Kategoorias kõrgem matemaatika leiti 12 faili

Matemaatika >> Kõrgem matemaatika
Kõrgem matemaatika
doc

Kõrgem matemaatika

kõrgem matemaatika kordamisküsimused MTMM. 00.145 (6EAP)...

Kõrgem matemaatika - Tartu Ülikool
10 allalaadimist
Kõrgem matemaatika
0
pdf

Kõrgem matemaatika

00.340 Kõrgem matemaatika 1 2016 KÄRBITUD loengukonspekt Marek Kolk ii Sisukord 0 Tähistused. Reaalarvud 1 0.1 Tähistused . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0.2 Kreeka tähestik . . . . . . . . . . . . . . . ....

Kõrgem matemaatika - Tartu Ülikool
2 allalaadimist
Kõrgem matemaatika 1 kordamisküsimused 2017 2018
docx

Kõrgem matemaatika 1 kordamisküsimused 2017/2018

Maatriksi definitsioon. Maatriksi elemendid. Maatriksi järk. Ruutmaatriks. Lineaarsed tehted maatriksitega (liitmine ja skalaariga korrutamine). Nullmaatriks. Vastandmaatriks. Lineaarsete tehete omadused. Transponeeritud maatriks. Maatriks on arvude, funktsioonide või muude elementide korraldatud...

Kõrgem matemaatika - Keskkool
1 allalaadimist
Kõrgema matemaatika eksam
13
doc

Kõrgema matemaatika eksam

Maatriksi mõiste, järk, tähistused, liigid. Maatriks on ristkülikukujuline arvude tabel, milles on m-rida ja n-veergu ja mis on ümbritsetud ümarsulgudega. Maatriksit tähistatakse suure tähega: Maatriksi järk tähistab maatriksi mõõtmeid: A on m*n järku maatriks. Liigid: · Ruutmaatriks (m=n) · Diagonaalmaatriks ­ ruutmaatriks, mille peadiagonaalis arvud, muud elemendid 0-d....

Kõrgem matemaatika - Tartu Ülikool
218 allalaadimist
Matemaatika
docx

Matemaatika

Määramispiirkond = katkevuskohad 2.Nullkohad X 0 : y=0 murru korral mõlemad osad 0-ga võrduma -¿ <0 murru korral korrutiseks ¿ 3.Pos/neg piirkond +¿ : y >0 X + joonis X¿ 4.Ekstr.kohad X e : y ´ =0 , murru korral ülemine osa nulliga võrduma 5.Ekst.punktid- asendad ekst...

Kõrgem matemaatika - Tartu Ülikool
1 allalaadimist
Määramata integraalid
7
pdf

Määramata integraalid

KÕRGEM MATEMAATIKA III Matemaatilise analüüsi elemendid 3. Määramata integraalid Õppekirjandus: [1] Abel, E., Kokk, K. Kõrgem matemaatika (Harjutusülesanded). EMS, Tartu, 2003. [2] Lõhmus, A., Petersen, I., Roos, H. Kõrgema matemaatika ülesannete kogu. "Valgus", Tallinn, 1982. [3] Loone, L., S...

Kõrgem matemaatika - Tartu Ülikool
138 allalaadimist
Konspekt eksamiks
8
doc

Konspekt eksamiks

Mis on staat anal, võrdl staat anal, dünaamiline anal, mis on eesmärgiks? *Staatilises e. tasakaaalu analüüsis on valitud muutujate väärtused sellised, et süsteemi seisund säilub (s.t. puudub tendents muutuda). Tasakaal ei ole tingimata ideaalne seis. Osaline turutasakaal (lineaarne & mittelineaarne mudel), üldine turutasakaal. *Võrdlevstaatiline analüüs tegeleb erinevate tasakaalu seisundite võrldem...

Kõrgem matemaatika - Tartu Ülikool
185 allalaadimist
Piirväärtus näidisülesanded
3
pdf

Piirväärtus näidisülesanded

Funktsiooni piirv¨ a¨ artuse arvutamise n¨ aidis¨ ulesaded N¨ aide 1. Leida piirv¨aa¨rtus x2 + x + 1...

Kõrgem matemaatika - Tartu Ülikool
3 allalaadimist
Matemaatiline analüüs I KT-lihtsam variant
docx

Matemaatiline analüüs I KT (lihtsam variant)

Küsimused-vastused esimeseks kontrolltööks õppimiseks (lihtustatud variandile)...

Kõrgem matemaatika - Tartu Ülikool
7 allalaadimist
Parabool
22
pdf

Parabool

Joonistatakse graafikuid, mis avanevad üles- või allapoole, mille haripunkt on koordinaatide alguspunktis või mitte, mis lõikavad x-telge või mitte jne. Järgmine joonis kirjeldab, millise tasandiga tuleb koonust lõigata, et nende lõikejoon oleks parabool. Järgnevalt vaatleme, kuidas parabool defineeritakse. Tegeleme parabooli võrrandiga, mis erineb pisut koolimatemaatikas õpitust. Lisaks joonistame paraboole, mis võiva...

Kõrgem matemaatika - Tartu Ülikool
2 allalaadimist
Matlab praktikum II
2
pdf

Matlab praktikum II

Praktikum II Pöördpendel liikuval alusel ja süsteemi stabiliseerimine tagasisidega 1.Pöördpendli lihtsustatud mudel (vt demoks nt https://youtu.be/bENXhqIPkBs ) m l x F...

Kõrgem matemaatika - Tartu Ülikool
2 allalaadimist
Kodutöö 3 Solver variant 1
12
xlsx

Kodutöö 3 Solver variant 1

0 Answer Report Worksheet: [Kodutöö OPERATSIOON 3 SOLVER.xlsx]ül 1 Report Created: 21.5.2018 20:36:19 Result: Solver found a solution. All Constraints and optimality conditions are satisfied. Solver Engine Engine: Simplex LP Solution Time: 0,078 Seconds. Iterations: 8 Subproblems: 0 Solver Options Max Time Unlimited, Iterations Unlimited, Precision 0,000001, Use Automati...

Kõrgem matemaatika - Tartu Ülikool
1 allalaadimist