Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

KORDAMINE TASEMETÖÖKS UUE ANU TOOTSI ÕPIKU JÄRGI (2)

5 VÄGA HEA
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kuidas toimub järgmiste institutsioonide moodustamine või kinnitamine ?
 • Milliseid õigusi rikuti ?
 • Kellegi õigusi võib piirata, kui eesmärgiks on õigusrikkumise vältimine ?
 • Milliseid samme peab astuma välismaalane, kes tahab asuda palgalisele tööle ?
 • Millised andmed Sinu kohta on kooli andmebaasis ?
 • Kuidas ühishüvist tarbitakse ?
 • Miks ühishüvist pakutakse ?
 • Mis on ühishüvis ?
 • Milliseid ühishüviseid kasutad ?
 • Milliste asjaolude alusel võib väita, et riigieelarve seadus on väga oluline ?
 • Mida määrab maksupoliitika ja mida kulupoliitika eelarvepoliitikas ?
 • Millised on eelarvedefitsiidi kasutamise peamised põhjused ?
 • Millised on riigieelarve olulisemad kulud ?
 • Mis on riigieelarve kolm olulisemat tuluallikat ?
 • Millal ja miks peab täitma tuludeklaratsiooni ?
 • Millisel juhul on võimalik saada tulumaksusoodustust ?
 • Kui suur on tulumaksuvaba miinimum ja alampalga määr ?
 • Millised on võimalused tuludeklaratsiooni täitmiseks ja esitamiseks ?
 • Kuidas täideti ja esitati tuludeklaratsiooni (deklaratsioone) viimati Sinu peres ?
 • Millised rahalised väljamaksed kuuluvad sotsiaalse turvalisuse alla ?
 • Kuidas hindad sotsiaalhoolekandesüsteemi toimimist Eestis ?
 • Millest sõltub pensioni suurus ?
 • Kust tuleb raha pensionide maksmiseks ?
 • Mis on peamised riigi poolt vaesuse leevendamise meetmed ?
 • Millist tööd Sa tahad edaspidi teha ?
 • Kelleks Sa tahad saada ?
 • Kuidas on võimalik õppida mõnda ametit ?
 • Kuidas toimub tööleasumine ?
 • Millises ametis ?
 • Mida teha, et olla tööjõuturul konkurentsivõimeline ?
 
Säutsu twitteris
KORDAMINE TASEMETÖÖKS UUE ANU TOOTSI ÕPIKU JÄRGI
(Viimati uuendatud 1. mai 2005)
I PEATÜKK: ÜHISKOND – INIMESTE KOOSELU VORM
Ühiskonna struktuur:
Ühiskonna sektoreid: avalik sektor , erasektor , kolmas sektor, eraelu
Ühiskonnaelu valdkondi: poliitika, majandus, kultuur jne
 • Mõisted:
 • Poliitika - riigivalitsemiskunst
 • Majandus – valdkond , kuhu kuulub tootmine ja kauplemine
 • Kultuur – mitme inimpõleve poolt loodud materiaalsed ja vaimsed väärtused
 • Õigus – valdkond, kuhu kuuluvad seadused
 • Moraal – kogum põhimõtteid ja tõekspidamisi, mis korraldavad ühiskonnas inimeste suhteid
 • Kodanikuühiskond – ühiskond, mis põhineb kodanike aktiivsel osalemisel ühiskonna elus
 • Eraelu – indiviidi isilik eluvaldkond
 • Näited:
 • Avalik sektor: Tallinna linnavalitsus , Muhu vallavolikogu
 • Erasektor: kommivabrik „Kalev“, Prisma
 • Avalikud poliitikad :
 • Hariduspoliitika
 • Eluasemepoliitika
 • Sotsiaalpoliitika
 • Keskkonnakaitsepoliitika
 • Definitsioonid
 • mittepoliitiline , poliitikast hoiduv -> apoliitiline
 • ühiskonna valdkond, kõlblus ja käitumisnormid-> moraal
 • ühiskonna kõrgkiht, paremik -> eliit
 • selle tunnused on oma territoorium , rahvastik ja avalik võim -> riik
 • ühiskonna osa, mis ei haara kasumi saamisele ja võimule orienteeritud tegevusi -> mittetulundussektor ehk kolmas sektor
 • teostamatu unistus, väljamõeldud ühiskond ( Thomas More) - > utoopia
 • ühiskonna valdkond, hõlmab ühiskonnas kehtivaid seadusi -> õigus
 • tegevus, mis kutsub inimesi osalemisele avalikus elus-> kodanikuaktiivsus
 • ühiskonna valdkond, mille moodustavad tootmine ja kauplemine ->majandus
 • riigivalitsemiskunst -> poliitika
 • Tsensuur – trükivabaduse piiramine
 • Massikommunikatsioon demokraatlikus ja mittedemokraatlikus ühiskonnas
 • Dem-> info liikumine on vaba, erinevate vaadete levitamine võimalik, valitsuse kritiseerimine ka (mitte tomatite loopimine ega vägivald)
 • Mittedem-> info liikumine ei ole vaba, erinevate vaadete levitamist takistatakse, valitsust ei lubata kritiseerida (võidakse vangistada või hukata ka rahumeelseid kriitikuid)
 • Mõisted:
 • Demograafia - rahvastikuteadus
 • Apelleerimine - kohtualuse edasikaebus kõrgema astme kohtusse madalama astme kohtu otsuse peale
 • Eraelu - inimese isiklik (perekonna)elu
 • Esindusdemokraatia - demokraatia vorm, kus rahvas teostab võimu valitud esindajate (saadikute) ja esinduskogude (parlamendi, volikogude) vahendusel
 • Iive (positiivne iive, negatiivne iive) - rahvaarvu kasv (see on positiivne ehk plussiive) või kahanemist (negatiivne ehk miinusiive)
 • Monarhia - päritav võim veresuguluse alusel (näit isalt pojale)
 • Otsene demokraatia - demokraatia vorm, kus rahvas teostab võimu vahetult rahvahääletuse teel
 • Pluralistlik ühiskond - ühiskond, kus on olemas ja lubatud erinevad vaated ja arvamused
 • Rahvus - ühtekuuluvusvorm, mis põhineb ühtsel territooriumil, ajalool, tavadel ja keelel
 • Sotsiaalne kihistus - (võimu, vara, teadmiste, tutvuste, oskuste) ebavõrdsus erinevate ühiskonna kihtide vahel
 • Sotsiaalne struktuur - rahvastiku jaotus teatud tunnuste (näiteks jõukuse, elukoha või rahvuse) alusel
 • Tööjõud - ühiskonna tööealised ja -võimelised inimesed
 • Ratifitseerima – parlamendi poolt (välislepingut) heaks kiitma
 • Denonsseerimia – parlamendi poolt (välislepingut) tühistama
 • Mõisted
 • Leibkond – kooselavad inimesed, kellel on ühine majapidamine
 • Ülalpeetav – isik, kes ise ei tasu oma elamiskulusid
 • Tööjõud – ühiskonna tööealised ja-võimelised inimesed
 • Pluralism- ideede ja vaadete paljusus
 • Identiteet - ühtekuuluvustunne
 • Tolerantsus - sallivus
 • Nulltolerants – täisleppimatus, sallimatus; tolerantsuse vastand
 • Kompromiss – otsus, kus mõlemad pooled teevad järeleandmisi
 • Konsensus – otsus, mis langetatakse üksmeelselt
 • Seadusi on vaja, sest…
 • Seaduste liigid:
 • Loodusseadused, näiteks…
 • Inimeste loodud seadused
  • Kirjutamata seadused, näited…
  • Kirjutatud seadused, näited…

 • Riigi põhitunnused:
 • Territoorium
 • Rahvas
  • Kodanikud
  • Välismaalased
 • Avalik võim
  • Võimuasutused
  • Seadusandlik võim (Riigikogu)
  • Täidesaatev võim (Vabariigi Valitsus)
  • Kohtuvõim
  • Ühtne õigussüsteem
  • Seadused jt õigusaktid
  • Kohtupraktika
  • Riigiametnikud
  • Sõjavägi (Kaitsevägi)
  • Korrakaitse (Politsei)
  • Riigi- ja omavalitsusteenistujad
  • Riigikassa
  • Oma raha (kroonid, sendid )
  • Maksud
  • Eelarve

  II PEATÜKK: DEMOKRAATLIK VALITSEMINE
 • Demokraatia tunnused
  • võim ei ole koondnud ühe isiku kätte
  • võim on avalik ja kontrollitav
  • võim seisab rahvale võimalikult lähedal

 • Seleta mõisted
 • demokraatia – sõnasõnalt rahvavõim, aga reeglina tähendab tegelikult rahva osalemist poliitikas
 • otsene demokraatia – demokraatia vorm, kus rahvas teostab võimu vahetult rahvahääletuse teel
 • esindusdemokraatia – demokraatia vorm, kus rahvas teostab võimu valitud esindajate (saadikute) kaudu ja esinduskogude (parlamendi, volikogude) vahendusel
 • monarhia – riigivorm, mille puhul on päritav võim
 • siirderiik – üleminekuriik (näiteks Poola, Ungari ja Venemaa üleminek totalitaarsest riigikorrast demokraatiasse)
 • Riigikorrad ja riigivormid
 • Riigivormid
  • Monarhia
  • Absoluutne monarhia (näit Saudi Araabia ja Kuveit)
  • Konstitutsiooniline monarhia (näit Jaapan ja Rootsi)
  • Parlamentaarne monarhia (NB! Erand , vaid Suurbritannias, kus pole põhiseadust)
  • Vabariik
  • Parlamentaarne vabariik (näit Eesti, Iisrael ja Saksamaa)
  • Presidentaalne vabariik (näit Leedu, Venemaa, Prantsusmaa ja USA)
 • Riigikorrad
  • Demokraatia (näit kaasaja Eesti, Rootsi, Suurbritannia, USA, Prantsusmaa)
  • Autoritaarsus (näit Castro Kuuba, Saddami Iraak, Pätsi Eesti)
  • Totalitarism (näit Kimi Põhja-Korea, Hitleri Saksamaa ja Stalini NSV Liit)
 • Kas nõustud järgmiste väidetega? Põhjenda.
 • Tänapäeva kõige demokraatlikumad riigid on monarhiad .
 • Monarhia võib ühtlasi olla ka demokraatia.
 • NSV Liit oli riigikorralduselt föderatiivne vabariik, sisult aga totalitaarne diktatuur.
 • Korea Rahvademokraatlik Vabariik on vähedemokraatlik riik, pigem diktatuur.
 • Riigi nimetamine demokraatiaks või diktatuuriks on eelkõige hinnanguline.
 • Täida lüngad (NB! Ametis olevate isikute nimed on antud 1. mai 2005 seisuga).
  Kõrgeimat riigivõimu teostab rahvas hääleõiguslikke kodanike kaudu Riigikogu valimisega ja rahvahääletusega. Eestis on 7 põhiseaduslikku institutsiooni. Seadusandlik võim kuulub Riigikogule ehk parlamendile, mille esimees on Ene Ergma . Eesti riigipea on president Arnold Rüütel. Täidesaatev võim kuulub Vabariigi Valitsusele, mida juhib peaminister Andrus Ansip . Eesti raha emiteerimise ainuõigus on Eesti Pangal, kes korraldab raharinglust ja hoolitseb riigi vääringu stabiilsuse eest. Selle juhiks on praegu Vahur Kraft. Riigiasutuste, riigiettevõtete ja muude riiklike organisatsioonide majandustegevust ning riigi vara kasutamist ja säilimist kontrollib Riigikontroll, mille tegevust juhib riigikontrolör Mihkel Oviir. Järelvalvet seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohaliku omavalitsuse õigusaktide põhiseadusele ja seadusele vastavuse üle teostab õiguskantsler. Praegu on selles ametis Allar Jõks. Õigust mõistab ainult
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  KORDAMINE TASEMETÖÖKS UUE ANU TOOTSI ÕPIKU JÄRGI #1 KORDAMINE TASEMETÖÖKS UUE ANU TOOTSI ÕPIKU JÄRGI #2 KORDAMINE TASEMETÖÖKS UUE ANU TOOTSI ÕPIKU JÄRGI #3 KORDAMINE TASEMETÖÖKS UUE ANU TOOTSI ÕPIKU JÄRGI #4 KORDAMINE TASEMETÖÖKS UUE ANU TOOTSI ÕPIKU JÄRGI #5 KORDAMINE TASEMETÖÖKS UUE ANU TOOTSI ÕPIKU JÄRGI #6 KORDAMINE TASEMETÖÖKS UUE ANU TOOTSI ÕPIKU JÄRGI #7 KORDAMINE TASEMETÖÖKS UUE ANU TOOTSI ÕPIKU JÄRGI #8 KORDAMINE TASEMETÖÖKS UUE ANU TOOTSI ÕPIKU JÄRGI #9 KORDAMINE TASEMETÖÖKS UUE ANU TOOTSI ÕPIKU JÄRGI #10 KORDAMINE TASEMETÖÖKS UUE ANU TOOTSI ÕPIKU JÄRGI #11 KORDAMINE TASEMETÖÖKS UUE ANU TOOTSI ÕPIKU JÄRGI #12 KORDAMINE TASEMETÖÖKS UUE ANU TOOTSI ÕPIKU JÄRGI #13 KORDAMINE TASEMETÖÖKS UUE ANU TOOTSI ÕPIKU JÄRGI #14 KORDAMINE TASEMETÖÖKS UUE ANU TOOTSI ÕPIKU JÄRGI #15
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 15 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2008-10-04 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 164 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 2 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor Hunter Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Konspekti kujul
  konspekt , kordamine

  Mõisted


  Kommentaarid (2)

  harjavars profiilipilt
  harjavars: Aitähh, väga korralikult tehtud kokkuvõte 15lk raamat ära seletatud pmst.
  11:37 06-12-2008
  kerly258 profiilipilt
  kerly258: Esmapilgul tundub päris kasulik. Palju mõisteid ilusti lahti seletatud jms.
  22:12 31-01-2009


  Sarnased materjalid

  62
  doc
  Ühiskonna riigieksami kokkuvõte
  33
  doc
  Kogu üheksanda klassi materjal ühiskonnaõpetuses-
  44
  doc
  Kõik vajalik ühiskonnaõpetuse riigieksam iks
  54
  doc
  Kodanikuõpetuse kursus
  56
  doc
  ÜHISKONNAÕPETUSE RAUDVARA
  67
  doc
  Ühiskonna konspekt riigieksamiks
  62
  docx
  Ühiskonnaõpetuse riigieksam 2012
  49
  docx
  ÜHISKONNAÕPETUSE RAUDVARA-NÜÜDISÜHISKOND

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun