
Selle õppematerjali koostamist toetas Euroopa Liit
         Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus  2010
tne?   -   K
lk  2
tamine - see on lih
Koris
tne?   -   K
lih
 on 
tamine - see
oris
Märgid
tne?   -   K
lih
e on 
Sõnaseletus on võetud Koristusvaldkonna sõnavara 
standardist (EVS 900:2008)
stamine - se
ori
tne?   -   K
Teema kohta käivad kordamisküsimused
lih
 on 
Täida lüngad, kasutades etteantud sõnu
tamine - see
oris
tne?   -   K
lih
Kergem ülesanne
e on 
stamine - se
Raskem ülesanne. Eeldab rohkem analüüsivõimet
ori
tne?   -   K
lih
 on 
Vabadele ruutudele on võimalik kirjutada
tamine - see
oris
tne?   -   K
lih
e on 
tamine - se
oris
tne?   -   K
lk  3
tamine - see on lih
Koris
 
stamise
ori
   -   I  K
smärk
 ee
stamise
I  Koristamise eesmärk
ori
   -   I  K
EESMÄRK: Mõista koristamise eesmärki, milleks on otstarbekas  
smärk
puhtusaste , mitte koristamise protsess.
 ee
tamise
oris
Koristusvaldkonna sõnavara
   -   I  K
Ühenda sõna sobiva seletusega:
smärk
 ee
Koristamine
Pinna ühekordne põhjalik puhastamine ja  
stamise
vajadusel töötlemine kaitseainetega. 
ori
Kokku lepitud puhtuse kvaliteedi kirjeldus. 
   -   I  K
Teenindusleping
Kliendi ja teenuse pakkuja vaheline leping  
smärk
puhastusteenuse teostamise ja puhtusastmete 
 ee
kohta.
Hoolduskoristus
Regulaarsete ajavahemike järel toimuv  
stamise
koristamine viisil, mis on määratletud  
ori
teeninduslepingus/ koristusjuhendis.
   -   I  K
Eripuhastustöö
Professionaalne teenindus, mis sisaldab erinevaid 
koristus - ja klienditeenindustegevusi, samuti  
smärk
regulaarset kvaliteedikontrolli.
 ee
Suurpuhastus
Siseruumides toimuv pindade puhastamine, 
stamise
kaitsmine ja hooldamine ning erinevad  
ori
korrastustööd.
Puhastusteenindus
Harva ja põhjalikult tehtav ühekordne koristus, 
   -   I  K
mida vajatakse, kui hoolduskoristuse ja  
smärk
-meetoditega ei saavutata soovitud puhtusastet. 
 ee
Suurpuhastuse käigus eemaldatakse pinnalt  
Puhtusaste
mustus , samuti vajadusel kaitseained.  
Suurpuhastuse abil taastatakse ruumis soovitud 
stamise
puhtusaste.
ori
   -   I  K
smärk
tamise ee
oris
lk  4
tamise eesmärk   -   I  K
oris
I  K
 
tamise
oris
   -   I  K
esmärk
tamise e
oris
Küsimused
k   -   I  K
1. Mis on koristamise eesmärk?
esmär
 e
Koristamise eesmärk on puhtus , mitte koristamise protsess (näiteks pesta põrandat 
iga päev või kord nädalas)
stamise
ori
2. Kuidas on võimalik kokku leppida, millist puhtust soovitakse?
   -   I  K
Selleks on võimalik kasutada erinevaid puhtusastmeid ja nende kirjeldusi
esmärk
 e
3. Kas sama mustus on igal pool sama tähtsusega? Miks?
tamise
Ei ole. See, mis on puhas autoremonditöökojas, ei ole kaugeltki puhas haiglas jne. 
oris
Sama mustus erinevates kohtades omandab täiesti erineva tähenduse, sest  
puhtusel on erinevate kohtades erinev roll. Näiteks haiglas võib ühest vales kohas 
olevast näpujäljest tekkida palju probleeme, kodus kirjutuslaual ei ole see üldse 
probleem.
esmärk   -   I  K
 e
4. Kas absoluutselt kõik mustus peab olema iga päev eemaldatud ?
tamise
Ei pea, see ei ole võimalik ega ka vajalik. Puhtuse määratlemisel on alati küsimus 
oris
selles, kust läheb piir sallitava ja mitte sallitava „mustuse“ vahel. Absoluutset  
puhtust peaaegu ei eksisteerigi.
