Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Kõrg-Keskaeg Euroopas (konspekt) (5)

5 VÄGA HEA
Punktid
 
Säutsu twitteris
Ülevaade Euroopa ajaloost kõrgkeskajal (XI-XIII saj.)
 • Tehnoloogia areng ja rahvastiku kasv.
 • Tööviljakuse kasv põllumajanduses tänu uuele tehnoloogiale:
  • Raske ratasader kündis paksu ja viljaka mullakihi.
  • Härja asemel kiirema hobuse kasutamine.
  • Üleminek kolmeviljasüsteemile suurendades külvipinda 2/3-le.
 • Rahvastiku kahekordistus:
  • X saj. 40 milj.
  • XIII saj. lõpul 70 milj.
 • Linnade teke ja kaubanduse areng.
 • Linn kui käsitöö ja kaubanduskeskus:
  • Rahvastiku kasv soodustas linnade teket ja arengut.
  • Linnastunumad piirkonnad olid Põhja-Itaalia ja Madalmaad.
 • Linnade mõju ühiskonnale:
  • Linnad taotlesid sõltumatust feodaalidest, olles selle nimel valmis ka sõdima.
  • Linnaelanikkond sai arvestatavaks jõuks rüütliseisuse ja vaimulikkonna kõrval.
  • Majanduslikult tegi linnade areng lõpu naturaalmajandusele, soodustades nii kohalikku kui kaugkaubandust.
 • Tähtsamad kaubateed :
  • Vahemere kaubandus Euroopast idamaadesse – sellest rikastusid Veneetsia ja Genua, kust jätkasid kaubateed üle Alpide Kesk- ja Lääne-Euroopasse.
  • Läänemerekaubandus Lääne-Euroopast Venemaale.
 • Püha- Rooma keisririigi tekkimine ja vastasseis keisri ja paavsti vahel.
 • Ida-Frangi ehk Saksa kuningas Otto I
  • Purustas 955.a. Euroopat rüüstanud ungarlaste väe.
  • Allutas Saksa feodaalid oma võimule.
  • Sekkus paavsti kaitseks tema tülisse Itaalia feodaalidega.
  • Lasi paavstil end keisriks kroonida.
  • Püha Rooma riik oli tolle aja tugevaim (Saksamaa ning Põhja- ja Kesk-Itaalia).
 • Paavstide mõju ja autoriteedi kasv:
  • Paavst Gregorius VII (11.saj. lõpul) seadis ülesandeks vabastada paavstivõim keisrite eeskoste alt.
  • Investituuritüli (õigus piiskoppe ametisse nimetada) Gregorius VII ja keiser Heinrich IV vahel lõppes paavsti võiduga ja keiser pidi paavstilt andeks paluma.
  • Konfliktid jätkusid kasvades veristeks sõdadeks.
  • Linnade toetusel ja keisrite vasalle mässule õhutades olid paavstid edukamad .
  • XIII saj. kaotas keisrivõim senise tähenduse – Itaalia vabanes keisrivõimust ja Saksamaal taastus killustatus.
  • Paavstivõimu kõrgaeg oli Innocentius III ajal (1198-1216), mil mõned Euroopa valitsejad tunnistasid end paavsti vasalliks.
 • Ristisõjad – kristlaste sõjaretked Idamaadesse (11.saj. lõpust – 13. saj. lõpuni).
 • Põhjused:
  • Talupoegadel elujärje parandamine ja rüütlitel rikkuste haaramine
  • Bütsantsi keisri abipalve vabaneda türklaste ohust, kes vallutasid juba V.- Aasia .
  • Soov vabastada Kristuse pühahaud Jeruusalemmas uskumatute käest.
 • Sõdade käik:
  • I ristisõjas ( 1096 -1099) vallutati tormijooksuga Jeruusalemm ja tapeti tuhandeid inimesi.
  • Palestiinasse rajati Jeruusalemma kuningriik ja ristisõdijate riigid.
  • Oma valduste ja pühapaikade kaitseks loodi 3 rüütliordut (Johanniitide-, Teutooni - ja Templiordu).
  • 1187 vallutas Egiptuse valitseja Saladin Jeruusalemma tagasi.
  • Ristisõdijate katsed Jeruusalemma tagasi võita ebaõnnestusid.
  • IV ristisõda (1202-1204) viis aga Konstantinoopoli vallutamise ja rüüstamiseni ristisõdijate poolt, mis kahjustas nende mainet.
 • Sõdade tagajärjed:
  • Lõppesid feodaalsõjad Euroopas, kuna rüütlid said oma seiklushimu ja vallutusiha välja elada Idamaades.
  • Veneetsia ja Genova said poliitilise ja kaubandusliku ülevõimu Vahemerel tänu Konstantinoopoli kui konkurendi rüüstamisele 1204.
  • Laienes eurooplaste silmaring. Euroopasse levisid Idamaadest uued tavad ja ideed.
  • Sõjad õhutasid Euroopas usulist vaimustust – rüütlid nägid end Kristuse eestvõitlejatena paganate vastu.
 • Tsentraliseeritud monarhia kujunemine – tugev ja hästi toimiv kuningavõim.
 • Prantsusmaal:
  • Karolingidest kuningate nõrkus, kuna puudus tegelik võim vasallide üle.
  • 987.a. läks kuningatroon üle Capet’le ( kapetingide dünastia algus), kes pani aluse kuningavõimu tugevdamisele.
  • Tema järglased allutasid uusi alasid, suurendades kuninga domeeni.
 • Inglismaal:
  • 1066.a. tungis William Vallutaja ( Normandia hertsog ) Prantsusmaalt Inglismaale, saades kuningaks.
  • Ta pani aluse feodaalsuhetele ja tugevale kuningavõimule nõudes truudusvannet kõikidelt ülikutelt.
 • Seisuste esinduskogud.
 • Inglise parlament 1265:
  • Kuninga vastuolud vasallidega tingisid vajaduse esinduskogu järele.
  • Parlament koosnes ülemkojast (kõrgvaimulikud ja suurfeodaalid ) ja alamkojast ( alamaadel ja - vaimulikud , linnade esindajad).
  • Talupoegi pidid esindama nende isandad .
  • Parlament kaitses kõiki ühiskonnakihte.

  Feodaalkord ja rüütliseisus


 • Feodaalkorra olemus avaldus senjööri ja vasalli suhetes.
 • Vasall andis end senjööri kaitse alla:
  • Senjöör läänistas vasallile maatüki koos talupoegadega.
 • Vasalli kohustused senjööri ees kinnitati truudusvandega:
  • 40 päeva aastas oma kulul senjööri sõjaväes teenida, pikemat aega tasu eest.
  • Senjöörile nõu andmine.
  • Lunaraha maksmine senjööri vangilangemisel.
 • Pärusvalduste kujunemine:
  • Algul olid läänid antud vasallile ainult kasutamiseks.
  • Ajajooksul tava, et isa pärandas lääni pojale, mida senjöör ei saanud tagasi võtta.
 • Feodaalne killustatus ja kodusõjad:
  • Suurfeodaalid, kes omasid palju vasalle, tegutsesid oma valdustes kuningast sõltumatult.
  • Pärusvalduste omanikud ei pidanud kuningale truudust vanduma.
  • Kodusõjad feodaalide vahel puhkesid nende seiklus - ja saamahimust.
  • Kuningavõim nõrgenes ja poliitiline ebastabiilsus suurenes.
 • Rüütliseisus
 • Rüütel – elukutseline raskeratsaväelane, kes kuulus sõjaväetuumikusse:
 • Erinev päritolu ja sotsiaalne positsioon:
  • Hertsog ja krahvid pärinesid vanast Rooma aristokraatiast või germaani ja Frangi riigi suurnikest.
  • Madalat päritolu väikefeodaalid tõusid esile tänu senjööri ustavale teenistusele.
  • Enamik rüütlitest olid läänimehed, kelle valdused piirdusid sageli väikese külaga.
  • Ilma läänita rüütlid elasid senjööri lossis tema kaaskonnas.
 • Rüütel kui sõjameheseisus:
  • Kõik feodaalid tähtsustasid üha enam kuulumist sõjameheseisusesse.
  • Ka kuningad rõhutasid, et on eelkõige rüütlid ja näitasid end eeskujulike sõjameestena.
  • Kirik pani rüütleid teenima ristiusu ideaale.
  • Kujunes aadel – pärilik rüütliseisus.
 • Rüütliks saamine.
 • Päritolu – madalamat päritolu meeste rüütliks saamine raskenes.
 • Vastav kasvatus:
  • 7 aastaselt teenistus paažina – mõnes aadliperes õpetati noorele käitumist ja häid kombeid.
  • 15 aastaselt kannupoisina – rüütli relvakandja ja saatjana, kes õppis ka võitlusvõtteid.
  • 20a. pidulik rüütlikslöömine – lubadus kinni pidada rüütlireeglitest, kullast kannused saabastele ja mõõga vöö ning löök lapiti mõõgaga õlale, mis tähistas vastu võtmist rüütliks.
 • Rüütlieetika 3 põhimõtet:
 • Jäägitu ustavus oma isandale:
  • Isanda truu teenimine ja vaprus sõjakäikudel.
 • Perekonna au ja hea nime hoidmine:
  • Au haavamine mahapestav vaid verega.
  • Sõjakäikudel saadud saaki tuli jagada perekonnaga.
 • Julgus , ausus ja sõjapidamine:
  • Võitlemine vastavalt reeglitele – ülikust vastast ei tapetud vaid võeti lunaraha lootuses vangi.
 • Vaimulikud rüütliordud – paavstile alluvad sõjameeste vennaskonnad.
 • Loodi Pühal Maal ristisõdade ajal kristlaste pühapaikade ja valduste kaitsmiseks.
 • Ordurüütel:
  • Andis mungatõotuse.
  • Loobus ilmalikust elust.
  • Pühendus ristiusu kaitsele.
 • Tähtsamad ordud :
  • Johanniitide ordu – Püha Johannese hospidali järgi Jeruusalemmas.
  • Templiordu – ammu purustatud Jeruusalemma templi järgi.
  • Saksa ordu.
  • Hiljem jätkati tegevust Euroopa paganate ristimiseks (s.h. 1202.a. loodud Mõõgavendade ordu).

  Aadlielulaad ja rüütlikultuur


 • Relvastus
 • Ründerelvad:
  • Piik – vastase sadulast paiskamiseks.
  • Mõõk – lähivõitluses.
  • Sõjakirves ja nui.
 • Kaitserelvastus :
  • Algul metallplaatidega nahast soomusrüü.
  • Hiljem metallist rõngassärk (ristisõdade ajal).
  • Kiiver.
  • Kilp
 • Ratsaväele lisaks jalamehed:
  • Relvadeks piigid ja kilbid või vibud ja ammud .
  • Ülesandeks rüütliväe abistamine.
 • Võitlusviis
 • Rivistuti pikkadesse viirgudesse:
  • Liiguti kiirenevas tempos teineteise vastu.
  • Piikide purunemisel kasvas lahing üle mõõgavõitluseks.
 • Kahevõitlus:
  • Iga rüütel otsis endale sobiva vastase.
  • Vastast püüti vangi võtta lunaraha saamiseks.
  • Vastasest tuli jagu saada ausas võitluses, mitte pettusega.
 • Linnused – feodaalide kivist elu- ja kindluskompleksid.
 • Asukoht ja rajatised:
  • Looduslikult kaitstud kaljukünkal, jõeääres või saarel.
  • Linnuse keskel kõrgus peatorn .
  • Peahoones paiknesid esindus- ja eluruumid .
  • Müürid väravatornide ja rippsildadega.
  • Vallikraav
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Kõrg-Keskaeg Euroopas-konspekt #1 Kõrg-Keskaeg Euroopas-konspekt #2 Kõrg-Keskaeg Euroopas-konspekt #3 Kõrg-Keskaeg Euroopas-konspekt #4 Kõrg-Keskaeg Euroopas-konspekt #5 Kõrg-Keskaeg Euroopas-konspekt #6 Kõrg-Keskaeg Euroopas-konspekt #7 Kõrg-Keskaeg Euroopas-konspekt #8 Kõrg-Keskaeg Euroopas-konspekt #9 Kõrg-Keskaeg Euroopas-konspekt #10 Kõrg-Keskaeg Euroopas-konspekt #11 Kõrg-Keskaeg Euroopas-konspekt #12 Kõrg-Keskaeg Euroopas-konspekt #13 Kõrg-Keskaeg Euroopas-konspekt #14 Kõrg-Keskaeg Euroopas-konspekt #15 Kõrg-Keskaeg Euroopas-konspekt #16 Kõrg-Keskaeg Euroopas-konspekt #17 Kõrg-Keskaeg Euroopas-konspekt #18 Kõrg-Keskaeg Euroopas-konspekt #19
  Punktid 10 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 10 punkti.
  Leheküljed ~ 19 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2008-04-20 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 69 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 5 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor sun123451 Õppematerjali autor

  Mõisted


  Kommentaarid (5)

  Cunxmoor profiilipilt
  Cunxmoor: Suur tänu, täpselt see mida ma vajan.
  21:01 07-03-2011
  verner112 profiilipilt
  verner112: väga hea kõik vajalik olemas
  23:07 29-09-2011
  mark104 profiilipilt
  mark104: Tänan väga.
  19:29 03-05-2009


  Sarnased materjalid

  88
  rtf
  Ajalugu 1-õppeaasta konspekt 10-kl
  60
  rtf
  10nda klassi ajaloo konspekt
  176
  pdf
  Ajalugu 1 õppeaasta konspekt
  15
  doc
  Vara-Keskaeg Euroopas-konspekt
  32
  docx
  10-kl ajaloo üleminekueksam
  50
  doc
  Konspekt terve 10-klassi ajaloo õpiku kohta
  7
  doc
  Kõrg- ja hiliskeskaeg
  27
  doc
  Ajaloo mõisted ja isikud

  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun