Kategoorias kütuse ja põlemisteooria leiti 7 faili

Energeetika >> Kütuse ja põlemisteooria
Kütuse ja põlemisteooria praktikum nr 7
2
doc

Kütuse ja põlemisteooria praktikum nr.7

Töö eesmärk Määrata vedelkütuse leekpunkt ja võrrelda saadud tulemusi käsiraamatus toodud andmetega Tööks vajalikud vahendid 1) leekpunkti määramise seade 2) analüüsitava kütuse proov 3) termomeeter mõõtepiirkonnaga 0...200ºC Katseseadme tööpõhimõtte kirjeldus Leekpunktiks nimetatakse minimaalselt temp-i, milleni kuumutatud pinnalt eralduv vedelkütuse aur lahtise leegiga kokku puutud...

Kütuse ja põlemisteooria - Tallinna Tehnikaülikool
14 allalaadimist
Kütuse ja põlemisteooria praktikum nr 6
2
doc

Kütuse ja põlemisteooria praktikum nr.6

Tutvuda seosega tingliku ja kinemaatilise viskoossuse vahel. Tutvuda viskoossuse temperatuurisõltuvusega ja võrrelda saadud tulemusi kirjanduse andmetega. Tööks vajalikud vahendid 1) viskosimeeter; 2) Elavhõbedatermomeetrid; 3) Mõõtekolb; 4) Põleti; 5) Anum uuritava küttemasuudiga; 6) Anum destilleeritud veega; 7)...

Kütuse ja põlemisteooria - Tallinna Tehnikaülikool
20 allalaadimist
Kütuse ja põlemisteooria praktikum nr 8
3
doc

Kütuse ja põlemisteooria praktikum nr.8

Võrrelda saadud tulemusi käsiraamatus toodud andmetega. Tööks vajalikud vahendid 1) Junkersi kalorimeeter (komplekt); 2) Tehnilised kaalud; 3) Ämber; Katseseadme tööpõhimõtte kirjeldus Gaasi kütteväärtus on soojushulk, mis eraldub 1 normaalkuupmeetri gaaskütuse täielikul põlemisel. Teatud aja jooksul...

Kütuse ja põlemisteooria - Tallinna Tehnikaülikool
16 allalaadimist
Kütused ja põlemisteooria I - Kodutöö
10
docx

Kütused ja põlemisteooria I - Kodutöö

Valem Tihedus m3/kg Kütteväärtus Koostis % kJ/m3 Metaan CH4 0,716 35820 97,1 Etaan C2H6 1,342 63750 0,3 Propaan C3H8 1,967 91260 0,1 Butaan C4H10...

Kütuse ja põlemisteooria - Tallinna Tehnikaülikool
31 allalaadimist
Praktikumi aruanne-Kütuse põlemise arvutus
8
pdf

Praktikumi aruanne: Kütuse põlemise arvutus

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Sotsiaalteaduskond Inseneripedagoogika keskus Mart Hovi Praktikumi aruanne: Kütuse põlemise arvutus Juhendas: Rein Paluoja Tallinn 2012 Arvutus lähtub etteantud kütuse liigist ja selle koostisest. Näide on tehtud tüüpilise halupuidu (kask, lepp, haab) põletamise kohta ahjus suhteliselt kõrge liigõhuteguriga. Suitsugaasi väljumis- temperatuur korstnasse on valitud piisavalt pika lõõriga ahjule vastav. Lühikese lõõriga ahjust võivad tulla märgatavalt kõrgema temp...

Kütuse ja põlemisteooria - Tallinna Tehnikaülikool
24 allalaadimist
Kütused ja määrdeained - I arvestuse kordamisküsimuste vastused
6
pdf

Kütused ja määrdeained - I arvestuse kordamisküsimuste vastused

Tahked kütused ja gaaskütused 1. Mis on kütus ja mis eesmärgil teda kasutatakse? Mis tingimusi peavad kütuseks kasutatavad ained täitma? Kütus e kütteaine on süsivesinikke sisaldav põlevaine, mida kasutatakse soojusenergia saamiseks või keemiatööstuse toorainena. 2. Kuidas liigitatakse kütuseid? (agregaatolekult, päritolult) a)tahke, vedel, gaasiline b) looduslik, tehi...

Kütuse ja põlemisteooria - Tallinna Tehnikaülikool
130 allalaadimist
Nafta eksport ja import
pptx

Nafta eksport ja import

Nafta eksport ja import üle maailma. 5 peamist riiki. Nafta saadavus ja protsent kogu riigi ekspordist ja impordist...

Kütuse ja põlemisteooria - Keskkool
4 allalaadimist