   -   I  K
esmärk
 e
5. Mida näitavad puhtusastmed ja milleks neid kasutatakse?
Puhtuseastmed on kokkulepitud puhtuse eesmärgid. Puhtusastmeid kasutatakse 
tamise
koristusteenuse ostmisel soovitud eesmärgi määratlemiseks ning kvaliteedi  
oris
kontrollimiseks ja tagamiseks.
k   -   I  K
esmär
 e
stamise
ori
   -   I  K
esmärk
tamise e
oris
lk  5
tamise eesmärk   -   I  K
oris
I  K
 
tamise
oris
   -   I  K
esmärk
tamise e
oris
Täida lüngad, valides alltoodud sõnade vahel
k   -   I  K
sagedamini, sooritada , puhtus, puhtusele, puhtus, puhastada
esmär
 e
puhastada
stamise
Koristamises keskendutakse sageli protsessile, isegi koristusteenuse lepingutes  
ori
kirjeldatakse tavaliselt, milliseid töid kui sageli tuleb sooritada. Olulisemaks tuleb 
   -   I  K
siiski pidada töö tulemust ehk ........ puhtust......... Põranda pesemine, pindade  
esmärk
 e
pühkimine ei taga alati veel puhtust. Samas ei olegi vaja iga kord töid nii sageli  
tamise
....... sooritada......  kui juhendis kirjas, näiteks on töötaja nädal lähetuses ega tööta 
oris
oma kontoris, kuid juhendis on kirjas, et iga päev on vaja puhastada põrandat. Kui 
sinna ei tule igapäevaselt mustust, siis ei ole ka vajadust seda iga päev  
esmärk   -   I  K
........ puhastada......... Samas tuleb ette olukordi , kus on vaja midagi teha  
 e
........ sagedamini........ kui juhend ette näeb. Näiteks on maha aetud kohv, aga 
tamise
oris
põrandat tuleb ........ puhastada........  ülepäeviti. Oluline on keskenduda eesmärgile  
   -   I  K
ehk ........ puhtusele........, samas on äärmiselt oluline, et erinevad osapooled - klient
puhastusteenindaja , puhastustööde juht mõistaks ühtemoodi, mida tähendab  
esmärk
 e
........ puhtus........  antud ruumis. 
tamise
oris
k   -   I  K
Klient
esmär
Puhastustööde juht
 e
Puhas
stamise
Puhastusteenindaja
ori
   -   I  K
Erinevad osapooled peavad mõistma ühte moodi, mida tähendab puhas.
esmärk
Lisamaterjalina võib kasutada:
- Põhjamaade Koristustööde kvaliteedistandardit INSTA 800
tamise e
- Kinnisvara korrashoiu tagamise tegevused” (Eesti standard EVS 807:2004)
oris
- Eesti standardit EVS 900:2009, Koristusvaldkonna sõnavara
- Puhastustööde juhi käsiraamat 2007, Ilo
lk  6
tamise eesmärk   -   I  K
oris
I  K
 
tamise
oris
   -   I  K
esmärk
tamise e
oris
Ülesanne
k   -   I  K
Antud ülesande sooritamiseks tuleb moodustada 2-5 õpilasega rühmad ning valida 
esmär
analüüsimiseks sobilik ruum. Iga rühma liige hindab samas ruumis olevat mustust. 
 e
Palun kirjuta tabelisse lehekülg 9, millist mustust antud ruumis näed. Iga õpilane 
sooritab ülesande üksi. Seejärel võrrelge tabeleid rühmas, kas kõikidel on sama 
stamise
tulemus. Kui ei, siis minge objektile ja vaadake, millest tulevad erinevused. Arutage 
ori
rühmas, milline mustus tuleks eemaldada tänase hoolduskoristuse käigus ja tehke 
vastava töö juurde rist . Arutage läbi, miks osa mustusest tuleb eemaldada ja osa 
   -   I  K
mitte?
esmärk
 e
tamise
oris
esmärk   -   I  K
 e
tamise
oris
   -   I  K
esmärk
 e
tamise
oris
k   -   I  K
esmär
 e
stamise
ori
   -   I  K
esmärk
tamise e
oris
lk  7
tamise eesmärk   -   I  K
oris
I  K
 
tamise
oris
   -   I  K
esmärk
tamise e
oris
Ülesanne
k   -   I  K
Töötage paaris:
esmär
 e
Üks õpilane hindab valitud ruumis, millist mustust ta seal näeb ja mis tuleks  
eemaldada hoolduskoristuse käigus (tee rist vastavasse lahtrisse ). Kasuta tabelit 
stamise
leheküljel 9. Tulemust teisele õpilasele ei näita.
ori
Teine õpilane koristab ruumi nii, nagu tema peab hoolduskoristuse käigus õigeks.
