Vajad kellegagi rääkida?
Küsi julgelt abi LasteAbi
Facebook Like
Add link

"Inglise keele riigieksam" - 13 õppematerjali

1
docx

Inglise keele riigieksam 2012 kirjutamisülesanne

You would like to travel around the UK. Read the advertisement and write a letter asking for suggestions. Use all the prompts. SUGGEST ME A TRIP We will make all the arrangements for you Let us know about · Number of people · Budget · Time · Places to visit · Things to do Contact us to get a...

Inglise keel - Keskkool
144 allalaadimist
8
doc

Inglise keele riigieksami kirjutamise spikker / suur kokkuvõte

Esseed ja aruannet hinnatakse neljast kriteeriumist lähtuvalt: ülesandetäitmise täpsus, teksti korrasta tus, sõnavara ja grammatika. Essee (Essay) teemad on õppekava teemade põhjal sõnastatudarvamused või väited, mis puudutavad kaasaegset maailma janõuavad seisukohavõtmist antud küsimuses. Essee p...

Inglise keel - Keskkool
105 allalaadimist
17
pdf

ENGLISH TOPICS - palju teemasid inglise keele riigieksami kordamiseks

They say it's unimaginable, boring, tasteless, it's chips with everything and totally overcooked vegetables. The basic ingredients, when fresh, are so full of flavour that British haven't had to invent sauces to disguise their natural taste. What can compare with fresh pees or new potatoes just boiled and served with butter? Why drown spring lamb in wine or cream and spices, when with just one or tw...

Inglise keel - Keskkool
164 allalaadimist
44
doc

Kõik vajalik ühiskonnaõpetuse riigieksam iks

Nüüdisühiskonna kujunemine (industriaalühiskond, postindustriaalne ühiskond, teadmusühiskond, siirdeühiskond). Võim majanduses, riigis ja inimsuhetes. Võimu tunnused ja teostamise meetodid. Demokraatia põhiprintsiibid ja ­väärtused. Seadused ja õigusnormid. Riigi mõiste. Riigivõimu tunnused. Õigusriik. Avalik ja e...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
1173 allalaadimist
62
docx

Ühiskonnaõpetuse riigieksam 2012

Nüüdisühiskond Ühiskonna mõiste ­ ühiskond on suurte inimhulkade kooselu korrastatud viis. Ühiskonna struktuuri moodustavad kolm peamist sektorit ­ esimene e avalik sektor (riigi- ja omavalitsused), teine ehk erasektor (eraettevõtted) ja kolmas ehk mittetulundussektor (kodanikuorganisatsioonid ja ­ühendused). Ühiskonda mitmekesistavad erinevad inimesed ­ mitmekesisus ehk pluralism on ühisk...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
143 allalaadimist
1
docx

Letter and Essay 2008

Dear Mr Roberts I am writing to express my concern about the closing of the art studio and to bring out reasons why the art studio should be left open. Firstly, there are teachers at the studio, who offer tutoring for many artists. Furthermore, there are lots of necessary facilities. In addition, as the studio is located in an easily accessible area and opened around-the-clock, it is irreplaceable for lots of students. Moreover, young talents can...

Inglise keel - Keskkool
417 allalaadimist
1
odt

Letter of application

mai 2002 Letter of application Dear Ms Parker, I would like to apply for the position of office manager advertised in ´´The BalticTimes´´. I am 22 years old and i am graduated from the university. I hope i can get this job because i would love to be the office manager. I like to communicate with people, help them and give advice and also i am very open-mind...

Inglise keel - Keskkool
11 allalaadimist
1
docx

Students eating habits at Trends College

Cook From: Student of Trend College Subject: Students eating habits at Trends College Date: 17 January 2018 Intoduction The aim of this report is to give an overview of students eating habits at Trends College and to give recommendations to Mrs. Cook about which food to serve. Body part Girls eating habits at Trends College are quite equal . 55% of all girls prefer to eat vegetables at luch, 35% like different pastas for their lun...

Inglise keel - Keskkool
7 allalaadimist
16
docx

SCIENCE AND TECHNOLOGY

SCIENCE AND TECHNOLOGY A century ago communication across any distance was dependent upon the telegraph or letters. No jets crossed the ocean, no television pictures enabled us instantly to see events in any part of the world, there were no worldwide telephone networks and no computers. It is just a short lifetime since humanity first travelled into space...

Inglise keel - Keskkool
11 allalaadimist
62
doc

Ühiskonna riigieksami kokkuvõte

On selline ühiskonna arengutase, mida iseloomustavad tööstuslik kaubatootmine, rahva osalemine ühiskonna valitsemises, vabameelsus inimsuhetes ja vaimuelus. Nüüdisühiskonna kujunemine kestis 19. saj. ­ 20. saj. viimane veerand (ca. 200 a.). Ühiskond Inimeste omavaheliste suhete kogum (laiemas tähenduses inimkonna tekkest nüüdisajani, kitsamas tähenduses mingil kindlal ajajärgul, näiteks sots...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
993 allalaadimist
48
doc

Ajaloo kordamismaterjal eksamiks

AJALOO RIIGIEKSAM 2010 EESTI AJALUGU Eesti ajaloo perioodid, üldiseloomustus ja pöördepunktid periood Eesti kaart pöördepunktid (haldusjaotus) muinasaeg 8 suurt maakonda + 4/6 Muistne vabadusvõitlus (1208-1227) kuni 13. väikest, kihelkonnad (45) sajandi alguseni keskaeg a) neli feodaalriiki:...

Ajalugu - Keskkool
331 allalaadimist
1
doc

Globaliseerumise mõju kultuuris

Maris Mägi Globaliseerumise mõju kultuuris Globaliseerumine ehk ülemaailmastumise mõju kultuuris on meie tavapärases elus selgesti näha. Iga päev kasutame Internetti, mis on ülikiire info kättesaamiseks ja teabe vahetamiseks. Praegusel ajal on moodsatel inimestel kodus Interneti kasutamisvõimalus. Sotsiaalselt toob see inimesed üksteisele lähemale ning nad on oma vaj...

Geograafia - Keskkool
38 allalaadimist
150
docx

Bioloogia gümnaasiumi materjal 2013

Need muutused on alati otstarbekohased ja põhjustavad muutusi organismide ehituses ja pärilikes omadustes. Elu kestel omandatud muutused päranduvad järglastele. Esimene teaduslikult põhjendatud evolutsiooniteooria. Selle lõi inglise teadlane Charles Darwin. Ta tõestas rohke faktilise materjali abil, et liikide ajalooline muutumine on toimunud ja toimub teaduslikult põhjendatavate seaduspärasuste järgi. Liikide muutumise peamiseks põhjuseks pidas ta looduslikku valikut. Looduslik valik tuleneb kolmest looduslikust faktist. I kõigi liikide isendite paljunemisel tekib järglasi rohkem, kui saab ellu jääda. II sellest tulenevalt tugevneb olelusvõitlus- isenditevaheline...

Bioloogia - Keskkool
137 allalaadimist
Error: