Informaatika I kodutöö Tabelid (0)

5 Hindamata
 
Säutsu twitteris

Rakendus "Arvutite müük"
Ülesanne 3

Korras!!! Tabelid


Tallinna Tehnikaülikool
Informaatikainstituut
Töö Exceli töökeskkond ja joonestusvahendid
Üliõpilane Eesnimi Perenimi Matrikkel
Õppejõud Jüri Vilipõld Õpperühm
vutite müük"


aülikool


joonestusvahendid
****02
EALB11
Sisukord

Rakendus "Puidu müük". Ülesande püstitus


Puidu müük. Variandid
Töötajad. Üldine nimekiri


Rakendus "Puidu müük". Puidu hinnad

Rakendus "Funktsiooni uurimine".Ülesande püstitus


Funktsioonide variandid


Karakteristikute variandid
Variandid Hinnad Tööötajad

Rakendus "Puidu müük". Ülesande püstitus

Koostada rakendus, mis võimaldab teha puidu müü mise arvestust. Rakenduse
andmemudel on toodud skeemil . Rakenduses kasutada nimesid!!!


Müüjate andmed eraldada eraldi töölehele tabelisse M_töötajad vastavalt
variandile: kolm valda tabelist Töötajad, kasutades arendatud filtrit. Eraldada
nõutud väljad skeemil toodud järjekorras. Sorteerida tabel kahe tunnuse: vald ja
nimi, järgi.


Tabel P_müügid luua Table-objektina (List-objekt 2003-s)
Müüjate nimede ning puidu liikide ja sortide valimiseks kasutada valideerimist.
Vald leida müüja nime järgi tabelist M_töötajad, kasutades funktsioone INDEX ja
MATCH ; määrata nimed vajalikele tulpadele
Hind leida liigi ja sordi alusel tabelist P_hinnad funktsiooni VLOOKUP abil

Tabelise tekitada vähemalt 20-25 rida


Tabeli alusel teha eraldi lehel variandiga määratud koondid kasutades risttabeleid
ja funktsiooni SUMIF . Teha omal valikul koondandmete põhjal 1-2 diagrammi .
Teha omal valikul vähemalt 2 päringut arendatud filtriga.


Proovige tüüptegevusi tabelitega : andmete lisamist, eemaldamist, sorteerimist,
filtreerimist jm. Olge valmis töö kaitsmisel nende oskuste demonstreerimiseks.
Puidu müük
1 1..* 1
Üldandmed P_müügid Summad

firma kuupäev / S_kogus

aasta müüja (nimi) /
... / vald S_maksumus
liik 1..*
sort
* kogus *
P_hinnad M_töötaja Töötajad
/ hind
/ maksumus d
liik vald isikukood
S_1 nimi nimi
S_2 telefon vald
S_3 1
isikukood palgaaste
S_4 telef
S_5
3..* 2..*


Koond Päring


1..2
Diagramm
Töötajad


Isikukood Nimi Vald Palga aste Telefon
44002110722 Hunt Aili Kabli 12 5413354
37110240441 Hunt Heino Kabli 13 5120371
38104220473 Känd Aare Kabli 13 5742433
48208230166 Mäger Tiina Kabli 8 5356094
38303010526 Noormets Jaan Kabli 9 5041124
36406070555 Norak Aarne Kabli 10 5187660
45902200391 Põld Evelin Kabli 9 5045920
38105090295 Saar Erki Kabli 4 5282149
36405130719 Jänes Ahto Uulu 7 5538140
34708140585 Karu Karl Uulu 4 5265690
37612170754 Parts Eevald Uulu 7 5224148
45710100356 Põld Airi Uulu 4 5252053
46307080393 Põldmaa Malle Uulu 15 5442057
46809210954 Rebane Helen Uulu 3 -
34810190405 Salu Karl Uulu 5 5552595
36110070151 Kuusik Kaivo Võiste 8 5213901
37906080465 Mägi Kristjan Võiste 5 5344649
34404190222 Männik Erki Võiste 6 5015458
38008200347 Norak Arnold Võiste 13 5755394
37708220891 Nõmmik Ando Võiste 12 5264197
47508150058 Piirsalu Irma Võiste 13 5185485
37006180544 Salumets Erno Võiste 11 5493863
Puidu müük. Variandid < strong > a - õppemärkmiku viimane number, b -eelviimane, c - a+b viimane number
Valdade valik Koondid


risttabel 1
c Vald 1 Vald 2 Vald 3 a kogus ja
maksumus
0 Tori Massiaru Surju 0 müüjate lõikes
1 Abja Asuja Võiste 1 kuupäevade lõikes
2 Võiste Kabli Uulu 2 sortide lõikes
3 Uulu Laiksaare Abja 3 valdade lõikes
4 Tali Abja Tori 4 liikide lõikes
5 Surju Tori Asuja 5 liikide lõikes
6 Massiaru Surju Tali 6 sortide lõikes
7 Laiksaar Tali Kabli 7 valdade lõikes
8 Kabli Uulu Laiksaare 8 müüjate lõikes
9 Asuja Võiste Massiaru 9 kuup äevade lõikes


Siia kirjutage oma õppemärkmiku
ÕM nr.: ****02
nr. (matrikli nr.)
Variant Ülesanne
Vallad 2 Võiste, Kabli, Uulu
Risttabel1 2 Kogus ja maksumus sortide lõikes
Risttabel2 2 kogus küüpäevade -sortide lõikes
SumIf 2 Kogus ja maksumus sortide lõikes
c - a+b viimane number
SUMIF,
c risttabel 2
kogus ja maksumus
kuupäevade lõikes 0 maksumus liikide - müüjate lõikes
valdade lõikes 1 maksumus kuupäevade - müüjate lõikes
sortide lõikes 2 kogus küüpäevade -sortide lõikes
liikide lõikes 3 maksumus kuupäevade - valdade lõikes
müüjate lõikes 4 kogus sortide - valdade lõikes
kuupäevade lõikes 5 maksumus sortide - müüjate lõikes
valdade lõikes 6 kogus liikide - müüjate lõikes
sortide lõikes 7 kogus kuupäede - liikide lõikes
liikide lõikes 8 kogus liikide - sortide lõikes
müüjate lõikes 9 maksumus liikide - sortide lõikes
Vald Nimi Telefon Isikukood
Kabli Hunt Aili 5413354 44002110722
Kabli Hunt Heino 5120371 37110240441
Kabli Känd Aare 5742433 38104220473
Kabli Mäger Tiina 5356094 48208230166
Kabli Noormets Jaan 5041124 38303010526
Kabli Norak Aarne 5187660 36406070555
Kabli Põld Evelin 5045920 45902200391
Kabli Saar Erki 5282149 38105090295
Uulu Jänes Ahto 5538140 36405130719
Uulu Karu Karl 5265690 34708140585
Uulu Parts Eevald 5224148 37612170754
Uulu Põld Airi 5252053 45710100356
Uulu Põldmaa Malle 5442057 46307080393 Uulu Rebane Helen - 46809210954
Uulu Salu Karl 5552595 34810190405
Võiste Kuusik Kaivo 5213901 36110070151
Võiste Mägi Kristjan 5344649 37906080465
Võiste Männik Erki 5015458 34404190222
Võiste Norak Arnold 5755394 38008200347
Võiste Nõmmik Ando 5264197 37708220891
Võiste Piirsalu Irma 5185485 47508150058
Võiste Salumets Erno 5493863 37006180544
Kuupäev Müüja Vald Liik Sort Kogus Hind
11/30/2014 Hunt Aili Err:508saar 3 27 Err:508
12/1/2014 Hunt Heino Err:508saar 4 65 Err:508
12/2/2014 Känd Aare Err:508lepp 4 34 Err:508
12/3/2014 Mäger Tiina Err:508haab 1 20 Err:508
12/4/2014 Noormets Jaan Err:508kask 5 12 Err:508
12/5/2014 Norak Aarne Err:508kuusk 1 34 Err:508
12/6/2014 Põld Evelin Err:508saar 3 54 Err:508
12/7/2014 Saar Erki Err:508kask 5 22 Err:508
12/8/2014 Jänes Ahto Err:508haab 4 26 Err:508
12/9/2014 Karu Karl Err:508vaher 2 28 Err:508
12/10/2014 Parts Eevald Err:508mänd 3 71 Err:508
12/11/2014 Põld Airi Err:508kuusk 1 34 Err:508
12/12/2014 Põldmaa Malle Err:508tamm 4 45 Err:508
12/13/2014 Rebane Helen Err:508mänd 2 23 Err:508
12/14/2014 Salu Karl Err:508tamm 5 45 Err:508
12/15/2014 Kuusik Kaivo Err:508kask 1 12 Err:508
12/16/2014 Mägi Kristjan Err:508haab 5 23 Err:508
12/17/2014 Männik Erki Err:508saar 1 33 Err:508
12/18/2014 Norak Arnold Err:508mänd 3 38 Err:508
12/19/2014 Nõmmik Ando Err:508haab 2 42 Err:508
12/20/2014 Piirsalu Irma Err:508kask 1 26 Err:508
12/21/2014 Salumets Erno Err:508vaher 1 29 Err:508
12/22/2014 Hunt Aili Err:508vaher 4 21 Err:508
Total 764
Maksumus
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
65277
Kogus ja maksumus sortide lõikes
Data Sort Sum - Kogus Sum - Maksumus

1 188 #VALUE!
2 93 #VALUE!

3 190 # VALUE !

4 191 #VALUE!
5 102 #VALUE!

Total Result 764 #VALUE!
Sort Liik Sum - Kogus

1 188
haab 20

kask 38 12
kuusk 68
10
saar 33
vaher 29 8

2 93
6

haab 42
mänd 23 4
vaher 28

3 190 2
mänd 109 0

saar 81 1 2

4 191
haab 26

lepp 34
saar 65
tamm 45
vaher 21

5 102
haab 23

kask 34
tamm 45
Total Result

Kogus
2 3 4 5 Total Result
Kogus kuupäevade-sortide lõikes
Sum - Kogus Sort

Kuupäev 1 2 3 4 5 Total Result

11/30/2014 27 27

12/1/2014 65 65

12/2/2014 34 34

12/3/2014 20 20

12/4/2014 12 12

12/5/2014 34 34

12/6/2014 54 54

12/7/2014 22 22

12/8/2014 26 26

12/9/2014 28 28

12/10/2014 71 71

12/11/2014 34 34

12/12/2014 45 45

12/13/2014 23 23

12/14/2014 45 45

12/15/2014 12 12

12/16/2014 23 23

12/17/2014 33 33

12/18/2014 38 38

12/19/2014 42 42

12/20/2014 26 26

12/21/2014 29 29

12/22/2014 21 21

Total Result 188 93 190 191 102 764
MaksumusMüüja Vald Liik Sort Kogus Hind
<3000 Hunt Aili Err:508saar 3 27 Err:508
Känd Aare Err:508lepp 4 34 Err:508
Mäger Tiina Err:508haab 1 20 Err:508
Noormets Jaan Err:508kask 5 12 Err:508
Saar Erki Err:508kask 5 22 Err:508
Jänes Ahto Err:508haab 4 26 Err:508
Rebane Helen Err:508mänd 2 23 Err:508
Kuusik Kaivo Err:508kask 1 12 Err:508
Mägi Kristjan Err:508haab 5 23 Err:508
Nõmmik Ando Err:508haab 2 42 Err:508
Piirsalu Irma Err:508kask 1 26 Err:508
Hunt Aili Err:508vaher 4 21 Err:508
Maksumus
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Err:508
Hind Müüja Vald Liik Sort Kogus Hind Maksumus
<95 Hunt Ail Err:508saar 3 27 Err:508 Err:508
Hunt He Err:508saar 4 65 Err:508 Err:508
Känd Aa Err:508lepp 4 34 Err:508 Err:508
Mäger T Err:508haab 1 20 Err:508 Err:508
Noorme Err:508kask 5 12 Err:508 Err:508
Põld Ev Err:508saar 3 54 Err:508 Err:508
Saar Er Err:508kask 5 22 Err:508 Err:508
Jänes A Err:508haab 4 26 Err:508 Err:508
Parts E Err:508mänd 3 71 Err:508 Err:508
Rebane Err:508mänd 2 23 Err:508 Err:508
Kuusik Err:508kask 1 12 Err:508 Err:508
Mägi Kri Err:508haab 5 23 Err:508 Err:508
Norak A Err:508mänd 3 38 Err:508 Err:508
Nõmmik Err:508haab 2 42 Err:508 Err:508
Piirsalu Err:508kask 1 26 Err:508 Err:508
Maksumus
Sort Kogus Maksumus
1 Err:508 Err:508
2 Err:508 Err:508
3 Err:508 Err:508
4 Err:508 Err:508
5 Err:508 Err:508
Kokku 764 65277
Puidu hinnad
Sort
Liik 1 2 3 4 5
kask 83 79 75 71 67
lepp 78 74 70 66 62
mänd 89 85 80 76 72
saar 101 97 91 87 81
kuusk 95 91 86 81 76
tamm 131 124 118 112 105
haab 59 57 53 51 48
vaher 113 108 102 97 91
Funktsioonide uurimine . Ülesande püstitus
Koostada rakendus, mis võimaldab teha kolme ühemuutuja funktsiooni: F1,
F2 ja F3 = F1 + F2 graafikud valitaval lõigul etteantava sammuga ning
leida sama lõigu jaoks variandiga määratud karakteristikud . Lõik
määratakse dünaamiliselt alguse, sammu ja punktide arvu (k) järgi (viimane
sõltub kopeeritud ridade arvust.
Graafikute tegemiseks vajalik tabel luua Table-objektina (List-objektina

2003-s). Lõigu pikkus võiks tüüpiliselt olla 5-10 ühikut, samm - 0,1-0,2
ühikut.

Funktsioonide variandid valida lehelt
Funktsioonid
Karakteristikute variandid valida lehelt
Karakteristikud
Funktsioonide variandid (valida õppemärkmiku viimase numbri järgi)
umbri järgi)

F1 LN(X^2+3)*2*SIN(PI()*X+1)/SQRT(X^2+X+3)+COS(2*X)


F2 IF(abs(x)>=b;2*sin(2*PI()*x/5)+2*cos(PI()*x+3);3*(cos(2*x))^2-2*sin((PI()*x+1)/3))
2*x))^2-2*sin((PI()*x+1)/3))
Karakteristikute variandid
a - õppemärkmiku viimane number, b - eelviimane, c - vimmase ja eelviimase numbri summa


integraal või
a keskmine b c
pindala
0 F1 abskesk, F3 kesk 0 F2 integ , F3 pind 0
1 F2 poskesk , F3 kesk 1 F1 pind, F2 integ 1
2 F2 abskesk, F3 kesk 2 F1 integ, F3 pind 2
3 F1 kesk, F2 negkesk 3 F3 integ, F3 pind 3
4 F1 abskesk, F3 kesk 4 F2 integ, F2 pind 4
5 F2 kesk, F3 abskesk 5 F1 pind, F1 integ 5
6 F1 kesk, F2 abskesk 6 F1 pind,F3 integ 6
7 F3 kesk, F2 negkesk 7 F2 integ, F3 pind 7
8 F1 kesk, F3 negkesk 8 F2 pind, F3 integ 8
9 F2 kesk, F3 poskesk 9 F1 integ, F2 pind 9


Lühendid kesk - funktsiooni väärtuste aritmeetiline keskmine negkesk - negatiivsete väärtuste aritmeetiline keskmine poskesk - positiivsete väärtuste aritmeetiline keskmine abskesk - absoluutväärtuste aritmeetiline keskmine pind - pindala integ - määratud integraal min - minimaalne väärtus lõigul ja asukoht max - maksimaalne väärtus lõigul ja asukoht absmax - absoluutväärtuselt suurim lõigul ja asukoht
mase ja eelviimase numbri summa viimane number


max või min ja
asukoht
F2 absmax
F2 min
F3 absmax
F3 max Siia kirjutage oma
F3 absmax
õppemärkmiku nr.
ÕM nr.: ****02
F3 min
F1 absmax Variant Ülesanne
F2 max Keskmine 2 F2 abskesk, F3 kesk
F1 min Integraal, pindala 0 F2 integ, F3 pind
F3 max Max või min 2 F3 absmax ja selle asukoht
ma
nr.

sukoht
Algus Samm b
0 0.2 0


x F1 F2 F3 F2 abs F3 abs
0 2.067 -1.980 0.087 1.980 0.087
0.2 2.154 -1.270 0.884 1.270 0.884
0.4 1.641 0.083 1.724 0.083 1.724
0.6 0.672 1.713 2.384 1.713 2.384
0.8 -0.475 3.125 2.650 3.125 2.650
1 -1.460 3.882 2.423 3.882 2.423
1.2 -1.991 3.764 1.773 3.764 1.773
1.4 -1.925 2.845 0.920 2.845 0.920
1.6 -1.324 1.466 0.142 1.466 0.142
1.8 -0.428 0.105 -0.323 0.105 0.323
2 0.438 -0.804 -0.366 0.804 0.366
2.2 0.990 -1.031 -0.041 1.031 0.041
2.4 1.093 -0.630 0.463 0.630 0.463
2.6 0.797 0.093 0.890 0.093 0.890
2.8 0.307 0.700 1.007 0.700 1.007
3 -0.120 0.804 0.685 0.804 0.685
3.2 -0.279 0.227 -0.052 0.227 0.052
3.4 -0.109 -0.929 -1.038 0.929 1.038
3.6 0.290 -2.308 -2.018 2.308 2.018
3.8 0.702 -3.432 -2.730 3.432 2.730
4 0.888 -3.882 -2.994 3.882 2.994
4.2 0.693 -3.456 -2.763 3.456 2.763
4.4 0.119 -2.249 -2.131 2.249 2.131
4.6 -0.673 -0.620 -1.293 0.620 1.293
4.8 -1.411 0.939 -0.472 0.939 0.472
5 -1.815 1.980 0.165 1.980 0.165
5.2 -1.705 2.265 0.560 2.265 0.560
5.4 -1.071 1.844 0.773 1.844 0.773
5.6 -0.081 1.026 0.945 1.026 0.945
5.8 0.970 0.253 1.223 0.253 1.223
6 1.763 -0.078 1.685 0.078 1.685
F2 abskesk 1.606
F3 kesk 0.166
F2 integraal 1.094
F3 pindala 7.344
F3 absmax 2.

F3 absmax asukoht 4.000
Funktsioonid
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0.000
-1.000
-2.000
-3.000
-4.

-5.000

F1 F2 F3
b


Määratud integraali ja pindala arvutamine F ( x)dx
a
Määratud integraalile vastab funktsiooni kõ vera ja x telje vahel asuva ala algebraline pindala (ülalpool
x telge asuvate alade pindala on positiivne, allpool negatiivne).
Integraalide ( pindalade ) väärtuste leidmiseks on mitmeid erinevaid meetodeid ja valemeid (ristküliku,
trapetsi, Simpsoni jm). Siin kasutatakse trapetsivalemit. Selle meetodi korral asendatakse tegelik
kõver murdjoonega, mille sõlmed asuvad punktides: x = a, a+h, a+2h, ... b.

Integraali ligikaudne väärtus leitakse valemiga:
b n 1 n


 F ( x)dx  h  ( y o / 2   yi  y n / 2)  h  ( y i  y 0 / 2  y n / 2)
a i 1 i 0


Pindala absoluutväärtuse leidmiseks peab võtma summas ordinaatide
absoluutväärtused.
braline pindala (ülalpool


ja valemeid (ristküliku,
asendatakse tegelik

-13200% sisust ei kuvatud. Kogu dokumendi sisu näed kui laed faili alla
Informaatika I kodutöö Tabelid #1 Informaatika I kodutöö Tabelid #2 Informaatika I kodutöö Tabelid #3 Informaatika I kodutöö Tabelid #4 Informaatika I kodutöö Tabelid #5 Informaatika I kodutöö Tabelid #6 Informaatika I kodutöö Tabelid #7 Informaatika I kodutöö Tabelid #8 Informaatika I kodutöö Tabelid #9 Informaatika I kodutöö Tabelid #10 Informaatika I kodutöö Tabelid #11 Informaatika I kodutöö Tabelid #12 Informaatika I kodutöö Tabelid #13 Informaatika I kodutöö Tabelid #14 Informaatika I kodutöö Tabelid #15 Informaatika I kodutöö Tabelid #16 Informaatika I kodutöö Tabelid #17 Informaatika I kodutöö Tabelid #18 Informaatika I kodutöö Tabelid #19 Informaatika I kodutöö Tabelid #20 Informaatika I kodutöö Tabelid #21 Informaatika I kodutöö Tabelid #22 Informaatika I kodutöö Tabelid #23 Informaatika I kodutöö Tabelid #24 Informaatika I kodutöö Tabelid #25 Informaatika I kodutöö Tabelid #26 Informaatika I kodutöö Tabelid #27 Informaatika I kodutöö Tabelid #28 Informaatika I kodutöö Tabelid #29 Informaatika I kodutöö Tabelid #30 Informaatika I kodutöö Tabelid #31 Informaatika I kodutöö Tabelid #32
50 punkti Autor soovib selle materjali allalaadimise eest saada 50 punkti.
~ 32 lehte Lehekülgede arv dokumendis
2016-03-15 Kuupäev, millal dokument üles laeti
5 laadimist Kokku alla laetud
0 arvamust Teiste kasutajate poolt lisatud kommentaarid
kirjukoer Õppematerjali autor

Lisainfo

Informaatika I kodutöö excelis "Tabelid"
Õppejõud: Jüri Vilipõld
Exceli kodutöö on kontrollitud ning "Korras!"

ttü , tallinna tehnikaülikool , informaatika , excel , tabelid

Kommentaarid (0)

Kommentaarid sellele materjalile puuduvad. Ole esimene ja kommenteeri


Sarnased materjalid

40
xlsm
54
xlsx
39
xls
172
xlsx
34
xlsm
63
xls
40
xlsm
26
xlsm

30 päevane VIP +50% ROHKEM

Telli VIP ja ole 30+14 päeva mureta

5.85€

3.9€

Oled juba kasutaja? Logi sisse

Faili allalaadimiseks, pead sisse logima
Kasutajanimi / Email
Parool

Unustasid parooli?

Pole kasutajat?

Tee tasuta konto