   -   I  K
Peale koristust esimene õpilane hindab uuesti olukorda. Kas eemaldatud oli sama 
mustus, mida esimene õpilane märkas?
esmärk
 e
Kui pidasite hoolduskoristuse raames vajalikuks eemaldada erinevaid mustuseid, 
siis arutlege millest see tuleb? Miks erinevad inimesed näevad mustust ja puhtust 
tamise
erinevalt? Mida teha, et oleks ühine arusaam?
oris
esmärk   -   I  K
 e
tamise
oris
   -   I  K
esmärk
 e
tamise
oris
k   -   I  K
esmär
 e
stamise
ori
   -   I  K
esmärk
tamise e
oris
lk  8
tamise eesmärk   -   I  K
oris
I  K
 
tamise
oris
   -   I  K
esmärk
tamise e
oris
Hoolduskoristuses  Mustus/koristusvajadus
tehtav (tee rist!)
k   -   I  K
Põrand
esmär
 e
stamise
ori
   -   I  K
esmärk
 e
Seinad
tamise
oris
esmärk   -   I  K
 e
tamise
Mööbel
oris
   -   I  K
esmärk
 e
tamise
oris
k   -   I  K
esmär
 e
Lagi
stamise
ori
   -   I  K
esmärk
tamise e
oris
lk  9
tamise eesmärk   -   I  K
oris
I  K
 
tamise
oris
   -   I  K
esmärk
tamise e
oris
Ülesanne
k   -   I  K
*  Arutlege gruppides teemadel
esmär
 e
Kes on puhastusteenindaja, mis on tema ülesanne? 
Milline vahe on nimetustel Koristaja ja Puhastusteenindaja? 
Milline peaks olema teenus, mida nimetatakse Puhastusteeninduseks?
stamise
ori
*   Koostage rühmades mõistekaart „Puhastusteenindaja“. 
   -   I  K
*  Kirjutage essee teemal „Koristaja või Puhastusteenindaja“.
esmärk
 e
Valige sobiv teema või jaotage erinevad teemad erinevate õpilaste vahel. Oluline on 
juhtida tähelepanu puhastusteenindaja ametiuhkusele, austusele oma töö vastu - 
tamise
siis peavad sellest lugu ka kliendid.
oris
Mõtestage lahti järgnev tsitaat: „Puhastusteenindaja ei teeninda põrandaid,  
ruume ega  seadmeid, vaid  ruumides töötavaid või elavaid inimesi, keda kutsume 
klientideks, kuigi  ei pruugi isegi kohtuda  selle kliendiga“ ( G.Kilk, 2010).
esmärk   -   I  K
 e
tamise
oris
   -   I  K
esmärk
 e
tamise
oris
k   -   I  K
esmär
 e
stamise
ori
   -   I  K
esmärk
tamise e
oris
lk  10
tamise eesmärk   -   I  K
oris
I  K
tus   -   
tus   -   II  Mus
II  Mustus
tus   -   II  Mus
EESMÄRK: Oskus näha ja mõista erinevaid mustuseid erinevates 
tus   -   II  Mus
olukordades
tus   -   II  Mus
Koristusvaldkonna sõnavara
Ühenda sõna sobiva seletusega:
tus   -   II  Mus
Mustus
Pinnale kuivanud  mustus, mis eemaldatakse  
hoolduskoristusmeetoditega. 
tus   -   II  Mus
Praht
Pinnal olev, erinevate puhastusmeetoditega  
eemaldatav, pinna kasutust segav ja/või kahjustav  
aine.
tus   -   II  Mus
Lahtine mustus
Inimesest või loomast pärinev vedel või kuivanud 
eritis.
Kinnitunud mustus
Suuretükiline lahtine mustus, mida saab  
eemaldada käsitsi, erinevate koristustarvikutega  
tus   -   II  Mus
või –masinatega.
Eritise plekk
Kuiv või märg mustus, mis ei ole pinnale  
kinnitunud, imbunud või sööbinud.
tus   -   II  Mus
Mikroobiline mustus
Mikroobide poolt eritatav ja neid ümbritsev 
kaitsekiht, mis raskendab mikroobide eemaldamist 
pinnalt.
tus   -   II  Mus
Biofilm
Tööle või tervisele kahjulikud mikroorganismid .
tus   -   II  Mus
tus   -   II  Mus
  II  Mus
tus   - 
tus   -   II  Mus
lk  11
tus   -   II  Mus
II  Mus
tus   -   
   -   II  Mus
tus
tus   -   II  Mus
Küsimused
1. Mis on mustus ja kuidas saavad pinnad mustaks?
tus   -   II  Mus
Mustus on pinnal olev, erinevate puhastusmeetoditega eemaldatav, pinna kasutust 
segav ja/või kahjustav aine. Pinnad saavad mustaks kui miski langeb pinnale (näiteks 
tolm laskub pinnale) või mustem pind puutub kokku puhtamaga.
tus   -   II  Mus
   -   II  Mus
tus
2. Mida tuleb silmas pidada plekkide eemaldamisel ?
Plekid tuleb eemaldada esimesel võimalusel, see kehtib kõikide pinnakatte- 
materjalide puhul. Värsket plekki on alati kergem eemaldada. Plekkide eemaldamisel 
liigutakse servadest keskkoha suunas. Kasutada sobivaid aineid ja kontrollida värvi 
tus   -   II  Mus
ning hõõrumise taluvust.
tus   -   II  Mus
3. Nimeta mikroobide elutegevust mõjutavaid faktoreid.
Mikroobide elutegevust mõjutavad niiskus, orgaaniline mustus, temperatuur,  
tus   -   II  Mus
happesus , soola sisaldus, õhu hapniku sisaldus. Mida mustem, niiskem ja soojem 
koht, seda parem elukeskkond on see mikroorganismidele.
tus   -   II  Mus
4. Nimeta olulised faktorid desinfitseerivate ainete kasutamisel .
Desinfitseerivate ainete kasutamisel tuleb ainet doseerida õigesti, jälgida mõjuaega, 
tus   -   II  Mus
valmistada enne kasutamist. Silmaga nähtavalt määrdunud pinnad tuleb enne  
desinfitseerimist puhastada. 
tus   -   II  Mus
5. Mil viisil satuvad mikroobid ühelt pinnalt teisele?
tus   -   II  Mus
Mikroobid satuvad ühelt pinnalt teisele sageli millegi vahendusel, näiteks kätega, 
töövahenditega jne. Mikroobe palja silmaga ei näe, seetõttu ei näe ka nende  
edasikandumist, seetõttu on eriti oluline aseptiline tööviis.
  II  Mus
tus   - 
tus   -   II  Mus
lk  12
tus   -   II  Mus
II  Mus
tus   -   
   -   II  Mus
tus
tus   -   II  Mus
6. Mida nimetatakse biofilmiks?
Õhuke limakiht, milles elavad mikroorganismid. Biofilm tekib, kui mikroorganismid 
saavad segamatul tegutseda soodsas keskkonnas. Seda võib nimetada ka „katuks“, 
tus   -   II  Mus
mis kaitseb mikroorganisme väliskeskkonna negatiivse mõju eest, ehk loob soodsad 
tingimused nende arenguks. Biofilm kaitseb mikroobe ka puhastusainete eest. Vaid 
aine mõjul (mehhaanikat kasutamata) ei ole tavaliselt võimalik biofilmi all olevaid 
mikroobe hävitada.
tus   -   II  Mus
Lisalugemist: http://et.wikipedia.org/wiki/Biofil m
   -   II  Mus
tus
tus   -   II  Mus
7.  Kuidas eemaldatakse eritise plekke ?
Eritise pleki eemaldamisel on oluline, et see eemaldataks võimalikult kohe.  
Kasutatakse ühekordseks kasutamiseks mõeldud kindaid ja suurem osa plekist  
tus   -   II  Mus
imendub ühekordsesse lappi või paberisse. Plekile kallatakse piisavalt eritiste  
eemaldamiseks sobivat ainet (desinfitseerivat puhastusainet või desinfitseerivat 
ainet) ja lastakse mõjuda, seejärel eemaldatakse ühekordse lapiga. Kindad ja lapid  
visatakse eraldi kilekotti .
tus   -   II  Mus
tus   -   II  Mus
tus   -   II  Mus
Biofilmi teke:
tus   -   II  Mus
1. Kinnitumine
2. Küpsemise  
3. Küpsemise  
4. Lahkumine
I etapp
II etapp
tus   -   II  Mus
  II  Mus
tus   - 
tus   -   II  Mus
lk  13
tus   -   II  Mus
II  Mus
tus   -   
   -   II  Mus
tus
tus   -   II  Mus
Täida lüngad, valides alltoodud sõnade vahel
mustusele, ainel, puhastusteenindaja, erineva, eemaldada, erinev, 
tus   -   II  Mus
mustuse
Mustutust on erinevat. Samal .....ainel.... erinevates kohtades võib olla ......erinev..... 
tus   -   II  Mus
tähendus. Sama ........mustuse........ (näpujälje) asetsemine erinevates kohtades 
omandab reaalsuses  ........erineva........ tähenduse. Praktikas on oluline, et  
   -   II  Mus
tus
.........puhastusteenindaja.......... suudab aru saada, mida on vaja ......eemaldada......, 
mida mitte (piir läheb sallitava ja häiriva mustuse vahelt) ning kriitilistes olukordades 
tus   -   II  Mus
keskenduda olulisemale ehk püramiidi ülemistel astmetel asetsevale  
......mustusele..........
tus   -   II  Mus
tus   -   II  Mus
ohtlik
tus   -   II  Mus
mustus
kahjulik
mustus
tus   -   II  Mus
vaja
eemaldada
häiriv mustus
ei ole vaja
eemaldamise kiirus
sallitav mustus
tus   -   II  Mus
eemaldada
Mida kõrgemal püramiidiastmel mustus asub, seda kiiremini tuleb see eemaldada.
tus   -   II  Mus
  II  Mus
tus   - 
tus   -   II  Mus
lk  14
tus   -   II  Mus
II  Mus
tus   -   
   -   II  Mus
tus
tus   -   II  Mus
Täida lüngad, valides alltoodud sõnade vahel
aseptiline, väheniiske ,  väheniiske, niisket , niiske, kuiv, kuivanud, servadest 
tus   -   II  Mus
keskkoha, suurem, väikesel,  tüübi, koristusmeetodi, lahtine, eemaldada, 
nähtamatu. kinnitunud, imbunud, sööbinud, sööbinud, tolm, rohkem,  
tugevamat, aja, suurpuhastusmeetoditega, plekiga, sobivaid,  
mikroorganismid. 
tus   -   II  Mus
Mustust saab liigitada selle .....tüübi... järgi. See on oluline sobiva  
   -   II  Mus
..........koristusmeetodi.......... määratlemisel.
tus
Mustuse liigid:
Praht - suuretükiline .....lahtine..... mustus, mida saab ......eemaldada...... käsitsi, 
tus   -   II  Mus
erinevate koristustarvikutega  või –masinatega. 
Lahtine mustus - kuiv või märg mustus, mis ei ole pinnale ........kinnitunud........,  
.....imbunud..... või .....sööbinud..... Selle liigi alla kuulub ....tolm.... Kuiva lahtise  
tus   -   II  Mus
mustuse eemaldamiseks sobivad meetodid on ....kuiv.... ja ........väheniiske......... 
Märja lahtise mustuse puhul ........väheniiske........ või .....niiske......
tus   -   II  Mus
Kinnitunud mustus - pinnale ......kuivanud...... mustus, mis eemaldatakse  
koristusmeetoditega. Kinnitunud mustus vajab ....rohkem.... vett, ......tugevamat...... 
mehhaanikat ja kemikaale.
tus   -   II  Mus
Sööbinud mustus - pika ....aja.... jooksul moodustunud mustuse kiht, mis  
eemaldatakse  ............suurpuhastusmeetoditega............. Sööbinud mustuse puhul 
tus   -   II  Mus
kasutatakse ......tugevaid...... aineid ja kasuks tuleb tavapärasest...... suurem...... 
mehhaanika ja mõjuaeg (olenevalt pinnakattest!)
Plekk - ....väikesel.... alal pinnale kinnitunud või ....sööbinud.... mustus. Pleki  
tus   -   II  Mus
eemaldamisel on oluline teada millise ....plekiga.... on tegemist, et oskaks kasutada 
.....sobivaid.....  aineid. Plekki eemaldatakse ............servadest keskkoha........ suunas.
tus   -   II  Mus
Mikroobiline mustus - tervisele või keskkonnale kahjulikud .......mikroorganismid...... 
  II  Mus
Antud mustuse puhul on tegemist silmaga .....nähtamatu.... mustusega. Mikroobilise 
tus   - 
mustuse eemaldamisel on eriti oluline ........aseptiline........ tööviis. Puutepindadel  
mikroobilise mustuse eemaldamiseks kasutatakse vähemalt ......niisket...... meetodit.
tus   -   II  Mus
lk  15
tus   -   II  Mus
II  Mus
tus   -   
   -   II  Mus
tus
tus   -   II  Mus
Ülesanne
Aruta küsimusi kaaslasega ja siis koos õpetajaga.
tus   -   II  Mus
Vajuta näpuga jälg oma lauale.
Kas see on mustus, milline? Kas selle peaks eemaldama? Kui jah, siis millal? 
tus   -   II  Mus
Kui sama näpujälg on direktori kabinetis peeglil? Milline mustus see on? Millal selle 
peaks eemaldama?
Kui sama näpujälg on lukshotellis peeglil ja kohe on sisse astumas  
   -   II  Mus
keegi tähtis külaline, näiteks Ameerika president . Milline mustus see on? Millal 
tus
peaks  
näpujälje eemaldama?
Kui sama näpujälg on operatsioonisaalis skalpellil, siis milline mustus see on? Millal 
tus   -   II  Mus
peaks selle eemaldama?
Millistel püramiidiastmetel antud mustuse näited võiksid asetseda?
Eeltoodud arutlustele tuginedes täida tabel:
tus   -   II  Mus
Mustus
Mustuse liik  
Millal peaks eemaldama? 
(vastavalt püramiidile)
Miks?
tus   -   II  Mus
Näpujälg laual
Sallitav
Vastavalt koristamise 
kokkuleppele
tus   -   II  Mus
Näpujälg direktori  Häiriv
Esimesel võimalusel
kabineti peeglil
tus   -   II  Mus
tus   -   II  Mus
Näpujälg 
Kahjulik
Nii kiiresti kui võimalik
luksushotelli 
peeglil
tus   -   II  Mus
Näpujälg 
Ohtlik
Seda ei tohi olla, sellist 
  II  Mus
operatsiooni 
skalpelli ei tohi kasutada. 
skalpellil
Mustust eemaldamata 
tus   - 
on skalpelli kasutamine 
keelatud
tus   -   II  Mus
lk  16
tus   -   II  Mus
II  Mus
tus   -   
   -   II  Mus
tus
tus   -   II  Mus
Ülesanne
Kirjelda tabelis toodud mustust ning määratle, kuidas seda liiki mustust on  
tus   -   II  Mus
kõige parem eemaldada
Mustuse liik
Kirjeldus
Kuidas eemaldada?
tus   -   II  Mus
Praht
Paberid, lillelehed, muu 
Kuivalt pühkimine harjaga, 
   -   II  Mus
suurematükiline ja kuiv 
mopiga, põranda- 
tus
praht jne
kuivatajaga, imuriga
tus   -   II  Mus
Kuiv lahtine  
Tolm, liiv, juuksekarvad jne
Tolmuimejaga, väheniiskelt 
tus   -   II  Mus
mustus (näiteks 
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #1 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #2 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #3 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #4 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #5 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #6 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #7 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #8 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #9 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #10 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #11 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #12 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #13 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #14 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #15 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #16 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #17 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #18 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #19 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #20 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #21 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #22 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #23 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #24 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #25 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #26 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #27 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #28 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #29 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #30 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #31 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #32 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #33 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #34 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #35 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #36 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #37 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #38 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #39 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #40 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #41 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #42 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #43 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #44 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #45 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #46 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #47 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #48 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #49 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #50 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #51 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #52 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #53 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #54 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #55 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #56 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #57 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #58 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #59 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #60 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #61 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #62 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #63 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #64 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #65 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #66 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #67 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #68 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #69 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #70 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #71 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #72 KORISTAMINE - SEE ON LIHTNE #73
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 73 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2015-03-03 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 67 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor 213552 Õppematerjali autor

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

176
pdf
E-kursuse-Koristustööde planeerimine ja arendamine-materjalid
168
pdf
E-kursuse-Eripuhastustööd-materjalid
19
doc
Erinevate asutuste koristamine
20
docx
Puhastuse konspekt
192
pdf
Riigikaitse õpik
937
pdf
Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat
1072
pdf
Logistika õpik
8
pdf
MUSTUS

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun