Kategoorias investeeringute juhtimine leiti 14 faili

Majandus >> Investeeringute juhtimine
Investeeringute juhtimise kodutöö 1
1
docx

Investeeringute juhtimise kodutöö 1

A: Selleks, et osta loomakasvatushoone investeerib AS Põrsas 20 000 eurot kolmeks aastaks liitintressimääraga 10% aastas. Milline on investeeritud raha väärtus kolmanda aasta lõpuks? B: Selleks, et sisustada silohoidla ventilatsiooniga vajab AS Notsu viie aasta pärast 12 782 eurot. Kui palju peab täna raha sellise lõppsumma saamiseks deposiitarvele hoiustama, kui intressimäär on näiteks 6%? C: OÜ Põssale pakut...

Investeeringute juhtimine - Eesti Mereakadeemia
52 allalaadimist
Investeeringute juhtimise kodutöö 2
2
docx

Investeeringute juhtimise kodutöö 2

Firma kavatseb välja vahetada 5-aastase masina, mille algmaksumus oli 50 000 USD, pragune jääkmaksumus 25 000 ja müügihind 60 000. Masin amortiseeritakse jääkväärtuseni null lineaarsel meetodil järgneva 5 aasta jooksul, 5000 aastas. Asemele ostetav masin maksab 125 000, selle eluiga on 5 aastat, mille jooksul masin amortiseeritakse jääkväärtuseni 0. Kokkuhoid tänu uuele masinale on 45 000 aastas enne amortisatsio...

Investeeringute juhtimine - Eesti Mereakadeemia
57 allalaadimist
Investeeringute juhtimise kodutöö 5
2
docx

Investeeringute juhtimise kodutöö 5

10 000 eurot investeeriti kolmeks aastaks liitintressimääraga 10% aastas. Kui suureks kasvab raha väärtus kolmanda aasta lõpuks? Kasutan ülesande lahendamiseks järgnevat valemit: K=k(1+i)n Arvutus: k = 10 000 i= 0,1 n=3 K= 10 000 (1+ 0,1)3 = 13 310 Eur Vastus: Investeeritud 10 000 Euro väärtus on kolmanda aasta lõpuks 13 310 Eurot. 2. Viie aasta pärast vajame 12 782 eurot. Kui palju peab täna raha sellise...

Investeeringute juhtimine - Eesti Mereakadeemia
20 allalaadimist
Investeeringute juhtimise kodutöö 6
2
docx

Investeeringute juhtimise kodutöö 6

Kas on otstarbekas investeerida varasse, mille kasutamine toob sisse 7 669 eurot aastas järgneva 8 aasta jooksul, kui selle vara maksumus on 39 625 eurot ja intressimäär on 10%? Lahendus: APV= A *{[1-(1 / (1 + i)n ] : i} APV = 7669 * {[1-(1 / (1 + 0,1)8 ] : 0,1} = 7669 * [(1-0,46650738):0,1] = 7669 *5,3349262 = 40913,549 40 913, 55 ­ 39 625 = 1288,55 Vastus: Sellesse varasse on mõistlik investeer...

Investeeringute juhtimine - Eesti Mereakadeemia
30 allalaadimist
Investeeringute juhtimise lisa ülesanne 8
2
docx

Investeeringute juhtimise lisa ülesanne 8

Firma kavatseb välja vahetada 5-aastase masina, mille algmaksumus oli 50 000 USD, pragune jääkmaksumus 25 000 ja müügihind 60 000( Ma arvan, et see peaks olema 6000). Masin amortiseeritakse jääkväärtuseni null lineaarsel meetodil järgneva 5 aasta jooksul, 5000 aastas. Asemele ostetav masin maksab 125 000, selle eluiga on 5 aastat, mille jooksul masin amortiseeritakse jääkväärtuseni 0. Kokkuhoid tänu uuele masinal...

Investeeringute juhtimine - Eesti Mereakadeemia
36 allalaadimist
Investeeringute juhtimise lisaülesanne 7
1
docx

Investeeringute juhtimise lisaülesanne 7

01.2014 hakata tegelema jalgrataste müügiga ja teenindusega, investeerides selleks pangakontole (erikonto) 5 752 . Jaanuarikuus toimusid järgmised majandustehingud: · Maksti kolme kuu eest rendi ettemaks 384 . · Osteti 40 jalgratast Alfa 96 /tk, 6 jalgratast Beeta 192 /tk ja 25 sadulat 29/tk, ostude eest tasuti kohe. · Töötajatele arvestati palka (koos maksudeg...

Investeeringute juhtimine - Eesti Mereakadeemia
17 allalaadimist
Investeeringute juhtimise lisaülesanne 2
2
xlsx

Investeeringute juhtimise lisaülesanne 2

01. Puhaskahjum Materiaalse põhivara kulum Kahjum põhivara mahakandmisest Laekumine põhivara müügist Võeti pikaajalist laenu Aktsiakapitali sissemaks rahas Aktsiakapitali sissemaks põhivarana Oma tresooraktsiate soetamine Makstud firma omanikele dividende Oma tresooraktsiate müük Väljaantud pikaajaline laen Tehti pikaajaline finantsinvesteering AS Aadamile Põhivara soeta...

Investeeringute juhtimine - Eesti Mereakadeemia
33 allalaadimist
Investeeringute juhtimise ülesanne
doc

Investeeringute juhtimise ülesanne

...

Investeeringute juhtimine - Eesti Mereakadeemia
6 allalaadimist
MAJANDUSARVESTUS
16
pdf

MAJANDUSARVESTUS

Kasumit saab teenida siis, kui kaupade järele on nõudlus. · Ettevõte teenib kasumit siis, kui tema pakkumine vastab turunõudlusele. Kui tururiski on valesti hinnatud ­ saadakse kahjumit. · Oodatav nõudluste maht määrab ettevõtte tootmismahu ja investeeringud s.o. oma- ja võõrkapitali finan...

Investeeringute Juhtimine - Eesti Mereakadeemia
101 allalaadimist
ETTEVOTTE TULUD-KULUD
13
pdf

ETTEVOTTE TULUD-KULUD

· Raha, mis ettevõte peab hüviste tootmise ja müümisega seoses välja maksma, on ettevõtte kulu. · Tegevuse planeerimisel peab kõigepealt võrdlema oodatavaid tulusid ehk sissetulekuid nende saamiseks tehtavate kulutustega. Kui tulud kuludest suuremad, tekib ettevõtte kasum, kui vastupidi, siis e...

Investeeringute Juhtimine - Eesti Mereakadeemia
95 allalaadimist
Ülesanne 2-e-õpe-moodle
2
xls

Ülesanne 2 (e-õpe, moodle)

01. Puhaskahjum Materiaalse põhivara kulum Kahjum põhivara mahakandmisest Laekumine põhivara müügist Võeti pikaajalist laenu Aktsiakapitali sissemaks rahas Aktsiakapitali sissemaks põhivarana Oma tresooraktsiate soetamine Makstud...

Investeeringute Juhtimine - Eesti Mereakadeemia
44 allalaadimist
Ülesanne 3-e-õpe-moodle
7
xls

Ülesanne 3 (e-õpe, moodle)

Kui suureks kasvab raha väärtus kolmanda aasta lõpuks? Kui suureks kasvab raha väärtus kolmanda aasta lõpuks? Valem:SUM = X * (1 + %)n algsaldo 1000 eur aeg 3 aastad intressimäär 10 % lõppsaldo 1331 eur Viie aasta pärast vajame 12 782 eurot. Kui pa...

Investeeringute Juhtimine - Eesti Mereakadeemia
66 allalaadimist
Ülesanne 1-e-õpe-moodle
6
xls

Ülesanne 1 (e-õpe, moodle)

Ülesanne A Firma raamatupidamisbilanss on seisuga 31 12 20XX a järgmine Varad Kohustused ja omakapital raha 15 978 kreditoorne võlgnevus 54 325 debitoorne võlgnevus 48 573 lühiajaline laen 35 151 tootmisvarud 54 964 kokku lühiajalised kohustused 89 476 kokku käibevara 119 51...

Investeeringute Juhtimine - Eesti Mereakadeemia
72 allalaadimist
Majanduse ülesanne 1
1
docx

Majanduse ülesanne 1

puhasrentaablus eelmisel aastal - 5% netokäive - 639 116 eurot ­ puhaskasum keskmine maksumus - 319 557 eurot Puhasrentaablus 5% 5/1=X/639 116 = 0,05*639 116 = 31955,8 ROA = varade rentaablus= puhaskasum/keskmised varad= 31955,8/319 557 = 0,1= 10% Muutus 12%= X/319 557 = 38346,8 NetoKäive= 38346,8/X= 5% X=766936 ROE = omakapitali rentaablus= puhaskasum/omakapital= 319 557...

Investeeringute Juhtimine - Eesti Mereakadeemia
33 allalaadimist