Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like

Juhtimise aluste kordamine eksamiks (1)

3 KEHV
Punktid

Esitatud küsimused

 • Mida saab juht ise teha eetilise käitumise tagamiseks organisatsioonis ?
 • Milliseid muutujaid arvestada ?
 • Mis on organisatsioon ?
 • Kuidas ühitada töötajate gruppide huvid ja väärtushinnangud organisatsiooni huvide ja eesmärkidega ?
 • Mis asub väljaspool ettevõtet ?
 • Kuidas saada oma organisatsioonist rohkem tulu ?
 • Kuidas kasutada oma eeliseid ?
 • Mis ülesanded peavad olema täidetud ?
 • Kuidas saab neid ülesandeid jagada inimeste ja masinate, sealhulgas arvutite vahel ?
 • Kuidas ülesanded rühmitada, et moodustuksid ametikohad ?
 • Milline on optimaalne ülesannete hulk töötajale ?
 • Milline peaks olema vahekord organisatsiooni efektiivsuse ja inimeste rahulolu vahel ?
 • Miks mõned organisatsioonid tegutsevad väga edukalt ja teised on sunnitud tegevuse lõpetama ?
 • Kus on organisatsioon praegu ?
 • Millised tegevused aitavad neid eesmärke saavutada ?
 • Mida tähendab strateegiline juhtimine ettevõtte jaoks ?
 • Mis äris me peame olema ?
 • Kuidas me konkureerime ?
 • Kuidas me toetame äristrateegiat ?
 • Miks ollakse turul ?
 • Milline on antud äri olemus ?
 • Mida püütakse teha oma tarbija jaoks ?
 • Mida tahetakse saavutada ?
 • Kuhu tahetakse jõuda ?
 • Miks peab otsustama ?
 • Miks uurida protsessi lähemalt ?
 • Mille alusel liigtada ?
 • Kuidas sünnivad õiged otsused ?
 • Mida teha? Kelle suhtes ?
 • Milline iseseisvusaste ?
 • Mida delegeerida ?
 • Kellele delegeerida ?
 • Kuidas delegeerida ?
 • Kuidas töötajale ülesannet anda ?
 • Kuidas juhendamiseks valmistuda, juhendada ?
 • Mida te täpselt tahate ?
 • Millal ja kuidas te seda tahate ?
 • Miks delegeerida ?
 • Mida annab delegeerimine ?
 • Miks välditakse delegeerimist ?
 • Kes? Vahendid? Volitused ?
 • Millal ülevaatamised ?
 • Millal tulemusvestlused ?
 • Millal tekib vajadus kooskõlastada ?
 • Miks rivi ja staabi vahel tekivad vastuolud ?
 • Millised on kooskõla suurendamise võimalused ?
 • Milliseid personalivaliku meetodeid teate ?
 • Miks valitakse ikkagi vale kandidaat ?
 • Millest sõltub koolituse intensiivsus ja sisu konkreetses organisatsioonis ?
 • Kuidas olla edukas liider ?
 • Mille kaudu saab töötajat mõjutada ?
 
Säutsu twitteris
JUHTIMISE ALUSED
TEEMA1 : Juhtimise mõiste, funktsioonid, tasandid
Juhtimine on:
 • Üks huvitavamaid inimtegevusi
 • ligitõmbav, sest, see on seotud võimuga ja teistest üleoleku tundega.
 • seotud teiste inimeste tähelepanuga, lugupidamisega, autoriteediga.
 • huvitav, sest see on seotud riskiga. Juhtimine on mäng.
 • Juhtimine võimaldab midagi enamat korda saata kui üksinda.

Juhtimise ülesanne:
 • Juhtimine on inimeste tegevuse ja käitumise sihipärane suunamine ja üheks hästi talitlevaks tervikuks sulatamine , selleks et rakendada organisatsiooni varad , saavutada tema eesmärgid ja rahuldada liikmete vajadused.
 • Juhtimine on tegevus, kus juht mõjutab teiste inimeste tegevust eesmärgipärases suunas. Juhitakse tegevusi (protsesse), mitte inimesi, esemeid ja asju.

Lähtumine:
 • objektist
 • juhtimisprotsessist

Juhtimine on eesmärgipärane protsess, kus juhtimisorgan mõjutab juhtimisobjekti.
Juhtimine on toimingute kogum, mis moodustavad kokku juhtimistegevuse. Juhtimistegevusega kaasnevad juhtimistoimingud e. meetodid.
 • juhtimismeetodist

Mõisteid:
 • Juhtimine on tegevus, kus juht mõjutab teiste inimeste tegevust eesmärgipärases suunas. Juhitakse tegevusi (protsesse), mitte inimesi, esemeid ja asju.
 • “Juhtimine on eriline tegevus, mis muudab korratu jõugu efektiivseks,eesmärgile suunatud tootlikuks grupiks” P. Drucker
 • Juhtimine peab olema kellegi või millegi teenistuses –ta ei ole eesmärk omaette .
 • Juhtimine on organisatsiooni töö planeerimise, organiseerimise, juhendamise, motiveerimise ja kontrollimise protsess, mis peab tagama püstitatud eesmärkide saavutamise
 • Juhtimisstiil –juhi hoiakud, tema poolt rõhutatud osategevused ja toimingud, nende sooritamisel eelistatavad menetlused, viisid ja võtted
 • Juhtimiskultuur –võib kujuneda mõjuka juhi poolt pikemat aega viljeldud ja teiste juhtide poolt ulatuslikult järgitud juhtimisstiilist

Juhi ülesanded:
 • tööde planeerimine ja jaotamine, töö efektiivsuse tõstmise kavade väljatöötamine
 • alluvate allüksuste jooksva töö täitmise kontrollimine ja hindamine
 • kontaktide pidamine, info vahetamine
 • tööde organiseerimine , alluvate tegevuse kooskõlastamine, nõupidamiste läbiviimine
 • arvestus või selle kontrollimine, vajalike materjalide, toorme ja info tellimine
 • otsuste tegemine
 • alluvatega tootmis-ja muude probleemide arutamine ja analüüsimine
 • alluvatele ülesannete andmine ja vormistamine
 • alluvate stimuleerimise vormide kindlaksmääramine, tulu jaotamine jne
  Juhtimisfunktsioonid :
 • Planeerimine
 • Korraldamine (organiseerimine, mehitamine , siirmine , kooskõlastamine, suhtlemine , otsustamine)
 • Juhendamine
 • Hindamine ja kontrollimine
  Juhtimistasandidvertikaalselt
  Juhtimisfunktsioonide sisu järgi saab eristada kolme tasandit:
  Sügavuti kolm juhtimistaset

  Juhtimistasandid horisontaalselt
  Tegevuse ulatuse järgi – mille eest juhid vastutavad
  • Erialajuhtimine –funktsionaalsed juhid, vastutavad teatud funktsionaalse tegevusala eest
  • Üldjuhtimine-vastutavad kas kogu organisatsiooni või mõne suurema allüksuse tegevuse eest tervikuna
  • Projektijuhid-vastutavad teatud projekti teostamiseks erinevatest allüksustest kokku pandud töötajate tegevuse koordineerimise eest

  TEEMA2: juht, juhi karjäär, eetilise juhtimise põhimõtted
  Juht
  • Juht on isik, kes vastutab alluvate tegevuse eest. Kui alluvaid ei ole, ei ole ka juhti.
  • Juht on see, kes võtab enesele vastutuse.
  • Juhile alluvad täitjad, kes töö ära teevad.
  • Spetsialist on täitja, kellel on teatud tööde tegemiseks kõrge kvalifikatsioon ja kogemused.

