Plaanid puhkusele minna? Võta endale majutus AirBnb kaudu ja saad 37€ kontoraha Tee konto Sulge
Facebook Like


Inimeseõpetuse kursus „Perekonnaõpetus“ (0)

1 Hindamata
Punktid

Esitatud küsimused

  • Mis on perekond ?
  • Miks on perekonda vaja ?
  • Millised on perekonnatüübid ?
  • Missugune kodu on turvaline ?
  • Miks on sugulusabielud halvad ?
  • Mis on armastus ?
 
Säutsu twitteris
Inimeseõpetuse 
kursus  
„Perekonnaõpetu
s“ 
Arma  Eensalu
2011
Õppekirjandus
 Perekonnaõpetus
Inimeseõpetuse 
õpik 
gümnaasiumile.” 
Margit Kagadze, 
Inger  Kraav, 
Katrin Kullasepp 
Koolibri 2007
Perekonnaõpetuse 
teemad

 Perekond
 Püsisuhe
 Abielu
  Lapsevanemaks  
olemine
 Laps
 Kodu ja argielu
 Perekonna 
majanduselu ja 
õigus
Hindamine
Kursuse (35 ainetundi) 
jooksul kogub õpilane 
kolm arvestuslikku 
hinnet:
1) referaat või essee, 
2) õpimapp ehk  portfoolio
3) kontrolltöö.

PS. jooksvad hinded:
tunnikontrollid, 
ettekanded
suuline  vastamine.
Küsimused
 Mis on perekond?
 Miks on perekonda vaja?
 Millised on perekonnatüübid?
 Perekonna funktsioonid.
 Perekonna areng muutuvas 
ühiskonnas.
Miks on perekonda vaja?
Perekonda kuulumist ja peretunde 

olemasolu on inimene tähtsustanud 
läbi sajandite. Perekonda on 
mõistetud erinevalt, aga just 
perekonnast, kuhu inimene sünnib, on 
olulisel määral sõltunud see, kelleks 
ta saab, kes teda elus toetab, millised 
on tema kohustused ning õigused. Ja 
seda mitte ainult lapsena, vaid ka 
täiseas.
Perekond ja/või  leibkond
 Perekond on abielul või veresugulusel
põhinev grupp, mille liikmeid seob ühine
olme, vastastikune abi ja  moraalne  toetus.
 Leibkond on ühisel aadressil elav inimeste
rühm, kes kasutab ühiseid raha- ja/või
toiduressursse ning kelle liikmed tunnistavad
end üheks liikmeskonnaks.

Leibkond
  Ehkki   kõnekäänd  leibu ühte kappi  panema
  viitab  abiellumisele ja ühise perekonna
 loomisele, pole leibkond perekonna  vorm.
Leibkonna võivad moodustada lühemaks või pikemaks  perioodiks  
sõbrad, õpingukaaslased või muud inimesed. 
Toimub elu ühises ruumis majapidamistöid ja -kulusid  jagades .
Omaette leibkonna moodustab 
ka üksi elav indiviid.
Perekond
Perekond on sotsiaalne grupp, mida ühendab 
ühine  eluase  ja majandamine ning 
perekonda sündivad lapsed. 
Perekonnas on mõlemast soost täiskasvanuid, 
kes on omavahel sotsiaalselt aktsepteeritud 
seksuaalsuhetes ning nende vähemalt üks 
laps.
Miks see perekonna definitsioon meie 
ühiskonda ei sobi?
…. sest
 Perekond võib koosneda ka ühest
täiskasvanust ja lapsest/ lastest
 Laste vanemad ei pea olema
vastassoost
 Lapsed on juba  perest  lahkunud
 Täiskasvanud ei pea olema omavahel
abielus

Perekonnatüübid
  Tuumperekond
  Laiendatud perekond/  suurpere
 Mittetäielik perekond/ 
üksikvanemapere
   Uuspere
   Lasteta  abielupaar
Tuumperekond
 Tuumperekond
koosneb mees, naine 

või üks  nendest  ja 
üks või mitu 
alaealist last
 Tuumperekonna 
mõiste ei ole seotud
vanemate 
abielusuhete 
olemasolu või
puudumisega!
Mittetäielik tuumperekond 
- ühe
vUan

mbese
 n m
elja aga 
ndik las pe
test 
kasvab ühe  vanemaga  rekond
perekonnas. Tavaliselt on 
selleks üheks vanemaks 
naine.
Ühe vanemaga perekondade 
peamised probleemid:
 1) majanduslikud küsimused
 2) sotsiaalne 

aktsepteeritavus
Laiendatud perekond ehk 
suurpere
 Lisaks tuumperekonnale 
kuulub siia veel 
täiendavaid  liikmeid, 
kes on omavahel 
lähisugulus,  partnerlus
või hõimlussuhteis.
Hõimlus – abiellumise 
kaudu tekkiv sugulus.
Miks on laiendatud 
perekonna tähtsus
ühiskonnas vähenenud?
… sest … 
 Toimub  linnastumine
 Ränne/  riigipiirid  vabad
 Individualiseerimine
 Tagatud sotsiaalsüsteemid pere
toimetulekuks
 
Abielu kaudu tekkinud 
uued rollid 
 KÜDI mehevend
 NADU meheõde
 NÄÄL  naisevend
 KÄLI naiseõde
 LANGUD mehe ja naise vanemad
omavahel
Uuspere
 Uuspered moodustavad teist või enamat
korda abiellunud inimesed, kellel on
eelmisest (abi)elust laps(ed). 
Probleemid:
 1. Arvestada tuleb ka laste lahutatud
bioloogilise vanemaga.

 2. Uusperede lastel on perekonnaelust erinev
ettekujutus.
 3. Uuspere täiskasvanud liikmed võivad
vahetuda kiiresti, eriti kui tegemist on
vabaabieluga.
Lasteta abielupaar
 Kes pole veel lapsi saanud
 Kes pole veel lapsi soovinud
 Kellel on juba lapsed kodunt lahkunud
 Küsimus: Vabatahtlik lastetus?
 Küsimus: Lapsendatud laps 
perekonnas?
 Oluline tolerantsus
Lapsendamine
 Lapsendajaks võib olla vähemalt 25-
aastane isik, kes on suuteline 
lapsendatavat kasvatama, tema eest 
hoolitsema ja teda ülal  pidama . Kohus võib 
lubada lapsendajaks olla ka  nooremal  kui 
25-aastasel täisealisel isikul.
 Lapsendada saab ainult alaealist (kuni 18- 
aastast isikut) üksnes lapse huvides. 
 Lapsendamine tekitab lapsendaja ja 
lapsendatu vahel vanema ja lapse 
vahelised õigused ja kohustused.
Abielu mitut moodi
 (vaba) kooselu ehk 
prooviabielu  …
  Vaba kooselu ehk 
vabaabielu  …
 Kooselu (registreeritud/ 
registreerimata)
 Abielu - õiguslik 
regulatsioon  sugupoolte
suhete korrastamiseks soo 
jätkamise ja perekonna 
huvides
 Külalisabielu …
  Kordusabielu  …
 Fiktiivabielu …
Kooselu vormide 
mitmekesisus

  Monogaamia  ehk ainuabielu – ühe mehe ja ühe 
naise vaheline abielu (valitsenud Euroopas 
sajandeid)
  Bigaamia  ehk kaksikabielu – ühe mehe 
samaaegne abielu kahe naisega / ühe naise 
samaaegne abielu kahe mehega
  Polüandria  ehk mitmemehepidamine – ühe 
naise samaaegne abielu mitme mehega
  Polügüünia  ehk mitmenaisepidamine – ühe 
mehe samaaegne abielu mitme naisega
  Polügaamia  ehk mitmikabielu – mehe või naise 
samaaegne abielu mitme vastassoost  isikuga
Perekonna olemus, 
ülesanded

 Perekond on läbi 
sajandite teinud 
suuri muutusi, kuid 
on siiani säilinud ja 
täidab inimeste elus 
suurt rolli
 Perekonnata ei 
eksisteeriks ükski 
riik
  Perekond kui 
väärtuste kandja
Muudatused kaasaegses 
perekonnas
 Perekonna funktsioonide muutumine
 Abielude arvu vähenemine, vabaabielu 
 Tuumperekonna suurem privaatsus  ning 
kaugemate sugulassuhete nõrgenemine
 Uuesti abiellumine  ja perede kasv, kus on 
lapsed eelmistest abieludest
 Lahutuste arvu kasv
 Rohkem sünde väljaspool abielu
 Pere suuruse vähenemine
 Üksikvanematega perede arvu kasv
PEREKONNA 
ÜLESANDED

Pesu ei saa kunagi pestud.
Ahi ei saa kunagi köetud.
Raamatud ei saa kunagi loetud.
Elu ei saa kunagi valmis.
Elu on nagu pall, mida tuleb kogu aeg
püüda ja lüüa, et ta maha ei kukuks.
Kui  tara  on ühest otsast korras,
laguneb ta juba teisest. Katus tilgub läbi,
köögiuks ei lähe kinni, vundamendis on  praod ,
laste püksipõlved on katki.

Jaan Kaplinski
PEREKONNA 
ÜLESANDED

Perekond ei oleks suutnud nii kaua vastu
pidada, kui ta ei täidaks inimese jaoks olulisi
ülesandeid.  
Perekond täidab kõiki inimvajadusi (Maslow 

püramiid ).
Maslow vajaduste 
hierarhia
PEREKONNA 
ÜLESANDED

  SOOJÄTKAMINE  - ühiskonna uute liikmete tootmine, mis 
tagab rahvastiku püsivuse
 SEKSUAALFUNKTSIOON – turvaline seksuaalsuhe
 MAJANDUSLIK TOIMETULEK - toidu muretsemine ja 
valmistamine, kodu korrashoidmine, sissetulekute 
hankimine , arvete tasumine 
  SOTSIALISEERUMINE  -  pereliikmete  omavaheline 
suhtlemine , sotsiaalsete suhete ja oskuste arendamine 
  HOOLITSUS  – vastastikune hoolitsemine
 HARIV/ KULTUURILINE FUNKTSIOON – teadmiste ja 
oskuste vahendamine, väärtuste edasiandmine
 TURVALISUSE FUNKTSIOON – kodu kaitseb inimest 
välismaailma ohtude eest. 
 TERAPEUTILINE FUNKTSIOON - hoolitsus,  lähedus  ja 
oma  liikmetele  vastastikuse toetuse pakkumine
SOOJÄTKAMINE
 Selleks et rahvaarv püsiks, peaks perekonna 
keskmine laste arv olema veidi üle kahe (üle kahe 
sellepärast, et kõik inimesed ei suuda järglasi 
saada).
 Igatsetakse last, keda hoida ja  armastada
Majanduslikus mõttes loodetakse, et laps jätkab 
vanemate elutööd. Tulevikku silmas pidades 
soovitakse, et laps toetaks nõu ja jõuga 
vananevaid vanemaid.
  Lapse kasvatamises ja arendamises nähakse 
sageli lausa elu mõtet.
 Just laste olemasolu oli vanasti abielu 
õnnestumise põhinäitaja.
SEKSUAALFUNKTSIOON
Tänapäeval ühiskond suhtutakse  varasemast  

tolerantsemalt abielu välistesse suhetesse, 
ammugi pole need enam karistatavad. 
Perekond pakub turvalisemat 
seksuaalsuhet, eriti tänu armastusele, 
lugupidamisele.
Seksuaalsuse  4 dimensiooni:
- soojätkamine
- armastus
- nauding
- sooidentiteet
MAJANDUSLIK 
TOIMETULEK
Siia kuuluvad igasugused perekonnale vajalikud 

kodutööd,  igapäevase  söögi  ostmine  ja valmistamine, 
kodu korrashoid ja  remont , transport, arsti juures 
käimine jne.
Tööjaotus  peres, kus igaüks teeb talle jõukohaseid töid, 
samas  laseb  ka enda eest hoolitseda
SOTSIALISEERUMINE
 Normide, reeglite, oskuste ja tegevusmallide 
õpetamine lastele.
 Perekond pakub kõigile liikmetele võimaluse 
õppida lojaalsust ja meeskonnatööd, 
sõnapidamist ja võimet kokku leppeid sõlmida 
ning täita. 
 Sotsiaalse arengu aluseks on ema ja lapse 
vaheline  kiindumussuhe , mida on peetud kõige 
omakasupüüdmatumaks inimsuhteks. 
Samamoodi kiindub laps ka regulaarselt temaga 
tegelevasse isasse.  Kiindumus  on kahe inimese 
vaheline emotsionaalne side.
Ema ja lapse 
kiindumussuhe
Sensitiivseks perioodiks peetakse lapse  vanust  5.-6. 
elukuust 3. eluaastani. Kui sel perioodil ei kiindu 
laps ühte  inimesse , siis tema edaspidised suhted 
on häiritud. Hiljem on selle tulemuseks valimatud 
sõprussuhted, puuduv  süütunne , sotsiaalse 
kohanemise  häired, ebapiisavad emotsionaalsed 
väljendused, vaene sõnavara ning algklassides 
halb lugemis- ja kirjutamisoskus, kuueaastaselt ei 
ole need lapsed sageli kooliküpsed (Lunge,1993).
HOOLITSUS
 Just perekonnas saadakse 
kogemus hoolitsemisest ja 
hoolitsetud olemisest – siin 
väljenduvad vabamalt 
inimeste nõrkused, hädad 
ja haigused.
 Abikaasad hoolitsevad 
vastastikku teineteise eest, 
pakkudes  seega eeskuju 
lastele. 
  Väikelaps  sõltub täielikult 
tema eest hoolitsevatest 
täiskasvanutest, õpib ja 
harjub aga seega ka ise 
märkama , millal tema saab 
hoolitseja rolli täita.
HARIV/ KULTUURILINE 
FUNKTSIOON
Lapsed õpivad vanematega suheldes  hindama  kirjandust ja 
valima  teleprogrammidest seda, mida vaadata tasub. 
Muusikalise kasvatuse kohalt oli kodu ehk parem kasvataja 
vanasti, kui töid-tegevusi rohkem lauluga saadeti ja 
vanemad lapsele pillimängu oskust edasi andsid. Ka 
käsitööd tehti siis üheskoos rohkem. Nüüdsetes kodudes on 
see-eest olulisel kohal muusikakeskus,  fotoaparaat
filmikaamera, arvuti, internet. 
Ometi ei mõjuta last sedavõrd arvuti, muusikakeskus või 
kaamera, vaid kodus valitsev suhtumine kultuuri.
Laste  huvialad  on seotud vanemate väärtushinnangutega.
Uurimused on näidanud, et murdeealiste huvialad on seotud 
vanemate väärtushinnangutega. Näiteks lapsed, kelle 
vanemad muusikat armastavad ja  hindavad , tegelevad 
rohkem muusikaga.
TURVALISUSE 
FUNKTSIOON

 Turvalisuse vajadus on üks inimese 
põhivajadusi, kodu peaks olema koht, kus sa 
saad kaitset ja peavarju, tuge ja rõõme 
jagada.
 Missugune kodu on turvaline?
Turvalisus
Ehkki on minevikku on jäänud
80% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Vasakule Paremale
Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #1 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #2 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #3 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #4 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #5 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #6 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #7 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #8 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #9 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #10 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #11 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #12 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #13 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #14 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #15 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #16 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #17 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #18 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #19 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #20 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #21 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #22 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #23 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #24 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #25 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #26 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #27 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #28 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #29 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #30 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #31 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #32 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #33 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #34 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #35 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #36 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #37 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #38 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #39 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #40 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #41 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #42 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #43 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #44 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #45 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #46 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #47 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #48 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #49 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #50 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #51 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #52 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #53 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #54 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #55 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #56 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #57 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #58 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #59 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #60 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #61 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #62 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #63 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #64 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #65 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #66 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #67 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #68 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #69 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #70 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #71 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #72 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #73 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #74 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #75 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #76 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #77 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #78 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #79 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #80 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #81 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #82 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #83 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #84 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #85 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #86 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #87 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #88 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #89 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #90 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #91 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #92 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #93 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #94 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #95 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #96 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #97 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #98 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #99 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #100 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #101 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #102 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #103 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #104 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #105 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #106 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #107 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #108 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #109 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #110 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #111 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #112 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #113 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #114 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #115 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #116 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #117 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #118 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #119 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #120 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #121 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #122 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #123 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #124 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #125 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #126 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #127 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #128 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #129 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #130 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #131 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #132 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #133 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #134 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #135 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #136 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #137 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #138 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #139 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #140 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #141 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #142 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #143 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #144 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #145 Inimeseõpetuse kursus-Perekonnaõpetus- #146
Punktid 50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
Leheküljed ~ 146 lehte Lehekülgede arv dokumendis
Aeg2015-01-11 Kuupäev, millal dokument üles laeti
Allalaadimisi 31 laadimist Kokku alla laetud
Kommentaarid 0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
Autor ArualT Õppematerjali autor

Mõisted


Meedia

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

145
ppt
Perekonna õpetuse kursus-slaidiesitlus
990
pdf
Maailmataju ehk maailmapilt 2015
343
pdf
Maailmataju uusversioon
477
pdf
Maailmataju
198
doc
SOTSIOLOOGIA LOENGUKONSPEKTID
937
pdf
Erakorralise meditsiini tehniku käsiraamat
0
docx
V-Hugo Jumalaema kirik Pariisis terve raamat
0
docx
A dumas Kolm musketäri terve raamat

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima

Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

UUTELE LIITUJATELE KONTO MOBIILIGA AKTIVEERIMISEL +50 PUNKTI !
Pole kasutajat?

Tee tasuta konto

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustute küpsiste ja veebilehe üldtingimustega Nõustun