Kategoorias jäätmekäitlus leiti 9 faili

Loodus >> Jäätmekäitlus
jäätmekäitlus on alati unikaalne! Taas- või korduskasutus Biokäitlus Üldine eesmärk - vähendada jäätmeteket Teisene toore Aeroobne käitlemine Jäätmekütus ja prügilasse ladestatavate sortimata (kompostimine) Anaeroobne käitlemine jäätmete hulka Kompost Põletamine/masspõletamine Prügilagaas Prügila - viimane, jäätmetekitajale kõige Jäätmete, biogaasi Biogaas kallim jäätmekäitluse viis Energia ja jäätmekütuse põletamine
Jäätmekäitlus
26
pptx

Jäätmekäitlus

Jäätmekäitlus Valdis Jõgi VA15 Viljandi Kutseõppekeskus Vana-Võidu 2015 Mis on jäätmekäitlus?  Jäätmekäitlus on vastavalt Jäätmeseadus jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine. Mis ei tohi kaasneda jäätmekäitlusega ja mis on selle aluseks.  Jäätmekäitlusega ei tohi kaasneda normatiive ületavat mõju tervisele ega keskkonnale.  Jäätmekäitluse aluseks on Eesti keskkonnastrateegia põhimõt...

Jäätmekäitlus - Kutsekool
7 allalaadimist
Jäätmekäitlus
1
doc

Jäätmekäitlus

Seleta lahti mõiste ,,jäätmekäitluse hierarhia"! 2. Seleta lahti mõiste ,,terviklik jäätmemajandus"! 3. Kuidas saab prügi kütteväärtust tõsta? 4. Palun nimeta 5 poolt ja 5 vastuargumenti köögijäätmete kompostimise poolt! 5. Nimeta prügilast lähtuvad keskkonnaohud ja ­häiringud! 6. Millised on kaasaegse prügila põhja rajamis...

Jäätmekäitlus - Tartu Ülikool
46 allalaadimist
Jäätmekäitlus meid ümbritsevas keskkonnas
10
doc

Jäätmekäitlus meid ümbritsevas keskkonnas

Kasutamiskõlbmatute kaubaaluste kogumine. Edasiseks kasutamiseks kõlbmatud (purunenud alused, tootja erimõõdulised alused jne) kogutakse territooriumil selleks ettenähtud kohta, kus need laotakse võimaluse korral mõõtude järgi sorteerituna virnadesse. Edasiseks kasutamiseks kõlbmatud plastikust kaubaalused paigutatakse eraldi virna, kust need veetakse minema jäätmekäitlusettevõtte poolt. Taaskasutus on toimimisviis, mille korral kasutatakse varem tarvitatud seadmete ja materjalide jäätmeid või jäätmetes sisalduvat ainet. Jäätmete ringlussevõtt on jäätmetes sisalduva materjali töötlemine eesmärgiga kasutada materjali kas esialgsel või muul otstarbel. Taaskasutus aitab vähendada energia- ja veekasutust ning õhusaastet, tänu sellele paiskub atmosfääri vähem kasvuhooneefek...

Jäätmekäitlus - Kutsekool
11 allalaadimist
Radioaktiivsed jäätmed
0
pptx

Radioaktiivsed jäätmed

radioaktiivsed jäätmed, nende klassifikatsioon, ladustamine ja käitlus...

Jäätmekäitlus - Tartu Ülikool
42 allalaadimist
Jäätmemajandus- ja käitlus
34
doc

Jäätmemajandus- ja käitlus

Jäätmemajandus- ja Käitlus Mis on jäätmed? Jäätmed on inimtegevuse käigus moodustunud oma tekkimise ajal või tekkekohas kasutuselt kõrvaldatud esemed, ained või nende jäägid. Nad on mistahes vallasasjad, mille nende valdaja on ära visanud või kavatseb seda teha või on kohustatud seda tegema Prügi on kastuskõlbmatute ainete, esemete või materjalide segu, mis kogutakse veetakse prügilasse. Praht on see, mis o...

Jäätmekäitlus - Tartu Ülikool
120 allalaadimist
Jäätmemajanduse loengumaterjalid
64
pdf

Jäätmemajanduse loengumaterjalid

04.023 Jäätmemajandus ja jäätmekäitlus (3 EAP) Ajakava, teemad ja õpieesmärgid Aeg (esialgne!) Teema 1.sept Sissejuhatus. Jäätmete liigid, koostis ja käitlemise põhimõtted...

Jäätmekäitlus - Tartu Ülikool
30 allalaadimist
Jäätmed
8
docx

Jäätmed

Tuua välja, millised on erinevad jäätmete liigid ning põhilised jäätmekäitlustoimingud. Anda ülevaade Eestis jäätmetega seonduvad õiguslikest alusetest. Tänapäevast maailma on raske ettekujutada ilma prügita. See on vältimatu osa meie keskkonnast, kus me elame. Kõik meid ümbritsevad asjad muutuvad ühel hetkel kasutuks ja neist saavad jäätmed. Esm...

Jäätmekäitlus - Tartu Ülikool
42 allalaadimist
Jäätmete komposteerimine
40
docx

Jäätmete komposteerimine

2 Sissejuhatus:.......................................................................................................... 3 Kompostimine:...

Jäätmekäitlus - Tartu Ülikool
9 allalaadimist
Jäätmekäitluse arvestus
docx

Jäätmekäitluse arvestus

a) Jäätmekäitlus- jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine b) jäätmetekitaja- isik või riigi/ KOV asutus, kelle tegevuse tulemusel jäätmete olemus või koostis muutub c) prügi- kasutuskõlbmatute ainete, esemete, materjalide segu, mis enamasti veetakse prügilasse d) teisene toore- jäätmete taaskasutamistoimingu tulemusena ringlusse võetud aine v...

Jäätmekäitlus - Keskkool
1 allalaadimist