Kategoorias individuaalsete erinevuste psühholoogia leiti 6 faili

Psühholoogia >> Individuaalsete erinevuste psühholoogia
Individuaalsete erinevuste psühholoogia konspekt eksamiks
5
docx

Individuaalsete erinevuste psühholoogia konspekt eksamiks

Individuaalsete erinevuste psühholoogia kordamine eksamiks Isiksus ­ indiviidi iseloomustav mõiste, sõltub eripäradest ja omadustest. Isiksuse kirjeldamine: 1) neurootilisus (seadumus neg emots kogemiseks, emots häiritus) 2) ekstravertsus (psüh energia välja, aktiivne, enesekindel, jutukas, emots tasakaalus) 3) avatus (huvi maailma ja oma siseelu vastu, fantaasia, ideed) 4) sotsiaalsus (usaldus teiste v...

Individuaalsete erinevuste... - Tartu Ülikool
228 allalaadimist
Individuaalsete erinevuste psühholoogia eksamiks
16
pdf

Individuaalsete erinevuste psühholoogia eksamiks

Kordamine  individuaalsete  erinevuste  psühholoogia  eksamiks!     Psühholoogia  bakalaureuse  programm,  1991:  kaks  psühholoogiavaldkonda,  mis   käsitlevad  individuaalseid  erinevusi  –  isiksus  ja  intelligentsus.     Vanaaegne  nimetus:  differentsiaalpsühholoogia.       Isiksusepsühholoogia  õpikutraditsioon:  jagab  isiksusepsühholoogia  käsitlusteks....

Individuaalsete erinevuste... - Tartu Ülikool
66 allalaadimist
8
pdf

Õpihoiakud ja -motivatsioon Kalmer Marimaa Õigete õpihoiakute ja -motivatsiooni kujunemisele võiks kaasa aidata mõistmine, et täiskasvanutena olema ise vastutavad oma hariduse omandamise eest. Me ei õpi kõrgkoolis selleks, et eksameid sooritada ja kutsetunnistust saada (kuigi viimane on formaalselt oluline). Me õpime selleks, et omandada elukutse ja tulla...

Individuaalsete erinevuste... -
16 allalaadimist
Suhtlemine täiskasvanu tasandil ja muudetava käitumise hinnanguvaba kirjeldus
2
doc

Suhtlemine täiskasvanu tasandil ja muudetava käitumise hinnanguvaba kirjeldus

Suhtlemine täiskasvanu tasandil Ülesande läbiviimise kohaks valisin kooli raamatukogu. Asukoha valikul sai otsustavaks see, et külastades kooli raamatukogu on mul sageli tunne, et olen sattunud tagasi paarikümneaasta tagusesse aega. Tollest ajaperioodist on minu mälestustes säilinud mälupildid pahuratest teenindajatest, kes tegid oma tööd just nagu vastu tahmist. Vahepeal on aga olukord teeninduss...

Individuaalsete erinevuste... - Keskkool
4 allalaadimist
Kõne ja suhtlemise areng
2
doc

Kõne ja suhtlemise areng

Kõne ja suhtlemise areng Psühholoogide arvates läheb osadel lastel koolis algusest peale paremini kui teistel seetõttu, kuivõrd nad valdavad keelt, mida räägitakse koolis. Koolis räägitakse dekontekstualiseeritud keelt (Kikas 2008: 46). Sõnavara suurust peetakse seotuks kirjaliku keele omandamise edukusega. Mina töötan ühele õpilasele keskendunud õppe õpetajana 4. klassis õpetades eesti keelt, matem...

Individuaalsete erinevuste... - Keskkool
2 allalaadimist
Tähelepanelik kuulamine ja ümbersõnastamine
3
doc

Tähelepanelik kuulamine ja ümbersõnastamine

Viibisin lastekodus põhjusel, kuna üks poiss oli seoses vägivaldse käitumisega koolist kõrvaldatus ja viibis koduõppel. Eelnevalt olin tutvunud kirjandusega, kuidas kasutada aktiivse kuulamise tehnikat. Lõpetasime õpilasega tunnid ning kasvataja kutsus mind kohvilauda. Kasvataja hakkas rääkima tööalastest...

Individuaalsete erinevuste... - Keskkool
2 allalaadimist