  Juhtide põhilised funktsioonid
  • Rolliks nimetatakse käitumist, mida oodatakse isikult, kes on organisatsioonis teatud positsioonil.
  • Oma kohustuste täitmisel sooritavad juhid sarnaseid tegevusi.Neid tegevusi võib nimetada juhi rollideks.
  • Rolliootused võivad olla täpselt formuleeritud või mitteformaalsed
  • Sageli on rolliootused teadvustamata
  • Prof . Henry Mintzberg
   • Akadeemik , äri-ning juhtimisalaste raamatute autor (strateegiline planeerimine)
   • Üle 150 artikli ja 15 raamatut
   • The Rise and Fall of Strategic Planning (1994)
  • Juhi rollid Mintzbergi järgi(1973)
  Suhtlusrollid–esindaja, juhtijaeestvedaja , sidepidaja
  Infoga seotud rollid –vastuvõtja- jagaja -kõneleja
  Otsustamisega seotud rollid –uuendaja, ressursside jagaja, arusaamatuste lahendaja, läbirääkija
  Juhi oskused (Daft 1995)
  • Tehnilised oskused-olulisemad esmatasandil
  • Suhtlusoskused-oluline kõikidel tasanditel, kus lahendatakse inimeste probleeme
  • Kontseptuaalsed oskused-tähtsus suurem kõrgematel tasanditel
  • Lisaks veel poliitiline kompetentsus s.o. võime saada enesele eesmärkide saavutamiseks piisavalt võimu.

  Eetilise juhtimise põhimõtted
  • Täida seadusi
  • Räägi tõtt
  • Osuta inimestele lugupidamist
  • Kuldne reegel
  • Kõige tähtsam, ära tee haiget
  • Paternalismi asemel arenda osavõttu
  • Tegutse alati, kui see on sinu kohus


  • Asjaolud , mis mõjutavad eetilist käitumist

  • Keskkonna tegurid
  • -tugeva konkurentsiga keskkond
  • - kitsi keskkond
  • -suur sõltuvus


  • Organisatsiooni sisemised tegurid
  • -suur surve kõrgete tulemuste saavutamiseks
  • -ebaefektne finantstegevus
  • -tööga rahulolematus
  • -õiguste delegeerimine ja uuendused


  • Juhi karjäär (ametialane kasv, ametiredelil ülespoole liikumine, millega kaasneb kõrgem prestiiž ja sissetulek) sõltub:

  • Eriettevalmistus
  • Isikuomadused ja kogemused
  • Organisatsiooni vajadused ja õnnelik juhus


  • Karjääri eetilised probleemid

  • Väärtushinnangud ja enesekaitse
  • -küsida hinnanguid ja arvamusi
  • -tegutse, muuda asju, kui vaja
  • -võta midagi ette enesekaitseks
  • Eetiliste konfliktide ettenägemine
  • -töökohta otsides ole tähelepanelik
  • -analüüsi ettevõtte tegevust
  • -väldi ka väikesi eetilisi konflikte


  • Mida saab juht ise teha eetilise käitumise tagamiseks organisatsioonis?

  • Palgata õigeid inimesi
  • Seada rohkem norme kui reegleid

  • Juht peab vältima enese isolatsiooni sattumist
  • Juhi eetiliselt laitmatu käitumise eeskuju


  • Juhi ebaedu põhjused

 • Orienteerumine oma töötasule
 • Orienteerumine võimu sümbolitele
 • Kõrgendatud tähelepanu oma isikule
 • Isoleeritus teistest inimestest
 • Oma arvamuste ja tunnete varjamine

 • Juhi edu põhjused
 • Oskus teha läbikaalutud otsuseid
 • Valmisolek uuendusteks, novaatorlus
 • Oskus suhelda, säilitada vajalikke kontakte
 • Kõrgendatud tähelepanu allüksuste ja kogu firma töö efektiivsusele
 • Pidev juurdeõppimine, enesetäiendamine
 • Paindlikkus

 • Tüüpilised vead, mis takistavad edukat karjääri (Hineywelli uuringu põhjal)
 • Võimetus arvestada kõiki detaile
 • Mittevalmisolek vastastikuseks asendamiseks
 • Hüvitise ootamine lihtsalt teadmiste omamise eest, selle asemel, et neid asja huvides kasutada
 • Täitjatepoolse konkurentsi kartmine
 • Kujutlusvõime puudumine
 • Egoism(soovimatus tööga kaasnevat kuulsust alluvatega jagada
 • Taltsutamatus
 • Reetlikkus, kohusetunde puudumine
 • Autoritaarsus juhtimises
 • Teadmistega eputamine • TEEMA3: Juhtimine kui teadus, Klassikalised, Neoklassikalised, Kaasaegsed juhtimisteooriad

 • Juhtimine kui teadus
  • Juhtimisteadus analüüsib ja üldistab juhtimise praktilist kogemust ja töötab selle põhjal välja praktilised soovitused juhtimise kõikide vormide ja tahkude täiustamiseks ja juhtimise efektiivsemaks muutmiseks.
  • Juhtimine on juhtimise printsiipide, meetodite, vahendite ja vormide ühtsus.

 • Juhtimisteooria
  • Selgitab juhtimise olemust ja tähtsust puudutavaid seaduspärasusi
  • Püüab selgeks teha asjaolusid ja tegureid, mis on juhtimisel olulised ja millest juht peab lähtuma
  • Organisatsiooni ja juhtimisteooria on organisatsiooni ja juhtimise seaduspärasuste ja põhitõdede kogumit.

 • Teadusliku juhtimise printsiibid
 • Kolm nõuet:
  • Üldkehtivus (ei sõltu juhtimistegevuse liigist ega valdkonnast)
  • Objektiivsus (ei sõltu üksikute juhtide soovist)
  • Kohustuslikkus (neid kasutamata on edukas juhtimine võimatu)

 • Juhtimine on sama vana kui inimkond

 • Klassikalised juhtimisteooriad
  • Klassikalised teooriad = teadusliku juhtimine ja administratiivne koolkond
  • 20. saj. Algus
  • Tööstusrevolutsioon 1836-1913 mass-tootmine, töö spetsialiseerimine

 • Klassikalised juhtimisteooriad jagatakse:
  • Teaduslik juhtimine
  • Administratiivne koolkond
  • Bürokraatlik koolkond

 • Teaduslik juhtimine
  • Teaduslik juhtimine püüdis rakendada teaduslike põhimõtteid tööülesannete täitmise efektiivsuse tõstmiseks. Keskenduti tootlikkuse tõstmine, mitte töötajate heaolu.
  • Frederick W. Taylori töö organiseerimise printsiibid:
 • Iga töö tegemisel tuleb traditsioonilised võtted asendada teaduslikega.
 • Töölisi tuleb teaduslikul alusel valida, treenida ja õpetada.
 • Töölistega tuleb teha koostööd selleks, et iga töö saaks tehtud parimal teaduslikult põhjendatud viisil.
 • Töö ja vastutus jaotub tööliste ja juhtkonna vahel ligilähedaselt võrdselt
  • Frank ja Lillian Gilbreth–töö lihtsustamise põhimõtted (Uurisid aja kasutust ja liigutuste tehnikat )
  • Henry Gantttöö planeerimine, Gantti tabel(ühel teljel töö, teisel aeg), tegeles veel majanduse sotsiaalse vastutuse probleemiga. Oluline tasakaal kasumi ja ühiskonna heaolu vahel.

 • Administratiivne koolkond
  • Keskendub sellele, kuidas organisatsioon tuleks üles ehitada ja kuidas peaks toimime, et tagada efektiivne juhtimine.
  • Henry Fayol : 5 juhtimise osategevust: planeerimine, organiseerimine, käsutamine, koordineerimine , kontroll. 14 juhtimise printsiipi – rõhutas, et suhtlemine on vajalik organisatsiooni madalaimalt tasemelt tipuni

 • Bürokraatlik koolkond
  • Max Weber (1864-1920) Sõnastas bürokraatiale iseloomulikud tunnused. Defineeris kolme tüüpi autoriteedi olemasolu:
 • Traditsiooniline-tuleneb inimesest ja positsioonist
 • Karismaatiline -isiku omadustest
 • Seaduslik-reeglitest ja regulatsioonidest


 • Neoklassikalised juhtimisteooriad
  • inimsuhete koolkonna teooriateks
 • H.Münsterberg, Mary Parket Follet, Elton Mayo
  • inimressurssi koolkonna teooriad
 • Abraham Maslow , Douglas McGregor jt


 • Kaasaegsed juhtimisteooriad

 • Süsteemiteooria
  • Organisatsiooni eduks on vajalik tegutsemine avatud süsteemina, mis reageerib väliskeskkonna mõjudele.
  • Organisatsioon on süsteem, mille kõik allsüsteemid peavad töötama efektiivselt ja üksteisega harmooniliselt, oluline on hästitoimiv kommunikatsioon
  • Sünergia tekkimine kui süsteemipõhine käsitlus on rakendatud edukalt

 • Süsteemiteoreetiline lähenemine jagatakse:
 • Eesmärgiline juhtimine
 • Douglas McGregor, Peter Drucker
 • Terviklik kvaliteedijuhtimine
 • Edward Deming
 • Ameerikas 1950-ndatel ignoreeriti kvaliteedi tähtsust, Jaapanis kvaliteet väga oluline.
 • Protsesside kulgemise matemaatiline määratlemine, kontroll-lehed, meeskonnatöö, pidev tulemuste parandamine -kõik see sobis jaapani kultuuri suurepäraselt. • Situatiivne käsitlus.
 • Edukaima juhtimisstiili valik oleneb olukorrast. Milliseid muutujaid arvestada?
  • Väliskeskkonna stabiilsus
  • Ülesande keerukus
  • Töötajate oskuste tase ja professionaalsus
  • Soovitud osalemise aste
  • Riski ja ebakindluse tase
  • Juhtide ja töötajate suhted
  • Organisatsiooni suurus


  • Kokkuvõte
  • Klassikaline käsitlus
  • 1) rõhutab teaduslikku lähenemist juhtimisele ja tööjaotust;
  • 2) väidab, et töömeetodeid on sageli võimalik parandada uurimisega;
  • 3) toob välja rea tähtsaid põhimõtteid, mis on organisatsiooni tegevuses kasulikud;
  • 4) rõhutab töötasu tähtsust töötajate ergutamisel

  • Käitumislik käsitluse. bihevioristlik
  • 1) tõstab juhtimises oluliste teguritena esile kommunikatsiooni, grupidünaamika, motivatsiooni, eestvedamise;
  • 2) selgitab käitumise uuringute tulemuste rakendamise võimalusi;
  • 3) koondab ühte mitmete uurimisvaldkondade tulemused, nagu juhtimine, psühholoogia, sotsioloogia, antropoloogia, majandusteooria ;
  • 4) rõhutab organisatsiooni liikmete kui aktiivse ressursi tähtsust passiivse töövahendi asemel

  • 1) pakub praktilisi abivahendeid otsustamisel ;
  • 2) arendab kvantitatiivseid töövahendeid kaupade ja teenuste tootmise juhtimiseks ( operatsioonide analüüs ja juhtimine);
  • 3) algatab arvutitel baseeruvate informatsioonisüsteemide arendamise.

  • Kaasaegsed käsitlused(süsteemsus, situatiivsus)
  • 1) rõhutavad, et organisatsiooni võib vaadelda kui omavahel seotud osadest koosnevaid süsteeme (logistika);
  • 2) toovad esile keskkonnast saadava tagasiside tähtsuse organisatsiooni edukusele;
  • 3) väidavad, et ei ole üht parimat juhtimise viisi ning selgitavad tingimusi ja situatsioone, millest oleneb, milline lähenemine juhtimisele on antud olukorras tõhusam. Olulised on tehnoloogia , keskkond ja strateegia.


  • TEEMA 4: Organisatsioon, organiseerimine

  • Mis on organisatsioon?
  • 1) Sotsiaalne nähtus, objekt (asutus, ettevõte, ühing, selts jne.)
  • 2) Objekti struktuur, kui juttu selle sisemisest ehitusest. Objekti teatud omadus.
  • 3)Organiseerima –töö ja äritegevuse plaanipärast korraldamist, organisatsiooni loomist.

  • Organisatsiooni mõiste ja funktsioon
  • Organisatsioon on kindla inimrühma ühiste eesmärkide taotlemiseks moodustatud ja terviklikult korraldatud ühendus
  • See on grupp inimesi, kelle tegevust teadlikult suunatakse ühiste eesmärkide saavutamise poole.
  • Organisatsiooni tähtsaim funktsioon on kõigi liikmete tegevuse korrapärastamine ja eesmärgile suunamine

  • Organisatsiooni loomise ja talitlemise mõte
  • Saavutada ühiselt tegutsedes rohkem ja väiksemate jõupingutustega kui eraldi tegutsedes.
  • Organisatsioonis tekkiv sünergiline mõju: - organisatsiooniline – aineline - vaimne
  • Organisatsioon on keskkond, kus mingi sihi või taotluse nimel toimub tema liikmete mitmesugusel viisil korraldatud ja kooskõlastatud tegevus.
  • Organisatsiooni tüübid

  • Tüüp Kasusaajad Näited
  • Äriühing Omanikud Ajaleht, arvutibüroo
  • Mittetulundusühing Kliendid Ülikool, haigla
  • Liit Liikmed Ühistud
  • Avalik-õiguslik asutus Rahvas Politsei

  • Organisatsiooni tunnusjooned

  • 1.Eesmärgi olemasolu
  • 2.Ressursside olemasolu.
  • 3.Funktsioonide jaotamine selle liikmete vahel (tööjaotus)
  • 4.Võimu jaotamine (juhtimine)
  • 5.Reeglite olemasolu, mis reguleerivad inimeste vahelisi suhteid.
  • 6.Oma väärtussüsteemi kujundamine.


  • Organisatsiooni koostisosad: inimesed, siseehitus , tegevused, ainelised ja rahalised varad

  • Organisatsiooni iseloom

  • 1.Võimule suunatud organisatsioon
  • 2.Rollile suunatud organisatsioon
  • 3.Ülesandele suunatud organisatsioon
  • 4.Inimesele suunatud organisatsioon


  • Organisatsiooni stiil ja kultuur.
  • Organisatsiooni iseloom väljendub tema eripärases tegutsemis-ja käitumislaadis ehk stiilis, mille esindajaiks on liikmed.
  • Organisatsiooni kultuur on pikema aja jooksul kujunenud püsiväärtuste kogum , mis otseselt ja kaudselt toimides mõjutab eripärasel viisil liikmete tegutsemist ja käitumist.

  • Organisatsiooni sisekeskkond
  • Organisatsiooni sees toimivaid mõjureid nimetatakse sisemisteks muutujateks. Organisatsiooni tähtsamad sisemõjurid:
  • 1. Eesmärgid 2. Struktuur 3. Ülesanded 4. Tehnoloogiad 5. Inimesed
  • Mõjurid, mis mõjutavad organisatsiooni seestpoolt, on põhiliselt juhtide poolt vastuvõetud vanade ja uute otsuste tulemus.

  • Eesmärgid.

  • Eesmärk -siht, kuhu tahab organisatsioon tervikuna jõuda kaugemas tulevikus ja seejärel lähemas perspektiivis.
  • SMART mudel

  • Eesmärgi omadused:
  • -mõõdetavus-saavutatavus
  • -arusaadavus-paindlikkus
  • -motiveeritus- sobivus
  • -reaalsus

  • Organisatsiooni struktuur
  • Struktuur ehk ülesehitus, seda moodustavate funktsionaalsete allüksuste ja üksikute töötajate korrapärastatud tervik, milles kajastub organisatsiooni-sisene tööjaotus ja koopereerumine.
  • Tööjaotus on teatud töö kinnistamine spetsialistidele ja allüksustele.

  • Ülesanded
  • Ülesanded on tööde kirjeldused, milliseid täitjad peavad ära tegema kindlaksmääratud mahus , kindlaksmääratud viisil ja kindlaksmääratud tähtajal.
  • Kolm gruppi: 1.Töö inimestega 2.Töö mitmesuguste esemetega 3.Töö infoga

  • Tehnoloogiad
  • Tehnoloogiad on mingi toorme nõutavaks kaubaks või teenuseks ümberkujundamise viisid.

  • Inimesed
  • Isikuomadused 1. Võimed 2. Eelsoodumused 3. Vajadused 4. Ootused 5. Taju 6. Sotsiaalsed hoiakud, suhtumised 7. Väärtused

  • Grupi käitumine
  • Kuidas ühitada töötajate gruppide huvid ja väärtushinnangud organisatsiooni huvide ja eesmärkidega?

  • Organisatsiooni väliskeskkond
  • Väliskeskkond –see on organisatsiooni ümbritsev maailm.
  • Mis asub väljaspool ettevõtet?
  • Tooraine , seadmed, hankijad ning tarbijad. Kaasaegne ettevõte võtab enda ülesehitamiseks vajalikud põhielemendid väliskeskkonnast ja tegutseb selle vajaduste rahuldamiseks.
  • Väliskeskkonna mõjurid väliskeskkonna valdkondade järgi:
  • Majanduslikud, Õiguslikud, Poliitilised, Tehnoloogilised , Sotsiaalsed

  • Väliskeskkonna mõjurid.
  • Väliskeskkonna mõjurid väliskeskkonna valdkondade järgi:
  • Majanduslikud, Tehnoloogilised, Sotsiaalsed, Õiguslikud, Poliitilised

  • Põhiküsimus
  • Kuidas saada oma organisatsioonist rohkem tulu?
  • Tugevad ja nõrgad küljed, võimalused ja ohud
  • Kuidas kasutada oma eeliseid
 • 80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
  Vasakule Paremale
  Juhtimise aluste kordamine eksamiks #1 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #2 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #3 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #4 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #5 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #6 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #7 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #8 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #9 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #10 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #11 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #12 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #13 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #14 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #15 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #16 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #17 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #18 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #19 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #20 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #21 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #22 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #23 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #24 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #25 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #26 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #27 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #28 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #29 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #30 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #31 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #32 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #33 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #34 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #35 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #36 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #37 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #38 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #39 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #40 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #41 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #42 Juhtimise aluste kordamine eksamiks #43
  Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
  Leheküljed ~ 43 lehte Lehekülgede arv dokumendis
  Aeg2012-01-25 Kuupäev, millal dokument üles laeti
  Allalaadimisi 198 laadimist Kokku alla laetud
  Kommentaarid 1 arvamus Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
  Autor mary667 Õppematerjali autor

  Lisainfo

  Mõisted


  Kommentaarid (1)

  Maivee profiilipilt
  Maivee: Kahjuks oli docx failis, mida ei saanud avada!
  13:25 24-04-2012


  Sarnased materjalid

  161
  pdf
  Juhtimise alused
  17
  pdf
  Juhtimise aluste kordamine eksamiks
  20
  docx
  Juhtimise kordamisküsimused
  36
  pdf
  Juhtimise alused konspekt
  17
  doc
  Valmistumine eksamiks
  16
  docx
  Juhtimise alused
  8
  odt
  Juhtimise aluste konspekt
  8
  odt
  Juhtimise aluste konspekt  Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
  Kasutajanimi / Email
  Parool

  Unustasid parooli?

  UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
  Pole kasutajat?

  Tee tasuta konto

  Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun