Infoühiskond,korilus,agraarühiskond - sarnased materjalid

mine, euro, tehnoloogia, tootmisviis, korilus, pidev, infoühiskond, põlispõllundus, haridus, kaubandus, põlluharimine, religioosne, eliit, seisused, kolooniaid, sordiaretus, poliitik, metsandus, raudtee, energialiigid, kivisüsi, küttimine, industriaalne, infotehnoloogia, multimeedia, tehakse tööd, tehnoloogiad, kõrgtehnoloogia, digitaaltehnika
Ühiskonnatüübid
2
doc

Ühiskonnatüübid

Korilus Agraarühiskond Tööstusühiskond Infoühiskond Lühiiseloomustus Elatusmajandus- Üleminek Algas seoses Tööjaotus, igasuguste söödavate põllumajandusühiskonnale masinate hüvede tootmine; viljade, algas 5000-6000 e.m.a., kasutuselevõtuga; infotehnoloogia suur juurikate kui inimesed käid põllumajandus, osatähtsus; majanduse kogumine; paikseks ja hakkasid kaubandus ja glo...

Geograafia - Keskkool
88 allalaadimist
Ühiskonna arengu koondtabel
2
docx

Ühiskonna arengu koondtabel

...k us,põllundu seadusriigid. rajati korralik ühiskond, ,kuulus s, tegeledi s. Toodeti Sündis XV raudteesüsteem, väga mõnisada põllu juba.müügi Euroopas.Ma aurulaevad, arenenud. inimest.K majandus ks. Tekkis ailma ülemaailmne Tööstuse üttimine ega, käsitööharu kaubandus- kaubandus. hüppeline ning toidu kodustati . rohkem.seotu kasv. kogumine loomi, d. Masstoodang. metsas. arenes kaubandu s. 2.Peamised Küttimine Maahari Põlluharimi Tööstus, Rasketööstus, Elektroonika, majandush , korilus mine ...

Geograafia - Keskkool
60 allalaadimist
Agraar--industriaal- ja infoühiskond ning globaliseerumine
2
doc

Agraar-, industriaal- ja infoühiskond ning globaliseerumine

Agraarühiskond: peamised majandusharud on alepõllundus, karjakasvatus, käsitöö, kaubandus ja rannikualadel kalapüük. Tööjõuks on inimeste enda jõud, loomajõud, tuul, vesi(veskid, tuulikud). Linnu vähe ja need on väikesed. Kehtis elatus- ehk naturaalmajandus ning puudus maailmamajandus. Kaasajal levik väike, aga kehtib Aasias, Aafrikas, Okeaanias. Transport: laevad. Rahvastiku uuenemine: trad. Põlvkondade vaheldumine, mis hiljem asendub demogr. Plahvatusega. Industriaalühiskond: üleminek masinalisele suurtootmisele ja klassiühiskonnale. Peamised levikualad Hiina, Taiwan, India, Mehhiko. Riigi osa majanduses on väga suur, tekivad segatalud ja suurtalud, vee-ja tuuleenergia asenduv nafta, söe ja maagaasiga ning toodetakse k...

Geograafia - Keskkool
39 allalaadimist
Geograafia arvestus 10ndale klassile
8
docx

Geograafia arvestus 10ndale klassile

Globariseerumine ja regionaliseerumine. Globariseerumine (üleilmastumine) - protsess kui maailma majandus areneb kiiremini kui riiklik majandus. * Rahvusvaheline firma – firma mis on laienenud üle mitme riigi või üle mitme regiooni. Firma kes ei tunne riigipiire. Võib tekkida küsimus: Asukohamaa - Neis riikides on firma tütarfirmad või harukontorid. Ehk asukohamaa on see riik kuhu firma on laienenud. Päritolumaas – See on riik kus on firma asutatu, sealt on pärist algkapital ja võimalik et ka tippjuhid. + Paljud kohalikud taavad tööd - Kohalikud firmad aetakse pa...

Geograafia - Põhikool
133 allalaadimist
Geo konspekt
23
doc

Geo konspekt

...le saab palju rohkem infot mahutada. Paberikaardil on võimalik kajastada vaid kindel hulk objekte võinähtusi, sest andmete oudeval lisamisel muutub kaardi pilt nii kirjuks et sellest pole võimalik enam aru saada. Arvuti kaardile saame aga panna kui tahes palju objekte või nähtusi ja jagada need kindlate tunnuste järgi kaardikihtideks. Arvuti kaartidel on võimalik objektidele lisada ka varjatud informatsiooni, mis tavaliselt on esitatud andme tabeli kujul. See aitab objektide erinevaid näitajaid süstematiseerida ja vajaduse korral saab neid ka kohe kuvada. Tänapäeval kasutatakse gartograafilise analüüsi puhul mitmesuguseid digitaalseid kaarte.sellist arvuti kaartide kogumit, millele lisanduvad gartograafia tarkvara, riistvara ja inimesed või asutused, kes digitaalseid kaarte teevad ja neid oma töös või otsustustes kasutavad nim. Geoinfo süsteemis.(GIS). Geograafid kasutavad tihti ka kaartides sünteesi meetodit...

Geograafia - Keskkool
117 allalaadimist
Riigieksami materjal
41
doc

Riigieksami materjal

... 1 ÜLDMAATEADUS 1. Litosfäär 2. Maa siseehituse iseloomustus; mandrilise ja ookeanilise maakoore võrdlus 2 alumine vahevöö välistuum vedel sisetuum tahke 5200 km 2900 km - kõrgemat järku seismilised katkestuspinnad 3 Ookeaniline maakoor Mandriline maakoor Vanus Noorem. (kuni 200 miljonit aastat) Vanem. (kuni üle 4 miljardi aasta vana) Paksus Õhem. (3-10 km) Paksem. (20-70 km) Tihedus Koosneb tihedamatest ja Koosneb vähem tihedamatest ja raskematest kivimitest. T...

Geograafia - Keskkool
1160 allalaadimist
Globaliseerumine-majandusorganisatsioonid-ühiskonnad
4
docx

Globaliseerumine, majandusorganisatsioonid, ühiskonnad

Majandusorganisatsioon • Majandusühendused • Väliskaubandus, rahandus • Toorainekartellid WTO- Maailma kaubandusorganisatsioon. Reguleerib maailmakaubanduse vastavate lepetega selle liberaliseerimise suunas. IMF- Rahvusvaheline valuutafond. Riikidevahelise koostöö reguleerimine, krediidi võimaldamine liikmesriikidele. NAFTA- Põhja-Ameerika Vabakaubandusassotsiatsioon. Kanada, Mehhiko, USA. Liikmesriikide vaheliste kaubandustõkete puudumine, firmade tegevuse korraldamine. EFTA ehk Euroopa Majanduspiirkond. Euroopa riigid kuuluvad, Euroopa liit ka Norra, Island. Kaupade, isikute teenuste ...

Geograafia - Keskkool
15 allalaadimist
Geograafia materialid
29
doc

Geograafia materialid

Geograafia Kliimavõõtmed Ekvatoriaalses kliimavöötmes on alati soe ja niiske kliima. Päike käib seal alati väga kõrgelt ja soojendab tugevasti. Kogu aasta valitsevad tõusvad õhuvoolud, mistõttu sajab jube palju. Päev ja öö on kogu aeg enam-vähem ühepikkused. Aastaaegu neil aladel eristada ei saa. Lähisekvatoriaalne vööde asub kahel pool ekvaatorit. See on vahekliimavööde, mille põhitunnuseks on vihmase ja kuiva aastaaja vaheldumine. Põhjapoolkera suvel, kui päike on seniidis põhjapöörijoonel, nihkub kogu õhuringlus põhja poole. Põhjapoolkera lähisekvatoriaalses kliimavöötmes on siis samasugune niiske ja palav kliima, nagu ekvatoriaalses vöötmes. Meie talvel aga on päike seniidis lõunapöörijoonel ja põhjapoo...

Geograafia - Keskkool
39 allalaadimist
Geograafia eksami abi
12
doc

Geograafia eksami abi

...mesed kuskil lehma pätsidest tehtud onnidest. Nunnu. Inimarenguindeks – vist ÜRO poolt loodud näitaja, mis koondab erinevad näitajad, mis annab ülevaate inimeste okukorrast riigis. Siin arvestatakse järgnevaid asju: inimeste üldine tervis, haridus (kirjaoskus + kooli kohustus jne), majanduslik heaolu, SKT, keskmine eluiga Riikide arengutaset saab võrrelda: interneti ühendus/ autod/ telefonid 1000 inimese kohta; kirja- lugemisoskuse protsent inimeste hulgas; iive; suremus; sündimus; imikute suremus; keskmine eluiga; SKT; linnastumise protsent; hõivatus; inimarenguindeks; osalus maailmamajanduses; energia vmm tarbimine ühe inimese kohta. 3. Riike saab jaotada Lõuna(arengu)- ja Põhjariikideks(arenenudmaad). Need nimed ei ole otseselt seotud riikide asukohaga (nt Austraaliat loetakse Põhjariigiks, kuigi asub lõunas) vaid pigem nende arenguga. Põhjariigid jagunevad veel I maailmaks(Inforiigid...

Geograafia - Keskkool
399 allalaadimist
Nüüdismaailma kujunemine ja tänapäeva tunnused
3
doc

Nüüdismaailma kujunemine ja tänapäeva tunnused

1.INIMTEGEVUSE TASANDID: *Majapidamistasand(üksikisikutasand) – naturaalmajandus *Riik - reguleerib seaduste abil inimühiskonnas majanduslikke-ja inimsuhteid. *Firma e ettevõtte tasand *Rahvusvahelised firmad ja riikidevahelised organisatsioonid. 2.TOOTMISVIISID JA NENDE KOOSSEIS: Inimühiskonna toimimise aluseks on tootmisviis, mida iseloomustab tehnoloogia ja inimestevahelised suhted. *Tehnoloogia – vahendid ja oskused millegi valmistamiseks. *Inimestevahelised suhted – väljenduvad reeglites ja tööjaotuses ühiskonnas ------------ *Traditsiooniline – elatusmajanduslik e. natura...

Geograafia - Keskkool
12 allalaadimist
Geograafia
29
doc

Geograafia

MAAILMA ÜHISKONNAGEOGRAAFIA. 10. KLASS Kasutatud materjalid: Ülle Liiberi eksamimaterjalid. 10.kl. ühiskonnageograafia õpik 38. Iseloomusta üldjoontes agraar-, industriaal- ja infoühiskonda; ÜHISKONNA ARENG JA GLOBALISEERUMINE MAAILMAMAJANDUS Kõikide riikide rahvamajandused vaadatuna nende omavahelistes seostes ja suhetes (maailmaturg, finantssuhted, majandusorganisatsioonid) GEOGRAAFILINE TÖÖJAOTUS riigid spetsialiseeruvad sellisele toodangule, mille tootmiseks on kõige paremad eeldused. Eeldused selleks lõi: 1. Veonduse areng 2. Maavarade eb...

Geograafia - Keskkool
57 allalaadimist
Geograafia 10-klass ühiskonnatüübid
1
docx

Geograafia 10. klass ühiskonnatüübid

... ALGAS SEOSES ÜLEMINEK INDUSTRALISEERIMISEGA. PÕLLUMAJANDUSÜHISKONNAL PÕLLUMAJANDUS, PERIOODI VILJADE, JUURIKATE E ALGAS 5000-6000 A. E.M.A, MITTEAINELISTE HÜVEDE KAUBANDUS JA PANGANDUS LÜHIISELOOMUSTUS KOGUMINE; KÜTTIMINE JA KUI INIESED JÄID PAIKSEKS JA TOOTMINE; ARENESID KIIRESTI. JUHTIVA JA PEAMISED KALASTAMINE; ÜLEJÄÄKE EI HAKKASID PÕLDU HARIMA. ...

Geograafia - Keskkool
10 allalaadimist
Geograafia-kordamine eksamiks-2
11
odt

Geograafia, kordamine eksamiks, 2

Geograafia - Keskkool
252 allalaadimist
Muutused ühiskonnas-Maailmamajanduse kujunemine
2
doc

Muutused ühiskonnas. Maailmamajanduse kujunemine

GEO.- MUUTUSED ÜHISKONNAS. MAAILMAMAJANDUSE KUJUNEMINE. ? Geograafia – teadus, mis tegeleb loodusnähtuste ja inimsuhete (majandus) ruumilise paiknemise ja nende omavaheliste seostega. ? Mikroökonoomika tegeleb majandusküsimustega ettevõtte tasandil ? Makroökonoomika tegeleb majandussuhetega riigi tasandil. ? Majandusgeograafia – majanduse toimimine ruumis ja ajas. 1. Seleta oma sõnadega tootmisviisi mõistet Tootmisviis iseloomustab seda, kuidas ja milliseid tehn...

Geograafia - Keskkool
70 allalaadimist
Terve 10 klassi õpikute lühikokkuvõte
9
doc

Terve 10 klassi õpikute lühikokkuvõte.

...emiseks ja riiki võetakse täieõigusliku rahvusvahelise õiguse subjektina) ja de facto(kaudselt,ei peeta riiki täieõiguslikult rahvusvahelise õiguse subjektina).1990a kirjutasid Belgia,Holland,Luksemburg,Prantsusmaa ja Saksamaa alla lepingule mis sätestab liikumisvabaduse rakendamise korra ja tagatised,tuntud Schengeni lepinguna.(kontroll kaob ühispiiridelt ja kodanike liikumisvabadus).RIIGIVORMID: 1.)monarhia : *absoluutne monarhia-monarhile kuulub seadusandlik,täidesaatev kui ka kohtuvõim(Katar,Omaan,Saudi-Araabia) *konstitutsiooniline monarhia-monarhi võimu ulatus määratud põhiseadusega,peamine seadusandlik organ riigis on parlament. (Suurbritannia,Holland) 2.)vabariigid- riigivalitsemisvorm mille puhul kõrgemad riigivõimuorganid valib rahvas või moodustab need parlament. Unitaariik – lihtriii,millese ei kuulu iseseisva riigi tunnusega üksusi(Eesti,Läti) Föderatsioon-liitriiik,koosneb autonoomsetest osariiki...

Geograafia - Keskkool
187 allalaadimist
Geograafia 2008 a
16
odt

Geograafia 2008 a.

GEOGRAAFIA 11.november . 2008 Rahvusvahelised firmad : Rahvusvaheline firma ehk hargmaised firmad on sellised ettevõtted , mis tegutsevad mitmes riigis või isegi kümnetes riikides . Mõned neist (Coca-Cola , Pepsi jne ) omavad tootmisettevõtteid pea igas riigis . Peakorter ühes riigis Tootmine ja teises (mitmes ) riigis Turustamine . Globaliseerumine ehk üleilmastumine . Globaliseerumine tähendab kõigi sotsiaalmajanduslike ja poliitiliste protsesside rahvusvahelistumist ehk üleilmastumist . GLOBALISEERUMISE +ja - : plussid on : Tänapäeva maailmas liiguvad raha , tehnoloogia , informatsioon ja kaubad üle riigipiiride seninähta...

Geograafia - Kutsekool
11 allalaadimist
Maailmamajanduse kujunemine
2
odt

Maailmamajanduse kujunemine

Geograafia kontrolltöö • tootmisviis – kuidas mingit toodet valmistatakse (käsitsi, masinaga...) agraarühiskond tööstusühiskond infoühiskond Tootmise eesmärk Eluks vajalikud ained müügiks Informatsiooni kiire hankimine Peamised Põllumajandus, Tööstus- tekstiili, Teenindus, info majandusharud metsandus, kalastamine metallurgia töötlemine Osalemine maailmamaj Polnud osalemist Oselemine oli väike Ühtne majandus töökorraldus Põlluharijate ja Piirkonnad karjakasvatajate vahel spetsialiseerusid • Ühiskonnatüüpide levik kaasajal: agraarühiskond - kuni tänaseni on mõned riigid põllumajanduslikud, rohkem lõunariigid nt. Brasiilia...

Geograafia - Keskkool
13 allalaadimist
Maailma makromajandus
8
doc

Maailma makromajandus

...iline Mandrite idarannikutel ja oaasides on niiske kliima, seal on hea põllumajanduslikult kasuatatv maa. Kõrbetes on aga väheviljakad mullad (siiski aga paremad kui troopilises) ja need ei anna saaki. Parasvööde Okasmetsavööndis on halvad mullad (vahel igikelts) ja seega põllumajandusliku maad vähe. Lehtmetsade ja rohtlate vööndis on aga soojem ja niiskem, samuti paremad mullad. Seal on suurimad põllumajanduslikult kasutatavad maa-alad. Lähispolaarne Seal on ainult põhjapõtradekarjamaad ja niidud, igikelts. Polaarne Igasugune põllumajanduslik tegevus on võiamatu. Põllumajandusliku tootmise vormid I Eelindustriaalne periood Korilus—ei olnud põllumajandust Varaagraarne—rändkarjakasvatus või alepõllundus Hilisagraarne—tekkisid majapidamised (talud, mõisad), muututi paikseteks. Maa ja tootmine kuulus valitsevale klassile. II Indusrtriaalne periood See algas agraarreformiga, st maad antakse tegelikele harijate...

Geograafia - Keskkool
15 allalaadimist
10-klassi geograafia materjal
8
doc

10. klassi geograafia materjal

...ndusprotsesside uurimine. • mikroökonoomika – ettevõtete tasandil majandusnähtuste uurimine. Maailma majandusgeograafia uurib terve maailma majanduse toimimist ruumis. • globaliseerumine – ülemaailmastumine. Riigid : USA, Kanada, Mehhiko, Venezuela, Kolumbia, Ecuador, Peruu, Tšiili, Argentiina, Brasiilia, Egiptus, Liibüa, Alžeeria, Maroko, Sudaan, Nigeeria, Kongo DV, Sambia, Angoola, LAV, Namiibia, Keenia, Hiina, Põhja-Korea, Lõuna-Korea, Jaapan, Mongoolia, Kasahstan, Usbekistan, Türkmenistan, Türgi, Iraan, Iraak, Saudi-Araabia, Iisrael, Afganistan, Pakistan, India, Bangladesh, Birma(Myanmar), Tai, Vietnam, Indoneesia, Austraalia. Agraarühiskond. • korilus – etapp inimeste elus, korjati marju ja seeni. Umbes 10 000 aastat tagasi hakati kodustama loomi, umbes 6000-7000 aastat tagasi hakati põldu harima ja inimesed jäid paikseks. • alepõld – 2-3 aastat kasutusel ol...

Geograafia - Keskkool
85 allalaadimist
Tootmisviisid-geograafia
1
rtf

Tootmisviisid (geograafia)

GEOGRAAFIA KORDAMISKÜSIMUSED. 1) tootmisviis - selle moodustavad majanduses kasutavad tehnoloogiad ja neile vastavad inimestevahelised suhted ning töökorraldus *jaotus: tehnoloogiad ja töökorraldus *traditsiooniline tootmisviis e. eelindustriaalne (15.saj Indias ja Hiinas) - levinud väikestes inimgruppides; olulisi hüvesid toodetakse oma tarbeks ning tarbitakse eneste poolt; elatusmajanduslikud ja maailmamajanduses ei osale; jaguneb koriluseks, varaagraarseks(Aasias ja Aafrikas) ja hilisagraarseks. *industriaalne tootmisviis - levinu...

Geograafia - Keskkool
25 allalaadimist
Geograafia eksam
61
doc

Geograafia eksam

1. LITOSFÄÄR 2. *Mandriline maakoor moodustab mandreid, koosneb sette- ja moondekivimitest ja tardkivimist graniidist. Mandriline maakoor on paksem kui ookeaniline, umbes 40 km paks. Mandrilise maakoore vanust hinnatakse olevat 4 miljardit aastat. *Ookeaniline maakoor moodustab maailmamere põhja, koosneb basaltse magma tardumisel tekkinud kivimitest, millel lasuvad süvamere setted. Ookeaniline maakoor on noor (u 180 mln a) ja õhuke (u 11 km) ning uueneb pidevalt. *Maa siseehitus- välimiseks kihiks on maakoor, mis on kohati kuni 80km paksune. Edasi tuleb vahevöö, ...

Geograafia - Keskkool
123 allalaadimist
Korralik konspekt geograafia riigieksamiks
19
doc

Korralik konspekt geograafia riigieksamiks

... vastulinnastumine. Tegevuspiirkond – Tegevuspiirkond – riik (kolooniad) Tegevuspiirkond – kogu maailm. maakond, provints. Võim on selle käes, kes omab kontrolli raha Võim on selle käes, kes omab kontrolli Võim on selle käes, kes üle info üle omab kontrolli maa üle. TOOTMISVIIS - on see, kuidas hangitakse eluks vajalikke vahendeid. Sama teema, mis tabelis ainult lühemalt Iseloomusta erinevaid ühiskonna arengu etappe põhitunnuste alusel (tootmise eesmärk, peamised majandusharud, töökorraldus jne.) Ühiskonna arenguetapid: 1) põllumajandusühiskond. Toidu saamiseks kodustati loomad ja hariti põld. Toodeti peamiselt omatarbeks. - Peamised majandusharu oli põllumajandus. - käsitöönduslik tootmine - tööjaotus vaid põlluharijate ja käsitööli...

Geograafia - Keskkool
60 allalaadimist
Maailmamajanduse ajalugu
1
doc

Maailmamajanduse ajalugu

Tootmisviisid:1.Korilus- 100 000 eKr, kala püüdmine, marjade, tõukude korjamine, toodang oma tarbeks, inimeste rühmitus-kogokond, kaasajal-maha jäänud piirkonnad(aafrika,aasia) 2.Varaagraarne TV- 8000 eKr, inimesed hakkasid põldu harima, loomi kasvatama, toodang oma tarbeks, kaubavahetus toimub loomakasvatajate ja põlluharijate vahel, käsitöö-tööriistad, algelised riigid-selleks, et saaki kaitsta (röövretkede vastu), kaasajal laialt levinud aafrikas, 2 haru: alepõllundus(mets võetakse maha, kännud põletatakse,...

Geograafia - Keskkool
52 allalaadimist
Ühiskonna arenguetapid
18
ppt

Ühiskonna arenguetapid

ÜHISKONNA ARENG REET TUISK HG 2009 ININKONNA AJALOO PERIOODID ESIAEG VANA- KESK- UUS- UUSIM- AEG AEG AEG AEG 3000eK 476 1517 1918 (1492) - 3 milj. aaastat 3500a 1000a 500a 100a Mis sündmused tähistavad ajalooperioodide vahetumist? AGRAARÜHISKOND • TEGEVUSALAD – KORILUS, PÕLLUNDUS, KALANDUS, JAHINDUS • RESSURSID – MAA, VESI, METS. VAJALIK SUUR ALA • TEHNOLOOGIA – ALGELINE, SUUR KÄSITSITÖÖ OSAKAAL • TÖÖKORRALDUS – TÖÖD TEEB ÜKSIKISIK, SUUR MÕJU TRADITSIOONIDEL • TÖÖVILJAKUS – VÄ...

Geograafia - Keskkool
24 allalaadimist
Kordamine Geograafia eksamiks
15
odt

Kordamine Geograafia eksamiks

...ehnoloogia ja emamaa kontrollis seda. Kui koloniseerimine lõppes ning emamaa enam ei aidanud, siis jäid koloniaalmaad majanduslikult sõltuvaks ning pidid tegema seda, mida oskasid, et sissetulekut saada – maavarasi hankima või põllumajandus produkte kasvatama. Tänapäeval on, et arenenud riigid suudavad ise edasi areneda ja on tegusad tööstuses, infoajastu ettevõtetes ja kõrgtehnoloogias. Arengumaad on aga tegusad pigem hankivas ja võib-olla ka töötlevas majanduses ning põllumajanduses ja toetuvad ka turismile. Globaliseerumine on kõikide sotsiaalmajanduslike ja poliitiliste protsesside rahvusvahelistumine või üleilmastumine. Arenenudmaade jaoks tähendab see tehnoloogia kiiremat arengut, väliskaubandusbarjääride vähenemist, transpordi- ja kommunikatsiooni kiirenemist ning saaste vähenemist üldises mõttes. Samuti muutuvad rikkad veelgi rikkamaks. Arengumaade jaoks tähendab see raskusi konkureerida rahvusvaheliste e...

Geograafia - Keskkool
614 allalaadimist
Geograafia kordamine 8 klass
25
doc

Geograafia kordamine 8.klass

GEOGRAAFIA EKSAM 8 klass PILET 1 1 Loodus ja inimetgevus Peamised keskkonnaprobleemis maailmas: kasvuhooneefekt osoonikihi hõrenemine happevihmad kliima soojenemise probleem GLOBAALSED KESKKONNAPROBLEEMID Õhu saastumine kliima soojenemine osoonikihi hõrenemine Õhk on eriti saastunud suurlinnades Inimese majandustegevus ja tihenev liiklus põhjustavad sageli looduse reostumist Suurte tehaste lähedal reostuvad õhk ja veekogud Õhusaaste tekitab kasvuhooneefekti mille tag...

Geograafia - Põhikool
251 allalaadimist
Geograafia-kordamine eksamiks
14
odt

Geograafia, kordamine eksamiks

... •Selles piirkonnas on pangasmäestikuline reljeef, toimuvad paari kilomeetri sügavuse kolletega maavärinad. •Aktiivne vulkaaniline tegevus. •Seda protsessi võib näha Islandil - Atlandi ookeani keskaheliku ühel lõigul. C. Mandrilaamade põrkumine • laamade servad purunevad, painduvad ja kerkivad kõrgeks mäeahelikuks; • mandrilised laamad on liiga kerged, et vahevöösse ...

Geograafia - Keskkool
358 allalaadimist
Eksam
13
pdf

Eksam

MAAILMA ÜHISKONNAGEOGRAAFIA. ÜHISKONNA ARENG JA GLOBALISEERUMINE 1. iseloomustab üldjoontes agraar-, industriaal- ja infoühiskonda; AJASTU AGRAARAJASTU INDUSTRIAALAJASTU INFOAJASTU Peamised majandusharud põllumajandus töötlev tööstus teenindus metsandus, kalandus, jahindus tekstiilitööstus, metallurgia, äriteenused: info töötlemine, edastamine, masinatööstus jm ...

Geograafia - Keskkool
83 allalaadimist
Atmosfäär-hüdrosfäär-pedosfäär
16
odt

Atmosfäär, hüdrosfäär, pedosfäär

Atmosfäär Atmosfäär – Maad ümbritsev õhukiht Troposfäär – atmosfääri kõige alumine, 10-15 km paksune kiht, kus leiavad aset peamised ilmastikunähtused. Globaalne õhuringlus – suuremõõtmeliste õhuvoolude suhteliselt püsiv süsteem, mille järgi toimub õhumasside ümberpaiknemine maakeral Õhumass – kindlate omadustega väga suur õhu hulk, mis on välja kujunenud ühesuguse aluspinna kohal Tsüklon – madalrõhkkond Antitsüklon – kõrgrõhkkond Mussoon – ulatuslik õhuvoolude süsteem, mille korral tuule suund muutub sesoonselt vastupidiseks Passaat – püsivalt ekvaatori poole...

Geograafia - Keskkool
237 allalaadimist
Agraarajastust infoühiskonda
3
doc

Agraarajastust infoühiskonda

Geograafia - Keskkool
110 allalaadimist
Geograafia 10-klassile
8
doc

Geograafia 10. klassile

... ruumilist korraldust Majandussubjektid – tarbijad (leibkond), tootjad (ettevõtted), riik, rahvusvahelised organisatsioonid Hüve kaup teenus majandus – hüvede tootmine, vahetamine, jaotamine ja tarbimine maailmamajandus – kogu maailma hõlmav majandus tootmisviis – eluks vajalike elatusvahendite hankimise viis + tehnoloogia ning vastavad ühiskondlikud suhted 1. Põllumajandusühiskonnast tööstusühiskonda (agraarühiskond -> industriaalühiskond) Peamine majandusharu – põllumajandus Elatusmajandus, inimene oli oluliselt seotud loodusliku keskkonnaga, käsitsi töö Varaagraarne periood, enne 15. sajandit ? Põlluharimine ja loomakasvatus olid eraldi ? Alepõllundus ? Eelduseks oli mets, mida põletati ? Rändkarjakasvatus – nomaadlus Hilisagraarne periood – alates 15. sajandist ? Oli arenenud Ida-, Lõuna-, Kagu-Aasias, Põhja-Aafrikas, Lähis-Idas, Vahemere maades, Euroopas ? Kõige arenenud Kaug-Idas, sest se...

Geograafia - Keskkool
109 allalaadimist
Muutused ühiskonnas
5
docx

Muutused ühiskonnas

... nähtuste ruumilist korraldust Majandussubjektid ? tarbijad (leibkond), tootjad (ettevõtted), riik, rahvusvahelised organisatsioonid Hüve kaup teenus majandus ? hüvede tootmine, vahetamine, jaotamine ja tarbimine maailmamajandus ? kogu maailma hõlmav majandus tootmisviis ? eluks vajalike elatusvahendite hankimise viis + tehnoloogia ning vastavad ühiskondlikud suhted 1. Põllumajandusühiskonnast tööstusühiskonda (agraarühiskond -> industriaalühiskond) Peamine majandusharu ? põllumajandus Elatusmajandus, inimene oli oluliselt seotud loodusliku keskkonnaga, käsitsi töö Varaagraarne periood, enne 15. sajandit Põlluharimine ja loomakasvatus olid eraldi Alepõllundus Eelduseks oli mets, mida põletati Rändkarjakasvatus ? nomaadlus Hilisagraarne periood ? alates 15. sajandist Oli arenenud Ida-, Lõuna-, Kagu-Aasias, Põhja-Aafrikas, Lähis-Idas, Vahemere maades, Euroopas Kõige arenenud Kaug-Idas, sest seal olid head looduso...

Geograafia - Keskkool
4 allalaadimist
Esmasektor
5
doc

Esmasektor

ESMASEKTOR PÕLLUMAJANDUS. MAAKERA AGROKLIIMAVÖÖTMED. Põllumajandusliku tööga elatab end umbes 45% maakera rahvastikust. Põllumajanduse peamine ressurss on põllumajandusmaa (pea kolmandik maismaast): • haritav maa (enamjaolt põldude, istanduste all) • looduslik rohumaa (niidud, väheväärtuslikud karjamaad). Põllumajanduse struktuur sõltub: • looduslikest tingimustest • sotsiaal-majanduslikest suhetest • ajaloolise arengu iseärasustest • rahvuslikest traditsioonidest Põllumajanduse tähtsust mingis riigis iseloom. põllumajanduses hõivatud inimeste osatähtsusega ja põllumajanduse osatähtsusega SKT-st. Arenenud riikides on hõivatuid 2-3% töötajaist. Arengumaades on see osa valdav. Põllumajandus: • elatus- ehk naturaalmajandus • turumajandus Looduslikud tegurid: kliima (temp., niiskusolud, kasvuperiood), mullad ( viljakus, paksus, lõimis, p...

Geograafia - Keskkool
133 allalaadimist
Inimühiskonna arenguetapid
6
doc

Inimühiskonna arenguetapid

Mõisted Agraarreform – põllumajandusliku tootmiskorralduse ümberkujundamine, mille käigus tavalisele talupojad vabanevad mõisasõltuvusest ja mõisamaa jaotatakse täielikult või osaliselt taludele. Bränd - kaubamärk, või tootemärk(kasutusel ka väärtustähis, esindusmärk, tunnusmärk) Devalveerimine – raha (rahvusvaluuta) väärtuse, vahetuskursi alandamine teiste valuutade suhtes. Devalveerimine muudab eksportimise lihtsamaks, kuna kaupade hinnad alanevad. Elatusmaailm - e. naturaalmajandus, majanduslik süsteem, kus enam-vähem kõik eluks vajalik toodetakse ise. Põhineb suhteliselt lihtsatel tehnoloogiatel. Embargo – teise riigiga majandusliku suhtlemise keeld. Näiteks USA ligi 40 aastat kestnud emb...

Geograafia - Põhikool
44 allalaadimist
10-klassi õpiku konspekt
10
doc

10. klassi õpiku konspekt

Põllumajandusühiskonnast tööstusühiskonda Umbes 6000 – 7000 aastat tagasi hakkasid inimesed paikseks jääma ning põllundusega ja karjakasvatusega tegelema. Algas põllumajandus- ehk agraarajastu. Enda ja loomade jõudu kasutades tootsid inimesed kohalikest maavaradest elatusvahendeid, millest valdav osa tarbiti elatusmajanduse ehk naturaalmajanduse tingimustest kohapeal. Peamine tegevusala – põllumajandus : toodeti eluks vajalikke toiduaineid. Käsitöö, kaubandus ja teised majandusharud olid vähemtähtsad. Tööjaotus oli kujunenud vaid põlluharijate ja käsitööliste vahel, esivanematelt päritud oskused kandusid edasi aeglaselt. Ühiskond oli üles ehitatud se...

Geograafia - Keskkool
781 allalaadimist
Geograafia riigieksami TÄIELIK piltidega kokkuvõtte vaheosa
5
odt

Geograafia riigieksami TÄIELIK piltidega kokkuvõtte(vaheosa)

Ühiskonnageograafia Sissejuhatus Geograafia jaguneb kaheks:Loodusgeograafiaks ja ühiskonnageograafiaks. – Loodusgeograafia-ehk üldmaateadus käsitleb protsesse,mis on toimunud või toimuvad pika aja vältel meid ümbritsevas eluta ja elus looduses inimese soovidest sõltumata.See on tihedalt seotud: a)biogeograafia b)klimatoloogia c)hüdroloogia d)geomorfoloogia e)tektoonika f)mullateadus – Ühiskonnageograafia-ehk inimgeograafia hõlmab protsesse ja nähtusi,mis on maakeral seotud inimtegevusega(nt.majandus,kultuur,poliitika) – Neid kahte seob keskkonnageograafia,sest inimtegev...

Geograafia - Keskkool
34 allalaadimist
10 klassi Geograafia
9
doc

10.klassi Geograafia

Esmasektor ? Kutsutakse ka hankivaks sektoriks. ? Siia kuuluvad põllumajandus, metsandus, kalandus ja jahindus. ? Mõne klassifikatsiooni puhul ka maavarade kaevandamine. ? Kui laiemalt vaadata siis tuleks siia liita ka toorainet töötlevad harud, nagu toiduaine-, kerge – ja metsatööstus. Esmasektori harud töötlevad loodusvarasid inimesele vajalikeks toodeteks. Esmasektor rahuldab ühiskonna esmaseid vajadusi ja vähem arenenud ühiskondades on suurem osa inimestest hõivatud just selles sektoris. Põllumajandus ? Peamiseks ressursiks on põllumajandusmaa, mis maismaast hõlmab ligi kolmandiku. ? Põllumajandusmaa jaguneb haritavaks maaks (10%) ja looduslikuks rohumaaks (21%). ? Iga riigi põllumajanduse struktuur on erine...

Geograafia - Keskkool
24 allalaadimist
Ühiskonnatüübid tehno-areng-globaliseerumine
0
doc

Ühiskonnatüübid,tehno. areng, globaliseerumine

1) Ühiskonnatüüpide võrdlus Korilusühiskond: Kestis valdavana umbes 2.mln.aastat,kuni 5.aastatuhat eKr. Tegeleti küttimise,korilusega ja kalapüügiga.Rändav eluviis.Mõnesaja inimeselised kogukonnad. Tööstust,raha ja muud sellist ei olnud.Rahvaarv oli enamasti sama. Agraarühiskond: Umbes 6000-7000 aastat tagasi,paikne eluviis.Põlluharimine(alepõllundus).Loomade rändkarjakasvatus (kodustamine).Elatusmajandus e.naturaalmajandus.Käsitöölised.Seislikud ühiskonnad, kogukonnad. Riik-(maksud,ühistöö,sõjavägi)Kauplemine (luksuskaubad). Industriaalühiskond: Inimeste põhiline tegevusala on tööstus ja ehitus.Vähem inimesi on hõivatud põllumajanduses ja teeninduses.18.sajandi lõpp kuni 1970-ndateni. Manufaktuurid asendusid vabrikutega.Tekkis tekstiilitööstus. Infoühiskond: Info kiire hankimi...

Geograafia - Keskkool
25 allalaadimist
Globaliseerumine
2
doc

Globaliseerumine

Ühiskonna arengu peamised jooned AJASTU AGRAARAJASTU INDUSTRIAALAJASTU INFOAJASTU Peamised Põllumajandus, Töötlev tööstus Teenindus, info majandusharud metsandus, kalandus, (tekstiili-, masina-, töötlemine ja jahindus keemiatööstus jm) edastamine, transport. Peamine Mõis, talu Ettevõte, tehas Uurimis- ja tootmisüksus teenindusüksus Töö iseloom Käsitsitöö Masinatöö ...

Geograafia - Keskkool
80 allalaadimist
Geograafia riigieksamiks materjal
10
doc

Geograafia riigieksamiks materjal

1. Tehnoloogilised murrangud: I – Itaalias – varaindustriaalne – tekkisid pangad,börsid,uued loomatõud,taimesordid,kellad,trykikunst II–Suurbritannias–hilisindustriaalne–aurumasin,vedur,kivisöe laialdane tarbimine,vabrikutööstuse levik III – Euroopas – hilisindustriaalne – teras,nafta,bensiin,auto,telefoniside,raadio,lennukid IV - postindustriaalne – tuumatehnika,kosmose tehnika arvutite ilmumine 2.Riigi arengutaseme näitajad a)Millised majanduslikud näitajad? Sisemine kogutoodang - SKT – aastajooksul riigi majandusterritooriumil toodetud kaupade ja teenuste turuväärtus(arvestataxe ainult lõpptoodangut) Rahvuslik kogutoodang - RKT – aastajooksul riigi tootmisressurssidega toodetud kaupade teenuste kogusumma,millele on juurde arvestatud eksportdi ja impordi saldo. Ostujõu pariteet – erinevate riikide kaupade v...

Geograafia - Keskkool
211 allalaadimist
Geograafia - muutused ühiskonnas konspekt
8
docx

Geograafia - muutused ühiskonnas konspekt

1. Muutused ühiskonnas Inimühiskonna etapid on • Põhinenud eri tehnoloogiatel ja sotsiaalsetel suhetel • Toiminud vaid neile iseloomulikus ühiskonnakorralduses Ühiskonna arengus võib eristada: • Põllumajandusajastut • Tööstusajastut • Infoajastut 1.1. Põllumajandusühiskonnast tööstusühiskonda Põllumajandus- ehk agraarajastu • Algas u 6000-7000 a tagasi – inimesed jäid paikseks, hakkasid põldu harima ja koduloomi pidama • Elatusvahendeid toodeti kohalikest loodusvaradest • Elatusmajandus ehk naturaalmajandus • Peamine tegevusala põllumajandus • Teised majandusharud (käsitöö, kaubandus jne) olid vähemtähtsad • Esivanematelt päritud teadmised ja oskused täiustusid aeglaselt • Tööjaotus – põlluharijad ja käsitöölised • Ühiskon...

Geograafia - Keskkool
40 allalaadimist
Põllumajandus-referaat
13
doc

Põllumajandus (referaat)

........................................................................... 13 2 3 Sissejuhatus Põllumajandus on majandusharu, mis tegeleb maa harimise ning toidu, loomasöögi ja muude looduslike toodete (toiduainetööstusele, tekstiiltööstusele, naha- ja jalatsitööstusele, farmaatsiatööstusele jt. tooraine) tootmisega teatud kultuurtaimede ja koduloomade kasvatamise teel. Põllumajandusharude rühmad on taimekasvatus ja loomakasvatus. Eestis on põhiliseks loomakasvatus. Iga aastaga väheneb, aga põllumajanduse tähtsus inimestele töö andmises. 4 Põllumajandus üldiselt Põllumajandus on majandusharu, mis maad kui loodusvara kasutades toodab toiduaineid ja mitmesugust tööstustoorainet...

Geograafia - Keskkool
30 allalaadimist
Majandusgeograafia
11
doc

Majandusgeograafia

...ailma eri paikades väga erinev ? keskmine 40 in/km² TV lk 23, 24, 25 2) Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid õp joonis lk 41, 43 TV lk 26, 27 3) Demograafiline üleminek teooria, mis kirjeldab rahvastiku käitumist, kus kõrge sündimus ja suremus asenduvad madala sündimuse ja suremusega ning muutub rahvaarv ja rahvastiku vanuseline koosseis mõistet käsitletakse kitsamalt ja laiemalt õp joonis lk 45 (kitsam) TV lk 29 tabel 4) Ränne ehk migratsioon inimeste liikumine ühest kohast teise koos alalise elukoha vahetusega võib klassifitseerida mitmete näidete alusel: ulatuse järgi ? siseränne ja välisränne ehk rahvusvaheline ränne välisränne ? sisseränne ja väljaränne ? nende vahe on rändesaldo ? remigratsioon – näljaränne ja teatud asjaolude muutmisel tagasi sisseränne kestvus ? kui pikk rändeperiood ? ajaline ja ajutine saldo võib olla tasakaalus ja tasakaalustamata Põhjused: sunniviisi...

Geograafia - Keskkool
277 allalaadimist
Ühiskonna areng ja globaliseerumine
3
doc

Ühiskonna areng ja globaliseerumine

Kordamisküsimused 11. kl. Ühiskonna areng ja globaliseerumine. 1. Iseloomust agraar-, industriaal- ja infoajastu riiki (peamised majandusharud, töö iseloom, kasutatavad ressursid, osalemine maailmamajanduses,) Agraarühiskond – põllumajandus, metsandus, kalandus; käsitöö; loodusjõud, toorained; kohaliku valla sisene; Industriaalühiskond – töötlev tööstus; masinad; toodetud energia, kapital; riigisisene; Infoühiskond – teenused; vaimne tehnoloogia; informatsioon, koolitus, ajupotentsiaal; ülemaailmne 2. Milleks vajasid Euroopa riigid kolooniaid 16.-18. sajandi...

Geograafia - Keskkool
145 allalaadimist
Geograafia konspekt kõige vajalikuga-2-periood teine õppeaasta
22
doc

Geograafia konspekt kõige vajalikuga (2. periood/teine õppeaasta)

GE-2 Milliseid majandustegevusi hõlmab energiamajandus? • Keemiatööstus (põlevkivi, plastmass) • Maamaagi kaevandamine • Elektroenergeetika • Elektri- ja soojusenergia tootmine ja tarbijani juhtimine • SEJ, HEJ, TEJ jt energiajaamad Selgita, miks kasutatakse taastumatuid energialiike rohkem kui taastuvaid • Nad annavad rohkem energiat, kui taastuvad. Nt. annab süsi rohkem energiat, kui tuul Nafta transportimisvõimaluste eelised ja puudused ...

Geograafia - Keskkool
113 allalaadimist
10-klassi geograafia KT küsimused-amp-vastused
2
doc

10. klassi geograafia KT küsimused & vastused

1.Millal tuli riigi mõiste kasutusele? Mis oli enne terminiteks, kus? Organiseeritud avalik-õiguslik poliitiline ühendus, mis on rahvsvahelises suhtluses suveräänne igast muust võimust. 1. Millised tunnused iseloomustavad riiki? Iseseisvus ja suveräänsus. Territooriumil elavad püsielanikud ja stabiilne valitsus. 2. Maalima regioonide asukoht kaardi. Millised riigid sinna kuuluvad? Anglo-Ameerika; Kariibi mere regioon; Ladina Ameerika; Põhjamaad; Euroopa; Vahemere maad; sahara; saharast lõuna poole jäävad riigid; lõuna-aafrika; siber; edela-aasia; s...

Geograafia - Keskkool
113 allalaadimist
Geograafia spikker
1
doc

Geograafia spikker

Mida uurib ühiskonna geograafia?Maailma ühiskonna geograafia uurib rahvastiku ja majanduse arengut ja paigutust, nende omavahelisi seoseid erinevates riikides või muudes regioonides ning maailmas tervikuna.Mis on riik?Riik on organiseeritud avalik-õiguslik poliitiline ühendus ühiskonna vajaduste rahuldamiseks, mis õiguskorra loomisel ja rakendamisel on oma territooriumil sõltumatu ja rahvusvahelises suhtlemises suveräänne igast must võimust.Tunnused.-Tunnused: riigipiir, riigivõim, kodanike julgeolek, õiglane kohtlemine, ühiskondlik abi.Piir.-Üht riiki eraldab teisest riigipiir. Tavaliselt järgib see looduslikke piire, kuid vahel eraldab riike joon, mis ei arvesta looduslikke tegureid ega rahvastikku paiknemist.Mis on monarhia. Absoluutne, konstit...

Geograafia - Keskkool
98 allalaadimist
Geograafia tööks 10-klass
4
docx

Geograafia tööks(10. klass)

...ariduse osatähtsuse suurenemine 3. Kõrgtehnoloogilistel harudel tähtis koht 4. Riikide, piirkondade spetsialiseerumine suureneb 5. Tekib rahvusvaheline e. globaalne tööjaotus – piirkondade, riikide koostöö ühe toote tootmisel, tootmine on jaotatud etappideks 6. Globaliseerumine e. üleilmastumine – tervikliku maailmasüsteemi tekkimine läbi majanduslike, kultuuriliste, poliitiliste ja protsesside tänu side- ja transpordivahendite arenemisele Miks toimus areng agraarajastul väga aeglaselt? Oskused olid väiksed, omavaheline suhtlemine puudus, regioonide majandused olid üksteisest peaaegu sõltumatud. Mida tähendab geograafiline tööjaotus? Piirkonnad spetsialiseeruvad nende kaupade tootmisele, milleks on neil parimad eeldused. Millised tegurid andsid tõuke geo. tööjaotuseks? Veonduse areng ja maavarade paiknemine andis tõuke geograafilise tööjaotuse tekkeks Millised tegurid mõj...

Geograafia - Keskkool
110 allalaadimist
Ühiskonnaõpetuse konspekt
52
doc

Ühiskonnaõpetuse konspekt

... madalapalgalised ning töötud, edukatele aga pakub mitmekesiseid võimalusi. Näidisriigid rootsi Saksamaa USA Õp lik 54-59 lk 16-17 1)läbi lugeda 2)koostada tabel 3) mida kujutas endast sotsiaalne tõrjutus ja kuidas sellega võisdelda? Seisund, mille puhul inimene ei osale ühiskonna hüvedejaotuses, võimusuhetes ega kultuurielus. Töötud püütakse taasi tuua tööturule, surendada tööotsijate konkurentsivõimet. Mõjutada tööandjaid et nad oleksid huvitatud töötajate koolitamisest ning väiksema jõudlusega inimeste töölevõtmisest. Meestele ja naistele peab maksma samaväärse töö eest võrdset palka. KORDAMISKÜSIMUSED ÜHISKONNAÕ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
212 allalaadimist
Majanduse globaliseerumine ja selle mõju Eesti majandusele
10
doc

Majanduse globaliseerumine ja selle mõju Eesti majandusele

...a surra või vähemalt osaliselt oma majandus sulgeda. Tavaliselt kaitstakse sellistel puhkudel kõige olulisemaid osasid majandusest, millest sõltub riigi majanduslik julgeolek. Eeskätt on nendeks majandusharudeks põllumajandus ja energeetika. Globaliseerumine Eestis Kõige olulisemaks positiivseks sammuks Eesti riigi globaliseerumisprotsessis on kindlasti Euroopa Liiduga ühinemine, mis teenib ennekõike eesti rahva heaolu parandamise huve. EL- ga liitumine on Eesti jaoks olnud muidugi ühelt poolt vägagi paljutõotav võimalus. Liikmestaatuse omandamise järgselt on arutelu Euroopa lõimumise tähenduse, arengusuundade ning mõjude üle järjest tähtsustunud, kuna täieõiguslik liikmestaatus võimaldab meil endil kaasa rääkida Euroopa tuleviku kujundamisel (Varblane, 2004). Euroopa Liiduga ühinemise järgselt on majandusteaduse peateemaks kujunenud konvergents kui protsess, mille käigus eri majandussubjektide teatud näitajad ühtlust...

Ökoloogia - Tartu Ülikool
184 allalaadimist
Nüüdisühiskond
18
pdf

Nüüdisühiskond

...iik. Avalik ja erasektor. Kodanikuühiskond. Ühiskonna sotsiaalne struktuur. Huvid. Pluralismi olemus ja tähtsus. Sotsiaalsed probleemid ( tööpuudus, vaesus, kuritegevus jm). Heaoluriik. Infoühiskond. Ühiskonna jätkusuutlikkus ja ühiskonnaelu valdkondade seotus. 1. Ühiskonna mõiste. Ühiskond on suurte inimhulkade kooselu korrastatud viis. Ühiskonna struktuuri moodustavad kolm peamist sektorit: o Esimene e. avalik sektor (riigi- ja omavalitsused) o Teine e. erasektor (eraettevõtted) o Kolmas e. mittetulundussektor (kodanikuorganisatsioonid ja- ühendused) Tänapäeval eristatakse kaht tüüpi ühiskonda: avatud ja suletud ühiskonda (Avatud ühiskond sallib mitmekesisust, individuaalsust, on avatud muutustele ja tunneb huvi teaduse vastu. Suletud ühiskond on riigi korralduselt totalitaarne: ta taotleb ühetaolisust (terviklikkust), mis oleks täielikult riigile allutatud). Õpetuse ühiskonnast lõid K. Marx ja F. Engels. Selle ...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
153 allalaadimist
Sotsioloogia eksami kordamisküsimused vastused
12
doc

Sotsioloogia eksami kordamisküsimused+vastused

...alt mõtestab oma kogemusi (enesepeegeldust). Sotsioloogia on suhteliselt noor teadusharu. Tegeleb igapäevase eluolu uurimisega – omaenda perspektiivist lähtudes. Püüab uurida, mis on nn “üldtuntud tõdede” taga: nt karistused vähendavad kuritegevust, õnnelikud töötajad on produktiivsemad jne. Eesmärgiks on uurida sotsiaalseid jõude, mis meie igapäevast elu mõjutavad: poliitika, haridus, suurfirmad jne. Mõiste sotsioloogia - Auguste Comte. Eesmärgiks on uurida inimeste käitumist sotsiaalsete olenditena. Samuti seda miks meie elamistingimused ja arusaamad elust on niivõrd erinevad eelmistest põlvedest, millised võivad need olla kahekümne, kolmekümne aasta pärast. Sotsioloogia tegeleb üksikisiku uurimisest kuni globaalsete sotsiaalsete protsessideni. Sotsioloogia on teadus, mis uurib sotsiaalsete gruppide, inimese ja ühiskonna vahelisi seoseid. Sotsioloogia uurib kuidas sotsiaalsed institutsioonid üksteis...

Sotsioloogia - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
300 allalaadimist
Sotsioloogia I kordamisküsimused eksamiks
24
doc

Sotsioloogia I kordamisküsimused eksamiks

...saada Sotsialiseerumisel mängivad rolli sotsialiseerumisagendid, “tähtsad teised” 40. Mida tähendab sotsiaalne mina? Sotsiaalne mina ehk olemus sisaldab teiste omandatud suhtumisi. 41. Mida tähendab desotsialiseerumine? Desotsialiseerumine – õpetatakse rollist loobuma 42. Mida tähendab resotsialiseerumine? Resotsialiseerumine – uute vajalike rollide ja väärtuste õppimine. 43. Vaadake sotsialiseerimise-materjalides olevat tabelit ning leidke vastused sellele, kuidas erinevad aspektid meie ümber mõjutavad sotsialiseerumist: tervis, rass, rahvus, elukoht jne jne. Tartu Ülikooli Pärnu kolledž 9 Sotsioloogia alused Liina Käär Näide: Vanus – ma olen noor, 20-aastane. Teised peavad mind nooreks, kes tõenäoliselt õpib. Ma riietun vastavalt noortemoele, kuulan sobilikku muusikat, et anda märku et ma olen noor. 44. Mida...

Sotsioloogia - Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž
133 allalaadimist
Rassid-rahvad ja usundid
32
doc

Rassid, rahvad ja usundid

Rassid, rahvad ja usundid Inimesed on erinevad. Antropoloogia - [kreeka keelst - inimeseteadus] Eristatakse kahte külge. Füüsiline antropoloogia - uurib inimese väliseid tunnuseid. Kultuurikline antropoloogia - uurib inimeste ühtekuuluvust keele kasutuse, käitumise, usundi ja muu sarnase järgi. Rassid - nimetatakse väliste tunnuste poolest sarnaste inimeste piirkondlikke rühmi. Rassism ehk rassiteooria - tõekspidamine, mille kohaselt inimkond jaguneb selgelt piiritletud rassideks, mis on ebavõrdsed. Selle järgi on kõrgemal rassil õigus valitsed...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
446 allalaadimist
Ühiskonna eksami konspekt
21
doc

Ühiskonna eksami konspekt

... suurenes elatustase, mis omakorda suurendas teenuste tarbimist Postindustriaalne ühiskond e tööstusjärgne ühiskond • teenindussektori osatähtsus kasvas hankiva ja töötleva tööstuse arvelt • kõrgtehnoloogia massiline kasutamine • vajatakse haritud spetsialiste • kujunes keskklass, masstootmine, massikultuur ja massimeedia • elustiilide erinevused vähenevad • valitsus peab hea seisma majanduse arengu eest Infoühiskond • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia laialdane kasutamine majanduses, valitsemises ja igapäevaelus • olulisemaks muutusid teadus, uurimisasutused ja avastused-leiutised • maailmamajanduse globaliseerumine • 2/3 inimestest töötab teenindussektoris? • kaugtöö – ei pea kontorisse minema tänu sidepidamisvahendite arengule Teadmusühiskond • majanduses ja ühiskonnas kasutatakse teadusuuringute tulemusi • töös hinnatakse paindlikkust ja innovaatilisust • teadlaste ja üliõpilaste osaka...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
444 allalaadimist
Kordamine ühiskonna eksamiks
10
doc

Kordamine ühiskonna eksamiks

...eng, ühiskonna sotsiaalne muutus – linnas rohkem, maainimeste arv kahaneb) II. Postindustriaalne ühiskond – kõrgeltarenenud tööstusühiskond, millel on omased kõrgtehnoloogia massiline kasutamine, kirju klassistruktuur ja mitmekesised väärtushinnangud. (teenindussektori osatähtsus kasvas kiiresti, teadus ja tehnoloogia on majanduses tähtsad, tööjõud – spetsialistid, kõrgharidus, massimeedia, -tootmine, -kultuur) III. Infoühiskond – arenenud postindustriaalne ühiskond, mida iseloomustab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia laialdane kasutamine majanduses, valitsemises ja igapäevaelus. IV. Teadmusühiskond – nii majanduses kui ka ühiskonna juhtimises kasutatakse teadusuuringute tulemusi, töös hinnatakse paindlikkust ja innovaatilisust; teadlaste ja üliõpilaste kõrge osakaal 2. Heaoluriigi tunnused, heaoluühiskonna mudelid ..riik, mis sek...

Ühiskonnaõpetus - Keskkool
1220 allalaadimist
AVALIKU SEKTORI ÖKONOOMIKA JA JUHTIMINE
35
doc

AVALIKU SEKTORI ÖKONOOMIKA JA JUHTIMINE

...elkäija. 1.2.3. Füsiokraadid Pooldasid moderniseeritud monarhiat. Majandusteaduse uurimisobjektiks sai ringluse asemel tootmine, eelkõige põllumajandus. Lõid õpetus puhasproduktist. Pooldasid omanike-feodaalide maksustamist ning tööstuse ja kaubanduse toetamist vähendamaks nende “ülevalpidamist” põllumajanduse poolt. Töövabaduse ja vabakaubanduse pooldajad. Esindaja F. Quesnay (1694-1774). Teos “Majandustabel” (1758). Püüdis analüüsida kogu ühiskonna kapitali taastootmist lähtudes põllumajandusest ning abstraheeris väliskaubanduse. Suund majandusvabadusele feodaalse ümbrisega. A.R.J. Turgot (1727-1781). Teos “Mõtisklusi rikkuse tekkimisest ja jaotamisest” (1766). Võitles riigi sekkumise vastu majandusellu, vaba konkurentsi pooldaja ning samas tsunftide ja gildide kaotaja. V. Gournay (1712-1759). Võttis esmakordselt kasutusele loosungi “Laissez faire, laissez passer” (“Laske toota, la...

Juhtimise alused - Audentese Ülikool
156 allalaadimist
Kanada
20
doc

Kanada

RAHVASTIK 1996 aastal elas riigis 29250000 inimest ehk umbes 0 5% kogu maakera rahvastikust Rahvastiku juurdekasv pole viimasel ajal märgatavalt suurenenud ega ka vähenenud Kõige suurem oli briti päritolu rahva osakaal 40% järgnesid 27% ga prantsuse 20% ga muudest Euroopa riikidest pärit rahvad 1 5% oli indiaanlasi ja eskimoid ning ülejäänud 11 5% elanikkonnast moodustasid mujalt peamiselt siiski Aasiast pärit rahvad Eestlasi ning eestlaste järeltulijaid elab Kanadas umbes 250...

Geograafia - Keskkool
65 allalaadimist
Kartograafia EKSAMI Kordamisküsimused
29
doc

Kartograafia EKSAMI Kordamisküsimused

...n teda vaja? Andmemudel: punkt, joon, pind; topoloogia reeglid (reeglid paiknemise suhtelisusest); generaaliseerimise reeglid (min, max, mõõdud). Andmemudel on vajalik, tagab andmekogude ühilduvuse tehnilisel tasandil; annab andmekogule selge graafilise ning atribuudilise struktuuri; kirjeldab, kuidas looduse alamhulk, mis defineeriti reaalsusmudeliga, arvutis modelleeritakse: • geomeetria – punkt, joon, pind, tekst • atribuudid – tabelite struktuur • topoloogiareeglid – kuidas digida 6. Mis on kaardi esitusmudel, milleks on teda vaja? Esitusmudel on kaardi legend, milles on kujutatud leppemärk ning selle selgitus. Esitusmudel on vajalik, sisuliselt määratleb ära mingi toote (kaardi). Esitusmudelis valitakse andmemudeli alamhulk ning moodustatakse sellest visuaalselt tajutav kujutis kas arvutiekraanil, trükiprotsessis paberil või viimasel ajal ka plotteril. Paberkujul levitatavate andmete esitusmudel kirjeldab leppemärki...

Kartograafia -
81 allalaadimist
USA
28
doc

USA

...mine eluiga on keskmisest oluliselt kõrgem. Joonis 4: USA rahvastikupüramiid (1980) Joonis 5: USA rahvastikupüramiid (2010) Joonis 6: USA rahvastikupüramiid (2050) -14 14-65 65+ Naised 19,4% 65,9% 14,7% Mehed 20,8% 67,6% 11,6% Tabel 1: USA rahvastiku soolis-vanuseline jaotus Nagu eelnevatest rahvastikupüramiididest (joonised 11, 12 ja 13) ning tabelist 1 on näha, on USA rahvastikus noorte osakaal veel selgelt suurem vanurite osakaalust, seega ei ole tegu just väga vana ühiskonnaga. Kuid on eeldada sündimuse langust ja seeläbi rahvastiku vananemist aja jooksul. USA rahvastik on läbinud demograafilise siirde ja jõudnud viimasesse etappi, sellele viitab sündimuse langus ja madal suremus. USA linnarahvast...

Geograafia - Keskkool
14 allalaadimist
Konpekt geograafia eksamiks
14
doc

Konpekt geograafia eksamiks

1 MAAILMA ÜHISKONNAGEOGRAAFIA PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS JA TOIDUAINETETÖÖSTUS Kaardid http://www.lib.utexas.edu/maps/thematic.html EL andmed http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leaderplus/memberstates/index_et.htm Esmasesse sektorisse (primaar- e. hankiv majandussektor) kuulub: Põllumajandus, metsandus, kalandus, jahindus Esmasektor rahuldab inimeste esmaseid vajadusi. Primary või providing sector Sisemajanduslikust kogutoodangust (SKT-st) annab: põllumajandus 4 % Eestis 3.2 % tööstus 32 % 29,1 % teenindus 64 % 67,8% Maailmas jaotub t...

Geograafia - Keskkool
24 allalaadimist
Norra - referaat
39
doc

Norra - referaat

Kooli nimi Enda nimi klass NORRA Referaat Juhendaja: vanemõpetaja ……… Koht ja aastaarv SISUKORD Sissejuhatus 4 1 ÜLDINE GEOGRAAFIA 5 1 2 Pealinna Oslo asend 5 2 PINNMOOD 6 2 1 Fjordid 7 2 2 Pinnamoe mõju majandustegevusele 9 2 4 Sise – ja välisjõudude poolt kujundatud pinnamoed 10 3 RAHVASTIK 11 4 MAJANDUS 13 4 1 Põllumaja...

Geograafia - Keskkool
185 allalaadimist
Muutused ühiskonnas - mõisted
3
docx

Muutused ühiskonnas - mõisted

WTO- Maailma Kaubandusorganisatsioon Eesmärk: riikidevahelise kaubanduse reguleerimine N: aladatakse tolle. EL- Euroopa Liit- Euroopa Majandusühendus, mis peaks tagama ühisturu, s.o. kaupade, teenust, kapitali ja tööjõu vaba liikumise ühenduse piires. Kasutusele on võetud ühisraha euro, loodud ühised Euroopa valitsemisorganid; kooskõlastatud majandus-, keskkonna- ja sisserändepoliitikat. NAFTA- Põhja Ameerika Vabakaubandus Assotsiatsioon Eesmärk: Kaotada liikmesriikide vahelised tollimaksud, kvoodid jne ASE...

Geograafia - Keskkool
10 allalaadimist
Maailma Ühiskonnageograafia gümnaasiumile
3
doc

Maailma Ühiskonnageograafia gümnaasiumile

Maailma ühiskonnageograafia gümnaasiumile Majandus – inimsuhete süsteem hüvede tootmise, jaotamise, vahetamise ja tarbimise eesmärgil Maailma majandus – suurte ulatuslike rahvamajandusi siduvate tootmis-, jaotus-, vahetus-, ja tarbimissüsteem Majandusgeograafia- tegeleb kindla piirkonna majandamisega, kuidas majandamine sõltub sealsest asendist, inimestest jne… KORILUS Argaalne – varaargaalne ja hilisargaalne Tähendab põllumajandus ühiskonda Industraalne – varaindrust ja hilisindrust tähendab tööstus ühiskonda Postiindrustriaalne – infoühiskond Varaagraalne – rändkarjandus , alepõllundumajandus, käsitööliste pidamine, tagavarade säilitamine Hilisagraalne – taime- ja loomakasva...

Geograafia - Keskkool
27 allalaadimist
Hiina arengutaseme iseloomustus
11
docx

Hiina arengutaseme iseloomustus

...a . Eestis on olnud madalseis alates 2005 aastast , kuid see on tingitud arvatavasti ülemaailmsest majanduskriisist mis puudutas kõiki , va riike , kes toodavad ise endale kõik vajaliku . Selliseks riigiks on ka Hiina ja see kajastub ka joonisel (vt joonist 2) Joonis2 : Eesti Ja Hiina IAI arengutaseme kasv 2011 aastani Hiina ja Eesti väikelaste suremus on olnud väga erinev pidevalt , kui arvestada andmeid , mis on alates 1970 aastast . (vt tabel 1) (5) 1970 aastal oli Hiinas väikelaste suremus väga kõrge ehk 117 promilli, mis on täpselt kõrge piirilt ulatunud väga kõrgeni . 1980 aastaks on see näitaja juba kahanenud 59 promillile, mis on maailma arvestuses veel kõrge . Eesti samal ajal , aga oli pisut veel üle keskmise 22 promilliga . 1990 aastal on Hiina väikelaste suremus 29 promilli suurem , kuid see vahe on juba 2005 aastaks vähenenud 18 nele . Järkjärkuliselt on see aastati vähehenud ning tänaseks on Hiina väike...

Geograafia - Keskkool
17 allalaadimist
Jaapan
14
ods

Jaapan

Puhja gümnaasium Elis Uiboupin 10r Jaapan Referaat Juhendaja: õpetaja Aili Tamm Puhja 2009 SissejuhatusAutor valis oma referaadi teemaks Jaapan kuna see tundus talle olevat kõige huvitavam riik Jaapani esmakordne külastaja peab arvestama väikese kultuuriðokiga mis tõusva päikese maale astudes tabab Elu on Jaapanis võrreldes sellega millega me harjunud oleme tunduvalt erinevam Lisaks aasiapärasele kirevusele ja idamaisele olustikule liitub Jaapani elu...

Geograafia - Keskkool
63 allalaadimist
Geograafia mõisted
9
sxw

Geograafia mõisted.

...gma, mille jahtumisel tekivad tardkivimid, pinnale. Samuti liiguvad kivimid laamade põrkumisel sügavamale, kus on kõrgem rõhk ja temperatuur, põhjustades moondekivimite teket. Peale nimetatud kivimitekkeviiside on veel settekivimid, mis tekivad lahustest väljasadestumise teel või murenemissaaduste ja organismide jäänuste ladestumise või kivistumise teel. Litosfäär – maakoor ja vahevöö ülemine tahke osa, mille paksus on 50-200 km. On lõhestunud laamadeks. Astenosfäär – kiht maakoore all, kus kivimid on mõnindaselt ülessulanud. Sellele triivivad litosfääri laamad. Maa tuum – Maa keskossa jääv metalse koostisega (peamiselt raud) piirkond, mis jaotatakse tahkeks sisetuumaks ja vedelaks välistuumaks. Vahevöö – maakoore ja tuuma vahele jääv maa kivimikest. Mandriline maakoor – mandrite ja šelfimerede alune maakoor. Ookealine maakoor – ookeanide alune, peamiselt basaltseist kivimitest koosnev ma...

Geograafia - Keskkool
32 allalaadimist
Referaat - Jaapan
42
doc

Referaat - Jaapan

...ioonist, spordist, muusikast, keraamikast, pühadest, nende igapäevaelu korraldusest, kliimast, usunditest, suurematest linnadest, kalandusest, haridusest, Jaapani ja Eesti suhetest ja ajaloost. Samuti ka uutest uudistest, mis seal aasta jooksul juhtusid. JAAPAN Jaapan (jaapani keeles ?? (Nippon, Nihon 'tõusva päikese maa') on Aasia mandrist itta jääv maa ja riik Kaug-Idas Vaikse ookeani läänekaldal Jaapani saarestikul. Tema lähimad naabrid on Lõuna-Korea, Hiina ja Venemaa. Riigihümn : Kimi ga yo Pealinn : "http://et.wikipedia.org/wiki/Pealinn" \o "Pealinn" Tôkyô Pindala : 377 835 km2 Riigikeel(ed) : jaapani Rahvaarv : 127 066 000 (2008) Rahvastiku tihedus : 337 in/km2 Riigikord: konstitutsiooniline monarhia Keiser : Akihito (alates 07.01.1987) Peaminister : Yukio Hatoyama Iseseisvus : umbes 660 eKr SKT :...

Geograafia - Keskkool
19 allalaadimist
Energiamajandus ja energiavarade uurimine
4
docx

Energiamajandus ja energiavarade uurimine

Energiamajandus ..tegeleb energiavarade uurimise, hankimise, nende töötlemisega elektriks, mootori-või ahjukütteks ning viimaste kättetoimetamistega tarbijale. Looduslike energiavarade hankimine: Ammutamine, töötlemine, rikastamine – nafta, gaas, süsi, turvas, uraanimaak Geoloogilised uuringud – kaevanduskohutus jm. Mootorikütuse, elektri- ja soojusenergiatootmine. Uue tehnoloogia väljatöötamine, tööjõu koolitamine jm. Äriteenused. Energia toimetamine tarbijatele- kõrgepingeliinid, jaotusvõrgud, torujuhtmed, tanklad. Elektriliinide, torujuhtmete ehitus ja hooldamine jm. En...

Geograafia - Keskkool
12 allalaadimist
Energiamajandus
20
doc

Energiamajandus

GEOGRAAFIA GE2 1. ENERGIAMAJANDUS Energiamajandus tegeleb energiavarude hankimisega, nende töötlemisega elektri-, mootori- või ahjukütuseks ning viimaste kättetoimetamisega tarbijale. Elektroenergeetika – elektrienergia/soojusenergia tootmine ja tarbijani juhtimine. Toorainet (kivisüsi, põlevkivi) saan energatööstusest või keemiatööstuselt (masuut) või loodusest (päikeseenergia, maaenergia, tuuleenergia, geotermaalenergia). LK. 65 skeem Looduslike energiavarade Eletri-, Energia toimetamine hankimine soojusenergia-, tarbijale ...

Geograafia - Keskkool
90 allalaadimist
Geograafia põhimõisted
5
docx

Geograafia põhimõisted

Litosfäär- maakoor ja vahevöö ülemine Settekivim- setete kuhjumise ja tahke osa, mille paksus on 50-200km. On kivistumise, mineraaliterakeste tugevalt liigenenud laamadeks. liitumise, käigus tekkinud kivimid. Astenosfäär- kiht maakoore all, kus Moondekivim- maakoores kõrgenenud kivimid on mõningaselt ülessulanud rõhu ja temperatuuri tingimustes (plastilises olekus). Sellel triivivad moodustunud kivimid. litosfääri laamad. ...

Geograafia - Keskkool
19 allalaadimist
Majandusgeograafia kontrolltöö vastused
3
docx

Majandusgeograafia kontrolltöö vastused

3. Rahvastik kui tööjõud. olulised: Haridus, Teadmised, oskused, Kogemused, traditsioonid, teised, sh demograafilised näitajad • Kui ettevõte laieneb, oluline teada, kas sihtpaigas on rahuldavat tööjõudu • Demograafilise info olulisus sõltub rajatava ettevõtte suurusest • (Kas sihtpaigas on ühtlasi ka potentsiaalne turg) 6. Rännete tõmbe-ja tõuketegurid. Väljarännete põhjused ehk tõuketegurid: • Enamasti majanduslikud põhjused, teised rände põhjused on sellega seotud • Sotsiaalsed põhjused (töö leidmine, hariduse omandamine, abiellumine, pere taasühinemine jmt) • Vertikaalsed ehk karjäärialased ränded – on kaasaegne rännete tüüp. Levinud rahvusvahelistes ettevõtetes – töötajale pakutakse teises riigis parem positsioon. … või “ajude” äravool mõnest piirkonnast. ...

Majandusgeograafia -
55 allalaadimist
Jamaica majandusgeograafiline ülevaade
28
doc

Jamaica majandusgeograafiline ülevaade.

...õrgemal IAI nimekirjas asub Tonga Maailmas on ta seega 100 kohal 2009a seisuga Jamaica on seega keskmise arengutasemega riik Jamaica kuulub Ladina Ameerika ja Kariibi mere regiooni Nagu jooniselt on näha on Jamaica IAI arenenud suhteliselt samas tempos kui Ladina Ameerika ja Kariibimere regiooni IAI kuid jääb ikkagi sellele alla 2 Pilt: Jamaica IAI HDI Tabel 1 Regioonide inimarenguindeksi muutused 1980 2005 RegioonIAI väärtused ja selle muutumineKõrgelt arenenud riigid OECD 1980 oli see 0 85 kuid aastaks 2005 oli see tõusnud 0 93 leIda Aasia1980 oli see 0 75 kuid aastaks 2005 oli see tõusnud 0 78 leMust Aafrika1995 oli see 0 45 kuid aastaks 2005 oli see tõusnud 0 51 leJamaica2000 oli see 0 76 kuid aastaks 2005 oli see tõusnud 0 761 –le Tabel 2 IAI HDI osakomponendid Riik IAI indeksKoht maailma riikide ...

Geograafia - Keskkool
26 allalaadimist
Kokkuvõte 10 klassi materjalist
5
odt

Kokkuvõte 10.klassi materjalist

Riigid ja rahvusvaheline majandus Riik – organiseeritud avalik-õiguslik poliitiline ühendus ühiskonna vajaduste rahuldamiseks Riigi tunnused – territoorium, tunnustatus, seadused, majandus, julgeolek, valitseja, valitsus, kultuur Piiride liigid ja tekkimine – kahe riigi vaheline kokkuleppeline piir Riigi valitsemise vormid Absoluutne monarhia – Valitsejal on piiramatu võim, Saudi-Araabia Konstitutsiooniline monarhia – Valitseja võim piiratud seadustega ja võim on parlamendi käes,UK Presidentaalne vabariik – Kõrgeim võim presidend...

Geograafia - Keskkool
171 allalaadimist
Tööstusühiskonnast infoühiskonda-konspekt
3
doc

Tööstusühiskonnast infoühiskonda (konspekt)

1.2. Tööstusühiskonnast infoühiskonda 20. sajandi alguses koosnes maailm peamiselt kümnekonnast suurest impeeriumist, mille juurde kuulusid kolooniad, aga oli ka üksikuid enam-vähem iseseisvaid riike. Kõige võimsamad riigid olid USA, Saksamaa ja Suurbritannia, suhteliselt heal järjel olid ka teised Lääne-Euroopa riigid. Aeglasemalt toimus industrialiseerumine Lõuna-ja Ida-Euroopas ning eurooplastega asustatud lõunapoolkera maades, samuti Jaapanis. Maailm oli jagunenud iseseisvateks tööstus-riikideks ja neist majanduslikult sõltuvateks riikideks või kolooniateks. Tööstusriigid kontrollisid maailmamajandust ja allutasid ülejäänud oma huvidele. Koloonia...

Geograafia - Keskkool
40 allalaadimist
Muutused ühiskonnas
24
ppt

Muutused ühiskonnas

...t korraldust. ? MAJANDUS – hüvede tootmise, vahetamise, jaotamise ja tarbimise süsteem ? MAAILMAMAJANDUS – kogu maailma hõlmav majandus ? TOOTMISVIIS – ühiskonna eluks ja arenguks vajalike elatusvahendite hankimise viis (tehnoloogia ja vastavad ühiskondlikud suhted) Inimühiskonna arengus võib eristada 3 erinevat etappi: ? Põllumajandusajastu e. agraarajastu – agraarne tootmisviis ? Tööstusajastu e. industriaalajastu- industriaalne tootmisviis ? Infoajastu - postindustriaalne tootmisviis Agraarühiskonnale iseloomulik ? Põlluharimine (alepõllundus) ? Loomade kodustamine ja rändkarjakasvatus ? Elatusmajandus e. naturaalmajandus ? Käsitöölised ? Seisuslikud ühiskonnad, kogukonnad ? Kaubeldi luksuskaupadega Industriaalühiskonna kujunemise ja arengu eeldused ? Mitmeväljasüsteem ? Tõu- ja sordiaretus ? Levisid vesiveskid ja tuulikud ? Metallisulatuses uued meetodid ? Uued navigatsiooniseadme...

Geograafia - Keskkool
9 allalaadimist
Majandusharud
21
ppt

Majandusharud

Põllumajandus • Iseloomustamise aluseks: – haritava maa % • või haritavat maad (ha) elaniku kohta – agrokliimavööde • aktiivsete temperatuuride summa • sademete hulk ja ajaline jaotus – hõivatute osakaal põllumajanduses – põllumajanduse osatähtsus SKT-s – põllumajandusliku tootmise vormid Põllumajandusliku tootmise vormid I KORILUS (praegu ~10 milj. Aasias ja Aafrikas) Loomade kodustamine põlluharimine (rändkarjakasvatus) (alepõllundus) VARAAGRAARNE (praegu ~300 milj. Aafrikas ja Okeaanias) Maa kuulub kogukonnale Ei osale maailmamajanduses (elatusmajandus) Põllumajandusliku tootmise vormid II Taime- ja loomakas...

Geograafia - Keskkool
12 allalaadimist
Haiti
32
doc

Haiti

Avinurme Gümnaasium Geograafia uurimustöö HAITI Koostanud: Andris Pikas 10 klass Avinurme 2011 TOC o 1 5 h z u  l Toc294558039 Avinurme Gümnaasium Toc294558039 h 1 l Toc294558040 Geograafia uurimustöö Toc294558040 h 1 l Toc294558041 HAITI Toc294558041 h 1 l Toc294558042 Koostanud: Andris Pikas Toc294558042 h 1 l Toc...

Geograafia - Keskkool
16 allalaadimist
Ühiskonnageograafia I konspekt
10
doc

Ühiskonnageograafia I konspekt

...vajalikke majandusharusid. Faktooria – kaubanduslik või sõjaline tugipunkt. Globaliseerumine e üleilmastumine – kujuneb välja terviklik, kogu maailma hõlmav majandussüsteem, toimub järjest süvenev spetsialiseerumine (globaalne tööjaotus), kasvavad kaubavood, riikide sõltuvus üksteisest suureneb. Globaliseerumist võib vaadelda erinevates valdkondades. Otsene välisinvesteering (OVI, FDI) – rahapaigutus, millega kaasneb vähemalt 10%-ne osalus ettevõttes. Portfellinvesteering – rahapaigutus välismaistesse väärtpaberitesse, alla 10%-ne osalus. Muu investeering – nt. hoius Kaubamärk – Ühe tootja toodete ristamine teiste tootjate toodetest. Margitoode e bränd – kaubamärk, mis tarbijate teadvuses on saanud lisaväärtust. Kaubandusbilanss (puhaseksport) = eksport – import Demograafiline üleminek e siire – teooria, mis seletab muutusi rahvastiku sündimuses ja suremuses ning mille tagajärjeks on rahva arvu ja vanuselise kooseisu muutus,...

Geograafia - Keskkool
115 allalaadimist
Ühiskonnageograafia e-inimgeograafia
12
odt

Ühiskonnageograafia e. inimgeograafia

Ühiskonnageograafia e. inimgeograafia. Loodusvarasid muudetakse endale : 1. tarvilikeks aineteks või mitteainelisteks hüvedeks ( toit, rõivad, eluase ) - tarbeesemed 2. Materjalid,energia, tööriistad, oskused – vajalikud tootmise jätkamiseks Üksikisik(talu) – enda tarbeks, ülejääk müügiks. Ettevõte ( kellel rohkem kapitali) – seotab tootmisvahendid, palkab töölised,valmistab rohkem kaupu, müüb neid. Üksikisikute ja ettevõtete majanduslikku käitumist uurib MIKROÖKONOOMIKA. - Inimesed, ettevõtted – tihedas suhtlusvõrgustikus. Et seal kujuneksid majandamiseks võimalikult soodsad tingimused, vaja organisatsiooni – RIIKI ( valitsust ) M...

Geograafia - Keskkool
41 allalaadimist
Jaapan
13
doc

Jaapan

JAAPAN 1.Jaapanist Jaapan on Aasia mandrist itta jääv maa ja riik Kaug-Idas Vaikse ookeani läänekaldal Jaapani saarestikul. Tema lähimad naabrid on Lõuna-Korea, Hiina ja Venemaa. Jaapan on saja viimase aasta jooksul suutnud üllatada oma erandliku muutumis- ja arenemisvõimega. Ajavahemikus 1639 -1868 oli maa täielikult eraldatud muust maailmast: jaapanlasi ei lastud maalt välja ega ühtegi võõramaalast ei lastud maale, ristiusk oli surmanuhtlusega karistatav. Kui Jaapan piirid avas, siis oli ta arengutasemelt keskaegne feodaalriik. Vaatamata II maailmasõ...

Geograafia - Keskkool
43 allalaadimist
Ühiskonna areng ja globaliseerumine
6
rtf

Ühiskonna areng ja globaliseerumine

...d Tehnoloogilise arengu kiirenemine eriti üleminek masintootmisele ja seisusliku ühiskonna asendumine klassiühiskonnaga Põllumajanduses levis välja vaheldussüsteem hakati aretama loomatõuge taimesorte Inimeste elujärg paranes Rahvastiku kiire kasv Veonduse areng Geograafiline tööjaotus! Maailm jagunes tööstusriikideks ja neile toorainet ja põllumajandussaadusi tootvateks kolooniateks Arenenud riigid Põhi ja arengumaad Lõuna Infoühiskond: Informatsioon on majandustegevuse peamine alus Kasvas panganduse raamatupidamise jt äriteenuste tähtsus Üha enam suurem tööstuse tootlikkus parandas inimeste heaolu ja tekkis rohkem vaba aega mis omakorda tekitas turismi ja meelelahutustööstuse Tehnoloogia areng 35 Riikide arengutaset iseloomustavad näitajad: 1 Riigi majanduse üldine areng: SKT ühe inimese kohta ehk SKT elaniku kohta SKT USA dollarites/elanike arv mln Rahvatulu inimese kohta 2 Tootmine ja tarbimine: ...

Geograafia - Keskkool
67 allalaadimist
Ühiskonnageograafia põhimõisted
2
doc

Ühiskonnageograafia põhimõisted

...ade söötijätmine ja talunikele toodangu vähendamise eest preemiate maksmine. Agraarühiskond e põllumajandusühiskond – ühiskond, kus enamik inimesi tegeleb põllumajanduse või kalapüügiga ja kus tööd tehakse peamiselt käsitsi. Agrokliimavööde – põllumajandust mõjutavate kliimatingimuste alusel eristatud piirkond. Alternatiivne energia – energia, mis on toodetud fossiilkütustest erinevate energiakandjate baasil(päikse-, tuule-, biomassi-, hüdro- ja geotermaalenergia). Avalik sektor – ehk riiklik sektor, osa rahvamajandusest, mille moodustavad riigi- ja omavalitsusettevõtted ning fondid ja nende tegevus. Demograafiline plahvatus – kujundlik nimetus kiirele rahvaarvu kasvule, mis toimub enamasti demograafilise ülemineku ajal. On tingitud eelkõige inimeste eluea pikenemisest ning suremuse vähenemisest. Demograafiline üleminek e siire – rahvastiku demograafilise arengu etapp, mille käigus asenduvad kõrge ...

Geograafia - Keskkool
65 allalaadimist
Muutused ühiskonnas - riikide arengutase-skt
3
doc

Muutused ühiskonnas - riikide arengutase, skt

...na? SKT – sisemajanduse koguprodukt, s.o. sisemajanduse kogutoodang, on aasta jooksul riigis toodetud kaupade ja teenuste turuväärtus. Mida rohkem kaupu ja teenuseid riigis toodetakse, seda rikkam on riik. SKT ei anna põhjalikku vastust, miks riik on rikas või vaene. Arengutaseme määrab osalus maailmamajanduses. Rühmita riigid arengutaseme alusel? Inforiik, tööstusriik, arengumaa, uustööstusmaa, toorainemaa, vaesed riigid. (Inforiigid: P- Ameerika, L-Euroopa, Jaapan. Uustööstusmaad: Singapur, Taiwan, L-Korea. Toorainemaad: S- Araabia, Kuveit. Vaesed riigid: Nepal, Afganistan, Jeemen.) Võrdle põhja ja lõuna riike. Põhja riigid – on arenenud heaoluühiskonnana, tugev riiklik haridus-, tervishoiu-, sotsiaalabi- ja ettevõtlussüsteem. Riigi osakaal majanduses saavutas oma tipu. Kerkisid uued tööstusettevõtted ja linnad. Olulisemaiks muutus informatsiooni kiire hankimine ning parem töötlemine. Kasvas äriteenuste, kõrghari...

Geograafia - Keskkool
89 allalaadimist
Geograafia riigieksami TÄIELIK piltidega kokkuvõte
35
doc

Geograafia riigieksami TÄIELIK piltidega kokkuvõte

ÜLDMAATEADUS Nüüdisaegsed uurimismeetodid geograafias. - Geograafia jaguneb loodusgeograafiaks ja ühiskonnageograafiaks. Loodusgeograafia-ehk üldmaateadus käsitleb protsesse,mis on toimunud või toimuvad pika aja vältel,meid ümbritsevas eluta ja elusas looduses inimese soovidest sõltumata. 1.Biograafia 2.Klimatoloogia 3.Hüdroloogia 4.Geomorfoloogia 5.Tektoonika 6.Mullateadus Ühiskonnageograafia-hõlmab protsesse ja nähtusi,mis on maakeral seotud inimtegevusega(nt. majandus,poliitika). ? Teadus on tegevus,mille eesmärgiks on...

Geograafia - Keskkool
955 allalaadimist
Nähtused-mis iseloomustavad globaliseerumist
3
doc

Nähtused, mis iseloomustavad globaliseerumist

Nähtused, mis iseloomustavad globaliseerumist : 1) Kolooniad iseseisvuvad 2) Riikide vaheline majanduskoostöö 3) Pidev tehnoloogiline uurimis-ja arendus 4) Rahvusvahelise kaubanduse liberaliseerumine ( kaubanduse vabamaks muutumine ) Globaliseerumise positiivsed mõjud : 1) Rahvastikuränne 2) Rahvusvahelise konkurentsi suurenemine 3) Arengumaades kõrge arengutase 4) Transport suureneb 5) Oskused arenevad Globaliseerumise negatiivsed mõjud : 1) Vaesed riigid jäävad veel vaesemaks 2) Suureneb immigratsioon Kaasaegne tööjaotus : Etapi nimetus ja kirjeldus Kuhu üldjuhul paigutatakse ...

Geograafia - Keskkool
17 allalaadimist
Riigid-rahvusvahelised firmad ja arengumaad
5
doc

Riigid, rahvusvahelised firmad ja arengumaad

... * tavalised arengumaad KÕRGELTARENENUD RIIGID Asuvad suuremalt jaolt maailma põhjapoolsemates osades ja sp. Nimetatakse neid ka Põhja riikideks. Rõhuvas ülekaalus on Euroopa päritoluga kristliku kultuuriga riigid. ESIMESE MAAILMA RIIGID: Tunnused: 1) SKP on üle 20000 dollari 2) Valitseb postinustriaalne tootmis viis Riigid: USA, Kanada, Jaapan, Lõuna-Korea, Singapur, Iisrael, Austraalia, Uus-Meremaa, Lääne-, Lõuna-, Põhja- ja osaliselt Kesk-Euroopa riigid (nt. Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa, Põhjamaad jne.) TEISE MAAILMA RIIGID: Tunnused: 1) Valitseb hilisindustriaalne tootmisviis, kuid toimub kiiresti postindustrialiseerumine. 2) SKP alla 20000 dollari Riigid: Ida-Euroopa riigid (endised sots. riigid) (nt. Venemaa, Ungari, Eesti, Poola jne.) KÕRGELT ARENENUD RIIKID...

Geograafia - Keskkool
52 allalaadimist
Vahemere maad - powerpoint esitlus
28
ppt

Vahemere maad - powerpoint esitlus

... hulka kuuluvad : • Hispaania • Itaalia • Kreeka • Küpros • Malta • Portugal Hispaania • ELiga ühinemise aasta: 1986 • Poliitiline süsteem: konstitutsiooniline monarhia • Pealinn: Madrid • Üldpindala: 504 782 km² • Rahvaarv: 45,8 miljonit • Rahaühik: euro • Kuula ametlikku ELi keelt: hispaania Hispaania majandus • 2005. aastal moodustas tööstus 20,6% SKT-st ja andis koos ehitussektoriga tööd 31,1%-le tööealisest elanikkonnast. Hispaania peamised tööstusharud on auto-, keemia-, masina- ja toiduainetetööstus. Suurima käibega on toiduainete-, transpordivahendite- ja metalli tööstused. Kiiremini kasvavad kütuse- ja metalltoodete tootmine ning energia- ja vee- ettevõtted. • Kiiresti on kasvanud Hispaania biotehnoloogia ettevõtete arv. Hispaania Biotehnoloogiaettevõtete Assotsiatsiooni kuulub 119 ettevõtet, mille...

Geograafia - Põhikool
18 allalaadimist
T e a t a   v e a s t