Kategoorias juhtimise alused leiti 80 faili

Majandus >> Juhtimise alused
Juhtimise alused
40
docx

Juhtimise alused

09-17.10) Seminar: 10.10 Arvestus: 17.10 Iseseisev töö on essee/analüüs/arutelu Iseseisva töö kirjaliku esitamise TA: 3.10 Ott.alemaa@tlu.ee Hinne: Arvestus= max 70p Iseseisev töö: max 30p Kodutöö ettekandmine= 10 boonuspunkti Kodutööde ettekandmisel ehk seminaril osalemine= 5 boonuspunkti Kodutöö ülesehitus Font 10p, ca 2lk Pealkiri,...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
83 allalaadimist
Juhtimise alused
docx

Juhtimise alused

Põhjalik ja pikk fail, mis sisaldab Juhtimise aluse eksami küsimusi ja vastuseid. Lisaks, on iga peatükki lõpus olevad küsimused välja toodud ja vastatud. Sissejuhatus juhtimisse. Juhtimine muutuvas keskkonnas. Planeerimine. Organiseerimine. Eestvedamine ja motiveerimine. Kontroll...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
21 allalaadimist
Juhtimise alused kevadsemester 2012
2
doc

Juhtimise alused kevadsemester 2012

Juhtimise alused kevadsemester 2012 (PSP6049) Teemad, millele võiks eksamiks valmistumisel tähelepanu pöörata: 1. Põhimõisted a. Mis on organisatsioon? b. Millestesse tüüpidesse saab organisatsioone jagada? c. Mis on juhtimine? d. Kes on juht? 2. Organisatsiooni toimimise mudel a. Kuidas organisatsioon töötab? b. Efektiivsus ja sääst...

Juhtimise alused -
115 allalaadimist
Juhtimise alused küsimused
7
docx

Juhtimise alused küsimused

Mis on organisatsioon? Organisatsioon on kindla iimrühma terviklikult korraldatud ühendus, mis võimu ja eestvedamise mõjutusel tegevusi kooskõlastades püüab saavutada ühist eesmärki. 2. Mis on juhtimine? Millistest komponentidest koosneb juhtimine? Juhtimine on teiste inimeste tegevuse k...

Juhtimise alused -
94 allalaadimist
Juhtimise alused konspekt
36
pdf

Juhtimise alused konspekt

Uuendustel on mõte vaid siis, kui väliskeskkond neid aktsepteerib. Igal organisatsiooni liikmel on kahesugune ettekujutus: 1. Ettekujutus, kuid saavutada oma isiklike eesmärke organisatsiooni kaudu 2. Ettekujutus, millised on organisatsiooni eesmärgid Organisatsiooni edukus sõltub suuresti sellest, kui palju eelpool mainitud ettekujutused kattuvad. JUHTIMISE MÕISTE JA FUNKTSIOONID Et omandada juhtimisoskuseid tuleks omandadarakendada samaaegselt teooriat ja praktikat. Teooria Juhtimisoskuste Praktika omandamine  Definitsioonid  Süstemaatiline teooria  Juhtumite analüüs ja  Olulised faktid ja praktika ühendamine...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
27 allalaadimist
Juhtimise alused
14
docx

Juhtimise alused

[TYPE THE COMPANY NAME] Juhtimise alused Tallinn 2015 Planeerimine, strateegiline juhtmine Planeerimine on organisatsiooni eesmärkide püstitamine, strateegia väljatöötamine ja tegevuskavade väljatöötamine. Sellega tegeletaks igas ettevõttes. Tihti on see juhtide või omanike pärusmaaks. Planeerimisega tegeletakse nii ametlikult kui ka mitteametlikult. Mitteametliku planeerimise puhul otsustab juht ise planeerimisküsimused ja ta ei pruugi s...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
5 allalaadimist
Juhtimise alused-eksami küsimused
2
docx

Juhtimise alused, eksami küsimused

Teadusliku juhtimise koolkond keskendus põhiliselt: a) Töötajate heaolu tõstmisele b) Tootlikkuse tõstmisele c) Töötajate tööga rahulolu tõstmisele 2. Õigeks organiseerimiseks tuleb tagada, et: a) Oleks vajalik arv vajaliku kvalifikatsiooniga töötajaid b) Töötajad tunneksid oma rolli organisatsioonis ja seost teiste töötajatega c) Töötjad tunneksid oma eesmärke d) Iga t...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
229 allalaadimist
Juhtimise aluste kordamine eksamiks
17
pdf

Juhtimise aluste kordamine eksamiks

detsember 2008 Juhtimise aluste märksõnad eksamiks. Juhtimise olemus 1. Juhtimise ülesanne, juhtimise mõiste. a. Juhtimise mõiste Lähtumine objektist Lähtumine juhtimisprotsessist Lähtumine juhtimismeetodist b....

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
677 allalaadimist
ORGANISATSIOONI--JUHTIMIS- JA SUHTLEMISPSÜHHOLOOGIA ALUSED
19
doc

ORGANISATSIOONI-, JUHTIMIS- JA SUHTLEMISPSÜHHOLOOGIA ALUSED

MAINORI KÕRGKOOL Ärijuhtimise õppesuund Majandusarvestuse ja finantsjuhtimise eriala Könol Halilova ORGANISATSIOONI-, JUHTIMIS- JA SUHTLEMISPSÜHHOLOOGIA ALUSED Ainetöö Juhendaja: Mare Kurvits, Aud....

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
206 allalaadimist
Juhtimise aluste kordamine eksamiks
43
docx

Juhtimise aluste kordamine eksamiks

JUHTIMISE ALUSED TEEMA1 : Juhtimise mõiste, funktsioonid, tasandid Juhtimine on: · Üks huvitavamaid inimtegevusi · ligitõmbav, sest, see on seotud võimuga ja teistest üleoleku tundega. · seotud teiste inimeste tähelepanuga, lugupidamisega, autoriteediga. · huvitav, sest see on seotud riskiga. Juhtimine on mäng. · Juhtimine võimaldab...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
195 allalaadimist
Juhtimise alused-eksamiküsimused ja--vastused 2016
10
docx

Juhtimise alused: eksamiküsimused ja -vastused 2016

ettevõtte jaoks oluline materiaalne vara b. ettevõtte töötajad c. missioon, visioon d. ettevõtte eesmärgid e. taotletav konkurentsieelis Küsimus 3 Juhtidel soovitatakse delegeerida alluvatele a. konfidentsiaalseid ülesandeid b. eesmärke c. ülesandeid, funktsioone d. süsteemide loomist Küsimus 4 Organisatsiooni struktuur a. ei ole mõjutatud ettevõtte sise- ja välistingimustest b. on juhtimises eesmärk omaette c. on äri organiseerimise viis, mis kõige paremini soodustab edu saavutamist ettevõtte tegevuses d. on kauakestev ja püsiv Küsimus 5 Küsimuse tekst Delegeerimisel peab juht kehtestama piirid: a. raha kasutamiseks b. inimeste kaasamiseks c. planeerimiseks d. aja kasutamiseks e. materjalide kasutamiseks f. ruumide kasutamiseks Küsimus 6 Võimu avaldumisvormid on: a. karismaatiline võim b. kollegiaalne võim...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
10 allalaadimist
Õppiv organisatsioon
17
doc

Õppiv organisatsioon

Mainori Kõrgkool Ärijuhtimise instituut ÕPPIV ORGANISATSIOON Referaat aines Juhtimise alused Koostaja: Katri Kauniste Õpperühm: PS-1-S-E-Tln Õppejõud: Toomas Saal 2009 2 Sisukord SISSEJUHATUS...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
215 allalaadimist
Minu tervis as
1
doc

Minu tervis as

Tegev Juht Juhtkond Spordiosakond Meditsini osakond Administratsioon Mesitsiiniosakonna Turundus juht Personali spet...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
4 allalaadimist
Saku Õlletehas
11
docx

Saku Õlletehas

MAINORI KÕRGKOOL Juhtimise õppesuund Personalijuhtimise eriala Anna-Margarita Nukk SAKU ÕLLETEHAS Referaat Juhendaja: Maire Kaldma Tallinn 2008 SISUKORD SISSEJUHATUS .................................................................................................................4 1. SAKU ÕLLETEHAS...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
104 allalaadimist
Bürokraatia
10
ppt

Bürokraatia

Koostaja: Pille-Riin Adamka Juhendaja: Mare Kurvits Mõisted Bürokraatia- prantsuse keelest bureau, mis tähendab kalevit või materjali ja kreeka keelest cratos, mis tähendab otsetõlkes võimu ja valitsust. Kontrori võim. Ametniku üleolevus. Juhtimine- eesmärgipärane protsess, kus...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
88 allalaadimist
Piirangute teooria
12
pdf

Piirangute teooria

ri ouoynsrs Z ep8ueru4 "uooel t L 'prs"uugmns sntusue qspue)FJ spos sn{ s?{ueoulv el uo pnur^el rrrcua pm{ 6sBtulreeuln8o{ pnusfllls"s npe le1euur1pplsseIeNBrurrA uo op8rrcJrrd '"pepueJe e[.e.,r eEeed euro "uooel pesnpueqeliles^q{oJo esr s?pm>1olrpolearua qqed Ietuesu o11es'rsnpueqel6Br?AelooUlnllr" ru1edre epEuerr4'el1e 11lo4uol eprlqntprroDl...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
33 allalaadimist
Emotsionaalne intelligentsus
8
ppt

Emotsionaalne intelligentsus

Emotsionaalne intelligentsus Liina Puusepp Emotsionaalne intelligentsus · enesekontroll · innukus · püsivus · oskus ennast motiveerida Emotsioonide ülemvõim · hädaoht · valus kaotus · ebaedu eesmärgi poole püüdlemisel, suhetes kaaslastega, perekonda luues · Neis situatsioonides juhivad meid emotsioonid! Meie kaks mõistust · Emotsionaalne ja ratsionaalne psüühika · Ne...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
8 allalaadimist
Sotsiaalne intelligentsus
17
ppt

Sotsiaalne intelligentsus

Sotsiaalne intelligentsus Liina Puusepp Neuron · Neuron ehk närvirakk ­ · on rakk, mis kannab edasi elektrilisi signaale Neuroni ehitus Amügdala / mandelkeha Seltsiv aju · Suhtlemisel tekib ajude vahel automaatselt lähedane ühendus · See neuronsild võimaldab inimestel üks- teist mõjutada · Mida tugevamalt me kellegagi emotsio- naalselt seotud o...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
11 allalaadimist
Personalistrateegia ja töö analüüs
6
doc

Personalistrateegia ja töö analüüs

Personalistrateegia Veel paar aastakümmet tagasi domineeris juhtimises arusaam, et inimesed on eelkõige kuluallikad ning personalijuhtimine saab anda lisaväärtust vaid sel määral, kuivõrd ta suudab kulusid kokku hoida. Tulenevalt inimressursi rolli tähtsustumisest tänapäeva keskkonnas on seisukohad muutunud. Ühe tähtsa tegurina edu tagamisel nähakse üha enam arukat ja läbimõeldud ini...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
114 allalaadimist
Personalistrateegia ja töö analuus
11
ppt

Personalistrateegia ja töö analuus

Personalistrateegia Töö analüüs Liina Puusepp Personalistrateegia · Inimressursi juhtimise strateegilised valikud: · Ettevõtte konkurentsistrateegia · Domineeriv tehnoloogia · Tööjõuturg · Seadusandlus ja kultuurilised eripärad · Töötajate eripärad · Juhtkonna isiklikud väärtused ja põhimõtted Töö analüüs · Töö analüüs on PJ funktsioon, mille käigus uurit...

Juhtimise alused - Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
23 allalaadimist