Juhtimise kontrolltöö kokkuvõte (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

 • Kui palju peab juht ise tegema ja kui palju alluvatel teha laskma ?
 • Kuidas ära hoida alluvate võimuliialdused ?
 • Kuidas saada allpool toimuvast korralik pilt ?
 • Missuguste otsuste tegemine jätta alluvatele, missuguste võtta endale ?
 
Säutsu twitteris
Juhtimise kontrolltöö kokkuvõte
Organisatsioon – on kindla inimrühma ühiste eesmärkide taotlemiseks moodustatud ja terviklikult korraldatud ühendus. Organisatsiooni peamine mõte on saavutada ühiselt tegutsedes rohkem ja väiksemate jõupingutustega kui eraldi tegutsedes. Organisatsioon ei ole eesmärk omaette, vaid on eesmärkide saavutamise keskkond. Organisatsiooni tähtsaim ülesanne on anda tulemusi. Organisatsiooni kõige suurem vara, väärtus ja jõud peitub temasse kuuluvates inimestes.
Juhtimine – on tulemuste saavutamine teiste inimeste kaasabil. Juhtimine on inimeste tegevuse ja käitumise sihipärane suunamine ning üheks hästi talitlevaks tervikuks sulatamine . Juhtimise ülesanded - kooskõlastada tegevusi, korraldada inimeste tööd, juhtida organisatsiooni talitlemist. Juhtimistegevusega kaasnevad juhtimistoimingud ehk menetlused, mis tähendavad osategevuste ja toimingute sooritamise laadi .
Juhtimistasandid : erialajuhtimine – tööjaotuse tagajärjel tekivad kitsamad tegevusvaldkonnad , üldjuhtimine – eesmärkide saavutamiseks erialavaldkondade üheks tervikuks kokkusulatatu.
Juhtimisalane tööjaotus:
 • Tippjuhtimine – toimub organisatsiooni tipptasandil( ümbruskond, eesmärgid, strateegia, siseehitus , üldküsimused)
 • Keskjuhtimine – esineb ametiredeli keskmistel pulkadel, spetsialistide tegevuse juhtimine ( kooskõlastamine, evitamine)
 • Esmajuhtimine – asupaigaks on ametiredeli alumised pulgad ja sisuks üksikasjaliste täidesaatva iseloomuga toimingute juhendamine ja kontrollimine. Tehniliste täitjate tegevuse suunamine ja tehtu ülevaatamine(täideviimine, ülevaatamine).

Juhi roll – rolliks nimetatakse käitumist, mida oodatakse isikult, kes on organisatsioonis teatud positsiooni.
Juhile vajalikud oskused:
 • Tehnilised oskused – ärikirjade koostamine, arvuti kasutamine, koosolekute korraldamine, organisatsiooni põhitegevusega seonduvate erialateadmiste valdamine .
 • Suhtlusoskus – oskus motiveerida inimesi, lahendada konflikte, korraldada meeskonnatööd, kuulamine
 • Kontseptuaalsed oskused – võime luua üldkäsitlus organisatsioonist ja tema kohast ümbritsevas keskkonnas.

Juhi töö teeb keeruliseks see, et ta on enamasti samaaegselt nii juht kui ka alluv. Juhile annavad aru talle alluvad töörühmad, ta ise omakorda annab aru tasand kõrgemale.
Organisatsiooni – ja juhtimisteooria – on organisatsiooni ja juhtimise olemusse ning talitlemisse puutuvate seaduspärasuste ja püsitõdede kogum.
Klassikaline teooria (19 saj)
 • Frederick Taylor – funktsionaalne organisatsioon, tööjaotus ja erialane juhtimine, allüksuse tasand.
 • Henri Fayol – ettevõtte kõik põhiosad ja tasandid .
 • Max Weber – suur ametlik organisatsioon, reeglid ja juhendid, bürokraatia ja erapooletus

Uusklassikaline teooria

Moodne teooria – välismõjudele avatud inimsüsteem
 • Norbert Wiener jt – organisatsioon ja väliskeskkond, tagasiside, süsteem, suhtlemine , otsustamine, tasakaalustamine , kultuur.

 • Tegevuslik juhtimisteooria – probleemi lahendus lähtub juhist ja tema tegevusest. Toetub varasematele kogemustele . Tegevus jaguneb osategevusteks.

 • Arvutuslik juhtimisteooria – probleemi lahendus lähtub matemaatilistest ja statistilistest andmetest, otstarbekusest ja terviklikkusest.
 • Olukorraline juhtimine – probleemi lahendus lähtub konkreetsest olukorrast.

Kaasaegsed juhtimisteooriad – rakenduslikud lahendused
 • X , y ja z teooria – rõhutab koostööd otsustamisel, tegutsemisel, ülemuse- alluva suhetes jne.
 • TQM ( Total Quality Management ) – igakülgne kvaliteedijuhtimine , rõhutab igas asjas, eelkõige aga klientide vajaduste rahuldamisel pidevat täiustumist ja tõhustamist.
 • Õppiv organisatsioon – valmistumine muutusteks sel teel, et teavitatakse töötajaid toimuvast, pannakse nad loominguliselt mõtlema ning otsima võimalusi uue õppimiseks.
 • Täielik ümberkorraldus – alustatakse algusest peale, see tähendab, et kujundatakse ümber kogu organisatsioon ja juhtimine, tegutsemisalad jne.

Juhtimise ajalooline ülevaade

 • Teadusliku juhtimise koolkond – huvide keskmes oli organisatsioon ja selle ülesehitus. Organisatsioon lahutati algosadeks ning püüti nende sisu, asetuse ja omavaheliste seoste põhjal teha üldistusi ning välja tuua üldkehtivaid seaduspärasusi. Praktiliste kogemuste põhjal tuletati reeglid. Frederick Taylor.

 • Bürokraatia koolkond: koolkonna rajaja Max Weber (Bennis, 1966, viidatud Alas , 2004 järgi). Seisukoht: organisatsioon peaks töötama nagu õlitatud masinavärk. Bürokraatlik organisatsioon – selge tööjaotus ja hierarhia ; formaalsed reeglid ja protseduurid; reeglite sõltumatus isikust, kes sellel ametikohal töötab; tulemuste alusel edutamine .


 • Inimsuhete koolkond – aluse pani Wagneri seadus, mille kohaselt ametiühingud said õiguse pidada läbirääkimisi tööandjatega palkade ja töötingimuste üle. Omanikud olid valmis töötajate vajadustega senisest rohkem arvestama.

 • Süsteemi koolkond – Organisatsiooni võib vaadelda kui süsteemi, mida iseloomustavad entroopia, sünergia ja allsüsteemide olemasolu. Süsteemid jagunevad avatud ja suletud süsteemideks. Avatud süsteemi talitlus sõltub väliskeskkonna mõjutustest. Kõik organisatsioonid on avatud süsteemid.

 • Olukorraline koolkond - esmaseks on ühendada olemasolev, mitte luua midagi uut. Kõige paindlikum koolkond.

Piirangute teooria – teooria autor Eliyahu M. Goldratt. Igas süsteemis on piirang, mis ei suuda täita kõiki temale pandud ülesandeid. Seda nimetab ta pudelikaelaks. Pudelikael määrab ära kogu organisatsiooni võimsuse.
Kavandamise olemus – kavandamine on juhtimisel esimene põhitegevus, mis paneb aluse kõigile hilisematele tegevustele ja toimingutele. Kavandamise käigus tuleb mõelda, kuidas eesmärk saavutada. Tuleviku nõudeid ja vajadusi ettenägeva tegevusena aitab kavandamine vähendada võimalikke ebaselgusi ja ebamäärasusi edaspidi.
Aktiivne kavandamine – millegi kordasaatmise ja elluviimise kavandamine, mis on keskkonnale uus ja kujundab seda mingil määral ümber.
Passiivne kavandamine – minnakse kujunenud olukorraga ja tingimustega kaasa, püüdes selle raames leida uutele ideedele ja kavadele turgu.
Kavandamiskäik – on toimingute rida, mis tuleb kava koostamisel sooritada , et organisatsiooni kõikide osade tegevused moodustaksid eesmärkide saavutamisel terviku ning tagaksid parimad tulemused.
Juhi roll kavandamisel – eesmärgi püstitamine ja tegevusjoone kujundamine.
Kavandamise põhimõtted – eesmärk ja siht, terviklikkus , süsteemsus, kooskülastatus, kontroll, riskid .
Kavandamise eesmärk :
 • Kindel lõpptulemus, mida tahetakse saavutada
 • Soovide ja ülesannete ühtsus
 • Juhtimise ja eri tegevusvaldkondade toimingute alg – ja lõpppunkt
 • Kavatsus , tegevuse juhtmõiste

Visioon – nägemus organisatsiooni tulevase võimaliku ja soovitava seisundi kohta
Missioon – organisatsioonid, isiku kutsumus , eluülesanne, vajalikkus tarbija seisukohast .
Eesmärkide liigid:
 • Üldine eesmärk – on organisatsiooni kõikehõlmav ja pikaajaline eesmärk, mille saavutamine on tema peamine taotlus .
 • Eripärane eesmärk – on organisatsiooni või tema osa kitsapiiriline ja lühiajaline eesmärk, mis
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Juhtimise kontrolltöö kokkuvõte #1 Juhtimise kontrolltöö kokkuvõte #2 Juhtimise kontrolltöö kokkuvõte #3 Juhtimise kontrolltöö kokkuvõte #4 Juhtimise kontrolltöö kokkuvõte #5 Juhtimise kontrolltöö kokkuvõte #6 Juhtimise kontrolltöö kokkuvõte #7 Juhtimise kontrolltöö kokkuvõte #8 Juhtimise kontrolltöö kokkuvõte #9 Juhtimise kontrolltöö kokkuvõte #10 Juhtimise kontrolltöö kokkuvõte #11 Juhtimise kontrolltöö kokkuvõte #12 Juhtimise kontrolltöö kokkuvõte #13
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 13 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2013-12-12 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 44 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor Martin P Õppematerjali autor

Lisainfo

Mõisted

Teemad

 • Organisatsioon
 • Organisatsiooni peamine mõte
 • Organisatsiooni tähtsaim ülesanne on anda tulemusi
 • Juhtimine
 • Juhtimise ülesanded
 • Juhtimistasandid: erialajuhtimine
 • üldjuhtimine
 • Juhtimisalane tööjaotus
 • Tippjuhtimine
 • Keskjuhtimine
 • Esmajuhtimine
 • Juhi roll
 • Juhile vajalikud oskused
 • Tehnilised oskused
 • Suhtlusoskus
 • Kontseptuaalsed oskused
 • Organisatsiooni – ja juhtimisteooria
 • Klassikaline teooria (19 saj)
 • Uusklassikaline teooria
 • Moodne teooria
 • Tegevuslik juhtimisteooria
 • Arvutuslik juhtimisteooria
 • Olukorraline juhtimine
 • Kaasaegsed juhtimisteooriad
 • X , y ja z teooria
 • TQM ( Total Quality Management)
 • Õppiv organisatsioon
 • Täielik ümberkorraldus
 • Juhtimise ajalooline ülevaade
 • Teadusliku juhtimise koolkond
 • Bürokraatia koolkond
 • Administratiivse juhtimise koolkond
 • Inimsuhete koolkond
 • Süsteemi koolkond
 • Olukorraline koolkond
 • Piirangute teooria
 • Kavandamise olemus
 • Aktiivne kavandamine
 • Passiivne kavandamine
 • Kavandamiskäik
 • Juhi roll kavandamisel
 • Kavandamise põhimõtted
 • Kavandamise eesmärk
 • Visioon
 • Missioon
 • Eesmärkide liigid
 • Üldine eesmärk
 • Eripärane eesmärk
 • Põhinõuded eesmärkidele
 • Omadused eesmärkidele
 • Tegevusjoon
 • Eesmärkide alusel juhtimine
 • Kavad ja plaanid
 • Kava või plaani ülesanne
 • Kavade ja plaanide põhiliigid
 • Üks kord kasutatavad kavad
 • Korduvalt kasutatavad kavad/püsikavad ja – plaanid
 • Pikaajalised kavad ja plaanid
 • Lühiajalised kavad ja plaanid
 • Strateegia
 • Strateegilised kavad ja plaanid
 • Taktikalised kavad ja plaanid
 • Strateegiline juhtimine
 • Ettevõtte strateegiat mõjutavad tegurid
 • Organiseerimine
 • Strateegiaga
 • pannakse paika, mida teha
 • organiseerimine määrab, kuidas teha
 • Organiseerimise etapilisus
 • Organisatsiooni siseehitus
 • Ametlik siseehitus
 • Mitteametlik siseehitus
 • Juhtimisulatus ja juhtimistasandid
 • Juhtimisulatus
 • Juhi kompetents
 • Juhtimisulatust mõjutavad tegurid
 • Juhtimistasand
 • Juhtimistasandit mõjutavad tegurid
 • Kõrge juhtimise siseehitus
 • Madal ehk lame siseehitus
 • Kitsa ja laia juhtimisulatuse eelised ja puudused
 • Kitsas juhtimisulatus
 • Eelised
 • Puudused
 • Lai juhtimisulatus
 • Ametikohtade moodustamine
 • Ametikoht
 • Allüksus
 • Allüksusi võib moodustada
 • Riviorganisatsioon
 • Staabiorganisatsioon
 • Komiteed ja komisjonid
 • Maatriksehitus
 • Võreehitus
 • Multidivisjoniline struktuur
 • Eestvedamine
 • Eestvedamine praktikas
 • Mõjutamine
 • Mõjutamisvormid
 • Sundimine
 • Veenmine
 • Soovitamine
 • Jäljendamine
 • Eestedamise põhitoimingud
 • Traditsiooniline eestvedaja
 • Karismaatiline eestvedaja
 • Võimu allikad
 • Tasul põhinev võim
 • Karistusel põhinev võim
 • Positsioonil põhinev võim
 • Karismaatilisusel põhinev võim
 • Ekspertvõim
 • Väline
 • Sisemine
 • motivatsioon
 • Maslow vajaduste hierarhia
 • Füsioloogilised vajadused -> turvalisus -> kuulumine -> tunnustus -> enese aktualiseerimine
 • Herzbergi töö ja rahulolu
 • hügieenifaktorid
 • motivatsioonifaktorid
 • McClellandi teooria
 • saavutusvajadus
 • võimuvajadus
 • kuuluvusvajadus
 • asjatundlikkus
 • Kontrollimine
 • Kontrolli omamine organisatsioonile on vajalik
 • mikro- ja makrokeskkonna muutustega kohanemiseks
 • vigade kuhjumise vältimiseks
 • keeruka organisatsiooni juhtimiseks
 • omahinna minimeerimiseks
 • Kontrolli liigid
 • füüsiliste vahendite kontroll
 • inimressursside kontroll
 • ressursside kontroll
 • finantsressursside kontroll
 • Organisatsiooni juhtimistasandite järgi saab kontrolli liigitada järgmiselt
 • strateegiline kontroll
 • Taktikaline kontroll
 • Operatsioonide kontroll
 • Kontrollimise tüübid
 • Eelnev kontroll
 • Paralleelkontroll
 • Järelkontroll
 • Kontrollimise käik
 • Kontrollimiskord
 • Juhi kontrollimisviisid
 • Vahetu kontrollimine
 • Kaudne kontrollimine
 • Erandite kaudu kontrollimine
 • Otsustamine
 • Otsustamine on juhi põhikohustus
 • Otsustamisel on
 • isikupärane külg
 • sisuline külg
 • Otsuste liigid
 • tehnilised otsused
 • juhtimuslikud otsused
 • asutuslikud otsused
 • Tagajärgede avaldumise ettepoole nihkumise ulatuse järgi liigitatakse otsused
 • Strateegilised otsused
 • Taktikalised otsused
 • Operatiivsed otsused
 • Tähtsusetud otsused
 • Tähtsad otsused
 • Otsustuskäik
 • Otsustuskäik
 • Otsuste langetamine praktikas
 • Ajurünnak
 • Avatud ringi meetod
 • 3 – 5 tehnika
 • Poolte vahetuse tehnika
 • Otsustusalus
 • Moodsad otsustusalused
 • Delegeerimine
 • Delegeerimise eesmärk
 • Delegeerimise olemus
 • Võim
 • Võim valitsemise tähenduses
 • Võim kui kellegi isikupärane omadus
 • Võimuallikad
 • varustuslättest tulenev
 • teabelättest tulenev
 • toetuslättest tulenev
 • Võimu avaldumisvormid
 • Kehaline võim
 • Aineline võim
 • Kaudne ehk sümboolne võim
 • Seaduspärane võim
 • Kohustused
 • Õigused
 • Õiguste allikad: karismaatilised õigused, autoriteet, tavaõigused ja seaduslikud õigused
 • Vastutus
 • Vastutuse liigid
 • Tegevuslik vastutus
 • Suhtumuslik vastutus
 • Töökirjeldus
 • Ametijuhend
 • Otsustamisõiguse keskendamine või hajutamine
 • Mehitamine
 • Eesmärk
 • Mehitamise etapid
 • Personalijuhtimise eesmärgiks
 • Personalitöö juhtimistasandid
 • Personalidirektor
 • Personalinõustajad
 • Administraatorile
 • Mehitamispoliitika ehk personalipoliitika
 • Valik
 • Valimisvõtted
 • Värbamine
 • Värbamise üldisem eesmärk
 • Värbamise üksikasjalikum eesmärk
 • Täienduskoolitus
 • Juhtide väljaarendamine
 • Eesmärgid
 • Koolitamisviisid ja – võtted
 • Saavutuste hindamine
 • Saavutuste hindamise peaeesmärk
 • Mitteametlik hindamine
 • Ametlik hindamine
 • Tulemushindamine
 • Edutamishindamine
 • Töötasu
 • Hüvituse liigid
 • Lisatasu
 • Soodustused
 • Et tagada firma pikaajaline edu, peab töötasu olema
 • Seaduslik
 • Adekvaatne
 • Motiveeriv
 • Võrdne kõigile
 • Turvaline
 • Efektiivne
 • Muutus
 • Surve võib olla
 • Väliskeskkonnast
 • Sisemistest teguritest
 • Kavandatud muutus
 • Kavandamata muutus
 • Muutuste edukaks elluviimiseks vajab organisatsioon nelja tüüpi inimesi
 • ideede genereerijaid
 • tšempione
 • sponsoreid
 • kriitikuid
 • Muutustele vastuseisu ületamiseks on 6 strateegiat
 • Organisatsioonikultuur
 • Organisatsioonikultuuri iseloomustavad näitajad on olulisus, levik ja tugevus

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

161
pdf
Juhtimise alused
108
doc
Organisatsioon ja juhtimine
43
docx
Juhtimise aluste kordamine eksamiks
60
doc
Juhtimine Kordamiseks-kevad 2014
40
docx
Ehituse juhtimine
59
pdf
Juhtimine
46
docx
Juhtimine vastused
20
docx
Juhtimise teine kontrolltöö

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !