KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE (0)

5 Hindamata
 

TALLINNA ÜLIKOOL
Kasvatusteaduste Instituut
Eelkoolipedagoogika osakondKadri Allikmäe
KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE
MATERJAL 6.-7.-AASTASTELE LASTELE

BakalaureusetööJuhendaja : PhD. dots. Kristina NuginTallinn 2012
Instituut Osakond
Kasvatusteaduste Instituut Eelkoolipedagoogika osakond
Töö pealkiri:
Kogukondliku ja jätkusuutliku eluviisi õpetamise metoodiline materjal 6-7-aastastele lastele
Teadusvaldkond:
Kasvatusteadused
Töö liik: Kuu ja aasta: Lehekülgede arv: 45
Bakalaureusetöö Mai 2012 Lisad: 7
Allikad: 68
Referaat
Ülemaailmsed keskkonnaprobleemid rahvusvaheliste organisatsioonide tähelepanu suunanud
jätkusuutliku eluviisi edendamisele hariduses . Keskkonnahoidlikku eluviisi rõhutab ka Eesti
Koolieelse Lasteasutuse Riikliku Õppekava (2008). Samas puuduvad Eestis õppematerjalid
jätkusuutlikkuse teema süvitsi käsitlemiseks lasteaias. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli
seetõttu luua lasteaiaõpetajatele kogukondliku ja jätkusuutliku eluviisi õpetamise metoodiline
materjal 6.-7. aastastele lastele. Teoreetiliselt lähtuti järgnevatest autoritest: Lovelock (1979),
Sahtouris (1999), Timo štšuk (2005, 2010), Cohen (1985), Delanty (2009), Bauman (2001),
99% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #1 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #2 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #3 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #4 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #5 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #6 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #7 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #8 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #9 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #10 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #11 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #12 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #13 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #14 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #15 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #16 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #17 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #18 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #19 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #20 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #21 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #22 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #23 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #24 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #25 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #26 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #27 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #28 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #29 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #30 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #31 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #32 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #33 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #34 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #35 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #36 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #37 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #38 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #39 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #40 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #41 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #42 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #43 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #44 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #45 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #46 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #47 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #48 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #49 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #50 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #51 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #52 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #53 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #54 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #55 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #56 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #57 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #58 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #59 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #60 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #61 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #62 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #63 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #64 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #65 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #66 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #67 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #68 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #69 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #70 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #71 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #72 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #73 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #74 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #75 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #76 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #77 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #78 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #79 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #80 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #81 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #82 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #83 KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6 -7 -AASTASTELE LASTELE #84
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 84 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2016-05-07 Kuupäev, millal dokument üles laeti
8 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
dollyhaze Õppematerjali autor

Lisainfo

KOGUKONDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU ELUVIISI ÕPETAMISE METOODILINE MATERJAL 6.-7.-AASTASTELE LASTELE
kogukond , haridus , ökoküla , ökokülad , vaatlus , intervjuu , empiiriline uurimus , jätkusuutliku elu

Dokumendis esitatud küsimused

 • Mis nad siis on ?
 • Milline on see kogukond (kirjeldus) ?
 • Mis on selle kogukonna olulised tunnused ?
 • Millel kogukond põhineb ?
 • Mis on vaimsed väärtused ?
 • Millised tegevused toimuvad kogukonnas ?
 • Millised kursused ?
 • Milline on kogukonnas suhe, suhtlemine lastega ?
 • Millised on põhimõtted lastega suhtlemisel ?
 • Kuidas kasvatatakse kogukonnas lapsi ?
 • Mismoodi on lasteaia töö üles ehitatud ?
 • Millised haridusastmed eksisteerivad teie kogukonnas ?
 • Kes korraldab laste haridust ?
 • Kuidas on haridussüsteem rahastatud ?
 • Millised on selle nõuded eelkooliealistele lastele ?
 • Milliseid meetodeid kasutate laste õpetamisel ?
 • Millised on hariduses kasutatavad meetodid ?
 • Milles need väljenduvad ?
 • Kuidas annate lastele edasi loodusõbralikku eluviisi ?
 • Millisel moel osalevad kogukonnaliikmed ja vanemad laste hariduse omandamisel ?
 • Milline on teie lasteaed (kirjeldus) ?
 • Mis on selle lasteaia eripära ?
 • Millel lasteaed põhineb ?
 • Mis on vaimsed väärtused ?
 • Milliseid looduse hoiuga seotud tegevusi teie lasteaias on ?
 • Milliseid meetodeid kasutate laste õpetamisel ?
 • Millised on hariduses kasutatavad meetodid ?
 • Milles need väljenduvad ?
 • Kuidas annate lastele edasi loodusõbralikku eluviisi ?
 • Milline on teie lasteaias (rühmas) suhe lastevanematega ?
 • Millised on põhimõtted koostöös lapsevanematega ?
 • Millisel moel osalevad lapsevanemad laste hariduse omandamisel ?
 • Milline on see kogukond (kirjeldus) ?
 • Mis on selle kogukonna olulised tunnused ?
 • Millel kogukond põhineb ?
 • Mis on vaimsed väärtused ?
 • Millised tegevused toimuvad kogukonnas ?
 • Millised kursused ?
 • Milline on kogukonnas suhe, suhtlemine lastega ?
 • Millised on põhimõtted lastega suhtlemisel ?
 • Kuidas kasvatatakse kogukonnas lapsi ?
 • Mismoodi on lasteaia töö üles ehitatud ?
 • Millised haridusastmed eksisteerivad teie kogukonnas ?
 • Kes korraldab laste haridust ?
 • Kuidas on haridussüsteem rahastatud ?
 • Millised on selle nõuded eelkooliealistele lastele ?
 • Milliseid meetodeid kasutate laste õpetamisel ?
 • Millised on hariduses kasutatavad meetodid ?
 • Milles need väljenduvad ?
 • Kuidas annate lastele edasi loodusõbralikku eluviisi ?
 • Millisel moel osalevad kogukonnaliikmed ja vanemad laste hariduse omandamisel ?
 • Kuidas loodussõbralik eluviis ja selle õpetamine lastele kajastub teie koolis ?
 • Mille pärast teie lasteaed on eriline teie enda arvates ?
 • Mis on see, mis teeb selle lasteaia eriliseks ?
 • Milline on Rosma koolis kogukonna roll ja mida kogukond tähendab kooli jaoks ?
 • Mis alused need siis on ?
 • Miks see on oluline ?
 • Mida mina üldse ei osanud küsida lihtsalt ?
 • Mis on hingestatuse ja vaimsuse roll teie lasteaias ?
 • Kuidas Sina sellest välja tuled ?
 • Midagi üles ja see hääbub, siis kas see on lõpp, või mida see näitab ?
 • Mis Sa rääkisid, see 7-aastaste perioodidega ?
 • Millele toetuda ja millele Sina toetud ?
 • Kuidas metoodilist materjali on võimalik kasutada teie tegevuste raames lasteaias ?
 • Millised tegevused sobiksid eriti hästi 6-7-aastastele lastele ?
 • Millised tegevused pigem ei sobi hästi 6-7-aastastele lastele ?
 • Mida peale kavandatud õppetegevuste või õppekäikude nõrkadeks külgedeks ?
 • Mida te ise teistmoodi teeksite-täiendaksite ära võtaksite ?
 • Kuidas hindate valdkondade lõimitust ?
 • Kuidas hindate metoodilise materjali struktuuri arusaadavust ?
 • Kuidas metoodilist materjali on võimalik kasutada teie tegevuste raames lasteaias ?
 • Millised tegevused sobiksid eriti hästi 6-7-aastastele lastele ?
 • Millised tegevused pigem ei sobi hästi 6-7-aastastele lastele ?
 • Mida peale kavandatud õppetegevuste või õppekäikude nõrkadeks külgedeks ?
 • Mida te ise teistmoodi teeksite-täiendaksite ära võtaksite ?
 • Kuidas hindate valdkondade lõimitust ?
 • Mitu võrset on juba mullast välja ilmunud ?
 • Kuidas hindate metoodilise materjali struktuuri arusaadavust ?
 • Kuidas hindate kokkuvõtvalt metoodilise materjali tulemuslikkust 6-7-aastastele lastele kogukondlikkuse ja jätkusuutlikkuse õpetamisel ?

Mõisted

uurimus ii, examples, õpetamisest 6, bakalaureusetöö lisadeks, eraldi köitena, töö autor, linnastumine, kirjutamise hetkel, liikidega, jälgendavalt, kuivõrd muutunud, jäätme, säästev areng, ökokülas, ökokülad, kogukonnaliikmetel, kogukond, sotsiaalteaduslikult, nõrgenenud, ökokülade liikumine, ökokülad, õppekava sisuna, väärtuskasvatus, väärtuskasvatus, sisekliimat, õuesõppe pedagoogika, õuesõpe, muruplatsid, skandinaavias, õpikeskkond, reggio emilias, intervjuu, intervjuu küsimustega, analüüsis, damanhuris, teisalt, tamera kogukonnas, laste kohta, rosma waldorflasteaias, looduslike materjalidega, heategevuskampaaniaid, rosma lasteaias, lasteaiakeskkonnas, lilleoru laagrites, laste majas, lasteaeda, kogukonnas, maailmavaateline aspekt, rühmaruumis, lilleorus, laste haridusest, waldorfpedagoogika järgi, pallipõnni lasteaias, materjalis, looduskeskkond, küsimuseks, lasteaedade, italian eco, gen europe, waldorf, 8156, economic key, norberg, tamera, sieben lindenil, ökoküla, mismoodi, lähedalolevad koolid, lasteaed, intervjuu, loodusläheduses, neid võimalusi, üksasi, elukaar, kogukondades, taolisel kooselamisel, kogukonnas, damanhuril, sieben lindenil, tamera kogukond, regioonis lõuna, tameral, lilleoru, mtü lilleoru, laste majas, pallipõnn, suur tähtsus, lasteaed, metoodiline materjal, üldeesmärk, järelt, üldoskused, regilaulud, hommikuringi vestlus, peenarde tegemine, elupuud, loomislaul, matemaatika, matemaatika, matemaatika, eesmärkides

Sisukord

 • UN Millennium Ecosystem Assessment
 • %E5%8E%9F%E6%96%87.pdf

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

49
docx
198
doc
81
docx
152
docx
1072
pdf
161
pdf
100
pdf
77
doc

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto